Skriv om körkort i ditt CV | Frågor och svar med exempel

cv körkort

Skapa ditt CV på några minuter

60% av alla arbetsgivare önskar idag endast anställa kandidater för jobb som innehar ett körkort. Det är en uppenbart meriterande aspekt inom yrken som har med bud, transport eller resande att göra. Här är lastbilsförare, busschaufförer, brevbärare, hemvårdare och liknande bara några exempel. Men faktum är att det även inom övriga yrkesområden, där bilkörande inte alls har någon roll, prioriteras kandidater som har körkort framför de som inte har det.

Trots informationen ovan återstår säkerligen flertalet frågor om hur du som ska söka jobb borde tänka gällande ditt CV körkort. I följande artikel önskar vi i korthet svara på så många av dem vi kan. De handlar om allt ifrån varför dina körkort borde inkluderas och hur de kan vara meriterande till på vilket sätt du kan välja att skriva om dem. Vi önskar även presentera tips och råd samt exempel som kan vara till extra hjälp.

cv körkort

Table of Contents

Varför körkort är relevanta för tjänsten du söker

Det finns förklaringar till varför majoriteten av alla arbetsgivare föredrar att anställa kandidater som har ett körkort, och det kommer vi att behandla i det här avsnittet. Vi kommer dessutom att svara på frågan om du som söker jobb behöver fler än ett körkort.

Varför kräver arbetsgivaren att jag har ett körkort?

De flesta arbetsgivare kräver att du ska ha ett körkort då det öppnar många dörrar och innebär fler möjligheter. Om du bor i en annan kommun eller längre än gång- eller cykelavstånd från arbetsplatsen kan ett körkort underlätta om kollektivtrafiken är opålitlig eller sällan går. Ett körkort kan dessutom vara användbart om du förväntas åka iväg på platsbesök, möten, konferenser, ärenden eller liknande.

Inom vissa yrkesområden kan det även vara bra med körkort om du vid något tillfälle förväntas kunna hjälpa till att frakta varor till en marknad eller liknande. Det är också bra att ha inom de flesta yrkesområden om du mot förmodan måste skjutsa någon till sjukhuset, om du måste åka och handla något, eller om du måste ta dig till en annan plats på kort tid. Ett körkort verkar kanske inte relevant vid första anblick till sådana yrken, men det kan komma att bli användbart vid särskilda tillfällen. Det vet arbetsgivaren om.

Yrkesområden som premierar körkort fastän det inte vid första anblick verkar nödvändigt kan exempelvis vara:

 • Vård och omsorg.
 • Pedagogik.
 • Café och restaurang.
 • Försäljning och handel.
 • Administration.
 • Bygg och anläggning.
 • Kultur och media.
 • Säkerhet och bevakning.

En annan anledning till varför många arbetsgivare önskar att du som söker tjänsten har ett körkort är därför att det underlättar livet i övrigt. Det ökar chanserna att du är i tid varje dag, att du kan hjälpa till med så många oväntade arbetsuppgifter som möjligt, och att du enklare kan ta dig till jobbet vid krisartade situationer.

⚠️ Varning: Glöm inte att inkludera ditt körkort i CV:t, oavsett om det verkar relevant för tjänsten du söker eller inte. För när det kommer till kritan kan det vara avgörande.

Är det viktigt att ha flera än ett körkort?

I de flesta yrkena räcker det gott och väl med ett B-körkort, vilket är det vanligaste körkortet för personbil. Det låter dig ta dig till olika platser på ett enkelt vis, tillåter dig att köra mer än en person, samt möjliggör för dig att frakta potentiella varor eller laster.

På vissa arbetsplatser eller inom vissa yrkesroller kan det dock vara extra meriterande eller nödvändigt med flera körkort. Det kan förslagsvis handla om truckkörkort, tillstånd att köra traktorer, båtar eller skotrar, busskörkort, körkort för tung lastbil, körkort för tungt släp, taxitillstånd eller tillstånd att frakta farligt gods. Sådana yrkesområden kan exempelvis vara:

 • Bygg och anläggning.
 • Lager och lastning.
 • Frakt och transport.
 • Distribution och leverans.
 • Naturbruk.
 • Sanering och renhållning.
 • Installation, drift och underhåll.
 • Militära yrken.
📌 Tips: Nämn gärna om du har fler än ett körkort, eller om du har särskilt lång eller dokumenterat god erfarenhet med körkorten. Det kan öppna fler dörrar än du tror då det innebär extra meriter.

Hur du kan skriva CV med körkort på bästa sätt

Något du måste tänka på utöver att över huvud taget nämna ditt eller dina körkort i CV:t är hur du presenterar dem. Det finns flera olika åsikter och råd där ute som du kan följa till bästa förmåga, men eftersom att de ibland säger emot varandra och är mer eller mindre korrekta vill vi underlätta det hela genom att svara på ett antal frågor om ämnet.

Var i CV:t ska körkortet stå?

Ditt CV är uppbyggt av flera sektioner, och du kan inkludera ditt eller dina körkort i flera av dem. De vanligaste sektionerna i ett CV är:

 • Kontaktuppgifter som inleds med ditt namn.
 • Introduktion.
 • Arbetslivserfarenhet.
 • Utbildningar.
 • Färdigheter och kunskaper/kvalificeringar och kompetenser.
 • Övrigt.

Vissa källor menar att körkortet ska nämnas redan i sektionen om utbildningar då du trots allt måste genomföra en utbildning för att kunna få ett körkort. Det har både för- och nackdelar beroende på vilken tjänst du söker. Om du söker ett jobb som budbilsförare eller taxichaufför, som inte kräver stora antal förkunskaper eller erfarenheter bortsett från körkortet, kan det vara bra att behandla körkortet redan bland utbildningarna. Då fylls sektionen ut med relevanta punkter och de viktiga körkorten prioriteras tidigare i CV:t.

⚠️ Varning: Om du söker en tjänst där utbildningen är viktig och körkortet är sekundärt, borde du istället ange körkortet i en annan sektion.

Andra källor rekommenderar istället att ange körkortet i en sektion om färdigheter och kunskaper, eller kvalificeringar och kompetenser som den också kan kallas. Då ges ditt körkort en tydlig plats tillsammans med liknande meriterande men mindre prioriterade punkter som rekryteraren kan läsa efter de viktigare delarna. Det är ett fördelaktigt val i de flesta CV:n, oberoende av yrkesområde.

Till sist kan du även välja att dela upp sektionen om färdigheter och kunskaper eller dylikt i mindre och mer specifika sektioner. De kan exempelvis handla om dina tekniska kompetenser, om vilka språk du behärskar eller om vilka körkort du har. Du bör dock endast skapa en helt egen sektion för körkortet, eller körkorten, om det är en viktig och högt meriterad del inom tjänsten du söker. Det är dessutom bäst att kunna fylla varje sektion med minst två eller tre punkter, då CV:t annars kan verka svårläst och utdraget.

⚠️ Varning: Det finns källor som påstår att körkortet i ditt CV ska stå angivet i sektionen “övrigt”, men det avråder vi ifrån av samma anledning vi nämnde ovan. En sektion bör inte bara ha en enstaka punkt, och få CV:n gynnas av att avslutas med en punkt om körkortet. Om det är oviktigt kan det gott presenteras ihop med övriga punkter, och om det är viktigt bör det hamna högre upp i CV:t.

Hur ska jag formulera att jag har ett körkort i CV:t?

Det finns olika sätt att formulera ditt eller dina körkort i CV:t, och det beror på var i CV:t du önskar ange körkorten. Om du anger dem redan i sektionen om utbildningar kan du exempelvis formulera det som följande:

KORREKT
B-körkort
Kullens trafikskola Täby
2014

Om du istället önskar ange ett körkort i en sektion om färdigheter eller kvalifikationer kan du presentera det tillsammans med övriga färdigheter eller kvalifikationer i en lista. Det kan se ut såsom följande:

 • B-körkort.
 • HLR och vattenlivräddning.
 • Flytande svenska och engelska.

Eller också kan du i en liknande sektion lägga fram körkortet som en omfattande merit med mer information. Det kan du exempelvis formulera på följande sätt:

KORREKT
Innehar ett B-körkort sedan femton år tillbaka.
📌 Tips: Om du har tillgång till bil, och kanske dessutom har en bil med särskilda fördelar, så kan det vara värt att nämna. I så fall gör du det bäst i sammanhang med körkortet.
⚠️ Varning: Tänk på att inte ange aspekter som är alltför privata eller av andra anledningar inte är relevanta för rekryteraren att veta. Du behöver till exempel inte berätta att du aldrig fått en P-bot eller att du är bäst på att köra manuella bilar.

Hur skriver jag in mina körkort om jag har flera än ett?

Om du har flera körkort kan du ange dem på samma vis som om du bara hade ett. Om du önskar presentera dem i sektionen om utbildningar anger du dem helt enkelt som flera utbildningar, där ett körkort utgör en utbildning. Om du istället önskar presentera dem i en sektion om färdigheter och kunskaper eller kvalifikationer och kompetenser rekommenderar vi främst en punktlista. På så sätt blir sektionen kort och koncist medan den ändå presenterar den viktigaste informationen.

Väljer du att ange körkorten som kvalifikationer eller färdigheter så kan du antingen nämna dem tillsammans med övriga, likvärdiga punkter. Det kan till exempel vara “övriga kompetenser”, “yrkeskompetenser” eller liknande kategorier. Eller också skapar du en helt egen lista till körkort, då du ju i detta fallet har fler än ett. Det kan exempelvis vara under en separat sektion, som kan se ut som följande:

Körkort och tillstånd

 • B-körkort.
 • BE-körkort.
 • Traktorkort
 • Förarbevis för snöskoter.

Eller också kan du ange körkorten som en kategori bland de övriga kvalifikationerna och färdigheterna, såsom exempelvis:

Körkort:

 • B-körkort.
 • BE-körkort.
 • C-körkort.
 • Truckkörkort.
📌 Tips: Skriv alla dina körkort även om du ska söka ett jobb som inte verkar kräva körkort över huvud taget. De tar upp så lite utrymme ändå, och de kan vara mer meriterande än du anar. Om inte annat kan de få dig att verka minnesvärd och unik.

cv körkort

Hur du kan ange körkortet i ett personligt brev

Förutom att ange körkortet i CV:t så kan du alltid även berätta om det i ditt personliga brev. Där får du chansen att uttrycka dig friare och därmed berätta om eller utveckla saker som inte fått utrymme i CV:t. Körkorten kanske inte har en självklar del i ditt personliga brev, men om du har specifika detaljer du önskar berätta om så är det i just brevet du bör göra det. Om du inte hellre sparar det till en intervju, det vill säga.

Måste jag inkludera mitt körkort i ett personligt brev?

Nej, du måste absolut inte inkludera körkortet i ditt personliga brev. Ingen måste inkludera det i sitt CV heller, men eftersom att det premieras av majoriteten av alla arbetsgivare så kan det vara en bra idé trots alls. Men om du har inkluderat det i CV:t så måste du inte upprepa det igen.

⚠️ Varning: Faktum är att det är bäst att låta bli att ange körkorten eller körkortet i det personliga brevet då det helst ska vara max en halv A4-sida. Arbetsgivaren behöver inte få veta allt redan i din ansökan, utan ni kan diskutera detaljer och spännande historier i efterhand.

Om jag vill skriva att jag har ett körkort i ett personligt brev, hur gör jag då?

Vi rekommenderar inte att du skriver om ditt eller dina körkort i det personliga brevet, men om du trots allt önskar det så borde du berätta om det i större skala än i förbifarten. Det kan till exempel vara lämpligt om du söker ett jobb där körkortet utgör en viktig del, och i så fall kan du uttrycka det som följande:

KORREKT
Jag har ett B-körkort sedan tio år tillbaka och har sedan dess kört näst intill varje dag i olika miljöer och situationer. Det har givit mig goda körvanor ur såväl miljösynpunkt som ur effektivitet- och hållbarhetssynpunkt.
⚠️ Varning: Skriv inte alltför personlig eller irrelevant information som rekryteraren inte anser är viktig, och se till att du håller ett professionellt språkbruk.

Ett dåligt exempel på hur du kan skriva om körkortet, som inte ger något användbart, kan vara:

FELAKTIG
Jag har genom mitt körkort fått prova på flera jobb, men jag har inte gillat någon av dem. Först trodde jag att körkortet skulle vara en gyllene biljett till en arbetslivserfarenhet jag ville prova, men nu vet jag att körkortet bara är en liten bonus.

Hur du gör om du inte har ett körkort när du söker jobb

Som vi visat i den här texten, och som dessutom gäller i verkligenheten, så önskar de flesta arbetsgivarna att du har ett körkort när du ska söka jobb. Dock är inte 60% alla, utan du har fortfarande goda chanser att få jobb utan körkort. Faktum är att stora delar av yrkena på marknaden inte kräver att du har särskilda meriter eller erfarenhet som har med körande eller körkort att göra.

📌 Tips: Om du önskar veta hur du ska formulera ditt CV utan ett körkort, när det så ofta premieras, kan du först läsa nedan. Men om du ändå känner att du måste skriva att du har ett körkort i ditt CV så finns det hjälp att få. Du kan till exempel gå intensivkurser på ett par veckor för att snabbt få körkortet. Om ekonomin sätter käppar i hjulet kan du även få låna pengar från CSN.

Vilka jobb kräver inte körkort?

Några exempel på yrkesområden som inte kräver körkort eller liknande meriter kan till exempel vara:

 • Handel och försäljning.
 • Café och restaurang.
 • Hotell och turism.
 • IT och teknik.
 • Hantverk och design.
 • Pedagogik.
 • Arbeten på fasta arbetsplatser inom äldrevård eller annan typ av vård och omsorg.
💡 Notera: Samtliga av exemplena ovan kan fortfarande ha arbetsgivare som premierar körkortet, men det kräver trots allt inte ett.

Hur ska jag fylla mitt CV om jag inte har ett körkort?

Om du inte har tagit körkortet eller planerar att göra det innan du ska söka jobb så kan du helt enkelt undvika att nämna det. Du behöver inte klargöra att du inte har ett körkort genom att påpeka det, utan låt det istället förbli osagt. I sektionerna där körkortet kan få utrymme kan du istället ge utrymme till övriga meriterande erfarenheter, kunskaper och liknande.

📌 Tips: Tänk på att du tar vara på och lyfter fram sådant som får dig att verka som en god kandidat, om du inte har ett körkort. Visa att du är en person med fördelaktiga egenskaper, med lång erfarenhet och med värdefulla utbildningar. Du kan fortfarande anses långt mer meriterad och kvalificerad än en person som har körkort, då det sällan är den viktigaste punkten för någon tjänst.

Sammanfattning: Skriv om körkort i ditt CV

Kort sagt får du gärna komma ihåg att tänka på hur du framför ditt eller dina körkort i ditt CV samt i din övriga ansökan. Här handlar det om att presentera rätt info på rätt sätt med rätt formulering. Det är även viktigt att du skriver om körkortet eller körkorten på rätt plats samt att du överväger olika fördelar och nackdelar när du tar dina beslut under skrivprocessen.

Men det viktigaste av allt är att du är medveten om att du har en fördel om du har ett körkort och att du därför alltid borde presentera det på ett sätt eller ett annat. Det kan vara avgörande i om du går vidare i rekryteringsprocessen eller inte, så glöm det inte.

Om du önskar få fler tips och råd, samt ta del av fler hjälpmedel som kan underlätta när du skriver ditt CV – klicka dig då vidare till vår hemsida. Där finns allt du kan behöva, från artiklar, guider och blogginlägg till CV-mallar och CV-exempel. Lycka till!

cv körkort

Liknande artiklar