Skriv ett CV röntgentekniker om du söker ett nytt jobb år 2022

Idag vill många arbeta inom vården då det är en så pass viktig och samhällsbyggande bransch, men däremot är inte alla lika sugna på att arbeta med medicin eller omvårdnad.

Genomsnittligt betyg för den här mallen

5.0
Rated 5 out of 5
Från 1 Recensioner

Kanske föredrar du den tekniska biten? I så fall kommer yrket som röntgentekniker, eller röntgensjuksköterska, passa dig utmärkt.

Innan du söker jobbet som röntgensjuksköterska år 2022 måste du dock utbilda dig på högskolan eller universitetet och sedan skriva ett utmärkt CV röntgentekniker. Ett sådant får dig att sticka ut, att ge ett gott intryck samt att visa samtliga av dina meriter och fördelar. Allt som behövs för att rekryteraren eller arbetsgivaren ska vilja anställa dig framför andra sökande, kort sagt.

I den här artikeln vill vi guida dig genom hela processen så att den blir så tydlig och enkel som möjligt. Vi kommer bland annat att behandla följande punkter:

 • Ett konkret exempel på CV för en röntgensjuksköterska.
 • Hänvisningar till fler CV-exempel och liknande texter.
 • Omfattande genomgångar i hur du skapar och skriver varje del av ditt CV med tillhörande tips, varningar och exempel.
 • Svar på vanliga frågor om att söka jobb som röntgentekniker år 2022.

Table of Contents

CV-exempel för en röntgensjuksköterska

Elvis Pärlerström
1998-08-14
Röntgensjuksköterska
070-0144047
elvis_parlerstrom@gmail.com
Kålgårdsgatan 7
55315, Jönköping

Introduktion
Engagerad röntgensjuksköterska med stort engagemang inom utveckling och bred kompetens. Idag är mina mest fördelaktiga styrkor min förmåga att kommunicera med kunder och medarbetare, mitt stora intresse för tekniken inom sjukvården samt min oändliga törst efter information och lärdomar. I framtiden vill jag utvecklas till att bli så duktig som möjligt på mitt jobb och att kanske fortbilda mig till ultraljudstekniker.

Arbetslivserfarenheter
2021-pågående
Röntgensjuksköterska
Länssjukhuset Ryhov Jönköping

 • Utförde flera olika röntgenundersökningar på patienter på egen hand och tillsammans med kollegor.
 • Skapade kontakt med patienterna, påbörjade deras behandlingar och guidade dem genom röntgenprocessen så väl jag kunde. Jag arbetade med såväl unga som äldre, sjuka som friska.
 • Lärde mig massor om arbetet som röntgensjuksköterska på så vis att jag fick prova på olika typer av undersökningar och behandlingar, och samarbeta med andra röntgensjuksköterskor och röntgendoktorer.

2019-2021
Praktiserande röntgensjuksköterska
Länssjukhuset Ryhov Jönköping

 • Observerade och deltog i licensierade röntgensjuksköterskors arbeten, och fick även utföra enklare uppdrag på egen hand.
 • Vid två tillfällen fick jag agera ledande sjuksköterska när ungdomar skulle röntgas i magnetröntgen, och jag fick därtill lära mig om CT-röntgen, skelettröntgen och PT/CT-röntgen.
 • Fick många lärdomar gällande hur röntgenprocesserna går till i praktiken samt hur patienterna måste behandlas inför varje undersökning.

2017-2018
Undersköterska
Barnhälsovården väster Jönköping

 • Arbetade med barn och unga med enklare sjukvård, behandlingar och övrig vård.
 • Skapade relationer till och väckte förtroende hos barnen och hjälpte dem till bästa möjliga förmåga, så att de kände sig bekväma och trygga.
 • Samlade på mig en mängd erfarenheter och kunskaper gällande patientbemötande och -kontakt, praktisk vård och grundläggande sjukvård.

Utbildningar
2018-2021
Röntgensjuksköterskeprogrammet
Jönköping University

2014-2017
Vård- och omsorgsprogrammet
Erik Dahlbergsgymnasiet Jönköping

Kvalifikationer och kompetenser

Kvalifikationer:

 • Licens som röntgensjuksköterska.
 • Flera års erfarenhet inom sjukvården.
 • Medlem i Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor.

Yrkeskompetenser:

 • Specialiserad inom akuta skelettskador.
 • Avancerade färdigheter i röntgentekniker såsom CT, MR, skelett och Angio/interventioner.
 • Goda färdigheter i PT/CT.
 • Mycket goda förmågor inom patientbemötande.
 • Goda kunskaper i anatomi, fysiologi, farmakologi och sjukdomslära.

Övriga kompetenser:

 • Svenska som modersmål.
 • Flytande i engelska.
 • Goda kunskaper i finska.
 • B-körkort.

CV röntgentekniker

Hitta ytterligare CV-exempel och liknande hos oss

Om exemplet ovan inte passade dig och din situation eller om du vill kolla in ytterligare exempel av övriga anledningar så kan du kolla in vår hemsida. Där erbjuder vi en mängd CV-exempel inom relevanta yrken som exempelvis sjuksköterska, undersköterska, läkare, medicinsk assistent eller ingenjör. Du kan dessutom kika på vårt CV-exempel för nyutexaminerade.

På hemsidan erbjuder vi därtill liknande hjälpsamma texter i form av blogginlägg, artiklar och guider. De djupdyker i de olika ämnena och aspekterna som samspelar med att söka nytt jobb eller att skriva en jobbansökan, och kan därför vara väldigt lärorika.

Skapa ett CV som ser bra ut

Om du börjar känna dig redo för att skapa ett eget CV är det viktigt att du först och främst väljer en lämplig utsida till det. Utsidan, eller layouten, påverkar nämligen vilket första intryck du ger läsaren, och det kan vara avgörande om ditt CV överhuvudtaget blir läst.

Layouten bör för dig som söker jobbet som röntgensjuksköterska vara tydlig, rak och ge en känsla av logik och struktur. Välj därför en avskalad design med tydliga linjer, uppenbara rubriker och luftiga marginaler. Färger såsom blått, grått och beiget kan också vara bra idéer om du önskar ge läsaren en association av trygghet, logik, stabilitet och harmoni. Se även till att använda ett lättläst typsnitt.

📌 Tips: Använd gärna våra färdiga CV-mallar om du önskar försäkra dig om att din layout blir så fördelaktig som möjligt. De är nämligen professionellt framtagna och lämpar sig för de flesta yrkena på arbetsmarknaden idag, och de är helt gratis!

Format och struktur

En annan aspekt som kan vara bra att fundera på innan du inleder skrivprocessen är CV:ts format och struktur. Det är nämligen viktigt att du känner till att dokumentet inte får bli längre än totalt två A4-sidor och att du måste välja ett typsnitt i en lättläslig storlek.

Det är också viktigt att du använder en struktur på dina sektioner som är logisk, förväntad och traditionell för att undvika att förvirra läsaren. Den ser ut som följande:

 • Header.
 • Introduktion.
 • Arbetslivserfarenheter.
 • Utbildningar.
 • Kvalifikationer och kompetenser.
 • Eventuella övriga sektioner.

Innehållet av varje sektion kan du antingen strukturera via relevans eller en omvänt kronologisk ordning, beroende på hur din karriär sett ut. Den relevanta strukturen fokuserar på erfarenheternas meritvärde medan den omvänt kronologiska strukturen fokuserar på tidsperioden. Båda alternativen har fördelar och nackdelar, och bör därför övervägas noga.

⚠️ Varning: Eftersom att vissa av sektionerna inte har innehåll med angivna tidsperioder måste de struktureras efter relevans. Men i de övriga sektionerna kan du välja mellan alternativen.

Språkbruk

Det sista som kan vara bra att fundera på innan du skriver CV:t är vilket språkbruk du ämnar använda. Det påverkar nämligen det första intrycket en hel del och visar vem du är som arbetare och privatperson.

Det initiala steget är att försöka framstå som en god medarbetare och person i övrigt, vilket du lyckas med om du uttrycker dig ödmjukt, positivt och objektivt utan att ställa krav eller verka arrogant. Använd därtill gärna ett kort och enkelt språk för att verka mer tillgänglig och pedagogisk.

Sedan är det viktigt att du framstår som professionell och kvalificerad via ditt språk, och det lyckas du med om du håller dig till en formell framtoning och har ett professionellt fokus. Du kan öka resultatet om du dessutom ser till att ditt språk är korrekt utan stavfel eller liknande, samt om du använder branschenliga ord och begrepp. Det kan exempelvis handla om ord som:

 • Radiografi.
 • Röntgen.
 • Sjukvård.
 • Patient.
 • Undersökning.
 • Behandling.
 • Teknik.
 • Kommunikation.
⚠️ Varning: Glöm inte att visa din personlighet i språket, då du annars kan framstå som en intetsägande arbetare i mängden som blir bortglömd.

CV röntgentekniker

Inled ditt CV på rätt sätt

Nu är det äntligen dags att skriva innehållet till ditt CV, och det gör du bäst om du börjar från början – med ditt namn. Precis som i övriga professionella möten måste du nämligen presentera ditt namn allra först, och i CV:t kan du göra det antingen i en rubrik eller som första punkt i den första sektionen.

Den inledande sektionen ska alltid vara headern, då den ger en tydlig bild av vem du är. Headern består nämligen av en lista på dina person- och kontaktuppgifter som läsaren kommer att behöva använda eller känna till. Dessa kan skilja sig åt mellan olika arbetsgivare och län, men oftast är följande punkter bra alternativ:

 • För- och efternamn.
 • Födelsedatum.
 • Yrkesroll eller titel.
 • Telefonnummer.
 • E-post.
 • Adress.
 • Eventuell länk till professionell hemsida eller LinkedIn-profil.
📌 Tips: Inkludera gärna ett fotografi av dig själv i headern då det ger läsaren en extra referenspunkt, vilket gör dig extra minnesvärd.
⚠️ Varning: Avvik inte alltför mycket från listan ovan och undvik att ange information som är alltför privat, irrelevant, oseriös eller inaktuell. Du bör därtill undvika information som kopplar dig till en tidigare arbetsplats.

En sämre header följer inte råden ovan och kan därför se ut som följande:

FELAKTIG
Erfaren röntgentekniker
Johanna “Jojo” Johansson
19930411-6796
Stockholmare
Mamma
Gift
instagram.com/jojojohansson

Introduktion

En sektion som hänger samman med headern är introduktionen, då den ger dig som person ett lika stort fokus. Den bör alltid följa headern och presenteras i löpande text, och i den kan du exempelvis ange erfarenheter, prestationer, lärdomar, insikter, styrkor, drivkrafter, personliga fördelar, framtidsdrömmar och mål. Allt med professionellt fokus som väcker läsarens intresse och som gör att du sticker ut är värt att berätta om.

⚠️ Varning: Få med så mycket information du kan, men kom ihåg att hålla dig kort. Tre eller fyra meningar är lagom, då en längre introduktion kan förlora läsarens uppmärksamhet eller ta för stort utrymme.

En utmärkt introduktion för röntgensjuksköterskor kan exempelvis likna följande:

KORREKT
Efter fyra år som röntgensjuksköterska är jag väl medveten om mina styrkor, och de består främst av min noggranna hantering av tekniken, min förmåga att väcka förtroende hos patienter samt min omfattande kunskap inom sjukvården. Jag drivs framför allt av att hjälpa patienter till en bättre hälsa och att imponeras av teknikens framgång, vilket hänger samman med mina styrkor. I framtiden är mina mål att lära mig mer om olika röntgentekniker och vidareutvecklas i mitt patientbemötande så att de känner sig ännu tryggare under behandlingarna.

CV röntgentekniker

Skriv om arbetslivserfarenheter

Nästa sektion i CV:t ses ofta som den viktigaste sektionen, och det är den om arbetslivserfarenheter. I den kan du inkludera uppåt fem eller sex erfarenheter som är under tio år gamla, som är tydligt relevanta för jobbet du söker och som varit givande i din karriär. Varje erfarenhet ska dessutom presenteras med följande information:

 • Tidsperiod i helår eller månad och år.
 • Yrkesroll, titel eller huvudsakliga arbetsuppgift.
 • Arbetsplats, företag eller arbetsgivare och läge.
 • Kortfattade kommentarer om prestationer, arbetsuppgifter, ansvarsområden, insikter och lärdomar.
📌 Tips: Om du anser sektionen svår att fylla räcker det gott och väl med ett par eller tre erfarenheter, och de behöver inte vara lång anställningar. Du kan lika gärna ange praktikplatser, APL, extrajobb, sommarjobb, volontärarbeten eller uppdrag från en fritidsaktivitet eller skolan.
⚠️ Varning: Ju fler erfarenheter du inkluderar desto mindre utrymme lämnas kvar åt att berätta om dem, så var noga med att hitta ett lagom mellanting!

En bristfällig arbetslivserfarenhet i ett röntgentekniker-CV är inte relevant för yrket, missar viktig info och använder ett bristande språkbruk, såsom följande exempel:

FELAKTIG
31/5 2016-12/11 2018
Stockholm

 • I flera års tid arbetade jag tillsammans med ett antal kollegor men jag fick alltid göra mest eftersom att jag var bättre än dem.
 • En patient sade att jag var den bästa röntgensjuksköterskan på sjukhuset.

Utbildningar

Sektionen om utbildningar följer härnäst och den liknar sektionen om arbetslivserfarenheter på flera sätt. Först och främst ska du endast inkludera utbildningar som är tydligt relevanta och som är under tio år gamla, och sedan ska en liknande info presenteras med varje utbildning. I detta fall bör följande ingå:

 • Tidsperiod i helår eller månad och år.
 • Utbildning, kurs, program eller examen.
 • Skola, lärosäte eller utbildare och läge.
 • Eventuell kommentar som anger inriktning, profil, fördjupning eller liknande.
⚠️ Varning: Ange aldrig utbildningar som är långt under din högsta utbildningsnivå eller som är uppenbara, såsom en grundskoleutbildning. Nöj dig hellre med att endast ange en enstaka eller ett par utbildningar.

En utbildning som passar utmärkt i ett röntgensjuksköterske-CV kan se ut som följande:

KORREKT
2015-2018
Röntgensjuksköterskeprogrammet
Karolinska Institutet Stockholm

Kvalifikationer och kompetenser

Nästa sektion avslutar de flesta CV:n på marknaden år 2022 då den rundar av CV:t på ett trevligt och konkret sätt med en lista av dina kvalifikationer och kompetenser. Den poängterar vad du har för meriter och fördelar, oavsett om de står angivna tidigare i CV:t eller inte.

Inled gärna sektionen med dina kvalifikationer, vilket i detta fall kan vara en röntgensjuksköterskelicens eller liknande. Det kan därtill handla om medlemskap i en yrkesförening eller organisation, din utbildningsnivå eller hur många års erfarenhet du har.

Efter kvalifikationerna kan du gå in på dina kompetenser. Här börjar du bäst med yrkesspecifika kompetenser som exempelvis kan handla om erfarenhet med olika röntgentekniker, kunskap inom sjukvård eller liknande områden, patientbemötande, samarbetsförmågor, ledarskapsförmågor och så vidare. Därefter kan du därtill inkludera kompetenser som inte är lika enkla att koppla till yrket men som fortfarande är meriterande, som exempelvis tekniska kunskaper, språkkunskaper och innehav av körkort.

📌 Tips: Om du har fler än åtta punkter i din lista bör du dela upp den i underrubriker eller varsina sektioner så att du underlättar läsningen av dem.
⚠️ Varning: Ödsla inte utrymme på “mjuka” kompetenser i sektionen då de är så pass abstrakta och svåra att bevisa. De hör snarare hemma i introduktionen eller i ett personligt brev.

Några exempel på “mjuka” kompetenser som är meriterande men som inte bör få utrymme i sektionen om kompetenser kan vara:

 • Lösningsorienterad.
 • Teknisk.
 • Flexibel.
 • Kommunikativ.
 • Pedagogisk.

Övriga sektioner

De flesta som söker nya jobb i Sverige år 2022 hoppar över att inkludera övriga sektioner i sina CV:n då de ovanstående sektionerna räcker gott och väl. Om du däremot har ytterligare meriterande erfarenheter i bagaget som kan få dig att sticka ut och lämna ett starkt intryck på läsaren så kan det vara en god idé att överväga att addera en till sektion.

Meriter som går att ange i en övrig sektion kan exempelvis vara publikationer, medverkanden i olika mediala sammanhang, priser eller utmärkelser. Övriga meriter brukar kunna passa bättre i en av de befintliga sektionerna.

⚠️ Varning: En extra sektion kan ge fördelar, men akta dig för att inkludera en sådan i onödan. Det kan göra ditt CV onödigt långt och få dig att verka omständlig.

CV röntgentekniker

Sammanfattning: Skriv ett CV röntgentekniker

Innan vi lämnar dig till att skriva ditt egna CV önskar vi få upprepa de främsta tipsen och varningarna vi lyft fram i artikeln. På så vis kan du enkelt checka av att du tänkt på allt så att du undviker vanliga fallgropar och optimerar ditt CV så mycket som möjligt.

📌 Tips:

 • Använd gärna en mall för att försäkra dig om att din layout ger ett gott första intryck.
 • Anpassa både språket och strukturen så att du framstår som tilltalande, kvalificerad och kompetent redan i CV:t.
 • Sök efter hjälp och stöd till ditt CV-skrivande så att du kan optimera resultatet så mycket som möjligt.
 • Använd alla sektioner och informationstillfällen i CV:t, då det är nyckeln till att få med alla dina meriter och fördelar.

⚠️ Varningar:

 • Håll CV:t kort och koncist så att du inte drar ut på det för länge eller orsakar det till att bli svårläst.
 • Försök att verka unik och sticka ut för att verka minnesvärd, men gå inte överstyr så att du framstår som oseriös eller olämplig.
 • Ange inte info i ditt CV som är irrelevant, inaktuell, alltför privat, falsk, uppenbar eller ointressant av liknande anledningar.

Få all hjälp du behöver

Det är inte konstigt om du känner att du behöver mer hjälp trots artikeln ovan, då det inte är helt enkelt att skriva ett lyckat CV på egen hand. Som tur är erbjuder vi dock en mängd hjälpande resurser på vår hemsida. Du kan exempelvis läsa våra exempel och lärorika texter, ladda ner våra gratis mallar och inte minst använda vår CV-byggare som gör arbetet enklare, snabbare och roligare.

Ta vara på möjligheten och vässa dina kunskaper redan idag, så att ditt CV säkrar nästa lediga tjänst. Lycka till!

CV röntgentekniker

Vanliga frågor och svar om att söka jobb som röntgentekniker år 2022

Fråga: Vad kan en röntgentekniker jobba med?

Svar: En röntgentekniker kan exempelvis vara synonymt med röntgensjuksköterska och röntgeningenjör. Det finns även andra yrkesroller som arbetar med röntgenteknik på olika sätt – genom att använda dem, att skapa eller utveckla dem, eller att reparera eller underhålla dem.

Fråga: Är det lätt att bli röntgensjuksköterska år 2022?

Svar: Just nu, år 2022, råder det balans på arbetsmarknaden för röntgensjuksköterskor. Det innebär att det finns ungefär lika många jobbmöjligheter tillgängliga som det finns yrkesvana och kvalificerade röntgensjuksköterskor, och att det därför varken är efterfrågan eller brist.

Liknande artiklar