Skriv ett student-CV på bästa sätt

Det är inte konstigt om du som student varken har arbetslivserfarenhet, betydelsefulla referenser eller tidigare erfarenheter. Därför är ett CV-exempel student säkerligen inte din största prioritet då du ändå inte har något att fylla ditt CV med.

Genomsnittligt betyg för den här mallen

5.0
Rated 5 out of 5
Från 2 Recensioner

Faktum är dock att ett välskrivet CV är precis vad du behöver. Det hjälper dig som ska söka jobb att sticka ut i mängden och inte minst att imponera på framtida arbetsgivare. Uppsala universitet belyser vikten av ett bra CV i en av sina artiklar.

Om du inte vet hur du ska gå tillväga när du ska skriva CV kan du läsa den här guiden där vi kommer att lära dig:

 • Hur du börjar skriva ett student-CV och hur en CV-mall bör se ut.
 • Hur du skriver ett student-CV som kan lyfta fram dina personliga styrkor och fördelar.
 • Hur du bäst framför dina antagligen begränsade erfarenheter, kunskaper och färdigheter i CV:t.

Förutom det kommer du även få en ordentlig genomgång i hur du på bästa sätt uttrycker relevanta och värdefulla egenskaper som framtida arbetsgivare ofta söker. Kom ihåg att det i många jobb är viktigare med rätt personlighet än särskilda erfarenheter eller färdigheter!

Table of Contents

Söka jobb som student

Innan du börjar skriva ett CV, eller ens läser vidare i den här texten, ska vi reda ut vad ett CV är för något och vad du borde tänka på under processens gång. Det är nämligen viktigt att ha lite kunskap i hur ett CV används, och Jenny Petersson framför att bristen på en sådan kunskap kan vara avgörande i om du får ett jobb eller inte.

Vad betyder CV?

CV är en förkortning av Curriculum Vitae. Det är ett latinskt begrepp som går att översätta till levnadslopp eller livshistoria.

Ett CV är alltså ett dokument som ska beskriva allt du gjort i livet, hittills. Men eftersom att CV:t är till för att hjälpa dig att söka ett jobb, så är det inte relevant att nämna precis allt du gjort, utan det räcker gott och väl med det som är relevant för rekryteraren. Det som är mest intressant och som du borde ha med är alltså främst tidigare erfarenheter i arbetsliv, utbildningar och relevanta fritidsintressen.

CV:t kommer att fungera som en guide för rekryteraren genom att beskriva vad du kan, vad du har för potential, samt vem du är i ett professionellt sammanhang. Baserat på CV:t bör alltså rekryteraren kunna förstå om du är en relevant och intressant kandidat för det sökta jobbet eller inte.

📌 Tips: Många påstår att CV:n måste se ut på ett visst sätt och ha ett visst innehåll, men det är lika viktigt att det är unikt och ser spännande ut. Det ska väcka intresse och vara minnesvärt!

Skillnaden mellan CV och personligt brev

Det finns många skillnader mellan ett CV och ett personligt brev, inte minst i form av dispositionen. Ett CV ska lista dina erfarenheter och fördelaktiga meriter medan ett personligt brev istället ska skrivas lite mer avslappnat. Det bör för det första ha formen av ett brev, som namnet också indikerar, och för det andra vara mer avslappnat. Där får du uttrycka dig genom utlåtanden och förklaringar, medan du i CV:t måste vara mer koncist och rakt på sak.

Många anser att CV:t är svårare att skriva på grund av den relativt strikta dispositionen, och därför är en mall ett utmärkt alternativ. Genom att använda en mall kan du få lite bättre koll på vad som ska finnas med och hur det ska skrivas.

I den här texten fokuserar vi främst på ditt student-CV och låter det personliga brevet vara en sekundär del i din ansökning. Men i själva verket är de båda delarna lika viktiga och framför allt för dig som är student och därför inte har ett särskilt brett urval av meriter att fylla ditt CV med.

Nedan presenterar vi ett exempel på hur ett CV kan se ut, samt några andra förslag om exemplet inte riktigt passar dig eller dina framtida yrkesval.

CV-exempel student

Anna Andersson
19981023-0000
Förskollärare
070-3355777
anna.andersson@gmail.com
Blomvägen 8
11120, Stockholm
Linkedin.com/se/annaandersson

Introduktion

Jag är en snart nyexaminerad förskollärare med ett bagage fyllt av pyssel, gitarrmusik, barnskratt och skogspromenader. Tack vare mitt egna barn samt barnen jag fått arbeta med under min utbildning vet jag att jag sporras av kärlek och en tydlig utvecklingskurva. Min främsta styrka är att jag är stresstålig och tålmodig, och att jag alltid lyckas utföra det jag planerat.

Arbetslivserfarenhet

Gullans förskola
Praktik som förskollärare
Periodvis mars 2018-oktober 2020

 • Jag föreslog, planerade och genomförde en skogsutflykt med en avdelning på 13 barn där vi gjorde samarbetsövningar och lärde oss om trädsorter. Det lärde mig en hel del om planering och att utföra planeringen med nödvändiga modifikationer.
 • Under tre dagar fick jag ta ansvar för planering, det administrativa arbetet och att sköta barnen på avdelningen då jag arbetade ensam med en vikarie. Det gav mig en viktig erfarenhet gällande ansvarstagande och att visa framfötterna på jobbet.
 • Jag observerade fem utvecklingssamtal vilket gav mig en tydligare bild av vad förskolan har för roll i barnets utveckling samt vilka delar av utvecklingen som ligger i fokus.

Jeanettes konditori
Extrajobb som cafébiträde
Periodvis februari 2017-pågående

 • Jag arbetar med att öppna och stänga caféet, att städa det, att servera kunder samt att stå i kassan. Det har givit mig en lång erfarenhet av kundbemötande, att ta ansvar över en arbetsplats och att bemöta såväl unga som gamla.
 • På caféet har jag också fått öva på att jobba i en högljudd och ofta stressig miljö.

Solgården äldreboende
Sommarjobb med äldreomsorg
Juni 2018-Augusti 2018

 • Arbetsuppgifterna innefattade till stor del att underhålla och umgås med de äldre. Det gav mig en förståelse för människors olika behov och att alla är värda att lyssna på.
 • På äldreboendet fick jag också lära mig en mängd olika spel, lekar, sånger och andra sätt att göra tillvaron roligare. Det vill jag ta med mig till förskolan.

Utbildning

Förskollärarexamen
Stockholms Universitet
Juni 2021

Urval av inkluderade kurser:

 • Förskoledidaktik med inriktning mot estetik och etik (23 hp)
 • Förskoledidaktik med inriktning mot naturvetenskap och hållbar utveckling (24 hp)
 • Förskoledidaktik med inriktning mot språk och kommunikation (22,5 hp)
 • Specialpedagogik – förskollärarprogrammet (7,5 hp)
 • Pedagogiskt ledarskap i förskolan (7,5 hp)

Gymnasieexamen: Barn- och fritidsprogrammet
Praktiska gymnasiet
Juni 2017

Lektioner i gitarr (upp till avancerad nivå)
Kulturskolan Stockholm
2007-2014

Övriga resurser, färdigheter och kunskaper

B-körkort
Oktober 2016

Talar och skriver flytande:

 • Svenska
 • Engelska
 • Spanska

Bandmedlem, gitarrspelare
2013-2017

cv exempel student

Alternativa mallar

Om vårt CV-exempel ovan inte känns rätt eller om du ska söka ett annat jobb som inte alls liknar förskollärare, kan du kolla in andra exempel. Använd en CV-mall som passar din yrkesbana bäst och som du kan relatera till.

Ladda ner följande exempel på mallar via länkarna nedan:

Student-CV mall

Förslaget ovan visar alltså hur du skriver ett CV. I korta drag behöver du lyfta fram relevant arbetslivserfarenhet, utbildning, kontaktuppgifter, färdigheter, kunskaper och en liten personlig beskrivning i ett strukturerat dokument. Då har du skrivit ett CV som du med stolthet kan skicka iväg till en framtida arbetsgivare.

Det låter dock lättare än vad det i praktiken är. Därför vill vi i avsnitten nedan förklara närmare hur delarna du ska fokusera på i CV:t verkligen ska se ut samt vad du ska ta med.

Introducera dig i ditt CV

Precis som i vilken presentation som helst är det bra om du inleder CV:t med att introducera dig själv. Du kan skapa en lista med dina personuppgifter som exempelvis inkluderar:

 • Namn.
 • Personnummer.
 • Titel (om din utbildning givit dig en sådan).
 • Telefonnummer.
 • E-post.
 • Adress.
 • Relevanta länkar till dina hemsidor. Kanske har du en LinkedIn-sida eller också använder du en hemsida som en portfolio eller liknande.
 • Vissa arbetsgivare undanber foton, men de flesta vill gärna få en bild att koppla samman med informationen i CV:t.
📌 Tips: Vi rekommenderar dig att dela upp listan för att den ska ge ett prydligare och mer lättöverskådligt intryck.
⚠️ Varning: Dina sociala medier hör oftast inte hemma i listan, hur stolt du än må vara över dem. Du borde heller aldrig inkludera information om din familj, din kropp eller andra personuppgifter som är irrelevanta.

Introduktion i löpande text

Förr ansåg man att en introduktion i CV:t var överflödigt. Då ville rekryteraren snarare få en överblick över meriter och referenser, och personligheten bakom dem var sekundär. Idag är det annorlunda och det är perfekt för dig som oerfaren student att ta vara på.

För att sticka ut och göra ditt CV personligt kan du använda området under personuppgifterna till att introducera dig själv i löpande text. I den introduktionen kan du behålla en professionell och formell ton men samtidigt uttrycka vem du är, vad du söker i ett jobb samt liknande aspekter. Du kan exempelvis beskriva dina drivkrafter, hur du använder dina styrkor i ett jobb, och så vidare. Här får du chansen att visa din personlighet och vad som gör dig värdefull i ett jobbsammanhang.

📌 Tips: Studier har visat att arbetsgivare endast ägnar ett CV sin fulla uppmärksamhet i uppåt sex sekunder. Så formulera introduktionen noggrant!
⚠️ Varning: Var inte för långdragen eller arrogant.

Arbetslivserfarenhet och utbildningar

Efter din introduktion ska du skapa en strukturerad lista på dina arbetserfarenheter. Ett CV ska belysa vad du kan bidra med på ett framtida jobb, så dina erfarenheter är väsentliga. De behöver inte heller innefatta många års anställning på en pretentiös firma eller liknande, utan dina sommarjobb, helgjobb och praktikplatser är tillräckliga.

I listan rekommenderar vi att du inkluderar:

 • Tidsperiod.
 • Din roll.
 • Företag eller arbetsplats.
 • Arbetsuppgifter.
 • Vad du lyckades med eller lärde dig.

När det gäller dina utbildningar ska du skriva din gymnasieutbildning och eventuell högskoleutbildning. Om du inte slutfört din högskoleutbildning kan du ändå skriva de kurser du tagit. Detsamma gäller om du har en utbildning där särskilt relevanta kurser ingår.

Kunskaper och färdigheter

Förutom aspekterna ovan är det också viktigt att du i ditt CV presenterar dina kunskaper och färdigheter. Förhoppningsvis har du redan gjort det tidigare i CV:t, men om det finns några andra du inte fått utrymme att visa ännu bör du ta chansen. Din ansökan är inte komplett förrän du fått skriva ner alla dina personliga fördelar och lockande kompetensområden.

Det är bra om du kan uttrycka dina kunskaper och färdigheter på ett lika strukturerat vis som resten av ditt CV. Om det är möjligt bör du skriva dem i en lista i vilken du presenterar vad kunskapen eller färdigheten är samt när du fick den.

📌 Tips: Det här är det sista avsnittet i ditt CV och det innebär att det är din sista chans att imponera på den potentiella arbetsgivaren. Så ta chansen och skriva ner allt du kan för att sticka ut, för att få extra pluspoäng, samt för att bli minnesvärd.
⚠️ Varning: Se till att informationen fortfarande är relevant!

Referenser

Referenser är personer som din framtida arbetsgivare kan höra av sig till för att få en bättre bild av dig som arbetare. De personerna kan vara allt ifrån dina lärare, tidigare arbetsgivare, kollegor eller vänner. Så länge personen känner dig väl och kan svara på frågor som handlar om hur du är på ett professionellt plan, så är hen ett bra val som referens. Om referenserna är betydelsefulla för jobbet du valt att söka är det ett stort plus då många rekryterare ser det som en extra merit.

I referenslistan ska du skriva personernas namn, relation till dig, telefonnummer och e-post. Du bör även ha med åtminstone ett par referenser, men inte fler än fyra eller fem. Arbetsgivaren kommer ändå antagligen bara höra av sig till ett par av dem.

Som sagt var det förr i världen viktigt med referenser i ett CV, men idag väljer de flesta att frånse den delen. Arbetsgivaren hör ändå sällan av sig till referenserna förrän du gått på intervju och gett arbetsgivaren ett första intryck på egen hand. Då är det dock bra att ha referenserna redo i ett prydligt, men separat, dokument. Det utgör ofta sista steget innan anställningen sker.

Personligt brev

Det sista din ansökan ska innehålla är ett välformulerat personligt brev. Ditt CV är bra att anpassa till varje separat tillfälle du söker jobb, men ditt personliga brev är ännu viktigare. I det personliga brevet får du nämligen chansen att använda din kreativa förmåga att uttrycka vem du är, vad du vill få ut av jobbet du söker, samt vilka styrkor och du kommer att bidra med.

I ditt personliga brev kan du beskriva allt du inte fått med i ditt CV men som du ändå anser viktiga att framföra. På så vis kan du ge vissa aspekter ett utrymme de inte haft innan, men som kan lyfta din ansökan.

Ytterligare tankar om att skriva ett student-CV

När du har skrivit ditt student-CV och känner dig nöjd med informationen du angivit rekommenderar vi dig att låta någon du litar på läsa igenom det. Det kan vara det avgörande steget som ger dig ditt drömjobb. På så vis kan en utomstående komma med olika insikter, funderingar och goda råd. Kanske ser hen slarvfel som du missat eller vissa faktorer som du borde ta bort.

📌 Tips: Använd en stavningskontroll när du skriver dokumentet. Vi erbjuder exempelvis ett sådant program i vår CV-byggare som kan fånga upp fler felstavningar eller tveksamma formulering än du anar!

Du bör dessutom lära dig ditt CV så att du på rak arm kan besvara frågor som säkerligen kommer dyka upp på anställningsintervjun. Fokusera på vad du lärt dig, vilka styrkor du beskrivit, samt vilken erfarenhet du lyft fram. Årtal och liknande är inte alls lika viktiga så länge ditt framtida jobb inte handlar om att minnas siffror.

cv exempel student

Sammanfattning

Nedan upprepar vi de viktigaste tipsen och varningarna som vi vill att du har i åtanke när du skriver ditt CV. Om du följer dem och använder de angivna mallarna kommer du säkerligen skriva en riktigt bra ansökan till när du söker jobb.

📌 Tips:

 • Börja med att introducera dig själv i listform och i en löpande text.
 • Presentera din arbetslivserfarenhet och dina utbildningar. Var inte rädd för att utveckla och motivera varför du lyfter fram dem.
 • Avsluta med färdigheter och kunskaper som gör dig unik och minnesvärd.
 • Komplettera ditt CV med ett välskrivet personligt brev och referenser.

⚠️ Varningar:

 • Bli inte för långdragen eller för skrytig i dina utläggningar.
 • Presentera bara sådant som är relevant och intressant för jobbet du söker.
 • Lämna inte kvar slarvfel eller information som är överflödig.

Avslutande ord

Till sist vill vi även önska dig ett varmt lycka till och påminna dig om att ditt första CV inte måste bli perfekt. Bara du visar rekryteraren lite om vem du är och vissa saker du gjort, så ska du se att det kommer gå bra. Lyssna inte heller på en gammal farbror eller annan närstående som sågar dina försök, utan använd istället ditt sunda förnuft och din begränsade arbetslivserfarenhet till din fördel. Och du, kom ihåg att du är värdefull!

För mer hjälp och stöd i ditt CV-skrivande, kolla in vår CV-byggare och tillhörande mallar och videoklipp. Med de verktygen kommer arbetet bli ännu enklare och ditt CV kommer att få ett professionellt utseende på bara några minuter.

Prova våra bästa mallar för studenternas cv

Student-CV (SE)-Riga.pdf Student-CV (SE)-Rotterdam.pdf
Student-CV (SE)-Chicago.pdf Student-CV (SE)-Sydney.pdf

Liknande artiklar