Hur du skapar ett personligt brev som lärare

Som lärare får du bidra till samhällets utveckling på ett konkret sätt samtidigt som du blir belönad med starka relationer till elever, en stor frihet i ditt arbete, samt att få arbeta kreativt. Du kan därtill vidareutbilda dig i en mängd olika områden. Ett lärarjobb kan dessutom ge en snittlön på 37 000 kronor, vilket inte är dåligt.

Genomsnittligt betyg för den här mallen

För att få ett jobb som lärare krävs det dock att du går en lärarutbildning av något slag, att du visar framfötterna på arbetsmarknaden, och inte minst att du skapar en gedigen jobbansökan. I den ingår ett personligt brev lärare, ett CV och ett utdrag ur belastningsregistret.

Om du vill lära dig hur du skriver ett så fördelaktigt CV för lärare som möjligt kan du läsa vår CV-guide, men om du hellre vill få hjälp i att skriva det personliga brevet så kan du läsa vidare här. Vi kommer nämligen att behandla följande punkter:

 • Ett personligt brev-exempel för lärare.
 • Hänvisningar till var du hittar fler personligt brev-exempel och liknande.
 • En guide i du kan skapa ett eget personligt brev för lärare med exempel, tips och varningar.
 • Svar på vanliga frågor om att skriva ett personligt brev som lärare.

personligt brev lärare

Table of Contents

Exempel på personligt brev lärare

Fadi Hadid
Ämneslärare i NO och matematik

Hej! Efter en fyraårig utbildning och tre års erfarenhet på både mellanstadie- och högstadieskolor tror jag att jag kan bli en utmärkt medarbetare på Rudsskolan i Karlstad. Jag är nämligen en engagerad NO- och mattenörd som drömmer om att få föra den passionen vidare till yngre generationer, samtidigt som jag hoppas på att kunna hjälpa eleverna som inte har passionen ta sig igenom kurserna med så goda resultat och så få ångestmoment som möjligt.

Under min utbildning lade jag mycket fokus på ledarskap och pedagogik, då jag ser ett stort behov i att stötta och stå bakom ungdomar i dagens pressande samhälle. De har en stor tyngd på sina axlar och behöver därför i skolan få känna sig kapabla, kunniga och självsäkra i såväl de ämnen de briljerar inom och de ämnen de inte föredrar. Därför vill jag bidra till det arbete som Rudsskolan redan driver i form av samarbete, att se individers olika styrkor, och att skapa nära och förtroliga relationer.

En annan del av mig som jag tror kan lämpa sig ypperligt för Rudsskolan och dess värderingar och arbetssätt är min erfarenhet med flyktingbarn och ungdomar med psykisk problematik. Jag har nämligen volontärarbetat på flera flyktingläger och i konfliktländer som lärare och psykiskt stöd, och har därtill personliga erfarenheter inom området.

Hoppas att ni finner min jobbansökan intressant och att ni överväger mig som kandidat för jobbet. Jag ser fram emot att få höra från er.

Tack!
Fadi Hadid.

Fler personligt brev-exempel och liknande

Exemplet ovan riktar sig till en ämneslärare i NO och matematik med särskilda kunskaper och erfarenheter, och om det inte passar in på dig och din situation så kan du behöva ta del av ytterligare exempel. Här rekommenderar vi dig att kolla in våra ytterligare personligt brev-exempel och CV-exempel för att få inspiration och kunskap. Du kan till exempel läsa vårt exempel för lärare, förskollärare och barnskötare. Om du är nyexaminerad student eller ungdom kan du även läsa de exemplena.

På vår hemsida hittar du därtill användbara guider, blogginlägg och artiklar som kan ge dig värdefulla lärdomar. Du kan dessutom använda och ladda ner andra resurser som kan göra arbetet enklare, snabbare och roligare.

personligt brev lärare

Välj en personligt brev-mall för lärare

När du ska påbörja arbetet med ditt egna personliga brev så bör du börja me utsidan först. Layouten, som utsidan också kan kallas, innefattar allt ifrån design och färgval till typsnittet, och det är avgörande i vilket intryck du ger rekryteraren eller arbetsgivaren. Det bestämmer dessutom hur hen läser brevet, då layouten kan vara distraherande, inspirerande, lätt- eller svårläst.

För en lärare är det viktigt att layouten visar på en lekfullhet och inspiration, då du ju kommer att arbeta med ungdomar och då en stor del av arbetsuppgiften är att väcka motivation och glädje. Men det är samtidigt viktigt att layouten är enkel och lättläst, då det pekar på en pedagogisk ådra vilken är minst lika viktig som aspekten ovan. Försök därför att hitta ett lagom mellanting som samtidigt speglar dig som person, så att du framstår som minnesvärd.

📌 Tips: För att vara säker på att din layout blir så fördelaktig som möjligt kan du välja och ladda ner en av våra mallar. De är alla professionellt framtagna och granskade, och finns som såväl personligt brev- som CV-mall. De går dessutom att ladda ner i både PDF- och Word-format.
⚠️ Varning: Se till att din personligt brev-mall matchar din CV-mall, då det annars kan ge ett rörigt och icke-enhetligt intryck som alltid är bäst att undvika.

Struktur

En del av layouten, men som har med innehållet att göra också, är strukturen. Du måste nämligen välja en lämplig struktur som leder rekryteraren eller din potentiella arbetsgivare genom läsningen och som gör att hen tar in så mycket som möjligt av den information du ger.

Vi rekommenderar dig som ska söka jobb inom läraryrket att skriva ditt personliga brev på följande sätt:

 • Ditt namn och yrkesroll (gärna som en titel).
 • En kort hälsningsfras.
 • En inledning som går rakt på sak.
 • Två eller tre ytterligare sektioner med värdefull och grundad information.
 • En avslutande sektion.
 • En kort avskedsfras och en signatur.
⚠️ Varning: Om du väljer att röra om strukturen ovan kan ditt personliga brev bli svårläst och det kan dessutom orsaka rekryteraren eller arbetsgivaren att missa viktiga punkter. Så följ den så gott du kan!

Språkbruk

Det sista du bör tänka på innan du påbörjar själva skrivarbetet är vilket språkbruk du ämnar använda. För en lärare är det otroligt viktigt att kunna anpassa språk efter situation, och att balansera en förtroendeingivande och uppmuntrande ton med en professionell och formell sådan. Det är också viktigt att hitta en balans mellan ett korrekt och enkelt språkbruk, då ditt personliga brev måste vara lätt att ta del av men samtidigt vara anpassat för att lämpa sig för en jobbsituation.

En del av språkbruket som verkligen kan lyfta ditt brev är dessutom att inkludera din personlighet. Det gör dig unik och minnesvärd, vilket kan vara avgörande i om du går vidare i rekryteringsprocessen eller inte, och det kan också göra läsningen av ditt personliga brev roligare. Akta dig dock för att rikta fokuset mot ditt privata jag, då det ju är ett professionellt dokument.

Något som kan få dig att framstå som extra kvalificerad och värdig rollen du söker är därtill att använda branschenliga och positivt betingade ord och begrepp. Du kan till exempel överväga följande alternativ:

 • Erfarenhet.
 • Utbildning.
 • Elevkontakt.
 • Kommunikation.
 • Pedagogik.
 • Värderingar.
 • Engagemang.
 • Resultat.
 • Samarbete.
 • Relationer.
⚠️ Varning: Försök att inte lägga alltför mycket värdering i din text, och uttryck dig istället så objektivt du kan. På så vis undviker du risken att verka skrytig eller falskt blygsam.

personligt brev lärare

Inled ditt personliga brev

Nu är det dags att påbörja brevet, och det gör du bäst med en enkel hälsningsfras. Vi rekommenderar ett “Hej!” eller “Hej (namn)!” då det är trevligt och inbjudande men samtidigt professionellt. Det är sällan en bra idé att bli alltför intim eller privat, eller att använda fraser som är oseriösa och olämpliga för ett sådant professionellt sammanhang. Några exempel på hälsningsfraser som är bäst att undvika kan därför vara:

 • Bästa (namn).
 • Kära (namn).
 • Tja!
 • Tjenare!
 • Hejsan!
 • Halloj!
📌 Tips: För att optimera din hälsning bör du även inkludera namnet på rekryteraren eller den kontakt som står angiven i jobbannonsen. På så vis visar du att du är påläst och engagerad, och att du specialanpassat din jobbansökan, och du får hen därtill att direkt att känna sig mer bekant med dig.

Inledning

Efter din korta hälsningsfras ska du ange en stark inledning i form av vem du är i ett professionellt sammanhang, varför du sökt jobbet, vad som gör dig till rätt person för det, och så vidare. Du kan därtill ange var du hittade jobbannonsen, hur arbetsplatsen är lämplig för dig, och liknande.

Inledningen har funktionen att väcka rekryterarens intresse och få hen att minnas just dig, och därtill att besvara alla hens första funderingar. Det gäller att vara rakt på sak och att få med så mycket information som möjligt på så lite utrymme som möjligt. Inledningen ska nämligen helst inte vara längre än bara tre eller fyra meningar, så spara detaljer och motiveringar till de övriga sektionerna.

📌 Tips: Skriv bara information som är relevant för tjänsten du söker i hela personliga brevet, men framför allt i inledningen som ju är det första rekryteraren läser. På så vis framstår du som särskilt kvalificerad och kompetent direkt.
⚠️ Varning: Kopiera inte inledningen du angav i CV:t, utan se till att all information du anger i ditt personliga brev är unikt och nytt. De flesta rekryterare och arbetsgivare läser nämligen CV:t först, så det är onödigt att upprepa sådan hen redan läst.

En utmärkt inledning som följer råden ovan kan se ut som följande:

KORREKT
Er jobbannons på LinkedIn kunde inte komma lägligare för mig då jag just beslutat mig för att avsluta min nuvarande anställning som ämneslärare i grundskolan för att istället arbeta på gymnasiet med mognare elever som kan bidra med bredare insikter. Mina främsta styrkor ligger dessutom i mitt engagemang för de ämnen jag undervisar, vilket är bild och engelska, och i min förmåga att se alla elevers potential och föredragna arbetssätt. Därför tror jag att jag kan bli ett utmärkt tillskott på HTS Gymnasiet i Järfälla, där fokuset ligger på elevernas separata behov och önskemål.

Fyll på med värdefull information

När inledningen är klar anser du säkerligen att du behöver visa på ytterligare fördelar. Du kanske önskar få berätta om var och när du fått särskilda kompetenser, vad du har för personliga styrkor och drivkrafter, hur dina värderingar samspelar med arbetsgivarens eller arbetsplatsens, och så vidare. Du kan dessutom utveckla resonemanget till varför du söker tjänsten och varför du är en god kandidat för den.

Det och mycket mer kan du lyfta fram genom att addera ytterligare sektioner, men försök att hålla dig till ett par eller tre stycken. Skriv dem på ett så koncist och kortfattat sätt du kan med särskilda ämnen i varje. Om du önskar få berätta om dina värderingar och dina kompetenser bör du exempelvis ange dem i varsina sektioner, så att ditt personliga brev blir tydligt, behagligt att läsa och överskådligt.

📌 Tips: Vissa rekryterare menar på att du borde undvika att rikta alltför mycket fokus till ditt privata jag och dina privata intressen, men om de är relevanta för den tjänst du ska söka så kan de vara utmärkta att ange. Det kan vara ett sätt för dig att visa på en klar fördel samtidigt som det får dig att sticka ut. Som lärare kan det till exempel vara fördelaktigt att nämna att du har barn, att du spelar ett instrument eller en sport, eller att du är duktig på språk.
⚠️ Varning: Det är sällan en bra idé att rakt av komma med svar på sådant som efterfrågas i jobbannonsen, utan försök att därtill ange sådant som du anser viktigt att behandla. Ditt personliga brev är till för att berätta om dig, dina fördelar och dina motiv, trots allt.

Ett exempel på en sektion som inte håller ett professionellt fokus, som inte berättar om något intressant och som använder ett bristande språkbruk kan se ut som följande:

FELAKTIG
Jag har jobbat rätt så lite med elever i årskurs F-3, men mycket med äldre sådana, och jag föredrar de äldre. När jag gick i skolan så önskade jag alltid att jag fick vara i de äldre klasserna och det satte nog spår i mig. Mina favoritämnen att undervisa inom är dessutom historia, samhällskunskap och religion, och sådant förstår sällan de yngre barnen.

Avslutning

För att runda av ditt personliga brev bör du ange ännu en sektion – nämligen den avslutande sektionen eller avslutningen. Den behöver bara vara ett par eller tre korta meningar, och du kan  till exempel inkludera ett tack för att rekryteraren läst brevet, ett tack för visad uppmärksamhet eller intresse, förhoppningar inför framtida möten, eller liknande. Du kan därtill uppmana rekryteraren till att ta kontakt, så länge du förblir ödmjuk och positiv i tonen.

⚠️ Varning: Se upp för att verka bedjande eller krävande, då speciellt avslutningen i många fall kan få ett skifte i språkbruket. Försök att förbli objektiv och professionell, och skriv ingenting som du inte hade sagt till rekryteraren i ett verkligt möte.

En riktigt bra avslutning för en lärare kan se ut så här:

KORREKT
Tack snälla för att ni läst min jobbansökan och för att ni överväger mig för det lediga jobbet. Jag hoppas att vi hörs snart och att jag får berätta mer om mig själv.

Avskedsfras

Innan du färdigställer ditt personliga brev och läser igenom det tillsammans med din jobbansökan i helhet så måste du ange en avskedsfras och en signatur. Många vänder sig till klassiska, opersonliga och professionella alternativ, vilket nästan alltid är förväntat och lämpligt för lediga jobb inom läraryrket. De kan till exempel vara:

 • Med vänliga hälsningar,
 • Vänlig hälsning,
 • Allt gott!
 • Tack!

Några alternativ som inte är lika självklara och som därmed kan bidra till problematiska snarare än positiva känslor är personligare och intimare eller löjeväckande, oseriösa eller självgoda sådana, såsom följande:

 • Kram,
 • Många lyckönskningar,
 • Må väl,
 • Hejdå!
 • Tjadå!
 • Vi ses!
📌 Tips: Det är nästan lika viktigt med avskedsfrasen som hälsningsfrasen, så se till att du ägnar den en hel del omtanke. Det kan vara avgörande i vilket intryck du lämnar hos rekryteraren och om hen anser dig lämplig för jobbet eller inte.

personligt brev lärare

Sammanfattning: Hur du skapar ett personligt brev som lärare

Som avslutning önskar vi nu sammanfatta de viktigaste tipsen och varningarna som vi lyft fram under artikeln, så att det blir extra tydligt vad du bör ha i åtanke när du skriver ett personligt brev på egen hand. Det underlättar dessutom om du i framtiden ska dubbelkolla så att du fått med allt.

📌 Tips:

 • Se till att använda en layout, en struktur och ett språkbruk som passar för ett jobb inom läraryrket så att du framstår som så kvalificerad och lämplig som möjligt.
 • Rikta dig gärna till din potentiella arbetsgivare eller rekryteraren så att hen får intrycket av att du är påläst och verkligen vill ha jobbet i fråga.
 • Inkludera endast information som har en tydlig koppling till yrket och som är relevant, aktuell, sann, intressant, och som kompletterar CV:t snarare än upprepar det.
 • Sök efter och ladda ner mallar och andra hjälpmedel som kan göra arbetet enklare.

⚠️ Varningar:

 • Strunta inte i någon av delarna i brevet, utan se till att du ägnar alla lika mycket omtanke och uppmärksamhet. På så vis blir helheten välarbetad och extra fördelaktig.
 • Akta dig för att uttrycka dig på ett sätt som är alltför privat eller intimt, oseriöst, löjeväckande, skrytigt eller opassande på något annat sätt.
 • Anpassa inte bara ditt personliga brev till din potentiella arbetsgivare eller arbetsplats, utan nämn därtill sådant som kan få dig att verka kvalificerad, intressant eller unik.

Hitta mer hjälp hos oss

Vi förstår om du behöver ytterligare hjälp i att skapa din ansökan, vare sig det handlar om CV:t eller ditt personliga brev, då det ofta kan verka krångligt och krävande. Om så är fallet – sök dig vidare vår hemsida där vi erbjuder en rad olika hjälpmedel och resurser som kan underlätta arbetet. Du kan till exempel använda vår personligt brev-byggare eller vår CV-byggare, eller också ladda ner våra gratis mallar med all rights reserved. Om du snarare önskar få inspiration kan du istället läsa våra guider, artiklar och blogginlägg, eller kolla in våra personligt brev-exempel eller CV-exempel.

Använd och ladda ner de hjälpmedel som finns och bli en fena på att skapa en ansökan redan idag. Lycka till!

personligt brev lärare

Vanliga frågor och svar om att skriva ett personligt brev lärare

Fråga: Hur gör man ett snyggt personligt brev för lärare?

Svar: Ett snyggt personligt brev präglas främst av en väl utvald personligt brev-mall som ger en fördelaktig layout. Men ditt personliga brev blir också extra snyggt om du strukturerar det rätt, använder ett lämpligt språkbruk och endast inkluderar relevant information.

Fråga: Vilka egenskaper passar att nämna i ett personligt brev för lärare?

Svar: Det passar att nämna alla egenskaper som gör dig unik och lämplig för läraryrket, så länge de har med din professionella person att göra snarare än din privata. Några exempel kan vara pedagogisk, kommunikativ, förtroendeingivande, engagerad, lyhörd, omtänksam, nyfiken, noggrann, stresstålig, tålmodig, och empatisk.