Lär dig skriva om referenser i ditt CV på rätt sätt

Det råder många meningsskillnader gällande hur referenser bör presenteras i ett CV, eller en jobbansökan i allmänhet. Vissa, och då speciellt internationella, experter eller rådgivare menar att referenser bör stå angivna redan i CV:t. Men andra, som snarare är svenska och arbetar på den svenska marknaden, menar att referenser CV inte behöver nämnas över huvud taget.
referenser cv

Skapa ditt CV på några minuter

I Sverige är referenser lika viktiga som utomlands, men däremot har de inte en lika självklar plats i CV:t. Det kan få hela processen om att skriva om referenser svår, och därför ämnar vi i den här artikeln klara upp det hela. Det gör vi genom att besvara en rad olika frågor om vikten av referenser, var de ska stå, hur de ska anges och inte minst vilka referenser som är värda att nämna. Vi kommer därtill behandla vad digital referenshantering är och vilken typ av ytterligare hjälp som finns att få.

referenser cv

Table of Contents

Är referenser viktiga när man söker jobb?

Referenser är otroligt viktiga när du söker jobb då de avgör vad rekryteraren får för bild av dig, utöver intrycket som du redan givit på egen hand. Det kan spela stor roll i om du landar jobbet du söker eller inte, då en dålig eller missvisande upplevelse kan kosta dig jobbet. En bra upplevelse kan dock öka dina chanser och ge dig en rejäl skjuts i rätt riktning.

Referenser anses dessutom inom vissa branscher vara lika mycket värda som meriter, om de är imponerande nog. En referens från en känd eller högt ansedd person inom branschen kan anses likgiltigt med att du i så fall är extra kvalificerad inom ditt jobb. Kontakter kan spela stor roll i en rekryteringsprocess, och framför allt inom yrkesområden som värderar personliga egenskaper och förmågor högre än till exempel utbildningar och erfarenheter.

En referens kan också spegla en erfarenhet. Om du exempelvis studerat under en respekterad professor, arbetat under en framstående chef eller samarbetat med en berömd kollega så kan det innebära att även du har sådana fördelaktiga egenskaper.

📌 Tips: Eftersom att referenser är så pass viktiga i de flesta rekryteringsprocesser så rekommenderar vi dig att ägna extra omtanke när du väljer ut dem och förbereder dem. Det är därtill viktigt att du anger dem rätt.

När använder rekryteraren referenserna?

Rekryteraren efterfrågar och använder oftast referenserna du angivit efter jobbintervjun, normalt sett. Det börjar med att du presenterar dig själv i form av ett CV och ett personligt brev, och möjligtvis ytterligare dokument. Om du verkar tillräckligt intressant och meriterad kallas du till intervju och träffar rekryteraren antingen via videosamtal eller i verkligheten. När intervjun är över och du fortsatt imponera på rekryteraren så hör hen av sig till dina referenser och skapar sig en ännu vidare bild av vem du är i ett professionellt sammanhang.

När rekryteraren hört av sig till dina referenser och stämt av att det du sagt stämmer överens med deras uppfattning, samt om rekryteraren behåller en fortsatt positiv uppfattning av dig, så blir du kallad till ytterligare intervjuer eller också erbjuds du jobbet. Referenserna är alltså en mycket sen del av rekryteringsprocessen.

⚠️ Varning: Dina referenser må användas sent i processen, men du bör trots det se till att de du valt ut är väl förberedda och vet att rekryteraren kan ringa eller höra av sig.

Ska mina referenser stå i CV:t?

Precis som vi skrev i inledningen så kan svaret på frågan ifall du ska ane dina referenser i CV:t eller inte bero på vart du söker jobb. Om du vill jobba för ett internationellt företag eller en arbetsgivare som specifikt efterfrågar referenser i CV:t så bör du ange dem redan i ditt CV. Då kan du förslagsvis ange dem i en egen sektion i slutet av ditt CV, eller som förlängningar av din header där du skriver dina kontaktuppgifter.

Väljer du att inkludera dina referenser i CV:t bör du dock hålla dem så kortfattade som möjligt, så att de inte tar upp alltför mycket plats. Var även noga med att presentera dem som referenser, så att inte rekryteraren behöver bli förvirrad eller undra varför du helt plötsligt anger kontaktuppgifter utöver dina egna.

📌 Tips: I vissa CV-mallar finns det angivna sektioner som lämnar utrymme åt referenser. Så om du önskar ange dina referenser redan i CV:t så kan du välja en sådan för att göra arbetet lättare.

Om du ska söka jobb i Sverige eller hos ett svenskt företag rekommenderar vi dig att undvika att ange dina referenser i CV:t, om du inte tilldelas andra direktiv. De tar nämligen upp utrymme som du kan använda till de andra sektionerna i ditt CV, som faktiskt efterfrågas, och de kan verka malplacerade eller till och med i vägen.

Kan jag skriva att referenser lämnas på begäran?

Vissa skriver en kort kommentar i slutet av CV:t som oftast formuleras som “Referenser lämnas på begäran” eller “Jag kan lämna referenser på begäran”. Det menar vissa är bra då det tar mindre plats än om du skulle inkludera referenserna direkt. Det kan också innefatta att dina referenser slipper lika många samtal om du söker väldigt många jobb på samma gång. Dock är det en kommentar som är uppenbar och onödig, då du ju förstås måste lämna referenser om rekryteraren begär dem oavsett om du skrivit kommentaren eller inte. Kommentaren har heller ingen lämplig plats i CV:t, som ju består av ett antal noga formulerade sektioner, vilket gör den ännu mer opassande.

📌 Tips: Om du exkluderar dina referenser ur ditt CV, vilket du som sagt bör om du ska söka jobb i Sverige, borde du också exkludera någon som helst kommentar som har med dina referenser att göra. Om du skickar in din ansökan via e-post kan du dock kanske nämna att du kan lämna referenser när det efterfrågas i mejlet.
⚠️ Varning: Dina referenser bör inte nämnas alls i svenska CV:n, men det betyder inte att du inte ska ange dem över huvud taget. De spelar fortfarande en viktig roll i din jobbansökan.

Var skriver man referenser i en ansökan?

I en svensk jobbansökan, som inte ska innehålla referenser sitt CV, bör du skriva dina referenser i ett separat dokument som ofta kallas för “Referenslista” eller “Lista över referenser”. Den kan du förbereda redan när du skapar eller tar fram de andra viktiga dokumenten som din ansökan kräver, men skicka inte in den förrän rekryteraren specifikt efterfrågar den.

📌 Tips: En referenslista behöver inte en speciell mall eller liknande, utan det räcker gott och väl med ett vanligt Word-dokument med några olika punkter.

referenser cv

Vad ska man ha med i referenserna?

Oavsett om du skriver en typiskt svensk jobbansökan med en referenslista eller en internationell jobbansökan där dina referenser anges i CV:t, så bör du endast presentera två eller tre utvalda referenser. De bör vara personer som kan svara på frågor om vem du är som arbetare, hur de tror att du reagerar i olika professionella sammanhang, om de tror att du är en bra kandidat för yrkesrollen du söker, och så vidare. De måste därför känna dig väl och vara väl förberedda på att rekryteraren kommer att ringa och ställa frågor.

Du måste utöver det ange information om och kontaktuppgifter till dina referenser. Det innefattar främst följande punkter:

 • För- och efternamn.
 • Relation till dig.
 • Telefonnummer.
 • E-post.
⚠️ Varning: Du behöver inte beskriva varför du valt referensen eller vad din referens har för betydelse. Det är upp till din rekryterare att förstå varför din referens är meriterande eller ett bra val.

Vilka referenser ska man uppge och vilka ska man låta bli?

Bra referenser ska som sagt vara personer som känner dig väl och som du vet kan svara på frågor om dig i ett professionellt sammanhang. De får gärna vara positivt inställda till dig också, så att du vet att de kommer att lyfta fram dig på ett bra sätt och måla dig som en framstående kandidat för det jobb du söker. Några exempel på sådana referenser kan vara:

 • Chefer.
 • Arbetsgivare.
 • Kollegor.
 • Lärare.
 • Mentorer.
 • Tränare.
 • Klasskamrater.

Exempel på referenser som du bör låta bli att ange, trots att de känner dig väl och kan svara på rekryterarens funderingar, kan vara:

 • Familjemedlemmar.
 • Släktingar.
 • Kompisar.
⚠️ Varning: Oavsett om du väljer en bra eller dålig referens så måste du alltid först fråga hen om lov och se till att hen är förberedd på att besvara frågor om dig. Annars kan det kanske bli så att personen inte svarar när din rekryterare ska ringa eller skicka e-post, eller att samtalet blir misslyckat.
📌 Tips: För att försäkra dig om att de personer du väljer som referenser är lämpliga så kan du tänka på om de kanske skulle ljuga för din skull. En kompis eller förälder kanske skulle kunna hitta på saker för att få dig att verka bättre än du i själva verket är, medan en arbetsgivare eller lärare inte skulle vrida på sanningen så pass mycket för din skull. En referens med en objektiv relation till dig är bättre än en uppenbart partisk sådan.

Hur kan en referenslista se ut?

När du skriver ner dina referenser i en lista är viktigt att du inte inkluderar alltför många referenser. Det är dessutom viktigt att du ser till att all nödvändig information står angiven, att du inte adderar ytterligare information och att du inte rör till ordningen på informationen. Ett sådant dåligt exempel kan se ut som följande:

FELAKTIG
072-6739433
Naomi Frank
Min universitetsprofessor i ekonomi.
Naomi Frank har vunnit flera utmärkelser för hennes arbete och är högt aktad i den akademiska världen. Hon kommer att berätta allt ni behöver veta om mig och mina professionella egenskaper.

Ett bättre exempel listar all nödvändig information om din referens i rätt ordning och exkluderar allt som rekryteraren inte behöver känna till. Det kan se ut såsom:

KORREKT
Naomi Frank
Min universitetsprofessor i ekonomi
072-6739433
naomi.frank@lnu.se
📌 Tips: Håll referenslistan så avskalad och koncist som möjligt, utan alltför många referenser. Din rekryterare vill få en bättre bild av dig, men hen kommer knappast önska spendera mer än några få minuter på att göra det. Hen kommer inte heller höra av sig till fler än två eller tre stycken referenser.

Ska jag skicka med referenslistan i min ansökan?

När du skickar in din ansökan bör du endast inkludera ditt CV och ditt personliga brev. I vissa fall kan du därtill behöva bifoga akademiska texter, arbetsprov, portfolios och så vidare, men det är inte särskilt vanligt. Referenslistan lämnar du senare när den efterfrågas, tillsammans med andra dokument såsom personbevis, utdrag ur belastningsregistret, betyg- och examensbevis, och liknande.

Referenslistan är nästan alltid en självklar del av din ansökan, till skillnad från många andra dokument, men den bör trots det inte skickas in såsom ditt CV och ditt personliga brev. Istället brukar du få lämna det till arbetsgivaren eller din rekryterare i verkligheten när ni möts i din första arbetsintervju. Det kan även hända att du lämnar in den via e-post efter intervjun istället, om rekryteraren eller arbetsgivaren vill vänta ännu längre med att använda den.

📌 Tips: Se till att förbereda listan i god tid och fråga gärna personen du vill välja som referens om hen ger dig sitt tillstånd redan innan du skriver listan. På så vis slipper du tänka på det i senare skeden i rekryteringsprocessen, då du säkerligen kommer att vara upptagen med andra saker.

Vad är digital referenshantering?

Digital referenshantering är en metod som rekryterare kan använda för att få tag på alla sökande kandidaters referenser på ett så enkelt och snabbt vis som möjligt, istället för att behöva be om dem via en annan analog metod. Det underlättar för rekryteraren, kandidaten och referensen.

Processen som de flesta digitala referenshanteringsprogram använder är följande:

 • Arbetsgivaren eller rekryteraren skapar en så kallad referenstagning där hen får välja en färdig fråga eller skapa en egen sådan som skickas ut till alla kandidater.
 • Kandidaterna ombeds via e-post eller SMS att lägga in sina referensers uppgifter.
 • Varje referens svarar på om hen vill vara referens och därefter på frågorna som arbetsgivaren eller rekryteraren förberett.
 • Det kan även gå till som så att referensen får välja om hen vill vara en referens och att rekryteraren eller arbetsgivaren därefter kan ringa eller höra av sig.
⚠️ Varning: Se till att fråga varje referens om lov på egen hand trots att du vet sedan tidigare att företaget använder sig av en digital referenshantering. Det är ofta bättre att vara tydlig och lämna all information du har i förväg.

referenser cv

Sammanfattning: Lär dig skriva om referenser i ditt CV

Innan vi avslutar artikeln vill vi återupprepa de viktigaste punkterna vi lyft under artikelns gång. På så vis blir det tydligare vilka du bör ha i åtanke samt enklare för dig att återkomma till dem om du behöver friska upp minnet i senare skeden i ditt CV-skrivande.

📌 Tips:

 • Kom ihåg att referenser är otroligt viktiga och att de kan avgöra om du landar ditt drömjobb eller inte. Det kan vara bra att tänka på när du väljer ut dina referenser.
 • När du valt vilka referenser du är intresserad av att använda, se då till att du frågar dem om lov och ger dem chansen att förbereda sig.
 • Välj bara ett par eller tre referenser och se till att de är objektiva samtidigt som de känner dig och kan svara på hur du är som arbetare.
 • Presentera dina referenser rätt med den information som kan vara användbar.

⚠️ Varningar:

 • Nämn aldrig referenser i ett CV om du vill få jobb hos en svensk arbetsgivare, utan spara dem istället till en separat referenslista.
 • Undvik att vara ute i sista sekunden. Det är viktigt att du frågar dina referenser i tid och att du skapar din referenslista redan när du skapar ditt CV och ditt personliga brev.
 • Inkludera ingenting irrelevant bara för att fylla ut din referenslista. Håll dokumentet hellre så kort och koncist som möjligt.

Få mer hjälp i ditt CV-skrivande

Du kan behöva mer hjälp och stöd i hur du skriver om dina referenser och ditt CV i allmänhet trots alla svaren som artikeln ovan bidrar med. Om så är fallet rekommenderar vi dig att klicka dig vidare på vår hemsida och fortsätta läsa våra blogginlägg, artiklar, guider och CV-exempel som visar på konkreta sätt hur ett CV bör formuleras. Du kan också använda vår enkla CV-byggare för att underlätta arbetet en hel del.

Utöver resurserna ovan erbjuder vi också professionellt utformade och granskade CV-mallar som går att ladda ner helt gratis i både PDF- och Word-format. Du kan därtill använda vår textredigerare, vår personligt brev-byggare och vår CV-kontroll.

Så ta chansen och bli en fantastisk CV-skribent med våra hjälpande resurser redan idag. Lycka till!

referenser cv

Liknande artiklar