Få ett nytt jobb genom att skriva ett lyckat CV för butikschef

Många dras till charmen av att arbeta i en butik, vare sig det handlar om en stor matvarubutik, en klädbutik, ett litet parfymeri eller något helt annat. Det bjuder nämligen ofta på spännande möten, kreativa uppgifter, tacksamma resultat och rejäla utvecklingsmöjligheter. Att därtill få vara chef över butiken och känna att den är ens egen kan vara ännu mer tilltalande.

Genomsnittligt betyg för den här mallen

5.0
Rated 5 out of 5
Från 1 Recensioner

Det är dock inte helt lätt att få ett jobb som butikschef, utan först måste du samla på dig särskilda erfarenheter och kompetenser. Du måste därtill skriva en fulländad ansökan med såväl ett personligt brev som ett CV för butikschef.

De flesta anser det svårt att få till en sådan lyckad ansökan, och om du är en av dem så bör du läsa vidare i denna artikel. Vi kommer nämligen att guida dig genom hela skrivprocessen genom att bland annat behandla följande punkter:

 • Ett exempel på CV för butikschefer.
 • Länkar till flera exempel och liknande värdefulla resurser.
 • Några avsnitt som visar hur du bäst skapar utsidan av ditt CV.
 • Genomgångar i hur varje avsnitt och sektion bör formuleras i CV:t med tillhörande exempel, tips och varningar.
 • En kort guide i hur du kompletterar CV:t med ett personligt brev.
 • Svar på vanliga frågor om att söka jobb som butikschef.

Table of Contents

CV-exempel för en butikschef

Brenda Kwizera
1999-06-20
Butikschef
076-1237103
brenda.kwizera@live.se
Gröngatan 6
96136, Boden

Introduktion
Butikschef med såväl erfarenhet som värdefulla färdigheter och kunskaper inom ekonomi, budgetering, planering och att arbeta i ett matvaruhus. Ger alltid 100% i min yrkesroll och drivs av att få uppnå tydliga resultat, att skapa förändring där det behövs och att optimera system eller tillvägagångssätt på nytänkande vis. Det jag söker efter i framtida yrkesroller är att få samarbeta med inspirerande kollegor och samarbetspartners och att få nya möjligheter att utvecklas som chef.

Arbetslivserfarenhet
Butikschef
Coop Sveafältet Boden
2020-pågående

 • Ansvarade över butiken tillsammans med en kollega, där jag framför allt hanterade personalfrågor, budget, planering och organiseringen i butiken.
 • Utförde mycket administrativt arbete på kontoret men tog mig ofta tiden att arbeta i butiken för att förbli uppmärksam på eventuella förbättringar och liknande.
 • Samlade en mängd olika lärdomar gällande att hantera och förbättra en arbetsplats på ett administrativt vis, och att nyttja och vässa mina kommunikationsförmågor för att nå ut till såväl kunder som medarbetare och samarbetspartners.

Butiksarbetare
Stora Coop Boden
2018-2020

 • Arbetade med att sitta i kassan, att hjälpa kunder och besökare, att packa varor och att hålla rent och fint i butiken generellt. Spenderade också många timmar på lagret.
 • Fick under den senare halvan av min arbetstid ta ansvar över mejeriavdelningen, och implementerade flera system som underlättade arbetet och ökade konsumtionen.
 • Lärde mig mycket om det praktiska arbetet i en matvarubutik, i att ansvara över en del av butiken samt att arbeta innovativt och strukturellt för att optimera systemet.

Praktiserande ekonom
Luleå kommun
2017-2018

 • Assisterade och arbetade med en verksam ekonom på flera projekt inom Luleå kommun i totalt tre veckors tid.
 • Deltog bland annat i möten med kunder och uppdragsgivare och assisterade den verksamma ekonomen med enklare budgethantering, administrativa uppgifter och liknande.
 • Lade ner mycket tid på att observera arbetsplatsen och det praktiska arbetet och fick därmed flera värdefulla lärdomar inom att arbeta med ekonomi och ekonomisk planering.

Utbildning
Kurs Ledarkompetens
Kursakademin Stockholm
2020

Ekonomiprogrammet
Björknäsgymnasiet Boden
2015-2018

Kompetens

 • Avancerad förmåga inom ledarskap, kommunikation och samarbete.
 • Goda färdigheter i att planera, organisera och sätta budget för de anställda såväl som butiken och dess utbud.
 • Goda kunskaper inom ekonomi och livsmedelsbranschen.
 • Svenska som modersmål.
 • Franska som modersmål.
 • Flytande i engelska.
 • B-körkort.
 • Truckkörkort.

CV för butikschef

Ta del av flera exempel och liknande resurser

Det är svårt att skapa ett eget CV utifrån ett enda CV-exempel, så vi förstår om du vill få läsa igenom ytterligare sådana. Klicka dig då vidare på vår hemsida där vi erbjuder en mängd CV-exempel inom flera relevanta områden och yrken som exempelvis restaurangchefer, företagschefer, verksamhetschefer, chefer rent generellt, butikssäljare eller detaljhandelssäljare. Det finns därtill ytterligare alternativ som kan vara av intresse.

Utöver våra exempel finns det även andra lärorika och användbara texter i form av artiklar, guider och blogginlägg. De går in på djupet i de olika aspekterna kring att skriva en lyckad jobbansökan eller att söka lediga tjänster och kan därmed vara till stor hjälp.

Skapa ett CV som väcker intresse

När du känner dig redo för att påbörja arbetet med ditt egna CV rekommenderar vi dig att arbeta dig utifrån och in. CV:ts utsida, eller layout som den snarare kallas, kan nämligen påverka innehållet på flera plan och är avgörande för hur läsaren upplever ditt CV. En misslyckad layout kan orsaka ditt CV att hamna i papperskorgen redan innan det blir läst medan en lyckad layout väcker intresse, för läsningen framåt och får dig att verka spännande och minnesvärd.

Som chef över en butik är det viktigt att layouten speglar flera olika typer av kompetenser och fördelar, då det är ett så pass mångfacetterat yrke. Den borde ha kreativa och inspirerande färger och designdetaljer för att väcka uppmärksamhet och visa på en estetisk förmåga, men samtidigt borde den ha tydligt indelade sektioner, luftiga utrymmen, markerade rubriker och ett tydligt typsnitt för att visa på en pedagogisk, strukturerad och ordningsam förmåga. De båda sidorna måste samspela i harmoni, precis som i jobbet.

📌 Tips: Du måste inte skapa en layout på egen hand eller anställa professionell hjälp, utan välj istället att ladda ner våra gratis mallar. En sådan mall är professionellt framställd och granskad för att säkerställa ett lämpligt intryck och kan därtill specialanpassas för att kunna passa just dig och din situation extra väl.

Format och struktur

Nästa del av arbetet gällande CV:ts utsida är dess format och struktur, då det hänger samman med såväl layouten som innehållet. Formatet är nämligen ytterst viktigt för att läsaren ska orka och vilja ta sig igenom CV:t, så försök att använda ett lättläst och lagom stort typsnitt, breda marginaler och stora styckeavstånd. Det är också viktigt att CV:t förblir mellan en och två A4-sidor så att det inte tar för lång tid att läsa.

När det handlar om strukturen bör du först fundera på ordningen av sektionerna, och här finns det egentligen bara ett alternativ som är logiskt, förväntat och lämpligt. Det ser ut som följande:

 • Header.
 • Introduktion.
 • Arbetslivserfarenheter.
 • Utbildningar.
 • Kompetenser.
 • Eventuella övriga sektioner.

Strukturen inom sektionerna kan du dock anpassa, då du antingen kan välja en omvänt kronologisk struktur eller en relevant struktur. Om du har en spretig och mångsidig karriär i ryggen brukar det vara mest fördelaktigt att strukturera innehållet efter relevans, med den mest meriterande erfarenheten eller punkten först. Om du däremot har en rak och målinriktad karriär bakom dig kan du istället strukturera efter den omvänt kronologiska ordningen, där den senaste erfarenheten eller punkten prioriteras högst och den äldsta sist.

⚠️ Varning: Akta dig för att växla mellan strukturerna inom sektionerna eller mellan sektionerna, då en konsekvent användning oftast är enklast att följa. Dock måste du använda en relevant struktur i sektionerna som inte har angivna tidsperioder, så där kan du göra ett undantag.

Språkbruk

Det sista du behöver tänka igenom innan du skriver innehållet till CV:t är ditt språkbruk. En chef för en butik måste nämligen ha goda kommunikativa färdigheter både i form av att kunna sälja, att kunna leda och att kunna kommunicera med kunder, medarbetare och samarbetspartners i övrigt, och det måste reflekteras redan i CV:t.

Börja med att forma språket på ett tilltalande och trevligt vis genom att uttrycka dig positivt, ödmjukt och med en objektiv ton. På så vis undviker du att verka skrytig, falskt blygsam eller olämplig på övriga vis. Det kan också vara bra att försöka formulera dig på ett enkelt och kortfattat vis så att du gör texten mer lättillgänglig och pedagogiskt riktig.

Därefter kan du fokusera på att verka kompetent och kvalificerad i din yrkesroll. Det bästa är att använda ett korrekt språkbruk utan slarvfel, talspråk eller andra missar, och att alltid hålla ett professionellt fokus snarare än att gå in på personliga detaljer. Det är dessutom en bra idé att få läsaren att associera dig med chefsjobbet genom att använda ord och begrepp som är branschenliga och som passar för yrket. Sådana ord kan exempelvis inkludera följande:

 • Butik.
 • Chef.
 • Anställda.
 • Kunder.
 • Resultat.
 • Prestationer.
 • Struktur.
 • Ansvar.
 • Bemötande.
 • Kommunikation.
📌 Tips: Det kan vara en stor fördel att därtill visa din personlighet i språket då det kan verka inbjudande för läsaren och samtidigt få dig att verka mer tilltalande som kandidat. Det kan i sin tur få dig att verka extra minnesvärd vilket kan komma att öka dina chanser att gå vidare i rekryteringsprocessen.

CV för butikschef

Inled CV:t genom att lyfta fram dig själv

Om du checkat av aspekterna ovan är det dags att påbörja själva skrivarbetet, och det gör du bäst från början. På så vis följer du CV:t precis som läsaren kommer att göra, och det kan även underlätta i att få till ett bra flyt i texten och att hålla en röd tråd. Det gör det därtill enklare att undvika upprepningar eller andra misstag.

I ett CV är början alltid ditt namn, precis som i liknande första möten. Namnet bör därför stå i en rubrik över CV:t eller allra först i den inledande sektionen, så att det blir läst direkt.

Den inledande sektionen kallas för header och i den ska du lista dina främsta och viktigaste person- och kontaktuppgifter som läsaren kommer att behöva under rekryteringsprocessen. Dessa uppgifter kan skilja sig åt beroende på efterfrågan och arbetsgivare, men i de flesta fall brukar dessa vara bra utgångspunkter:

 • För- och efternamn.
 • Födelsedatum eller första delen av personnumret.
 • Yrkesroll eller titel.
 • Telefonnummer.
 • E-post.
 • Adress.
 • Eventuell länk till LinkedIn-profil eller annan professionell hemsida.
📌 Tips: De flesta arbetsgivare och rekryterare uppskattar även ett fotografi av dig själv i headern, så inkludera gärna det.
⚠️ Varning: Akta dig för att ange punkter eller information som är för personlig, inaktuell, oseriös eller olämplig på liknande vis. Det är heller inte någon bra idé att presentera information som kopplar dig till en tidigare arbetsplats eller företag.

En header som inte följer råden ovan och som är misslyckad på flera sätt kan se ut som följande exempel:

FELAKTIG
Nykläckt butikschef
Tidigare butikssäljare
Göteborgare
Skorpion
Ogift
Matilda “Matte” Olofsson
instagram.com/matteolofsson
matte.olofsson@ica.se
070-8804310

Introduktion

Den nästföljande sektionen, introduktionen, hänger samman med headern på så vis att den fortsätter presentera dig som person men med ett professionellt fokus. Introduktionen formuleras dock i löpande text och erbjuder därför stora möjligheter för dig att berätta om vem du är som arbetare. Du kan bland annat behandla dessa ämnen:

 • Tidigare erfarenhet.
 • Prestationer.
 • Lärdomar.
 • Kompetenser.
 • Egenskaper.
 • Styrkor.
 • Drivkrafter.
 • Framtidsdrömmar.
 • Mål.
📌 Tips: Försök att få med så mycket information som möjligt i sektionen för att väcka läsarens intresse, för att hinta om vad som komma skall i det resterande CV:t och för att verka unik och minnesvärd.
⚠️ Varning: Akta dig för att uttrycka dig för långdraget då en introduktion på över tre eller fyra meningar kan tappa läsarens uppmärksamhet och verka överdriven.

En utmärkt introduktion för en chef över en butik kan se ut som följande exempel:

KORREKT
Jag söker tjänsten som chef då jag arbetat som butikssäljare och avdelningsansvarig i över fem år och därtill har erfarenhet som ledare. Mina främsta styrkor är min kommunikations- och försäljningsförmåga, min ständigt positiva inställning, min känsla för struktur och organisation och inte minst min passion för handel och konsumtion. I framtiden har jag som mål att optimera planeringssystemet för alla anställda och att skapa en butiksmiljö som inspirerar och förenklar för kunden.

Skriv om arbetslivserfarenheter

Nästa sektion på tur behandlar arbetslivserfarenheter, och den anser de flesta på arbetsmarknaden vara den viktigaste sektionen i CV:t. Låt den därför få mycket utrymme och ge mycket information, men kom ihåg att samtidigt hålla den koncist. Det brukar vara lagom att lista mellan två och fem eller sex arbetslivserfarenheter, och alla måste vara tydligt relevanta, givande för din karriär och under tio år gamla. De ska därtill presenteras med denna info:

 • Arbetsroll, titel eller huvudsakliga arbetsuppgift.
 • Företag, arbetsgivare eller arbetsplats samt läge.
 • Tidsperiod i antingen helår eller månad och år.
 • Korta kommentarer som anger prestationer, ansvarsområden, arbetsuppgifter, lärdomar och liknande.
📌 Tips: Varje arbetslivserfarenhet måste inte vara en prestigefull och lång anställning, utan du får gärna ange ytterligare typer av erfarenheter. Det kan exempelvis handla om volontärarbeten, praktikplatser, sommarjobb, extrajobb eller uppdrag från skolan eller en fritidsaktivitet.

Ett bra exempel på en arbetslivserfarenhet för en butikschef, men som angivits på fel sätt utan att följa råden ovan, kan se ut som denna:

FELAKTIG
Kassör i elevrådet
9 januari 2016-3 juni 2016

 • Jag hanterade kassan och budgeten men fick aldrig bestämma något, utan vi röstade alltid som en demokrati vilket var tråkigt när mina förslag inte gick igenom.
 • Jag slutade efter en termin då jobbet inte passade mina personliga egenskaper och då det ändå inte gav mig så mycket kunskaper som chefer behöver.

CV för butikschef

Utbildningar

Sektionen på tur har som funktion att ange dina utbildningar, vilket kan vara viktigare än du tror som butikschef då det illustrerar dina kunskaper och din akademiska karriär. I sektionen kan du ange ett par eller uppåt fyra eller fem utbildningar som, precis som arbetslivserfarenheterna, är tydligt relevanta, givande och aktuella. Varje utbildning ska därtill presenteras med denna info, vilken liknar den för arbetslivserfarenheterna på flera plan:

 • Program, examen, utbildning eller kurs.
 • Skola, utbildare eller lärosäte samt läge.
 • Tidsperiod i antingen helår eller månad och år.
 • Eventuell kort kommentar som anger inriktning, profil, specialisering, examensarbete, betyg eller dylikt.
⚠️ Varning: När det gäller dina utbildningar måste du därtill vara selektiv på så vis att du inte inkluderar uppenbara alternativ såsom din grundskoleutbildning eller kurser som ingår i ett program.

En utbildning som passar utmärkt i ett butikschefs-CV kan likna detta exempel:

KORREKT
Yrkesutbildning Affärsutveckling Unified Commerce
IHM Business School distans
Januari-juni 2020

Kompetenser

De allra flesta avslutar sina CV:n med den nästföljande sektionen, vilken behandlar kompetenser, färdigheter och kunskaper. Det är nämligen ett utmärkt sätt att runda av CV:t då sektionen om kompetenser, precis som headern, presenteras i listform.

Du bör inleda sektionen med de kompetenser som är mest hårda, vilket innebär att de är konkreta, lätta att bevisa och kommer från erfarenhet snarare än egenskaper, och yrkesspecifika, vilket innebär att de har ett tydligt samband med jobbet som chef över en butik. Dessa kan exempelvis inkludera följande:

 • Ledarskaps- och kommunikationsförmågor.
 • Praktiska färdigheter inom struktur, organisation och administration.
 • Förmågor inom problemlösning och flexibilitet.
 • Kunskap inom försäljning, konsumtion och detaljhandel.
 • Kunskap inom ekonomi, budget, planering, personalfrågor och liknande.

Efter kompetenserna ovan kan du fortsätta med sådana som fortfarande är hårda och meriterande för tjänsten du söker, men som inte nödvändigtvis samspelar med yrkesrollen. Några sådana exempel kan vara:

 • Språkkunskaper.
 • Fysiska förmågor.
 • Innehav av körkort.
📌 Tips: Om din lista blir längre än åtta punkter gör du rätt i att dela upp den i underrubriker eller separata sektioner då det underlättar läsningen och kan öka överskådligheten av CV:t.
⚠️ Varning: Inkludera inte dina mjuka kompetenser i sektionen då de är så pass personliga och är snarare relevanta i introduktionen eller i ditt personliga brev. Nyttja hellre sektionen till de hårda alternativen, som rekryteraren eller arbetsgivaren snarare letar efter hos nya chefer.

Komplettera CV:t med ett personligt brev

När ditt CV är färdigt och du låtit någon du litar på korrekturläsa det återstår bara en sak – att komplettera det med ett personligt brev. Ditt personliga brev lyfter nämligen fram sådant som inte fått utrymme eller tillräckligt med utrymme i CV:t i form av löpande text, och det kan göra stor skillnad i hur du uppfattas hos rekryteraren eller arbetsgivaren. Många ansvariga personer på dagens arbetsmarknad anser i själva verket att ett personligt brev hjälper kandidater att sticka ut och kanske till och med bli kallad till intervju.

Ett personligt brev som är rätt utformat och som når de bästa resultaten bör inkludera alla punkter i följande lista:

 • En hälsningsfras som nämner läsarens namn.
 • En inledande sektion som besvarar läsarens initiala frågor och presenterar dig som arbetare.
 • Två, tre eller fyra ytterligare sektioner som behandlar aspekter såsom erfarenheter, färdigheter, resultat, styrkor och liknande, och som alla fungerar för att visa läsaren att du är rätt person för jobbet.
 • En avslutning som tackar läsaren och som också uppmanar hen att ta kontakt med dig inom en snar framtid.
 • En avskedsfras följt av din underskrift.
⚠️ Varning: Trots namnet på dokumentet bör du hela tiden hålla ett professionellt fokus, då läsaren bara vill veta vem du är som arbetare och inte som privatperson.

CV för butikschef

Sammanfattning: Få ett nytt jobb genom att skriva ett lyckat CV för butikschef

Som avslutning önskar vi nu få upprepa de viktigaste tipsen och varningarna vi angett under artikelns gång, så att du enkelt kan checka av dem och kontrollera dem när du själv skriver din ansökan. Det underlättar också om du vill kunna friska upp minnet i framtida situationer.

📌 Tips:

 • Använd en färdig mall för att försäkra dig om att du ger ett gott första intryck via layouten.
 • Anpassa såväl struktur som språkbruk så att du uppfattas som extra kompetent och tilltalande som kandidat för rollen.
 • Se till att använda varje sektion och informationstillfälle i såväl CV:t som det personliga brevet och få på så vis med alla dina meriter och professionella fördelar.
 • Uttryck dig alltid koncist så att du håller dokumenten lagom långa och lättlästa.

⚠️ Varningar:

 • Försök att sticka ut och verka unik i din jobbansökan, men akta dig för att gå för långt och verka oseriös eller olämplig.
 • Avvik aldrig från ett professionellt fokus för att istället fokusera på ditt privata jag, utan kom ihåg att du skriver ytterst professionella dokument.
 • Undvik att ange information som är irrelevant, inaktuell, falsk, uppenbar, upprepande, oseriös, för privat eller opassande på övriga vis. Spara hellre utrymme åt faktiskt intressant information.

Få ytterligare hjälp i skrivarbetet hos oss

Det är inte konstigt om du känner att du behöver ytterligare hjälp och stöd i skapandet av din jobbansökan trots artikeln ovan. I så fall bör du därför ta en titt på vår hemsida där vi erbjuder allt vi redan nämnt i artikeln – konkreta exempel, lärorika texter och gratis mallar – och en personligt brev- och CV-byggare som kan göra arbetet enklare, snabbare och roligare.

Se till att du skriver en så bra och fördelaktig jobbansökan som möjligt, och öka därmed dina chanser till nästa nya tjänst redan idag. Då kommer du säkerligen bli kallad på intervju inom kort. Lycka till!

CV för butikschef

Vanliga frågor och svar om att söka jobb som butikschef

Fråga: Vad tjänar en butikschef i snittlön i Sverige år 2022?

Svar: Det finns olika löneintervaller för en butikschef i Sverige år 2022, beroende på vad du har för uppgifter, ansvarsområden och vilken bransch du arbetar inom, och de påverkar lönen en hel del. Löneintervall 1 ligger på mellan 29 000 och 35 000 kronor per månad, löneintervall 2 ligger på mellan 34 000 och 40 000 kronor per månad, och löneintervall 3 ligger på mellan 39 000 och 52 000 kronor per månad.

Fråga: Är det lätt att få jobb som butikschef?

Svar: Just nu är det stor efterfrågan på arbetsmarknaden, och i det avseendet är det lätt att få jobb som butikschef i Sverige. Dock krävs det särskilda kompetenser inom ledarskap och organisation, och relativt lång erfarenhet i den specifika butiken eller en liknande butik, innan du som kandidat kan söka ett chefsjobb. Det är alltså både lätt och relativt svårt att få rollen som butikschef!

Liknande artiklar