Vilka är de bäst betalda jobben i världen? | En topplista med tillhörande nödvändig information

I Sverige pratar vi ofta om de bäst betalande jobben i just Sverige, och kikar på såväl Statistiska Centralbyrån som liknande pålitliga källor som presenterar fakta och statistik kring ämnet.

Skapa ditt CV på några minuter

Men tack vare internet och det lättillgängliga resandet som globaliserat världen så behöver vi inte längre begränsa oss till just Sverige. Faktum är att allt fler väljer att söka jobb utomlands, och då behövs ny och internationell statistik.

Det är svårt att säga vilka de bäst betalda jobben i världen är, då det ju beror på var man jobbar och hur förhållandena ser ut just där. Lönen kan även påverkas av en mängd övriga faktorer som exempelvis typ av företag, typ av anställning, din erfarenhetsnivå och hur stor efterfrågan som råder på arbetsmarknaden. Men i den här artikeln önskar vi åtminstone få försöka sammanställa en lista på de yrken som betalar allra högst löner internationellt, så att du kan skapa dig en bild av hur läget ser ut inför ditt karriärval.

Vi utgår från LinkedIns lönestatistik från år 2022 i artikeln och behandlar därtill punkter såsom:

 • En topplista med de 10 mest betalande yrkena runt om i världen, med information om lönen i amerikanska dollar och svenska kronor samt hur lönen kan komma att påverkas.
 • Ännu en komprimerad lista som illustrerar de yrken som betalar högst medellön på den svenska arbetsmarknaden.
 • Hänvisningar till ytterligare hjälpmedel och resurser som du bör använda i ditt jobbsökande.
 • Svar på vanliga frågor om att söka de högst betalande jobben i världen.

de bäst betalda jobben i världen

Table of Contents

1. Kirurger

Yrket som toppar listan och som i själva verket innefattar en mängd olika sub-yrken är kirurg. En kirurg tjänar nämligen en genomsnittlig årslön på 375 000$ och 3 955 100 kr i USA och 350 000$ och 3 691 400 kr i Kanada. I Europa blir kirurger betalda betydligt lägre då löneskillnaderna mellan höginkomsttagare och låginkomsttagare generellt är mindre. I Storbritannien ligger en genomsnittlig lön för en kirurg på ungefär 101 153$ och 1 066 900 kr per år.

När det handlar om just kirurger kan du öka dina chanser till en rejäl genomsnittlig inkomst avsevärt om du väljer medicinska fält som har större efterfrågan och som anses värda att betala mer för. Här brukar man framför allt tala om plastikkirurger, neurokirurger och ortopediska kirurger. Att arbeta för ett privatägt och vinstdrivande företag innebär även i de flesta fall en högre lön.

📌 Tips: Kom ihåg att en högre genomsnittlig månadslön inte alltid innebär en högre månadsinkomst, utan att nettolönen påverkas väldigt av inkomstskatter, försäkringar och andra utgifter.

2. Tandläkare

Det näst högst betalande yrket i världen är tandläkare, som tjänar omkring 173 000$ och 1 824 600 kr i USA, 75 634$ och 797 700 kr i Storbritannien, och 78 281$ och 825 620 kr i Kanada varje år. I Sverige ligger lönen på ynka 57 230$ eller 603 600 kr, vilket enligt de svenska måtten fortfarande är en hög lön.

Även tandläkare kan göra en del val för att öka sina chanser till att få ut en stor genomsnittlig månadslön, bortsett från att flytta till landet som erbjuder mest betalt det vill säga. Att arbeta dig upp till specialist- eller klinikchefsnivå kan öka lönen markant, och att därtill välja att arbeta för ett privatägt företag som utför särskilda ingrepp och behandlingar kan vara ännu en god idé om du önskar dra in höga summor.

⚠️ Varning: Till skillnad från läkaryrket är tandläkare inte riktigt lika brett gällande val av områden och erfarenhets- eller kunskapsnivåer. Så det kan vara aningen begränsande i jämförelse!

3. Ingenjörschefer

Näst på tur i listan hamnar ingenjörschefer som alltså leder olika ingenjörsteam som arbetar på en redan hög nivå. Ingenjörschefer kan tjäna en genomsnittlig årslön på uppåt 133 000$ och 1 402 700 kr i USA, 73 062$ och 770 580 kr i Kanada, och 91 165$ och 961 510 kr i Storbritannien. Vissa kanadensiska ingenjörschefer kan dock dra in långt mycket mer, på uppåt 190 000$ eller 2 003 900 kr årligen.

Som du kanske anar så finns det också i detta yrke vissa val som leder till högre betalt. Du kan välja ett ingenjörsområde som tenderar att generera extra pengar, arbeta i den privata sektorn snarare än den offentliga, och söka jobb under en period då det råder extra stor efterfrågan på just ingenjörschefer. Sedan kan det vara klokt att söka jobb i områden som generellt är rikare och betalar ut högre löner.

📌 Tips: Som ingenjör, och då specifikt ingenjörschef, kan du öka dina chanser att få toppjobben genom att ha erfarenhet och kompetens inom ledarskap. Så tänk gärna på det när du väljer karriär!

4. Chefer inom IT

Chefer inom IT hamnar härnäst, på fjärde plats, och de kommer säkerligen att klättra högre upp på listan i framtiden då tekniken alltid rör sig framåt och blir alltmer betydande i vårt samhälle. I USA tjänar IT-chefer omkring 93 000$ eller 980 860 kr per år medan en kanadensisk IT-chef kan förvänta sig en genomsnittlig årslön på ungefär 67 615$ och 713 130 kr. I Storbritannien ligger lönen aningen lägre, som väntat, på 54 807$, vilket motsvarar 578 040 kr.

För att få en extra bra lön kan du vända dig till privata företag som är vinstdrivande och som lägger stort fokus på att betala höga summor för särskild kompetens. Rika regioner med särskilda mål inom IT och teknik kan därtill vara värda att välja framför andra.

📌 Tips: En IT-chef måste inte nödvändigtvis ha en utbildning på tiotals år eller liknande, som yrkena ovan, utan du kan bygga en karriär genom erfarenhet och prestation. Därför är det ett utmärkt karriärval för dig som hoppas slippa studera alltför länge för att nå ditt mål.

de bäst betalda jobben i världen

5. Advokater

På nästa plats i listan hamnar advokater, och då närmare bestämt företagsjurister som hjälper företag med juridiska frågor och problem. En framgångsrik företagsjurist kan nämligen tjäna 89 646$ och 945 490 kr i Kanada, 104 365$ och 1 100 700 kr i Storbritannien, och hela 130 000$ eller 1 371 100 kr i USA.

Din ekonomi och månadslön kan stiga avsevärt om du lyckas få ett advokatjobb på omfattande och betydande företag som behöver särskild hjälp gällande det juridiska. Ibland kan det handla om juridiskt tveksamma företag som kräver extra övervakning eller vägledning och ibland kan det handla om fullt moraliska företag som vill försäkra sig om att fortsätta göra bra val. Också i detta fall kan du söka jobb som ger mycket i månadslön om du väljer rikare regioner och privatägda och vinstdrivande företag.

Varning: En företagsjurist kan tjäna rejäla pengar på att hjälpa företag begå moraliskt tveksamma men lagliga beslut, och det ingår inte i de flestas karriärmål. Se därför till att vara noggrann gällande vilken arbetsplats eller företag du väljer att arbeta för.

6. Chefer inom marknadsföring

En något otippad men ack så viktig yrkesroll snor åt sig sjätteplatsen i listan, och det är marknadsföringschef. Idag råder det nämligen stor efterfrågan på duktiga marknadsföringschefer och därför kan de tjäna en genomsnittlig årslön på 78 000$ eller 822 660 kr i USA. I Kanada är årslönen lägre på cirka 53 173$ och 560 810 kr, och i Storbritannien ligger den på 52 186$ och 550 400 kr. Jobbet som marknadsföringschef m.fl finns även på topplistan på den svenska arbetsmarknaden, och där ligger snittlönen på 92 984$ eller 979 200 kr per år.

Eftersom att efterfrågan på yrket är så stort så kan du förhandla dig upp till en rejäl månadslön ganska direkt, och framför allt på vinstdrivande och privatägda företag som vill satsa på sin marknadsföring för att nå nya höjder. Företag i rikare regioner som kräver särskilda PR-insatser kan därtill vara bra att vända sig till.

📌 Tips: Om du har erfarenheter och specialkompetenser inom specifika områden så kan du dessutom begära en rejälare månadslön, då det får dig att verka unik och betydande på arbetsmarknaden.

7. Flygkaptener

Flygkaptener, eller piloter med särskilda ansvar, kommer härnäst då de ger snittlöner på uppåt 161 000$ och 1 698 100 kr i USA. I Storbritannien kan de också dra in hela 140 919$ eller 1 486 300 kr, medan Kanadas flygkaptener endast tjänar runt 64 567$ eller 680 980 kr per år.

Den månadslön som flygkaptener eller piloter får ut kan skilja sig otroligt mycket åt beroende på flygbolag. Vissa betalar otroliga summor medan andra, såsom de svenska bolagen, tenderar att hålla lönerna lägre. Så försök att hitta ett flygbolag som är stabilt, som går i stadig vinst och som önskar gå ett extra steg för att få de bästa piloterna i världen.

⚠️ Varning: Detta yrke är särskilt klokt att söka utomlands snarare än i Sverige eftersom att de svenska piloterna endast tjänar 85 219$ eller 898 800 kr i snitt per år.

8. Seniora datavetare

Yrket som kommer näst på tur är aningen omtalat i Sverige då översättningen av den engelska jobbtiteln inte är rättvis. Senior data scientists har specialkompetens och är otroligt eftertraktade på dagens arbetsmarknad, medan “seniora datavetare” inte alls behöver uppnå samma meriter. Motsvarigheten till senior data scientists tjänar dock omkring 105 000$ eller 1 107 400 kr per år i USA. I Kanada ligger snittlönen på 62 502$ eller 659 200 kr, och i Storbritannien hamnar den på 54 782$ eller 577 780 kr.

Likt de övriga yrkena i listan kan du påverka lönen en hel del om du kan hitta ett ledigt jobb på ett vinstdrivande och privatägt företag i de rikare regionerna. Dessutom är det så att ju högre nivå av erfarenhet, utbildning och kompetens du har, desto mer efterfrågad blir du.

📌 Tips: Precis som IT-chefer förväntas detta yrke stiga ännu högre på topplistorna de kommande åren, då tekniken och vikten av data blir allt större i våra samhällen. Därför är det ett toppen karriärval för dig som vill få en rejäl månadslön i framtiden!

de bäst betalda jobben i världen

9. Mjukvaruingenjörer

En mjukvaruingenjör förtjänar nästa plats på listan då de kan få ut en genomsnittlig årslön världen runt som verkligen är imponerande. Som framgångsrik mjukvaruingenjör kan du nämligen få 94 000$ eller 991 410 kr årligen i USA och 56 965$ eller 600 800 kr i Kanada. I Storbritannien ligger snittlönen på en lägre men fortfarande riktigt bra nivå, på 46 956$ eller 495 240 kr om året.

För att dra in en rejäl genomsnittlig summa behöver du ha en särskild kompetens och på så vis vara extra eftertraktad på arbetsmarknaden. Att ha kunskaper inom ledarskap, innovation och liknande kan vara meriter som gör all skillnad, då du säkerligen kommer arbeta som chef eller ha viktiga ansvar.

📌 Tips: En mjukvaruingenjör behöver inte nödvändigtvis ha en lång utbildning eller dylikt, utan erfarenheter och prestationer kan vara tillräckligt för att visa på en speciell kompetens. Därför är det ett toppenjobb för dig som vill få arbeta med praktiska och tekniska uppgifter utan en alltför lång startsträcka.

10. Analytiker inom bank, finans och försäkring

Den sista platsen i listan går till analytiker inom områden som bank, finans och försäkring då de tjänar en genomsnittlig årslön på ungefär 70 000$ eller 738 280 kr i USA. I Kanada och Storbritannien ligger lönen betydligt lägre, på 53 141$ eller 560 470 kr respektive 52 158$ eller 550 110 kr om året. Men eftersom att lönerna som är lägst och högst har så pass stora skillnader så är siffran aningen missvisande.

Ekonomi- och finanschefer, mäklare inom finans m.fl ingår i yrkesområdet i fråga och de kan bli betalda otroligt höga löner beroende på prestation, utbildning och kompetens. Företag inom den privata sektorn med stora lönesatsningar och höga vinster betalar därtill en genomsnittlig månadslön som når högt över det generella snittet.

⚠️Varning: Verkställande direktörer inom området kan dra in en i princip obegränsat hög månadslön, men att ha en så pass betydande position kan samtidigt innebära risker. Så var medveten i vilket val du än gör!

Sveriges lista på jobb med rekordhöga löner

Statistiska centralbyrån erbjuder en lista på de bäst betalande yrkesområdena i Sverige år 2022, och enligt den finns det stora skillnader på läget i Sverige i jämförelse med världen i stort. Flera av jobben på Sveriges lista finns nämligen inte ens med på listan ovan, och tvärtom, och lönerna i sig skiljer sig även åt en hel del.

Listan nedan presenteras med en genomsnittlig årslön i såväl dollar som svenska kronor för att underlätta för dig som svensk att läsa och förstå datan i jämförelse med den ovan:

 • Chefer inom bank, finans och försäkring, nivå 1 – 165 120$ / 1 738 800 kr.
 • General-, landstings- och kommundirektörer m.fl – 113 840$ / 1 198 800 kr.
 • Mäklare inom finans – 104 040$ / 1 095 600 kr.
 • Verkställande direktörer – 99 480$ / 1 047 600 kr.
 • Ekonomi- och finanschefer – 97 201$ / 1 023 600 kr.
 • Specialistläkare – 94 808$ / 998 400 kr.
 • Informations-, kommunikations- och PR-chefer – 92 984$ / 979 200 kr.
 • Chefer inom bank, finans och försäkring, nivå 2 – 92 643$ / 975 600 kr.
 • Forsknings- och utvecklingschefer – 89 452$ / 942 000 kr.
 • Driftchefer inom bygg, anläggning och gruva – 88 882$ / 936 000 kr.
⚠️ Varning: Båda listorna ovan kan vara missvisande på så vis att alla tjänster är svåra att få och kräver en lång löneutveckling för att komma åt en hög genomsnittlig månadslön. Så rikta inte alltför mycket fokus på just lönemöjligheterna när du väljer yrkesväg, utan ägna snarare tanke åt dina egna intressen och praktiska förutsättningar.

de bäst betalda jobben i världen

Sammanfattning: Vilka är de bäst betalda jobben i världen?

Som slutsats önskar vi nu få upprepa några av de främsta tipsen och varningarna vi angett under artikelns gång, så att du enkelt ska kunna ha dem i åtanke när du själv gör ditt karriärval. Det underlättar även om du i framtida situationer önskar få friska upp minnet och påminna dig om vad som faktiskt gäller.

📌 Tips:

 • Välj yrke utefter dina egna förutsättningar och intressen snarare än lönen, då det finns möjligheter att få in rejäla summor i långt många fler yrken än de i listorna ovan.
 • Lönerna påverkas oftast av vilket företag du blir anställd hos, så kom ihåg att väga in flera faktorer när du söker en ledig tjänst. Rika regioner, vinstdrivande och privata företag och särskilda specialområden brukar vara viktiga riktlinjer.
 • Vissa av de bäst betalda yrkena förväntas klättra ännu högre på listorna de närmaste åren tack vare att de är så pass eftertraktade på arbetsmarknaden, och dessa kan vara särskilt värda att satsa på om du hoppas få försäkra dig om att din månadslön ska bli saftig.

⚠️ Varningar:

 • Yrkena som drar in de högsta lönerna kräver oftast mycket arbete och en lång utvecklingskurva, så förvänta dig inte någon topplön de första åren.
 • Eftersom att många av yrkena i listan är svåra att få så kan de kräva särskilt engagemang och slit från dig, så var redo på att kanske behöva tänka om eller hitta alternativa vägar allt eftersom.
 • Glöm inte att lönen inte alltid reflekterar inkomsten, och speciellt inte i länder som har höga inkomstskatter eller kräver omfattande utgifter.

Få ytterligare hjälp och stöd av oss

Vi hoppas att artikeln ovan gav dig en tydlig insikt i hur arbetsmarknaden ser ut i dagens läge runt om i världen, och att den inspirerade dig till att fundera över ditt framtida karriärval en extra gång. Dock slutar inte arbetet där, utan du kommer därtill behöva samla de meriter och kompetenser som krävs, samt skapa en utstickande och särskilt fördelaktig ansökan.

Din ansökan bör innehålla såväl ett CV som ett personligt brev, men på vår hemsida får du både vägledning och inspiration för att verkligen lyckas. Du kan exempelvis få läsa våra informativa texter, ta del av personligt brev- och CV-exempel och ladda ner våra gratis mallar. Och du kan dessutom använda vår personligt brev- och CV-byggare som underlättar och snabbar på arbetet avsevärt.

Ta ditt beslut och se till att få det bästa möjliga jobbet så snart du kan. Lycka till!

de bäst betalda jobben i världen

Vanliga frågor och svar om att söka de högst betalande jobben i världen

Fråga: Har Sverige höga löner i jämförelse med andra länder?

Svar: Eftersom att Sveriges invånare måste betala höga skatter på sin inkomst så finns det två svar på frågan om Sverige har höga löner i jämförelse med andra länder. Innan skatt hamnar Stockholm på plats 13 i listan på de platser i världen med bäst löner, och efter skatt hamnar vi istället på plats 19.

Fråga: Måste jag ha en lång utbildning för att få en hög månadslön?

Svar: Nej, alla yrkesvägar med topplöner kräver inte en lång utbildning eller liknande. Det finns faktiskt flera alternativ för dig som istället vill samla kompetens och meriter genom att arbeta praktiskt för att nå de högre nivåerna i ditt yrkesliv och därmed få ut en högre genomsnittlig månadslön.

Liknande artiklar