ANVÄNDARVILLKOR

Dessa användarvillkor är ett avtal mellan FEF Company, som är registrerat i enlighet med fransk lagstiftning och har sitt säte på 1/3 rue d'Enghien 75010 Paris France ("Skriva CV"/"webbplatsen"/"vi") och varje enskild person som är användare av Skriva CV. Dessa villkor reglerar din tillgång till och användning av webbplatsen och de tillhörande tjänster som erbjuds via denna webbplats. Du kan även kontakta oss via e-post på support@skriva-cv.com.

1. Objekt

Skriva CV erbjuder dig som är medlem tillgång till en databas med material (innehållandes bland annat CV:n, personliga brev och vägledning) som finns tillgängliga på www.skriva-cv.com ("Webbsida"), som du som medlem kan fylla med din personliga information med hjälp av dokumentbyggaren för att skapa personliga dokument som du kan ladda ner efter eget gottfinnande, i enlighet med dina behov eller förvara i ditt kundområde (med förbehåll för att tillämpliga prenumerationsavgifter måste erläggas).

Dessa användarvillkor styr din tillgång till och användning av webbsidan och dess tjänster. Genom att använda webbsidan godkänner du utan förbehåll alla dessa användarvillkor.

När du skapar ett konto på webbsidan måste du bocka av en ruta och bekräfta att du har läst och godkänt dessa användarvillkor, vilket skapar ett juridiskt bindande kontrakt mellan dig och Skriva CV.

Läs det följande noggrant. Om du inte accepterar dessa användarvillkor ska du inte använda webbplatsen. Vi kan när som helst ändra dessa användarvillkor genom att publicera en uppdaterad version på denna webbplats och meddela dig innan de ändrade användarvillkoren träder i kraft.

För att förbättra kundupplevelsen kan vi även komma att, utan att informera om det i förväg, modifiera webbplatsens struktur och design, tillika vissa tjänster och visst innehåll.

2. Definitioner

I detta dokument,

"Konto" syftar till det konto som du måste skapa för att bli medlem och få tillgång till de tjänster som erbjuds på webbplatsen.

"Tillämplig lag" har den betydelse som anges i avsnitt 14.

"Kundområdet" syftar till den personliga och dedikerade plats där du kan få tillgång till tjänsterna och förvara ditt material.

"Dokumentbyggaren" syftar till den funktion som gör det möjligt för medlemmarna att ange personlig information (inklusive CV och uppgifter om arbetslivserfarenhet och utbildningshistorik) och skapa personliga versioner av visst material (särskilt CV:n och personliga brev) ("Personanpassade dokument ") som sedan kan förvaras i en medlems kundområde.

"Medlem" syftar till alla fysiska eller juridiska personer som har ett konto på webbplatsen.

"Material": syftar till alla mallar för CV:n och personliga brev, vägledningar och andra dokument som tillhandahålls medlemmarna på webbplatsen (oavsett om de har personanpassats med hjälp av dokumentbyggaren eller inte).

"Tjänster" avser alla produkter, tjänster, funktioner, egenskaper, tekniker samt allt innehåll som vi tillhandahåller via webbplatsen, inklusive, men inte begränsat till, material, dokumentbyggaren och förvaring av material.

"Prenumeration" har den betydelse som anges i avsnitt 6.

"Förvaring" och "förvara" syftar till tjänsten som innefattar förvaring av material på webbplatsen.

3. Öppna ett konto

A. Villkor

**Du måste vara 18 år eller äldre. Du måste vara 18 år eller äldre för att använda våra tjänster, vilket du, vid efterfrågan, måste intyga när du öppnar ett konto.

**Om tillämpligt måste du ha befogenhet att binda det företag du representerar. Du bekräftar att du har befogenhet att binda det företag eller den juridiska person för vars räkning du använder tjänsterna, och att företaget eller den juridiska personen accepterar dessa villkor.

B. Skapandet av ett konto

Webbsidan låter medlemmar registrera sig och sedan få tillgång till tjänsterna. Du kan inte se materialet om du inte är registrerad, och inte heller få tillgång till dokumentbyggaren eller förvaringstjänsten utan att först skapa ett konto och bli medlem.

För att skapa ditt konto måste du fylla i de obligatoriska fälten i registreringsformuläret (detta genom att ange ditt efternamn, förnamn och din e-postadress) så kommer vi att skicka ett lösenord till dig via e-post. Du måste även ha läst och accepterat dessa villkor samt vår integritetspolicy som förklarar hur vi hanterar information online och de val som du kan göra rörande hur din information samlas in och används på denna webbplats.

C. Kontoinformationens korrekthet

Du garanterar att ditt konto innehåller korrekt och sanningsenlig information och att du kommer att uppdatera den vid behov. Om vi misstänker att uppgifterna inte är korrekta, aktuella eller fullständiga har vi rätt att vägra dig tillgång till webbplatsen eller någon av tjänsterna och att avsluta eller avbryta ditt konto.

D. Lösenord

Du garanterar att ditt konto innehåller korrekt och sanningsenlig information och att du kommer att uppdatera den vid behov. Om vi misstänker att uppgifterna inte är korrekta, aktuella eller fullständiga har vi rätt att vägra dig tillgång till webbplatsen eller någon av tjänsterna och att avsluta eller avbryta ditt konto.

4. Tjänster

Webbplatsen är en onlineplattform genom vilken vi tillhandahåller tjänsterna. Som medlem:

kan du skapa ett kundområde på webbplatsen, från vilket du kan få tillgång till material, skapa personanpassade dokument genom att använda dokumentbyggaren samt förvara dem;

du kommer även att ha möjlighet att kommunicera med Skriva CV, via e-post eller chatt.

5. Uppträdanderegler för medlemmar på webbplatsen

Det finns vissa regler som gäller för medlemmarna. När du använder vår webbplats, samtycker du till att:

  • inte inkräkta på Skriva CVs eller dess närstående enheters rättigheter eller företagsbilder, inklusive deras respektive immateriella rättigheter;

  • att inte inkräkta på de rättigheter och den renommé som innehas av någon part som har rättigheter till materialet, t.ex. deras immateriella rättigheter;

  • inte öppna ett konto i annan persons namn;

  • inte använda någon enhet, programvara eller annat element som riskerar kan störa webbplatsens korrekta funktion eller vars syfte är att skada, störa, avlyssna eller expropriera något system, någon information eller några personuppgifter; samt

  • att inte i övrigt agera på ett sätt som strider mot tillämplig(a) lag(ar) eller mot dessa användarvillkor.

6. Betalning av avgifter

För att få tillgång till tjänsterna måste du betala den månatliga prenumerationsavgiften för tjänsterna ("prenumerationen"), eller endast avgiften för provperioden, i enlighet med beskrivningen på webbplatsen. Priserna för prenumerationerna anges på webbplatsen (moms och samtliga övriga skatter inkluderade) och de utgår från det momsbelopp som gäller den dag då prenumerationen betalas.

En prenumeration på tjänsterna kommer att fortsätta under en obegränsad period från det datum då prenumerationen påbörjades. En prenumeration kan avslutas när som helst.

Skriva CV förbehåller sig rätten att ändra prenumerationsavgiften samt eventuella avgifter för proverbjudanden. Du kommer att informeras om en sådan ändring minst tio dagar innan din prenumerationsperiod löper ut, och du kommer då att ha friheten att inte förnya din prenumeration.

Avgifterna för abonnemangen och proverbjudanden ska betalas i förväg och debiteras automatiskt på den betalningsmetod som anges på webbplatsen. Vid utebliven betalning kommer Skriva CV att presentera betalningen på nytt och vid ytterligare utebliven betalning kommer Skriva CV att kunna avsluta tjänsterna omedelbart utan ersättning, men utan att det påverkar rätten att kräva betalning av dig för alla förfallna belopp, och all ersättning för skador som Skriva CV lidit till följd av sådan utebliven betalning.

7. Immateriella rättigheter

A. Immateriella rättigheter till webbplatsens innehåll

Den egenutvecklade programvaran (inklusive dokumentbyggaren och kundområdet), materialet och annat material på webbplatsen, inklusive upphovsrätt, logotyper, varumärken, handelsnamn, bilder, text, illustrationer, ljud- och videofiler, datafiler, programfiler och koder samt urval, samordning och arrangemang av sådant material (registrerat eller oregistrerat) skyddas av upphovsrätt, respektive patent- och varumärkesrätt ("immateriella rättigheter"). Dessa immateriella rättigheter ägs antingen av oss eller av tredje part som har licensierat sina immateriella rättigheter till oss. Det är strängt förbjudet att reproducera, kopiera, ändra eller på annat sätt manipulera något innehåll på webbplatsen, helt eller delvis.

Det är förbjudet att använda eller missbruka de immateriella rättigheterna utöver vad som tillåts enligt dessa användarvillkor. Genom att bli medlem, med förbehåll för dessa användarvillkor som rör ägarna till de immateriella rättigheterna (se nedan), och endast i den utsträckning som Skriva CV har rätt att göra det, ger Skriva CV dig en icke-exklusiv, återkallbar, personlig och icke-överförbar licens att använda webbplatsen och de immateriella rättigheterna, över hela världen, endast för personligt och privat bruk, på icke-kommersiell basis och i enlighet med dessa användarvillkor.

Licsensen som du får kommer att avslutas när du slutar vara en medlem och/eller i det fall du använder webbplatsen och/eller tjänsterna på ett sätt som strider mot dessa användarvillkor.

Alla nya versioner, uppdateringar eller förändringar av vår webbplats, tjänsterna eller relaterat innehåll ska omfattas av dessa användarvillkor. Skriva CV förbehåller sig alla rättigheter som inte uttryckligen omfattas av dessa villkor.

Under inga omständigheter får användning av webbplatsen eller tillgång till materialet ge dig rätt att reproducera eller sprida det offentligt eller att överföra, sälja, hyra ut eller låna ut, helt eller delvis, eller att göra innehållet på webbplatsen, inklusive materialet, tillgängligt på annat sätt som strider mot dessa användarvillkor.

Skriva CV eller dess dotterbolag hävdar inte äganderätt till sådant material som ägs av tredje part, varken för dig, någon tredje part eller för sig själva.

B. Användning av ditt innehåll

Du behåller rättigheterna till all information och allt innehåll som du skickar, lägger upp eller visar på eller via webbplatsen, inklusive kontoinformation, CV, arbetslivserfarenhet, utbildningshistorik, recensioner, svar, profilinlägg, andra inlägg, frågor, karriärmaterial eller annan information som du tillhandahåller ("ditt innehåll"). Genom att skicka, ladda upp, lägga upp eller visa sådant innehåll ger du oss en världsomspännande, icke-exklusiv, royaltyfri licens (med rätt till underlicensiering) till att använda, bearbeta, kopiera, reproducera, anpassa, ändra, publicera, överföra, visa och distribuera ditt innehåll i alla medier och genom alla distributionskanaler (nu kända eller senare utvecklade), med förbehåll för tillämpliga bestämmelser i vår sekretesspolicy.

Du garanterar att ditt innehåll inte inkräktar eller kommer att inkräkta på tredje parts rättigheter och att du har alla nödvändiga rättigheter, befogenheter och auktoriteter för att uppfylla dina skyldigheter avseende ditt innehåll enligt dessa användarvillkor.

Vänligen kontakta oss om du misstänker att dina immateriella rättigheter har blivit kränkta.

Du är ansvarig för hur ditt innehåll används och alla konsekvenser av detta, inklusive alla konsekvenser av andra användares eller tredje parters användning av ditt innehåll. Vi är inte ansvariga för användningen av ditt innehåll eller användningen av innehåll eller information som lämnas eller publiceras av andra medlemmar eller besökare.

Skriva CVs tjänster för publicering av CV:n underlättar publiceringen av ditt innehåll och dina personanpassade dokument på olika karriärsidor från tredje part, med din på förhand gjorda begäran och ditt på förhand givna samtycke. Om du anmäler dig till denna tjänst samtycker du till att Skriva CV kan använda egentillverkade webbaserade verktyg för informationsinsamling för att skapa en personanpassad profil för dig. Du samtycker vidare till att formuleringen och tolkningen av din information i syfte att nyttja tjänsterna som publicerar CV:n sker i enlighet med Skriva CVs eget gottfinnande samt till att Skriva CV kan inte hållas ansvarigt för beslut om att inkludera, inte inkludera eller formulera information om dig. Du bekräftar och godkänner vidare att du personligen tar fullt ansvar för alla konsekvenser som uppstår till följd av din användning av tjänsterna för publicering av CV.

8. Skriva CVs roll/ Ansvarsbegränsning

Skriva CV ger inga garantier och gör inga utfästelser rörande användningen av tjänsterna och materialet i fråga om korrekthet, noggrannhet, tillförlitlighet eller i övrigt, eller om att webbplatsen inte kommer att inkräkta på tredje parts rättigheter och Skriva CV tar inget ansvar för fel eller utelämnanden i sådant material. Om tillämplig lag inte tillåter uteslutning av några eller alla ovanstående underförstådda garantier och villkor, gäller ovanstående uteslutningar i förhållande till dig endast i den utsträckning som tillämplig lag tillåter det.

Du använder denna webbplats på egen risk. Webbplatsen, tjänsterna, materialet och annan information, programvara, faciliteter, tjänster och annat innehåll på webbplatsen tillhandahålls "i befintligt skick" och "som den finns tillgänglig" utan garantier eller villkor av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda. I den utsträckning som är möjlig enligt tillämplig lag frånsäger sig Skriva CV alla garantier och villkor, uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men inte begränsat till, villkor avseende tillfredsställande kvalitet, lämplighet för ett visst ändamål och att intrång inte sker.

Skriva CV frånsäger sig allt ansvar, oavsett om det har grund i avtal, skadestånd eller annat, och accepterar inget ansvar för förlust eller skada (direkt, indirekt, straffrättsligt, följdskada eller annat) som uppstår till följd av användning eller missbruk av webbplatsen, tjänsterna eller materialet, oavsett på vilken grund ansvaret utkrävs. Om tillämplig lag inte tillåter att alla eller någon del av ovanstående ansvarsbegränsningar gäller i förhållande till dig, gäller begränsningarna i förhållande till dig endast i den utsträckning som tillämplig lag tillåter det.

Ingenting i denna överenskommelse ska utesluta eller begränsa ansvar för dödsfall, personlig skada eller bedrägeri.

9. Uppsägningsregler - Avstängning av konto, begränsning av åtkomst och uppsägning

Du kan när som helst avsluta ditt avtalsförhållande med Skriva CV och avsluta din prenumeration genom att stänga ditt konto i ditt kundområde eller genom att meddela vår kundtjänst här. Uppsägningen träder i kraft omedelbart och din prenumeration kommer att avslutas automatiskt. Du har inte rätt till någon återbetalning av belopp som erlagts för en prenumeration som avser perioden efter att ditt konto har avslutats.

Om du bryter mot dina åtaganden enligt dessa användarvillkor eller om vi har verklig anledning att tro att Skriva CVs, dess medlemmars eller tredje parts säkerhet och integritet är i fara, förbehåller vi oss rätten att omedelbart säga upp dessa användarvillkor som binder dig och Skriva CV och stänga ner ditt konto.

När detta är nödvändigt kommer du att underrättas om åtgärden så att du kan få möjlighet att svara. Skriva CV kommer efter eget gottfinnande att besluta om huruvida de vidtagna åtgärderna ska upphävas.

10. Personuppgifter

Vi samlar in och behandlar vissa av dina personuppgifter. Genom att använda webbplatsen och registrera dig som medlem bekräftar och accepterar du behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy.

11. Plattformens drift, tillgänglighet och funktioner

Vi ska i möjligaste mån försöka upprätthålla fortsatt tillgång till webbplatsen. Tillgången till webbplatsen eller användningen av vissa funktioner kan dock suspenderas eller avbrytas utan förvarning på grund av tekniskt underhåll, överflyttningar eller uppdateringar, eller på grund av avbrott eller begränsningar i relation till nätverket eller av andra tekniska skäl.

Vi förbehåller oss rätten att modifiera eller suspendera hela eller delar av din tillgång till webbsidan och dess funktioner efter eget gottfinnande, temporärt eller permanent.

12. Hyperlänkar

Vår webbplats innehåller länkar till andra webbplatser. Vi kontrollerar inte dessa webbplatser och ansvarar inte för deras innehåll. Att vi inkluderar dessa länkar innebär inte att vi godkänner materialet på dessa webbplatser och vi indikerar inte heller någon koppling till deras operatörer.

13. Uppdateringar av användarvillkoren

Dessa användarvillkor och de dokument som integreras genom hänvisning uttrycker hela avtalet mellan dig och Skriva CV rörande din användning av webbplatsen och tjänsterna.

Skriva CV kan komma att ändra dessa användarvillkor för att anpassa dem till den tekniska och kommersiella miljön och för att följa tillämpliga lagar och regelverk. Alla ändringar av dessa villkor kommer att publiceras på webbplatsen med angivande av datum för ikraftträdande, och du kommer att underrättas av Skriva CV innan ändringarna träder i kraft.

14. Återbetalningspolicy och ångerrätt

Avgifterna du har betalat är icke återbetalningsbara och/eller inte utbytbara, såvida inget annat anges här eller krävs enligt tillämplig lag.

Begäran om återbetalning av en prenumeration accepteras inte om den tas emot efter utgången av en period på fjorton (14) dagar från den första dagen för prenumeration på tjänsterna.

Alla ansökningar om återbetalning före utgången av fjorton (14) dagar kan göras per telefon eller via e-post genom vår kundtjänstavdelning. Kundtjänstavdelningen kommer att svara dig inom 48 timmar och återbetalningen kommer att behandlas inom 72 timmar.

15. Tillämplig lag och tvistlösning

Dessa T&C: er styrs och tolkas i enlighet med Frankrikes lagar, utan fördomar på tillämpningen av specifika regler relaterade till (i) de allmänna principerna för lagkonflikt, och (ii) regler för allmän politik som skyddar landets konsument från landet från landet som du har tillgång till tjänsterna (** "tillämpliga lagar" **).

Om tvisten inte kan avgöras genom medling, samtycker du till att lämna in alla tvister till domstolarna i Frankrikes domstolar.

Skriva CV förbehåller sig även rätten att väcka talan, beroende på tvistens art, vid domstolarna i det land där du är bosatt eller, om dessa användarvillkor har ingåtts inom ramen för din näringsverksamhet eller ditt yrke, i det land där du bedriver din huvudsakliga verksamhet.

16. Effektivt datum

10/07/19