Skriv ett lärare-CV

I Sverige väljer allt fler att bli lärare, både för att behovet ständigt ökar och för att lönerna har blivit högre. Idag tjänar en lärare i genomsnitt 37 000 kr. Dessutom har de flesta lärare suget av att få göra avtryck i och förändra samhället genom att utbilda nästa generation. För vad är viktigare än att ge barn rätt verktyg för att kunna göra världen till en bättre plats både nu och i framtiden?

Genomsnittligt betyg för den här mallen

5.0
Rated 5 out of 5
Från 1 Recensioner

Innan du kan ta del av de fördelarna behöver du dock skriva ett lärare-CV. Det ger dig chansen att visa vem du är, vad du har för potential, samt vad du redan klarat av. Det är din framtida arbetsgivares första intryck av dig, och det är viktigt. Det är en biljett in i skolan.

Om du är osäker på hur du ska skapa ditt eget CV så är den här artikeln en bra början. Vi kommer nämligen bland annat att presentera:

 • Ett CV-exempel för lärare som visar alla de viktigaste delarna som ingår.
 • Tips och varningar om hur du formulerar samtliga sektioner i CV:t.
 • Övriga tips och varningar som behandlar de övriga delarna av din ansökan, såsom ditt personliga brev och din referenslista.
 • Vanliga frågor och svar angående att skriva CV för jobb som lärare.

Table of Contents

CV-exempel för lärare

Jenny Karlsson
19910504-XXXX
Grundskollärare
070-3938379
jenny.karlsson89@gmail.com
Järnvägen 96
11121, Stockholm
linkedin.com/se/jennyhkarlsson

Introduktion

Jag är en erfaren och engagerad grundskollärare som precis tagit lärarexamen för årskurs 4-6. Innan och under min utbildning arbetade jag inom grundskolan som extrapersonal, men tack vare att jag drivs så starkt av barnen och deras otroligt snabba utveckling så vill jag nu arbeta på heltid med en lärarlegitimation som gör mig mer kvalificerad än någonsin.

Arbetslivserfarenheter

Verksamhetsförlagd utbildning
Ålstensskolan
10 veckor 2021

 • Under denna period fick jag ansvaret över en klass i årskurs 5 under två veckor, då jag var vikarie för den ordinarie läraren. Det gav mig en inblick i hur jag fungerar som enskild lärare gällande hur jag interagerar med en hel klass samt hur jag utformar lektioner för att behålla barnens uppmärksamhet under längre perioder.
 • I samtliga 10 veckor fick jag även delta i olika klassrum för årskurserna 4-6 samtidigt som jag varje dag höll en lektion i historia för olika klasser.

Verksamhetsförlagd utbildning
Ålstensskolan
5 veckor 2020

 • Den första veckan observerade jag mest i en klass i årskurs 4, men de sista veckorna fick jag istället vikariera som SO-lärare på heltid för olika klasser. Det gav mig ett självförtroende och en vana inom yrket som jag fortfarande värderar högt.

Verksamhetsförlagd utbildning
Essingeskolan
5 veckor 2018

 • Denna period spenderade jag vid sidan av en SO-lärare som höll lektioner för barn i årskurserna 4-6. Mina insikter om hur barn tar in information på skilda vis utvecklades en hel del under perioden.

Extrapersonal i skolan och personal på fritidshem
Mariehällsskolan
2014-2017

 • På det här jobbet fick jag till en början främst arbeta på fritidshem med barn från årskurs f-5. Jag lärde mig en hel del om att interagera med, ta kontakt med och underhålla barn.
 • Jag fick även, tack vare mitt engagemang och mitt ständigt ökade ansvar, till sist börja som extrapersonal i skolan. Under 2017 fick jag dessutom hålla lektioner i rörelse, vilket för första gången visade mig hur jag fungerar som lärare, hur jag planerar lektioner, samt hur jag ger betyg och bedömningar. Det var en viktig erfarenhet som gav mig mersmak för yrket.

Utbildningar

Grundlärarprogrammet: inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6
Stockholm universitet
2018-2021

 • Båda mina självständiga arbeten var inriktade på samhällsorienterade ämnen.

Samhällsvetenskapsprogrammet
S:t Eriks gymnasium
2006-2009

Färdigheter och kunskaper

 • HLR-kurs 2015.
 • Behärskar Google Classroom och Skolplattformen.
 • Avancerade färdigheter inom samtliga Office-program såsom Word, Excel, PowerPoint, m.m.
 • Kurs i Adobe Indesign 2011.
 • Talar och skriver flytande svenska och engelska.
 • Kan göra mig förstådd på tyska.
 • B-körkort.

Alternativa CV-exempel

Om du anser att vårt exempel ovan inte stämmer in på dig, eller om du helt enkelt vill få se flera alternativ, så kan du kolla in våra övriga CV-exempel för liknande yrken. Vi har även CV-mallar, guider och hjälpmedel som kan underlätta ditt CV-skrivande. Om du vill kan du också söka efter videor på engelska, vilka visar dig hur du går tillväga om du föredrar tal framför skrift.

Kolla in och ladda ner allt du behöver, från CV-mall till steg-för-steg-guider. Men innan dess borde du lägga lite mer tid här för att se vilka saker du kan inkludera i ditt lärare-CV.

cv lärare

Hur du skriver ett CV för lärare

I följande avsnitt kommer vi att behandla samtliga sektioner i ett CV för lärare på ett ingående plan, samt presentera sätt som kan göra ditt CV-skrivande enklare. Så innan du börjar ladda ner CV-mallar och skapa ditt eget CV, läs vidare.

Layout för ditt CV

Det första du bör vara uppmärksam på i ditt CV-skrivande är layouten. En arbetsgivare, rekryterare eller en annan person som ska bedöma ditt CV borde trots allt få ett bra första intryck av dig. Layouten är det första du visar, och det är också den som kan fånga rekryterarens uppmärksamhet.

För en lärare som ska arbeta mer yngre barn, i förskolan eller grundskolan exempelvis, eller som ska arbeta som bild- eller musiklärare, kan layouten vara konstnärlig, unik och intresseväckande. Det kan till exempel inkludera unika färgsättningar, oregelbundna sektioner, och så vidare.

Om du däremot söker ett jobb med äldre barn och ungdomar eller inom mindre kreativa ämnen såsom matematik eller NO, bör du istället välja en striktare layout. Det kan innebära tydliga och symmetriska listor, neutrala färger och enkla designs.

📌 Tips: Något som du alltid kan ha i åtanke är att typsnittet bör vara konventionellt och tydligt och att layouten inte tar alltför mycket uppmärksamhet från innehållet.
⚠️ Varning: Ditt CV kan med fördel sticka ut, men det borde inte verka löjeväckande. Det borde snarare ge ett professionellt intryck fastän du söker ett kreativt jobb. Använd en mall om du är osäker.

Språkbruk

Inom kategorin layout ingår också språkbruk. Det kommer vi att återkomma till under artikelns gång, men några ständigt aktuella punkter är:

 • Språket ska vara formellt men inte överdrivet avancerat. Det är extra viktigt för en lärare som ju ska ge intrycket av att kunna kommunicera med barn men också vara akademiskt lagd.
 • Var gärna personlig i språket, och låt din personlighet skina igenom, men håll innehållet professionellt. Det är precis som i yrket, där du öppnar dig för barnen du arbetar med samtidigt som du håller ditt privatliv utanför arbetsplatsen.
 • Skapa ditt eget innehåll med hjälp av hur du uttrycker dig. Som du kommer att förstå kan du med fördel framföra tankar och kommentarer i CV:t, så länge de är relevanta. Men du borde formulera de tilläggen på ett vis som passar dig och dina personliga egenskaper så bra som möjligt.
📌 Tips: Ett lagom formellt men ändå personligt språkbruk kan exempelvis se ut som följande:
KORREKT
På min utbildning gick jag en kurs inom genusvetenskap, vilket utökade mina intressen för samhällsnormer.
⚠️ Varning: Språket i ditt CV kan antingen vara för personligt och talspråkligt, eller också för formellt, krångligt och intetsägande. Följande exempel illustrerar båda delarna:
FELAKTIG
Jag lärde mig om hur killar och tjejer funkar, och det tänker jag ta med mig när jag jobbar.

Utbildningen bidrog till en eskalerande entusiasm beträffande kunskapsförmedling till barn inom den genusvetenskapliga disciplinen.

Format och struktur

Förutom den översiktliga layouten och språkbruket bör du också lägga särskild uppmärksamhet vid hur du strukturerar innehållet. Det är både för att rekryteraren enkelt ska kunna orientera sig i ditt CV samt för att alla dina erfarenheter och liknande ska få lika mycket fokus.

För det första måste du presentera samtliga sektioner i en noga genomtänkt och logisk ordning. Det kan gärna vara konventionellt, enligt vårt CV-exempel ovan, då det med stor sannolikhet är var rekryteraren förväntar sig.

För det andra måste du lista innehållet i varje sektion på ett kontinuerligt och strukturerat sätt. Ett förslag är att göra det på ett kronologiskt sätt med de nya erfarenheterna först och de äldsta sist, eller tvärt om. Eller också kan du strukturera innehållet via relevans genom att presentera den mest relevanta erfarenheten först och den minst relevanta sist.

📌 Tips: För läraryrket rekommenderar vi att strukturera innehållet efter relevans. Det är därför att rekryteraren först bör få se att du har erfarenheter och kunskaper inom jobbet, oavsett när det var. Att visa dig vara strukturerad och ordningsam, vilket en kronologisk ordning snarare indikerar, är viktigt men sekundärt.
⚠️ Varning: Förbli regelbunden i hur du strukturerar innehållet i samtliga sektioner. Annars kan rekryteraren tro att du är slarvig, ombytlig eller omedveten.

Header och introduktion

Det första rekryteraren eller den person som läser ditt CV bör få se är ditt namn. Det ska därför vara högst upp i din så kallade header, i vilken dina personuppgifter borde vara tydligt listade. Här ingår bland annat:

 • Namn.
 • Personnummer.
 • Eventuell arbetsroll eller titel.
 • Telefonnummer.
 • E-post.
 • Adress.
 • Eventuell länk till professionell hemsida.
📌 Tips: I en bra header står personuppgifterna i ordningen ovan och förblir formell.
⚠️ Varning: En header som inte är bra rör till ordningen på personuppgifterna, undviker att nämna vissa personuppgifter, och lägger till personuppgifter som inte är relevanta för rekryteraren:
FELAKTIG
Ämneslärare för gymnasiet i matematik
Hannes Jakobsson
hannesj@gmail.com
facebook.com/hannes.jakobsson/
Gift och pappa till två barn
Lindvägen 8
111 22, Stockholm

Efter headern kan du sedan lägga till en kort introduktion av dig själv. Det är inte en konventionell del av ett CV på den svenska arbetsmarknaden, men för en lärare är det ett ypperligt tillfälle att visa vem du är på jobbet, vad du har för styrkor samt vad som driver dig framåt.

⚠️ Varning: En viktig detalj att komma ihåg när du skriver din introduktion är att du förblir professionell och koncist i språkbruket och inte nämner sådant du ändå kommer att behandla i ett personligt brev.

cv lärare

Arbetslivserfarenheter

Dina arbetslivserfarenheter bör ta upp en stor del av CV:t, men samtidigt förbli noga utvalda. Om du har fler än fem eller sex arbetslivserfarenheter bör du välja ut de som är nya, relevanta och som givit dig flest lärdomar. Om du har färre, eller om flera av dem inte är relevanta för läraryrket, räcker det med ungefär tre.

Vid varje arbetslivserfarenhet bör du presentera följande information:

 • Yrkesroll eller huvudsakliga arbetsuppgift.
 • Namn på arbetsplatsen och eventuellt staden som arbetsplatsen ligger i.
 • Ungefärlig tidsperiod.
 • Eventuella men korta kommentarer angående särskilda ansvarsområden, arbetsuppgifter eller lärdomar.
⚠️ Varning: En dålig arbetslivserfarenhet är för intetsägande, för inaktuell, för irrelevant eller för bristande i språkbruket:
FELAKTIG
Hovslagare
Stall Söderblom
2003-2006

 • Jag jobbade som hovslagare med min pappa och farbror när jag gick på gymnasiet. Det var kul och jag gillade djuren.

Om du inte har tidigare arbetslivserfarenheter

Det kan vara svårt att få till sektionen om arbetslivserfarenheter om du är ung eller av andra anledningar inte har samlat ihop många erfarenheter ännu. Om du söker ett lärarjobb har du dock säkerligen gått en lärarutbildning i vilken totalt 20 veckors verksamhetsförlagd utbildning ingår, och de utgör värdefulla arbetslivserfarenheter. Men du kan även söka ett lärarjobb utan att vara utbildad, och då är det inte lika säkert att du har tidigare arbetslivserfarenheter.

I sådana fall bör du fundera på vilka typer av erfarenheter du faktiskt har. Det behöver inte handla om heltidsanställningar på skolor, utan det kan lika gärna vara en mindre erfarenhet:

 • Sommarjobb.
 • Helgjobb.
 • Volonärarbeten.
 • Praktikplatser.
 • Särskilda uppdrag eller arbetsuppgifter inom en utbildning eller dina intressen.

Om du vill eller behöver inkludera en erfarenhet som liknar kategorierna ovan bör du också vara noggrann med att precisera varför den är relevant för läraryrket. Det kan till exempel vara för att du fick öva på ditt ledarskap, för att du fick ta ansvar över andra eller för att du hanterade en svår situation i vilken du behövde vara pedagogisk.

📌 Tips: Om arbetslivserfarenheten du presenterar bara varade en kort period kan du med fördel vara diffus i hur du uttrycker tidsperioden.

cv lärare

Utbildningar

Sektionen om utbildningar eller din akademiska bakgrund bör du presentera på liknande vis som dina arbetslivserfarenheter. Här räcker det dock med ett par eller tre punkter, och samtliga bör vara relevanta. Följande information ska finnas med:

 • Utbildning, examen eller program.
 • Skola eller lärosäte.
 • Tidsperiod eller året du tog examen.
 • Eventuella kommentarer angående om du hade en särskild inriktning, om du gick en nämnvärd kurs, om du tog dig an ovanliga ansvarsområden eller om du fick lärdomar eller insikter.
📌 Tips: Se till att du strukturerar och formulerar innehållet rätt, enligt hur du gjort tidigare i CV:t.
⚠️ Varning: Undvik att nämna din grundskoleutbildning om du har en utbildning på högskole- eller universitetsnivå. Det är inte heller nödvändigt att nämna dina betyg om inte din kontakt på arbetsplatsen specifikt efterfrågar det.

Färdigheter och kunskaper

Efter du har framfört dina erfarenheter inom arbetslivet eller den akademiska världen kan du också ha en sektion som lyfter dina färdigheter och kunskaper. Det är vanligt att svenskar inkluderar vilka språk de behärskar och på vilka nivåer, samt om de har körkort. Men du kan dessutom lyfta andra konkreta färdigheter eller kunskaper som är av relevans för läraryrket. Några exempel är:

 • Fysiska färdigheter inom bland annar HLR eller Heimlich manöver.
 • Färdigheter inom ett eller flera instrument.
 • Erfarenhet inom digitala program eller plattformar.
 • Personliga erfarenheter från ett fritidsintresse eller liknande.
⚠️ Varning: Undvik att nämna så kallade “mjuka” färdigheter eller kunskaper som inte går att mäta eller bevisa. Det kan till exempel vara egenskaper eller förmågor såsom samarbetsförmågor, tålamod, sociala förmågor eller ledarskap.

Övriga sektioner

Förutom sektionerna ovan finns det därtill flera sektion som vissa inkluderar, i vilka de presenterar sådant som inte fått utrymme tidigare i CV:t. Det kan vara allt ifrån en sammanfattning, vilket inte är särskilt vanligt eller eftertraktat i Sverige, till utmärkelser, priser eller publikationer.

Om du till exempel skrivit en artikel om pedagogik som fått uppmärksamhet är det värt att använda en särskild sektion i CV:t för att länka den. På så sätt kan rekryteraren enkelt ladda ner den och läsa den. Detsamma gäller liknande meriter som du anser viktiga att lyfta fram.

Optimera din ansökan

För att fullända din ansökan måste du dessutom lägga till ett par andra viktiga dokument. Ett CV är ett första steg, men du måste därtill skriva ett personligt brev och möjligen en referenslista. Ditt personliga brev kan du bifoga tillsammans med ditt CV, men referenslistan kan du spara tills dess att rekryteraren efterfrågar det. En sådan förfrågan brukar komma efter den första arbetsintervjun när rekryteraren vill skapa en tydligare bild av dig.

Vissa rekryterare eller arbetsgivare önskar därtill få tillgång till ett utdrag ur belastningsregistret, betyg från särskilda kurser eller ett personbevis. Om så är fallet är det viktigt att du har dem redo inför ert nästa möte.

Personligt brev och referenser

Ditt personliga brev fungerar som ett komplement till ditt CV. I ett personligt brev får du nämligen möjligheten att uttrycka dig personligare och framföra information som inte varit relevant i ditt CV. Det kan till exempel vara:

 • En hälsningsfras.
 • En personlig presentation av dig själv som kan avvika från ditt professionella jag en aning, vilket är lämpligt för just lärare då du omöjligen kan vara helt privat i din arbetsroll.
 • Mjuka kunskaper som snarare har med dina egenskaper att göra. De är ytterst viktiga för läraryrket trots att de inte nämns i ditt CV.
 • En aningen längre utläggning om vad du har för styrkor och vad du kan bidra med på en arbetsplats, samt vad du förväntar dig av din framtida arbetsroll.

Glöm heller inte att skriva dina referenser, vilka du måste vara redo att skicka till rekryteraren om hen så önskar. Det ska vara en lista på ett par eller tre kontakter som känner ditt professionella jag. Listan måste innehålla namn, relation till dig, telefonnummer och e-post. Dina referenser kan exempelvis vara:

 • Kollegor.
 • Chefer.
 • Lärare.
 • Klasskamrater.
 • Tränare eller ledare för en fritidsaktivitet.

Sammanfattning: skapa ett bra CV för ditt första lärarjobb

Kort sagt bör ditt CV, och din ansökan i övrigt med ett personligt brev och referenser, följa en rad olika tips och varningar. Några av dem är följande:

📌 Tips:

 • Håll språket formellt men med en personlig och relativt enkel ton.
 • Var koncist och kortfattad både i innehållet och språket.
 • Strukturera dina sektioner och all information på ett regelbundet och logiskt sätt.
 • Våga vara unik och se till att du sticker ut.

⚠️ Varningar:

 • Akta dig för att presentera information som inte är relevant eller som inte hör hemma i ett lärar-CV. Var extra försiktig med att lägga fram egenskaper eller intressen.
 • Glöm inte att din ansökan är professionell, och att den därför inte får se plottrig, rörig eller oseriös ut varken i layouten, headern eller i det övriga innehållet. Mallar kan göra en stor skillnad och underlätta avvägningen.

Om du fortfarande känner dig osäker på hur du skriver ett lärar-CV som passar till lediga jobb du vill söka, kan du ladda ner en CV-mall och ta del av våra dokument och hjälpmedel som visar dig hur du bäst går till väga. Sök dig vidare på vår hemsida och bli en fena på CV-skrivande redan idag. Lycka till!

cv lärare

Vanliga frågor och svar

Fråga: Måste jag som vill söka ett jobb som lärare lägga till ett fotografi i headern?

Svar: Nej, men däremot är det vanligt att rekryterare i Sverige uppskattar ett fotografi. Det gör det lättare för dem att minnas dig, och om du har otur kan bristen på ett fotografi ge intrycket av att ditt CV inte är färdigt. Dock finns det ett fåtal arbetsplatser som inte vill ha ett fotografi, då de anser att det kan väcka förutfattade meningar.

Fråga: Finns det en CV-mall som passar läraryrket?

Svar: Absolut! Vi erbjuder både mallar och exempel som du kan använda när du ska skapa ditt eget CV och personligt brev.

lärare CV (SE)-Rotterdam.pdf lärare CV (SE)-Chicago.pdf
lärare CV (SE)-Sydney.pdf lärare CV (SE)-Riga.pdf

Liknande artiklar