Skriv om dina språkkunskaper i ditt CV på bästa sätt

När du söker jobb måste du skapa ett fulländat CV med dina tidigare erfarenheter, dina främsta kunskaper och färdigheter, och då inte minst dina språkkunskaper. I Sverige kan nämligen de flesta minst två språk i och med grundskolans krav, så om du är särskilt duktig på dem eller kan ytterligare språk så är det värt att nämna. Särskilt framstående språkkunskaper kan vara avgörande i om du får jobbet du söker, oavsett om det verkar relevant vid första anblick eller inte.
språk cv

Skapa ditt CV på några minuter

Att skriva om språk i CV kan kanske verka krångligt eller svårt, och då främst gällande var och hur du bör ange dem. Men trots det är det otroligt viktigt att du inte exkluderar dem, utan istället ser till att du får bättre koll på hur de inkluderas. I den här artikeln kommer vi att ge en guide i hur du bäst går tillväga, och det gör vi genom att ge exempel på och besvara frågor om varför, hur och var du anger språkkunskaper.

språk cv

Table of Contents

Fördelar med att skriva om språkkunskaper i ditt CV

Det första vi önskar få behandla i artikeln är varför du bör lista dina språkkunskaper i ditt CV. Det finns nämligen en rad olika fördelar som de flesta rekryterare uppskattar och som ökar dina chanser att få tjänsten du söker, vare sig den specifikt kräver kommunikativa förmågor eller inte.

Varför vill rekryteraren veta vad jag har för språkkunskaper?

Rekryteraren eller din potentiella arbetsgivare önskar få veta vad du har för språkkunskaper eftersom att sådana kunskaper kan vara användbara på olika sätt. Några exempel på hur de kan hjälpa både dig som arbetare och företaget eller arbetsgivaren du arbetar för kan vara:

 • Som lärare kan du lättare lära ut till elever med modersmål som inte är svenska.
 • Som sjukvårdare kan du förstå och hjälpa patienter som inte kan vissa begrepp på svenska eller engelska.
 • Som säljare kan du lättare skapa relationer till och utsända tillit till kunder med alternativa ursprung.
 • Som butiks- eller restaurangpersonal kan du betjäna och expediera kunder som har svårt att förstå svenska eller engelska.
 • Du kan jobba på en ambassad eller liknande internationella verksamheter där många språk används.
 • Inom en mängd olika yrken kan du tolka åt personer som inte kan kommunicera via svenska eller engelska.

Ytterligare fördelar som rekryteraren är ute efter, och som en flerspråkighet kan visa, kan till exempel vara att du är högutbildad, att du har goda inlärningsförmågor, att du har intressen för kommunikation och/eller olika kulturer, och så vidare. Det kan även visa att du är driven och ambitiös, vilket är en eftertraktad egenskap i de flesta yrken.

📌 Tips: Tänk på att presentera dina språkkunskaper trots att tjänsten du söker inte specifikt kräver sådana kunskaper. Även om du arbetar på ett lager i ensamhet så kan det hända att särskilda språkkunskaper kan bli användbara. Kanske kan du lära upp någon som inte kan svenska? Eller också kan du hjälpa ledningen med ett formulär som är på ett främmande språk?
⚠️ Varning: Se till att du inte exkluderar någon av dina språkkunskaper, då de alltid är meriterande. Även om du inte är flytande eller anser dig tillräckligt duktig på ett språk, så är det värt att nämna ändå. Se bara till att du anger vilken nivå dina kunskaper är på.

Vilka jobb kräver extra språkkunskaper?

Vi har redan listat några scenarier ovan, där språkkunskaper kan vara särskilt användbara. Men det kan därtill handla om extra språkrelaterade jobb såsom:

 • Översättare.
 • Tolk.
 • Lingvist.
 • Retorikkonsult.
 • Kommunikatör.
 • Journalist.
 • Författare.
 • Redaktör.

Extra språkkunskaper kan dock även vara meriterande inom mindre självklara jobb där det helt enkelt skulle vara användbart att anställa någon som kan hjälpa till i särskilda situationer eller med kunder, patienter, besökare, samarbetspartners eller liknande som har behov av tolk eller särskilda kommunikationsförmågor. Med extra språkkunskaper kan du hjälpa till i de flesta yrkesbanor och på de flesta arbetsplatser, och det känner personen som rekryterar dig mycket väl till.

📌 Tips: Om du är osäker på om tjänsten du söker kräver särskilda språkkunskaper eller inte så kan du läsa mellan raderna i jobbannonsen. Fråga dig själv om det skulle vara användbart i rollen eller i vissa situationer som kan uppstå. Eller också frågar du rekryteraren direkt.

Finns det jobb som inte kräver några språkkunskaper?

Det finns absolut jobb som inte kräver några specifika eller extra språkkunskaper, där du antingen jobbar mycket på egen hand eller av andra anledningar inte behöver kommunicera särskilt ingående. Några exempel kan vara:

 • Lastbilsförare.
 • Lagerarbetare.
 • Lokalvårdare.
 • Brevbärare.

Det förekommer även många fler yrken i vilka grundläggande kunskaper i ett eller ett par språk räcker gott och väl, och där personlighet och övriga kompetenser väger tyngre och prioriteras högst. Så om du har begränsade språkkunskaper men är duktig på annat, så kan du säkert få många bra yrken ändå. Sök jobbet så får du se!

⚠️ Varning: Om du har begränsade språkkunskaper behöver du inte rikta uppmärksamhet till det i ditt CV. Ett CV ska trots allt lyfta dina bästa sidor, och om språkkunskaperna inte är en av dina så bör det inte heller ta fokus. Nämn de då istället i förbifarten och i korthet.

språk cv

Formulera dina språkkunskaper rätt

Nu när du har bättre koll på vikten i att inkludera dina språkliga kunskaper och färdigheter så behöver du därtill få veta hur de bör inkluderas i ditt CV. Det är nämligen inte tillräckligt bra att helt enkelt beskriva dem hur och var som helst i CV:t, utan det finns riktlinjer du bör följa.

⚠️ Varning: Riktlinjerna vi presenterar nedan är inte regler, så om du anser att du måste formulera dina språkkunskaper annorlunda – gör då det. Tänk bara på att du på så vis samtidigt avviker från rekryterarens förväntningar, vilket i de flesta fallen ger negativa snarare än positiva konsekvenser.

Var i CV:t ska språk stå?

Dina språk bör stå i sektionen om kompetenser, i sektionen om utbildningar eller i en egen sektion. Ett CV ser nämligen oftast ut som följande:

 • Header eller kontaktuppgifter.
 • Introduktion eller professionell sammanfattning.
 • Arbetslivserfarenhet.
 • Utbildning.
 • Kompetenser eller färdigheter och kunskaper.
 • Övriga sektioner.

Vissa väljer att inkludera språkkunskaperna i sektionen om utbildningar om de gått en särskild språkutbildning hos en särskild utbildare eller skola. Men andra, som inte gått en sådan utbildning, väljer istället att inkludera språkkunskaperna i sektionen om kompetenser, eller färdigheter och kunskaper som den också kan kallas. Där kan språkkunskaperna nämnas i korthet i samband med andra kompetenser, och fokuset kan ligga på nivån av kunskaperna snarare än var och när de lärts in.

Förutom alternativen ovan kan du som söker arbete därtill välja att dela upp sektionen om kompetenser i mindre sektioner, där språkkunskaper får en helt egen sektion. Det rekommenderar vi dock endast om du har fler än ett par stycken, då det annars blir en mycket liten och relativt onödig sektion som snarare hade kunnat kombineras med andra sektioner.

📌 Tips: Du kan dessutom ange dina språkkunskaper i en separat sektion under eller över sektionen om kompetenser, om du anser de viktiga nog att behöva en egen rubrik. På så vis kan du låta de övriga kompetenserna förbli under en sektion, men samtidigt dra extra uppmärksamhet till språken.

Hur ska jag ange mina språkkunskaper?

Dina språkkunskaper bör anges i något av formaten vi presenterade ovan, antingen i en separat sektion, tillsammans med utbildningar eller tillsammans med övriga kompetenser. De ger alla olika fördelar och nackdelar, och lämpar sig för olika yrken och kunskapsnivåer.

Om du väljer att ange dina språkkunskaper i sektionen om utbildningar bör du ha lärt dig språket på en specifik plats och under en specifik tid. Det visar hur du lärt dig språket och på vilken nivå, och kan vara mycket uppskattat då det blir så pass tydligt. En sådan formulering kan se ut som följande:

KORREKT
Kurser i spanska, 90 hp
Stockholms universitet
2017-2018

Om du istället föredrar att ange dina språkkunskaper i sektionen om kompetenser, till exempel om du lärt dig språket på flera skolor, under din uppväxt eller när du varit utomlands, slipper du vara lika specifik med vart och när du lärde dig dem. Det kan se ut på olika sätt, och det som drar till sig minst uppmärksamhet och därför passar dig som inte har så många eller djupa språkkunskaper, kan se ut såsom:

KORREKT
Övriga kompetenser:

 • B-körkort.
 • Truckkörkort.
 • Svenska som modersmål.
 • God kunskap i engelska.
För att föra fokuset till dina språkkunskaper, vilket du bör vilja göra om du har fler eller mer avancerade kunskaper än kandidaten ovan, så bör du dela upp sektionen om kompetenser till olika underrubriker. Där kan språkkunskaperna få en egen rubrik och en egen lista, och dessutom ge aningen mer information, likt följande exempel:
KORREKT
Språkkunskaper:

 • Modersmål – svenska.
 • Flytande i tal och skrift – engelska.
 • Framstående kunskaper i tal och skrift – spanska.
 • Goda kunskaper i tal – arabiska.
 • Grundläggande kunskaper i tal och skrift – mandarin.

Om du kan flera språk och om tjänsten du söker kräver goda språkkunskaper kan du föra ännu mera uppmärksamhet till dem genom att ge dem en helt egen sektion. Den kan se ungefär likadan ut som exemplet ovan, men placeras direkt under din introduktion. På så vis får du beskriva vad du kan redan i början av ditt CV.

⚠️ Varning: Presentera språkkunskaperna i en lista snarare än i en löpande text, då det underlättar läsningen av dem och på samma sätt förtydligar dem. Detsamma gäller dina övriga kompetenser.

Ett dåligt exempel på hur du kan presentera språkkunskaperna kan se ut som följande, då det inte följer råden ovan:

FELAKTIG
Språkkunskaper:
Mina kunskaper i svenska och engelska är utmärkta och jag kan dessutom mycket bra tyska. Jag kan utöver det göra mig förstådd på portugisiska, men det kan jag bara prata och inte läsa eller skriva.
📌 Tips: Kom ihåg att lista dina språkliga kunskaper och färdigheter i ordning, där det du behärskar bäst kommer först. På så vis visar du tydligt vad du har för språklig kompetens.

Måste jag specificera om jag har goda kunskaper i tal och skrift?

Precis som vi visade i exemplena i avsnittet ovan så är det en bra idé att specificera vilken nivå du har inom språk, samt om du kan tala eller skriva dem, framför allt om du önskar rikta fokuset till språken. Då är det lika bra att vara tydlig och att presentera precis vilka färdigheter du har, så länge du förblir koncist och kortfattad i din presentation.

Om du däremot vill undvika att rikta fokuset till dina språkkunskaper och istället bara nämna dem i förbifarten så rekommenderar vi dig att exkludera all övrig information. Nämn då endast vilket nivå du har i språket.

📌 Tips: Om du bara kan tala eller läsa och skriva ett språk så måste du alltid specificera det. Men om du kan båda delarna får du göra en övervägning om det är relevant att förtydliga eller inte.

Vilka språknivåer ska jag uppge?

Det finns flera språknivåer eller graderingar du kan vända dig till när du anger språkkunskaperna i ditt CV, för att på så vis visa din rekryterare eller potentiella arbetsgivare hur väl du kan språket. Om du har lärt dig ett språk på en skola eller institution får du gärna vända dig till europaskalans språknivåer som är mycket tydliga och som ser ut som följande:

 • A1 – En mycket grundläggande nivå där du endast förstår vissa enkla ord och fraser.
 • A2 – Du kan göra dig förstådd och föra samtal, men på en begränsad nivå.
 • B1 – En aningen mer avancerad nivå där du dessutom kan föra dig skriftligt och höra dialekter och brytningar.
 • B2 – Du kan ännu lättare förstå språket och föra fram argument och personlighet.
 • C1 – Den här nivån är relativt avancerad och tillåter dig att föra dig utan större problem.
 • C2 – Du är i princip flytande.

Om du lärt dig språket på ett annat sätt och därför inte har europaskalan att vända dig till, eller om du söker arbete i internationella sammanhang där europaskalan inte är lika lämplig, kan du istället presentera språknivåerna genom en annan skala. Den består av följande kunskapsnivåer:

 • Grundläggande.
 • God.
 • Mycket god.
 • Flytande.
 • Modersmål.
⚠️ Varning: Blanda inte ihop nivåerna modersmål och flytande, då den senare nivån inte alltid medför att du förstår vissa lokala uttryck eller liknande.

språk cv

Ytterligare frågor om att skriva om språk CV

Det finns förstås fler frågor att besvara om hur du bäst lyfter fram dina språkliga kunskaper och färdigheter, och nedan ämnar vi besvara ett par av dem. Om du har ytterligare frågor efter att du har läst svaren kan du rådfråga våra CV-experter på vår hemsida, eller läsa fler av våra hjälpsamma guider och artiklar. Eller också följer du din magkänsla, så länge den inte bryter mot eller struntar i de råd vi givit under artikelns gång.

Ska jag ange att jag kan språket jag skriver mitt CV i?

Vissa rekryterare argumenterar för att det är onödigt att inkludera det språk som CV:t är skrivet i, då det är uppenbart att skribenten kan språket. Vi anser dock att det kan vara bra att vara tydlig, då du ju lika gärna hade kunnat få hjälp i att formulera ditt CV av någon som är bättre på språket än du. I Sverige bor det nämligen många som inte är helt flytande i svenska eller som har begränsade kunskaper, och därför är det lika bra att i korthet nämna att du kan språket eller att det är ditt modersmål.

Detsamma gäller om du skriver ditt CV på engelska eller något annat språk. Det är extra viktigt att förtydliga om du skrivit ditt CV på ett språk som inte är ditt modersmål. Var hellre för tydlig än otydlig, så undviker du pinsamma intervjuer där din rekryterare antagit att du behärskar språket bättre än du i själva verket gör.

⚠️ Varning: Oavsett om du väljer att ange att du kan det språk du skrivit ditt CV i eller inte så bör du se till att du inte upprepar det någonstans. Du behöver till exempel inte nämna det i ditt personliga brev.

Är det värt att nämna att jag kan teckenspråk i mitt CV?

Teckenspråk är en jättebra färdighet att lyfta fram i ditt CV då det endast är ungefär 30 000 av den svenska befolkningen som behärskar det, och då det premieras inom en rad yrken. Det handlar förstås främst om tolk- och kommunikationsyrken men också inom pedagogik, vård och omsorg. Teckenspråk är ett språk som kan öppna ännu fler dörrar än många andra språk, och framför allt om du önskar få jobba med funktionsvarierade.

Eftersom att teckenspråk varken talas eller skrivs så behöver du inte specificera de detaljerna, utan presentera istället bara vilken nivå av språket du behärskar. Det räcker gott och väl, och kommer säkerligen att uppskattas.

språk cv

Sammanfattning: Skriv om dina språkkunskaper i ditt CV

Som avslutning önskar vi nu få återupprepa de tips och varningar vi givit under artikelns gång. Det är främst för att du på ett så snabbt sätt som möjligt ska kunna återkomma till dem när du behöver friska upp minnet, men också för att du enklare ska komma ihåg dem och ha dem i åtanke när du själv skapar ditt CV.

📌 Tips:

 • Presentera alltid dina språkliga kompetenser, vare sig jobbet du ansöker om kräver särskilda kompetenser eller inte. Det är en merit som kan vara avgörande i om du eller en annan sökande kandidat får tjänsten.
 • Välj att presentera dina språkliga kompetenser på rätt plats, antingen bland dina utbildningar, bland dina kompetenser eller som en egen rubrik.
 • Se till att använda varje listpunkt till att presentera såväl språknivå som i vilket format du hanterar alla språken. Följande gäller oftast: ju mer information desto bättre.
 • Sortera punkterna du listar i rätt ordning, så att din rekryterare enkelt kan förstå rangordningen av språkkunskaperna.

⚠️ Varningar:

 • Om du endast har begränsade kompetenser inom språk så rekommenderar vi dig att göra språksektionen eller punkterna i vilka du presenterar dina språkliga kompetenser så kortfattad och koncist som möjligt. De bör fortfarande inkluderas, men i korthet.
 • Upprepa aldrig språkkunskaperna, hur meriterande de än är, utan se istället till att du listar dem i en enstaka del.
 • Kom ihåg att det vi presenterar i den här artikeln är riktlinjer, och att du själv därför måste förstå och avgöra vilken typ av presentation som passar just dig och jobbet du söker.

Få ytterligare hjälp med att skriva ditt CV

Fastän du fått ta del av alla svar och exempel i artikeln ovan så kan du behöva ytterligare hjälp i hur du listar dina språkkunskaper i ditt CV, och hur du formulerar ditt CV överlag. Om så är fallet bör du klicka dig vidare på vår hemsida då vi erbjuder en mängd CV-exempel, artiklar, blogginlägg, guider och liknande som kan ge många värdefulla insikter och lärdomar. Du kan därtill välja bland och ladda ner våra CV-mallar som säkerligen kommer att underlätta ditt CV-skrivande. Våra CV-mallar är dessutom gratis och går att ladda ner i såväl Word- som PDF-format.

Så om du vill få bättre koll på hur du ska skriva ditt CV och då specifikt sektionerna som innehåller dina språkkunskaper – sök dig in på vår hemsida och använd våra olika hjälpmedel och resurser redan idag. Lycka till!

språk cv

Liknande artiklar