Skriv ett personligt brev på engelska på rätt sätt

Det finns många artiklar och guider på marknaden som ger tydliga instruktioner för hur du skapar ett engelskt CV eller resume, vilket förstås är jättebra för dig som söker ett jobb internationellt och vill anpassa ditt svenska CV därefter.

Genomsnittligt betyg för den här mallen

5.0
Rated 5 out of 5
Från 1 Recensioner

Dock är det minst lika viktigt att du kan skriva ett bra personligt brev engelska då även det har en viktig funktion och spelar en stor roll i din jobbansökan.

Du kanske tror att det räcker att direkt översätta ditt brev från svenska till engelska, men det finns flera skillnader som du måste applicera i arbetet. Dessa skillnader önskar vi få belysa i artikeln nedan, samtidigt som vi guidar dig i hur du skapar ett engelskt personligt brev på bästa sätt. Vi kommer bland annat att behandla följande punkter:

 • Ett exempel på personligt brev på engelska.
 • Hänvisningar till var du hittar ytterligare exempel och hjälpmedel.
 • En guide i hur du skapar ett eget personligt brev på engelska med tillhörande tips, varningar och exempel.
 • Svar på vanliga frågor om att skapa ett engelskt personligt brev.

Table of Contents

Personligt brev-exempel på engelska

Cover letter

To:
Amber Smith
Wing AI Technologies, Inc.

From:
Jesper Ingemarsson
Social media manager
070-7453445
jesper.ingemarsson@gmail.com
linkedin.com/jesper.ingemarsson

Dear Amber Smith,

After seeing your advert on Indeed.com I couldn’t help but to apply for the job as social media manager at Wing AI Technologies, Inc. It would be a privilege to work with a successful and wide reaching company such as yours, and I’m sure I’d be a good fit as I check all of the boxes you inquire. I have over four years of experience, a large portfolio that I’m sure you’ll find satisfactory, and I’m well versed in graphic design, content curation, project management and research and data entry.

When I worked for Fanta I was in charge of advertisement on social media and media through audio and video, and so I have a long experience with creating and managing content in a lot of ways together with other creators as well as by myself. My team’s first video advertisement broadcasted on more than three hundred websites and platforms, including Youtube, Instagram and Facebook, and reached over one million views in total.

My previous freelance work has also given me experiences that might be of interest to you since they entail creating and curating written content as well as pictorial content. It made me familiar with most of the programs and tools you listed in the advert, and expanded my personal love for aesthetics and the power of social media.

I hope you deem me suitable for the role and that I’ve caught your interest. Please contact me if that is the case, or if you would like to ask me any questions at all.

Kind regards,
Jesper Ingemarsson

Hitta fler hjälpmedel och resurser

Vi förstår om exemplet ovan inte tilltalade dig då det är för en social media manager, och om så är fallet – sök dig då vidare på vår hemsida där vi erbjuder en rad andra personligt brev-exempel och CV-exempel. Du kan förslagsvis läsa om hur långt ditt personliga brev bör vara eller om hur du skriver ett CV på engelska. Om du är ny på arbetsmarknaden kan du även läsa om hur du kan skapa ett CV som student.

Förutom exemplena erbjuder vi blogginlägg, artiklar, guider och mer påtagliga verktyg som kan underlätta arbetet att skapa en jobbansökan avsevärt.

personligt brev engelska

Välj en personligt brev-mall för engelska personliga brev

Det finns delade meningar om i vilken ände du bör börja arbetet med ditt personliga brev, men vi är av åsikten att det är bäst att börja utifrån och sedan gå in på detaljer. Den utsidan kallas för layout, och den avgör vilket första intryck du ger rekryteraren eller din potentiella arbetsgivare, samt hur hen kommer att läsa brevet. Du kan till exempel använda ett mer eller mindre lättläst typsnitt, en mer eller mindre distraherande design, och så vidare.

En engelsk layout skiljer sig inte särskilt mycket från en svensk, utan det är viktigare att du anpassar den efter jobbet du söker än språket du använder i innehållet. Så länge den är snygg, minnesvärd och välfungerande, samt matchar CV:ts layout, så är den ett lämpligt alternativ.

📌 Tips: För att hitta en layout som är professionell och lämplig så bör du välja bland våra färdiga mallar. En sådan mall är nämligen professionellt framställd och granskad, gratis och går att ladda ner i såväl Word- som PDF-format. De finns även både som CV-mallar och personligt brev-mallar.

Förutom layoutens design bör du även tänka på dess format. Ett engelskt personligt brev ska nämligen vara ungefär lika långt som ett svenskt sådant – en halv till en hel A4-sida, eller 200-400 ord, närmare bestämt. På engelska kan det dock bli lite längre utan att det gör alltför mycket, men gör ditt bästa att hålla det kort. Annars uppstår risken att det blir svårläst och att rekryteraren tappar intresse.

Språkbruk

En annan del av layouten, men som också samspelar med innehållet, är språkbruket. Här behöver du inte bara ta hänsyn till det språk du ämnar använda, alltså svenska eller engelska, utan dessutom tonaliteten och de faktiska ordvalen.

Vi rekommenderar alltid att du använder ett professionellt och formellt språk som är objektivt och korrekt. Det är också viktigt att du är ödmjuk och positiv i tonen, så att du framstår som lättsam och trevlig att arbeta med. Dock kan du i det personliga brevet även uttrycka dig en aning personligt, så att du undviker att framstå som en intetsägande arbetare i mängden utan istället ger ett minnesvärt avtryck. Akta dig bara för att rikta fokuset till ditt privata jag snarare än ditt professionella!

📌 Tips: Du kan även överväga ordval som är branschenliga, då det får dig att framstå som extra kvalificerad. Leta igenom jobbannonsen om du vill få inspiration för vilka ord just du borde välja.
⚠️ Varning: Formatet av en lång, löpande text kan orsaka att du skriver alltför långdraget, så se upp för att hamna i den fällan. Förbli kort och koncist och använd enkla ord. Kom ihåg att ditt brev ska vara lika snabbt och lättläst som CV:t.

Engelska fraser i ett personligt brev

När det gäller språket i ett engelskt personligt brev behöver du dessutom uttrycka dig aningen mer formellt än i ett svenskt sådant. Att adressera din kontakt med Mrs., Miss., Mr., Sir, Madam eller liknande är ett sätt att lyckas med det, och att hålla dig extra ödmjuk och fokuserad på dina faktiska prestationer än din personliga utveckling är ett annat sätt.

Några fraser som kan vara bra att överväga att använda i brevet är till exempel:

 • Please.
 • Thank you.
 • I would be honored to…
 • I admire…
 • I appreciate…
 • I would be delighted…
⚠️ Varning: På svenska går det bra att vara mer rakt på sak, men på engelska är det viktigt att rekryteraren känner sig respekterad och adresserad på ett artigt sätt. Så var noga med dina “please” och liknande.

personligt brev engelska

Hur börjar man ett personligt brev på engelska?

En stor skillnad gentemot ett svenskt personligt brev är att ett engelskt sådant ska inkludera mottagarens, vilket oftast är rekryteraren eller din potentiella arbetsgivare, uppgifter. Det innefattar hens namn, företaget hen arbetar på samt eventuellt hens arbetsroll. Du behöver dessutom inkludera dina egna kontaktuppgifter, men i ett aningen kortare format än du gjort i CV:t. Det räcker med namn, arbetsroll, telefonnummer, e-post och en länk till en professionell hemsida eller portfolio.

📌 Tips: Du kan även inkludera ett fotografi i ditt brev, om inte företaget eller arbetsgivaren specifik undanber det.

Efter att uppgifterna blivit angivna på ett lämpligt sätt så borde du även hälsa på mottagaren. Det gör du bäst genom att inkludera hens namn, då det ökar chansen att hen känner en gemenskap med dig och att hen ser dig som en faktisk person snarare än en generell arbetare. Det är även en bra idé att använda en hälsningsfras som är specifik och formell, såsom någon av exemplena nedan:

 • Hello (name)!
 • Dear (name),
 • (Name),

Undvik att använda hälsningsfraser som är alltför intima, löjeväckande, oseriösa eller alltför ospecifika:

 • My dearest (name),
 • Distinguished (name),
 • Honorable (name),
 • To whom it may concern,
 • To the person it may reach,
 • Dear Sir/Madam,

Inledning

Efter att du har skrivit en välformulerad och noga utvald hälsningsfras är det dags för inledningen. Precis som i ett svenskt personligt brev så behöver den första sektionen vara en stark inledning som väcker intresse och besvarar de initiala frågorna hos rekryteraren. Det kan till exempel handla om varför du sökt jobbet, varför du vill jobba hos arbetsgivaren eller företaget, varför du är en god kandidat för jobbet, samt hur du kom över annonsen.

Det är sällan aktuellt att berätta om ditt namn, hur gammal du är, var du bor och så vidare, då det redan står angivet i dina person- och kontaktuppgifter i CV:t. Börja hellre med aspekterna ovan så att rekryteraren slipper ta sig igenom sådant som hen i första hand ändå inte bryr sig om. Inled starkt och självsäkert, men utan att verka alltför skrytig eller arrogant.

📌 Tips: Nämn gärna dina främsta kompetenser och andra fördelar i inledningen, men vänta med att berätta om dem till senare sektioner. På så sätt får rekryteraren upp ögonen för dig direkt trots att du håller inledningen kort. Tre eller fyra meningar brukar vara lagom att sikta mot.
⚠️ Varning: Kopiera inte introduktionen du skrev i ditt CV, utan se till att all information är ny och kompletterande. De flesta rekryterare läser nämligen ett CV före ett personligt brev, så det är onödigt att upprepa dig.

Ett utmärkt exempel på en inledning som följer råden ovan kan likna följande:

KORREKT
I came across this job on LinkedIn and I couldn’t help but to apply, as it’s been a life long dream of mine to work as a sales manager for Levi’s. Since seven years back I’ve been working as a salesperson for other clothing brands, and I’ve had the role as a manager for two years, so I have almost all of your required skills and experiences. My most prominent ones are my knowledge of sales techniques, my ability to create and maintain relationships and trust, and my adamant ethical sense.

Fyll på med ytterligare information

När inledningen är klar och du anser den slagkraftig och minnesvärd så kan du utveckla ditt brev vidare. Vi brukar rekommendera mellan två och fyra ytterligare sektioner i vilka tre eller fyra meningar är lagom. Dessa måste du anpassa så att du endast nämner ett ämne i varje, och så att strukturen är logisk.

Du kan till exempel ange följande i de övriga sektionerna:

 • Vad du har för kompetenser, styrkor och drivkrafter samt var och när du fick dem.
 • Tidigare erfarenheter och utbildningar samt vad de gav dig.
 • Prestationer och erfarenheter som visar på din fördelaktiga kompetens.
 • Dina professionella värderingar och tankar samt hur de samspelar med jobbet du söker.
 • Ytterligare punkter som får dig att verka intressant och kvalificerad, och som uttrycker varför du söker jobbet och/eller varför rekryteraren borde överväga dig som kandidat.
⚠️ Varning: Försök att anpassa ditt innehåll för att passa arbetsgivaren, företaget eller arbetsrollen, men glöm inte att också inkludera sådant som du själv anser nämnvärt. En sådan unik aspekt kan vara avgörande i om rekryteraren minns dig i senare skeden i rekryteringsprocessen eller inte.

Om du vill ange privata detaljer, såsom ett fritidsintresse, för att sticka ut så måste du dra en tydlig koppling till yrket du söker för att det ska förbli relevant. Det kan till exempel se ut så här:

KORREKT
I’ve been a competitive swimmer since I was seven years old and I still swim as often as I can. Such an activity has given me great physical strength, breath technique and stamina that I’m sure I’ll get use out of as a firefighter. The competitive side of the sport has also been a personal gain to me, as I am now much more confident and ready to take on all kinds of challenges.

Hur avslutar man ett personligt brev på engelska?

Den sista sektionen i ett personligt brev borde vara avslutningen, då den rundar av innehållet på ett trevligt sätt. Det är dessutom ett utmärkt tillfälle för dig att tacka rekryteraren för visad uppmärksamhet och för att hen tagit sig tiden att läsa ditt brev. Du kan därtill uttrycka en hoppfullhet för att ni kommer att träffas inom kort, att du blir övervägd som en kandidat för jobbet, och att du snart får höra från dem.

Vi rekommenderar att hålla sektionen kortfattad och enkel, med endast ett par meningar, då den annars kan gå över styr och bli bedjande eller olämplig på andra sätt. Det är aldrig en god idé, även fast ett engelskt personligt brev ska lägga stor vikt vid att vara artiga och ödmjuka.

📌 Tips: Avslutningen ger därtill ett perfekt tillfälle att uppmana till kontakt, vilket kan visa rekryteraren att du är angelägen och engagerad.

En bristfällig avslutning följer inte råden ovan då den är alltför långdragen, arrogant och smörig, såsom följande exempel:

FELAKTIG
I am so pleased about you reading my english cover letter and resume, and I hope I am one of your considered candidates. I know my chances are good, but I still want to say thanks as I’m sure you are weighing other candidates as well. Your company is quite popular, after all. I look forward to your call and our inevitable interview.

Avskedsfraser

Innan du kan anse ett personligt brev färdigt nog för att korrekturläsas och skickas in så måste du avsluta det med en enkel och artig avskedsfras och en signatur. Precis som för hälsningsfraserna så måste du uttrycka dig professionellt och riktigt, och undvika att välja en fras som är alltför intetsägande, intim, löjeväckande eller oseriös.

⚠️ Varning: Undvik att välja både hälsnings- och avskedsfrasen alltför snabbt då de båda kräver omtanke och noga funderingar. De utgör trots allt de initiala och avslutande intrycken som rekryteraren får, och därför är de oftast de mest betydelsefulla.

Några avskedsfraser som oftast lämpar sig i ett personligt brev är:

 • Kind regards,
 • Regards,
 • Sincerely,
 • Best,
 • Cordially,
 • Thank you,

Några andra avskedsfraser som du istället borde undvika är:

 • I hope all is well,
 • Yours sincerely,
 • Yours truly,
 • Goodbye,
 • Talk soon,
 • See you soon,

personligt brev engelska

Sammanfattning: Skriv ett personligt brev på engelska

Innan vi avslutar artikeln önskar vi få sammanfatta de mest påtagliga tipsen och varningarna som vi hoppas att du har i åtanke när du skapar ditt personliga brev på engelska. På så sätt blir de tydligare och därtill enklare att återkomma till i senare skeden, när du behöver påminna dig själv om dem.

📌 Tips:

 • Hitta och ladda ner en mall som matchar med ditt CV och som ger en fördelaktig layout.
 • Se till att använda ett språkbruk som är extra artigt och formellt, men som ändå visar din personlighet och som är enkelt och branschenligt.
 • Inkludera endast info som är relevant, aktuell, sann, kompletterande till CV:t och lämplig av andra anledningar då du på så sätt håller kvar rekryterarens uppmärksamhet och intresse.
 • Välj hälsnings- och avskedsfraser som reflekterar din professionalism och din personlighet på samma gång, så att du ger goda intryck.

⚠️ Varningar:

 • Översätt inte bara ett personligt brev, utan se till att du även har anpassat de andra delarna än språket.
 • Håll dig kortfattad och koncist då ett överdrivet långt brev blir svårläst och långtråkigt.
 • Förhåll dig gärna till infon som efterfrågas i jobbannonsen, men akta dig för att exkludera sådant du vill berätta om utöver det. Det är bättre att blanda båda delarna.

Få mer hjälp och stöd hos oss

Vi hoppas att artikeln ovan hjälpte dig genom att ge dig inspiration och lärdomar till att skapa ett engelskt personligt brev. Men om du behöver ytterligare hjälp i att skapa en engelsk jobbansökan rekommenderar vi dig att kolla in vår hemsida. Där erbjuder vi en personligt brev-byggare och en CV-byggare, såväl som mallar som kan göra processen många gånger enklare, roligare och snabbare.

Du kan därtill samla ytterligare kunskap genom att läsa våra artiklar och liknande, och på så sätt kunna skapa en så fördelaktig och lyckad ansökan som möjligt. Så acceptera hjälpen och öka dina chanser att få ditt drömjobb redan idag. Lycka till!

personligt brev engelska

Vanliga frågor och svar om att skriva ett personligt brev engelska

Fråga: Vad heter personligt brev på engelska?

Svar: Ett personligt brev kallas för cover letter på engelska, och det begreppet definierar tydligt vad som ingår i brevet. Det behöver inte nödvändigtvis vara personligt, som det svenska begreppet indikerar, utan det borde snarare fungera för att täcka, eller cover, allt relevant som inte fick utrymme i CV:t.

Fråga: Vilka skillnader finns det mellan ett personligt brev engelska och svenska?

Svar: Det finns många skillnader mellan de olika breven, trots att de vid första anblick ser lika ut. För det första ska innehållet i ett engelskt personligt brev vara mer formellt och mindre personligt, och det borde dessutom adressera mottagaren på ett tydligare och mer respektfullt sätt. Ett engelskt personligt brev kan därtill vara lite längre då det behöver finnas plats för fler kontaktuppgifter. Läs artikeln ovan för ytterligare exempel.