Skapa ett utmärkt CV för kvalitetssäkring och öka dina chanser att få nästa lediga jobb

Det går att arbeta med kvalitetssäkring i en rad yrken och branscher, då det finns många olika varianter av vad jobbet innebär. Inom IT kan det handla om att testa mjukvaror och system, och inom sjukvården kan det snarare handla om att kontrollera arbetssätt och metoder.

Genomsnittligt betyg för den här mallen

5.0
Rated 5 out of 5
Från 1 Recensioner

Du kan därtill arbeta som kvalitetssäkrare inom restaurang och café, livsmedel, handel, fabriker och så vidare. Många företag arbetar för att nå höga kvalitéer, och då krävs det certifikat och godkännanden från olika kvalitetskontroller.

För att få ett sådant jobb krävs det dock ofta en utbildning och dessutom ett utmärkt CV för kvalitetssäkring. Ett sådant är svårt att få till på egen hand utan vägledning, och därför vill vi i denna artikel bidra med så mycket guidning som möjligt. Vi kommer bland annat att behandla följande delar:

 • Ett konkret exempel på CV för kvalitetssäkrare inom IT.
 • Länkar till ytterligare CV-exempel och andra lärorika texter.
 • Omfattande genomgångar i hur varje del av CV:t bör skapas med tillhörande tips, varningar och exempel.
 • Svar på vanliga frågor om att söka jobb inom kvalitetssäkring.

Table of Contents

CV-exempel för kvalitetssäkrare inom IT

Richard Grubb
2000-04-15
Testledare IT
070-8022072
richard_grubb@gmail.com
Brovägen 52
60215, Norrköping
linkedin.com/richard.grubb

Introduktion
Testledare inom IT eller kvalitetssäkrare med lång erfarenhet inom IT, teknik och programmering. Har särskilt vässade förmågor inom utveckling och programmering, problemlösning, samt kommunikation och ledarskap. I framtiden önskar jag få utvecklas vidare i min arbetsroll och använda min erfarenhet i mer framåtsträvande och betydande företag.

Arbetslivserfarenhet
Testledare IT
Centric Professionals Norrköping
2021-pågående

 • Ledde ett team på tre medarbetare med att organisera testgrupper och testtillfällen, bygga klart testcases, samt att följa upp testningen och dess resultat och utfall.
 • Jag arbetade framför allt med att leda testningen, ha kontakt med kunder och uppdragsgivare och med att föreslå förbättringar och lösningar på potentiella problem.
 • Fick många lärdomar gällande ledarskap, kommunikation och att utförda kvalitetssäkring tillsammans med kollegor och kunder.

Praktiserande testare inom IT
Apoteket Solna
2021

 • Praktiserade i totalt 20 veckor på Apoteket där jag fick delta i arbetet att ta fram en e-handel-hemsida.
 • Arbetade tillsammans med ett team av heltidsanställda med att utveckla och testa hemsidan, och använde främst agil metodik, testautomatisering och versionshantering.
 • Samlade på mig en mängd värdefulla erfarenheter och kunskaper gällande att arbeta praktiskt med testning och kvalitetssäkring i flera format och med flera metoder.

Programmerare
INU Linköping
2018-2019

 • Arbetade på sidan av studierna med att programmera och konstruera datoriserade styrsystem både på egen hand och i grupp.
 • Utförde främst PLC-programmering men använde även andra tekniker.
 • Utvecklade mina kunskaper inom programmering och IT, och fick också goda färdigheter inom problemlösning, datahantering, dokumentering och samarbete.

Utbildning
Kvalitetssäkrare och testare inom IT
Nackademin Solna
2019-2021

Teknikprogrammet
Realgymnasiet Norrköping
2016-2019

 • Inriktning teknik.

Kompetens

Yrkeskompetens:

 • Avancerade färdigheter inom programmering och testning.
 • Dokumenterat god kommunikations- och ledarskapsförmåga.
 • Goda kunskaper i dokumentation, rapportering, projektledning och uppföljning.
 • Van vid att arbeta med agil metodik, testramverk, testautomatisering och versionshantering.

Övrig teknisk kompetens:

 • Kunnig i relevanta program och system såsom SD-Wan, Cypress, Git, Gitflow, Scrum och Jira.
 • Lång erfarenhet inom PLC-programmering, C, Python, C++ och Java.
 • Grundläggande kunskaper i systemutveckling.

Övrig kompetens:

 • Svenska som modersmål.
 • Engelska som modersmål.
 • Goda kunskaper i spanska.
 • B-körkort.

CV för kvalitetssäkring

Ta del av ytterligare CV-exempel och liknande texter

Om du inte avser söka jobb inom IT eller anser exemplet ovan opassande av andra anledningar så förstår vi att du kanske vill få läsa ytterligare exempel. Om så är fallet – sök dig vidare till vår hemsida där vi erbjuder en mängd CV-exempel som kan vara till stor hjälp. Du kan exempelvis läsa vårt CV-exempel för programvaruutvecklare, programmerare, affärsanalytiker eller konsulter. Eller också tar du inspiration från flera stycken!

Vi erbjuder därtill andra lärorika texter i form av blogginlägg, guider och artiklar som alla säkerligen är till stor hjälp. De djupdyker in i de skilda ämnena och aspekterna som avser jobbsökning och CV-skrivning oavsett bransch eller yrke.

Skapa ett CV som ger ett gott första intryck

När du börjar känna dig redo för att skapa ett eget CV bör du börja med utsidan av det. Utsidan visar nämligen rekryteraren eller arbetsgivaren att du är värd att ägna tid och energi på och den påverkar dessutom innehållet av CV:t på flera sätt.

Utsidan, eller layouten som det snarare heter, innefattar allt ifrån typsnitt och struktur till färger och design. Som kvalitetssäkrare kommer du att behöva ge ett professionellt och analytiskt första intryck, och därför rekommenderar vi dig att välja en layout med minimala designdetaljer, enstaka och neutrala färgklickar och ett traditionellt och lättläst typsnitt. Överskådligheten måste också vara tydlig, så det är viktigt att strukturen är enkel och rubrikerna framstående.

📌 Tips: Ge dig inte på att försöka skapa en egen layout, utan använd hellre en CV-mall av hög kvalitet. Vi erbjuder exempelvis en mängd CV-mallar som alla är professionellt framtagna och granskade, och de går alla att specialanpassa för att passa dig och dina behov extra väl. De är dessutom helt gratis!

Format och struktur

I skapandet av layouten är det även viktigt att du funderar på CV:ts struktur och format. Formatet är nämligen förbestämt då det finns ramar att hålla sig innanför för att ge ett gott intryck, och därför måste du hålla CV:t mellan en och två A4-sidor, bruka ett normalstort typsnitt och ha breda marginaler och lagom styckeavstånd.

Strukturen på de övergripande sektionerna i CV:t är också relativt snäv då det finns en struktur som är mest logisk och förväntad när du ska ansöka om jobb. Den strukturen ser ut som följande:

 • Header.
 • Introduktion.
 • Arbetslivserfarenheter.
 • Utbildningar.
 • Kompetenser.
 • Eventuella övriga sektioner.

När det gäller strukturen inom sektionerna kan du dock vara aningen mer flexibel, då det finns två alternativ att välja på. Antingen strukturerar du efter en omvänt kronologisk ordning med den senaste erfarenheten först, eller efter relevans med den mest meriterande erfarenheten först. Båda alternativen har fördelar och nackdelar, och passar olika bra beroende på vad du har för karriär i ryggen. En omvänt kronologisk struktur passar dig som har en rak och tydlig karriär bakom dig medan en relevant struktur snarare kan passa dig som provat på flera vägar och därför haft en karriär som kan upplevas som spretig.

⚠️ Varning: Växla inte mellan strukturerna utan förbli kontinuerlig. Det enda undantaget är om du väljer en omvänt kronologisk struktur i de sektioner som anger tidsperioder och vänder dig till en relevant struktur i de övriga sektionerna där den omvänt kronologiska strukturen inte fungerar.

Språkbruk

Det sista du helst borde tänka på innan du påbörjar skrivarbetet av CV:t är vilket språkbruk du ämnar använda. Språket påverkar nämligen intrycket väldigt mycket och kan vara avgörande för såväl layouten som innehållet.

En kvalitetssäkrare ansvarar över kommunikationen med såväl kunder och uppdragsgivare som kollegor och arbetsgivare, och därför är det viktigt att du framstår som trevlig och tilltalande redan i CV:t. Fokusera därmed på att uttrycka dig positivt, ödmjukt och objektivt, och försök att hålla CV:t kort och lättläst för att verka extra tillgänglig och pedagogisk.

Ett CV har även som funktion att visa läsaren att du är kompetent och kvalificerad för yrket du söker, så det borde absolut påverka ditt språk. Se därför till att du har ett professionellt fokus genom hela texten, att du använder ett korrekt språkbruk samt att du uttrycker dig på ett relativt formellt sätt. Du kan dessutom verka extra kvalificerad om du får läsaren att associera dig med yrket bara genom ditt språk, och det lyckas du med genom att använda branschenliga ord och begrepp. Dessa skiljer sig förstås åt beroende på vilket jobb du söker, men några alternativ som oftast är lämpliga är:

 • Testning.
 • Kvalitet.
 • Kontroll.
 • Kund.
 • System.
 • Bedömning.
 • Kommunikation.
 • Problemlösning.
⚠️ Varning: Akta dig för att tappa din personlighet i språket, då en sådan miss lätt skulle kunna få dig att bli bortglömd eller ansedd som ointressant.

CV för kvalitetssäkring

Inled CV:t på rätt sätt

Om du spenderat lite omtanke på aspekterna ovan och känner dig redo för skrivprocessen bör du börja arbetet från början – med ditt namn. Ett CV ska nämligen fungera precis som andra första möten, och de inleds nästan alltid med en presentation i form av ditt namn följt av andra detaljer. Namnet kan du i detta fall antingen skriva som en rubrik över CV:t eller som den initiala punkten i den inledande sektionen.

Ett CV ska alltid inledas av en så kallad header, vilken är en lista över dina främsta person- och kontaktuppgifter som läsaren kommer att behöva använda eller känna till. Den presenterar även dig som person, vilket är viktigt för att skapa en referens till vem du är. Punkterna kan skilja sig åt beroende på bransch eller arbetsgivare, men i de flesta fall är dessa bra att utgå ifrån:

 • Namn.
 • Födelsedatum.
 • Yrkesroll eller titel.
 • Telefonnummer.
 • E-post.
 • Postadress.
 • Eventuell länk till professionell hemsida.
📌 Tips: Inkludera gärna ett fotografi av dig själv i headern då det ger läsaren en extra referenspunkt och gör dig mer minnesvärd.
⚠️ Varning: Se upp för att ange information eller punkter som inte är relevanta, aktuella, professionella eller seriösa. Det är inte heller lämpligt att ange uppgifter som kopplar dig till ett tidigare arbete eller företag.

En bristfällig header följer inte råden ovan, rör till ordningen och är felaktig på flera plan. Den kan exempelvis se ut som följande:

FELAKTIG
Utbildad inom Quality Assurance
Nina Granberg
instagram.com/ninagranberg
ninis_kaninis@hotmail.com
076-4302215
Gift
Mamma
Stockholmare

Introduktion

Nästföljande sektion presenterar dig vidare och hänger därför samman med headern. Den kallas ofta för introduktion och avser den enda sektionen i CV:t i vilken du kan uttrycka dig i löpande text. Förr var det vanligast att endast fokusera på karriären i denna sektion, men nu år 2022 efterfrågar de flesta rekryterare ytterligare information. Du kan exempelvis ange prestationer, övriga erfarenheter, lärdomar, styrkor, drivkrafter, fördelaktiga egenskaper, framtidsdrömmar och mål.

Försök att få med så mycket information du kan för att på så vis ge läsaren ett starkare intryck och väcka hens uppmärksamhet, men håll den samtidigt kortfattad. Sektionen bör nämligen inte bli längre än tre eller fyra meningar.

⚠️ Varning: Behandla inte introduktionen som ett brev i vilken du hälsar på läsaren och beskriver vem du är, utan håll dig till punkterna ovan och uttryck dig lika formellt som i det resterande CV:t.

En utmärkt introduktion kan se ut som detta exempel:

KORREKT
Efter fem år som kvalitetssäkrare har jag framstående förmågor i kvalitetskontroll, hygien, livsmedelskännedom och kommunikation. Jag drivs av att möta kunder och företag och att tillsammans med dem bedöma kvalitén på varor eller miljöer efter behov. Något som jag dessutom älskar är processen att förbättra och utveckla aspekter för att på så vis leda företaget framåt. Mitt mål är att hitta lösningar på alla problem jag stöter på i jobbet samt att i slutändan alltid få kontakta kunden med goda nyheter.

CV för kvalitetssäkring

Arbetslivserfarenheter

Sektionen härnäst är den som de flesta associerar med CV:t och som ofta upplevs som viktigast, och det är den om arbetslivserfarenheter. I den sektionen kan du ange uppåt fem eller sex utvalda erfarenheter som är relevanta för jobbet du söker och som är under tio år gamla och därmed aktuella. Varje arbetslivserfarenhet ska dessutom presenteras med följande information:

 • Yrkestitel, roll eller huvudsakliga arbetsuppgift.
 • Arbetsplats eller företag samt läge.
 • Tidsperiod i helår eller månad och år.
 • Kortfattade kommentarer som berättar om arbetsuppgifter, ansvarsområden, prestationer, insikter, lärdomar och liknande.
📌 Tips: Fastna inte i tankarna om att varje arbetslivserfarenhet måste vara en lång anställning utan ange därtill erfarenheter såsom extrajobb, volontärarbeten, praktikplatser, APL, lärlingstjänster eller uppdrag från en fritidsaktivitet eller skolan.
⚠️ Varning: Om du inkluderar många erfarenheter måste du vara sparsammare i informationen du anger, så försök att hitta ett lagom mellanting.

En dålig och bristfällig arbetslivserfarenhet för en kvalitetssäkrare kan se ut som följande exempel:

FELAKTIG
Bilmekaniker
Mars 2006-September 2006

 • Jag hade en viktig roll i verkstaden då jag fick möta och kontakta kunder, meka med bilar och göra iordning i verkstaden. Jag assisterade även kollegor.
 • Jobbet passade inte mig då jag inte är en typ som vill arbeta så fysiskt utan snarare behandla kvalitet och utveckling.

Utbildningar

Dina utbildningar är i princip lika viktiga som dina arbetslivserfarenheter och därför får de en egen sektion härnäst. I denna sektion behöver du vara lika selektiv i vilka erfarenheter som ska få utrymme då varje utbildning måste vara tydligt relevant för jobbet du söker, vara under tio år gamla och ha givit dig något i din nuvarande eller nya karriär. Varje utbildning ska därtill presenteras med följande information:

 • Examen, program, kurs eller utbildning.
 • Skola, lärosäte eller utbildare samt läge.
 • Tidsperiod i helår eller månad och år.
 • Eventuell kommentar som anger profil, inriktning, specialisering eller liknande.
⚠️ Varning: Inkludera aldrig uppenbara eller ointressanta utbildningar såsom en grundskoleutbildning eller kurser som är obligatoriska i din examen.

En jättebra utbildning att ange i ett kvalitetssäkrar-CV kan till exempel vara denna:

KORREKT
Mjukvarutestare
Teknikhögskolan Stockholm
2015-2017

Kompetenser

I de allra flesta fall avslutar sektionen om kompetenser ditt CV då den på ett tydligt vis rundar av ditt CV och listar alla dina meriterande kompetenser, oavsett om de redan nämnts i CV:t eller inte. Det är en utmärkt metod för att sätta punkt för CV:t.

Börja gärna sektionen med dina mest yrkesspecifika och konkreta kompetenser. Det kan exempelvis vara kommunikationsfärdigheter, metoder och tekniker som används i arbetet, kunskap om din specifika bransch, fysiska förmågor, tekniska färdigheter och så vidare. Därefter kan du gå vidare och lyfta fram de mindre yrkesspecifika men fortfarande meriterande kompetenserna såsom språkkunskaper, innehav av körkort och liknande.

📌 Tips: Om du anger fler än åtta punkter i din lista är det bäst att dela upp sektionen i varsina sektioner eller i underrubriker för att förenkla läsningen.
⚠️ Varning: Notera att samtliga exempel ovan är “hårda”, vilket innebär att de är konkreta och lätta att bevisa, och att “mjuka” kompetenser inte hör hemma i sektionen då de är abstrakta och snarare samspelar med egenskaper. “Mjuka” kompetenser kan dock vara minst lika meriterande som “hårda” och bör därför presenteras i introduktionen eller kanske i ditt personliga brev.

Några “mjuka” kompetenser som är viktiga för en kvalitetssäkrare att ha men som inte ska anges i sektionen i fråga kan vara:

 • Kreativ.
 • Lösningsorienterad.
 • Observant.
 • Noggrann.
 • Samarbetsvillig.
 • Kommunikativ.

Övriga sektioner

Det finns vissa som kan inkludera ytterligare sektioner i sina CV:n då de har meriter som inte fått tidigare utrymme i CV:t. Det kan exempelvis handla om publikationer, medverkanden i betydande mediala sammanhang, priser eller utmärkelser. Sådana sektioner kan vara nyckeln till att verkligen sticka ut och imponera på hela rekryteringsavdelningen.

📌 Tips: Kalla helst sektionen för det den innehåller, då det ökar överskådligheten av CV:t.
⚠️ Varning: Ange inte ännu en sektion om du inte har minst två relevanta meriter som inte har självklara platser någon annanstans i CV:ts tidigare sektioner.

CV för kvalitetssäkring

Sammanfattning: Skapa ett utmärkt CV för kvalitetssäkring

Innan vi avslutar artikeln önskar vi få upprepa de viktigaste tipsen och varningarna vi angett, för att förtydliga vad du behöver ha i åtanke när du själv skapar ett CV. Det underlättar även i framtiden om du behöver friska upp minnet.

📌 Tips:

 • Sök efter och ladda ner en CV-mall och se därmed till att du ger läsaren ett gott intryck.
 • Var noga med att anpassa både strukturen och språket i CV:t så att du framstår som kvalificerad och tilltalande.
 • Ta vara på hela CV:t och dess sektioner för att försäkra dig om att alla dina meriter och fördelar ges utrymme.
 • Visa dina unika sidor och försök att sticka ut, så att du blir minnesvärd och anses extra intressant.

⚠️ Varningar:

 • Glöm inte att vara kontinuerlig och koncist i ditt CV så att du inte framstår som rörig eller olämplig för det i många fall strukturerade jobbet i fråga.
 • Inkludera aldrig information som är irrelevant, oseriös, falsk, inaktuell, uppenbar, för personlig eller olämplig på andra plan.
 • Akta dig för att göra CV:t för långt då det trots allt bör förbli lättläst och inte ta för mycket av läsarens tid.

Få mer hjälp om du vill

Om du anser dig behöva ytterligare hjälp i att skriva ett CV eller en ansökan i övrigt gör du rätt i att klicka dig vidare på vår hemsida. Vi erbjuder som sagt inspirerande exempel och lärorika texter, och fantastiska mallar som är helt gratis. Men vi erbjuder dessutom en personligt brev- och CV-byggare som gör arbetet enklare, roligare och snabbare.

Optimera din ansökan med vår hjälp redan idag, och njut sedan av hur jobberbjudandena rullar in. Lycka till!

CV för kvalitetssäkring

Vanliga frågor och svar om att söka jobb inom kvalitetssäkring

Fråga: Är det lätt att få jobb som kvalitetssäkrare?

Svar: Det är svårt att svara på frågan om det är lätt att bli kvalitetssäkrare då yrket är så pass mångsidigt och finns i så många branscher. Inom IT är det dock för närvarande hög efterfrågan, så där är det relativt enkelt att få jobb.

Fråga: Hur mycket tjänar en kvalitetssäkrare eller testare i snitt?

Svar: Snittlönen för kvalitetssäkrare och testare i allmänhet är för närvarande 44 900 kronor i Sverige. Män tjänar en snittlön på 45 200 kronor och kvinnor 44 300 kronor.

Liknande artiklar