CV-exempel för revisorer

Revisorsyrket är mycket populärt bland personer med en ekonomiutbildning på högskolenivå.

Genomsnittligt betyg för den här mallen

Detta innebär att det kan råda hård konkurrens, både bland jobb på ingångsnivå, men särskilt bland mer seniora chefsjobb.

För att du ska sticka ut från övriga i gruppen är det inte tillräckligt att du bara lyfter dina förmågor och erfarenheter. Ditt CV måste på ett effektivt sätt kommunicera att du är en bra matchning för den specifika rollen eller funktionen hos företaget.

Denna guide innehåller CV-exempel för revisorer, som kan öka dina chanser att bli kallad till intervju.

Håll i åtanke att ditt revisor-CV måste vara informativt, men fortfarande mycket enkelt att läsa.

Vi kommer därför att visa dig det bästa CV-formatet att använda i dina ansökningar. Vi kommer även att lära dig hur du belyser relevanta kompetensområden och erfarenheter genom att använda de mest passande nyckelorden.

Table of Contents

Din grundläggande guide till hur du skriver ett revisor-CV

Låt oss diskutera delarna av ditt revisor-CV, bit för bit, som rekryterare kommer att vara särskilt intresserade av.

Professionell sammanfattning

Sektionen med din professionella sammanfattning är det första som en rekryterare ser i ditt CV.

Den är högst upp på ett revisor-CV, eftersom den fungerar som en kortfattad beskrivning av din erfarenhet, dina kompetensområden och kvalifikationer relaterade till den aktuella positionen som du söker.

Denna del måste övertyga arbetsgivaren till att gå igenom hela ditt CV och överväga din ansökan.

Du måste helt enkelt sälja din kunskap om företagsamhet och finans så att rekryteraren eller arbetsgivaren lägger märke till dig snabbare.

Så hur skriver man en professionell sammanfattning?

Först måste du gå till jobbannonsen och noggrant läsa igenom arbetsbeskrivningen.

Ta reda på vilka specifika redovisningsuppgifter du kommer att ha om du får tjänsten som du söker. Du behöver även identifiera vilka kompetensområden som den perfekta kandidaten bör besitta.

Sedan måste du skräddarsy dina tidigare erfarenheter som revisor efter den öppna tjänsten. Var specifik med detaljer och se till att använda viktiga nyckelord från arbetsbeskrivningen.

Glöm inte bort att lyfta relevanta certifikationer eller diplom som kan hjälpa dig att öka dina chanser att bli vald.

Slutligen måste du skriva ett övertygande stycke som redogör för varför du är den perfekta kandidaten.

Använd handlingsord för att visa dina förmågor. Om möjligt, använd siffror och data för att visa din kompetens.

Kom ihåg att hålla denna del kortfattad, men informativ. Om du söker tjänsten som senior revisor eller någon annan chefsroll, bör din ton reflektera att du är pålitlig och självsäker.

Exempel på professionell sammanfattning

Auktoriserad senior revisor på företaget Y med 10 års yrkeserfarenhet. Ledde implementeringen och utvecklingen av ett nytt bokföringsprogram som automatiserade rapporter och sparade tio personalarbetstimmar i veckan. Hade ett nära samarbete med företagets budgetavdelning och utvecklade ett nytt leverantörsreskontra som resulterade i att företaget sparade 250 000 kr i årliga utgifter. Expert på att förbereda årsbokslut och skapa budgetplaner för företag.

Inled alltid med din befintliga jobbtitel innan du redogör för dina prestationer.

Om du har fler frågor, hittar du en djupgående guide om hur du skriver en övertygande professionell sammanfattning här.

Arbetslivserfarenhet

revisorer

Det är avgörande att du redogör för din arbetslivserfarenhet i ditt CV när du söker jobb som revisor.

Du kan förvänta dig att rekryterare kommer att examinera denna sektion noggrant, så du kommer att behöva spendera lite tid på att se till att alla detaljer är korrekta. Denna del ska trots allt visa att du är en kompetent revisor.

Du måste se till att följa samma format när du anger detaljer som datum, företagsnamn, jobbtitlar, ansvarsområden och resultat.

Vissa föredrar att skriva datum på vänster sida, bevid jobbtiteln, medan andra föredrar att först presentera tjänsten. Det är helt upp till dig så länge formatet är tydligt och enhetligt.

Se till att ange din arbetslivserfarenhet i kronologiskt omvänd ordning, innebärandes att din senaste tjänst ska vara högst upp.

Om du har har en mycket lång lista över jobbtitlar och positioner, är det inte rimligt att du inkluderar allt. Du bör istället välja att lyfta fram tre till fem av dina senaste anställningar som revisor.

Om du, å andra sidan, är nyexaminerad och letar efter jobb på ingångsnivå inom bokföring, kommer inte rekryteraren att förvänta sig någon lång lista över tidigare tjänster.

Du kan istället inkludera roller som sommarpraktikant, frivilliga ledarskapsaktiviteter på ditt universitet eller till och med projekt som du har hjälpt till med i ditt närområde.

Övertyga dem om att du inte bara är väl insatt i grundläggande bokföring, utan även är en pålitlig anställd.

Här följer ett exempel på en välskriven sektion för arbetslivserfarenhet i ett CV för en revisor.

Senior revisor

ABC Företaget, Stockholm, Stockholm

Mars 2019 – Pågående

Huvudsakliga roller och ansvarsområden
 • Förvarar företagets bokföring och gör finansiella rapporter till ekonomichefen.
 • Utför kontoutredningar och stämmer av alla bokföringsposter med kontoutdrag och andra transaktioner. Samarbetar nära med revisionsteamet och hjälper till att lösa diskrepanser i revisionsresultat.
 • Leder lönedistributionen. Införde en automatiserad löneadministrationsprocess, vilket innebar en besparing på 10 personalarbetstimmar varannan vecka.
 • Har det allmänna redovisningsansvaret för tre biträdande revisorers hantering av dotterbolagens konton.

Junior revisor

ABC Företaget, Gårdsplan, Stockholm

Juli 2015 – Februari 2019

Huvudsakliga roller och ansvarsområden
 • Underhöll finansiella register genom att bokföra dagliga journalanteckningar, inklusive uppdateringar av kundfordringar och leverantörsreskontra.
 • Utförde kontoavstämningar av saldon med fakturor och banktransaktioner.
 • Sparade företaget 200 000 kr genom att hitta ett rapporteringsfel.
 • Hjälpte teamet med att förbereda löneutbetalningar och granska utgifter.
 • Lämnade in vecko- och månadsrapporter på ett korrekt sätt och i rätt tid.

Om du har möjlighet bör du inte tveka inför att använda siffror för att backa upp dina prestationen i dina tidigare tjänster.

Utbildning och certifikationer

I Sverige kan man jobba som ekonomi- och redovisningsassistent efter att ha fullgjort en gymnasieutbildning samt läst en yrkesutbildning för att bli ekonomi- och redovisningsassistent, som innefattar bland annat grunderna i företagsekonomi, redovisning och affärsjuridik.

För att bli en auktoriserad revisor krävs dels en treårig teoretiskt högskoleutbildning, dels en treårig praktisk utbildning under handledning av en auktoriserad revisor, samt godkända resultat från ett slutprov.

Även om utbildningen för att bli en auktoriserad revisor är avsevärt längre, öppnar det för stora möjligheter att avancera i din karriär jämfört med möjligheterna för en redovisningsassistent. Det råder även stor löneskillnad.

Medellönen för ekonomi- och redovisningsassistenter i Sverige är 32 797 kr år 2021. Detta kan jämföras med medellönen för revisorer, som är 46 826 kr år 2021.

Auktoriserade revisorer kan även komplettera sin svenska auktorisation med en utländsk licens, exempelvis en amerikansk CPA (certified public accountant). Detta kan vara en enorm fördel karriärmässigt som ökar lönenivån ytterligare.

Så, hur anger en revisor sin utbildning och sina certifikationer? I ett revisor-CV är det bäst att börja med dina certifikationer.

CV-exempel

Professionella certifikationer

CPA – Certified Public Accountant

November 2015

Utbildning

Kandidatprogram i företagsekonomi

Stockholms universitet

Examen 2015

Professionella kompetensområden och relaterade kompetensområden

Kompetenssektionen bör visa dina förmågor som är relevanta för arbetsbeskrivningen.

En av de viktigaste förmågorna att ha inom redovisning är exempelvis uppmärksamhet på detaljer. Det är även värt att nämna dina kommunikationsförmågor.

Dock bör du belysa vissa specifika operativa och ledarskapsförmågor i punktform för att hjälpa dig att sticka ut från mängden.

Du kan exempelvis specificera vilka bokföringsprogram som du redan kan arbeta i.

Du bör även nämna avancerade förmågor som budgetprognoser, vinst- och förlustprognoser, samt problemlösningsförmågor.

Det är viktigt att du förstår vikten av att använda rätt nyckelord för att beskriva dina förmågor i denna sektion.

Du kan titta på denna video för att lära dig mer om hur man väljer de rätta nyckelorden när man skriver ett CV.

Det bästa CV-formatet

CV-exempel för revisorer

Varför är det viktigt att välja en CV-mall?

Det kommer inte bara att göra det enklare för dig att skriva ditt CV – att följa en mall kommer även att få rekryteraren att lägga märke till din ansökan.

I den moderna världen använder stora företag nu ett spårningssystem för ansökande (ATS) för att filtrera ansökningarna som de tar emot.

Men andra ord bör du omsorgsfullt välja ett CV-format som kan klarar av ATS-standarderna.

Rekryterare kommer att titta på din profil först efter att den har förhandsgranskats av företagets ATS.

Det är viktigt att du väljer en tydlig mall som är lätt att ta till sig. Du kan se detta i alla våra CV-exempel för revisorer.

I ett av våra blogginlägg diskuterar vi olika CV-format för att hjälpa dig identifiera vilket som passar din ansökan bäst.

Bästa CV-exemplet för en revisor (utan erfarenhet)

Är du orolig över att skriva ett CV när du ännu inte har någon arbetslivserfarenhet?

Det behöver du inte vara!

Håll i åtanke att rekryterare inte förväntar sig att nyexaminerade studenter ska ha ett särskilt långt eller omfattande CV.

Det som är viktigt för dig är istället att du belyser att du presterade väl som student och att du visar upp de kompetenser och kvalitéer som företag är ute efter hos en anställd.

Notera även att du enkelt kan göra några ändringar i ditt revisor-CV.

Du kan exempelvis, istället för att presentera en professionell sammanfattning, välja att skriva en målsättning i ditt CV istället.

Det sistnämnda informerar arbetsgivaren om dina karriärmål när du väl har påbörjat din anställning.

Det är fortfarande bäst att anpassa dina karriärmål efter kraven som anges för tjänsten som du söker till.

Du måste identifiera förmågor som kan vara av värde för din arbetsgivare och se till att ange dem som en del av din målsättning.

Slutligen kan du, även utan formell arbetslivserfarenhet, skriva om praktiken som du gjorde hos ett av företagen i ditt närområde.

Du kan även nämna ditt engagemang i skolorganisationer. Lyft soft-skills, som att du är en god ledare men samtidigt en bra lagspelare, din självdisciplin, förmåga att tänka kritiskt och goda inlärningsförmåga.

Om du inte har någon aning om hur du börjar skriva ett bra revisor-CV, kan du använda något av våra exempel nedan som en guide för att skapa ditt första revisor-CV någonsin.

Exempel på ett karriärmål i ett revisor-CV

Jag strävar efter att få ett jobb på ingångsnivå inom revision hos ABC-företaget för att kunna tillämpa mina kunskaper som auktoriserad revisor. Jag kan arbeta långa dagar samt besitter stark analytisk förmåga och stor noggrannhet. Jag har goda kunskaper i MS Office, särskilt i Word, Excel och PowerPoint.

Vanliga frågor

Här besvarar vi de vanligaste frågorna som våra läsare ställer samt ger fler skrivtips.

Vad bör man ange för uppgifter i ett revisor-CV?

De grundläggande delarna i ett revisor-CV är de följande:

Rubrik. Denna ska innehålla grundläggande information som ditt namn, din adress, ditt telefonnummer och din mailadress.

Professionell sammanfattning. Detta ska vara ett kort stycke som beskriver din arbetslivserfarenhet, dina kompetensområden och dina kvalifikationer. Alternativt kan nyexaminerade skriva en målsättning i stället.

Arbetslivserfarenhet. Detta ska vara en detaljerad lista över din senaste och mest relevanta arbetslivserfarenhet.

Utbildning och certifikationer. Denna sektion ska visa var du tog examen, tillika andra certifikationer som du har skaffat under din karriärs gång.

Kompetensområden. Som revisor är detta var du använder punkter för att lista tekniska förmågor och soft-skills som är relevanta för tjänsten du söker.

Du behöver även skriva ett personligt brev. Andra sektioner, som karriärmål och referenser, är helt frivilliga.

Vad är ett bra karriärmål för ett revisor-CV?

Ett karriärmål är endast önskvärt i ett revisor-CV för jobbsökande som är nyligen utexaminerade eller som har mycket begränsad arbetslivserfarenhet.

Ett bra karriärmål bör specificera hur du kan tillämpa din kunskap i bokföring och relevanta kompetensområden i ditt första jobb.

Hur skriver jag ett CV för en revisor?

För att skriva ett CV för en revisor kan du följa informationen i denna guide och anpassa den efter din situation och dina förmågor.

För att förenkla det hela behöver du bara välja en mall från CV-exemplena som vi har förberett åt dig. Kom ihåg att ange siffror när du kan.

Vad räknas till grundläggande kunskaper i bokföring?

Grundläggande kunskaper i bokföring innefattar det följande:

 • Förvaltning av tillgångar
 • Förberedelse av huvudbok
 • Förberedelse av intäktsredovisningar
 • Finansiell analys och ekonomisk förvaltning
 • Uppmärksamhet på detaljer
 • Expertkunskaper om inlämning av skattedeklarationer
 • Analytiska förmågor
 • Lagspelare
 • God kommunikationsförmåga, både muntligt och skriftlig
 • Att behärska ett bokföringsprogram
 • Skatteberedning
 • Fackkunskap i finansiell analys

Få en god start med vår CV-byggare

Kolla på vår CV-byggare för att ge dig själv goda chanser att passera det första urvalet. Vi har CV-mallar att välja mellan. Kom ihåg att även lägga till ett personligt brev till ditt CV.

Liknande artiklar