Välj rätt typ av CV-mall | En guide i hur du hittar professionella CV-mallar

Rekryterare spenderar endast sex sekunder på att avgöra om ett CV är värt att läsa eller inte, och därför är det av största vikt att du ger ett gott första intryck som väcker intresse. Formatet på ditt CV spelar en stor del i intrycket, och därför är det viktigt att du känner till vad de olika formaten innefattar.
cv funktionell

Skapa ditt CV på några minuter

Det finns flera CV-format som är populära och som premieras av rekryterare i Sverige, men en av de främsta är det funktionella formatet. I den här artikeln vill vi behandla allt du behöver veta om det funktionella formatet, från ett funktionellt CV-exempel till för- och nackdelar. På så sätt ska du i efterhand kunna ta ett begrundat beslut och därmed skapa bästa möjliga CV.

Vi kommer bland annat att gå igenom nedanstående aspekter om det funktionella CV-formatet:

 • Vad det innebär.
 • Vad det har för för- och nackdelar.
 • Hur ett funktionellt CV-exempel kan se ut.
 • Vilka kandidater som bör och inte bör välja ett funktionellt CV.
 • CV-mallar som lämpar sig för ett funktionellt format.
 • Var du hittar ytterligare hjälp och stöd i att lära känna de olika CV-formaten och hur du skriver ett CV i allmänhet.
 • Svar på vanliga frågor om det funktionella CV-formatet.

Vad är ett funktionellt CV-format?

Det funktionella CV-formatet är relativt nytt och lämpar sig därför för modernare CV:n och modernare arbetsgivare och företag. Det samspelar med idén om att moderna rekryterare önskar få veta vem kandidaten som söker jobbet är, vad hen har för kompetenser och om kandidaten kommer att vara en bra tillgång på arbetsplatsen, snarare än vilka arbetslivserfarenheter hen har.

Ett funktionellt CV riktar alltså mycket fokus till kandidatens personliga fördelar och förkortar sektionerna om arbetslivserfarenhet och utbildning. Det innebär att du som skriver CV:t måste vara extra selektiv och endast ange erfarenheter som är relevanta för jobbet du söker. Några exempel på vilka personliga fördelar som får utrymme i ett funktionellt CV kan vara:

 • Kompetenser.
 • Kvalifikationer.
 • Kunskaper.
 • Lärdomar.
 • Insikter.
 • Framtidsdrömmar och mål.
 • Drivkrafter.
 • Styrkor.
 • “Mjuka” färdigheter som hänger samman med personliga egenskaper.
 • Hobbys.

En annan sak som kännetecknar det funktionella CV-formatet är dess struktur. Ett funktionellt CV ska nämligen struktureras efter relevans, både i ordningen på sektionerna och ordningen på innehållet i sektionerna. Det innebär att den mest relevanta och meriterande erfarenheten eller punkten presenteras först och den minst meriterande men fortfarande relevanta sist.

📌 Tips: Eftersom att innehållet presenteras enligt en relevant struktur så bör den angivna tidsperioden till såväl arbetslivserfarenheterna som utbildningarna presenteras långt ner, så att den inte blir lika framträdande.

Table of Contents

För- och nackdelar med ett funktionellt CV

Det finns en mängd olika fördelar med ett funktionellt CV-format, vilket gör att många arbetsgivare föredrar det i dagens Sverige, men det finns också nackdelar som är bra att känna till. I följande önskar vi därför ange listor som lyfter fram både för- och nackdelarna med ett funktionellt CV-format klart och tydligt.

📌 Fördelar:

 • Föredras av moderna arbetsgivare som vill veta mer om kandidaten och hens personliga utveckling.
 • Riktar fokus till personliga fördelar som alla kandidater har, oavsett bransch eller hur lång karriär de haft.
 • Går att använda för kandidater som är nya på arbetsmarknaden.
 • Passar kandidater som ofta bytt yrkesbana eller arbetsplats, och därför inte har en rak karriär bakom sig.
 • Döljer perioder av sysslolöshet eller andra avvikelser i karriären som en kronologisk ordning visar upp.

Nackdelar:

 • Försvårar läsningen av och överskådligheten i CV:t.
 • Kan göra din karriärmässiga utveckling otydlig om du har en rak karriär i ryggen.
 • Lämnar endast lite utrymme till erfarenheter, vilket inte är så bra om du har många erfarenheter du önskar få lyfta fram.
 • Har stora skillnader gentemot engelska CV:n eller resumes, som snarare liknar ett kronologiskt CV-format.

⚠️ Varning: Trots att det funktionella CV-formatet blivit allt mer eftertraktat på arbetsmarknaden så finns det fortfarande många arbetsgivare som föredrar det mer traditionella och kronologiska CV-formatet.

Ett funktionellt CV-exempel

Eddie Stark

20011203-XXXX

070-6320912

eddiestark@gmail.com

Vitsordsvägen 28

43338, Partille

Introduktion

Mitt ressug har varit närvarande i hela mitt liv och därför har jag alltid dragits till att få arbeta utomlands och med resor. Jag har erfarenhet som reseledare och som flygplatspersonal och har därför god förståelse för vad som krävs av en flygvärdinna – från det kommunikativa till det fysiskt krävande. Mina utvecklade förmågor inom språk, kundbemötande, effektivitet och struktur är särskilt användbara, och de vill jag även utveckla vidare i framtida yrkesroller.

Arbetslivserfarenhet

Reseledare

Ving, Spanien

2021-2022

 • Hämtade och bemötte gäster på flygplatsen och hotellet.
 • Hjälpte gäster med problem och konflikter och agerade rådgivare.
 • Sålde och deltog i utflykter och aktiviteter.
 • Utvecklade mitt kundbemötande och fick goda förmågor inom service och underhållning.

Bagagehanterare

Landvetter flygplats

2018-2020

 • Under tre somrar fick jag arbeta med att ta emot, sortera, förflytta och hantera bagage i övrigt.
 • Fick stor förståelse för hur maskineriet bakom flygresor går till och all planering som krävs.
 • Utvecklade mina förmågor inom effektivitet, struktur, tidsplanering och samarbete.

Cafébiträde och barista

Café Kulturum, Partille

2020-2022

 • Bemötte och hjälpte kunder i kassan.
 • Tog betalt för, förberedde och serverade fika, smörgåsar och drycker.
 • Fick många värdefulla erfarenheter gällande kundbemötande, kassahantering och stresstålighet.

Utbildning

Introduktionsutbildning

Ving

2021

Hotell- och turismprogrammet

Yrkesgymnasiet Göteborg

2017-2020

 • Inriktning turism och resor.

Färdigheter och kunskaper

Yrkeskompetenser:

 • God kassavana.
 • Van vid administrativa uppgifter.
 • Avancerade strukturella och tidseffektiva förmågor.
 • Erfarenheter inom turism och att bemöta resande gäster.

Språkkunskaper:

 • Svenska som modersmål.
 • Flytande i engelska och spanska.
 • Goda kunskaper i tal på arabiska.
 • Grundläggande kunskaper i tal och skrift på tyska.

Fysiska kunskaper:

 • HLR och första hjälpen.
 • Vattenlivräddning.

Övrigt:

 • B-körkort.

Vem bör välja ett funktionellt CV?

Exemplet ovan illustrerar en kandidat som söker jobb som flygvärdinna, och det är ett perfekt förslag på en kandidat som bör välja ett funktionellt CV. Yrket som flygvärdinna kräver nämligen igen rak karriärutveckling i form av en utbildning som leder till ett jobb som i sin tur leder till allt högre uppsatta jobb. Utan det handlar snarare om att ha erfarenhet inom service, turism och resor i allmänhet, vilket går att få från en rad olika jobb och erfarenheter.

Det funktionella CV:t lyfter fram lärdomar och kompetenser som kandidaten fått från erfarenheter, utan att erfarenheterna i sig nödvändigtvis måste vara relevanta för jobbet kandidaten söker. Ett jobb som flygvärdinna kräver inte direkt tidigare erfarenhet som cafébiträde, men eftersom att lärdomarna från ett sådant jobb är meriterande för en flygvärdinna så är jobbet som cafébiträde ändå ett utmärkt exempel på en arbetslivserfarenhet att ange i ett sådant CV.

Ett funktionellt CV-format passar alltså de flesta kandidater och yrken, oavsett om de är seniora roller eller grundläggande sådana. Det är lika fördelaktigt för en bankdirektör som för en simskolelärare. Båda rollerna kräver speciella kompetenser och personliga fördelar som ett funktionellt CV-format ger utrymme för.

Du som är helt ny på arbetsmarknaden, som just bytt bana eller som behövt ta långa pauser mellan olika jobb kan också använda det funktionella CV-formatet för att skapa ett så fördelaktigt CV som möjligt. Det döljer nämligen din oerfarenhet eller dina avvikelser samtidigt som det får dig att verka extra kvalificerad tack vare dina många kompetenser och andra fördelar som inte nödvändigtvis måste komma från arbetslivserfarenheter eller liknande.

⚠️ Varning: Du som vill visa mycket av din personlighet i CV:t kan också välja ett funktionellt format, men akta dig för att rikta bort fokuset från ditt professionella jag till ditt privata jag. Det är trots allt ett professionellt dokument.

Vem bör inte välja ett funktionellt CV?

Ett funktionellt CV passar som sagt egentligen alla slags kandidater och yrken, oavsett om du söker ett logiskt eller kreativt yrke, eller om du är erfaren eller inte. Dock finns det rekryterare, arbetsgivare och företag som ogillar formatet då det inte är lika traditionellt och bekant som ett kronologiskt CV-format. På grund av den unika strukturen som skiljer sig från kandidat till kandidat är även funktionella CV:n svårare att läsa och överblicka, vilket kan få rekryteraren att inte orka läsa eller till och med välja bort CV:t.

Om du har en väldigt rak och tydlig karriär som kräver många steg, och som inte nödvändigtvis kräver kompetenser utöver de som utbildningarna eller arbetslivserfarenheterna ger, så kan det också vara bättre att välja ett kronologiskt CV framför ett funktionellt sådant. Då får du möjlighet att visa alla erfarenheter du samlat på dig och ger även ett logiskt och ordningsamt intryck tack vare den konkreta strukturen.

📌 Tips: Om du söker ett jobb internationellt eller i ett annat land än Sverige så kan det också vara en bra idé med ett annat CV-format än det funktionella, då det har så pass många skillnader mot de normer som sådana arbetsgivare föredrar.

⚠️ Varning: Du behöver inte nödvändigtvis välja eller välja bort det funktionella formatet oavsett om du tror att det passar dig eller inte, utan du kan kombinera det med andra format och endast välja ut de fördelar som passar dig och din situation. Kanske vill du använda den kronologiska strukturen men lämna mycket utrymme åt dina personliga fördelar, till exempel?

CV-mallar för det funktionella CV-formatet 

Om du väljer ett funktionellt CV-format behöver du även hitta en CV-mall som passar det, då det ger bäst resultat och underlättar ditt CV-skrivande avsevärt. En CV-mall bestämmer nämligen layouten på ditt CV och visar var de olika sektionerna ska placeras samt vad de ska fyllas med.

Det finns oändligt med CV-mallar att välja på, och på vår sida erbjuder vi uppåt 20 alternativ som alla är mer eller mindre lämpliga för det funktionella formatet. Nedan önskar vi få ge några exempel på CV-mallar som vi anser extra lämpliga för det funktionella formatet, då de lämnar mycket utrymme åt personliga fördelar såsom personliga detaljer, hobbys och inte minst kompetenser, färdigheter och kunskaper. Allt som behövs i ett lyckat funktionellt CV, kort sagt.

📌 Tips: Kom ihåg att CV-mallarna kan anpassas och justeras, och att du därför inte nödvändigtvis måste fylla dem precis så som de ser ut i exemplena nedan. Du kan göra ditt CV helt unikt, även fast du använder en CV-mall!

Rotterdam, Budapest och Chicago

Chicago Budapest Rotterdam


Sammanfattning: Allt om det funktionella CV-formatet

Innan vi avslutar artikeln vill vi upprepa de viktigaste punkterna vi tagit upp under artikelns gång och som vi hoppas ska hjälpa dig i valet av CV-format. Detta för att du ska kunna checka av det mest betydande och dessutom friska upp minnet när du än behöver det.

📌 Tips:

 • Se över fördelarna med ett funktionellt CV och fundera på om de kommer att hjälpa dig och din situation.
 • Se till att arbetsgivaren eller företaget är modernt och med stor sannolikhet kommer att uppskatta det funktionella formatet.
 • Strukturera ditt funktionella CV på rätt sätt så att den mest meriterande och relevanta punkten hamnar högst upp. Då framstår du som extra kvalificerad.
 • Använd gärna en CV-mall som passar det funktionella formatet så att ditt CV-skrivande går så snabbt och enkelt som möjligt, och så att resultatet blir extra fördelaktigt.

Varningar:

 • Fastna inte i idén om det funktionella formatet och dess fördelar, utan anpassa det och kombinera det hellre med andra format för att det ska passa dig så väl som möjligt.
 • Det funktionella formatet tillåter dig att visa vem du är och på så sätt sticka ut, vilket kan vara väldigt förmånligt, men akta dig för att rikta fokuset från till professionella jag till ditt privata jag. Ditt CV ska alltid vara professionellt, oavsett format.
 • Se över nackdelarna som finns med det funktionella formatet så att de inte överväger fördelarna. I så fall är det viktigt att du gör justeringar eller väljer ett annat format.

Hitta hjälp och stöd i att skriva CV

Vi förstår om du behöver lite mer hjälp trots den omfattande guiden ovan, både i att hitta rätt format för dig och i att skriva ditt CV i övrigt. Den hjälpen kan du hitta på vår hemsida, där vi erbjuder en rad olika typer av resurser. Det handlar om allt ifrån vår CV-byggare, som leder dig genom hela processen, till våra artiklar, guider, blogginlägg och CV-exempel, som ger dig som ska skriva ett CV inspiration och tips.

Utöver det kan du även använda våra CV-mallar, vilka vi gav exempel på ovan, som är helt gratis och som går att ladda ner i såväl Word som PDF. De kommer säkerligen att underlätta ditt CV-skrivande och göra ditt CV minnesvärt och intresseväckande.

Se till att använda de resurser som erbjuds så att du kan försäkra dig om att ditt CV blir så fördelaktigt som möjligt. Lycka till!

Vanliga frågor och svar om funktionella CV:n

Fråga: Vilka kompetenser är bra att lyfta fram i ett funktionellt CV?

Svar: Funktionella CV:n lämnar mycket plats år kompetenser, och det kan egentligen handla om vilka slags kompetenser som helst. Dock bör de vara tydligt relevanta och meriterande för jobbet du söker. De får även gärna vara “hårda”, vilket innebär att de är konkreta och lätta att mäta.

Fråga: Kan man använda olika CV-format för olika branscher?

Svar: Det är absolut en bra idé att använda olika CV-format för olika branscher, om du söker flera jobb på en gång. Om du till exempel söker ett jobb som mekaniker bör du inte använda samma format som om du söker ett jobb som förskollärare, utan där kommer du behöva göra justeringar i formatet.

 

 

Liknande artiklar