Hur du formulerar ett riktigt effektivt kontoförvaltare CV som ökar möjligheterna för dig att få jobbet

Om du ska söka jobb som kontoförvaltare är det också viktigt att du söker med hjälp av ett bra CV:t. Som kontoförvaltare så har du koll på och ansvar över någon annans pengar, vilket innebär att den personen bara vill anställa någon som är riktigt bra på sitt arbete och har god koll på yrket. Troligtvis kommer person att grundligt kolla upp de som söker jobbet och det innefattar naturligtvis även dig.

Genomsnittligt betyg för den här mallen

5.0
Rated 5 out of 5
Från 1 Recensioner

Det gör att ditt CV blir extra viktigt eftersom att det är genom det som du ger den första bilden av dig till din framtida arbetsgivare. Du vill naturligtvis framstå som en så bra kandidat som möjligt och därför är det viktigt att du också har ett starkt CV som speglar det. I den här guiden ska vi hjälpa dig som är kontoförvaltare att lyckas med CV:t för att sedan få jobbet som du vill ha.

Kontoförvaltare CV

Table of Contents

Vad för typ av arbetsuppgifter har en kontoförvaltare?

En kontoförvaltare är som namnet indikerar någon som jobbar med att förvalta konton. Oftast är det åt privatpersoner och i sådana fall är det oftast för att privatpersonen inte är i stånd att förvalta sin egendom själv. Då får den personen en förvaltare, som tillsätts genom ett beslut från tingsrätten, och den personen har då all kontroll över personens ekonomi. Förvaltarskapet är därför en stor uppgift och för att bli en förvaltare krävs du har du har de kunskaper och kompetenser som krävs för det.

De flesta som blir förvaltare gör det för att de vill hjälpa sina medmänniskor, man tjänar nämligen inte så mycket som en förvaltare. Vill du dock tjäna mer pengar behöver du vara en förvaltare åt flera olika personer. Som förvaltare har du total kontroll över hela huvudmannens ekonomi. Huvudmannen är inte i stånd att förvalta sina egendomar själv och därför hanterade du allting som rör ekonomin.

Det finns dock en annan typ av kontoförvaltare och det är någon som är anställd av en privatperson att hantera dennes egendomar. Oftast är det en privatperson som har väldigt mycket pengar, men som inte riktigt vet vad denne ska göra med alla pengarna. I sådana fall kan privatpersonen anställa en kontoförvaltare som hjälper till med att sköta privatpersonens ekonomiska tillgångar. Då blir kontoförvaltare anställd hos en viss privatperson istället för hos kommunen som gäller för förvaltarskap som är fastställt via tingsrätten.

Kontoförvaltare CV

Krävs det någon speciell arbetslivserfarenhet eller utbildning för att kunna börja jobba som kontoförvaltare?

Egentligen krävs det ingen speciell utbildning eller arbetslivserfarenhet för att få jobb som kontoförvaltare eftersom att arbetet kan variera så mycket och i vissa fall är det även i stora mån väldigt ideellt. Vill du börja jobba som en förvaltare åt en person genom förvaltarskapet så krävs det ingenting egentligen, mer än att du är ordningssam, skötsam och är duktig på att hantera ekonomin. Oftast är det många familjemedlemmar som ansöker om förvaltarskap åt sina anhöriga. Det är alltså vanligare att förvaltaren är någon som huvudmannen känner, än att det är en helt okänd person.

Om du däremot vill jobba som kontoförvaltare åt en privatperson så bör du vara medveten om att de krav som en sådan person kan ha bör rimligtvis variera ganska mycket. Vissa kanske vill att du har en viss utbildning, t.ex. en examen i civilekonomi, eller att du har arbetat med ekonomi i minst fem år. Vilka krav som finns kan därför se väldigt olika ut beroende på hos vilken arbetsgivare som du vill arbeta hos. Se till att läsa igenom kraven noga innan du söker, så att du vet att du uppfyllet dem.

Kontoförvaltare CV

Är det möjligt att få jobb som kontoförvaltare även om man saknar de delar som egentligen krävs?

När det kommer till att bli en förvaltare som är anställd via kommunen så spelar det egentligen ingen större roll vad för tidigare erfarenheter som du har eftersom att det inte finns några krav. Vill du däremot bli anställd av en privatperson som dessutom har krav, så blir det lite svårare för dig om du inte når upp till de krav som personen ställer. Om det är så att du inte riktigt har de kompetenser, erfarenheter eller till och med utbildningar som arbetsgivaren frågar efter så kan du fortfarande ta en funderare över om du ändå är den personen som kan utföra det efterfrågade arbetet på ett bra sätt.

Du kanske kommer fram till att du kommer att göra ett bra arbete på jobbet, även om du inte uppnår de kraven som arbetsgivaren har nämnt. Sök ändå istället för att ge upp. Var dock noga med att beskriva vad du har som gör att du trots allt är en bra person att anställa och var väldigt noga med vad du kan och kan göra för arbetsgivaren. Kanske inser personen att du verkar som en bra person att anställa, även om du inte uppfyller de första kraven. Sök därför ändå om du känner dig säker på att du kan göra ett bra jobb, då finns det åtminstone en chans att du blir anställd.

Kontoförvaltare CV

Det här är ett exempel på hur ett kontoförvaltare CV kan se ut

Mikal Sandström
1981-12-106
070-5667326
mikal.sandstrom@exempel.com
Småstigen 76
6235, Karlskrona

Introduktion
Jag är en erfaren kontoförvaltare som främst har erfarenhet av att förvalta konton och egendomar åt privatpersoner. Jag hjälpte dem med investeringar, översåg deras in- och utgifter och hjälpte dem att få till en bättre budget. Det är ett lärorikt yrke som utvecklar min kompetens inom ekonomi. I grunden är jag utbildad affärsekonom, men jag har genom mitt yrke blivit ännu duktigare på privatekonomi och sparande för privatpersoner. Jag vill fortsätta att utveckla min ekonomiska kompetens i framtiden.

Arbetslivserfarenhet
Kontoförvaltare
Hos olika kunder, Karlskrona
2016- nuvarande

 • Jag har under de senaste åren arbetat tillsammans med flera olika kunder som behöver hjälp med deras ekonomi. Jag rekommenderar investeringar, öppnar upp förmånliga sparkonton och överser ekonomin och egendomen för mina kunder.
 • Jag har utvecklat min kunskap och mina kompetenser inom ekonomi ännu mer och har även utvecklat min sociala förmåga , vilket har gjort att jag kan skapa starka och trygga band till mina kunder.

Utbildningar
Masterexamen, ekonomi
Karlskronas Universitet
2006-2008

 • Inriktning affärsekonomi

Kandidatexamen, ekonomi
Karlskronas Universitet
2002-2005

 • Inriktning affärsekonomi

Färdigheter och kunskaper

 • Kandidat- och masterexamen inom affärsekonomi.
 • Mycket goda kunskaper inom ekonomi och förvaltning av bl.a. egendom, värdepapper och konton.
 • B-körkort
 • Talar svenska och engelska flytande.

Vad bör en kontoförvaltare tänka på när en sådan formulerar sitt CV?

Vi har tryckt lite på att du vanligtvis inte behöver några speciella erfarenheter eller liknande för att börja jobba som en kontoförvaltare. Det är dock väldigt viktigt att du förmedlar en bild av dig som är positiv, snäll och ödmjuk. Det är ett väldigt förtroende att låta någon annan förvalta ens tillgångar så därför är det viktigt att personkemin också stämmer. Använd därför ett språk där du inte är elak eller dryg, utan framstå som lyhörd, ödmjuk, omtänksam och snäll.

Även om det inte finns några speciella krav så är det klart att vissa saker är lite mer meriterande att ta med i CV:t än vad andra är. Om du är en kontoförvaltare bör du fokusera på saker som rör ekonomi. Det innebär att om du har en utbildning inom ekonomi eller har jobbat inom det förrut så bör du skriva lite mer om det och verkligen förklara vad du har gjort och vad du har fått för lärdomar av det. Allt som rör ekonomi är relevant för dig i det här läget som kontoförvaltare.

Det här bör en kontoförvaltare ha med i sitt CV

Det finns några uppgifter som är vitalt att ha med i ett CV. Utan dessa kanske CV:t känns tomt eller som att det saknas något. Följande uppgifter är därför viktigt att ta med i någon slags form i alla fall.

Börja CV:t med en kort lista över dina uppgifter

Först, eller i alla fall högt upp, i CV:t bör en lista med dina kontaktuppgifter komma. Vi kommer att för enkelhetens skull kalla denna sektion för “header” men du ska inte namnge den någonting alls. Gör en punktlista, de bör vara i onumrerade punkter och inte i siffror. Alternativt så skippar du punkterna helt och gör en lista som fortfarande ser ut som en lista, men som inte har några punkter i sig.

I den skriver du upp alla de uppgifter som kan vara bra för rekryteraren att ha. Det är uppgifter som kontaktuppgifter till dig och övriga uppgifter som yrkestitel etc. De uppgifter som du bör ha med är namn, adress, telefonnummer, yrkestitel, konto till LinkedIn och mail. I det här läget räcker det faktiskt med dessa.

Gå vidare och visa vad du kan genom att göra en sammanfattning av dig

Sedan kommer en väldigt viktig punkt och det är någonting som vi kallar för “introduktion”. Du bör sätta en rubrik på den sektionen, men du kan välja vilken rubriker som helst, några exempel är introduktion, sammanfattning, personlig profil etc. Det är en av få delar i CV:t som faktiskt ska vara i löpande form och det är alltså ett sätt för dig att skriva lite mer om dig, utöver det som nämns i övriga punkter i CV:t.

Du ska absolut inte nämna personliga saker, utan det ska enbart vara information som är kopplat till ditt yrke och din karriär. Du kan nämna lite vad som, men några förslag är erfarenheter som du har, kompetenser, mål och drömmar.

Förbättra arbetsgivarens bild av dig genom att visa dina unika erfarenheter

Nästa del handlar om att beskriva dina tidigare jobb och erfarenheter. Ta absolut inte med alla jobb som du har haft (såvida du inte bara haft ett fåtal jobb), utan välj enbart ut de ca fem mest relevanta jobben som du har. Sedan så skriver du om varje erfarenhet i en egen punkt. Ta med när du jobbade på företaget, vad för yrkestitel du hade, företagets namn och vart det låg. Det är också viktigt att du gör en lista med några punkter som tar upp vad du har lärt dig av arbetet och vad för uppgifter som du hade. Det gör att arbetsgivaren får en bättre bild av vad du har gjort.

Nämn också dina relevanta utbildningar som du har genomfört

Sedan tar du upp din information om de utbildningar som du har gått. Du skriver om dem på precis samma sätt som du förklarade kring din tidigare arbetslivserfarenhet. Du kan ta med namn på utbildningen, lärosätets namn och ort och när du läste utbildningen. Om du har läst en inriktning eller en meriterande kurs kan du även ta med det.

Och avsluta CV:t genom att visa för arbetsgivaren vilka kompetenser som du har

Sist, men absolut inte minst, kommer en avslutande punktlista med kompetenser och förmågor som du har. Dessa ska konkret kunna visa för arbetsgivaren vad du har att erbjuda och du bör främst ta med relevanta kompetenser som är kopplade till ditt yrke. Om du har väldigt många kompetenser så kan du med fördel dela upp dem i flera listor. Tänk dock på att lägga till passande rubriker till varje lista.

📌 Tips: Tänk på att undvika färdigheter som är svåra att bevisa, sådana mjuka färdigheter kan du nämna i det personliga brevet sedan. Istället bör du bara fylla listan med kompetenser som du lätt kan bevisa för arbetsgivaren.

Att få ihop detta själv kan dock vara svårt – använd en CV-mall istället för att ge en proffsigare bild av dig

Som vi tidigare berört så är det väldigt många delar som ska med i ett CV och det kan dessutom vara väldigt svårt att organisera allt det till ett fint CV. Du vill ge ifrån dig en bild av dig som är proffsig och kompetent och det kommer du inte att göra om CV:t är rörigt, svårläst eller på annat sätt ostrukuturerat. Att få till ett snyggt CV är dock någonting som kan ta en väldigt lång tid och det är viktig tid som går ut över allt annat som du måste göra.

Använd istället en av våra flera CV-mallar. Vi har olika mallar att välja mellan och du kan även skräddarsy dem lite själv genom att byta färger och liknande. Med dessa behöver du dock inte fixa en snygg layout själv, utan det är bara att välja en mall, fylla i din information och sedan så fixar vår CV-builder mallen åt dig. Det är enkelt och smidigt och passar dig som vill få ett proffsigt CV, men utan att fixa allt de visuella själv.

📌 Tips: De flesta arbetsgivare dömer dig redan baserat på hur CV:t ser ut. Är det snyggt är chansen större att de blir intresserade av dig, men om det är fult så blir det tvärtom. Att använda en CV-mall är ett enkelt sätt att plocka lite extra poäng, därför rekommenderar vi verkligen att du gör det.

Ta med ytterligare viktig information och dina mjuka kompetenser i det personliga brevet

Under kompetenserna så pratade vi om att du inte skulle nämne några mjuka färdigheter där. Men vad är egentligen mjuka färdigheter? För att förklara det bör vi börja med vad hårda färdigheter är. Hårda färdigheter är mätbara. Som att du kan ett visst programmeringsspråk eller kan svetsa. Det kompetensen har du antingen fått genom praktiskt färdighet eller genom utbildning. Mjuka färdigheter är istället det som inte går att mäta. Det kan t.ex. vara hur du genomför arbetsuppgifterna eller på vilket sätt du är som människa. Att du är flexibel, kreativ, bra på att samarbeta och nyfiken är därför mjuka färdigheter.

Dessa är svåra att ta med i en lista, som du gör i CV:t, eftersom att de är väldigt svåra att faktiskt förstå vad de handlar om. Hur flexibel är du egentligen? Och på vilket sätt? I det personliga brevet får du chansen att beskriva dina mjuka kompetenser och verkligen visa på vad du har som gör att du sticker ut bland de andra kandidaterna.

Det personliga brevet ska, till skillnad från det mesta i CV:t, vara i löpande form. Det gör att du får tillfälle att faktiskt noggrant beskriva vad du kan så se till att utnyttja möjligheten. Det är dock viktigt att tänka på att det inte ska vara alltför långt. Ett personligt brev räcker med att vara ca en a4 sida lång. Annars blir för mycket och för jobbigt att läsa och du tar för mycket av arbetsgivarens tid. Du bör även bara nämna saker som är nytt i CV:t. Rekryteraren är inte så intresserad av att läsa saker som är upprepningar från CV:t.

⚠️ Varning: Tänk på att inte bara nämna dina mjuka egenskaper och färdigheter, du bör även noggrant förklara dem och beskriva vad, varför och i vilken situation som de märks av. Det är viktigt att du gör det och är tydlig med det eftersom att annars så vet arbetsgivaren inte riktigt vad du egentligen menar när du nämner dina mjuka egenskaper.

För att avsluta: Det här är tillvägagångssättet för att lyckas skriva ett pålitligt CV:t för en kontoförvaltare

Guiden är nu nästan slut och vi har samlat lite nyttiga tips som är bra att tänka på när du skriver ditt CV. Vi hoppas att guiden har varit till nytta för dig och att du nu vet hur du ska skriva ett CV som kontoförvaltare så att du kan då ett jobb som du faktiskt vill ha. Lycka till nu!

📌 Tips:

 • Använd en CV-mall. Det gör att CV:t ser snyggt och prydligt ut, vilken innebär att du tjänar enkla poäng. Du slipper dessutom att lägga ned den tiden själv.
 • Tänk på att främst använda dig av hårda färdigheter i CV:t och mjuka färdigheter i det personliga brevet. Det gör att du får två välskrivna dokument som nämner olika typer av information.
 • Tänk på att verkligen få med de delar som vi nämner i den här guiden. Annars finns det stor risk att det upplevs som att ditt CV saknar något.

⚠️ Varningar:

 • Undvik att bara nämna ord och begrepp utan att verkligen förklara vad du faktiskt menar. Det blir svårt för rekryteraren att helt förstå dig annars.
 • Var inte rädd för att inte få jobb. Det är bättre att du faktiskt söker och inte får jobbet, än att du inte söker alls. Då har du i alla fall gett det en chans, och vem vet du kanske får jobbet.
 • Var inte otrevlig eller dryg i CV:t. Ingen vill anställa någon som verkar elak. Se istället till att upplevas som trevlig, ödmjuk och samarbetsvillig.

Glöm nu inte bort att använda våra resurser för att lyckas med CV-skrivandet – som en CV-mall från oss

Vi nämnde ovanför att en CV-mall är otroligt viktigt att använda för att få CV:t att se så där proffsigt ut som får de flesta att haja till. Tänk på att använda en CV-mall eftersom att det gör så oerhört mycket när du skriver CV:t. Förutom det så har vi några fler goda resurser som du kan använda dig av. Precis som den här guiden, som handlar om ett specifikt yrke, så har vi flera stycker liknande guider som var och en handlar om olika typer av yrken, t.ex. för kontorsansvarig, bokföringsassistent och redovisningschef.Om du i framtiden ska byta yrke eller om en vän eller familjemedlem till dig ska söka ett jobb så kan du vägleda dem till guiden som handlar om just deras yrke.

Vi jobbar även på en karriärblogg som du har tillgång till helt gratis. I den skriver vi inte om specifika yrken, utan det är lite mer generellt kring olika funderingar och liknande som man kan ha när man skriver ett CV, t.ex. om hur du ska skriva om körkort i ditt CV eller hur du lägger till referenser på rätt sätt. Det finns alltså väldigt många olika tips som du kan ta del av.

Liknande artiklar