En guide i hur du bäst kan skriva ett CV för en bokföringsassistent

Bokföringsassistenter arbetar bland annat för egenföretagare eller större företag med att bokföra inkomster och utgifter, samt med att hantera den övergripande budgeten på olika sätt. Det är alltså ett toppenjobb för dig som gillar ekonomi, logiska beräkningar, tydliga data och liknande.

Genomsnittligt betyg för den här mallen

5.0
Rated 5 out of 5
Från 1 Recensioner

Innan du kan söka en ledig tjänst som bokföringsassistent, eller redovisningsassistent som det också kan kallas i vissa kretsar, måste du dock samla på dig kompetens och erfarenhet och därtill ange dem i ett CV för en bokföringsassistent. Ett sådant dokument visar nämligen mer än dina meriter och din karriärmässiga bakgrund då det därtill presenterar dig som arbetare och visar på dina övriga fördelar.

Om du är en av dem som anser att utmaningen i att skriva ett sådant CV är svår så kan du behöva en CV-guide för bokföringsassistenter. I denna artikel erbjuder vi en sådan med tydliga exempel, tips och varningar. Vi kommer nämligen närmare bestämt behandla dessa punkter:

 • Ett konkret CV-exempel för bokföringsassistenter.
 • Hänvisningar till ytterligare exempel och liknande hjälpsamma texter.
 • En kort genomgång i hur du skapar en lämplig utsida till ditt CV.
 • Omfattande guider i hur varje sektion av CV:t bör formuleras för bästa resultat.
 • Svar på vanliga frågor om att söka jobb som bokföringsassistent.

Table of Contents

Exempel på CV för bokföringsassistenter

Jannike Albeck
20010416
Bokföringsassistent
073-7665641
jannike.a@gmail.com
Dalgatan 8B
28133, Hässleholm
linkedin.com/jannike_albeck370182

Introduktion
Med nästan fyra års bred erfarenhet som bokförings- och ekonomiassistent har jag goda förutsättningar till att assistera de flesta revisorer och ekonomer på marknaden. Mina styrkor ligger framför allt i min noggrannhet, mitt sifferminne, min passion för ordning och reda och inte minst mina många kunskaper gällande bokföring och ekonomi i övrigt. I framtiden vill jag få större ansvar i min yrkesroll och fortsätta utvecklas tillsammans med och under likasinnade kollegor.

Arbetslivserfarenheter
2021-pågående
Bokföringsassistent
Serkon Helsingborg

 • Fick stora ansvar för företagets ekonomi då jag hanterade all bokföring och deklarering, samt assisterade både kunder och medarbetare med ekonomiska frågor.
 • Arbetade mycket med administrativa uppgifter såväl som ekonomiska sådana då jag tog mig an nya uppdrag från kunder titt som tätt och alltid behövde redovisa och sammanställa deras ekonomiska data. Utförde även avstämningar, kvalitetssäkringar och viss utveckling av ekonomiska rutiner på företaget
 • Lärde mig mycket om att ta egna initiativ, att redovisa och att optimera ett företag gällande ekonomi och budgetering. Utvecklade även mina administrativa och kommunikativa färdigheter.

2020-2021
Bokföringsassistent
Hässleholms kommun

 • Arbetade tillsammans med två revisorer med kommunens övergripliga ekonomi och budget, och ansvarade över bokföringen.
 • Registrerade, sammanställde och bearbetade kommunens ekonomiska transaktioner och beslut i form av bokföring och sammanställningar.
 • Samlade kunskap och erfarenhet inom bokföring, momshantering och övriga ekonomiska områden samtidigt som jag utvecklade min samarbetsförmåga, problemlösningsförmåga och min strukturella förmåga.

2018-2020
Junior ekonomiassistent
Hässleholms kommun

 • Praktiserade och arbetade extra i ekonomiavdelningen med administrativa och enklare ekonomiska uppgifter.
 • Tog kontakt med kunder, medarbetare och samarbetspartners vid behov, sammanställde data till de verksamma ekonomerna och utförde enklare bokföring i små projekt.
 • Fick en mersmak för yrket då jag ständigt fick omge mig av siffror, uträkningar, ekonomisk data och strukturella lösningar. Lärde mig även mycket om administration och att kommunicera med såväl utomstående som medarbetare.

Utbildningar

2020
Yrkesutbildning Bokslut och årsredovisning
Medborgarskolan Syd Lund

2020
Yrkesutbildning Bokföring – Fördjupningskurs
Branschutbildarna distans

2017-2020
Ekonomiprogrammet
Hässleholm tekniska gymnasium

 • Inriktning ekonomi.

Kompetenser

Yrkeskompetens:

 • Avancerade förmågor inom bokföring, sammanställning, redovisning, budgethållning och liknande.
 • Mycket goda kunskaper inom både kommunal ekonomi och företagsekonomi.
 • Dokumenterat goda färdigheter inom kommunikation, initiativtagande och samarbete.
 • Dokumenterat goda förmågor inom administration och struktur.
 • Goda tekniska kunskaper och god vana i program såsom Visma och Office 365.
 • Grundläggande kunskaper inom ledarskap, juridik och försäljning.

Övrig kompetens:

 • Svenska som modersmål.
 • Danska som modersmål.
 • Flytande i engelska.
 • B-körkort.
 • HLR och första hjälpen.

CV för en bokföringsassistent

Läs ytterligare CV-exempel och lärorika texter

Din situation är unik – precis som alla andras – så vi förstår om CV-exemplet ovan inte var perfekt för just dig och att du därför önskar få ta del av ytterligare sådana. I så fall kan du enkelt klicka dig vidare på vår hemsida och läsa alla CV-exempel vi erbjuder där. Några av de som har en nära koppling till jobbet som bokföringsassistent är exemplena för revisorer, ekonomiassistenter, sekreterare och administratörer. Om du ska söka jobb internationellt kan du även läsa vårt CV-exempel för engelska CV:n.

Det finns dessutom andra lärorika och inspirerande texter på vår hemsida som kan komma till stor hjälp i ditt CV-skrivande. De finns i form av blogginlägg, artiklar och guider och djupdyker in i de olika aspekterna kring att skriva en fulländad ansökan eller att söka jobb.

Hitta en lämplig utsida till ditt CV först

Steget som inleder processen av att skapa ett eget CV bör alltid vara utsidan, då CV:ts utsida är det första läsaren ser och dessutom påverkar innehållet på flera sätt. Det är därtill avgörande i vilket första intryck du ger, vilket kan bestämma om ditt CV över huvud taget blir läst eller om det kastas i papperskorgen.

Utsidan, eller layouten som den snarare kallas, bör ha en balans mellan att väcka intresse och verka minnesvärd och att underlätta läsningen och inspirera läsaren att fortsätta ägna CV:t uppmärksamhet. Försök därför att hitta ett alternativ som har enstaka spännande designdetaljer men som framför allt gör innehållet lättläst och överskådligt. Bokföringsassistenter behöver nämligen inte nödvändigtvis illustrera en kreativitet eller idérikedom i layouten då jobbet är så pass logiskt och strukturerat, utan fokus bör snarare ligga på att hitta en layout med tydliga punktlistor, breda marginaler, markerade rubriker, enkla typsnitt och raka linjer.

⚠️ Varning: Inte ens bokföringsassistenter kommer undan med att låta CV:t förbli i ett enkelt Word-dokument, utan ägna dess utsida mer omtanke än så. Annars riskerar du att uppfattas som slarvig och oseriös.

Ladda ner mallar för CV för bokföringsassistenter

Du behöver varken anställa en dyr grafisk formgivare eller försöka dig på att skapa en layout på egen hand, utan vi rekommenderar snarare att du använder en av våra färdiga mallar. De är helt gratis och professionellt framtagna och granskade, vilket innebär att de garanterar ett lämpligt första intryck. Du kan dessutom specialanpassa dem i form av färger, struktur, typsnitt och liknande så att mallen du väljer är extra lämpad för just dig och din situation.

Hos oss kan du därtill ladda ner en mall för CV för bokföringsassistent i PDF-format och Word-format, beroende på vad rekryteraren efterfrågar, helt utan kostnad. Det innebär att samtliga alternativ kommer att fungera utmärkt oavsett vilken typ av rekrytering som sker.

📌 Tips: Om du känner dig osäker på vilken mall som passar dig bäst kan du ta en extra titt på jobbannonsen eller hemsidan till företaget du söker dig till. Där finns det säkerligen typsnitt, strukturer och färger som du kan inspireras av.

Vässa ditt språkbruk

En annan aspekt som är bra att fundera lite på innan du skriver innehållet till ditt CV är ditt språkbruk. Det är nämligen mycket viktigt att du uttrycker dig på ett lämpligt sätt i CV:t, trots att bokföringsassistentyrket inte nödvändigtvis kräver utvecklade kommunikationsförmågor. Det visar läsaren vem du är i din arbetsroll och på din arbetsplats, samt om du är tillräckligt kompetent för tjänsten eller inte.

Börja med att fokusera på att framstå som tilltalande och trevlig som person, då det ofta är aspekten som läsaren söker efter i första hand. Uttryck dig positivt, ödmjukt och med en objektiv ton för att undvika att verka gnällig, krävande eller arrogant. Försök även att hålla språket kort och koncist, och relativt enkelt, för att upprätthålla känslan av att du är lätt att ha att göra med och kan anpassa språk efter situation utan att ta upp för mycket av läsarens tid eller uppmärksamhet.

Därefter kan du lägga fokus på att verka kvalificerad och kompetent i din arbetsroll genom att få läsaren att associera dig med en professionalism och yrket i sig. Försök att hålla språket korrekt och utan slarvfel eller talspråk, och att alltid rikta fokuset till ditt professionella jag snarare än ditt privata jag. Du kan också använda ord och begrepp som går att koppla till din yrkesroll, som exempelvis följande:

 • Ekonomi.
 • Budget.
 • Bokföring.
 • Redovisning.
 • Administration.
 • Siffror.
 • Utgifter.
 • Inkomster.
📌 Tips: Det är alltid en bra idé att implementera din personlighet i språket då det kan bjuda in läsaren på ett trevligt sätt och samtidigt få dig att verka mer minnesvärd.

CV för en bokföringsassistent

Påbörja CV:t med dig själv

Själva skrivarbetet bör du alltid inleda med ditt namn, då det borde vara det första läsaren tar del av precis som i andra initiala möten. Du kan antingen skriva namnet i en rubrik över CV:t eller som första punkten i den inledande sektionen, beroende på vilken layout du valt och de möjligheter den erbjuder.

Den inledande sektionen kallas för header och den presenterar en lista på dina viktigaste person- och kontaktuppgifter som läsaren bör känna till eller ha tillgång till under rekryteringsprocessen. Den innehåller alltså information som läsaren kommer att vilja återkomma till, och därför måste den placeras på en synlig och lättillgänglig plats i CV:t. Uppgifterna som efterfrågas i sektionen kan skilja sig åt mellan olika företag och arbetsplatser, men för det mesta är följande exempel bra utgångspunkter:

 • För- och efternamn.
 • Födelsedatum.
 • Yrkesroll eller titel.
 • Telefonnummer.
 • E-post.
 • Adress.
 • Eventuell länk till professionell hemsida eller LinkedIn-profil.
📌 Tips: Många arbetsgivare och rekryterare uppskattar även ett fotografi av dig själv i headern, så inkludera det om du vill ge dem en extra referens till vem du är. Det kan göra dig lättare att komma ihåg!
⚠️ Varning: Se upp för att inkludera punkter eller information som inte är lämplig i sammanhanget, som exempelvis smeknamn, ett fullständigt personnummer, ett jobbnummer, länkar till dina privata sociala medier och liknande. Allt som är för privat, oseriöst, inaktuellt, irrelevant eller som kopplar dig till en tidigare arbetsplats bör undvikas.

En header som inte följer råden ovan och som därför har flera brister kan se ut som följande:

FELAKTIG
Redovisningsassistent
Tidigare administratör
Gift
Smålänning
Timothy “Tim” Broberg
19901023-1129
instagram.com/timbroberg
tim@nordea.se

Introduktion

Nästa sektion fortsätter att presentera dig som kandidat men i form av en löpande text, och den kallas för introduktion. I introduktionen kan du exempelvis behandla tidigare erfarenheter, prestationer, kompetenser och lärdomar, men också styrkor, drivkrafter, egenskaper, framtidsdrömmar och mål. Allt som fångar läsarens intresse och som visar varför just du söker den lediga tjänsten är värt att ta upp.

⚠️ Varning: Få med så mycket information som möjligt, men håll den koncist då sektionen inte får bli för lång. Om du skriver mer än tre eller fyra meningar så riskerar du att förlora läsarens uppmärksamhet.
📌 Tips: Föreställ dig att introduktionen är en slags förhandstitt till vad som komma skall i det resterande CV:t, så ska du se att den blir alldeles lagom spännande och lång.

En introduktion som passar perfekt i ett CV för bokföringsassistenter och som gör alla rätt kan likna följande exempel:

KORREKT
Erfaren ekonomiassistent med särskilda kompetenser inom bokföring och företagsekonomi, som nu söker nya utmaningar i kommunala sammanhang snarare än privata. Jag drivs av att få bidra till samhället, att få se konkreta resultat och att uppnå konkreta mål, och därför passar sådana arbetsplatser mig mycket bättre. Det jag kan bidra med är framför allt min utvecklade problemlösningsförmåga, min flexibla jargong, min extrema noggrannhet samt min kärlek för siffror och nummer.

Ange dina arbetslivserfarenheter

Sektionen som följer efter de presenterande sådana är den som behandlar dina arbetslivserfarenheter, och den ses ofta som den viktigaste i hela CV:t. Därför kan du ge den mest utrymme av alla sektioner så länge du håller dig inom ramarna. Vi brukar exempelvis rekommendera att ange maximalt fem eller sex erfarenheter totalt som alla måste vara tydligt relevanta för jobbet du söker, ha varit givande i din karriärutveckling och som är under tio år gamla. Varje arbetslivserfarenhet ska därtill presenteras på ett koncist sätt med följande information:

 • Tidsperiod i månad och år eller hela år.
 • Huvudsakliga arbetsuppgift, yrkesroll eller titel.
 • Arbetsplats, arbetsgivare eller företag och läge.
 • Korta kommentarer som anger ansvarsområden, arbetsuppgifter, prestationer, lärdomar och liknande.
📌 Tips: Om du är relativt oerfaren eller ny i din yrkesroll behöver du inte ange så många arbetslivserfarenheter i sektionen, utan ett par eller tre stycken brukar räcka fint. De behöver inte heller nödvändigtvis vara imponerande anställningar utan du kan lika gärna ange praktikplatser, volontärarbeten, frilansjobb, sommarjobb, extrajobb, korttidsuppdrag eller specifika uppdrag från skolan eller en fritidsaktivitet.

En arbetslivserfarenhet som i första hand kan verka för liten och olämplig men som i själva verket är en utmärkt merit kan likna följande:

KORREKT
2015-2016
Kassör
Elevkåren Praktiska gymnasiet Södertälje

 • Hanterade kassan och såg till att pengarna var i säkert förvar i separata konton.
 • Ansvarade över elevkårens budget som bestämdes gemensamt med alla medlemmar samt budgethållningen.
 • Besvarade frågor och funderingar kring budgeten i efterhand och hanterade de ekonomiska frågorna på möten.
 • Lärde mig en hel del om att sätta upp en budget och att samarbeta med en större grupp i att upprätthålla budgeten. Fick även prova på med att jobba med enklare bokföring.

CV för en bokföringsassistent

Skriv vidare om dina utbildningar

Den nästkommande sektionen, som behandlar utbildningar, liknar den ovan på flera sätt, bland annat då den ställer lika höga krav på innehållet. Du bör nämligen bara inkludera några få utbildningar som alla är tydligt relevanta för jobbet, som är aktuella och som varit givande i din karriär. Sedan ska dessutom varje utbildning presenteras med följande information, vilken liknar den till arbetslivserfarenheterna:

 • Tidsperiod i månad och år eller hela år.
 • Program, examen, utbildning eller kurs.
 • Lärosäte, skola eller utbildare och läge.
 • Eventuell kort kommentar som anger inriktning, profil, specialisering, examensarbete, betyg eller liknande.
⚠️ Varning: Håll sektionen hellre kort, men endast någon eller ett par utbildningar, snarare än att fylla den med utbildningar som inte är relevanta. Uppenbara sådana såsom din grundskoleutbildning eller kurser som ingår i ett program är exempel som bör exkluderas.

Ett utmärkt förslag på en utbildning som lämpar sig i ett CV för bokföringsassistenter kan vara detta:

KORREKT
2019-2020
Bokföring I-IV
FEI Stockholm

Avsluta med dina kompetenser

Sektionen som avslutar de flesta CV:n, och då framför allt för bokföringsassistenter, är den om kompetenser. Sektionen presenterar nämligen dina mest meriterande kompetenser i en lista, vilket rundar av CV:t på ett fint sätt som kopplar an till headerns listform.

Inled gärna sektionen med dina mest yrkesspecifika och konkreta kompetenser, då de ofta är de mest eftertraktade och efterfrågade punkterna i listan. Dessa kan i detta fall exempelvis inkludera kunskaper inom olika ekonomiska fält, färdigheter inom bokföring, budget, redovisning och liknande, administrativa förmågor, kommunikations- eller samarbetsförmågor, yrkesspecifika tekniska färdigheter och så vidare.

Därefter kan du fortsätta med kompetenser som inte nödvändigtvis har med yrket att göra men som fortfarande efterfrågas och som ses som meriterande, vilket för bokföringsassistenter kan vara språkkunskaper, fysiska förmågor, övriga tekniska färdigheter, innehav av körkort och liknande. Du kan även ange ytterligare alternativ så länge de är relevanta i ett professionellt sammanhang och kan ge dig en fördel över de andra sökande kandidaterna i rekryteringen.

📌 Tips: Du bör dela upp sektionen i mindre sektioner eller underrubriker om du anger fler än åtta punkter i din lista, då det ökar överskådligheten och håller kvar läsarens uppmärksamhet längre.
⚠️ Varning: Arbetsgivare och rekryterare efterfrågar ofta även mjuka kompetenser som snarare har med din personlighet än med dina erfarenheter att göra, och som är aningen mer abstrakta och svåra att bevisa, men dessa avråder vi från att ange i just denna sektion. Eftersom att de är så pass personligt kopplade passar de nämligen bättre i introduktionen eller i ditt personliga brev.

Mjuka kompetenser som är viktiga att ange i ett bokföringsassistents-CV men som inte bör ta utrymme från de hårda kompetenserna i sektionen i fråga kan vara följande:

 • Målmedveten.
 • Logisk.
 • Självständig.
 • Noggrann.
 • Lösningsorienterad.
 • Strukturerad.

Addera eventuella ytterligare sektioner

Till sist kan du också addera ytterligare sektioner om du har relevanta meriter som inte fått utrymme i CV:ts tidigare sektioner. Sådana kan exempelvis behandla om du vunnit priser eller utmärkelser, om du blivit publicerad, om du deltagit i särskilda mediala sammanhang eller dylikt.

📌 Tips: Kalla gärna sektionen för vad den innehåller om du adderar en ytterligare sådan, då det ökar överskådligheten av CV:t och håller det lättläst.
⚠️ Varning: Exkludera ytterligare sektioner om de meriter du vill ange redan har uppenbara platser tidigare i CV:t, såsom särskilt intressanta arbetslivserfarenheter eller utbildningar, eller om du endast har en enstaka merit att ange i sektionen. I sådana fall kan du berätta om den i ditt personliga brev eller på intervjun.

CV för en bokföringsassistent

Sammanfattning: En guide i hur du bäst kan skriva ett CV för en bokföringsassistent

Avslutningsvis önskar vi nu få upprepa de främsta tipsen och varningarna vi lyft fram i artikeln, så att du enkelt kan kontrollera dem under tiden du själv skriver ett bokföringsassistents-CV. På så vis slipper du kliva i de vanligaste fallgroparna eller missa någon av de värdefulla råden.

📌 Tips:

 • Ladda ner och använd en färdig mall för CV för bokföringsassistenter och ge därmed ett lämpligt första intryck.
 • Anpassa ditt språkbruk och innehållet i CV:t så att du framstår som särskilt kvalificerad och tilltalande för yrket.
 • Ta gärna inspiration från jobbannonsen eller företagets hemsida för att ge intrycket av att passa in och förstå dig på deras arbetssätt och moral bättre.
 • Ansträng dig en aning för att sticka ut och verka unik då det kan vara avgörande i om du blir ihågkommen under senare skeden av rekryteringsprocessen eller inte.

⚠️ Varningar:

 • Ange aldrig information som inte passar i sammanhanget, som exempelvis är alltför personlig, oseriös, irrelevant, inaktuell, uppenbar, osann eller olämplig på övriga sätt.
 • Kom ihåg att hålla ett professionellt fokus så att du undviker att gå in på privata saker som läsaren inte vill ödsla sin tid på.
 • Håll CV:t lagom långt då du annars kan tappa läsarens uppmärksamhet eller riskera att exkludera viktiga meriter.

Sök efter mer hjälp och stöd hos oss

Vi förstår om du vill få ytterligare hjälp och stöd i ditt CV-skrivande, och i så fall rekommenderar vi dig att kolla in vår hemsida. Vi kan nämligen erbjuda dig mer information än den vi givit i artikeln ovan i våra andra CV-exempel eller lärorika texter. Du kan dessutom ladda ner våra gratis mallar och använda vår smidiga CV-byggare som gör hela processen snabbare, roligare och enklare.

Våga vässa dina kunskaper tillsammans med oss redan idag, så att just ditt CV fångar rekryterarens eller arbetsgivarens uppmärksamhet i nästa rekryteringsprocess. Lycka till!

CV för en bokföringsassistent

Vanliga frågor och svar om att söka jobb som bokföringsassistent

Fråga: Vad är det för skillnad på bokföringsassistenter, redovisningsassistenter och ekonomiassistenter?

Svar: Yrkena bokföringsassistenter, redovisningsassistenter och ekonomiassistenter är i många fall synonyma och deras arbetsuppgifter överlappas ofta. Dock är yrket som ekonomiassistent mindre specifikt och kan hantera ekonomi i många olika aspekter, medan bokföringsassistenter eller redovisningsassistenter har mer fokus på just bokföring och fakturering hos ett företag.

Fråga: Vad tjänar bokföringsassistenter i månaden?

Svar: År 2022 tjänade bokföringsassistenter en snittlön på 32 600 kronor per månad i Sverige. Kvinnor tjänade i snitt 200 kronor mer i månaden än en man, och det skilde även långt mycket större summor mellan de som arbetade i rikare regioner och för mer vinstdrivande och privata företag än de som arbetade i mindre rika regioner och för mindre och i många fall allmänna företag.

Bokforings assistent CV exempel

skriva bokforings assistent cv erfaren bokforingsassistent cv-mall
bokforings assistent cv-mall för bokforings assistent ladda ner bokforings assistent cv

Liknande artiklar