Hur man skriver ett CV – från idé till färdig ansökan

Ett CV är ett av de viktigaste dokumenten du kan skriva. Det utgör inte bara möjligheten att få visa vad du har gjort och vad du är bra på, utan det ger också ett första intryck som är avgörande i om du får ditt drömjobb eller inte. Ett bra CV är alltså ett dokument som öppnar dörrar och förändrar liv, och ju bättre det är desto mer effekt kommer det att ha på rekryteraren.
hur man skriver ett cv

Skapa ditt CV på några minuter

Många undrar dock hur man skriver ett CV på bästa sätt, och det ska vi svara på i den här artikeln. Vi kommer att gå igenom vilka delar, eller rubriker, det bör finnas i ett bra CV och hur du ska skriva och anpassa dem för att passa just ditt yrkesområde och nivå. Vi kommer också att ge tydliga exempel, både bra och bristande sådana, för att du på enklast möjligast sätt ska förstå vad som efterfrågas. Därtill kommer vi att bidra med tips och varningar som kan vara bra för dig att ha i åtanke när du själv ska skriva ett CV, samt svara på vanliga frågor om att skriva ett CV rätt på egen hand.

hur man skriver ett cv

Table of Contents

Börja med ett bra CV-utseende

Det första du måste göra i processen att skapa ditt CV är att välja ett lämpligt utseende på CV:t. Det är A och O då det ska väcka rekryterarens intresse och då det ska få hen att vilja läsa ditt CV och överväga dig som kandidat.

Layout

Ett CVs utseende kallas också för layout, och det innefattar allt ifrån typsnitt och de olika sektionernas struktur till estetisk design och färgval. Det utgör ett första intryck och kan vara avgörande i om rekryteraren bryr sig om att ägna ditt CVs uppmärksamhet eller inte. Men det kan samtidigt påverka rekryterarens läsning till det bättre eller sämre. Ett lättläst och tydligt typsnitt, relativt sparsamma designelement och tydliga avsnitt för sektionerna är nästan alltid att föredra.

För till exempel en matematiker, forskare eller analytiker är det viktigt att layouten är så luftig och enkel som möjligt, utan några färger eller andra onödiga designelement. Färger såsom blått, grått eller beiget är undantagen. I sådana CV:n ska strukturen verka logisk och allt fokus bör hamna på kandidatens utbildning, arbetslivserfarenhet och kompetens.

För yrken såsom en fotograf, grafisk formgivare eller författare bör layouten istället ha en uppseendeväckande design som speglar kandidatens estetiska förmåga och stilen på hens arbete. Där är alla färger lämpliga, så länge de inte attraherar alltför mycket uppmärksamhet. Fokuset bör nämligen fortfarande vara riktat mot innehållet i CV:t snarare än utseendet, då det är viktigt att CV:t är lättläst och att layouten inte stör.

📌 Tips: Om du vill vara säker på att du väljer en layout som är professionellt utformad och granskad så bör du kolla in och ladda ner våra CV-mallar. En CV-mall bidrar nämligen med en layout som passar de flesta yrken och som underlättar läsningen för rekryteraren, oavsett om mallen har en sparsam eller avancerad design. En CV-mall gör dessutom CV-skrivandet enklare.
⚠️ Varning: Se till att använda CV-mallar då ett enkelt Word-dokument sällan ger en bra bild av dig. Det får snarare CV:t att verka ofärdigt och slarvigt utfört.

Struktur

En annan del av layouten, men som samtidigt har med texten att göra, är strukturen. Det är viktigt att sektionerna eller de rubriker som CV:t innehåller är strukturerade enligt den traditionella och förväntade ordningen då den är mest logisk och får dig som sökande kandidat att verka särskilt kvalificerad. Den ska se ut som följande:

 • Header eller kontaktuppgifter.
 • Introduktion eller professionell sammanfattning.
 • Arbetslivserfarenheter.
 • Utbildningar.
 • Kvalifikationer och kompetenser eller färdigheter och kunskaper.
 • Övrigt.

När det gäller innehållet i varje sektion kan du dock välja att strukturera på olika sätt för att nå olika resultat. Om du har haft en relativt rak karriär, och om du söker ett akademiskt avancerat yrke, så bör du strukturera innehållet efter en omvänt kronologisk ordning där den senaste erfarenheten prioriteras över den äldsta. En omvänt kronologisk ordning ger ett logiskt och tydligt uttryck som de flesta rekryterare uppskattar. Men om du har provat på flera yrken, bytt bana eller haft perioder utan jobb så rekommenderar vi istället att strukturera innehållet efter relevans där den mest meriterande erfarenheten prioriteras över den minst meriterande. En sådan struktur får dig att verka extra meriterad och kvalificerad.

⚠️ Varning: En omvänt kronologisk ordning går bara att använda i sektionerna som har tidsperioder, såsom arbetslivserfarenheter och utbildningar, men de övriga bör alltid struktureras efter relevans.

Språkbruk

Innan du sätter igång med skrivandet måste du till sist också tänka över vilket språkbruk du ämnar använda i ditt CV. Det är ett professionellt dokument som utgör ditt första möte med rekryteraren, och därför är det viktigt att det är formellt och korrekt uttryckt samt att fokuset ständigt förblir på ditt professionella jag. Dock bör CV:t samtidigt vara kort och lättläst, så det är lika viktigt att du uttrycker dig koncist och utan onödigt avancerade eller akademiska formuleringar.

För att ge ett gott intryck bör du därtill använda ord som är positivt betingade och en objektiv ton som ser till att du inte framstår som skrytig eller liknande. Dina ordval bör också vara anpassade efter det jobb du söker då det kan få dig att verka extra kvalificerad. För de flesta jobb, vare sig det handlar om en busschaufför eller en arkitekt, är följande ordval ofta värda att överväga:

 • Erfarenhet.
 • Driven.
 • Förtroende.
 • Ansvar.
 • Kommunikation.
 • Lyhörd.
 • Utveckling.
📌 Tips: Visa gärna din personlighet i språkbruket, då du annars lätt kan framstå som en intetsägande arbetare i mängden. Det gör du bäst genom att välja ord eller formuleringar som reflekterar dig och de uttryck du ofta vänder dig till.

hur man skriver ett cv

Inled CV:t med dig själv

Alla nya möten börjar med att du presenterar dig själv och ditt namn, och i de flesta fall ska ett CV inledas på samma sätt. På så vis får rekryteraren en tydlig referenspunkt att återkomma till när hen läser ditt CV, och ditt namn blir lättare att komma ihåg i senare skeden i rekryteringsprocessen. Du kan välja att presentera ditt namn antingen i en slags rubrik över CV:t eller som första punkt i din header.

Header

Headern är den första sektionen i CV:t och den är en kort lista på dina person- och kontaktuppgifter som rekryteraren eller arbetsgivaren behöver. Det handlar om följande punkter som ska presenteras i följande ordning:

 • För- och efternamn.
 • Personnummer eller födelsedatum.
 • Eventuell yrkesroll eller titel.
 • Telefonnummer.
 • E-post.
 • Postadress.
 • Eventuell länk till professionell hemsida.
⚠️ Varning: Inkludera alltid bara information som är professionell och relevant, men som inte kopplar dig till en tidigare arbetsplats. Ett jobbnummer är till exempel aldrig en bra idé. Det är inte heller lämpligt att ange ett smeknamn, de fyra sista siffrorna i personnumret, en oseriös e-post eller en länk till dina privata sociala medier.

Ett dåligt exempel på en header följer inte råden ovan och adderar dessutom ytterligare punkter. Det kan se ut som följande:

FELAKTIG
Personalvetare
19920901-7668
Martina “Marre” Niklasson
Gift
marre1992@gmail.com
instagram.com/marreniklasson

Ett bra exempel kan istället se ut såsom:

KORREKT
Martina Niklasson
19920901-XXXX
072-8918292
martinaniklasson@gmail.com
Krongatan 33
76130, Norrtälje
linkedin.com/martina.niklasson

Fotografi eller inte?

I, före eller efter din header kan du inkludera ett fotografi eller en bild på dig själv. En sådan bild är nästan alltid efterfrågad när du söker jobb hos svenska företag då arbetsgivaren på så sätt får en mer omfattande bild av dig samtidigt som hen kan koppla dig till ett utseende såväl som ett namn. Eftersom att arbetsgivaren eller rekryteraren dessutom med stor sannolikhet kommer att kolla upp dina sociala medier om du går vidare i rekryteringsprocessen så är det lika bra att ge hen ett bra första intryck med en så professionell bild som möjligt.

📌 Tips: Din bild gör sig bäst i porträtt rakt framifrån, med ett bra ljus och en neutral bakgrund, likt ett passfoto. Dock får du gärna le och se tilltalande ut.
⚠️ Varning: Vissa arbetsgivare, och främst utländska eller internationella sådana, undanber bilder då de anser att kandidatens utseende kan ha för stort inflytande på omdömet av kandidaten. Om så är fallet bör du förstås exkludera din bild.

Introduktion eller sammanfattning?

Vissa väljer att skriva en professionell sammanfattning efter headern, för att på så vis redan från början väcka intresse hos rekryteraren. Men många experter menar att det är minst lika viktigt att nämna ytterligare information i ett sådant avsnitt, och att därför snarare kalla det för introduktion, profil eller liknande.

Några exempel på punkter du kan skriva ner i en introduktion kan vara:

 • Prestationer.
 • Lärdomar.
 • Insikter.
 • Styrkor.
 • Drivkrafter.
 • Personliga egenskaper.
 • “Mjuka” kompetenser eller färdigheter.
 • Framtida förhoppningar och mål.
📌 Tips: Använd introduktionen till sin fullaste potential genom att inkludera alla dina fördelar som samspelar med vad det jobb du söker efterfrågar, samt genom att visa din personlighet och på så sätt sticka ut. Det är den enda sektionen i CV:t i vilken du får uttrycka dig i löpande text och lite mer ledigt, så använd möjligheten.
⚠️ Varning: Uttryck dig koncist och så kort du kan då sektionen inte bör bli längre än tre-fyra meningar. Du behöver inte heller inkludera samtliga punkter ovan, utan det räcker att du väljer ut de du anser mest relevanta.

Ett bra exempel på en introduktion följer råden ovan och kan därför se ut som följande, som är en introduktion för en flygvärdinna:

KORREKT
Efter att ha rest under hela mitt liv har jag en bred förståelse för andra kulturer, människor och språk. Mina främsta styrkor ligger därför i min resvana och min lyhördhet och sympati för andra människor. Dock är jag samtidigt en matematiker som älskar att planera, strukturera och hitta logiska lösningar. I framtiden vill jag arbeta närmare min äventyrliga personlighet och utvecklas som servicepersonal.

Skriv om din arbetslivserfarenhet

Nästa avsnitt i ditt CV ska i de flesta fall vara det om din arbetslivserfarenhet. I det kan du lyfta fram och ge exempel på tidigare jobb eller uppdrag du haft samt vad de givit dig och din karriär. Det räcker ofta med tre eller fyra stycken erfarenheter, men du kan också inkludera uppåt fem eller sex stycken. Så länge de är relevanta och meriterande för jobbet du söker just nu.

Till varje arbetslivserfarenhet måste du inkludera följande information:

 • Huvudsakliga arbetsuppgift, yrkesroll eller titel.
 • Arbetsplats, arbetsgivare eller företag samt läge eller stad.
 • Ungefärlig tidsperiod.
 • Kommentarer om bland annat prestationer, ansvarsområden, arbetsuppgifter, lärdomar eller insikter.
⚠️ Varning: Inkludera aldrig en arbetslivserfarenhet som är över tio år gammal, om den inte är särskilt relevant för jobbet du söker. Ett CV ska hellre vara kort än fyllt av onödig utfyllnad.

Ett exempel på en arbetslivserfarenhet som lämpar sig för en advokat, men som inte formulerats på rätt sätt då den exkluderat arbetsplatsen och är alltför specifik angående tidsperioden, kan vara:

FELAKTIG
Advokat
2/9 2019-31/3 2022

 • Representerade klienter i domstol och på möten med inblandade parter.
 • Medlade i trångmål och tvister om arvsrätt.
 • Vann 75% av alla domstolstvister jag deltog i.

Hur skriver man ett CV utan erfarenhet?

Det kan verka svårt att fylla sektionen om du är ny på arbetsmarknaden eller av andra anledningar inte har jobbat förut. Då är det viktigt att se tillbaka på erfarenheter som inte nödvändigtvis är långa anställningar. En sådan arbetslivserfarenhet kan vara precis lika meriterande och bra, såsom:

 • Praktik eller APL.
 • Volontärarbeten.
 • Extra-, helg- eller sommarjobb.
 • Korttida eller enstaka arbetsuppgifter från vardagen, en fritidsaktivitet eller skolan.
 • Egna arbetsprojekt.
📌 Tips: För att få en arbetslivserfarenhet såsom de ovan att verka mer omfattande än de i själva verket var kan du vara extra diffus angående tidsperioden. Du kan dessutom få de att verka mer relevanta med hjälp av kommentarerna.

Ett utmärkt exempel på en arbetslivserfarenhet för en nyexaminerad grafisk formgivare kan vara:

KORREKT
Grafisk formgivare
Street feet Enköping
2015-2016

 • Designade och formgav affischer till tre dansshower.
 • Inkluderade all nödvändig information om showerna samt en slogan och fotografier från tidigare dansshower.

Fortsätt CV:t med dina utbildningar

I vissa CV:n, och då främst sådana utan arbetslivserfarenheter men som kräver en lång och omfattande utbildning, passar det bättre att inkludera sektionen om utbildningar före arbetslivserfarenheterna. Men i de flesta fallen kommer utbildningarna efter arbetslivserfarenheterna. Den är ofta kortare, med endast ett par eller uppåt fyra erfarenheter, men informationen till varje utbildning liknar den som ska anges till varje arbetslivserfarenhet. Du behöver ange:

 • Utbildning, examen, program eller kurs.
 • Utbildare, skola eller lärosäte samt eventuell stad eller läge.
 • Ungefärlig tidsperiod eller examensår.
 • Eventuell kommentar om inriktning, fördjupning eller arbete.
⚠️ Varning: Inkludera inte en uppenbar utbildning såsom din grundskoleutbildning eller kurser som ingår i ett program. Inkludera heller inte en utbildning som är över tio år gammal eller som är irrelevant för det jobb du söker. Tänk på att samtliga punkter måste intressera rekryteraren eller arbetsgivaren.

Ett bra exempel på en utbildning för en psykolog kan vara:

KORREKT
ACT Acceptance and commitment therapy
Contar Stockholm
2018

Lyft fram bra kvalifikationer och kompetenser

I de flesta fall ska ett CV avslutas med sektionen om kvalifikationer och kompetenser. Den bör du inleda med kvalifikationer, om du har några, såsom hur många års erfarenhet du har, vilken nivå på utbildning du har, om du har någon licens, legitimation eller medlemskap, med mera.

Efter kvalifikationerna kan du presentera “hårda” kompetenser som är konkreta och lätta att mäta. Här bör du prioritera de mest relevanta först, som har med jobbet du söker att göra, och sedan fortsätta med andra meriterande kompetenser. Sådana övriga kompetenser kan till exempel vara språkkunskaper och körkort, och de lämpar sig för nästan alla jobb.

📌 Tips: Om du har många kompetenser bör du dela upp dem antingen i olika avsnitt eller listor med olika rubriker, eller i kortare listor under samma rubrik.
⚠️ Varning: Det finns även “mjuka” kompetenser som du bör nämna i din ansökan men som inte har en bra plats i just denna sektion. De har mer med din personlighet att göra än med dina erfarenheter, och de gör sig bättre i ditt personliga brev eller i introduktionen.

Några exempel på “mjuka” kompetenser som är meriterande för de flesta yrken men som du inte vill lyfta fram i sektionen kan vara:

 • Nyfiken.
 • Observant.
 • Noggrann.
 • Ansvarstagande.
 • Lösningsorienterad.
 • Öppen.

Övriga sektioner

Det finns även många som väljer att inkludera ännu en sektion i sitt CV, och främst om de söker jobb som kräver att kandidaten sticker ut. Det handlar främst om publikationer eller deltaganden i olika mediala sammanhang, eller om priser eller utmärkelser.

📌 Tips: En övrig sektion ska ett bra CV ha om du har minst ett par punkter att fylla den med. Den kan nämligen göra ditt CV minnesvärt och få dig att premieras framför andra sökande kandidater.
⚠️ Varning: Det finns kandidater som vill inkludera en ytterligare sektion för att skriva att referenser lämnas på begäran, eller för att skriva ner sina referenser. Det avråder vi dig ifrån då referenser inte vanligtvis har en plats i ett bra CV i Sverige. Dessutom är det självklart att dina referenser lämnas på begäran om rekryteraren begär det, så det är onödigt att lyfta fram.

hur man skriver ett cv

Fullända din ansökan med fler dokument

När du anser att ditt CV är klart måste du läsa igenom ditt CV noga och gärna även låta någon du litar på läsa igenom det ännu en gång. Du kan även använda textredigerare-program.

Sedan är det dags att fullända din ansökan med andra dokument som kompletterar CV:t, såsom ditt personliga brev. Det kan dessutom handla om portfolios, utdrag ur belastningsregistret, personbevis och betyg- eller examensbevis. Personliga brev och listor på referenser är dock ännu viktigare då de kommer att komplettera ditt CV och ge rekryteraren fler referenser och en bredare bild av dig.

Sammanfattning: Hur skriver man ett CV?

Som sammanfattning kommer vi nu kort lyfta fram de viktigaste punkterna vi angett under artikelns gång. Detta för att du ska kunna läsa igenom dem än en gång samt återkomma till dem om du behöver friska upp minnet när du skriver ner ditt eget CV.

📌 Tips:

 • Layouten utgör det första intrycket, vilket är viktigt för att ditt CV ska fånga rekryterarens uppmärksamhet. Använd CV-mallar för att lyckas bra med den.
 • Var noga med språkbruket och anpassa det efter jobbet du söker, dina färdigheter och din tilltalande personlighet.
 • Använd alla sektioner och avsnitt till sina fullaste potentialer och tänk på att strukturera dem rätt.
 • Anpassa ditt CV så att det är relevant för jobbet du söker snarare än dina tidigare jobb, då rekryteraren eller arbetsgivaren på så vis kommer att anse dig mer lämplig och en bra kandidat.

⚠️ Varningar:

 • Inkludera aldrig information eller punkter som är falska, irrelevanta, inaktuella, alltför privata eller olämpliga.
 • Akta dig för att rikta fokuset till ditt privata jag snarare än ditt professionella jag.
 • Håll ditt CV kort och se till att arbetsgivaren eller rekryteraren vill läsa igenom det.
 • Kom ihåg att råden i artikeln inte är regler. Det är viktigt att du läser igenom ditt CV och anpassar det så att det ska passa dig och dina förutsättningar, i första hand.

Få mer hjälp och stöd

Om du behöver lite mer stöd när du ska skriva CV, vilket inte alls är konstigt då det trots allt kräver mycket arbete, så bör du kanske kolla in vår hemsida. Där finns en rad olika hjälpmedel såsom CV-exempel, artiklar, guider och blogginlägg, samt videor på engelska. Du kan dessutom välja bland och ladda ner CV-mallar helt gratis i både PDF- och Word-format. Förutom det erbjuder vi textredigerare, personligt brev-byggare, CV-kontroller och hjälpsamma experter. Använd även gärna vår fantastiska CV-byggare.

Så om du vill bli en riktig fena på att skriva CV och på så sätt öka dina chanser att få ditt drömjobb, acceptera vår hjälp och använd våra resurser. Lycka till!

hur man skriver ett cv

Vanliga frågor och svar om att skriva CV

Fråga: Ska ett CV bara vara i skriftligt format?

Svar: Det finns absolut branscher som uppskattar CV:n och ansökningar som är i video- eller bildformat, eller i något helt annat spännande format. Men för de flesta jobb krävs ett enkelt skriftligt dokument, åtminstone på sidan av den mer kreativa lösningen. Så det är alltid en bra idé att skriva ett traditionellt och snyggt CV.

Fråga: Hur skriver man ett CV om man ska jobba i ett annat land?

Svar: Det finns särskilda riktlinjer för att skriva CV:n inom olika länder och språk, och i artikeln ovan har vi endast berättat om hur du skriver ett svenskt CV. Om du till exempel ska söka ett jobb i USA så ska du istället skriva ett så kallat resume, som är lite annorlunda från ett svenskt CV, men om du ska söka ett jobb i Finland så krävs det inte några drastiska förändringar. Om du vill veta hur man skriver ett bra CV på engelska så kan du läsa här.

Fråga: Hur kan jag anpassa mitt CV för att passa jobbet jag söker?

Svar: Precis som vi visade i artikeln så finns det flera sätt att anpassa ditt CV efter jobbet du söker. De översiktliga delarna såsom språket och layouten skapar exempelvis tydliga skillnader som lämpar sig för olika jobb. Du bör därtill anpassa informationen i CV:t, som till exempel dina tidigare arbetslivserfarenheter, utbildningar och kompetenser. Om du är osäker på hur du ska gå tillväga på rätt sätt, kolla då in våra CV-exempel. Där finns dessutom tips på hur man skriver ett bra CV för ungdom.

Liknande artiklar