Skriv ett CV restaurangchef | en omfattande guide med exempel, tips och råd

Restaurangbranschen bjuder på möjligheter till kreativitet, goda dofter och smaker, snabba tempon och kollegor som ofta blir vänner för livet. Som restaurangchef kan du få njuta av allt detta och samtidigt styra över maskineriet. Dessutom kan du få en lön på mellan 35 000 och 43 000 redan på grundnivå.

Genomsnittligt betyg för den här mallen

5.0
Rated 5 out of 5
Från 3 Recensioner

För att lyckas få ett sådant jobb, som så många drömmer och om strävar efter, måste du skapa ett välskrivet CV restaurangchef. Det kan få dig att sticka ut bland övriga sökande kandidater på samma gång som det kan höja intrycket av hur kvalificerad du är. Det är ett viktigt första steg som kan öppna många dörrar.

Om du önskar skriva ett CV som ger dig bäst chans att få jobbet du söker bör du läsa den här artikeln först. I den kommer vi nämligen att guida dig i hur du går till väga, genom att behandla punkter såsom:

 • Ett CV-exempel för restaurangchefer.
 • Hur du skapar ett eget restaurangchefs-CV, med exempel, tips och varningar.
 • Vilka verktyg du kan vända dig till och använda för extra hjälp.
 • Varför det är viktigt att fullborda din ansökan med ett personligt brev.
 • Vanliga frågor och svar om hur du skapar ett restaurangchefs-CV.

Table of Contents

CV-exempel för restaurangchefer

Saga Skog
19970214-XXXX
Kock och restaurangchef
070-4646774
saga.skog1997@gmail.com
Ejdervägen 13
74236, Östhammar
linkedin.com/saga.skog/

Introduktion

Lång erfarenhet inom restaurang- och livsmedelsbranschen i vilken jag blivit en fena på planering, organisering och kundtillfredsställelse. Mina styrkor ligger i att jag är en människokännare som enkelt kan se potential av gott samarbete mellan olika arbetare, samt att jag aldrig överstiger budget. Jag har dokumenterat goda kunskaper av att konstruera och träna upp välfungerande team.

Arbetslivserfarenheter

Restaurangchef
Pinchos, Uppsala centrum
2020-2022

 • Som restaurangchef fick jag ansvar över att rekrytera nya anställda, sätta scheman och därmed konstruera team, kontrollera statistik, sätta budget, och så vidare.
 • Jag klarade 100% av alla livsmedelsinspektioner, jag höjde 11% av kundtillfredsställelsen, och jag ökade omsättningen med 6% från året innan jag blev anställd.

Kock
Il Forno Italiano, Uppsala
2016-2019

 • Efter min gymnasieexamen var jag kock under en kökschef som lärde mig mycket om de administrativa och oraginserande delarna av kockyrket. Därför fick jag insikten om att jag är mer intresserad av det bakomliggande arbetet på restaurangen än själva matlagningen.
 • Jag hade ansvar över köket i tre månaders tid, vilket gav mig ett självförtroende i mina förmågor inom ledarskap och problemlösning.

Lärling som kock
Ristorante Villa Romana, Uppsala
2014-2016

 • Jag fick en hel del erfarenhet inom gastronomi, hygienhantering, stresstålighet och inte minst samarbete. Mina kollegor gav mig en mersmak som finns kvar i mig än idag.
 • Under min sista månad fick jag ansvar över menyn och under den perioden ökade besökarna med 7%.

Utbildningar

Fortsättningskurs i livsmedelshygien
Restaurangakademien
2020

Restaurang- och livsmedelsprogrammet
Uppsala yrkesgymnasium Ekeby
2013-2016

 • Jag gick en lärlingsutbildning inom inriktningen kök och servering.

Kvalifikationer, färdigheter och kunskaper

Kvalifikationer:

 • Åtta års erfarenhet inom restaurangbranschen.
 • Tre års erfarenhet som restaurangchef.
 • Gymnasieexamen och flera fortbildningar.

Kunskaper inom:

 • Livsmedelshygien.
 • Kökssäkerhet och akuta situationer.
 • Grundlig juridik.

Fysiska färdigheter:

 • HLR och första hjälpen.
 • Heimlich manöver.
 • Brandskydd och hantering av brand.

Språkkunskaper:

 • Flytande svenska.
 • Flytande engelska.
 • Kan göra mig förstådd på spanska.

Körkort:

 • B-körkort.

CV restaurangchef

Andra CV-exempel och liknande hjälpmedel

Om CV:t ovan inte passar det du är ute efter i form av hjälp, sök då istället på våra andra CV-exempel. Vi erbjuder dessutom CV-mallar som säkerligen passar dig och dina önskemål, tillsammans med guider, artiklar, engelska videor och blogginlägg.

Innan du klickar dig vidare på vår hemsida bör du dock läsa färdigt den här artikeln. Vi ämnar nämligen ge en ingående guide i hur du själv kan skriva ett restaurangchefs-CV.

Skriv ett restaurangchefs-CV med lämplig layout

Det första du bör fundera på när du påbörjar ett CV är hur det ska se ut. Vilka färger, former, typsnitt och sektioner CV:t har kallas för layout, och den betyder mycket för hur rekryteraren uppfattar ditt CV. För det första ger det ett initialt intryck om vem du är och för det andra kan det göra läsningen antingen lättare eller svårare. Layouten kan också vara avgörande i hur minnesvärd du blir i jämförelse med andra sökande kandidater.

För en restaurangchef är det viktigt att layouten speglar struktur och ordning samtidigt som det ger utrymme för kreativitet. Så det är bra om du väljer en layout som är prydlig och enkel, men samtidigt har diskreta detaljer som visar på en idérikedom. Den ska representera yrket så mycket som möjligt.

📌 Tips: Om du vill vara säker på att din layout är tillräckligt professionell men ändå intressant, sök då bland och spara en CV-mall från vårt utbud.

När du valt en mall som har en lämplig layout måste du bestämma dig för vilken struktur du önskar använda. Först och främst bör du strukturera sektionerna enligt ordningen i CV-exemplet ovan – alltså närmare bestämt:

 • Personuppgifter.
 • Introduktion.
 • Arbetslivserfarenheter.
 • Utbildningar.
 • Kvalifikationer, färdigheter och kunskap.

Efter det är det dags att strukturera innehållet i varje sektion. Inom restaurangchefsyrket väger erfarenhet och tidigare arbeten tyngre än logik och ordning, och därför rekommenderar vi att strukturera innehållet i de olika sektionerna efter relevans snarare än tidsperiod. En kronologisk ordning är dock att föredra om samtliga av dina erfarenheter är lika relevanta. Kom bara ihåg att du framstår som mer kvalificerad om relevanta och aktuella punkter presenteras först, eftersom att det då är det första rekryteraren ser.

Språkbruk

En annan del av den översiktliga utformningen av ditt CV är språkbruket. För restaurangchefsyrket är inte detta lika viktigt som för andra yrkesområden, men du bör ändå vara försiktig med hur du uttrycker dig. Det är inte nog med att du måste hitta en balans mellan ett professionellt och formellt språk och ett ledigare språk som visar din personlighet. Utan du måste dessutom välja ord som samspelar med yrket. På så sätt framstår du som mer kunnig samtidigt som rekryteraren kommer att associera dig med jobbet du söker.

Några förslag på ord du borde överväga att använda är:

 • Erfarenhet.
 • Organiserad.
 • Kundtillfredsställelse.
 • Människokännare.
 • Samarbete.
 • Kunskap.
 • Hålla budget.
 • Ansvar.
 • Självförtroende.
 • Ledarskap.
 • Problemlösning
 • Gastronomi.
 • Hygienhantering.
 • Stresstålig.
 • Säkerhet.
📌 Tips: Kom ihåg att alltid vara positiv i tonen, så att rekryteraren får en bra bild av dig och associerar dig med positivitet.

CV restaurangchef

Personuppgifter och introduktion

Den första delen av ditt CV, när du väl påbörjar skrivandet, ska alltid vara ditt namn. Efter det följer dina personliga uppgifter, eller kontaktuppgifter, som personnummer, eventuell titel eller yrkesroll, telefonnummer, e-post, adress och eventuell länk till professionell hemsida. I denna sektion kan du också inkludera ett fotografi på dig själv, där du ser så avslappnad men tilltalande ut som möjligt utan störande filter eller accessoarer. Vissa rekryterare eller företag undanber dock dessa, så kolla upp det innan du skickar in din ansökan.

⚠️ Varning: En sektion om personuppgifter kan lätt verka rörig eller långdragen, så se till att du endast inkluderar informationen ovan snarare än ytterligare punkter. Glöm dock inte någon av de viktigaste! Se även till att du inte verkar för personlig genom att presentera en oseriös e-post eller en hemsida som inte är professionell.

En dålig sektion om personuppgifter kan till exempel se ut som följande:

FELAKTIG
Kock
Janne Ohlsson
19780122-9087
jannepanne@hotmail.com
176 cm lång
82 kg tung
facebook.com/janne.ohlsson

Introduktion eller sammanfattning?

Efter dina personuppgifter kan du även inkludera ännu en presenterande sektion på max fyra eller fem rader. Den kallar vi för “introduktion” i den här artikeln, då den exempelvis kan användas till att introducera dina tidigare erfarenheter, dina styrkor, dina drivkrafter och vem du är som arbetare. Många föredrar dock att endast presentera en slags sammanfattning av innehållet i det resterande CV:t i sektionen, och då bör du snarare kalla den för just “sammanfattning”. Här väljer du själv hur du vill göra.

För restaurangchefsyrket är som sagt erfarenheterna viktigast, och därför kan det vara fördelaktigt att åtminstone delvis skriva en professionell sammanfattning i sektionen. Men du får gärna ge utrymme för personligare observationer också, om din prestationsförmåga exempelvis.

⚠️ Varning: Om du väljer att presentera information om dig själv som arbetare, se då till att du inte verkar skrytig eller självgod. Det är viktigt att du förblir ödmjuk oavsett hur framstående du varit i tidigare arbeten.

Arbetslivserfarenhet

Nästa sektion i CV:t är den som bör vara längst, nämligen den om arbetslivserfarenheter. Här kan du välja ut mellan tre och sex erfarenheter som är mest relevanta för yrket du söker, samt nya. Om de är över tio år gamla kan du strunta i att nämna dem, om de inte är tillräckligt meriterande för att väga upp, det vill säga. Till varje erfarenhet måste du även inkludera följande information:

 • Yrkesroll, titel eller huvudsakliga arbetsuppgift.
 • Företag eller arbetsplats och eventuellt läge (stad).
 • Ungefärlig tidsperiod.
 • Eventuella kommentarer angående dina arbetsuppgifter, ansvarsområden, lärdomar, insikter och liknande.
📌 Tips: Var noga med att inkludera all information och att du håller de eventuella kommentarerna kortfattade, relevanta och positiva. Språkbruket bör dessutom vara detsamma som i det resterande CV:t.

En dåligt formulerad arbetslivserfarenhet kan se ut som följande:

FELAKTIG
Kockassistent
2002-2006

 • Jag jobbade som kockassistent för en person som jag aldrig kom överens med, men jag kämpade på ändå i nästan fem år. Jag lärde mig mycket om att samarbeta och att vara tidseffektiv.

Utbildning och träning

En annan sektion som rekryteraren säkerligen värderar högt är den om utbildning och träning. Här kan du nämna mellan ungefär två och fyra erfarenheter från gymnasiet och framåt. Några förslag kan exempelvis vara:

 • Relevant gymnasieutbildning.
 • Lärlingstjänst inom restaurang-, café- eller livsmedelsindustrin.
 • Utbildningar eller kurser om gastronomi, ledarskap, organisation, livsmedelshygien, brandsäkerhet, eller liknande. Allt som kan vara användbart för en restaurangchefsroll.
📌 Tips: När du presenterar utbildningarna eller träningen, se då till att först nämna utbildning, kurs, program eller examen, sedan skola, lärosäte eller utbildare och till sist tidsperiod eller examensår. Du kan även addera en kort kommentar om särskilda inriktningar, arbeten, lärdomar med mera.
⚠️ Varning: Akta dig för att råka röra till strukturen och hur du presenterar informationen. Om du valt att strukturera efter relevans i dina arbetslivserfarenheter bör du göra detsamma här och i nästföljande sektion.

Kunskaper, kvalifikationer och färdigheter

Den sista sektionen som ditt restaurangchefs-CV bör innehålla är den om kunskaper, kvalifikationer och färdigheter. Den är otroligt viktig då den kan vara avgörande i om du får utrymme att presentera meriterande delar som inte fått utrymme i de övriga sektionerna, eller inte. Du kan ju ha en rad olika meriter som du inte fått av en utbildning eller en arbetslivserfarenhet. Eller också kan det vara bra att få sammanställa, utveckla eller förtydliga några av dem.

I sektionen kan du exempelvis inkludera:

 • Kvalifikationer (certifikat, erfarenhet, utbildningar eller liknande).
 • Fysiska färdigheter (inom akutvård, krishantering, uthållighet, med mera).
 • Hantering av digitala verktyg, program eller system.
 • Språkkunskaper.
 • Körkort.
⚠️ Varning: Undvik att nämna kunskaper eller färdigheter som är “mjuka”, vilket innebär att de inte är lika konkreta eller lika enkelt kan bevisas som förslagen ovan. Det kan exempelvis vara samarbetsförmåga, stresstålighet, ledarskapsförmåga, noggrannhet, tålamod, och så vidare.

CV restaurangchef

Fullborda din ansökan med ett personligt brev

När ditt CV är färdigt är dock inte din ansökan färdig, utan först måste du skapa ditt personliga brev. Det är ett komplement till det striktare CV:t, i vilket du kan uttrycka dig ledigare och därmed släppa fram din personlighet mer. Du kan även adressera din kontakt, rekryteraren, direkt med hälsningsfraser och med förhoppningar och önskemål angående din framtida arbetsplats och arbetsroll.

I ditt personliga brev kan du dessutom ta chansen att utveckla sådant du nämnt i CV:t, berätta vidare om vem du är i ett professionellt sammanhang, samt vad du kan bidra med, vad du har för styrkor och drivkrafter, och vad som gör dig till en lämplig kandidat.

⚠️ Varning: Ställ aldrig några krav, ultimatum eller underliggande hot i ett personligt brev eller CV. Du ska sälja in dig själv hos rekryteraren, och därför måste du skapa en god stämning som hen hoppas införa till arbetsplatsen.

Sammanfattning: Att skriva ett CV för restaurangchefer

Till sist önskar vi nu upprepa de tips och varningar som vi givit under artikelns gång. Det är för att du ska komma ihåg att ha dem i åtanke när du själv skriver, för att lyckas så bra som möjligt med din jobbansökan.

📌 Tips:

 • Acceptera all hjälp som erbjuds, så att du kan vara säker på att ditt CV blir så framgångsrikt som möjligt. Detta gäller både layout, innehåll, struktur och språkbruk.
 • Använd ett språkbruk och en ton som är professionell men personlig, och som speglar restaurangchefsyrket.
 • Var noga med att du förblir regelbunden i hur du presenterar information. Ordningen på informationen samt strukturen på de olika delarna och sektionerna kan vara avgörande i hur rekryteraren uppfattar din förmåga att organisera.
 • Våga vara unik för att på så sätt sticka ut och bli minnesvärd. Det ökar dina chanser att få jobbet du sökt avsevärt.

⚠️ Varningar:

 • Akta dig för att verka negativ eller inte hålla god ton. Rekryteraren kommer trots allt troligen att vilja anställa någon som passar bra ihop med de andra anställda och som är positiv.
 • Inkludera inte information som är för personlig eller som inte är relevant. Det är bättre att CV:t förblir kort och koncist än att du fyller det med onödig utfyllnad.
 • Glöm inte att inkludera viktig information, då det kan innebära att rekryteraren antingen tolkar dig som slarvig eller att hen blir förvirrad.

Sök även vidare på vår hemsida och ta vara på alla våra gratis resurser för att utveckla dina kunskaper om att skriva CV ytterligare. Spara en CV-mall med all rights reserved, läs CV-exempel, artiklar, blogginlägg och guider, och titta på våra engelska videor. Se till att du blir så bekväm som möjligt så att ditt CV speglar alla dina kvalifikationer och fördelar när det väl gäller. Lycka till!

CV restaurangchef

Vanliga frågor och svar om att få lediga jobb som restaurangchef

Fråga: Vilka delar måste jag ha med i mitt restaurangchefs-CV?

Svar: När du skapar ett CV för lediga jobb i Sverige behöver du nästan alltid inkludera kontaktuppgifter, arbetslivserfarenheter, utbildningar och övriga kvalifikationer. Vi rekommenderar dock att du dessutom inkluderar en introduktion efter kontaktuppgifterna och att du lägger till färdigheter och kunskaper i sektionen om kvalifikationer.

Fråga: Vilka chefskunskaper är bra att inkludera i ett restaurangchefs-CV 2022?

Svar: Det finns flera kunskaper och egenskaper som kan öka dina chanser att få ett jobb som restaurangchef, och de kan exempelvis falla inom kategorierna företagsledning, kommunikation, ledarskap, problemlösning och organisation.

Liknande artiklar