CV-exempel för företagschefer

En roll som företagschef innefattar utformande och implementering av företagsstrategier, övervakande av företagsoperationer samt utformande av företagsmål för att se till att företaget blomstrar.

Genomsnittligt betyg för den här mallen

Företagschefer måste ibland träda in i flera roller beroende på företagets storlek. Du måste därför har ett imponerande CV för en företagschef om du vill få ett jobb inom företagsledning. Det är alltid bra att visa för rekryteraren att du har de kunskaper inom företagsledning som de söker hos en kandidat.

En företagschef måste demonstrera starka interpersonella kunskaper och problemlösningsförmågor, samt tekniker inom dataanalys. Eftersom du är ansvarig för driften av företaget, är det viktigaste av allt att du har ett utmärkt affärssinne och kan säkerställa god företagsprestation överlag.

Det första steget mot att få en roll som affärschef är att ha ett professionellt CV som sticker ut och fångar rekryterarens uppmärksamhet. Låt oss kika på några tips som du kan använda för att skapa ett CV för en företagschef som kommer att hjälpa dig att få ditt drömjobb.

 företagschef-CV

Table of Contents

Vad du bör inkludera i ett CV för en företagschef

Att skapa ett företagschef-CV är inte alltid en enkel uppgift. Du kanske kommer att behöva titta på ett exempel på ett CV för en företagschef för att guida dig genom vad du bör inkludera i ditt CV. Ta en titt på våra CV-exempel som kan hjälpa dig skriva ditt företagschef-CV, om du inte har någon aning om hur du ska göra det.

Så, vilka sektioner bör du inkludera i ditt företagschef-CV för att göra det fulländat?

 • Sektion för rubrik

Rubriksektionen bör innehålla din titel, ditt fulla namn och din kontaktinformation.

 • CV-sammanfattning eller målsättning 

CV-sammanfattningen eller målsättningen sammanfattar dina karriärmål och prestationer eller kunskapsområden på några få meningar, för att förmå rekryteraren att läsa resten av ditt CV.

 • Sektion för arbetslivserfarenhet 

Du bör lista all din relevanta arbetslivserfarenhet i denna sektion.

 • Sektion för utbildning 

Om du har en kandidatexamen i företagsekonomi eller någon annan utbildningsbakgrund, bör det anges här på ditt företagschef-CV.

 • Sektion för kunskapsområden 

Ett jobb inom företagsledning kräver en vidd av kunskaper som du bör ange i denna sektion.

 • Ytterligare sektioner 

Övriga sektioner innefattar certifieringar, priser och erfarenhet av volontärarbete som är relevant för jobbet. Dessa är nödvändiga för ett företagschef-CV, eftersom de hjälper dig att sticka ut från alla andra jobbsökande.

Börja med att välja det bästa formatet för ditt företagschef-CV

Du kan vara den mest kvalificerade personen inom företagsledning och ändå gå miste om många fantastiska möjligheter om du använder fel CV-format. Det rätta CV-formatet låter dig presentera din arbetslivserfarenhet och dina kunskaper på ett sätt som fångar din potentiella arbetsgivares uppmärksamhet.

Några av formaten som du bör överväga för ditt företagschef-CV, innefattar:

 • Kronologiskt omvänt format

Det kronologiskt omvända formatet låter dig visa din arbetslivserfarenhet och dina professionella prestationer. Du anger din senaste arbetslivserfarenhet högst upp och låter föregående tjänster följa. De flesta rekryterare föredrar detta format eftersom det är enklare att scanna i ATS-system (system för att spåra sökande). Det är även perfekt för kandidater med mycket arbetslivserfarenhet.

Detta format fokuserar på arbetslivserfarenhet, så det ska anges näst högst upp efter rubriksektionen som innehåller din kontaktinformation. Efter det följer sektionen för utbildning, och sedan sektionen för kunskapsområden.

 • Funktionellt CV

Denna typ av CV kallas även för ett kunskapsbaserat CV. Det fokuserar på dina kunskaper istället för din arbetslivserfarenhet. Om du byter karriär eller precis ska börja inom företagsledning, är detta format bäst.

Dina kunskaper anges näst högst upp på CV:t efter rubriksektionen och följs av sektionen för utbildning. Arbetslivserfarenhet anges sist när du använder detta format, då det inte är i huvudsakligt fokus.

 • Kombinations-CV

Kombinations/hybrid-CV:t blandar de bästa aspekterna med det kronologiskt omvända och det funktionella CV:t. Det belyser dina arbetslivserfarenheter och dina kunskapsområden och passar bäst för personer med mycket arbetslivserfarenhet.

Kunskapsområdena anges efter rubriksektionen i detta format. Sektionen för arbetslivserfarenhet anges efter det och sedan följer sektionen för utbildning.

CV för en företagschef

Sammanfattning för ett företagschef-CV

En CV-sammanfattning för en företagschef fungerar som en försäljningspresentation och bör förmå rekryteraren att läsa resten av ditt CV. Det är alltid bäst att använda handlingsverb i din CV-sammanfattning och betona dina professionella prestationer för att imponera på din potentiella arbetsgivare. Det är även bra att kvantifiera dina prestationer för att visa rekryteraren vilket värde du kan bidra med hos företaget.

En målsättning i ett CV för en företagschef passar främst om du inte har tidigare erfarenhet av att jobba inom företagsledning. Du bör redogöra för kunskapsområden som du har förvärvat genom tidigare tjänster och på vilket sätt de kan vara relevanta för den aktuella positionen, samt visa rekryteraren hur dina karriärmål ligger i linje med företagets mål.

Exempel på professionell sammanfattning

KORREKT

Skicklig affärsanalytiker med masterexamen och specialisering inom företagsekonomi. Stark förmåga inom affärskoncept, finansiell planering och strategisk planering för hela organisationen. Har vunnit framgång gentemot konkurrenterna genom exceptionell kunskap om affärsstrategier och teorier om operativ excellens. Har förmåga att analysera affärsverksamheten för att förse ledningen med lösningar för att förbättra intäktstillväxten, vilket ledde till en ökning med tjugotvå procent.

Sektionen för arbetslivserfarenhet i företagschef-CV:t

Det finns många faktorer som du bör ha i åtanke innan du anger din arbetslivserfarenhet. Företagschefer måste visa deras förmåga att dra fördel av affärsmöjligheter och erbjuda överlägsen kundservice.

De tidigare tjänster som du lägger till i denna sektion bör vara relevanta för positionen som du söker. Denna sektion informerar rekryteraren om värdet som du kommer att medföra, baserat på vad du har gjort i dina tidigare tjänster.

CV företagschefer

Exempel på arbetslivserfarenhet

KORREKT

Affärsutvecklingschef

KTDA

Januari 2019 – nuvarande

 • Gav stöd till ledningen för att initiera operativa förbättringar och uppdatera handboken för de anställdas rutiner, vilket resulterade i exceptionell service och kundlojalitet.
 • Agerade gruppledare för två tvärfunktionella team och stödde initiativ för affärsutveckling i syfte att främja nära samarbete för att dela information och utveckla tillfredsställande lösningar för att med framgång leverera olika tjänster.
 • Spelade en nyckelroll i uppstarten av företagets verksamhet inom fastighetsförvaltning.
KORREKT

Affärsanalytiker

Erikssons Investeringar

December 2016 – December 2018

 • Assisterade avdelningscheferna med datainsamling, och med att behandla löneutbetalningar och skulder till leverantörer.
 • Analyserade månadsbokslut och skötte allmänna bokföringsuppgifter, t.ex. leverantörsreskontra och kontanthantering.
 • Bidrog till att utveckla processer som hjälpte försäljningsstyrkan att på ett bättre och snabbare sätt hjälpa kunder

Hur man skriver en sektion för utbildning i ett företagschef-CV

För de flesta tjänster inom företagsledning ställs krav på att ha en kandidatexamen i något affärsrelaterat ämne. Om du har en magisterexamen kan du utelämna ditt gymnasiediplom. Sektionen för utbildning är viktig, då den visar din potentiella arbetsgivare att du har någon form av teknisk träning som är nödvändig för ett jobb som företagschef.

Denna sektion är nödvändig för företagschefer som precis ska påbörja sina karriärer och som inte har mycket erfarenhet av rollen. Om du har jobbat på ett skolprojekt där du analyserade statistisk data eller skapade en omfattande företagsplan, bör du nämna det i denna sektion. Det är även avgörande att gå igenom arbetsbeskrivningen för att veta vilka akademiska kvalifikationer som krävs för jobbet.

Exempel på utbildningssektion

KORREKT

Magisterexamen

Handelshögskolan

2019-2021

Kandidatexamen i företagsekonomi

Stockholms universitet

2017-2020

 • Tog examen med bästa betyg i företagsförvaltningsklassen.
 • Excellerade i kurserna bokföring och personaladministration.
 • Fick ett pris för bästa examensuppsats.
EJ KORREKT

Magisterexamen i företagsekonomi

Bästa kunskaperna att inkludera på ett företagschef-CV

Sektionen för kunskapsområden låter dig lista kunskaper som är relevanta för jobbet som du söker. Ett bra tips för när du skriver dina kunskaper, är att titta på ansvarsområdena som anges för tjänsterna som du vill söka och anpassa ditt CV efter de specifika jobben. Detta är avgörande, då rekryterare ofta använder mjukvaror som filtrerar ut CV:n som saknar de kunskaper som krävs för jobbet.

Om du är osäker på var du bör ange dina kunskapsområden på ditt företagschef-CV, kan du använda en CV-byggare eller mall för att hjälpa dig skriva ett CV som sticker ut. Ta en titt på våra CV-mallar. 

Företagschefer bör ha en oklanderlig ledarskapskänsla och kommunikationsförmåga för att övervaka verksamheten på ett effektivt sätt. Några andra förmågor som en företagschef bör ha med i sitt CV är:

Tekniska kunskaper 

 • Strategisk planering
 • Projektledning
 • Microsoft office suite
 • Budgethantering
 • Personaladministration
 • Talanghantering
 • Affärstratergi
 • Ekonomisk analys
 • Pengahantering
 • Företagsutveckling
 • Industrikunskap

Soft-skills

 • Interpersonella kunskaper
 • Ledarskapsförmåga
 • Kommunikationsförmåga
 • Problemlösningsförmåga
 • Tidshanteringsförmåga
 • Uppmärksamhet på detaljer
 • Organisationsförmåga
 • Kritiskt tänkande
 • Samarbetsförmåga
 • Beslutsfattande

företagschefer

Ytterligare tips för att skapa ett intressant CV för en företagschef

En företagschef behöver ett professionellt CV som visar rekryteraren att de kan hantera mer än en affärsenhet och bidra till att nå företagets mål. Du kanske behöver sammanställa ekonomiska rapporter, leda medlemmarna i ditt team och på samma gång driva försäljningsinsatser för att uppnå företagets målsättningar.

Om du vill ha ett jobb som företagschef, måste du lägga till ytterligare några sektioner för att se till att ditt företagschef-CV sticker ut. Visst är det imponerande att du spelade en avgörande roll i att vinsten ökade med trettio procent under din tidigare tjänst, men vad är det som får dig att sticka ut?

Ytterligare några sektioner som du bör lägga till i ditt företagschef-CV är:

 • Certifieringar 

Om du har en certifiering som får ditt företagschef-CV att sticka ut, bör du lägga till det i denna sektion. Om du lägger till dina certifieringar i sektionen för utbildning kan det ibland vara svårt för rekryteraren att se dem, varför det är bättre att ange dem separat.

 • Volontärerfarenheter 

Om du volontärarbetade på ett konstgalleri eller under konstchefen eller kontorschefen, bör du inkludera det i denna sektion. All relevant erfarenhet som volontär, särskilt om du söker till en tjänst på ingångsnivå och inte har mycket erfarenhet, kan hjälpa dig.

 • Konferenser

Om du har närvarat på några anmärkningsvärda konferenser som kan få ditt företagschef-CV att se imponerande ut, bör du lägga till dem i denna sektion.

 • Priser

Om du har tagit emot några priser för att ha varit en utmärkt företagschef, bör du ha en sektion för priser i ditt företagschef-CV och lista dem eftersom detta kommer att få dig att sticka ut från övriga jobbsökande.

 • Språk 

Du bör lista sina språkkunskaper i en separat sektion istället för att ange dem i sektionen för kunskapsområden. Rekryteraren behöver se språken och din respektive kunskapsnivå i dessa tydligt, då de kan få ditt företagschef-CV sticka ut.

 • Personligt brev

Trots att vissa jobbannonser inte ber om ett personligt brev, är det alltid nödvändigt att komplettera ditt CV med ett sådant. Du kan redogöra för några av dina prestationer och ansvarsområden som företagschef, exemplevis implementering av budgets, ansvar för effektiv resursanvändning och information om konkurrenter. Personliga brev ger dig en möjlighet att berätta om din passion för jobbet som företagschef och ge din potentiella arbetsgivare en uppfattning om vem du är som person.

Du kan använda en CV-guide för företagschefer för att hjälpa dig formatera ditt företagschef-CV ordentligt. Att formatera det på rätt sätt ökar chansen att rekryteraren läser resten av ditt CV.

Exempel på utbildningssektion

Nyckelpunkter

Att skapa ett företagschef-CV som sticker ut är nödvändigt om du vill få ditt drömjobb. Du vill visa rekryteraren att du har fler kompetensområden än de andra kandidaterna, som företaget kan dra nytta av med dig som företagschef.

Låt oss kika på några av de centrala punkterna i denna artikel om vad du behöver ha med i ditt företagschef-CV.

 • Använd rätt CV-format.
 • Lägg till en tilltalande sammanfattning eller målsättning i ditt CV.
 • Inkludera alltid relevant arbetslivserfarenhet i ditt CV.
 • Lista dina akademiska kvalifikationer i sektionen för utbildning.
 • Lista dina kompetenser i sektionen för kunskapsområden.
 • Lägg till några ytterligare sektioner i ditt CV för att sticka ut.

Frågor och svar

 • Behöver företagschefer inkludera projekt i deras CV:n?

Företagschefer bör inkludera projekt i deras CV:n eftersom att det hjälper dem belysa erfarenhet, särskilt om det var framgångsrika projekt.

 • Hur långt bör en företagschefs CV vara?

En företagschefs CV bör vara en sida långt, men du kan låta det vara två sidor om du har mycket arbetslivserfarenhet.

Några exempel på jobb som du kan få med en examen i företagsekonomi är projektledare, chef för affärsutveckling, affärsanalytiker, revisor, datavetare och bankman, för att nämna några.

 • Hur mycket tjänar företagschefer?

Medellönen för en chef var 59 700 kr år 2020, vilket innebär att det finns god potential att tjäna mer än så.

Liknande artiklar