Skriv ett CV för förskollärare och öka dina chanser för att få jobb

Att arbeta med barn är en sak, men att vara skicklig nog att kunna väcka förtroende, förena omsorg med lärande och att inspirera till utveckling är en annan. Som förskollärare får du utmana dig själv dagligen med dessa mål samtidigt som du får en ständig tacksamhet, kärlek och skratt tillbaka. Den genomsnittliga lönen på 33 000 kronor är en annan form av betalning som förskollärare får njuta av.

Genomsnittligt betyg för den här mallen

5.0
Rated 5 out of 5
Från 1 Recensioner

Innan du får ta del av de många fördelarna måste du däremot skriva ett riktigt bra CV för förskollärare. I det måste du visa rekryteraren eller din potentiella arbetsgivare att du är värd att överväga och att du är en bra kandidat för jobbet. För att lyckas med det måste du anpassa ditt CV och skriva det på rätt sätt, och det vill vi lära dig i den här artikeln. Vi kommer därför att behandla följande punkter:

 • Ett konkret CV-exempel för förskollärare.
 • Hänvisningar till var du kan ta del av fler relevanta CV-exempel och liknande hjälpmedel.
 • En guide i hur du skriver ett CV för förskollärare på egen hand med tillhörande exempel, tips och varningar.
 • Kommentarer om hur du optimerar din ansökan med ett personligt brev.
 • Svar på vanliga frågor om att söka jobb som förskollärare.

cv förskollärare

Table of Contents

Exempel på CV för förskollärare

 • Linda Madsen
 • 19940425-XXXX
 • Förskollärare
 • 076-5329912
 • lindamadsen@hotmail.com
 • Jordgubbsgatan 117
 • 58215, Linköping

Introduktion
Efter nästan tio år som aktiv inom förskolan har jag lärt mig en hel del om att anpassa mig efter barnens behov och preferenser. Mina främsta drivkrafter ligger i att få se barn utvecklas och växa samt att få så många nya vänner både i barnen, vårdnadshavare och medarbetare. Det passar min sociala, empatiska och öppna personlighet utmärkt, och det vill jag få fortsätta med även i framtiden.

Arbetslivserfarenhet

Förskollärare
Montessoriförskolan Vita Svanen
2021-2022

 • Bemötte vårdnadshavare och barn och skapade relationer med dem.
 • Kombinerade lek och lärande i enlighet med barnens preferenser och behov.
 • Ansvarade över en avdelning på förskolan med 15 barn och två medarbetare.
 • Provade på att arbeta inom Montessoripedagogiken.

Förskollärare
Vidingsjö förskola
2018-2021

 • Väckte förtroende hos och skapade nära relationer med både barn och vårdnadshavare.
 • Lekte med, tog hand om och lärde barnen på avdelningen om allt ifrån bokstäver och siffror till allmänbildning om djur, natur och kultur.
 • Arbetade på en avdelning med 18 barn tillsammans med en annan förskollärare och två barnskötare.
 • Utvecklade mina ledarskapsförmågor och att kombinera lek med lärande.

VFU Förskollärare
Förskolan Duvslaget
2017-2018

 • I ungefär 20 veckor arbetade jag som förskollärare tillsammans med en färdigutbildad och erfaren förskollärare och en barnskötare på en avdelning med 14 barn.
 • Bemötte vårdnadshavare, medarbetare och barn och skapade relationer till dem.
 • Lekte med, tog hand om och deltog i barnens lärande.
 • Ansvarade över utomhusleken fler gånger.
 • Fick många lärdomar om hur det är att kombinera lek med lärande och att se till varje barns behov.

Barnskötare
Förskolan Duvslaget
2013-2014

 • Deltog i att leka med, övervaka, ta hand om och umgås med barnen på avdelningen.
 • Ansvarade över ett bord med uppåt fyra barn vid både frukost, lunch och mellanmål.
 • Deltog i utflykter, samlingar och liknande sammanhang.
 • Lärde mig mycket av mina medarbetare och inspirerades till att utveckla mina pedagogiska kunskaper.

Utbildning

Fortbildning Montessoripedagog
Stockholms universitet
2021

Förskollärarprogrammet
Linköpings universitet, Norrköping
2015-2018

Barn- och fritidsprogrammet
Linköping Fria Läroverk
2010-2013

Kvalifikationer och kompetenser

Kvalifikationer:

 • Behörig förskollärare.
 • Montessoripedagog.
 • Över nio års erfarenhet inom förskolan.

Yrkeskompetens:

 • Har goda kunskaper i de flesta pedagogiska metoder och inriktningar.
 • Avancerade tekniska och administrativa kunskaper.
 • Erfarenhet inom Ur och Skur-pedagogik samt Montessoripedagogik.

Fysisk kompetens:

 • HLR och första hjälpen.
 • Vattenlivräddning.

Övrig kompetens:

 • Svenska som modersmål.
 • Talar och skriver flytande engelska.
 • Talar och skriver flytande danska.
 • Goda kunskaper i franska.
 • B-körkort.

Kolla in ytterligare CV-exempel för förskollärare

Om kandidaten i CV-exemplet ovan är för erfaren och därför inte tilltalar dig eller om du av en annan anledning önskar få ta del av fler CV-exempel så har vi många alternativ du kan vända dig till. För det första kan du läsa vårt CV-exempel för barnskötare eller studenter, och för det andra kan du läsa vårt CV-exempel för lärare.

Förutom CV-exempel kan du därtill få inspiration och lärdomar från våra guider, blogginlägg och artiklar. Du kan dessutom välja bland och ladda ner CV-mallar som passar alla möjliga olika yrken och nivåer.

cv förskollärare

Skapa ett CV som ger ett bra första intryck

Innan du börjar skriva ditt eget CV måste du bestämma dig för hur du vill att det ska se ut rent visuellt. Rekryterare avgör nämligen vanligtvis på endast sex sekunder om ditt CV är värt att läsa eller inte, så det första intrycket är otroligt viktigt. Och majoriteten av de sex sekunderna kommer att läggas på att se hur ditt CV ser ut.

Layout

Utseendet på ditt CV kallas för layout, och den avgörs av vilket typsnitt du använder i ditt CV, hur de olika sektionerna i CV:t struktureras och presenteras samt vilken estetisk design och vilka färger ditt CV får. För en förskollärare, som ju måste kunna visa på en lekfullhet samtidigt som hen är pedagogisk och lättsam, är det viktigt att layouten gör CV:t lättläst och konstnärligt inspirerande på samma gång.

För att lyckas med att få till en layout som passar förskollärare rekommenderar vi dig att använda färger och estetiska detaljer i layouten. Dock måste du se till att de inte snor åt sig alltför mycket uppmärksamhet eller fokus, då rekryteraren inte vill behöva bli distraherad från innehållet i CV:t.

📌 Tips: Om du vill vara säker på att din layout är så lämplig och lagom balanserad som möjligt bör du kolla in och ladda ner våra CV-mallar med färdiga layouter. En sådan CV-mall underlättar ditt CV-skrivande en hel del och garanterar samtidigt att ditt CV kommer att ge ett gott första intryck.
⚠️ Varning: För dig som vill bli förskollärare är det extra viktigt att du ägnar tid och energi på layouten, och att du inte nöjer dig med ett vanligt och intetsägande Word-dokument.

Språkbruk

En annan sak du måste ha i åtanke redan innan du påbörjar skrivarbetet i ditt CV är språkbruket. Det är nämligen ytterst viktigt för hur rekryteraren uppfattar dig, och framför allt som förskollärare där du måste kunna anpassa språk efter situation och uttrycka dig enkelt och koncist samtidigt som du uttrycker dig korrekt och professionellt.

För att vinna över rekryteraren och visa att du är en bra kandidat för jobbet bör du dessutom använda ett språkbruk som är positivt och lättsamt, och som får rekryteraren att känna att du kommer att väcka förtroende både hos barn och deras vårdnadshavare. För att lyckas med det utan att bli alltför privat eller avvika från en formell ton på andra sätt rekommenderar vi dig att inkludera ord såsom följande:

 • Förtroende.
 • Relationer.
 • Kommunikation.
 • Pedagogisk.
 • Ansvar.
 • Empati.
 • Utveckling.
 • Ledarskap.
📌 Tips: Om du oroar dig för att verka skrytig eller, åt andra hållet, osäker i ditt CV så bör du försöka uttrycka dig så objektivt som möjligt. Föreställ dig att det är en främling som berättar om dig snarare än du själv, så ska du se att din ton blir bättre.

Inled ditt CV med lite om dig själv

När du tagit beslut angående layouten och språkbruket är det dags att påbörja arbetet med innehållet i ditt CV. Precis som i alla andra första möten är det viktigt att du inleder det hela med en presentation av dig själv, och då främst med ditt namn. Det kan du antingen skriva som en rubrik över CV:t eller som första punkten i din header, vilken alltid ska inleda CV:t.

Header

Din header ska antingen ligga högst upp eller längst till vänster i ditt CV då den är sektionen som rekryteraren bör läsa först. Den ska bestå av följande punkter i följande ordning, i en prydlig lista som rekryteraren ska kunna återkomma till när hen än behöver eller önskar:

 • För- och efternamn.
 • Personnummer eller födelsedatum.
 • Eventuell arbetsroll eller titel.
 • Telefonnummer.
 • E-post.
 • Postadress.
 • Eventuell länk till professionell hemsida.
📌 Tips: De flesta svenska arbetsgivare och rekryterare efterfrågar även att du adderar ett fotografi av dig själv i, bredvid eller över headern. Det ska i så fall vara taget i porträtt i en neutral miljö, likt ett passfoto, men du får gärna le eller skratta.
⚠️ Varning: Se till att du undviker att inkludera information som kopplar dig till en tidigare arbetsplats, som till exempel ett telefonnummer till en jobbtelefon. Du ska inte heller inkludera privat eller oseriös information såsom de fyra sista siffrorna i ditt personnummer, en löjeväckande e-post eller länkar till dina privata sociala medier.

Ett bra exempel på en header följer råden ovan och inkluderar inte några ytterligare punkter som inte är efterfrågade eller relevanta:

KORREKT
Jari Kinnunen
20020201-XXXX
Förskollärare
070-7020227
jarikinnunen@gmail.com
Påfågelvägen 57
15136, Södertälje
linkedin.com/jari.kinnunen

Introduktion

En annan typ av presentationen av dig själv, men som har en egen sektion som placeras efter headern, är introduktionen. Den väljer vissa att endast använda som en professionell sammanfattning eller som en slags personlig profil med fritidsintressen och liknande, men vi rekommenderar snarare att hitta ett mellanting. Du måste inte lägga allt fokus på din karriär och prestationer, men du bör inte heller endast ägna utrymmet åt dina privata och för jobbet du söker irrelevanta information. Välj istället att försöka få med följande punkter:

 • Kort om din tidigare professionella historia.
 • Prestationer.
 • Drivkrafter.
 • Styrkor.
 • Personliga fördelar.
 • “Mjuka” kompetenser.
 • Lärdomar och insikter.
 • Förhoppningar och mål inför framtiden.
⚠️ Varning: Du behöver inte inkludera alla punkter ovan, och du får heller inte utveckla punkterna särskilt långt då sektionen inte bör vara längre än tre eller fyra meningar. Försök därför få med så mycket information du kan på så lite utrymme som möjligt.
📌 Tips: Kom ihåg att hålla sektionen professionell och positiv, och inte minst objektiv. Men se också till att du låter din personlighet lysa igenom då introduktionen är den enda sektionen i CV:t i vilken du får uttrycka dig i löpande text och med aningen ledigare ton. Det är positivt att sticka ut och att verka unik, trots allt!

Ett dåligt exempel på en introduktion som bara får med ett par av punkterna ovan, som lägger alltför stort fokus på irrelevanta och privata detaljer, som ställer krav och låter negativ, och som inte har ett lämpligt språkbruk kan se ut som följande:

FELAKTIG
Jag har jobbat som förskollärare i tre år på två olika avdelningar, och jag har insett att jag verkligen inte vill jobba med små barn under två år. Det är inte roligt då sådana barn inte kan leka ännu, och jag blev förskollärare för att få leka och lära barn, inte för att behöva ta hand om dem. I framtiden vill jag därför bara arbeta på avdelningar där det finns äldre barn där jag får utmana mina pedagogiska sidor.

cv förskollärare

Arbetslivserfarenhet

Sektionen som oftast tar störst plats i CV:t och som många anser vara den viktigaste är den om arbetslivserfarenhet. I den kan du inkludera mellan ett par och fem eller sex stycken arbetslivserfarenheter som är relevanta och meriterande för jobbet du söker. För en förskollärare kan det handla om tidigare anställningar som förskollärare, lärare, barnskötare, fritidspedagog, eller liknande. Det kan dessutom handla om andra yrken inom vård och omsorg eller pedagogik, samt om mindre jobb som kontaktperson, tränare, barnvakt och så vidare.

Arbetslivserfarenheterna måste alltså inte vara långvariga anställningar inom det yrket du söker, utan de behöver bara vara relevanta och visa på att du har erfarenhet inom sådant som yrket kräver. Du kan även inkludera arbetslivserfarenheter som exempelvis praktik, APL eller VFU, sommar-, extra- eller helgjobb, volontärarbeten, eller enstaka arbetsuppgifter från en fritidsaktivitet, skolan eller vardagen.

Till varje arbetslivserfarenhet måste du inkludera följande information:

 • Yrkesroll, titel eller huvudsakliga arbetsuppgift.
 • Arbetsplats, företag eller arbetsgivare samt eventuellt läge eller stad.
 • Ungefärlig tidsperiod i årtal eller månad- och årtal.
 • Korta kommentarer om arbetsuppgifter, ansvarsområden, prestationer, lärdomar och insikter.
⚠️ Varning: Inkludera aldrig en arbetslivserfarenhet som är över tio år gammal eller som inte är relevant. Spara istället utrymme åt att lämna mer information om de erfarenheter som rekryteraren faktiskt vill läsa om.

Om du inte har några arbetslivserfarenheter

Om du är nyexaminerad förskollärare och därför inte tror dig ha någon arbetslivserfarenhet ännu måste du komma ihåg din VFU. Det är en utmärkt arbetslivserfarenhet att inkludera. Dessutom har du säkerligen flera arbetslivserfarenheter bakom dig om du bara tänker efter, såsom ett extrajobb på äldreboendet i din stad, en praktikvecka på en matvarubutik, eller som tränare för de yngre fotbollslagen i din klubb.

📌 Tips: Om du vill att de erfarenheter du inkluderar ska verka mer omfattande än de var så kan du vara extra diffus när du anger tidsperioden. Du kan även argumentera för dess relevans i kommentarerna.

Ett utmärkt exempel på en arbetslivserfarenhet för en förskollärare, som vid första tanke kanske inte verkade tillräcklig för att inkludera, kan vara följande:

KORREKT
Cafébiträde och övervakare
Ungdomens Hus i Uppsala
2015

 • Sålde fika, mellanmål och dryck i caféet.
 • Tittade till och övervakade besökande ungdomar som spelade spel, sporter eller musik.
 • Såg till att alla hade det bra och hjälpte till i att lösa konflikter som uppstod.

Utbildning

Nästa sektion i CV:t är den om utbildning. I den kan du inkludera mellan en och fyra utbildningar som inte är för gamla och som är tydligt relevanta för jobbet du söker. Det betyder att din grundskoleutbildning, utbildningar från fritidsaktiviteter och liknande inte är bra val.

Varje utbildning bör presenteras med följande information:

 • Examen, program, utbildning eller kurs.
 • Lärosäte, skola eller utbildare.
 • Ungefärlig tidsperiod i årtal eller examensår.
 • Eventuell kommentar om inriktning, fördjupning eller arbete.
⚠️ Varning: Det är bättre att vara selektiv i vilka utbildningar du anger, då det är bättre att hålla sektionen kort och koncist än att fylla den med sådant som rekryteraren bara kommer att hoppa över att läsa. Så länge din förskollärarutbildning är inkluderad så räcker det gott och väl.

Kvalifikationer och kompetenser

De flesta CV:n, och framför allt CV:n för förskollärare, avslutas med sektionen om kvalifikationer och kompetenser, eller färdigheter och kunskaper som den också kan kallas. Som förskollärare har du särskild behörighet inom förskolan, så en av kvalifikationerna du listar i sektionen kan vara just det. Men du kan också inkludera hur många års erfarenhet du har, om du har specialiserat dig inom en viss pedagogisk inriktning, om du har ett medlemskap i någon slags förening, och så vidare.

Efter dina kompetenser kan du fortsätta att lista dina övriga kompetenser, och dessa kan vara tydligt kopplade till förskolläraryrket eller meriterande på andra sätt. Det kan till exempel handla om allt ifrån pedagogiska metoder och administrativa kunskaper till HLR, språkkunskaper eller om du har körkort.

📌 Tips: Dela gärna upp kompetenserna i mindre avsnitt om du har så pass många att en enstaka lista blir alltför lång och svårläst. Det kan du antingen göra i olika sektioner med olika rubriker eller med underrubriker i samma sektion.
⚠️ Varning: Exemplena ovan är alla “hårda” kompetenser, vilket innebär att de är konkreta och lätta att bevisa och mäta, men det finns även “mjuka” sådana som efterfrågas hos en förskollärare. Dessa är därför värda att nämna i din ansökan, men i ditt personliga brev eller introduktionen snarare än i just den här sektionen.

Några exempel på “mjuka” kompetenser som är meriterande men som inte lämpar sig i sektionen om kvalifikationer och kompetenser kan vara:

 • Lyhörd.
 • Empatisk.
 • Nyfiken.
 • Kommunikativ.
 • Pedagogisk.
 • Samarbetsvillig.

cv förskollärare

Optimera din ansökan med ett personligt brev för förskollärare

När ditt CV är klart och du låtit någon du litar på korrekturläsa det åt dig måste du färdigställa din ansökan med andra dokument. En förskollärare måste till exempel lämna ett utdrag ut belastningsregistret och flera rekryterare efterfrågar dessutom en lista på referenser, examensbevis, och så vidare. Men det viktigaste dokumentet efter CV:t, som alltid ska bifogas i din ansökan, är ett personligt brev.

Ditt personliga brev är ett komplement till CV:t på så sätt att du får uttrycka dig ledigare och i löpande text, samt med en mer personlig ton. Du kan utveckla och förklara sådant som dykt upp i CV:t eller som inte fått utrymme där, och du får gärna inkludera följande punkter utöver det:

 • En hälsningsfras som riktar sig direkt till rekryteraren eller arbetsgivaren.
 • En presentation av ditt professionella jag.
 • Vilka styrkor, drivkrafter, egenskaper, “mjuka” kompetenser och liknande som du innehar och som gör dig till en bra kandidat för jobbet du söker.
 • Vad du har för framtidsdrömmar och mål och hur de samspelar med arbetsplatsen och arbetsrollen du vill ha.
 • En avskedsfras som uppmanar till kontakt.
📌 Tips: Kom ihåg att hålla fokuset på ditt professionella jag snarare än ditt privata jag, och att uttrycka dig med ditt förvalda språkbruk som är positivt, tilltalande och aningen personligt men samtidigt formellt, korrekt och objektivt.
⚠️ Varning: Akta dig för att upprepa sådant som du redan behandlat i CV:t.

Sammanfattning: Skriv ett CV för förskollärare

Som sammanfattning ämnar vi nu upprepa de viktigaste punkterna vi lyft fram under artikelns gång. Detta för att du ska få bättre koll på vad du bör ha i åtanke när du själv skriver CV samt för att du ska kunna återvända till dem utan problem, när du så behöver.

📌 Tips:

 • Anpassa ditt språkbruk för att få rekryteraren att uppfatta dig som extra tilltalande och kvalificerad.
 • Välj en CV-mall som passar förskollärare för att se till att din layout väcker intresse och fångar rekryterarens uppmärksamhet, samtidigt som den underlättar läsningen.
 • Använd sektionerna och informationstillfällena till sina fullaste potentialer för att försäkra dig om att rekryteraren får veta allt som är relevant om dig.
 • Formulera gärna ditt CV så att du framstår som unik och minnesvärd.

⚠️ Varningar:

 • Rikta aldrig fokuset till ditt privata jag, utan kom ihåg att CV:t är ett professionellt dokument som ska berätta för rekryteraren om hur du är som arbetare.
 • Inkludera inte information eller punkter som är alltför privata, irrelevanta, falska, inaktuella eller ointressanta av andra anledningar.
 • Håll ditt CV kortfattat och koncist, då det annars kan resultera i att rekryteraren inte orkar läsa igenom hela CV:t.

Hitta mer inspiration, hjälp och stöd hos oss

Vi förstår om du fortfarande, efter du läst den här artikeln, önskar få hjälp och stöd i ditt CV-skrivande. Om så är fallet bör du kolla in vår hemsida där vi erbjuder inspiration i form av CV-exempel, artiklar, guider, blogginlägg och liknande. Vi erbjuder därtill en CV-byggare som gör hela processen många gånger enklare, snabbare och roligare, samt snygga och moderna CV-mallar.

Så gör dig själv en tjänst och acceptera den hjälp som erbjuds, så att ditt CV blir så fördelaktigt som möjligt. Lycka till!

cv förskollärare

Vanliga frågor och svar om att få jobb som förskollärare

Kan jag bli förskollärare utan utbildning?

Nej, du kan inte bli förskollärare utan utbildning. I så fall är du en så kallad barnskötare eller förskolepedagog, vilket innebär att du har väldigt lika arbetsuppgifter som en förskollärare men med mindre behörighet. Det råder stor brist på förskollärare idag, då få som arbetar inom förskolan är utbildade.

Vad krävs för att bli förskollärare?

För att bli förskollärare måste du genomgå en tre och ett halvt år lång utbildning på högskolan samt skriva ett välanpassat och lyckat CV för förskollärare.

förskollärare cv mallar

erfaren cv för förskollärare skriva cv skede
Exempel på förskollärares CV ladda ner cv för förskollärare

Liknande artiklar