Skriv ett lämpligt CV för blindrekrytering och slipp fördomarna

Idag används blind, eller anonym, rekrytering allt oftare i företag i Sverige då det är ett enkelt sätt att minska diskrimineringen på arbetsmarknaden. Det innebär nämligen att de sökande kandidaterna inte anger identitetsspecifika uppgifter såsom ett fotografi av sig själva, namn, kön, ålder eller liknande.
cv för blindrekrytering

Skapa ditt CV på några minuter

Det kan till och med gå så lång att de sökande efterfrågas att undvika att ange namnet på tidigare arbetsplatser, skolor och så vidare. Allt som avviker från kandidaternas faktiska meriter, kvalifikationer och fördelar, kort sagt.

Denna rekryteringsmodell innebär därför att du måste skriva ett speciellt CV för blindrekrytering om det så efterfrågas, och det kan skilja sig på flera sätt från ett vanligt CV. Vi önskar därmed att i den här artikeln få guida dig genom skrivprocessen så att du inte missar något viktigt steg eller råkar inkludera information som inte passar sig i sammanhanget.

Vi kommer bland annat att behandla dessa punkter:

 • Ett konkret CV-exempel som passar i en strikt blindrekrytering.
 • Lite bakgrundsinformation om metoden och varför den används.
 • En guide i hur du skapar ett CV som passar för en anonym eller blind rekrytering.
 • Hänvisningar till ytterligare hjälp och stöd i ditt CV-skrivande.
 • Svar på vanliga frågor om att delta i en blindrekrytering.

Table of Contents

CV-exempel för blindrekrytering

SA
Legitimerad smådjursveterinär
070-0378820
s.a@gmail.com

Introduktion
Legitimerad veterinär med över fem års erfarenhet inom smådjuktsvård och framför allt smådjurskirurgi. Mina styrkor består av min lugna och varsamma jargong, min förmåga att arbeta i mycket små format och min ständiga passion för djurens välmående. I framtida arbetsroller vill jag utveckla mina kirurgiska kunskaper och bli mer självgående gällande diagnostisering och bedömning av behandlingar.

Arbetslivserfarenheter
Smådjursveterinär
2018-2022

 • Bemötte, undersökte och diagnostiserade smådjur av olika slag.
 • Deltog i och ansvarade över operationer och behandlingar av smådjur.
 • Ansvarade för efterundersökningar och kontakter med djurägare.
 • Skapade många nära kontakter och relationer med såväl djur som djurägare.

APL veterinär
2016-2017

 • Deltog i och observerade operationer och behandlingar av smådjur, större djur och vilda djur.
 • Övade på att undersöka och diagnostisera olika djur och deras sjukdomar eller skador.
 • Ansvarade över tre enkla kirurgiska behandlingar med uppsikt av en handledare.

Vårdgivare på hunddagis
2012-2013

 • Arbetade tillsammans med tre vårdgivare med att gå promenader med, aktivera, leka med och ta hand om hundar av alla dess slag.
 • Ansvarade ofta över stängning och hade nära kontakt med kunderna som hämtade hundarna.
 • Fick specialansvar för hundarnas inomhusaktivering och vardagsfysiska hälsa.

Utbildningar
Veterinärprogrammet
2013-2018

 • Examensarbete om svårdiagnostiserade sjukdomar hos katter och hundar

Naturvetenskapsprogrammet
2010-2013

 • Inriktning naturvetenskap och profil veterinär.

Kvalifikationer och kompetenser

Kvalifikationer:

 • Veterinärlegitimation.
 • Nästan fem års erfarenhet som anställd smådjursveterinär.
 • Dokumenterad erfarenhet inom smådjurskirurgi.
 • Lång erfarenhet med generell djurhållning.

Yrkeskompetens:

 • Fördjupade kunskaper inom smådjur, och då främst hundar och katter.
 • God vana i journalprogram och liknande administrativa program.
 • Grundläggande kunskaper inom datateknik och utrustning såsom ultraljudsmaskiner och EKG.

Övrig kompetens:

 • Svenska som modersmål.
 • Arabiska som modersmål.
 • Flytande i engelska.
 • B-körkort.
 • Behörighet att köra traktor.

cv för blindrekrytering

En beprövad metod för en fördomsfri rekrytering

Det är inte något nytt att använda en blind eller anonym rekrytering på arbetsmarknaden, utan det har varit en metod som funnits på kartan i många länder och kulturer i åratal. Faktum är att Sverige varit ett av länderna som anammat det mest, men trots det är det bara 9% av rekryterarna på den svenska arbetsmarknaden som idag rekryterar helt anonymt. Den siffran är förvånansvärt låg med tanke på hur väl metoden fungerar och hur mycket den gynnar både de sökande kandidaterna och företaget i stort.

I de allra flesta fallen fungerar en anonym rekrytering felfritt och utan problem, så länge rekryterarna och arbetsgivarna är villiga att lägga sina förutfattade meningar och kontrollbehov åt sidan. Företag som tagit till sig metoden och därmed predikar om dess fördelar är bland annat Brittiska sådana såsom NHS, HSBC, Deloitte, BBC, Teach First, KPM och Virgin Monkey. Svenska och internationella exempel på företag som använder blindrekrytering är Google, TNG, och Uptrail.

Förutom företagen ovan finns det därtill övriga exempel som anammat metoden fullt ut, och dessutom menar närmare 85% av företagen och arbetsplatserna i Sverige att det går bra att söka jobb hos dem utan att inkludera ett fotografi. Däremot krävs det fortfarande namn, vilket är orsaken till de flesta diskrimineringarna idag.

📌 Tips: Om du är intresserad av att söka jobb med en anonym rekrytering kan du enkelt söka på företaget i fråga för att ta reda på om en sådan rekrytering är möjlig. Eller också kan du fråga den ansvariga rekryteraren direkt.

Varför är metoden viktig?

Idag finns det en hel del forskning på såväl den svenska som den internationella arbetsmarknaden som visar att det råder stor diskriminering på grund av namn, ålder, kön och utseende. En studie från Helsingfors universitet visar exempelvis att kandidater med finska efternamn bara blir kallade till intervju i 40% av fallen medan somaliska efternamn bara blir kallade i 10% av fallen, medan kandidater med svenska efternamn har det betydligt lättare. Sedan spelar även ålder och kön in, då arbetsgivare och rekryterare i ofta fall låter sina personliga förväntningar och förutfattade meningar påverka beslutet.

Anonym rekrytering hjälper inte heller bara kandidaten att bli utvald tack vare sin kompetens och sina meriter snarare än sina personliga attribut, utan det bidrar därtill i många fall till en extra lyckad rekrytering för företaget. Att lägga fokus på praktiska förmågor och personlighetsdrag snarare än på irrelevanta saker som etnicitet eller härkomst innebär att kandidaten säkerligen kan göra ett bättre jobb och att arbetsplatsen ges en större mångfald. Det är en fördel som få företag premierar men som i de allra flesta fallen ger förvånansvärt goda resultat.

En anledning till att metoden inte är fullt utspridd idag, trots dess uppenbara fördelar för alla inblandade, är att den fortfarande ses som ny och oprövad samt att arbetsgivarna och rekryterarna vill behålla en extra kontroll över de beslut som tas. Det kan därtill verka svårt och ibland löjligt att röra till processen genom att utesluta efternamn och andra personlighetsdrag, eller att implementera nya HR-system. Vissa företag går så pass långt att de förvränger rösten och döljer ansiktet på de sökande kandidaterna också under intervjuer för att minska diskrimineringen, och det har de flesta arbetsgivare och rekryterare fortfarande negativa inställningar till.

📌 Tips: Om arbetsplatsen eller företaget du ska söka arbete hos inte vill rekrytera anonymt eller blint kan du ändå utesluta viss information för din egen vinnings skull. Du kan exempelvis ändra ditt namn, undvika att nämna din ålder eller kön och exkludera ett fotografi av dig själv.

Hur man skapar ett blindrekryterings-CV

Nu återstår det att skapa själva CV:t, och det gör du nästan precis som ett vanligt eller traditionellt CV. Dock kan du behöva lägga extra krut på aspekter som i andra fall inte kräver så mycket uppmärksamhet, som exempelvis utsidan. Utsidan, eller layouten, är alltid viktig då den avgör läsarens första intryck av dig och påverkar innehållet till viss del, en i en blindrekrytering behöver den därtill illustrera vem du är då läsaren i övriga fall får en mindre tydlig bild av dig som person.

Layouten kan exempelvis ha spännande designdetaljer om du är kreativ och estetiskt lagd, eller tydliga och markerade sektioner om du är strukturerad och logiskt lagd. Du kan därtill välja en layout som tyder på dina praktiska kompetenser och som lätt kan associeras med yrket du söker.

⚠️ Varning: Nöj dig aldrig med ett intetsägande Word-dokument, utan ta tillfället i akt och utnyttja de fördelar som en lyckad layout bidrar med. Det är extra viktigt i anonyma sammanhang!
📌 Tips: Ladda ner våra gratis mallar för att säkerställa att din layout blir så fördelaktig som möjligt, då samtliga är professionellt framtagna och granskade. De går dessutom att specialanpassa så att du verkligen kan få fram dina personliga egenskaper.

Format och struktur

Precis som i traditionella CV:n bör formatet hållas på mellan en och två A4-sidor, och ha breda marginaler, tydliga typsnitt i lagom storlek samt luftiga radavstånd. Även strukturen bör förbli densamma med följande ordning på sektionerna:

 • Header.
 • Introduktion.
 • Arbetslivserfarenheter.
 • Utbildningar.
 • Kvalifikationer och kompetenser.
 • Eventuella övriga sektioner.

Innehållet i de olika sektionerna kan såväl indikera din karriärmässiga bakgrund som dina personlighetsdrag, och där blir det därför extra viktigt att välja rätt. En omvänt kronologisk struktur prioriterar tidsperioden och ger intrycket av att du är målmedveten, resultatinriktad, ordningsam och logisk. En relevant struktur lägger större vikt i hur meriterande erfarenheterna eller punkterna är och visar därmed på en kreativitet, mångsidighet, att du vågar ta risker och att du lätt kan se möjligheter.

⚠️ Varning: I ett bild-CV är det särskilt betydande att inte röra till strukturen eller växla mellan dem, då det kan indikera för läsaren att du är svår att förstå, rörig och rent generellt svår att ha att göra med. Det enda tillfället då det är lämpligt att byta struktur är om du valt en omvänt kronologisk sådan men måste använda en relevant struktur i de sektioner som inte anger tidsperioder.

Språkbruk

Språkbruket är ännu en aspekt som är viktigare i ett anonymt CV än i ett traditionellt sådant då det spelar en så pass stor roll i hur du uppfattas. Språket visar inte bara vem du är som person utan därtill hur pass kvalificerad du är och hur väl du kan kommunicera i särskilt professionella sammanhang.

Som vanligt behöver du verka kompetent i din arbetsroll genom att uttrycka dig korrekt och med ett professionell fokus, samt med ord som är branschenliga och positivt betingade. Dock behöver du därtill visa att du är trevlig och lätt att ha att göra med. Det gör du om du försöker framstå som positiv, ödmjuk och objektiv när du berättar om dina meriter och fördelar, samt om du håller språket lättläst och koncist.

I ett anonymt CV är det dessutom av stor vikt att du visar din personlighet i språket så tydligt som möjligt. Fokusera inte på talspråk eller liknande, och försök heller inte att gå in på personliga detaljer i innehållet, utan välj snarare att skriva på ett sätt som du anser reflektera din personlighet. Om du är socialt kompetent och säljande kan du visa på det, och om du är flummig och estetisk kan du visa på det. Du kan också uttrycka dig akademiskt och avancerat om du anser att det reflekterar dig som person.

Ett konkret knep gällande att lyfta fram din personlighet via språket kan även vara att använda ord som drar tankarna till dig som person. Sådana ord kan exempelvis inkludera följande personlighetsmarkörer:

 • Engagerad.
 • Passionerad.
 • Logisk.
 • Kreativ.
 • Initiativtagande.
 • Observant.
 • Nytänkande.
 • Nyfiken.
📌 Tips: Språket kan dessutom vara ett bra verktyg för att visa att du passar in i yrkesrollen och på företaget du söker dig till, så implementera gärna ord och begrepp som du ser användas i jobbannonsen eller på företagets hemsida.

cv för blindrekrytering

Inled CV:t utan personliga detaljer

I vanliga fall inleds CV:t med ditt namn och din yrkesroll antingen i en rubrik över CV:t eller som första punkt i den inledande sektionen. I detta fall är det dock lite annorlunda. Rubriken kan du ta bort helt och hållet, eller så väljer du att ange dina initialer och din yrkesroll i den. Faktum är att initialerna ofta ersätter namnet i blindrekryteringar, så det vore inte alltför oväntat.

Din header ska fortfarande ha som funktion att kunna visa läsaren vem du är och hur hen kan hitta eller få tag på dig, men på ett diskretare vis. I ett blind-CV bör nämligen en header endast ange följande punkter:

 • Initialer eller uteslutet namn.
 • Yrkesroll eller titel.
 • Telefonnummer.
 • Anonym e-post.
 • Eventuell bostadsort.

De uppgifter som exkluderats eller altererats gentemot en traditionell header är alltså följande:

 • För- och efternamn.
 • Födelsedatum.
 • Personlig e-post.
 • Adress.
 • Länk till portfolio eller professionell hemsida.
⚠️ Varning: Andra aspekter som du inte bör ha med i en anonym ansökan och som påverkar headern är din civilstatus, ditt kön, din härkomst samt ett fotografi av dig själv. Fotografiet är särskilt viktigt att exkludera, då det ofta är första steget i att få ett CV mer anonymt.

En header som är väl anpassad för situationen kan se ut som följande:

KORREKT
NP
Busschaufför
076-7112975
NP@hotmail.com
Tierp

Skriv om arbetslivserfarenheter och utbildningar på rätt sätt

Sektionerna som behandlar dina arbetslivserfarenheter och utbildningar är aningen svårare att anonymisera, få den information som anges i dem redan är komprimerad och ofta anses viktig. I vissa anonyma rekryteringar förblir därför sektionerna precis som vanligt, men i vissa fall skulle rekryteraren kunna efterfråga att du utesluter namnet på exempelvis arbetsplatsen eller skolan samt dess läge, så att du inte visar var du kommer ifrån eller så att hen inte kan lägga någon vikt i platserna.

Det debatteras därtill om tidsperioderna bör uteslutas ur strikt blinda eller anonyma rekryteringar då de ju kan indikera åldern på den sökande kandidaten. Dock anses den informationen fortfarande vara så pass viktig för rekryteraren eller arbetsgivaren att du i de allra flesta fall bör inkludera den ändå. Annars kan läsaren omöjligt veta nivån av din erfarenhet eller utbildning, vilket kan vara förödande i ett rekryteringssammanhang.

📌 Tips: Eftersom att vissa informationspunkter försvinner lämnas utrymme åt annat, och därför kan du ta tillfället i akt och berätta extra mycket om erfarenheterna i fråga. Ange fler prestationer och ansvarsområden och var särskilt noga i vad just du bidrog med i din roll. Du kan därtill lägga extra stort fokus på din upplevelse och hur du utvecklades i din karriär, vilket indikerar vem du är som arbetare idag.

En arbetslivserfarenhet som säkerligen fungerar i de flesta blindrekryteringar kan likna följande exempel:

KORREKT
Lärarassistent och fritidspedagog
2013-2015

 • Arbetade som lärarassistent, vikarie och resurs i klasser som behövde extra stöd eller som hade frånvarande lärare på förmiddagarna.
 • Ansvarade över en fritidsavdelning med nästan 30 elever på eftermiddagarna, och arbetade då ofta med vikarier eller praktiserande ungdomar från gymnasieskolan.
 • Lärde mig en hel del om att skapa relationer till medarbetare och elever, att ansvara över elever och var de höll hus, att ha kontakt med vårdnadshavare och övriga närstående, att planera aktiviteter, och så vidare.

cv för blindrekrytering

Ange kvalifikationer och kompetenser som vanligt

Den sista sektionen är oftast den om kvalifikationer och kompetenser, och i ett anonymt CV brukar denna vara extra viktig då den ger dig möjligheten att lista dina meriter på ett objektivt och anonymt vis men utan att ta bort något av betydelse. Faktum är att den ska se ut precis som vanligt, men att du gärna kan inkludera några extra punkter för att verkligen indikera att just du är rätt person för jobbet i fråga.

Vi rekommenderar att du börjar med de mest konkreta kvalifikationerna, som i traditionella CV:n, och sedan behandlar de mest konkreta och yrkesspecifika kompetenserna. Till sist kan du ange de mindre yrkesspecifika men fortfarande meriterande kompetenserna som visar på dina personliga kompetenser, vilka exempelvis kan inkludera språkkunskaper, fysiska förmågor och innehav av körkort.

📌 Tips: Trots att vissa kompetenser hintar om vem du är som person så är de viktiga att inkludera. Om du har ett utländskt språk som modersmål kan det exempelvis indikera att du eller din familj är invandrare, och om du har särskilda fysiska förmågor kan det ge bilden av att du ser ut på ett visst sätt och har särskilda fysiska funktioner. Men eftersom att kompetenserna är så pass meriterande och kan få dig att verka överlägsen alla övriga personer som söker så är de värda att berätta om ändå.
⚠️ Varning: Du kanske anar att mjuka kompetenser är viktiga att ange i ett anonymt CV, och så är absolut fallet. De är tydliga personlighetsmarkörer som visar på din kompetens och dina fördelar i yrket, men som ändå inte kan väcka diskriminerande åsikter eller tankar. Dock bör de fortfarande inte få utrymme i sektionen i fråga, utan hellre sparas till ditt personliga brev eller de övriga sektionerna i CV:t. Ange dem i en löpande text där de har en logisk plats.

cv för blindrekrytering

Sammanfattning: Skriv ett lämpligt CV för blindrekrytering

Innan vi avslutar artikeln och lämnar dig till att skapa ett eget anonymt CV så vill vi upprepa de viktigaste tipsen och varningarna vi angett under artikelns gång. På så vis blir det tydligare vad du bör ha i åtanke samt vilka fällor du bör se upp för.

📌 Tips:

 • Var medveten om fördelarna i en blind eller anonym rekrytering så att du förstår vad du kan vinna, snarare än förlora, i att utesluta viss information om dig själv.
 • Fråga gärna de personer som ska rekrytera dig om du får skicka in ett blint eller anonymt CV, om du är osäker på om metoden används av deras företag eller inte.
 • Lägg stort fokus på språket, layouten och liknande markörer i ett anonymt CV så att du inte förlorar de fördelar som finns i att sticka ut och ge läsaren en tydlig bild av vem du är som person i ditt arbete.
 • Använd det utrymme som blir kvar av informationen du utelämnar till att förtydliga vad du har för meriter och personliga fördelar.

⚠️ Varningar:

 • Utelämna den information som kan leda till diskriminering och förutfattade meningar, men akta dig för att exkludera meriter eller övriga fördelar. Sådant måste få stå kvar då de ju visar att du är kvalificerad för jobbet!
 • Var extra noga med utformningen av och innehållet i ditt CV om det är anonymt, då läsaren kommer att lägga särskilt stort fokus på att identifiera dig i detaljerna snarare än i dina uppgifter.
 • Skicka inte in ett strikt anonymt eller blint CV till företag eller arbetsgivare som inte använder metoden utan att meddela dem om det först, då det kan ge dem ett ofärdigt eller konstlat intryck.

Sök efter ytterligare hjälp i ditt CV-skrivande

Vi hoppas förstås att artikeln ovan var till hjälp för dig som ska delta i en blind eller anonym rekrytering, men vi förstår samtidigt om du önskar få ytterligare stöd i den i ofta fall kluriga processen i att skapa ett CV. Ta i så fall en titt på vår hemsida där vi erbjuder allt ifrån inspirerande CV-exempel och lärorika blogginlägg, guider och artiklar till helt gratis mallar och en supersmidig CV-byggare.

Se till att du imponerar på din rekryterare eller arbetsgivare utan personliga detaljer redan idag, och att du därmed landar nästa lediga jobb. Lycka till!

cv för blindrekrytering

Vanliga frågor och svar om att delta i en blindrekrytering

Fråga: Finns det nackdelar med blindrekrytering?

Svar: Ja, en blind eller anonym rekrytering kan exempelvis innebära att kandidater inte får utrymme att ange meriter som i övriga fall hade gynnat dem, såsom en närliggande boendeadress eller en särskilt prestigefull skola. En annan nackdel är att kandidaterna inte får samma utrymme att vara kreativa och sticka ut i exempelvis sina fotografier. Dock dyker ofta dessa aspekter fram senare i rekryteringen, vid en intervju eller liknande.

Fråga: Måste jag skapa en ny e-post eller ange ett speciellt telefonnummer i mitt anonyma CV?

Svar: Eftersom att din normala e-post säkerligen innehåller ditt namn och kanske till och med ditt födelseår så behöver du skapa en ny sådan i en anonym rekrytering. Ditt telefonnummer är dock anonymt i sig självt då riktnumret endast avslöjar land, så det kan du låta vara som vanligt.

Liknande artiklar