Hitta en klassisk CV-mall på bästa sätt

På senaste tiden har det blivit allt vanligare att använda CV-mallar, snarare än att skapa ett CV i ett vanligt Word-dokument, och det finns flera anledningar till varför det blivit så. För det första kan det snygga till din ansökan så att du ger arbetsgivaren ett bättre första intryck, och för det andra hjälper det dig att förmedla dina fördelaktiga sidor som gör att arbetsgivaren väljer dig framför andra sökande kandidater.
Hitta en klassisk CV-mall på bästa sätt

Skapa ditt CV på några minuter

Däremot finns det flera mallar att välja på, så valet är inte helt lätt. Därför önskar vi i denna artikel få behandla en av mallarna – nämligen en klassisk CV-mall. På så vis kan du avgöra om det är ett bra val för dig samt hur du i så fall hittar rätt alternativ. Vi kommer att gå igenom följande delar:

 • Vad som utgör den klassiska CV-mallen.
 • Vilka för- och nackdelar mallen har.
 • Hur den klassiska CV-mallen hänger ihop med det traditionella och kronologiska CV-formatet.
 • Skillnaderna mellan de moderna och klassiska CV-mallarna.
 • Exempel på flera slags mallar.
 • Konkreta exempel på klassiska CV-mallar.
 • Hänvisningar till var du får mer hjälp i valet samt att skriva CV i övrigt.
 • Vanliga frågor och svar om att välja en CV-mall.

klassisk cv-mall

Table of Contents

Vad utgör klassiska CV-mallar?

Den klassiska varianten är den som liknar det traditionella CV:t så väl som möjligt, där innehållet radades upp vertikalt likt en inköpslista och lade stort fokus på erfarenheter och prestationer snarare än personliga aspekter. Tänk dig ett CV som skrevs för hand eller som skrevs på ett mycket gammalt textredigeringsprogram.

Idag avråder både vi och de allra flesta rekryterare dig ifrån att skriva ett sådant gammalmodigt CV då det är svårläst, tråkigt, oinspirerande och inte minst intetsägande. Men du kan fortfarande använda den klassiska modellen som har minimalt med designdetaljer, färger och annat krimskrams som inte fanns som alternativ för bara ett par decennier sedan. Du kan även använda en CV-mall som har ett klassiskt typsnitt, som presenterar sektionerna och innehållet av ditt CV på ett kronologiskt och tydligt sätt i en lista, och som riktar stort fokus till ditt professionella jag snarare än ditt privata jag.

📌 Tips: Ett klassiskt alternativ på CV-mall är ofta lättläst tack vare den avskalade designen och tydliga strukturen, och är dessutom bekant för de flesta rekryterare. Det innebär att det är ett utmärkt val för de flesta yrken, och då främst högt uppsatta sådana.
⚠️ Varning: Om du ska söka jobb inom något kreativt yrkesområde eller om du vill rikta fokuset till din personliga utveckling snarare än din karriärmässiga sådana så bör du överväga en annan typ av CV-mall, då den klassiska inte ger särskilt många kreativa möjligheter.

För- och nackdelar med klassiska CV-mallar

Vi har redan nämnt några av den klassiska CV-mallens för- och nackdelar, men i följande avsnitt önskar vi få visa dem på ett tydligare sätt. På så vis kan du enkelt se vad du behöver ha i åtanke i ditt val samt om fördelarna överväger nackdelarna, eller tvärtom.

📌 Fördelar:

 • Bekant och föredragen av många arbetsgivare och företag.
 • Liknar engelska och internationella CV:n och resumes, vilket är perfekt om du ska söka både svenska och utländska jobb.
 • Riktar stort fokus till prestationer och erfarenheter.
 • Visar tydligt på din karriärutveckling.
 • Avskalad och lättläst design som riktar all uppmärksamhet till innehållet i CV:t.

⚠️ Nackdelar:

 • Låter dig inte visa mycket av din personliga utveckling i form av lärdomar, insikter, kompetenser, styrkor, och liknande.
 • Kan göra läsningen opersonlig och tråkig.
 • Väcker inget stort intresse i form av design eller estetisk utformning.
 • Passar inte kreativa jobb där du redan i CV:t bör visa dina förmågor.
📌 Tips: Om du anser att någon av nackdelarna går att applicera på din situation så kan du enkelt eliminera den genom att justera och anpassa din valda mall för att passa dig bättre.

Klassiska CV-mallar och kronologiska CV-format

Som du kanske redan anat så samspelar den klassiska mallens egenskaper med det kronologiska CV-formatet på många sätt. De hänger ihop i strukturen, vart fokuset riktas och i den översiktliga känslan. Det innebär att formatet nästan alltid blir som förutbestämt i klassiska mallar, och att du gör rätt i att använda dem tillsammans.

Det är viktigt att formatet passar din mall så att rekryteraren eller arbetsgivaren ser att du vet vad du vill fokusera på för delar av din utveckling, vad du vill lyfta fram, samt vad du anser viktigt. Det ska skildras tydligt i det du skriver och i CV:ts utseende.

⚠️ Varning: Du kan anpassa både din mall och formatet för att passa dina preferenser och behov bättre, men akta dig för att vända dig helt till ett funktionellt format. Det fungerar nämligen inte alls särskilt bra tillsammans med den klassiska mallens funktioner, utan då bör du istället vända dig till en modern mall.

klassisk cv-mall

Skillnaden mellan klassiska och moderna CV-mallar

Vi har nämnt de moderna CV-mallarna vid ett par tillfällen nu, och vi förstår att det kan vara svårt att förstå skillnaden mellan dem och de klassiska alternativen. Därför vill vi nu få illustrera vad som skiljer dem åt mer konkret, men också vad de har för likheter. På så vis blir det tydligt vilka delar du kan justera och vilka delar du helt enkelt behöver välja bland när du ska skriva CV till ett nytt jobb.

Först och främst är det moderna alternativet nästan alltid kompatibelt med det funktionella CV-formatet, vilket skapar en stor skillnad till det klassiska alternativet. Sedan är det moderna alternativet också väldigt ofta nytänkande i designen, vilket kan innebära särskilda färgval, typsnitt, estetiska detaljer och till och med struktur och placering av sektionerna.

De kan vara avskalade och enkla i designen, båda två, men kandidaten som väljer det moderna alternativet ska alltid ge mer av sig själv och sitt synsätt på estetik i designen. Det blir alltså inte lika tydligt avskalat som det klassiska alternativet.

📌 Tips: Om du har en tydlig bild av hur ett klassiskt alternativ ska se ut och hur det ska föra fram information i CV:t så får du säkerligen en tydlig bild av dess motsats, vilket är det moderna alternativet.

Exempel på flera typer av mallar

Förutom de klassiska och moderna varianterna så finns det även ytterligare nya och gratis CV-mallar som kan vara bra att känna till och möjligtvis överväga för det jobb du söker. Dessa är följande:

 • Professionella: De professionella CV-mallarna liknar de klassiska på så vis att de har rena och avskalade designs som riktar fokuset till innehållet, och då främst erfarenheter och prestationer. De är lättlästa, överskådliga och konkreta och passar utmärkt med det kronologiska formatet.
 • Enkla: De enkla CV-mallarna har likheter med både de klassiska och moderna mallarna då de har simpla och luftiga designs som ofta har enskilda speciella designelement, feta rubriker och tydliga listor. De lämpar sig för det kronologiska formatet och det funktionella formatet.
 • Funktionella: De funktionella mallarna passar det funktionella formatet bäst, och har många likheter med de moderna CV-mallarna. De ger mycket utrymme åt spännande och snygga designs med mycket färg och estetik, och ägnar mycket utrymme åt kompetenser och personlig utveckling snarare än karriären.
⚠️ Varning: Som du ser så kan det vara svårt att skilja mallarna åt, och det innebär att de ofta smälter in i varandra och samspelar på olika plan. Det är dock tydliga skillnader mellan det funktionella och kronologiska formatet, och det är viktigt att komma ihåg i valet av mall. I övrigt gör det ingenting om det är svårt att avgöra vilken av CV-mallarna du valt.
📌 Tips: Det finns även CV-mallar som passar personliga brev, vilket innebär att du kan matcha ditt CV med ett personligt brev utan problem. Det ger ett enhetligt och välarbetat intryck som de flesta rekryterare värderar högt.

klassisk cv-mall

Några alternativ på CV-mallar som går att ladda ner

Nu när du känner till vad den klassiska CV-mallen har för egenskaper och funktionalitet, samt vilka andra alternativ marknaden erbjuder, så vill vi ge några konkreta exempel på bra CV-mallar som du kan ladda ner helt gratis online i både PDF- och Word-format. De finns alla på vår nya och fräscha hemsida, och du behöver varken skapa en profil eller göra hela CV:t på en gång.

Alternativen är inte strikt klassiska, då sådana som sagt inte är särskilt aktuella i dagens jobbsöknings-klimat, utan de är snarare hybrider mellan klassiska och moderna CV-mallar. Dock har de många klassiska aspekter som gör att de lämpar sig utmärkt för traditionella arbetsgivare och yrkesroller, och som passar det traditionella och kronologiska CV-formatet. Det syns i den relativt enkla och opersonliga designen som lämnar mycket utrymme åt arbetslivserfarenhet, utbildning, prestationer och liknande.

⚠️ Varning: Bli inte alltför låst vid tanken av att ditt CV måste vara klassiskt eller att det strikt måste följa någon av CV-formaten eller stilarna. Det går jättebra att kombinera dem med varandra och att på så vis hitta ett lagom mellanting som passar extra bra för just dig och jobbet du söker.

Riga och Prague

klassisk cv-mall klassisk cv-mall
📌 Tips: Alternativen Riga och Prague ser väldigt olika ut och har därmed olika funktioner trots att de båda främst har ett traditionellt och kronologiskt CV-format. Riga ger ett tydligt estetiskt intryck som fångar rekryterarens uppmärksamhet medan Prague är mer intetsägande men lämnar mest utrymme åt innehållet och därmed intressant information. Så se till att du väljer alternativet som du anser ger dig flest fördelar.

Perth och Sydney

klassisk cv-mall klassisk cv-mall
📌 Tips: Som du ser så har båda alternativen ovan väldigt lika strukturer på innehållet, med det förekommer också tydliga skillnader som är värda att överväga. Om du vill ge rekryteraren en tydlig bild av dig själv kan ett fotografi hjälpa, såsom i Perth, men om du snarare vill ge ett intryck i form av en uppseendeväckande designdetalj kan en färgklick vara ett bra val, såsom i Sydney.

Sammanfattning: Hitta en klassisk CV-mall på bästa sätt

Som sammanfattning vill vi framställa listor på de viktigaste tipsen och varningarna som du bör ha i åtanke när du ska skapa och skriva ditt egna CV, och då främst när du står inför valet av CV-mall.

📌 Tips:

 • Var noga med att känna till de olika mallarnas funktioner och egenskaper, så att du är väl medveten om vad de innebär för ditt CV och intrycket du ger rekryteraren.
 • Tänk alltid mest på din situation när du ska söka jobb, och anpassa ditt CV efter det. Det gäller såväl mallarna, formaten och den information du anger.
 • Börja gärna ditt CV-skrivande med att hitta och ladda ner CV-mallar som du anser passa dig och jobbet du söker. Det underlättar processen avsevärt.
 • Ha i åtanke att du kan hitta och ladda ner CV-mallar enkelt och gratis på ett ställe, och att du därför inte behöver söka runt i onödan.

⚠️ Varningar:

 • Lås dig inte vid att endast använda en mall, utan justera dem gärna för att ge dig så många fördelar och eliminera så många nackdelar som möjligt.
 • Kom ihåg att det klassiska alternativet inte alltid är bäst, bara för att det är äldst, utan tänk på att nya aspekter kan vara fördelaktiga att implementera.
 • Alla råd i artikeln ovan är råd och inte regler, så du måste inte följa dem till punkt och pricka. Följ hellre din magkänsla och de potentiella efterfrågningarna från jobbet du söker.

Få mer hjälp i att skriva CV

Vi förstår att du, även efter du läst artikeln ovan, kan behöva hjälp i att orientera dig bland CV-mallar och i att skriva ett CV i övrigt. Om så är fallet – sök dig då vidare på vår hemsida där vi erbjuder alla möjliga resurser och hjälpmedel du kan ta del av och ladda ner helt gratis. Vi har bland annat CV-mallar och en CV-byggare som gör hela processen enkel, snabb och rolig. Och vi har dessutom inspirerande och lärorika texter såsom blogginlägg, artiklar, guider och CV-exempel, som kan komma till stor användning och ge dig värdefulla insikter.

Så ta chansen och bli den bästa CV-skribenten du kan bli, och skapa det ultimata CV:t redan idag. Lycka till!

klassisk cv-mall

Vanliga frågor och svar om att välja en CV-mall

Fråga: Hur gör man ett snyggt CV?

Svar: Eftersom att CV:n spelar en sådan viktig roll i jobbsökandet så rekommenderar vi dig att använda professionellt framtagna och granskade CV-mallar snarare än att skapa ett CV på egen hand. På så vis kan du försäkra dig om att ditt CV blir så fördelaktigt som möjligt.

Fråga: Vilken CV-mall är bäst?

Svar: Det existerar inget rakt svar på vilken CV-mall som är bäst eller ger bäst resultat, utan det beror helt på vem du är, vad du har för preferenser, vilket jobb du söker och vilken arbetsgivare du söker jobb hos. På vår hemsida hittar du dock många bra och gratis CV-mallar som du säkerligen kommer att bli nöjd med.

Liknande artiklar