Skriv ett bra CV läkare

Många är överens om att läkare har bland de viktigaste yrkesrollerna i samhället, och det erbjuder även stora fördelar gällande relativt höga löner och chans till att fortbilda sig. För att inte tala om kontakten med patienterna och alla liv som du får möjligheten att förbättra, om inte rentav rädda.

Genomsnittligt betyg för den här mallen

5.0
Rated 5 out of 5
Från 2 Recensioner

Vägen för att bli läkare är dock lång, och den är inte slut för att du klarat av utbildningen. Vid den tidpunkten måste du nämligen söka lediga jobb och dessutom bli utvald bland alla andra sökande kandidater. För att lyckas med det måste du skriva ett riktigt bra CV läkare.

I den här artikeln kommer vi att ge dig tips och råd i hur du ska göra när du skriver ett CV för just läkare, samt hur du får din ansökan att sticka ut. Vi kommer bland annat att behandla följande punkter:

 • Ett CV-exempel på hur ett CV läkare kan se ut.
 • Hur samtliga sektioner av CV:t bör bli strukturerade och formulerade, med tillhörande varningar och tips.
 • Vilka verktyg du kan använda dig av för att underlätta CV-skrivandet.
 • Hur du fulländar din ansökan med komplement till ditt CV.

Table of Contents

CV-exempel för läkare

Kajsa Simonsson
19951116-XXXX
073-1123456
kajsa.simonsson95@gmail.com
Undergatan 29
41101, Göteborg
linkedin.com/se/kajsasimonsson/

Introduktion

Tack vare min ständiga kunskapstörst och mitt behov av att möta och hjälpa andra människor tror jag att jag kan bli en mycket bra och driven läkare. Genom mina tidigare arbetslivserfarenheter har jag även fått en pedagogisk förmåga som kan vara användbar inom vården. Nu ämnar jag bli den bästa läkaren jag kan bli tillsammans med medarbetare jag ser upp till.

Arbetslivserfarenheter

VFU som läkare
Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
Periodvis 2017-2022

 • Via min universitetsutbildning fick jag redan från första terminen arbeta och utbilda mig på sjukhuset i mer eller mindre långa perioder. Jag fick prova på olika inriktningar och områden, men jag drog mig hela tiden mot allmänmedicin.
 • Vid flera tillfällen under mina sista två år fick jag möjligheten att ansvara över patienter. Det gav mig ett självförtroende och en insikt i hur jag vill ta kontakt med och arbeta med patienter.

Arbetsplatsförlagt lärande som undersköterska
Östra Sjukhuset, Göteborg
15 veckor 2013

 • Denna period ägde rum under min gymnasietid och jag fick en stor mersmak för att hjälpa människor. Jag arbetade främst med äldre och lärde mig mycket om att vara lyhörd och lyssna på patientens behov och önskemål.

Extrapersonal och fritidspedagog
Fjällskolan, Göteborg
2014-2016

 • På denna arbetsplats fick jag ansvar över att varje dag hålla i rörelselektioner med elever i årskurs tre till sex, samt över en fritidsgrupp med totalt 25 barn. Det gjorde mig uppmärksam, medveten om hur jag ska hantera olika typer av människor, stresstålig och det utvecklade också mina pedagogiska förmågor.
 • Vid ett tillfälle fick jag utöva HLR på en åttaårig flicka tills dess att ambulanspersonal kom till skolan.

Utbildningar

Läkarprogrammet
Göteborg universitet
2017-2022

 • Jag specialiserade mig, och ämnar fortsätta specialisera mig, på allmänmedicin.

Vård och omsorgsprogrammet
Angeredsgymnasiet
2011-2014

 • Jag specialiserade mig på sjukvård.

Färdigheter och kunskaper

Bemästrar följande fysiska färdigheter:

 • HLR för vuxna och barn.
 • Vattenlivräddning.
 • Heimlich manöver.

Talar och skriver flytande:

 • Svenska.
 • Engelska.
 • Finska.
 • Kan göra mig förstådd på franska.

Behärskar följande program:

 • Millenium.
 • Melior.
 • Elvis.
 • SAMSA.

Övrigt

Publicerad artikel på Läkartidningen
“Behandling av lungcancer och faktorer som bidrar till tumörregress”
2022

Publicerad artikel i GU Journalen 3
“Hur en leversvikt räddar liv”
2021

Alternativa CV-exempel och andra hjälpmedel

Det kan vara svårt att skriva ett lyckat CV läkare efter att ha tagit del av endast ett exempel, så därför råder vi dig att också kolla in våra andra CV-exempel, artiklar och guider. Vi erbjuder nämligen gratis CV-mallar och liknande resurser som du kan ladda ner och använda när och hur du vill, med all rights reserved. Dessutom kan du kolla in våra engelska videor om du föredrar videoformatet framför text.

Sök dig vidare på vår hemsida och ladda ner allt du kan komma att behöva, så ska du se att ditt CV-skrivande inte blir så svårt och att du kan söka fler lediga jobb som läkare. Men innan du gör det bör du läsa vidare i denna artikel, då vi nu kommer att gå in på hur du skriver ett CV läkare på bästa sätt.

cv läkare

Hur du skriver ett lyckat CV läkare

Innan vi går in på de enskilda sektionerna och beskriver vad du som läkare bör inkludera och överväga i dem, vill vi ge några tips och råd angående layouten, språkbruket och strukturen i ditt CV. Det är trots allt dem bitarna din framtida arbetsgivare eller rekryterare kommer att se först, och därför är det viktigt att du ger ett gott intryck. Rekryterare avgör nämligen på bara några sekunder om ditt CV är värt att ägna uppmärksamhet åt eller inte, så de översiktliga delarna av ett CV är minst lika viktiga som innehållet.

Layout

CV:ts layout innefattar hur den ser ut på ett estetiskt plan. I det ingår allt ifrån färgsättning och formgivning till typsnitt och hur innehållet är presenterat. För en läkare bör layouten vara så neutral, regelbunden och avskalad som möjligt, då den ska ge intrycket av att du är ordningsam, ordentlig och logisk som möjligt. Färger som till exempel blått och grått är att föredra, men du kan även välja en layout med gröna inslag.

⚠️ Varning: Många struntar i layouten och skriver istället ett enkelt word-dokument, men det kan se ofärdigt och oambitiöst ut. Du bör heller inte skapa en helt egen layout, om du inte har särskilda färdigheter som tillåter det, då det kan ge ett oseriöst och slarvigt intryck. En rekryterare vill ha ett unikt och välarbetat CV, men som ändå är prydligt och enkelt.
📌 Tips: Om du vill vara säker på att ditt CV har en bra layout, sök isåfall ibland våra gratis CV-mallar och ladda ner en som faller dig i smaken. De är alla framställda för att du ska få största möjliga framgång.

Språkbruk

En annan otroligt viktig del i hur du formulerar ditt CV är språkbruket. För en läkare är det extra betydelsefullt att ditt språkbruk är noga avvägt, professionellt och formellt. Du bör även använda bra och positivt klingande ord som dessutom samspelar med yrket, som till exempel:

 • Ansvar.
 • Hjälpa.
 • Driven.
 • Pedagogisk.
 • Insikt.
 • Självförtroende.
 • Utbildning.
 • Kontakt.
 • Lyhörd.
 • Medveten.
 • Stresstålig.
⚠️ Varning: Läkare är visserligen ett jobb som kräver hög utbildning, men var ändå försiktig med att använda ett alltför akademiskt språk. Ett CV ska trots allt vara enkelt att läsa igenom, så använd inte onödigt avancerade ord.
📌 Tips: Låt din personlighet komma fram så mycket som möjligt i hur du uttrycker dig, fastän du förblir formell i tonen.

Struktur

En sista aspekt som har med det övergripande CV:t att göra, snarare än de enskilda sektionerna, är dess struktur. Det är nämligen mycket viktigt, framför allt som läkare, att du presenterar varje sektion i den traditionella ordningen som stämmer överens med vårt CV-exempel ovan. Det är den som rekryteraren kommer att förvänta sig och det är den som är mest logisk.

Sedan måste du även strukturera innehållet i varje sektion enligt någon av följande strukturer:

 • Kronologisk – den senaste erfarenheten först och den äldsta sist.
 • Relevans – den mest relevanta erfarenheten först och den minst relevanta sist.
 • Tidsspann – den mest omfattande erfarenheten först och den kortaste sist.
📌 Tips: För en läkare rekommenderar vi antingen den kronologiska ordningen då den vid första anblick verkar mest logisk och enkel att följa, eller den relevanta ordningen då den presenterar det som rekryteraren vill få se först. I vårt CV-exempel ovan har kandidaten strukturerat informationen enligt relevans.
⚠️ Varning: Var noga med att behålla samma struktur genom hela CV:t. Om du valt den kronologiska strukturen i dina arbetslivserfarenheter bör den återkomma i dina utbildningar och de andra sektionerna.

Header och introduktion

Om vi nu går in på de enskilda sektionerna i ditt CV bör du alltid börja med en header, som är en slags presentation av dig själv. I ett CV läkare bör du presentera följande information i följande ordning:

 • Namn.
 • Personnummer.
 • Telefonnummer.
 • E-post.
 • Adress.
 • Eventuell länk till professionell hemsida.
 • Eventuellt fotografi i porträttformat, om inte arbetsplatsen undanber det.

Enligt denna mall får du med all relevant information utan att du blir för personlig eller presenterar sådant som rekryteraren inte har användning för. För en läkare är det inte nödvändigt att presentera kroppsvikt eller längd, till exempel, eller din professionella titel. Den framkommer i dina meriter ändå. Notera även att namnet alltid ska komma först, precis som när du hälsar på någon i verkligheten.

⚠️ Varning: En bristfällig header rör till ordningen ovan, missar viktiga delar eller adderar information som rekryteraren inte behöver känna till.

Ett dåligt exempel kan vara:

FELAKTIG
Legitimerad läkare
James Ohlsson
jamesohlsson.91@gmail.com
Fiskvägen 42
41103, Göteborg
instagram.com/james_ohlsson/

Arbetslivserfarenhet

I din arbetslivserfarenhetssektion bör du alltid välja ut max fem eller sex av de mest aktuella och relevanta erfarenheterna du har. För varje erfarenhet borde du sedan nämna vad du hade för yrkesroll eller huvudsakliga arbetsuppgift, vad företaget eller arbetsplatsen heter samt eventuellt i vilken stad den ligger i, i vilken ungefärlig tidsperiod du arbetade där, samt om du har kortfattade kommentarer angående vad du arbetade med, om du fick speciella ansvarsområden, vad du fick för lärdomar eller insikter, med mera.

Du kan presentera samtlig information i en punktlista eller i olika block, det beror helt på vilken CV-mall du väljer att arbeta i. Det viktigaste är att informationen är tydligt uppradad och att sektionen inte blir alltför lång.

📌 Tips: Arbetslivserfarenheter behöver inte bara innefatta långa anställningar, utan du kan lika gärna presentera erfarenheter som till exempel:
 • Praktikplatser.
 • Sommarjobb.
 • Extrajobb eller helgjobb.
 • Särskilda uppdrag eller uppgifter från skolan eller ett fritidsintresse.
 • Volontärjobb.

Ett bra exempel kan vara:

KORREKT
Volontärarbetare på äldrevård
Solängens äldreboende, Göteborg
Sommaren 2021

 • Jag fick hjälpa till med att underhålla och umgås med de äldre, men jag fick även vid ett par tillfällen utöva medicinsk praktik i form av Heimlich manöver och HLR, samt i mindre akuta sammanhang. Under perioden lärde jag mig mycket om att ta kontakt med och få förtroende av patienter.
⚠️ Varning: Var noga med att endast presentera erfarenheter som är relevanta för läkare, då rekryteraren kanske inte läser igenom all information under erfarenheten i vilken du argumenterar för dess relevans. Det bästa är om alla erfarenheter verkar väl utvalda redan vid första anblick.

cv läkare

Utbildningar

Sektionen om utbildningar liknar sektionen om arbetslivserfarenheter på så sätt att du bör skriva följande information:

 • Utbildning, examen, program eller kurs.
 • Skola eller lärosäte.
 • Ungefärlig tidsperiod eller år du tog examen.
 • Eventuell kommentar där du lyfter nämndvärda kurser, lärdomar, inriktningar eller självständiga arbeten.

Som läkare har du åtminstone en högskole- eller universitetsutbildning, och därför räcker det om du skriver den och möjligtvis även din gymnasieutbildning om den är relevant. Det är inte aktuellt att nämna din grundskoleutbildning eller någon annan utbildning som inte har med yrket att göra eller som är alltför gammal.

📌 Tips: Välj ut ett par eller tre utbildningar då denna sektion ska vara kortfattad och koncist, trots dess väsentlighet för ett jobb som läkare.
⚠️ Varning: Om din gymnasieutbildning inte alls är betydelsefull för ett jobb som läkare behöver du inte nämna den. Då är det bättre att nöja dig med en enstaka punkt i dina utbildningar.

Ett varningsexempel på en för gammal och inaktuell utbildning får en läkare kan vara följande:

FELAKTIG
Fordons- och transportprogrammet
Hulebäcksgymnasiet
2007-2010

cv läkare

Färdigheter och kunskaper

Ännu en sektion i ditt CV som är bra att ta vara på som läkare är den som presenterar dina färdigheter och kunskaper. I den kan du nämligen nämna viktig information om dig själv som inte fått utrymme i de ovanstående sektionerna. Det kan vara personliga kunskaper eller färdigheter, men de får inte vara så kallade “mjuka”.

⚠️ Varning: Mjuka kunskaper och erfarenheter innefattar sådana som inte går att mäta eller som inte är konkreta, och de går därför inte att inkludera i ett sådant formellt dokument som ett CV. Några exempel kan vara uppmärksam, samarbetsvillig, stresstålig, snabb eller glad.

Färdigheter och kunskaper som hör hemma i ditt CV läkare är “hårda” sådana, som faktiskt går att testa och bevisa utan svårigheter. De kan till exempel vara:

 • Språkkunskaper.
 • Fysiska färdigheter eller manövrar.
 • Kunskaper inom olika digitala program eller verktyg.
 • Tekniska kunskaper eller färdigheter.

Övriga sektioner i ett CV för läkare

Förutom sektionerna ovan väljer även vissa att inkludera ytterligare en. Allt fler väljer att döpa den till något särskilt som matchar innehållet, men vi rekommenderar dig som läkare att istället titulera den “övrigt”. På så sätt får du utrymme att fortsätta ditt CV med något unikt och uppseendeväckande men utan att avvika från den traditionella och förväntade mallen.

I denna sektion kan du framföra meriter som inte ingår i dina arbetslivserfarenheter, dina utbildningar eller dina färdigheter och kunskaper. Det kan till exempel vara priser eller utmärkelser, eller övriga personliga framgångar som en rekryterare kan intressera sig för. Det kan även vara publikationer, olika samarbeten med läkare eller organisationer, eller liknande. I vårt CV-exempel ovan använder kandidaten denna sektion till att nämna sina publikationer, vilka rekryteraren därmed kan ladda ner utan svårigheter.

⚠️ Varning: Undvik en sådan här sektion om du inte har något specifikt att fylla den med. Det är bättre att hålla CV:t kort, koncist och relevant än att lyfta fram saker som rekryteraren ändå inte kommer att värdera.

Optimera din ansökan med personligt brev och referenser

När ditt CV läkare är färdigt och du laddat ner och använt en CV-mall, samt fått det noga korrekturläst av någon du litar på, måste du därtill fullända din ansökan med ditt personliga brev. Dessa två skickar du sedan in tillsammans.

Det finns även andra dokument som du kan behöva när du söker lediga jobb som läkare. Det kan till exempel vara en referenslista, som många rekryterare vill ha för att skapa en bättre bild av vem du är i ett professionellt sammanhang. Men det kan också handla om ett utdrag ur belastningsregistret och liknande.

Så innan du söker lediga jobb och skickar in ditt CV, skriv också ditt personliga brev och de övriga delarna så att du har dem redo till när rekryteraren vill ha dem.

Personligt brev

Ditt personliga brev ska fungera som ett komplement till ditt CV läkare. I ett personligt brev kan du nämligen uttrycka dig mindre formellt, om än fortfarande professionellt, och låta din personlighet komma fram ännu mer. Dessutom kan du i ditt personliga brev framföra positiva egenskaper och exempel om dig själv som inte fått utrymme i CV:t. Det kan till exempel vara mjuka färdigheter och kunskaper eller personliga erfarenheter som du vill lyfta.

Ett personligt brev bör innehålla följande delar:

 • En hälsningsfras och en mindre formell presentation av dig själv som professionell person.
 • En redogörelse för dina tidigare jobb, din utbildning och dina personliga erfarenheter som inte varit del av CV:t eller som du vill berätta mer om.
  Dina professionella styrkor, drivkrafter och vad du kan bidra med till en arbetsplats.
 • Vad du söker i ett jobb som läkare samt vilka förväntningar du har.
📌 Tips: Språket bör fortfarande vara i enlighet med läkaryrket, så trots att du kan vara mer personlig i det du uttrycker så bör du fortfarande använda ett korrekt och formellt språkbruk.
⚠️ Varning: När du behandlar vad du söker och vill få via ett jobb så måste du vara noggrann med att hålla en fortsatt positiv ton. Ställ inga krav och lyft dig själv utan att skryta eller verka självgod.
📌 Tips: Vi erbjuder mallar för personliga brev som du kan använda med all rights reserved. Du behöver bara söka upp dem via vår hemsida och ladda ner den mall du gillar mest.

Referenser

Ett dokument som inte ingår i ansökan, vilken bara ska innehålla ditt CV läkare och ditt personliga brev, men som du säkerligen kommer att behöva ha till hands, är en referenslista. Det är en viktig del av att söka lediga jobb då det kan vara avgörande i om du lyckas få jobbet du söker eller inte. Många rekryterare värderar nämligen lovord och en värdefull kontakt mer än erfarenheter, då det talar mer om vem du är som läkare i praktiken.

En referenslista ska innehålla ett par eller tre personliga referenser som känner dig väl i ett professionellt sammanhang. Det kan till exempel vara lärare, chefer, kollegor, mentorer, klasskamrater eller liknande. I din referenslista ska följande information finnas med, så att rekryteraren enkelt kan söka upp dem:

 • Namn och eventuell titel.
 • Relation till dig.
 • Telefonnummer.
 • E-post.

cv läkare

Sammanfattning: Hur du skriver en jobbansökan som läkare

När du ska söka lediga jobb bör du alltså skriva ett CV som följer nedanstående tips och varningar. De kommer med stor sannolikhet ge dig en bättre chans att få ditt första bra och lediga jobb som läkare. Det kan dessutom ge dig fler valmöjligheter.

📌 Tips:

 • Håll ett professionellt, formellt och positivt språkbruk med ord som lämpar sig för läkare.
 • Använd dina personliga preferenser och uttryck för att visa vem du är, utan att avvika från det föredragna språkbruket.
 • Sök efter, ladda ner och använd våra mallar med all rights reserved och som är gratis.
 • Var kortfattad och koncist, men använd samtidigt samtliga delar i CV:t för att sticka ut och kunna ge exempel på alla dina meriter.
 • Ha alla delarna av din ansökan redo innan du ska söka lediga jobb som läkare, så att du är väl förberedd.

⚠️ Varningar:

 • Akta dig för att framföra din personliga information som inte är relevant för rekryteraren.
 • Se till att du framför rätt information på rätt plats. Du ska till exempel inte nämna mjuka kunskaper i CV:t men gärna göra det i ditt personliga brev.
 • Kom ihåg att alltid använda samma struktur i alla sektioner, så att det inte blir förvirrande för rekryteraren eller ser slarvigt ut.

Om du vill lyckas ännu bättre

Som avslutande ord vill vi än en gång råda dig att söka efter och ladda ner alla mallar, exempel och fler gratis resurser med all rights reserved som vi erbjuder på vår hemsida. Med de verktygen kan du bli en fena på CV-skrivande samtidigt som du ökar dina chanser när du ska söka riktigt bra och lediga jobb som läkare. Prova själv så får du se!

CV förare (SE)-Chicago.pdf CV förare (SE)-Rotterdam.pdf
CV förare (SE)-Riga.pdf CV förare (SE)-Sydney.pdf

Liknande artiklar