En omfattande guide i om, varför, hur och var du bör inkludera en bild i ditt CV

bild på cv

Skapa ditt CV på några minuter

Det råder många diskussioner kring om en CV-bild är lämpligt eller önskvärt samt om du bör inkludera det i eller inte. Den diskussionen försvårar CV-skapandet en aning för såväl nybörjare som vana jobbsökare, då det skapar en osäkerhet och ibland leder till felaktiga eller misslyckade beslut.

Därför önskar vi i den här artikeln få reda ut det hela genom att besvara en mängd olika frågor om just bild på CV.

Vi kommer att svara på frågor vilka meningar som råder angående att inkludera en CV-bild, om du måste inkludera en CV-bild, var bilden ska placeras, hur bilden ska se ut, vilka fallgropar du bör undvika, och så vidare. Vi kommer under hela artikeln även bidra med tips och varningar som gör det hela ännu tydligare.

bild på cv

Table of Contents

Är det en bra idé att inkludera en bild i sitt CV?

Det finns flera fördelar med att inkludera en bild i ditt CV, oavsett vad du söker för jobb, och därför är det absolut en bra idé. Vissa rekryterare menar att det ger en dimension till dig som söker jobbet, då du enklare uppfattas som en verklig människa snarare än en intetsägande meritlista. De argumenterar därtill att ett foto gör det enklare för rekryteraren att minnas dig, då många människor minns bilder lättare än namn.

📌 Tips: Om du har en bra bild där du verkar tilltalande ger du rekryteraren ett bättre första intryck av dig, vilket kan vara en stor fördel.

De som tycker att en CV-bild är en dålig idé argumenterar ofta för att det kan dra uppmärksamheten från dina meriter och störa läsningen då ett foto fångar intresse enklare än text. De menar dessutom att en CV-bild kan påverka uppfattningen om och intrycket av dig antingen till din fördel eller nackdel, och att den därför bör exkluderas. Vissa premierar nämligen antingen medvetet eller omedvetet vissa genus, utseenden, åldrar, härkomster, etniciteter, och liknande, och sådana egenskaper kan ett foto förtydliga.

En viktig poäng att göra i den här diskussionen är dock att de flesta rekryterare får se hur du ser ut redan innan ni möts oavsett om du inkluderar en bild i ditt CV eller inte, då de kommer att kolla in dina sociala medier. Så du undviker sällan fällorna som motargumenten behandlar trots att du exkluderar en bild från ditt CV.

⚠️ Varning: Om du väljer en dålig bild på dig själv som av någon anledning inte uppfattas som lämplig eller fördelaktig så kan det dra ner dina chanser att få jobbet du söker rejält. Så om du är osäker på om du valt en duglig bild eller inte så är det bättre att inte inkludera någon över huvud taget.

Internationella normer eller svenska normer?

Något som är viktigt att komma ihåg när du ska bestämma dig för om du inkluderar bilder i ditt CV eller inte är vart du söker jobb någonstans. I Skandinavien, stora delar av Europa och flera delar av Östasien är en bild nästan regel snarare än undantag och många arbetsgivare och rekryterare uppskattar bilden.

I engelskspråkiga länder och områden såsom USA och Storbritannien är det dock tvärtom. Där bör du undvika att inklucera bilder oavsett om de är professionellt och exemplariskt tagna eller inte. Arbetsgivare och rekryterare därifrån uppfattar CV-bilder som oseriöst och onödigt, och är ofta av åsikten att det påverkar intrycket av dig som sökande kandidat alltför mycket.

📌 Tips: Om företaget du söker jobb hos är svenskt men använder en internationell rekryteringsfirma bör du prioritera firmans preferenser först.

Måste man ha en bild på CV?

Nej, du måste absolut inte ha en bild i ditt CV. De flesta arbetsgivare och rekryterare i Sverige önskar som sagt få se ett foto av dig för att enklare minnas dig och skapa ett första intryck av dig som person, men du måste inte inkludera en bild om du inte vill det. För de allra flesta yrkena finns det ingen regel som säger att du måste visa ditt ansikte för innan du träffar rekryteraren eller den potentiella arbetsgivaren för en intervju, utan det väljer du själv.

⚠️ Varning: Om företaget eller arbetsgivaren specifikt efterfrågar ett foto av dig eller om yrkesrollen av en uppenbar anledningen kräver att du måste inkludera ett foto, såsom för en modell, statist eller liknande, så måste du dock inkludera det vare sig du vill det eller inte. Bristen på fotot kan annars kosta dig chansen att få jobbet.
📌 Tips: Om du överväger att inte inkludera en bild på grund av att det verkar för svårt, krångligt eller jobbigt så finns det flera sätt att underlätta det hela på. För det första kan du ta en enkel bild hemma med mobilen, för det andra kan du använda hjälpande redskap såsom en selfie-pinne eller en självutlösare, och för det tredje kan du få hjälp av en professionell fotograf.

bild på cv

Var ska en CV-bild placeras?

När du bestämt dig för att inkludera ett foto i ditt CV måste du också placera det på rätt plats. De vanligaste platserna för fotot är antingen över, i eller bredvid headern, som ju är den inledande delen i de flesta CV:n. Men du kan också lägga fotot bredvid rubriken, om du har en sådan, som oftast består av ditt namn.

Så länge fotot är högt upp och på vänster sida i ditt CV, där rekryteraren påbörjar läsningen och därför tittar först, så ska det vara bra. Tänk bara på att det bör hänga ihop med dina person- och kontaktuppgifter snarare än de övriga sektionerna av ditt CV.

📌 Tips: Använd gärna en CV-mall med plats för ett foto om du är osäker, så blir det både tydligt och enkelt var det bör placeras. Det höjer dessutom kvalitén på ditt CV i allmänhet.

Ska man ha en bild i ett personligt brev?

Nej, det är aldrig nödvändigt med en bild i det personliga brevet. Rekryterare läser nästan alltid CV:t före det personliga brevet ändå, så om du önskar inkludera en bild så passar det bättre där. På så vis presenterar du dig även ordentligt för rekryteraren redan från början, vilket är att föredra.

⚠️ Varning: Upprepa aldrig något i brevet som du redan behandlat i ditt CV, vare sig det gäller bilden, dina person- eller kontaktuppgifter, dina kompetenser eller något annat. Din ansökan bör innehålla två delar som kompletterar varandra, inte två delar som lyfter samma saker.

Vilken typ av bild bör man ha på CV:t?

Om du bestämt dig för att inkludera en bild i ditt CV är det otroligt viktigt att du väljer en bild som är lämplig och så fördelaktig som möjligt. För det första handlar det om situation. Du bör aldrig använda bilder från sociala sammanhang såsom fester, semestrar, högtider eller liknande. Bilden ska vara neutralare än så med endast en enkel och intetsägande bakgrund.

För det andra handlar det om att du måste vara ensam på bilden. Ingen seriös arbetsgivare vill se dina vänner på bilden, då det kan rikta bort fokuset från dig. Det kan till och med medföra att arbetsgivaren inte vet vem av alla personer du är på bilden. Hen kommer inte heller uppskatta en beskuren bild där du är i fokus men där mystiska armar hänger runt dina axlar eller någons kind vilar mot din.

För det tredje måste bilden vara tagen på rätt sätt i rätt format. Bilden ska nämligen likna ett passfotografi på så vis att det ska vara i porträtt, där endast ditt huvud och toppen av dina axlar ska synas. Det bör inte vara längre ifrån än så, så att mer av din kropp syns, eller närmare än så, så att endast ditt ansikte eller delar av ditt ansikte syns. Sedan bör bilden vara tagen framifrån eller möjligtvis i halvprofil, så att rekryteraren eller arbetsgivaren får en tydlig bild av ditt utseende.

📌 Tips: Välj en bild som visar dig såsom du brukar se ut i en så intetsägande situation som möjligt. Det bästa är om du står framför en vit, grå eller svart bakgrund.

Måste man ha en professionell bild i CV:t?

Det finns inga krav på att din CV-bild måste vara tagen av en professionell fotograf eller liknande, utan idag går det lika bra att ta en bild på egen hand med en mobilkamera. Kvalitén påverkas inte särskilt mycket ändå. Om du vill vara säker på att bilden blir rätt och att den blir så fördelaktig som möjligt kan dock professionell hjälp komma väl till hands. Det underlättar också om du vet med dig att du är en osäker fotograf själv eller om du inte har de verktyg eller hjälpmedel som kan krävas för att få till en duglig bild.

📌 Tips: En professionell fotograf har säkerligen tagit foton till pass, körkort, ID:n eller CV:n förut, så hen kommer med stor sannolikhet vara till hjälp om du önskar vägledning i hur du bör posera och liknande.
⚠️ Varning: Kom ihåg att en professionellt tagen bild kostar pengar och att det därför inte alltid är det bästa alternativet. Du måste själv avgöra om hjälpen är värd kostnaden eller inte.

bild på cv

Vad finns det för estetiska råd angående att välja en bild till sitt CV?

Förutom den neutrala bakgrunden som vi behandlade ovan så måste du även lägga lite eftertanke på övriga aspekter av bilden som påverkar den estetiska upplevelsen av den. Det gäller exempelvis fotoinställningarna och förutsättningarna. Många rekommenderar att du tar bilden i porträttläge, då det skapar en mjuk känsla samtidigt som det gör att du hamnar i fokus. Här måste du också se till att du har bra ljus, helst dagsljus, rakt mot dig snarare än från sidan eller bakifrån.

📌 Tips: En av de viktigaste aspekterna som kan lyfta eller sänka bilden är upplösningen. Det är av största vikt att bilden är skarp, tydlig och klar.

Om du söker ett konstnärligt jobb eller av andra anledningar önskar ge ett estetiskt behagligt intryck så bör du därtill kontrollera att färgerna i bilden matchar ditt CVs layout. Det påverkar du enklast med dina kläder, bakgrunden och ljussättningen, men du kan även använda ett diskret filter.

⚠️ Varning: Filter kan vara hjälpsamma, men akta dig för att använda störande filter som får bilden att se onaturlig ut. Du bör heller aldrig redigera din bild som så att du förändrar ditt utseende på något sätt. Att söka jobb är ingen skönhetstävling, utan det är mycket viktigare att du visar hur du faktiskt ser ut.

Hur ska man se ut på en bild till CV:t?

Nu återstår frågan om hur du ska se ut i ditt foto, och här rekommenderar vi dig inte att efterlikna ett stelt passfoto eller liknande. Det är mycket bättre att du ler eller skrattar, eller ser trevlig ut på något annat sätt. Försök att se så naturlig och tilltalande ut som möjligt, så att du framstår som en riktigt bra kandidat för det jobb du söker.

Eftersom att fotot bör vara taget i portätt så behöver du inte tänka på någon specifik pose, utan stå gärna med armarna nedåt medan du sträcker på ryggen. Det beskurna fotot innebär även att du inte måste lägga någon större eftertanke vid dina kläder, utan så länge de är professionellt acceptabla och diskreta så är de bra val. Som sagt kan du dock matcha dem till de färger du vill ha i fotot.

Smink och frisyr bör reflektera hur du ser ut till vardags, men gärna med en så avslappnad och professionell känsla som möjligt. Din tjänst kommer sannolikt inte kräva att du måste ha avancerade sminkningar eller uppseendeväckande frisyrer, trots allt.

⚠️ Varning: Undvik accessoarer och liknande som döljer till ansikte eller som du inte brukar använda till vardags.
📌 Tips: Använd alltid foton som är nya och aktuella. Ett gammalt foto, eller ett foto som är från innan du färgade eller klippte håret eller genomgick en annan förändring är inte längre relevant.

Vad ska man undvika när man väljer en bild till sitt CV?

Det finns några exempel på saker som du bör välja bort eller undvika när du tar CV-bilder, och dessa har vi redan varnat om till stor del. Några ytterligare saker kan dock vara följande:

 • Undvik att göra handgester nära ditt ansikte. Dina händer behöver inte alls synas i bilden.
 • Gör inget konstigt eller tillgjort med ansiktet, utan se hellre avslappnad och glad ut.
 • Titta aldrig bort från kameran oavsett om du tar bilden framifrån eller i halvprofil.
 • Se till att du inte täcks av skuggor eller liknande.
 • Använd inte bilder från tidigare arbetsplatser eller en tidigare tjänst, utan ta hellre nya bilder.
 • Det bör inte vara några vattenstämplar eller signaturer på fotot.
⚠️ Varning: Se råden ovan som förslag snarare än riktlinjer, och följ din magkänsla och din egen smak i första hand.

bild på cv

Sammanfattning: Om, varför, hur och var du bör inkludera en bild i ditt CV

Innan vi avslutar artikeln önskar vi nu få upprepa de viktigaste punkterna vi lyft, så att du enklare ska minnas och kunna återkomma till dem senare.

📌 Tips:

 • Ta ett välgrundat beslut i om du inkluderar ett foto eller inte, men kom ihåg att rekryteraren kan se hur du ser ut utanför din ansökan med en enkel sökning.
 • Om du anser det svårt att ta fotot själv kan du använda hjälpande verktyg eller professionell hjälp från fotografer.
 • Placera fotot på en relevant och lämplig plats i CV:t, gärna i närheten av headern.
 • Välj ett foto som visar hur du faktiskt ser ut i en så neutral och avslappnad situation som möjligt.

⚠️ Varningar:

 • Om du inte tror dig kunna ta ett dugligt foto kan det vara bättre att exkludera det, men bara om du söker jobb som inte kräver foton. Annars måste du inkludera det i din ansökan.
 • Det är sällan helt fel att se fin ut på fotot, men akta dig för att bortprioritera våra råd för att få dig själv att framstå som snyggare.
 • Kom ihåg att våra råd inte är regler, och att din magkänsla och rekryterarens efterfrågningar bör prioriteras först. Ett avvikande beslut är inte alltid fel.

Få mer hjälp med ditt CV-skrivande hos oss

Om du önskar få mer hjälp i hur du ska tänka när du står inför valet att inkludera en bild i ditt CV eller inte, eller om du helt enkelt önskar få hjälp med att skriva det resterande CV:t – sök dig då vidare på vår hemsida. Där erbjuder vi dig hjälpmedel såsom blogginlägg, artiklar, guider och tydliga CV-exempel för en mängd olika yrken. Du kan dessutom använda vår CV-byggare som guidar dig hela vägen.

Utöver det kan du därtill välja bland och ladda ner våra gratis CV-mallar, använda vår textredigerare, vår personligt brev-byggare, vår CV-kontroll samt ta hjälp från våra CV-experter. Så klicka dig vidare redan nu om du behöver en hjälpande hand genom processen, eller önskar bli en utmärkt CV-skribent själv. Lycka till!

bild på cv

Liknande artiklar