Ange de viktigaste mjuka färdigheterna i ditt CV och öka dina chanser på arbetsmarknaden

Det blir allt vanligare att arbetsgivare och rekryterare, för att inte tala om företag i stort, premierar egenskaper, färdigheter och professionella styrkor högre än erfarenheter, prestationer och liknande.
mjuka färdigheter

Skapa ditt CV på några minuter

Det underlättar jobbsökandet för unga eller oerfarna kandidater, och förser samtidigt företagen med bättre lämnade kandidater.

Förändringen påverkar även det personliga brev- och CV-skrivandet då det är viktigare än någonsin att inkludera så många färdigheter som möjligt, och då både hårda och mjuka sådana. Många anser det dock svårt att greppa konceptet med mjuka färdigheter, och därför kommer vi i den här artikeln att gå igenom allt du behöver veta om dem. Vi kommer bland annat att behandla följande punkter:

 • Exempel på eftertraktade mjuka färdigheter, samt vilka som är bäst att undvika.
 • Svar på vad en mjuk färdigheter egentligen är för något, hur de skiljer sig från hårda färdigheter, samt varför de är viktiga.
 • Några ord om vilka mjuka färdigheter som passar vilka yrkesbanor.
 • Övergripande vägledning i var du bör ange de mjuka färdigheterna i en ansökan.
 • Hänvisningar till ytterligare hjälpmedel för att fullända din jobbansökan.
 • Svar på vanliga frågor om att ange mjuka färdigheter.

mjuka färdigheter

Table of Contents

Exempel på eftertraktade mjuka färdigheter

Det första som kan vara bra att känna till gällande mjuka färdigheter är några exempel på de mest eftertraktade sådana. Då får du en klar bild av vad som menas med begreppet mjuka färdigheter, samtidigt som du får kännedom om vilka som är eftertraktade på dagens arbetsmarknad.

De mest framstående och efterfrågade områdena att ha mjuka färdigheter inom, både nu och i framtiden, är enligt Amendo följande:

 • Komplex problemlösning.
 • Kritiskt tänkande.
 • Kreativitet.
 • Ledarskap.
 • Samarbete.
 • Emotionell intelligens.
 • Bedömning och beslutsfattande.
 • Serviceorientering.
 • Förhandling.
 • Kognitiv flexibilitet.
📌 Tips: Områdena ovan är relativt generella, och det finns mer specifika färdigheter under dem som är bättre att ange i en jobbansökan för att verkligen visa vad du kan. Om du har färdigheter inom emotionell intelligens kan du exempelvis snarare ange empati, social, självkännedom eller pedagogik.
⚠️ Varning: Som du kanske anar passar vissa av de ovanstående färdigheterna bättre inom särskilda yrkesområden, så du behöver inte nödvändigtvis inneha samtliga av dem. Alla behöver exempelvis inte använda en kompetens inom förhandling eller samarbete i sina yrkesroller, och vissa yrken kräver ingen som helst kreativitet.

Mjuka färdigheter att undvika

Något som kan bredda den kunskap som ovanstående avsnitt förhoppningsvis bidrog med är att dessutom läsa en lista av mjuka färdigheter som bör undvikas. Du kan nämligen inte bara rada upp karaktärsdrag eller egenskaper du har, utan mjuka kompetenser måste vara mer yrkesspecifika än så. Flera gör exempelvis misstaget att ange känslor, trots att de ju kan skifta och inte nödvändigtvis är kompetenser, såsom följande:

 • Glad.
 • Uppåt.
 • Upprymd.
 • Sprallig.

Andra misstag kan vara att ange vaga och klichéartade exempel som egentligen inte säger något om vad du kommer att kunna bidra med på den nya arbetsplatsen. Sådana kan exempelvis vara:

 • Framåt.
 • Nyfiken.
 • Driven.
 • Öppen.
⚠️ Varning: Kom ihåg att mjuka kompetenser fortfarande är kompetenser. Det innebär en blandning av erfarenhet, personlighet, motivation och begåvning, och är därför inte bara en känsla eller ett vagt karaktärsdrag.

mjuka färdigheter

Vad är mjuka färdigheter?

Nu vill vi gärna få djupdyka i definitionen av mjuka färdigheter, så att du verkligen förstår vad de är för något. Som sagt samspelar de med personlighet, motivation och personlig begåvning en hel del, men också med erfarenhet, kunskap och insikter från arbetslivet. De bör dessutom ha en klar koppling till jobbet du söker, så att rekryteraren eller arbetsgivaren förstår varför du valt att ange den i din ansökan.

En mjuk färdighet är relativt abstrakt och behöver inte nödvändigtvis gå att bevisa med ett enkelt test, men däremot brukar den ta form relativt tydligt i ditt arbete. Om du exempelvis påstår dig vara kreativ går det inte att mäta sanningshalten i det, men arbetsgivaren kommer att förstå om det är sant eller inte inom kort. Detsamma gäller övriga mjuka färdigheter.

📌 Tips: De flesta rekryterare och arbetsgivare kan bedöma om vissa mjuka färdigheter finns hos dig som person redan i intervjun, antingen i via ditt kroppsspråk eller ditt övriga språk. Så pass mycket samspelar de med personligheten!

Skillnaden mellan mjuka och hårda färdigheter

En annan sak som kan hjälpa till i att definiera mjuka färdigheter är genom att identifiera skillnaden till hårda färdigheter. Den största skillnaden mellan dem är nämligen att de hårda färdigheterna är mer konkreta och enklare att bevisa. Här kan det exempelvis ofta handla om:

 • Yrkesspecifika metoder eller tekniker.
 • Datakunskaper.
 • Språkkunskaper.
 • Fysiska färdigheter.
 • Tekniska kunskaper.

Hårda färdigheter kommer från erfarenhet och träning, och är specifika för en viss uppgift. Mjuka färdigheter kan komma från flera olika faktorer och handlar snarare om hur en uppgift hanteras eller utförs. Om du exempelvis är duktig på kritiskt tänkande eller att lösa problem så kommer du att ta dig an eller arbeta med en uppgift på ett annat sätt än en person som inte har de kompetenserna.

📌 Tips: Ett bra sätt att komma ihåg de större skillnaderna mellan de olika färdigheterna är att hårda färdigheter går att lära ut, medan mjuka ibland är specifika för särskilda människor.

Varför är mjuka färdigheter viktiga?

Idag anser 92% av rekryterare att mjuka kompetenser är minst lika viktiga som hårda och 89% av rekryterare är överens om att brist på mjuk kompetens ofta är anledningen till dåliga rekryteringar. De mjuka färdigheterna speglar om kandidaten är den bästa personen för jobbet, om hen kommer att passa in på och bidra till företaget, samt om hen kommer att trivas i yrkesrollen.

Människor som är otroligt duktiga på kommunikation och som drivs av att få arbeta tillsammans med andra kommer exempelvis inte att lyckas bra i en enskild roll på distans. Och människor som älskar att lösa problem och använda innovativt tänkande kommer inte att leva livet i en statisk roll med likartade uppgifter dag ut och dag in. Att ha rätt mjuka färdigheter för jobbet du söker är alltså ytterst viktigt för både dig och företaget eller din arbetsgivare.

⚠️ Varning: Bli inte avskräckt om du inte har precis alla mjuka färdigheter som rekryteraren eller arbetsgivaren efterfrågar, utan kom ihåg att alla människor är unika. Du har säkert förmågor som hjälper dig i arbetet och som är fördelaktiga på andra sätt än de som efterfrågas. Det går nästan alltid att hitta eller skapa nya vägar, trots allt, och dina kan vara bättre än de förväntade.

mjuka färdigheter

Vilka mjuka färdigheter passar olika jobb?

Som vi pekat på passar olika mjuka färdigheter olika jobb, och det vill vi poängtera ytterligare. Det är nämligen inte nödvändigt att rada upp så många förmågor som möjligt, utan det är bättre att välja ut de mest relevanta för det arbete du ska utföra. Annars kan de som ansvarar över din rekrytering bli överväldigade av all information eller anse dig olämplig tack vare de förmågor som inte ger dig något i arbetet.

För jobb inom kommunikation, vare sig det handlar om försäljning eller barnavård, kan följande mjuka färdigheter vara utmärkta alternativ:

 • God förmåga inom ledarskap.
 • Förmågan att väcka förtroende.
 • Förmågor inom pedagogik och att anpassa språk efter situation.
 • Bred empati.

För mer tekniska jobb som exempelvis arkitekt, läkare, biolog eller liknande kan dessa mjuka färdigheter komma till hands på arbetsplatsen:

 • Problemlösningsförmåga.
 • Förmågor inom projektledning och kommunikation.
 • God förmåga inom beslutsfattning.
 • Färdigheter inom kognitiv flexibilitet.
📌 Tips: Om du vill få inspiration till vad just ditt nya arbete kräver eller efterfrågar av dig som person, och därmed vad du bör ange i din ansökan, kan du alltid läsa igenom jobbannonsen eller hemsidan till företaget en extra gång. Där står det säkerligen vad de vill ha för kandidat och vilka färdigheter som kommer att passa i företaget.

Var ska mjuka färdigheter anges i en jobbansökan?

Nu återstår bara frågan var de mjuka färdigheterna ska anges i din jobbansökan. De hårda har nämligen en specifik sektion i CV:t, och vissa väljer att inkludera mjuka sådana i den. Dock avråder vi från det då de mjuka och hårda kompetenserna inte bör blandas ihop och på så vis ta uppmärksamhet från varandra.

Mjuka färdigheter gör sig bättre i löpande text, och det innefattar introduktionen i CV:t och ditt personliga brev. Du kan dessutom smyga in färdigheterna i dina korta kommentarer till arbetslivserfarenheterna, exempelvis när du berättar om en prestation eller arbetsuppgift.

När det handlar om introduktionen kan du till exempel berätta om mjuka färdigheter på något av följande sätt:

 • Mina främsta styrkor är min samarbetsförmåga, mitt pedagogiska sätt att arbeta med nya anställda och inte minst sättet jag alltid värnar om mitt team.
 • Under min arbetstid har jag förstått att det jag kan bidra med i ett team är min innovation, mitt kritiska tänkande och förmågan att hitta kreativa lösningar på tekniska problem.
 • Jag drivs framför allt av tydliga resultat, nöjda kunder, personliga framsteg i min yrkesroll samt att få skapa starka band till företaget.

I ditt personliga brev kan du gå djupare in på dina olika färdigheter och förmågor i en eller flera utvalda sektioner, och där kan du berätta om vilka de är, hur du fått dem, vad de har för koppling till jobbet och liknande. Du kan antingen rada upp dem likt exemplen ovan eller också behandla en färdighet i taget. Kanske har du exempelvis en intressant historia om hur du fick lära dig ett antal språk och på så vis insåg att du var duktig på att inta information snabbt, eller att du har förmågan att lyckas med och fullända sådant du tar dig an.

⚠️ Varning: Råden ovan är inte regler, utan du kan gott och väl ange dina olika färdigheter på andra vis om du så önskar. Var dock varsam så att du gör informerade beslut som ger lämpliga resultat, och inte bara trycker in allt för sakens skull. Det är trots allt en konst att skapa en utmärkt ansökan.

mjuka färdigheter

Sammanfattning: Ange de viktigaste mjuka färdigheterna i ditt CV

Avslutningsvis önskar vi nu få upprepa de främsta tipsen och varningarna vi angett i artikeln, så att du enkelt kan dubbelkolla så att du fått med allt när du skapar din ansökan. Det förenklar även i framtida situationer om du behöver friska upp minnet en aning.

📌 Tips:

 • Kom ihåg skillnaderna på färdigheterna samt varför de är viktiga för att kunna identifiera dem så lätt som möjligt.
 • Kom ihåg vad som faktiskt definierar färdigheterna så att du kan vara specifik när du anger dem.
 • Ta gärna reda på vilka färdigheter som efterfrågas i ditt specifika yrke, så att du framstår som en extra lämplig person för jobbet.
 • Ange gärna dina mjuka färdigheter i löpande text i både CV:t och ditt personliga brev.

⚠️ Varningar:

 • Välj endast ut färdigheter som du faktiskt har och som är relevanta i sammanhanget, då det sällan hjälper att bara rada upp dem på måfå.
 • Få gärna inspiration genom att lära dig mer om jobbet eller företaget, men var inte rädd för att också ange färdigheter som du tror kan komma till hands.
 • Följ våra råd om du anser dem passa dig, men du kan också göra på andra vis om du föredrar det eller tror att det kan vara bättre.

Få mer hjälp hos oss

Efter att ha läst artikeln ovan hoppas vi att du känner dig lite klokare gällande mjuka kompetenser och deras vikt i rekryteringsprocessen. Dock förstår vi om du fortfarande behöver hjälp med andra delar av CV- och personligt brev-skrivandet, och i så fall bör du kolla in vår hemsida. Vi erbjuder lärorika blogginlägg och artiklar, inspirerande personligt brev- och CV-exempel, professionella och gratis mallar, samt en otroligt smidig CV-byggare. Du kan dessutom läsa på om hur du bäst inkluderar datorkunskaper eller språkkunskaper i ditt CV.

Se till att vässa dina kunskaper och på så vis optimera din jobbansökan redan idag. Lycka till!

mjuka färdigheter

Vanliga frågor och svar om att ange mjuka färdigheter

Fråga: Hur skriver man om sina kompetenser i CV:t?

Svar: Hårda kompetenser går bra att lista i sektionen om kompetenser i CV:t, medan de mjuka kompetenserna snarare beskrivs i löpande text. De kan formuleras som styrkor eller drivkrafter, som fördelar eller egenskaper, eller helt enkelt som framstående kompetenser.

Fråga: Hur vet jag vilka mina mjuka färdigheter är?

Svar: Dina mjuka färdigheter är de sidor hos dig själv som du använder på arbetsplatsen eller i professionella sammanhang. För att identifiera dem kan du fundera på när du gjort bra ifrån dig på jobbet och vad som bidrog till det, vilka egenskaper andra brukar ge dig komplimanger för eller vilka styrkor du själv är stolt över i din arbetsroll.

Liknande artiklar