Anpassa ditt CV för ett jobb som barnskötare

Många är eniga om att fler barnskötare behövs i förskolor runt om i Sverige, och många är därtill eniga om att jobbet är ett av de bästa man kan ha. Det är tacksamt och givande då både barn och föräldrar visar kärlek och förtroende. Men det är också roligt, möjliggör för fortsatt utveckling och ger en snittlön på ungefär 24 300 kronor.

Genomsnittligt betyg för den här mallen

5.0
Rated 5 out of 5
Från 1 Recensioner

För att få prova på det härliga jobbet som barnskötare behöver du dock, trots den stora efterfrågan, gärna en utbildning och erfarenheter. Dessutom behöver du ett riktigt bra CV barnskötare som målar upp dig som en särskilt god kandidat för jobbet.

I den här artikeln kommer vi att guida dig genom hur du bäst går tillväga för att skapa ett sådant fördelaktigt CV som möjligt för att öka dina chanser att få jobb. Det gör vi genom att behandla följande punkter:

 • Ett tydligt CV-exempel för en barnskötare.
 • Hänvisningar till var du hittar ytterligare hjälpmedel och resurser.
 • En omfattande guide i hur du skriver varje del och sektion i CV:t med tillhörande exempel, tips och varningar.
 • Några kommentarer om hur du fulländar din ansökan med ett personligt brev.
 • Svar på vanliga frågor om att få ett jobb som barnskötare.

cv barnskötare

Table of Contents

Exempel på CV barnskötare

Zain Jelani
19990530-XXXX
070-4545783
zainjelani@gmail.com
Brovägen 58C
21118, Malmö
linkedin.com/zain.jelani

Introduktion
Att ha arbetat med barn i nästan åtta år har givit mig färdigheter som är ovärderliga i mitt arbete, såsom att bemöta barn med svåra hemförhållanden, vårdnadshavare med bakgrund utomlands, samt att väcka förtroende hos andra. Mina främsta drivkrafter ligger i att få se barn utvecklas, att få vårdnadshavares tacksamhet. De varma kramarna och fina teckningarna är också givande.

Arbetslivserfarenheter
Barnskötare
Limhamns förskola Malmö
2019-2022

 • Arbetade på två olika avdelningar med barn i åldrarna två till sex, tillsammans med två barnskötare och en förskollärare.
 • Bemötte såväl barn som vårdnadshavare och ansvarade ofta över administrativa uppgifter och informationsgivande.
 • Skapade förtroende och relationer med barnen och vårdnadshavare varje dag.
 • Ansvarade över att ta med en grupp barn på Skogsmulle-utflykter.

Vikarie som barnskötare
Olika förskolor i Malmö kommun
2018-2019

 • Blev inringd till olika förskolor flera gånger i veckan och fick agera stöd till den ordinarie barnskötaren eller förskolläraren.
 • Hjälpte till med att leka med, övervaka, umgås med och sköta om barnen.
 • Ansvarade ofta över ett bord med uppåt fem barn vid lunch- och frukosttider.
 • Ansvarade ofta över att se över barn när de lekte utomhus.
 • Deltog på utflykter, i samlingar och i andra lärorika sammanhang.

Kontaktperson
Malmö kommun
2017

 • Träffade och umgicks med en tolvårig kille en gång i veckan.
 • Väckte förtroende och samtalade med honom om svåra saker i vardagen.
 • Testade och utvecklade mina pedagogiska kunskaper och fick ovärderliga erfarenheter med barn i svåra förhållanden.

Barnvakt
Flera familjer runtom Gröndal Malmö
2015-2017

 • Åkte hem till och tog hand om flera familjers barn, med mellan ett och tre barn per tillfälle i åldrarna två till nio.
 • Lekte med, pratade med, matade och nattade barnen.
 • Fick flera lärdomar i hur jag bäst bemöter, underhåller och tar hand så unga barn.

Utbildningar

Skogsmulle i förskolan
Friluftsfrämjandet
2019

Barn- och fritidsprogrammet
Pauliskolan Malmö
2015-2018

 • Inriktning fritid och hälsa.

Kvalifikationer och kompetenser

Kvalifikationer:

 • Utbildad Skogsmulle-pedagog.
 • Åtta års erfarenhet med att arbeta med barn i olika åldrar.

Yrkeskompetens:

 • Känner till de flesta pedagogiska metoder och tekniker.
 • Avancerade kunskaper inom I Ur och Skur-pedagogik.
 • Goda tekniska och administrativa kunskaper.
 • Erfarenhet med nyanlända barn samt barn i svåra förhållanden.

Fysisk kompetens:

 • HLR.
 • Första hjälpen.
 • Vattenlivräddning.

Övrig kompetens:

 • Talar och skriver flytande svenska och engelska.
 • Talar flytande swahili.
 • Kan göra mig förstådd på franska.
 • B-körkort.

cv barnskötare

Ytterligare CV-exempel och hjälpande resurser

Om exemplet ovan inte tilltalade dig eller om du av någon annan anledning önskar få kolla in fler CV-exempel så erbjuder vi en mängd sådana på vår hemsida. Där kan du till exempel dra inspiration från ett CV-exempel för lärare eller för undersköterskor, eller kolla in vårt CV-exempel för studenter.

Förutom det kan du även läsa våra artiklar, blogginlägg och guider samt ladda ner uppåt 20 CV-mallar helt gratis. Våra mallar kan du ladda ner i både Word- och PDF-format med all rights reserved.

Skapa ett CV som ger ett gott första intryck

Nu kanske du är sugen på att börja skriva ditt CV, men vi råder dig att börja i rätt ände och istället fundera över vilken layout du önskar ge ditt CV. Det skapar nämligen ett första intryck som är otroligt viktigt i jobbsammanhang då rekryteraren annars kan skapa förutfattade meningar och välja bort att läsa innehållet i ditt CV.

Layouten består av såväl estetisk design och färgval som typsnitt och placeringen av sektionerna. Den ger därmed inte bara ett första intryck, utan styr även hur rekryteraren läser ditt CV. Den kan rikta fokuset åt olika sektioner, dra uppmärksamhet till och från texten, och göra texten mer eller mindre enkel att läsa igenom.

Som barnskötare är du kreativ och lekfull, men samtidigt strukturerad och ordningsam. Det måste ditt CV reflektera, och därför rekommenderar vi dig att hitta ett mellanting där layouten visar både kreativitet och logik.

📌 Tips: Om du vill vara säker på att ditt CV får en lämplig layout – sök då bland våra mallar och ladda ner en mall som du anser passa dig och dina preferenser bäst. Det är ett enkelt och helt gratis sätt för dig att försäkra dig om att ditt CV kommer att läsas på rätt sätt och samtidigt ge ett gott första intryck.

Språkbruk

Något som samspelar med både layouten och innehållet i CV:t, och som du bör fundera på innan du påbörjar skrivarbetet, är språkbruket. Det är extra viktigt för barnskötaryrket där du måste kunna vara pedagogisk, underhållande, tröstande, sträng och lekfull på samma gång. Du måste dessutom kunna anpassa ditt bemötande efter vårdnadshavare, medarbetare och en mängd olika barn.

För att visa på sådana yrkesförmågor och samtidigt framstå som optimistisk, lättsam, tilltalande och professionell så rekommenderar vi dig att använda ord och begrepp som är branschenliga och samtidigt positivt betingade. Några exempel på sådana kan vara:

 • Förtroende.
 • Utveckling.
 • Ansvar.
 • Relationer.
 • Pedagogik.
 • Erfarenhet.
 • Förmåga.
 • Driv.
📌 Tips: Kom ihåg att ditt CV är ett professionellt dokument som endast ska lista dina främsta meriter, och att du därför måste hålla språket korrekt, koncist och formellt.
⚠️ Varning: Var noga med att följa råden ovan, men låt även gärna din personlighet lysa igenom. Rekryteraren önskar trots allt anställa en tilltalande person, och inte en intetsägande arbetare i mängden.

cv barnskötare

Inled ditt CV med en presentation av dig själv

När du fulländat stegen ovan och det är dags för dig att påbörja skrivprocessen bör du tänka på CV:t som vilket annat möte som helst. Sådana möten inleder du alltid med att presentera dig själv, och då först och främst ditt namn.

Namnet kan stå som en rubrik över CV:t men också som första punkt i en header. Headern är en lista på dina person- och kontaktuppgifter som rekryteraren kan behöva eller anse vara av intresse. De bör bestå av följande punkter i följande ordning:

 • För- och efternamn.
 • Personnummer utan de fyra sista siffrorna.
 • Eventuell yrkesroll eller titel.
 • Telefonnummer.
 • Privat men seriös e-post.
 • Postadress.
 • Eventuell länk till professionell hemsida.
 • Fotografi av dig själv i porträtt.
⚠️ Varning: Om arbetsgivaren eller företaget specifikt undanber något i listan ovan, såsom fotografiet vilket inte är helt ovanligt, måste du följa de direktiven i första hand.

En dålig header rör till ordningen ovan, adderar ytterligare punkter, missar viktiga punkter och presenterar punkter som är oseriösa eller alltför privata. En sådan kan se ut som följande:

FELAKTIG
19861226-2616
Petronella Ronnström
Trebarnsmamma
1,63 meter lång
nellabella@hotmail.com
instagram.com/nellaronnstrom
070-8734383

Introduktion

Den andra delen av din presentation av dig själv, som kommer efter headern, är introduktionen. Den väljer flertalet kandidater att endast använda som en professionell sammanfattning med arbetet i centrum, men vi rekommenderar dig att därtill addera ytterligare aspekter. Det kan till exempel handla om dina “mjuka” kompetenser, styrkor, drivkrafter, prestationer, lärdomar, insikter, förhoppningar och mål inför framtiden. En sådan mångfald av information visar på bästa sätt vad du har för fördelar och vad du kan bidra med i en framtida arbetsroll.

Trots det breda utbudet av informationsmöjligheter bör du dock inte låta sektionen bli längre än tre eller fyra meningar. Det ska vara en kort sektion som fungerar som ett slags intro inför CV:t, så det är viktigt att du uttrycker dig så koncist som möjligt.

📌 Tips: Introduktionen är den enda sektionen i CV:t i vilken du kan uttrycka dig i relativt fritt löpande text, så ta möjligheten och beskriv vem du är. Den utgör ett utmärkt tillfälle för dig att få sticka ut och verka unik.

Ett bra exempel på en introduktion följer råden ovan, och den kan se ut som följande:

KORREKT
Min omhändertagande, observanta och inte minst skojfriska personlighet har gjort att jag gladeligen har arbetat med barn i snart 15 år. Jag har sett flertalet barngrupper växa upp att bli lysande personer och komma över många svårigheter, och det önskar jag få fortsätta med i framtiden. I framtiden vill jag dessutom utveckla mina pedagogiska färdigheter inom Montessori-inriktningen.
⚠️ Varning: Akta dig för att verka skrytig eller osäker, och hitta istället ett lagom mellanting som inte lägger värde i det du skriver. Det lyckas du med genom att vara objektiv, och det är du om du låtsas att en främling berättar om dig snarare än du själv.

Arbetslivserfarenheter

Nästa sektion som i de flesta fall även blir den längsta är den om arbetslivserfarenheter. I den kan du ange uppåt fem eller sex tidigare erfarenheter, men också så få som två eller tre. De bör alla vara aktuella, och därför inte över tio år gamla, relevanta, och därför passa jobbet du söker, samt meriterande, och därför visa att de givit dig något.

Till varje arbetslivserfarenhet bör du därtill inkludera följande information:

 • Huvudsakliga arbetsuppgift, yrkesroll eller titel.
 • Arbetsplats, arbetsgivare eller företag samt läge eller stad.
 • Ungefärlig tidsperiod.
 • Kommentarer om arbetsuppgifter, ansvarsområden, prestationer, lärdomar, insikter och liknande.

Barnskötaryrket kräver inte att du har särskilda arbetslivserfarenheter, men du bör trots det försöka fylla sektionen med erfarenheter. Det behöver inte handla om långtida eller avancerade anställningar, utan det kan lika gärna handla om praktikplatser, helg-, sommar- eller extrajobb, korttida arbetsuppdrag eller uppgifter från skolan, en fritidsaktivitet eller vardagen.

📌 Tips: Om du vill att erfarenheten du anger ska verka mer omfattande än den i själva verket var kan du vara extra vag med tidsperioden och endast ange året du arbetade. Du kan dessutom använda kommentarerna till att få erfarenheten att framstå som särskilt givande.

Ett bra exempel på en arbetslivserfarenhet för barnskötaryrket, som är från en fritidsaktivitet, kan vara följande:

KORREKT
Assisterande danslärare
Adrianas Danshus Göteborg
2018

 • Deltog i lektioner och träningar för småbarn i åldrarna tre till fyra år, som leddes av en utbildad danslärare.
 • Hjälpte till att höja barnens självförtroende och mod, och dansade tillsammans med de som inte riktigt vågade.
 • Hjälpte barnen med ombyten, toalettbesök och att hitta sina vårdnadshavare efter lektionen.
 • Dansade på uppvisningar med barnen för att få igång dem.

Utbildningar

Sektionen om utbildningar liknar sektionen om arbetslivserfarenheter på flera sätt. Den största skillnaden är att den är mycket kortare, då det ofta räcker med mellan två och fyra utbildningar och då de inte innehåller lika mycket information. Du behöver endast presentera följande punkter till varje:

 • Utbildning, program, kurs eller examen.
 • Lärosäte, utbildare eller skola.
 • Ungefärlig tidsperiod eller examensår.
 • Eventuell enstaka kommentar om inriktning, fördjupning eller arbete.

En annan skillnad mellan sektionen om utbildningar och sektionen om arbetslivserfarenheter är att du inte behöver argumentera för eller visa dess relevans. Det sparar mycket utrymme i ditt CV, men det gör dessutom att du måste vara noggrannare med vilka utbildningar du inkluderar. Uppenbara sådana som din grundskoleutbildning är till exempel inte att föredra, och det är inte heller irrelevanta sådana som en kurs från en fritidsaktivitet.

⚠️ Varning: Håll sektionen om utbildningar så kort som möjligt, utan att exkludera meriterande punkter, då det inte spelar en särskilt stor roll i barnskötaryrket. Dina erfarenheter och kompetenser väger ofta mycket tyngre.

Kvalifikationer och kompetenser

De allra flesta CV:n, och speciellt sådana som är anpassade för barnskötaryrket, avslutas med sektionen om kvalifikationer och kompetenser. I den får du chansen att visa alla dina meriterande kunskaper och färdigheter som du inte nämnt tidigare i CV:t eller som du önskar lyfta fram ordentligt. Det kan handla om en rad olika saker, så länge de samspelar med barnskötaryrket eller kan vara relevanta på liknande sätt.

Inled gärna sektionen med att sammanfatta dina kvalifikationer. Det kan exempelvis vara hur lång arbetslivserfarenhet du har, om du valt att arbeta på en speciell förskola, om du har specialkompetens inom en viss inriktning eller liknande.

Efter det kan du presentera övriga kompetenser där den mest relevanta bör presenteras först och den minst relevanta sist. Det kan handla om allt ifrån pedagogiska metoder, administrativa förmågor och sociala tekniker till fysiska förmågor, språkkunskaper eller körkortsinnehav. Allt som rekryteraren kan intressera sig för eller premiera, helt enkelt.

📌 Tips: Om du vill försäkra dig om att kompetenserna du lyfter är relevanta, jämför dem då med jobbannonsen eller vad dina tidigare arbetsplatser efterfrågat.
⚠️ Varning: Beskriv gärna kompetenser såsom de ovan, som är “hårda”, då de är konkreta och lätta att mäta, men undvik “mjuka” kompetenser som istället har med din personlighet att göra. De kan vara meriterande och värda att nämna, men de hör snarare hemma i introduktionen eller ditt personliga brev än i den här sektionen.

Några exempel på meriterande men “mjuka” kompetenser som du bör undvika i den här sektionen kan vara:

 • Observant.
 • Pedagogisk.
 • Nyfiken.
 • Förtroendeingivande.
 • Ansvarstagande.
 • Omhändertagande.
 • Sympatisk.
 • Noggrann.

cv barnskötare

Fullända din ansökan med ditt personliga brev

När du skrivit klart ditt CV och låtit någon du litar på korrekturläsa det måste du även fullända din ansökan med ett personligt brev. Det fungerar som ett komplement till det formella och strikta CV:t på så sätt att du kan uttrycka dig i löpande text och visa mer av din personlighet. Du kan därtill utveckla eller förtydliga sådant du nämnt i korthet i CV:t eller berätta om sådant som inte fått utrymme alls i CV:t. Det kan till exempel handla om dina personliga fördelar, egenskaper, “mjuka” kompetenser, styrkor, drivkrafter, prestationer och liknande. Du kan också nämna dina förhoppningar, mål och drömmar inför framtiden samt hur de samspelar med jobbet du söker.

Något som du bör komma ihåg när du skriver ditt personliga brev är att det helst ska vara under en halv A4-sida och att det inte ska upprepa sådant som redan står i CV:t. Ägna istället utrymme till att berätta om vad som gör dig till en god kandidat för jobbet och varför rekryteraren bör välja att anställa just dig.

⚠️ Varning: Visa gärna din personlighet och vad som gör dig unik, men akta dig för att vända fokuset från ditt professionella jag till ditt privata jag. Ditt personliga brev är trots allt ett professionellt dokument, och det bör ditt språkbruk reflektera.

Sammanfattning: Anpassa ditt CV för ett jobb som barnskötare

Artikeln börjar lida mot sitt slut, men innan vi avslutar den önskar vi få upprepa några av de viktigaste punkterna vi lyft under artikelns gång. Det är för att du ska komma ihåg dem enklare och för att du ska kunna hitta dem om du trots allt måste friska upp minnet senare, när du själv skriver ett CV.

📌 Tips:

 • Använd ett språkbruk som reflekterar barnskötaryrket och förmågan att anpassa språk efter situation, men som samtidigt visar att du kan vara positiv, ödmjuk och objektiv.
 • Se till att layouten passar yrket och att du valt en lämplig CV-mall som balanserar lekfullhet med struktur.
 • Använd sektionerna så väl du kan för att framstå som extra kvalificerad och tilltalande.
 • Uttryck dig kortfattat och koncist, och håll CV:t lättläst och kort.
 • Använd de hjälpmedel som finns tillgängliga så att du försäkrar dig om att ditt CV blir så välskrivet och noga anpassat till yrket som möjligt.

⚠️ Varningar:

 • Akta dig för att verka alltför privat, men se samtidigt till att du visar att du är unik och inte bara är en arbetare i mängden.
 • Överväg gärna råden i artikeln, men se till att du följer arbetsgivarens eller rekryterarens direktiv i första hand.
 • Presentera aldrig information eller punkter som är irrelevanta, uppenbara, inaktuella, falska eller av liknande anledningar inte hör hemma i ditt CV. Ägna istället utrymme åt sådant som passar och är meriterande.

Få ytterligare hjälp och stöd hos oss

Om du känner att du behöver ännu mer hjälp och stöd i hur du skapar det bästa möjliga CV:t – sök dig då vidare på vår hemsida. Läs, ta del av och ladda ner alla resurser och mallar vi erbjuder och försäkra dig om att du blir en riktigt duktig CV-skribent med ett mästerligt CV redan idag. Lycka till!

cv barnskötare

Vanliga frågor och svar om att bli barnskötare

Hur lång tid tar det att bli barnskötare?

Du behöver inte nödvändigtvis genomgå en utbildning för att bli barnskötare, och därför kan du bli det på nolltid. Dock kan en utbildning öka dina chanser att få ett bra och stabilt jobb, och då kan du välja mellan att gå en treårig gymnasieutbildning som är yrkesförberedande, nämligen barn- och fritidsprogrammet, eller en eftergymnasial utbildning. Det kan ta alltifrån några få veckor till flera år.

Är det lätt att få jobb som barnskötare?

Idag finns det goda chanser att få jobb som barnskötare i Sverige då det råder stor brist. Om du är outbildad eller har begränsad erfarenhet kan det dock bli lite svårare.

cv utan erfarenhet för Barnsköta

Barnskötar CV Exempel skriv cv Barnskötare
cv med erfarenhet för Barnsköta Barnskötar cv mallar

Liknande artiklar