Skriv ett utmärkt CV som ungdom

Det är inte helt lätt att få jobb som ungdom, vare sig det handlar om ett sommarjobb eller ett extra helgjobb. Den unga åldern innebär ofta oerfarenhet och rekryterarna eller arbetsgivarna kopplar det till sämre arbetsresultat. Men i själva verket är det så att ungdomar är bland de ivrigaste arbetarna och att erfarenheten trots allt måste komma någonstans ifrån.

Genomsnittligt betyg för den här mallen

5.0
Rated 5 out of 5
Från 2 Recensioner

På grund av många arbetsgivares tvivel på att anställa ungdomar måste du som ungdom övertyga dem redan i ert första möte. Det mötet sker oftast i form av ett CV, och ett sådant bör du skapa enligt ett CV-exempel ungdom. I CV:t får du nämligen möjligheten att presentera dig själv, dina erfarenheter och dina fördelar. Om du lyckas riktigt bra med CV:t, trots att du är ny på arbetsmarknaden och inte arbetat förut, så kommer du att multiplicera dina chanser att bli anställd många gånger om. Då ska du se att arbetsgivaren inte kommer att kunna motstå att anställa dig.

För att skriva ett sådant lyckat CV måste du följa särskilda steg, tips och råd. I den här artikeln kommer vi att presentera dem genom att behandla följande punkter:

 • Ett tydligt exempel på CV för ungdomar.
 • Hänvisningar till var du kan hitta flera exempel på CV ungdom och liknande hjälpmedel.
 • En guide i hur du skriver olika delar av ett CV med tillhörande exempel, tips och varningar.
 • Korta kommentarer på hur du fulländar din ansökan med ett personligt brev.

cv exempel ungdom

Table of Contents

CV-exempel ungdom

Tindra Lindahl
20051206-XXXX
070-4334421
tindralindahl@gmail.com
Stackmoravägen 48
79434, Orsa

Introduktion
Trots min unga ålder har jag en hel del erfarenhet inom ledarskap, samarbete och retorik. Jag har även erfarenhet inom vård och omsorg gällande framför allt barn. Mina främsta fördelar är mina sociala och förtroendeingivande förmågor samt min fallenhet att alltid kunna lösa konflikter och hitta kompromisser.

Arbetslivserfarenheter
Praktik som förskolepedagog
Förskola brantudden Orsa
2021

 • Lekte med och tog hand om barn i åldrarna 2-6 år.
 • Ansvarade över att vara ute på lekplatsen med några barn från avdelningen.
 • Informerade föräldrar och svarade på deras frågor.
 • Medlade mellan barn och löste deras konflikter om de behövde hjälp med det.
 • Skapade förtroende och relationer med barnen, föräldrarna och kollegorna.
 • Fick många lärdomar om hur det är att arbeta med olika åldrar och typer av människor.
 • Lärde mig att på bästa sätt lyssna till barnens önskemål och behov.

Elevrådsordförande
Orsaskolan
2019-2020

 • Kallade till och ledde möten.
 • Hanterade konflikter och trångmål tillsammans med de övriga medlemmarna.
 • Medlade mellan lärare och elever när det krävdes.
 • Satte upp mål och tillvägagångssätt tillsammans med övriga medlemmar.
 • Lyssnade på förslag och önskemål från eleverna och presenterade dem för lärare och rektor.

Biljettförsäljare och hanterare
Kulturskolan Miranda
2019

 • Sålde biljetter via ett stånd och genom personliga kontakter.
 • Ansvarade över biljettförsäljningen vid platsen jag arbetade på.
 • Tog emot och klippte biljetter när det var dags för föreställning.

Utbildningar

Samhällsvetenskapsprogrammet
Mora gymnasium
2021-pågående

 • Fördjupning samhällsvetenskap.

Teaterutbildning
Kulturskolan Miranda
2017-2019

Färdigheter och kunskaper

Sociala färdigheter:

 • Van vid att stå på scen och att prata inför publik.
 • Pedagogiska och ledarskapliga erfarenheter.
 • Grundläggande retoriska färdigheter.

Intressemässiga färdigheter:

 • Grundläggande kunskaper i teater och scenkonst.
 • Kunnig inom debatt och konflikthantering.

Övriga färdigheter:

 • Talar och skriver flytande svenska.
 • Talar och skriver flytande engelska.
 • Goda kunskaper i spanska.

cv exempel ungdom

Fler CV-exempel för jobbet du söker

Om du önskar få ta del av ytterligare exempel på CV för ungdom kan du kolla in vår hemsida. Där erbjuder vi CV-exempel inom en mängd olika yrken för både ovana och nya arbetare. Du kan även läsa våra artiklar, guider och blogginlägg samt kika på våra engelska videor.

Förutom hjälpen ovan kan du dessutom söka bland och ladda ner gratis CV-mallar, och använda verktyg såsom stavningskontroll, personligt brev-byggare och en CV-assistent. Du kan även vända dig till våra CV-experter som ger dig många goda råd.

Skriv ett CV som ser bra ut

För att påbörja arbetet med ditt eget CV rekommenderar vi dig att först fundera på hur du vill att CV:t ska se ut. Rekryterare ägnar sällan mer än några sekunder på varje CV så utseendet är viktigare än du kanske tror. Det fångar rekryterarens intresse, gör att du verkar minnesvärd och formar dessutom rekryterarens läsning. Det utgör ett första intryck som kan vara avgörande i om du landar det jobb du söker eller inte.

Layout och CV-mall

Utseendet på ditt CV kallas också layout, och den innefattar allt ifrån hur de olika sektionerna delas upp och typsnittet till färgval och den estetiska utformningen. För att skapa ett så bra intryck som möjligt och därför använda layouten till dess fulla kapacitet bör du hitta ett lagom mellanting mellan tydlighet och konstnärlighet. Layouten bör nämligen väcka intresse och se spännande ut, men samtidigt rikta fokuset till innehållet och underlätta läsningen av CV:t.

För att  lyckas med din layout måste du sträcka dig längre än att endast skapa ett simpelt Word-dokument. Men du bör heller inte sitta med Paint eller Photoshop och skapa något helt eget, då en layout behöver noggrannare utformning än så. Det bästa är att välja en professionellt skapad och granskad CV-mall.

📌 Tips: På vår hemsida kan du hitta en CV-mall för ungdom och en rad andra alternativ helt utan kostnad och med all rights reserved. Med en sådan kan du vara säker på att layouten blir så optimerad som möjligt.

Struktur

Den andra delen av ditt CVs utseende, som har mer med innehållet att göra, är strukturen. Den innefattar hur du sorterar dina sektioner, för det första, och innehållet i varje sektion, för det andra.

Sektionerna bör följa strukturen vi illustrerade i vårt CV-exempel för ungdom ovan, då det är en traditionell och logisk struktur som de flesta arbetsgivare och rekryterare förväntar sig. Den ser oftast ut ungefär som följande:

 • Header.
 • Introduktion.
 • Arbetslivserfarenheter.
 • Utbildningar.
 • Färdigheter och kunskaper.

Innehållet i varje sektion bör du som ungdom strukturera med en kronologisk ordning där den senaste erfarenheten prioriteras först och den äldsta sist. Du kan även strukturera enligt relevans där den mest meriterande erfarenheten prioriteras först och den minst meriterande sist, men eftersom att du troligtvis inte har särskilt många relevanta erfarenheter att välja på så är en kronologisk ordning att föredra. Den ordningen ger dessutom rekryteraren uppfattningen om att du är ordentlig, strukturerad och lättsam.

⚠️ Varning: Råka inte byta struktur mitt i en sektion, eller ens mellan de olika sektionerna. Det kan verka slarvigt och rörigt. De enda sektionerna som du inte behöver sortera enligt en kronologisk ordning är de som inte har angivna tidsperioder, såsom headern, introduktionen och dina färdigheter och kunskaper.

Språkbruk

Till sist måste du också fundera på vilket språkbruk du ämnar använda i ditt CV. Redan innan du börjar skriva kan du skriva en lista på ordval som kan komma till användning och som du tror kan imponera på rekryteraren. De ordvalen bör vara positivt betingade och samspela med jobbet du söker. För pedagogiska yrken kan det exempelvis handla om underhållning, förtroende och lyhördhet, medan det för yrken inom försäljning snarare kan handla om snabbhet, resultat och effektivitet. Men för de flesta yrkesvalen är följande ord värda att inkludera:

 • Ansvar.
 • Erfarenhet.
 • Fördelar.
 • Förmågor.
 • Lösningsorienterad.
 • Kunskaper.
📌 Tips: Utöver ordvalen måste du också fokusera på att hitta ett språkbruk som är moget, professionellt och formellt men som ändå speglar din personlighet. Tänk på att visa vem du är som arbetare, och att CV:t är ett professionellt dokument.
⚠️ Varning: Var alltid ödmjuk så att rekryteraren inte uppfattar dig som skrytig eller svår att ha att göra med. Du kommer trots allt antagligen arbeta tillsammans med andra, och då måste du vara trevlig och lättsam.

cv exempel ungdom

Börja CV:t med dig själv

När det väl är dags att börja skrivandet ska du alltid inleda med ditt namn, som i vilket annat möte som helst. Det kan antingen stå som en slags titel eller rubrik högst upp i CV:t eller som första punkt i den så kallade headern, beroende på vilken layout du väljer. Sedan följer headern med dina övriga person- och kontaktuppgifter som rekryteraren behöver.

Headern bör skrivas i en lista med följande punkter i följande ordning:

 • För- och efternamn.
 • Personnummer.
 • Telefonnummer.
 • E-post.
 • Postadress.
 • Eventuell länk till hemsida (till exempel en Linkedin-sida eller en portfolio).
 • Bild på dig själv i porträtt.
⚠️ Varning: Vissa arbetsgivare eller företag undanber en bild då de inte anser att det är relevant för jobbet och då de tror att den kan påverka rekryterarens uppfattning om dig. Om så är fallet för jobbet du söker bör du förstås exkludera din bild. Samma sak gäller om de undanber eller efterfrågar övriga punkter i headern. Deras önskemål bör prioriteras högst.

En dålig header följer inte råden ovan, rör till ordningen, missar punkter, adderar ytterligare punkter eller anger information som inte är professionell. En sådan kan se ut som följande exempel:

FELAKTIG
073-8712237
Kristoffer “Krille” Granström
15 år
Jönköping
kungen_krille@hotmail.com
Tiktok.com/kungen_krille

Introduktion

Efter headern kan du inkludera ytterligare en presenterande sektion som kallas för introduktion. I den kan du skriva med löpande text och ett personligare språkbruk, och ange vad du har för erfarenheter, drivkrafter, styrkor, framtidsdrömmar och liknande fördelar. Vissa skriver endast en professionell sammanfattning i sektionen, men eftersom att du som ungdom antagligen inte har en särskilt lång professionell historia så kan du istället fokusera på vad som gör dig till en bra kandidat för jobbet.

⚠️ Varning: Du kan uttrycka dig lite friare i den här sektionen än i de övriga, men du måste ändå behålla fokuset på ditt professionella jag och hålla en formell och objektiv ton. Tänk dig att en främling berättar om varför du passar jobbet du söker. Se också till att sektionen inte blir längre än tre till fyra meningar.

En bra introduktion följer tipsen ovan och är även ödmjuk trots fokuset på fördelar:

KORREKT
Min brist på arbetslivserfarenhet vägs upp av de många fritidsaktiviteter jag ägnat mig åt under mitt liv. Jag har till exempel fysiska fördelar, laganda och samarbetsvilja från lagsporter, och en kreativ och planerande förmåga, samt en problemlösningsförmåga, från mitt måleri. I framtiden önskar jag få utöka mina kunskaper inom kundbemötande och att arbeta med människor, då jag drivs av tacksamhet och glädje från andra.

Arbetslivserfarenheter

Sektionen om arbetslivserfarenheter följer ofta de presenterande sektionerna, och för en ungdom som är ny på arbetsmarknaden kan den verka svår, om inte till och med omöjlig, att fylla. Du anser kanske att du inte har arbetat med något förut och att du därför inte har någon arbetslivserfarenhet, men faktum är att du säkerligen har ett par stycken om du tänker efter.

En arbetslivserfarenhet behöver inte bara innebära en långtida anställning eller liknande, utan den kan lika gärna innebära följande:

 • Praktikplatser eller APL.
 • Extra-, helg- eller sommarjobb.
 • Uppdrag eller uppgifter från skolan, fritidsaktiviteter eller vardagen.
 • Volonärarbeten.

Även fast din praktikplats varade en dag, om ditt sommarjobb var på din mammas kontor, eller om alla i klassen fick i uppdrag att sälja godis på marknaden på stan, så är det en arbetslivserfarenhet som är värda att presentera för rekryteraren. Den kan vara mer meriterande än du tror.

Till varje erfarenhet bör du presentera följande information:

 • Yrkesroll eller huvudsakliga arbetsuppgift.
 • Arbetsplats, företag eller arbetsgivare.
 • Ungefärlig tidsperiod.
 • Eventuella kommentarer om arbetsuppgifter, ansvarsområden, prestationer, lärdomar eller liknande.
📌 Tips: Om du vill att din arbetslivserfarenhet ska verka mer omfattande och relevant än den kanske i första hand verkar så kan du till exempel vara diffus gällande tidsperiod. Oavsett hur länge den varade så behöver du bara ange året du arbetade. Detsamma gäller din arbetsplats och arbetsroll, vilken du kan beskriva på ett mer eller mindre professionellt sätt.
⚠️ Varning: Var alltid sanningsenlig och inkludera inte självklarheter eller sådant som inte är relevant för rekryteraren eller arbetsgivaren. Men glöm heller inte någon av punkterna.

Ett dåligt utfört exempel på en bra arbetslivserfarenhet kan vara:

FELAKTIG
Barnvakt och hundvakt
Periodvis mellan 12/4 2021 och 19/11 2021

 • Jag vaktade hundar och barn.
 • Jag matade hundar och barn.
 • Jag lekte med hundar och barn.
 • Jag gillade inte när barnen blev ledsna och grät.

Utbildningar

För att söka ett jobb som ungdom måste du inte ha tagit studenten, eller ens ha gått gymnasiet över huvud taget. Du kan fortfarande gå i grundskolan. Om du vill få en mer ingående guide i hur du skriver ett CV som student kan du kolla in en av våra övriga CV-guider. Men om din situation ser annorlunda ut kan du fylla sektionen om utbildningar på andra sätt.

Ofta räcker det med en eller två utbildningar i sektionen, och du kan gärna inkludera en utbildning du fått vid sidan av skolan. Kanske har du en lång utbildning inom en fritidsaktivitet eller tagit lektioner i konstnärliga ämnen? Eller också kanske du har en fysisk utbildning i livräddning eller liknande?

⚠️ Varning: Inkludera inte din grundskoleutbildning då den ju är obligatorisk och därför uppenbar. Försök även att inte inkludera en utbildning som inte har med det jobb du söker att göra. Det är bättre att hålla sektionen kort än att du fyller den med onödig information.

Till varje utbildning bör du inkludera följande punkter:

 • Utbildning, program eller kurs.
 • Utbildare, skola eller liknande.
 • Ungefärlig tidsperiod eller examensår.
 • Eventuell kommentar om inriktning, fördjupning, arbete eller lärdom.
📌 Tips: Det går bra att inkludera utbildningar som är pågående, så om du söker jobb och är 15 eller 16 år och precis börjat gymnasiet så kan du absolut ta med det. Detsamma gäller om du just påbörjat en annan typ av utbildning.

Färdigheter och kunskaper

Sektionen som avslutar de flesta CV:n, och framför allt sådana som är för nya arbetare, är den om färdigheter och kunskaper. I den kan du ge exempel på alla fördelar som ditt CV ska visa rekryteraren men som inte fått utrymme ännu. Det handlar om färdigheter och kunskaper som du fått från tidigare erfarenheter men som du vill utveckla vidare eller färdigheter och kunskaper som du fått från övriga håll. Det kan vara från fritidsaktiviteter eller vardagliga situationer.

För att vara säker på att de färdigheter och kunskaper du vill lista hör hemma i sektionen och är relevanta för det jobb du söker kan du fråga dig om de är “hårda”. Det innebär att de är konkreta och lätta att mäta och bevisa, samt att de inte endast har med dina personliga egenskaper att göra. De kan till exempel handla om språkkunskaper, fysiska kunskaper, om du har något körkort, om du behärskar särskilda metoder eller tekniker, eller om du har ett intresse som givit dig något särskilt.

⚠️ Varning: “Mjuka” kunskaper och färdigheter som kan vara meriterande men som inte hör hemma just i CV:t är det viktigt att du sparar till det personliga brevet, där de hamnar i mer relevanta sammanhang.

Några exempel på “mjuka” kunskaper och färdigheter, eller egenskaper, som kan vara meriterande men som inte ska anges i sektionen kan vara följande:

 • Samarbetsvillig.
 • Nyfiken.
 • Noggrann.
 • Kreativ.
 • Ansvarstagande.
 • Uppmärksam.

cv exempel ungdom

Färdigställ din ansökan med ditt personliga brev och liknande

Innan du skickar in din ansökan måste du se till att du läser igenom och granskar ditt CV en extra gång, och du kan även gärna låta någon du litar på korrekturläsa det. Du måste dessutom skriva ytterligare dokument som rekryteraren eller arbetsgivaren kommer att vilja ta del av, såsom en lista på referenser. Du måste bara skapa ett cv och personligt brev till just ansökan, men det kan vara bra att fler dokument finns till hands.

Personligt brev

Ett otroligt viktigt dokument att skriva när du söker jobb är ditt personliga brev. Det är ett komplement till ditt CV som är lite ledigare och som ger dig fler möjligheter att visa alla dina fördelar som är relevanta för jobbet du söker. Du bör uttrycka vad som gör dig till en bra kandidat, och det gör du genom att inkludera dina “mjuka” färdigheter och kunskaper, dina styrkor, drivkrafter, lärdomar, prestationer, erfarenheter och inte minst vad du söker i ett framtida jobb.

⚠️ Varning: Akta dig för att uttrycka alltför personliga detaljer, då ditt personliga brev bör vara lika professionellt som ditt CV och bara behandla saker som din potentiella arbetsgivare anser relevant.
📌 Tips: Ditt personliga brev bör vara max en halv A4-sida, så uttryck dig så kort och koncist som möjligt så att du får plats med all din viktiga information.

Sammanfattning: Skriv ett CV som ungdom

Nu vill vi till sist påminna om de tips och varningar som det är viktigt att du har i åtanke när du ska skriva CV. Det handlar främst om att du ska kunna återkomma till dem innan du skickar in din ansökan för att kontrollera att allt är så bra det kan vara, men det handlar därtill om att du enkelt ska minnas dem i senare skeden i livet.

📌 Tips:

 • Ditt CV ska lista alla dina erfarenheter och fördelar på ett enkelt, kort men samtidigt utförligt sätt. Så uttryck dig så koncist du kan.
 • Använd en layout, en struktur och ett språkbruk som gör att du verkar så kvalificerad, ödmjuk, tilltalande och minnesvärd som möjligt.
 • Acceptera all hjälp du kan få, då det säkerligen gör ditt CV bättre. Läs igenom exempel, guider och ladda ner gratis mallar.

⚠️ Varningar:

 • Akta dig för att röra till informationen, strukturen eller sektionerna då det kan få dig att verka slarvig eller till och med oseriös.
 • Visa gärna din personlighet, men undvik att låta fokuset lämna dig som professionell arbetare. Rekryteraren vill inte läsa om dina privata egenskaper eller liknande.
 • Inkludera aldrig information eller punkter som är irrelevanta, ointressanta, falska eller undanbedda.

Få ytterligare hjälp och stöd

Om du vill få ytterligare hjälp och stöd när du ska skriva CV för att få jobb som ungdom rekommenderar vi dig att kolla in vår hemsida. Där kan du ta del av en mängd olika hjälpmedel och resurser som säkert kan komma till användning och hjälpa dig att bli en utmärkt CV-skrivare. Och glöm heller inte att söka efter och ladda ner en gratis CV-mall innan du skriver ett CV. Lycka till!

Ladda ner cv för ungdomar
Cv för ungdomar exempel på cv för ungdomar
exempel på cv för ungdomar CV-mallar för ungdomar

Liknande artiklar