Hitta ett bra typsnitt för ditt CV med några enkla steg

Det finns många delar av ett CV som kan vara avgörande i vad du ger rekryteraren för intryck, och typsnittet, eller teckensnitt som det också kan kallas, är inget undantag. Många menar att typsnitt är en stor del av CV:t och att det finns en rad alternativ du borde undvika.
typsnitt för cv

Skapa ditt CV på några minuter

Vi vill dock uppmana dig till att ta ett eget beslut och att lyssna på din magkänsla – men inte utan rätt kunskap. Därför önskar vi i den här artikeln få guida dig genom hela processen att välja rätt typsnitt för CV, i fem enkla steg. På så sätt kan du ta ett välgrundat beslut som passar dig, och ge rekryteraren ett utmärkt första intryck.

Stegen ser ut som följande:

 • Ett – Lär dig om typsnitt och deras innebörd.
 • Två – Ta reda på vilka typsnitt som matchar CV-formaten.
 • Tre – Ta reda på vilka typsnitt som passar just din text, jobbet du söker och arbetsgivaren du söker jobb hos.
 • Fyra – Hitta ett typsnitt som du tycker om.
 • Fem – Använd samma typsnitt i såväl CV:t som ditt personliga brev.

typsnitt för cv

Table of Contents

Steg ett – Lär dig om betydelsen av ett lämpligt typsnitt

Alla typsnitt har skilda innebörder. För det första ger de särskilda associationer – kanske är de uppseendeväckande, barnsliga, gammalmodiga, intressanta, eller traditionella? Vissa typsnitt har därtill tydliga kopplingar till särskilda stilar och genrer. För det andra ger typsnitten olika resultat i läsningen – vissa är lättlästa och tydliga medan andra är svårlästa. Det kan till exempel vara på grund av att de är snäva, snirkliga, alltför feta eller alltför tunna.

Dessa aspekter innebär att typsnitten är lämpliga för olika tillfällen, men också att de betyder olika saker för olika personer. För ett CV, som ju är ett professionellt dokument som bör vara lättläst, är det av största vikt att typsnittet reflekterar just det. Både dess funktion och association bör passa situationen i fråga.

Det är svårt att säga på rak hand vilket typsnitt eller teckensnitt du borde använda till ditt CV eftersom att det beror på vem du är, vad du gillar och vilket jobb du söker, men några bra riktlinjer du kan hålla utkik efter är:

 • Raka linjer.
 • Stora utrymmen mellan linjerna så att bokstäverna blir luftiga.
 • Tydligt ifyllda linjer.
 • Lagom feta linjer.
📌 Tips: Om du är osäker på vad typsnitten betyder eller innefattar så kan du alltid prova några som faller dig i smaken och fråga dig själv om du anser att de ser professionella ut. Traditionella alternativ som du ofta ser i artiklar och på hemsidor är dessutom oftare än inte säkra kort.

Exempel på typsnitt för CV

Det finns otroligt många typsnitt att välja på. Faktum är att det finns hundratals, om inte tusentals, typsnitt tillgängliga idag. Men några är mer vanligt förekommande och finns ofta som alternativ i CV-byggare eller för CV-mallar. Några exempel är följande alternativ:

 • Times New Roman:
  typsnitt för cv
 • Arial:
  typsnitt för cv
 • Calibri:
  typsnitt för cv
 • Comic sans:
  typsnitt för cv
 • Work sans:
  typsnitt för cv
 • Fira sans:
  typsnitt för cv
 • Serif:
  typsnitt för cv
 • Comfortaa:
  typsnitt for cv 9
 • Impact:
  typsnitt för cv
 • Bebas neue:
  typsnitt för cv
 • Papyrus:
  typsnitt för cv
 • Mistral:
  typsnitt för cv
⚠️ Varning: De fyra sista alternativen är de mest excentriska, och det kan vara en varningsflagga. Vissa menar att sådana alternativ ger karaktär och visar på en spännande sida hos den sökande kandidaten, men det kan även göra ditt CV mindre lättläst. Det är alltså en balansgång du behöver överväga noga.

Valet av typsnitt i ditt CV säger något om dig

Anledningen till varför typsnittet är så pass viktigt, bortsett från att det påverkar ditt CV genom att göra det mer lättläst eller svårläst, eller mer eller mindre intressant, är att det säger något om dig. Om du väljer ett typsnitt som Mistral eller Papyrus visar du på en stark personlighet och en särskild stil. Men om du istället väljer Times New Roman eller Arial så visar du istället på att du är traditionell och att du prioriterar rekryterarens behov snarare än till att visa vem du är.

Om du väljer ett relativt enkelt typsnitt men som har en liten twist, som till exempel Comfortaa eller Serif, så visar du på ett mellanting. Det visar att du vågar sticka ut och presentera vem du är, men att du ändå väljer ett säkert kort som inte kommer att störa rekryteraren.

📌 Tips: Det finns inget rätt och fel gällande vad du ska visa rekryteraren med typsnittet, vad vissa än säger, utan du får försöka analysera typsnitten och om de matchar din personlighet och ditt syfte på egen hand. Vill du väcka uppmärksamhet hos och ställa krav på rekryteraren? Välj då Impact. Men vill du hellre uppfattas som nostalgisk och skojig? Välj då Comic Sans istället.

typsnitt för cv

Steg två – Fundera på vilket typsnitt som passar din layout

När du kommit fram till vad typsnitten innebär och representerar är det dags att du tar dig an uppgiften att fundera på vilket av typsnitten som lämpar sig för den layout du valt. Layouten ska nämligen fånga rekryterarens uppmärksamhet, men samtidigt ge ett gott intryck och vara enhetlig. Det intrycket kommer att stjälpas rejält om du inte matchar layouten med ett lämpligt typsnitt.

Din layout kommer säkerligen bestämmas av en CV-mall som du valt att använda, och i den ingår såväl färger och estetiska detaljer som hur sektionerna ser ut och var de placeras. Din CV-mall kommer därtill att rekommendera ett visst typsnitt. Men eftersom att du kan justera CV-mallen genom att byta färg och estetiska detaljer, och till och med sålla bland och flytta runt sektionerna, så borde du även vara beredd på att förändra typsnittet.

⚠️ Varning: Ditt CV:s enhetliga uttryck är av otrolig vikt då du annars kan framstå som rörig, olämplig eller svår att ha att göra med. Så ägna gärna lite omtanke till de olika delarna av layouten och se till att de matchar varandra.

Typsnitt för funktionella format

Om du väljer att använda ett funktionellt format och därmed justera din CV-mall så att den blir i enlighet med formatet, kan det vara bra att vända dig till ett typsnitt som passar innehållet. Ett funktionellt format är ofta personligt, konstnärligt och modernt, och därför bör även typsnittet vara det.

Några exempel på typsnitt som lämpar sig till det funktionella formatet kan vara:

 • Serif.
 • Comfortaa.
 • Impact.
 • Bebas neue.
📌 Tips: Tänk dig att typsnittet du väljer ska symbolisera samma sak som färgskalan eller känslan av designen. Blått, grått och raka linjer kräver ett mer logiskt och rakt typsnitt medan lila, gult och en snirkligare design kan matchas med ett aningen mer egenartat och runt typsnitt.
⚠️ Varning: Om du oroar dig för att ditt CV inte blir professionellt nog med det funktionella formatet och alla tillhörande delar kan du välja att neutralisera det med ett enklare typsnitt. Då kan du till exempel överväga Calibri eller Work sans.

Typsnitt för kronologiska format

Det kronologiska formatet är mer traditionellt, logiskt, strukturerat och opersonligt. Det riktar stort fokus till karriär och prestation, och passar ofta extra bra till seniora roller. Därför är det bra att du väljer ett typsnitt som är avskalat, enkelt och traditionellt.

Vi rekommenderar framför allt typsnitt som till exempel:

 • Times New Roman.
 • Arial.
 • Work sans.
 • Fira sans.
 • Calibri.
⚠️ Varning: Det kronologiska formatet kan bli intetsägande och tråkigt om det används på fel sätt, så om du oroar dig för att bli bortglömd eller inte göra ett avtryck på rekryteraren så kan du överväga att använda ett aningen mer uppseendeväckande typsnitt. Serif kan vara ett bra val.

Steg tre – Fundera på vilket typsnitt som passar din situation

Innan du gör ditt val angående vilket typsnitt eller teckensnitt som ger rätt innebörd och som lämpar sig för din layout så bör du även tänka igenom vad din situation kräver för typsnitt. Här måste du ha din erfarenhet och karriär, dina kompetenser, jobbet du söker och arbetsgivaren du söker jobb hos i åtanke.

Om du till exempel söker ett mekanikerjobb och har en mängd tekniska kompetenser och erfarenheter, och vill ge ett gott intryck till verkstadschefen som ska anställa dig, behöver du välja ett helt annat typsnitt än om du skulle söka ett bankchefsjobb via en prestigefylld och traditionsenlig rekryterare. Och om du vore en grafisk formgivare som söker jobb hos en innovativ och nytänkande firma skulle valet av typsnitt vara ännu viktigare, då det i så fall skulle reflektera dina konstnärliga förmågor.

⚠️ Varning: Kom ihåg att vissa rekryterare och arbetsgivare har starka åsikter om typsnittet. Så var försiktig så att du inte väljer ett typsnitt som gör att ditt CV hamnar i soporna redan innan det blir läst. Då är intetsägande och vanligare förekommande typsnitt ett bättre val, trots att det knappast gör dig minnesvärd hos rekryteraren.

Steg fyra – Välj ett typsnitt som du gillar

Det sista du måste tänka igenom innan du väljer ett typsnitt till texten i ditt CV är vad du själv gillar. Det är absolut viktigt att ha allmänna associationer, stil, enhetlighet med den resterande layouten, arbetsgivaren, jobbet och din egna erfarenhet och kompetens i åtanke, men det är minst lika nödvändigt att du väljer ett typsnitt som du faktiskt tycker om.

CV:t ska vara professionellt och passa din karriär, men om du själv inte tycker om hur det ser ut så kommer säkerligen inte din rekryterare eller arbetsgivare göra det heller. Så dina egna preferenser är absolut inget att tumma på, utan de förtjänar lite omtanke de också.

📌 Tips: Det är av extra stor vikt att du använder ett typsnitt som du själv gillar om du ska söka ett jobb i vilket dina åsikter och tankar spelar stor roll, och om det är kreativt. Ett sådant tydligt och unikt ställningstagande redan i ditt CV kan öka dina chanser att få jobbet avsevärt.

typsnitt för cv

Steg fem – Använd samma typsnitt i ditt CV och ditt personliga brev

När du valt ett typsnitt finns det bara ett tips kvar som vi vill ge, och det är att du använder samma typsnitt i hela din ansökan. Alla rubriker och innehållet i ditt CV bör ha samma typsnitt, och det gäller även de andra dokumenten som ingår i ansökan.

Ditt personliga brev är ett bra exempel på en text som ska komplettera ditt CV, och det gäller för såväl den information du anger i texten som dess utseende. Därför måste du ladda ner en likadan CV-mall till ditt personliga brev som ditt CV, och därtill se till att de får samma layout och typsnitt.

Sammanfattning: Hitta ett bra typsnitt för ditt CV

Som avslutning önskar vi nu i korthet få upprepa stegen vi behandlat under artikelns gång, så att du ska komma ihåg dem och även kunna läsa dem igen utan problem, om du i framtiden behöver friska upp minnet.

 • Steg ett – Se till att du förstår vad typsnitten säger om dig, samt vad de lämnar för associationer, före du väljer bland dem.
 • Steg två – Ladda ner och använd en CV-mall för att göra jobbet att besluta dig för ett typsnitt enklare, men kom ihåg att anpassa ditt typsnitt tillsammans med de andra delarna om du gör justeringar så att det förblir enhetligt.
 • Steg tre – Spendera lite tid med att läsa på om jobbet, arbetsgivaren och rollen du överväger så att du blir säker på vad som efterfrågas. På så vis kan du lättare hitta ett lämpligt typsnitt.
 • Steg fyra – Använd bara ett typsnitt som du gillar och anser spegla dina personliga preferenser. Du borde få vara stolt över hur ditt CV ser ut, trots allt.
 • Steg fem – Var koncist med ditt utvalda typsnitt genom hela ditt CV och de resterande delarna av din ansökan. Det blir lätt plottrigt och svårläst annars.

Få mer hjälp och stöd i att skapa ett CV och ett personligt brev

I artikeln ovan gick vi endast igenom hur du väljer rätt typsnitt till ditt CV, men du kanske behöver mer hjälp än så. Sök dig i så fall vidare på vår hemsida där vi erbjuder en mängd hjälpmedel och resurser som kan underlätta ditt CV-skrivande i allmänhet. Du kan till exempel använda vår CV-byggare eller ladda ner våra CV-mallar helt gratis, och på så sätt få en hjälpande hand i hur ditt CV ska formuleras och se ut.

Eller också kan du ta en titt på och läsa igenom våra inspirerande och lärorika blogginlägg, guider, artiklar och inte minst CV-exempel. De kan besvara alla frågor du har angående hur du ska fylla i ditt CV med rätt typ av innehåll på bästa sätt.

Så ta chansen och använd den hjälp som erbjuds redan idag. Bli en stjärna på att skriva CV och öka dina chanser att få ditt drömjobb avsevärt. Lycka till!

typsnitt för cv

Liknande artiklar