Hur du skapar ett CV med ett kronologiskt format på bästa sätt

Formatet på ditt CV är otroligt viktigt att överväga noga, då det avgör vad du ger rekryteraren för första intryck, hur rekryteraren kommer att läsa och uppfatta ditt CV, samt vilken information rekryteraren kommer att få.
cv mall kronologisk

Skapa ditt CV på några minuter

De vanligaste och mest efterfrågade formaten är funktionellt, kombinerat och kronologiskt. I den här artikeln kommer vi att behandla det kronologiska formatet och hur du hittar en lämplig och kronologisk CV-mall.

För att du ska kunna avgöra om det kronologiska formatet är bäst för dig, det jobb du söker och den arbetsgivare du söker jobb hos ämnar måste du ha vissa kunskaper om det. Därför ämnar vi i följande avsnitt gå igenom nedanstående aspekter om det kronologiska formatet:

 • Vad det innebär.
 • Vad det har för för- och nackdelar.
 • Ett exempel på hur det kan se ut.
 • Om formatet passar dig.
 • Vilka skillnader det finns mellan det kronologiska och det funktionella formatet.
 • Var du kan hitta CV-mallar som passar det kronologiska formatet.
 • Var du kan få extra hjälp och stöd i att välja format och att skriva ditt CV i allmänhet.
 • Svar på vanliga frågor om det kronologiska formatet.

cv mall kronologisk

Table of Contents

Vad är ett kronologiskt CV-format?

Det kronologiska CV-formatet är traditionellt och enligt många arbetsgivare det bästa och mest logiska formatet. Det har funnits länge och de flesta är bekanta med att läsa och ta del av det, och det är dessutom enkelt att orientera sig i vilket förenklar läsningen ytterligare.

📌 Tips: Det kan därtill vara bra att känna till att det kronologiska formatet liknar ett internationellt CV eller ett resume, vilket gör att det lämpar sig i fler sammanhang än svenska.

Något som kännetecknar det kronologiska formatet är dess fokus på arbetslivserfarenhet, utbildning och prestationer. Det ägnar stor vikt vid de professionella och karriärmässiga delarna och prioriterar bort de mer personliga delarna som exempelvis färdigheter och kunskaper, introduktionen, och så vidare. Det innebär att du som har många erfarenheter i ryggen kommer att få extra utrymme att presentera dem och berätta om alla de prestationer du uppnått via dem.

En annan sak som kännetecknar det kronologiska formatet finns i dess namn, vilket är den kronologiska ordningen. Informationen du anger i CV:t ska nämligen struktureras enligt en omvänt kronologisk ordning där den senaste erfarenheten eller punkten anges först och den äldsta sist. Det gäller för såväl arbetslivserfarenheterna som för utbildningarna.

📌 Tips: Den omvänt kronologiska ordningen gör sig bäst om du anger tidsperioden högst upp i varje erfarenhet. Då ser rekryteraren genast var i din karriär hen befinner sig och hur din utveckling sett ut. En sådan överskådlighet lämpar sig utmärkt för ett CV, som ska vara så lättläst som möjligt.

För- och nackdelar med kronologiska CV:n

Vi har i ovanstående avsnitt redan presenterat några av fördelarna med ett kronologiskt CV, men vi vill trots det förtydliga dem ytterligare i en lista. Vi vill därtill lyfta fram nackdelarna som finns, så att du är väl informerad om vad det kronologiska formatet medför.

📌 Fördelar:

 • Gör CV:t lättläst och överskådligt.
 • Traditionellt och bekant för nästan alla arbetsgivare.
 • Liknar engelska CV:n och resumes.
 • Ger stort utrymme till prestationer och erfarenheter.
 • Visar tydligt på din karriärutveckling.

⚠️ Nackdelar:

 • Avslöjar om du har perioder av sysslolöshet.
 • Svår att använda om du bytt karriär ofta eller om du endast spenderat korta perioder på olika arbetsplatser.
 • Kan göra läsningen långdragen och opersonlig.
 • Lämnar lite utrymme åt personliga fördelar såsom kompetenser, lärdomar, styrkor och drivkrafter.
⚠️ Varning: Kom ihåg att alla format har både för- och nackdelar, och att det kronologiska formatets nackdelar inte nödvändigtvis kommer att appliceras på just din situation. Detsamma gäller dock fördelarna.

cv mall kronologisk

Exempel på ett kronologiskt CV

Fanny Paulsson
19860218-XXXX
Specialisttandläkare
076-8735537
fanny_paulsson@hotmail.com
Västeråsvägen 7A
39230, Kalmar
linkedin.com/fanny.paulsson

Introduktion
Legitimerad tandläkare med sju års erfarenhet inom allmän praktik och tre års erfarenhet inom oral protetik. Har bidragit till att en mottagning ökat patientnöjdheten med 17% och har arbetat med över 60 olika patienter som protetiker. Ledande protetiker i Småland.

Arbetslivserfarenhet
2020-2022
Protetiker
Specialisttandvården Oral protetik Västervik

 • Undersökte och diagnostiserade patienter.
 • Ansvarade över avancerade behandlingar och ingrepp inom protetik.
 • Blev ofta hänvisad till av kollegor från andra mottagningar.

2017-2020
Specialisttjänstgöring som protetiker
Aqua Dental Nacka

 • Deltog i att undersöka och diagnostisera patienter.
 • Behandlade patienter tillsammans med en kollega och på egen hand.
 • Närvarade vid forskning och fick delta i möten med kollegor.

2015-2017
Allmäntandläkare
Folktandvården Kalmar

 • Bemötte, informerade och undersökte patienter.
 • Rådgav och behandlade patienter med enklare problem.
 • Skapade relationer med patienter och blev ofta önskad igen.

2011-2015
Allmäntandläkare
Tandtekniska Kalmar

 • Bemötte och undersökte patienter.
 • Informerade och rådgav patienter.
 • Genomförde behandlingar.
 • Bidrog till att öka patientnöjdheten med 17%.

2010-2011
Assistenttandläkare
Tandtekniska Kalmar

 • Rengjorde instrument och förberedde patienter.
 • Deltog i att lugna och informera patienter.
 • Hjälpte tandläkaren med allt ifrån enklare ingrepp och behandlingar till att delta i operationer.

Utbildningar
2017-2020
Specialistutbildning
Karolinska Institutet

 • Inriktning oral protetik.

2006-2011
Tandläkarprogrammet
Karolinska Institutet

2002-2005
Vård- och omsorgsprogrammet
Hultsfreds gymnasium

Kvalifikationer och kompetenser

Kvalifikationer:

 • Specialisttandläkare inom oral protetik.
 • Medlem i Svensk Förening för Oral Protetik.

Kompetenser:

 • Avancerade kunskaper i protetik för såväl mjuk- som hårdvävnad i munhålan.
 • Goda kunskaper i journalsystem såsom T4.
 • Talar och skriver flytande svenska och engelska.
 • Goda kunskaper i spanska.
 • B-körkort.

Övrigt
2021
Smålands bästa protetiker
Svensk Förening för Oral Protetik

2020
Artikel “Att välja mellan implantat och traditionell protetik”
Tandläkartidningen.se

Vilka kandidater bör välja ett kronologiskt CV?

Kandidaten i exemplet ovan är ett utmärkt exempel på vilken typ av kandidat som bör välja ett kronologiskt CV. En tandläkare behöver inte ägna alltför mycket utrymme åt personliga fördelar utan hen kommer snarare ge ett gott intryck med många och omfattande erfarenheter och prestationer. Det visar på att hen genomgått alla nödvändiga steg som behövs för jobbet hen ska söka. Detsamma gäller alla yrken som kräver långa utbildningar eller många arbetslivserfarenheter.

Sådana yrken kräver därtill ofta en hel del struktur och logiskt tänkande, och det reflekterar det kronologiska formatet då det är tydligt strukturerat och inte väcker onödiga frågor. Fokuset hamnar dessutom på det professionella snarare än det personliga, vilket är otroligt viktigt i många yrken.

Vi rekommenderar därför dig som söker ett senior- eller högt uppsatt jobb som har krävt många erfarenheter att välja ett kronologiskt CV. Det lämpar sig även utmärkt till dig som inte kommit så långt i din karriär ännu men som ändå har en relativt rak karriär bakom dig, utan sysslolösa perioder eller avstickande erfarenheter. På så sätt får du visa rekryteraren att du har stora ambitioner inom det yrkesområde du valt och att du därmed går att räkna med.

📌 Tips: Ett kronologiskt CV passar egentligen de flesta sökande kandidater, och det är sällan ett dåligt val. Dess fördelar är dock extra applicerbara på situationerna vi nämnde ovan.

Skillnader mellan ett kronologiskt och ett funktionellt CV

De största skillnaderna mellan ett kronologiskt och funktionellt CV har vi redan nämnt i den här artikeln, men i förbifarten. Därför vill vi lyfta fram dem ordentligt i ett eget avsnitt så att du enkelt kan jämföra dem, och därmed ta ett begrundat beslut i vilket format du ska välja.

För det första har de båda formaten olika strukturer, där det kronologiska formatet struktureras efter en omvänt kronologisk ordning och det funktionella formatet struktureras efter relevans, där den mest meriterande och relevanta erfarenheten eller punkter prioriteras först och den minst meriterande men fortfarande relevanta sist. Den detaljen gör, bara den, att formaten ger helt olika uttryck och att de framställer dig som kandidat på helt olika sätt.

För det andra riktar formaten fokus åt olika sektioner i CV:t. Det kronologiska formatet ägnar som sagt mest utrymme åt erfarenheter och prestationer, medan det funktionella formatet ägnar mycket mer utrymme åt kompetenser, personliga tankar och upplevelser, lärdomar, och så vidare. Den skillnaden på upplägg innebär att ett kronologiskt format lämpar sig bättre för dig som vill visa på din professionella utveckling medan ett funktionellt format lämpar sig bättre för dig som vill visa på din personliga och färdighetsmässiga utveckling.

📌 Tips: Om du vill veta mer om skillnaderna mellan de olika formaten och vad de har för fördelar kan du kolla in våra blogginlägg om ämnet. Där finns det också en omfattande guide i hur du tar beslutet på bästa sätt.
⚠️ Varning: Kom ihåg att båda formaten ovan har tydliga fördelar, och att du därför inte nödvändigtvis behöver välja mellan dem. Du kan istället kombinera dem på olika sätt så att de passar dig och din situation. Högt uppsatta men kreativa jobb, som kräver förmågor utöver de karriärmässiga, är ett exempel på när en sådan lösning lämpar sig särskilt väl.

cv mall kronologisk

Skriv ett kronologiskt CV med en kronologisk CV-mall

För att försäkra dig om att du formulerar ditt CV på rätt sätt och gör rätt val i formatet så kan du behöva stöd i form av en CV-mall. Idag finns det dock en uppsjö av CV-mallar att välja på, och bara på vår hemsida erbjuder vi 20 olika varianter. Samtliga går att anpassa för att bli mer eller mindre i enlighet med det kronologiska formatet, men det finns vissa som är lämpliga redan från början. Dessa mallar underlättar för dig som vill skriva ett kronologiskt CV avsevärt då du slipper fundera på var de olika sektionerna ska placeras och hur långa de olika sektionerna ska vara. De har förutbestämda utrymmen för arbetslivserfarenheter, utbildningar, prestationer och dessutom priser och utmärkelser, och de lämnar bara lite utrymme åt de resterande delarna.

📌 Tips: Det är alltid en bra idé att använda en CV-mall för att förenkla och snabba på CV-skrivandet, och det är extra användbart om du vill skriva enligt ett konkret CV-format.

Riga och Prague


Perth och Sydney

cv mall kronologisk 4 cv mall kronologisk 5
cv mall kronologisk 7 cv mall kronologisk

Innan vi avslutar artikeln vill vi återupprepa några av de viktigaste tipsen och varningarna vi lyfter under artikelns gång. På så sätt blir det tydligt vad du bör ha i åtanke när du skapar ditt eget CV och väljer format, och det underlättar också till framtiden om du vill kunna friska upp minnet.

Sammanfattning: Hur du skapar ett CV med ett kronologiskt format

📌 Tips:

 • Fundera på vilka fördelar det finns med ett kronologiskt CV och om de kommer att appliceras på din situation.
 • Se över om ett kronologiskt CV lämpar sig för dig och dina kompetenser, det jobb du söker och den arbetsgivare du söker jobb hos. Använd CV-exemplet och informationen om det kronologiska formatet för det.
 • Kom ihåg att använda en kronologisk CV-mall för att förenkla arbetet och se till att ditt CV blir extra fördelaktigt.

⚠️ Varningar:

 • Strukturen i ett kronologiskt CV är av yttersta vikt, så akta dig för att röra till den.
 • Glöm inte att det kronologiska formatet har nackdelar och att du måste se över om de överväger fördelarna eller inte. I så fall bör du välja ett annat format eller kombinera formaten för att eliminera nackdelarna.
 • Gör inte allt arbete på egen hand, utan acceptera den hjälp som finns. Ingen förväntar sig att du ska kunna allt på egen hand, trots allt.

Få ytterligare stöd och hjälpmedel

Trots artikeln ovan kan du behöver lite mer hjälp i hur du ska välja CV-format samt vad det kronologiska formatet innefattar. Om inte annat kan det vara bra att få hjälp i det övriga CV-skrivandet, då det inte är helt enkelt att göra på egen hand. På vår hemsida hittar du allt du behöver. Vi erbjuder till exempel en CV-byggare som stödjer dig genom hela processen samt alla möjliga lärdomar och inspirationer i form av artiklar, guider, blogginlägg och inte minst CV-exempel.

Förutom det kan du även välja bland och ladda ner CV-mallar helt gratis i både PDF- och Word-format. Vi gav några exempel ovan, men det finns många, många fler som säkerligen kommer att fatta ditt tycke.

Så ta chansen och skapa ett utmärkt CV redan idag med vår hjälp, och se till att drömjobbet blir ditt. Lycka till!

cv mall kronologisk

Vanliga frågor och svar om att använda ett kronologiskt CV-format

Kan jag skriva ett kronologisk CV om jag är ny på arbetsmarknaden?

Ja, du kan absolut skriva ett kronologiskt CV om du är ny på arbetsmarknaden. Det kan vara mer fördelaktigt att välja ett funktionellt format då det kronologiska formatet fokuserar så pass mycket på tidigare erfarenheter och prestationer, men det är inte ett dåligt val trots det. Du kan till exempel lägga extra mycket fokus på utbildningar, om du har omfattande och meriterande sådana.

Kommer rekryteraren föredra ett kronologiskt framför ett funktionellt CV?

De flesta rekryterare föredrar kronologiska CV:n framför funktionella sådana då kronologiska CV:n lägger så pass mycket fokus på ditt professionella jag snarare än ditt privata jag. Dessutom är det lättare och snabbare att läsa, vilket många rekryterare uppskattar.

Liknande artiklar