Hur långt ska ett personligt brev vara?

Ett bra personligt brev kan ha olika längd, men en halv A4-sida till en A4-sida brukar vara ett bra riktmärke. Vissa experter menar att omkring tre fjärdedels A4 är den perfekta längden medan andra påstår att en halv A4 nästan börjar bli för långt. Men det kan också bli uppåt en A4-sida, och det behöver inte nödvändigtvis vara något dåligt.

Skapa ditt CV på några minuter

Det som nästan alla rekryterare är överens om är att ett bra personligt brev ska innehålla tillräckligt med intressant information som är anpassad för kandidaten, jobbet, arbetsgivaren och företaget, och att längden på det personliga brevet får komma i andra hand. Dock kan du påverka längden om du ser till att uttrycka dig koncist och kortfattat, och att vara noga med att endast inkludera information som är relevant och nödvändig.

I den här artikeln kommer du att få en tydligare bild av hur du gärna får tänka innan du börjar skriva ditt personliga brev, när det gäller längden på det. Vi behandlar nämligen följande punkter:

 • Ett personligt brev-exempel som är en halv A4 (cirka 200 ord).
 • Ett exempel på personligt brev som nästan är en hel A4 (cirka 400 ord).
 • Vilka för- och nackdelar det finns med de olika längderna.
 • Vilken längd på personligt brev som lämpar sig till vilken situation.
 • Våra bästa tips och förslag på sådant du måste komma ihåg när du skriver ett personligt brev.
 • Hänvisningar till ytterligare hjälpmedel i att skapa en jobbansökan.
 • Svar på övriga vanliga frågor om vilken längd ett personligt brev ska ha.

Table of Contents

Exempel på ett kort personligt brev

Jenna Broberg

Cafébiträde

Hej Katarina Jansson!

Jag är en nyexaminerad student som under gymnasiet studerat restaurang- och livsmedelsprogrammet med inriktning café och bageri, och nu är jag redo för att få lite praktisk arbetslivserfarenhet inom området. Jag söker främst en arbetsplats med högt tempo och där jag får träffa mycket människor, så det vore ett sant nöje att få arbeta på Espresso House Sundbyberg. Eftersom att jag är en rutinerad besökare och i princip kan alla dryckesalternativ utantill så har dessutom jag själv något att bidra med.

Förutom mina dryckeskunskaper så har även mina tidigare erfarenheter inom äldrevården, snabbmatsrestauranger och elevrådet i skolan givit mig många värdefulla kompetenser som jag är övertygad om att jag kommer att få användning av i yrket som cafébiträde. Bara några exempel är mina förmågor inom kundbemötande, kommunikation och tålamod samt mina utvecklade kompetenser gällande stresstålighet, problemlösning och effektivitet. Min extroverta personlighet är också värd att nämna då Espresso House Sundbyberg är en så pass social miljö.

Tack för att ni läste min ansökan och överväger mig till tjänsten. Jag hoppas att ni ser min potential och kallar mig till intervju, då jag ser fram emot att få träffa er och berätta mer om mig själv.

Med varma hälsningar,

Jenna Broberg

📌 Tips: Notera att kandidaten i vårt exempel ovan endast använder tre sektioner, och att de är tydligt uppdelade. Den första är en inledning som beskriver varför hon söker jobbet och vad som gör henne till en bra kandidat, den andra förklarar mer ingående vad hon kan bidra med på arbetsplatsen och varför hon passar i rollen, och den tredje fungerar för att avsluta brevet genom att uttrycka en tacksamhet och en iver att få komma vidare i rekryteringsprocessen. En sådan tydlig struktur är ofta riktigt bra i ett så kort brev.

Exempel på ett långt personligt brev

Kristian Polar

Specialistläkare i allmänmedicin

Hej! Mina tio år som verksam läkare på olika nivåer och i olika sammanhang, samt en lång läkarutbildning och specialistutbildning inom allmänmedicin, har givit mig gedigna insikter om vem jag är i ett professionellt sammanhang – och jag anar att jag kan vara ett utmärkt tillskott till ert arbetslag på Vårdcentral Tisken. Mina främsta styrkor ligger nämligen i min precision i arbetet, min lyhördhet och pedagogiska förmåga gentemot både patienter och kollegor, samt min utvecklade kompetens inom fysiska undersökningar och diagnostiseringar. Jag drivs dessutom av att få arbeta tillsammans med engagerade och öppna kollegor och att bidra till samhället så väl jag kan.

Något annat som kan vara bra att känna till om mig, och som jag hoppas kan få er att uppfatta mig som en bra kandidat för tjänsten, är volontärarbetet jag ägnat mig åt de senaste sex åren. Det arbetet pågick på hemmaplan i Dalarna och i avlägsna länder som exempelvis Burundi, Guinea-Bissau, Nepal och Bolivia. I arbetena utvecklade jag mina språkkunskaper och kommunikationsfärdigheter såväl som min förmåga att arbeta under press, i ett nära samarbete med andra och i främmande miljöer.

Jag har även vid ett par tillfällen arbetat med SÄBO och hemsjukvård i Sverige, och det är något jag har ett fortsatt intresse för än idag. Jag ser en stor skyldighet för och önskan om att alla ska ha rätt till sjukvård, och då även de som inte har möjlighet att ta sig in till en vårdcentral eller liknande av olika anledningar. Medmänsklighet, öppenhet, samarbete och respekt är ord som jag alltid strävar efter att följa, vilket jag förstår att ni på Vårdcentral Tisken håller med om. Det, om något, drar mig till just er arbetsplats och ert arbetslag.

Innan jag avslutar mitt personliga brev vill jag tacka er för visat intresse för min ansökan, och för att ni potentiellt överväger mig som rätt person för tjänsten. Med stora förhoppningar och hårt hållna tummar väntar jag på att få höra från er och att bli kallad till intervju, då jag är ivrig på att få träffa er och inleda vårt samarbete.

Många vänliga hälsningar,

Kristian Polar

⚠️ Varning: Vårt exempel ovan anger mycket information och behöver därför vara längre, men observera att all information är relevant och att kandidaten inte upprepar sig. Det är viktigt att komma ihåg, då ett längre personligt brev ska vara koncist också.

För- och nackdelar med ett kort personligt brev

Det finns flera för- och nackdelar med såväl ett kortare som ett längre personligt brev, och dessa vill vi skriva ner i tydliga listor. Det är viktigt för att du ska kunna ta ett genomtänkt beslut gällande längden av ditt personliga brev och därmed få ett så fördelaktigt brev som möjligt.

Fördelar:

 • Ett kort och bra personligt brev bör hålla rekryterarens uppmärksamhet längre.
 • Korta personliga brev är enklare att komma ihåg.
 • Det är lättare att läsa korta personliga brev.
 • Både oerfarna och erfarna kandidater kan skriva korta personliga brev.
 • Ett kort personligt brev lämnar mycket utrymme åt layouten och den estetiska designen, vilken kan vara viktigt för vissa jobb och rekryterare.

Nackdelar:

 • Korta personliga brev lämnar inte särskilt mycket utrymme till att berätta om erfarenheter och andra meriter som bör inkluderas.
 • Ibland kan ett kort personligt brev uppfattas som ofärdigt och icke-genomtänkt av rekryteraren.
 • Rekryterare premierar sällan alltför korta brev då de inte säger något om varför kandidaten sökt jobbet eller varför hen passar tjänsten eller företaget.

⚠️ Varning: Både för- och nackdelarna går endast att applicera i vissa fall, så akta dig för att tro att de alltid gäller dig. Du måste själv avgöra vilka för- och nackdelar som är värda att ha i åtanke i just din situation, och vilka som du kan bortse ifrån.

Olika långa personliga brev för olika tillfällen

Efter att ha läst för- och nackdelarna ovan anar du säkert att en oerfaren kandidat som söker jobb som inte kräver många meriter säkerligen skriver ett kortare personligt brev och nöjer sig med det. Det gäller även tvärtom – då en kandidat som har många erfarenheter och imponerande meriter i bagaget, och som söker högt uppsatta och seniora jobb, snarare skriver ett längre sådant. Dock måste du ha i åtanke att längden av det personliga brevet också kan påverkas av hur mycket kandidaten väljer att inkludera.

Kandidaten med lång tidigare erfarenhet kan exempelvis välja att spara nästan all intressant information till intervjun, och låta meriterna i CV:t sköta snacket, medan kandidaten med begränsade erfarenheter kan använda det personliga brevet till sin fullaste potential och berätta om allt möjligt som rekryteraren kan anse spännande, då hens CV säkerligen är mer sparsamt.

Du måste alltså avgöra på egen hand om just din situation kräver ett kortare eller längre personligt brev, då det ju ska fungera för att komplettera CV:t och att längden kommer att påverkas av det. Det bästa är om du skriver CV:t först och låter ditt personliga brev växa fram efteråt.

📌 Tips: Fundera gärna på dig själv, dina tidigare erfarenheter och dina fördelar, jobbet du söker, vem arbetsgivaren eller hur företaget är som du söker hos, samt de övriga aspekterna innan du bestämmer dig för längden av brevet. På så sätt kan du på bästa sätt få med allt du behöver och allt som efterfrågas utan att du gör brevet onödigt omfattande, men inte heller för kort.

Sammanfattning

Som avslutning vill vi upprepa de viktigaste poängerna och våra bästa tips som vi lyft fram under artikelns gång. På så sätt kan du kontrollera att du förstått informationen rätt och den blir också enklare att komma ihåg inför framtiden.

 • Kom ihåg att aldrig göra brevet längre än ungefär en A4, men inte heller kortare än ungefär en halv A4.
 • Skriv ditt personliga brev med fokuset på innehållet snarare än längden då längden är en sekundär, om än viktig, aspekt. Så länge ditt personliga brev inte blir alltför kort eller utdraget så kommer det att duga fint.
 • Ta hänsyn till just din situation när du bestämmer dig för hur omfattande du låter brevet bli, och kom ihåg fördelarna och nackdelarna som finns.
 • Se till att läsa igenom brevet innan du ska skicka in det, då det är viktigt att du undviker att inkludera sådant som är irrelevant, inaktuellt, ointressant, upprepande eller onödigt av någon annan anledning. Var gärna så sparsam du kan!

Få mer hjälp av oss

Om du fortfarande anser att du behöver hjälp och stöd när du skriver ditt personliga brev, eller när du ska skriva din jobbansökan i övrigt, så kan du ta hjälp hos oss. På vår hemsida erbjuder vi nämligen en personligt brev-byggare och en CV-byggare, såväl som användbara mallar som går att ladda ner helt gratis. Dessutom kan du få inspiration och kunskap genom att läsa våra blogginlägg, guider, artiklar och inte minst exempel, som alla gör ditt arbete enklare, snabbare och roligare.

Ta hjälp om du behöver, ladda ner och använd våra resurser, och skriv en riktigt bra ansökan som imponerar på rekryteraren eller arbetsgivaren redan idag. Lycka till!

Vanliga frågor och svar om längden av ett personligt brev

Fråga: Hur många sektioner ska man ha i sitt personliga brev?

Svar: Ett personligt brev kan ha olika många sektioner beroende på dess längd och vilken situation du som söker jobbet är i. Dock brukar exempelvis tre eller fyra sektioner av löpande brödtext vara ett bra riktmärke.

Fråga: Hur lång ska varje sektion vara i det personliga brevet?

Svar: Det finns inget riktigt rakt svar på hur långa de olika sektionerna ska vara, eller vad de ska innehålla, då det beror helt på situationen i fråga. Dock bör din inledning, som summerar varför just du är rätt person för tjänsten och som väcker rekryterarens intresse, bara vara max tre eller fyra meningar. Du kan gå in på detaljer och förklara sådant du endast nämnt i förbifarten i senare sektioner.

 

Liknande artiklar