CV-exempel för affärsanalytiker

Som affärsanalytiker är du en person som hjälper företag att öka deras vinst- och tillväxthastighet. Du kan presentera analytiska slutsatser för dina kollegor på ett precist sätt och du vet hur man arbetar med olika sorters information.

Genomsnittligt betyg för den här mallen

Trots att rollen som affärsanalytiker aktualiserar ett flertal kunskapsområden, kanske hur man formulerar ett bra affärsanalytiker-CV inte är ett av dem. Som tur är finns det ingen anledning att oroa sig. Vårt team finns här för att guida dig genom processen att skriva ett framgångsrikt affärsanalytiker-CV.

Denna artikel kommer att visa dig hur du skapar ett effektivt personligt brev med hjälp av våra CV-exempel för affärsanalytiker. Vi vågar lita på att våra tips och exempel kommer att ge dig fler intervjuer.

Vårt mål är att hjälpa potentiella arbetsgivare att se vad du kommer kunna bidra med hos deras företag.

Table of Contents

Vad du bör inkludera i ett affärsanalytiker-CV

De flesta av oss har någon gång under vår karriär behövt genomgå en jobbansökningsprocess. Det kan verka utmanande till en början, men det finns metoder som kan snabba på processen. Som tur är finns våra CV-exempel för affärsanalytiker här för att underlätta för dig.

Som affärsanalytiker har jag själv god insikt i vidden av ansvarsområden som kan aktualiseras inom denna typ av tjänst. Du kanske försöker skapa datavisualiseringar i Excel ena dagen och organisera datamängder i SQL nästa dag. Att sammanfatta alla relevanta erfarenheter på ett pappersark kan vara svårt när man har så många bollar i luften. Du måste lyckas visa företaget att du spelar en avgörande roll för deras tillväxt.

Din ansökan måste ha en stark formatering; den behöver en sammanfattning, sektioner för utbildning och arbetslivserfarenhet, och den måste belysa dina kompetensområden. Det finns många faktorer att ha i åtanke när du skriver ett affärsanalytiker-CV.

Ett bra CV kommer att få dig anställd mycket snabbare och öka dina chanser att få ett jobberbjudande från ditt drömjobb.

Här följer tre huvudfaktorer som du måste ha i åtanke för att få ditt affärsanalytiker-CV att sticka ut:

 • Du bör beskriva dina kompetensområden och prestationer genom att använda ordval som passar jobbet. Företag använder automatiserade nyckelordsfilter för att snabbt gå igenom ansökningar. Ett populärt företag kan ta emot hundratals ansökningar varje dag. För att effektivisera processen använder HR-avdelningar program som hittar de CV:n som har högst antal matchande nyckelord.
 • Du måste formatera ditt CV. Att organisera din ansökan i sektioner kommer att göra den enklare att förstå, lättare att läsa och få den att framstå som mer professionell. Försök att hålla all information på en sida; det är bäst att hålla texten kortfattad och informativ.
 • Skapa intresse genom att på ett effektivt sätt beskriva din tidigare arbetslivserfarenhet. Berätta för läsaren om hur du gynnade din tidigare arbetsgivare genom dina prestationer inom olika ansvarsområden. Få rekryteraren att se ditt värde genom din tidigare arbetslivserfarenhet.

CV affärsanalytiker

CV-sammanfattning för affärsanalytiker

Företag tar emot många CV:n från personer som söker till öppna positioner som affärsanalytiker. Vi kan räkna med att rekryterare inte läser igenom alla CV:n ordentligt. Enligt en ny studie spenderar rekryterare i genomsnitt bara 6 sekunder på ett CV.

Ett bra tips för att snabbt och effektivt presentera dig för läsaren är genom att skriva ett inledande stycke, även kallat sammanfattning.

Denna sektion ska vara högst upp på ditt CV under din kontaktinformation, och bör endast vara några meningar lång.

Du måste presentera dina kompetensområden och prestationer samtidigt som du visar hur du kan gynna företaget. Tänk dig att du gör en försäljningspresentation.

En sektion med en sammanfattning är avgörande för ditt affärsanalytiker-CV, då det kan ha en stark positiv effekt på rekryterarens intresse och beslut att anställa dig. Försök att få in ditt karriärmål också.

Exempel på en effektiv sammanfattning

KORREKT

Sammanfattning

__________________________________________________________________________

Analytiker inom affärssystem med fem års erfarenhet av bank- och IT-sektorn. Bland de mest anmärkningsvärda resultaten som jag har åstadkommit kan nämnas en ökning av de årliga intäkterna från kreditkortsverksamheten med 15 % genom att optimera SQL-klientdatabaser. Jag har en kandidatexamen i dataanalys och vill gärna använda mina analytiska förmågor för att förbättra verksamheten på Folkets bank.

Detta är en bra sammanfattning. Den presenterar dina tidigare prestationer och siffror som visar att du gynnade företaget som du arbetade för. Sammanfattningen nämner involvering i projektgrupper genom deltagande i projekt för att optimera verksamheten.

Vidare berör den kort din utbildning och mål med att ansöka hos banken. Ju mer heltäckande och kortfattad ditt inledande stycke är, desto bättre effekt kommer den att få.

Att skriva en professionell sammanfattning kan vara knepigt eftersom du måste se till att den inte blir för kort eller diffus.

Exempel på en svag sammanfattning

INKORREKT

Sammanfattning

__________________________________________________________________________

Analytiker inom företagsdata med mångårig erfarenhet av att analysera företagets affärsverksamhet och utveckla strategier för att spara pengar på tillgångar.

Detta är ett exempel på en svag sammanfattning. Det finns ingen substans eller värdefull information att finna i denna text. En rekryterare kommer inte att förstå var du arbetar eller vilka uppgifter du utför i din roll som affärsanalytiker. Denna sammanfattning säger inte mycket, och den är för vag.

Se alltid till att din professionella sammanfattning fyller sitt syfte och skapar en tydlig och sammanhängande bild av dig som affärsanalytiker.

Sektionen för arbetslivserfarenhet i en affärsanalytikers CV

Nu är du färdig med den professionella sammanfattningen och det är dags att gå vidare till den viktigaste delen av ditt CV – sektionen för arbetslivserfarenhet. Det är i denna del som du beskriver relevanta arbetslivserfarenheter och prestationer på ett detaljerat och lättförståeligt sätt.

Under sektionen för arbetslivserfarenhet kan rekryteraren få veta mer och dig och varför du är en bra matchning för tjänsten. Även en affärsanalytiker som söker jobb på ingångsnivå behöver en tydlig och engagerande sektion för arbetslivserfarenhet.

Om du önskar påbörja din karriär som affärsanalytiker men inte har erfarenhet av någon motsvarande roll, behöver du inte oroa dig; du kan inkludera tidigare arbetslivserfarenhet från andra jobb som du har haft. Du kan visa hur kunskaperna som du har förvärvat och använt i tidigare tjänster är relevanta.

Om du exempelvis har jobbat som revisor tidigare, kan du redogöra för överlappande kunskapsområden som är relevanta för båda yrken. Båda rollerna kräver analytiska förmågor och kunskap inom organisation av data.

Titta på våra CV-mallar för affärsanalytiker samt vår mall för personligt brev, för att bättre förstå den nödvändiga formateringen.

Som tur är finns vi här för att hjälpa dig att skriva och formatera den bästa sektionen för arbetslivserfarenhet genom att följa dessa tips:

Hitta balansen mellan lekmannatermer och fackspråk

Det kan vara en utmaning att skriva ett CV som på ett perfekt sätt beskriver din arbetslivserfarenhet. Dock är det nödvändigt att du lyckas förmedla det du vill säga i denna del av din ansökan.

Du måste se till att använda vanliga ord parallelt med industri-jargong. En tydlig men samtidigt heltäckande blandning av olika affärsrelaterade nyckelord kan fånga en rekryterares öga direkt. Men överdriv inte mängden termer och begrepp som är svåra att ta till sig.

Ett bra tips är att göra lite efterforskning i branschen för affärsanalytiker samt i företagen som du ansöker hos, innan du skriver din sektion för arbetslivserfarenhet. Att förstå jargongen och företagsspecifika nyckelord kan få dig att sticka ut från mängden.

Vissa företag använder program som scannar efter nyckelord; andra HR-avdelningar kan läsa igenom ansökningar varje dag. Se till att dina tidigare tjänster beskrivs på ett sätt som är sammanhängande och enkelt att läsa, samtidigt som du inkluderar industrispecifika begrepp där det passar.

Visa din mångsidighet och dina kompetensområden

En affärsanalytiker eller konsults arbete innefattar en bredd av ansvarsområden. En affärsanalytikers arbetsuppgifter skiljer sig åt mellan olika företag och olika branscher.

En affärskonsult som jobbar i finansbranschen kommer att ha andra ansvarsområden än någon som jobbar inom hälso- och sjukvårdssektorn. Detta bör dock inte hindra dig från att testa på och söka dig till andra branscher.

Som affärsanalytiker kan kunskaperna som du förvärvar genom en tjänst fortfarande vara användbara hos ett annat företag som driver en helt annan typ av verksamhet. Affärsanalytiker inom IT kan ha en avsevärd mängd överlappande kompetensområden som kan användas i detaljhandelsbranschen.

Du måste presentera färdigheter och kunskap som kan översättas till olika affärsanalytikerroller. Här följer några kompetensområden som alla vettiga företag kommer att lägga märke till:

 • Statistisk och prediktiv analys
 • Förmåga att skapa detaljerade rapporter som beskriver företagets nuvarande prestationer, mål, resurser och brister i prestationerna
 • Analysera marknadstrender och upptäcka tillväxtmöjligheter
 • Uppbyggnad av statistiska datavisualiseringar med hjälp av företagsdata
 • Affärsanalys

Demonstrera värde

När det kommer till en affärsanalytikers roll, kan det vara en utmaning att beskriva din arbetslivserfarenhet på enbart några få meningar. Detta är anledningen till varför du måste fokusera på att redogöra för dina prestationer i sektionen för arbetslivserfarenhet, både verbalt och numeriskt.

Företaget är ute efter en kandidat som kommer att gynna dem och ha en positiv effekt på företagets ekonomi och effektivitet. Du kan öka ditt värde genom att presentera dina tidigare resultat. Titta på vår CV-mall för fler CV-exempel.

Här följer några exempel på tidigare resultat som du kan visa för rekryteraren:

 • Ökat nettoomsättningen för marknadsföringskampanjer för kreditkort under julsäsongen med 15 %
 • Minskat kunders återbetalning i butik med 10 %
 • Optimerat kunddatabas med hjälp av SQL-skript
 • Ökat effektiviteten i teamets affärsprocesser genom implementering av optimeringsstrategi

Exempel på effektivt angiven arbetslivserfarenhet i ett CV för en affärsanalytiker

Som vi redan vet, är sektionen för arbetslivserfarenhet den viktigaste delen av ditt CV. Den måste på ett tydligt sätt förmedla dina erfarenheter och prestationer från tidigare tjänster.

En utmärkt metod för att skriva en framgångsrik sektion för arbetslivserfarenhet är att använda nyckelord med lite branschjargong, att visa dina kompetensområden och prestationer, samt att visa ditt värde som anställd.

Här följer ett exempel på en effektiv redogörelse för tidigare arbetslivserfarenhet som affärsanalytiker:

KORREKT

ERFARENHET

_______________________________________

Affärsanalytiker

  Folkets bank

06/2015 – 11/2018

Stockholm, Stockholm

 • Förbättrade datainsamlingsprocessen för företagets SQL-databas, vilket ökade analysteamets effektivitet med 15 % och minskade antalet katalogiseringsfel
 • Förbättrade kundportalen för Internet Banking, vilket ökade antalet nya användare med 12 %
 • Genomförde ett organisationsprojekt för Excel-databaser för marknadsavdelningen. Ökade den beräknade aktiveringsgraden för Visa-kreditkort med 7 % genom marknadsföringskampanj

Exempel på dåligt angiven arbetslivserfarenhet i ett CV för en affärsanalytiker

När du formulerar ditt CV:s sektion för arbetslivserfarenhet, är de fullt möjligt att presentera för lite information. Du måste se till att det du skriver är tydligt och förklarar dina tidigare arbetsuppgifter och prestationer på ett sätt som marknadsför dig väl.

Här följer ett exempel på hur du INTE bör redogöra för din tidigare arbetslivserfarenhet.

INKORREKT

ERFARENHET

_______________________________________

Affärsanalytiker

Folkets bank

06/2015 – 11/2018

Stockholm, Stockholm

 • Förbättrade företagets datainsamlingsprocess för dess databas samt andra affärsprocesser
 • Förbättrade kundportalen för Internet Banking
 • Ökande användningen av kreditkort genom en marknadsföringskampanj för företaget

Hur man skriver en utbildningssektion

En sektion för utbildning är ett effektivt sätt att höja dina meriter i rekryterarens ögon. Utöver en sektion för arbetslivserfarenhet, kan en beskrivning av din arbetsrelaterade utbildning och relevanta kurser som du har tagit, öka en rekryterares intresse för ditt CV.

Om du befinner dig i en senior tjänst och redan har några års arbetslivserfarenhet kan du hålla sektionen för utbildning kortfattad. Om du söker en tjänst som affärsanalytiker på ingångsnivå, bör du inkludera relevanta kurser som du läste på universitetet för att visa att du är tillräckligt kvalificerad för rollen.

Exempel på en utbildningssektion

Detta är ett exempel på hur en ansökan till en tjänst på ingångsnivå bör se ut.

KORREKT

UTBILDNING

_______________________________________

Kandidatexamen i ekonomi

Stockholms universitet

2015 – 2018

 • Relevanta kurser: Grunder i bokföring och finans, informationshantering och analys, ekonometri, empirisk mikroekonomi, makroekonomi, mikroekonomi/spelteori, internationell- och utvecklingsekonomi
 • Genomsnittligt betyg: B

Det är viktigt att notera att ansökande som är erfarna affärsanalytiker inte behöver inkludera relevanta kurser. Ange då enbart universitetets/högskolans namn, samt vilken utbildning du har.

affärsanalytiker

Presentera dina viktigaste kunskapsområden på ditt affärsanalytiker-CV

Trots att ansvarsområden kan se olika ut beroende på vilket företag du jobbar hos, brukar inte affärsanalytikers kunskapsområden skilja sig särskilt mycket åt. Som analytiker måste du veta hur man arbetar med stora mängder data och hur datan ska organiseras i program för dataförvaltning.

Rapporteringsverktygen som en affärsanalytiker behöver idag är välkända. Program för dataanalys som SQL, Excel, och Power BI bör vara en del av din kunskapsarsenal, eftersom dessa program används i de flesta sektorer inom yrket.

Utöver vana i liknande program bör du även inkludera kunskap inom statistisk analys.

Här följer en lista över kompetensområden som du bör inkludera i ditt affärsanalytiker-CV:

 • SQL (MySQL, PostgreSQL, SQLite, SQL Server)
 • Microsoft Excel
 • Powerpoint, Google Slides
 • Tableau, Power BI
 • R, Python
 • Linjär regressionsanalys, A/B-testning
 • Ledning av affärsteam

Ytterligare tips för att skapa ett perfekt CV för en affärsanalytiker

Nu när du har ett fullfjädrat CV redo, är det dags att börja söka till olika tjänster. Om du dock vill ta din ansökan till nästa nivå, bör du se till att skaffa dig några certifieringar.

Trots att certifieringar kostar pengar, kommer du kunna vinna tillbaka pengarna med ditt CV. De kommer att skicka ett starkt meddelande till rekryteraren om att du känner till yrkesreglerna.

Certifieringar kommer att hjälpa dig att få ditt drömjobb snabbare. Här följer vår lista över bra certifieringar för en affärsanalytiker att ha på sitt CV:

 • Certifierad Java SE8-programmerare
 • Certificate of Capability in Business Analysis (CCBA)
 • Professional in Business Analysis (PMI-PBA)
 • Certified Business Analysis Professional (CBAP)

Nyckelpunkter

 • En affärsanalytiker måste ha en bredd av kunskaper och kompetensområden, så var inte rädd för att inkludera ett flertal relaterade förmågor i ditt CV.
 • Även om du inte har tidigare erfarenhet av att arbeta som affärsanalytiker, bör du inkludera arbetslivserfarenhet från andra jobb där du använde analytiska förmågor.
 • Förklara hur dina prestationer gynnade din tidigare arbetsgivare; detta kommer att göra ditt CV intressantare och antalet jobberbjudanden kommer att öka.

Frågor och svar

 • Hur långt bör ett CV för en affärsanalytiker vara?

Du bör hålla dig till en sida. Om det är längre än så kommer rekryteraren bara att titta igenom det snabbt, vilket sänker dina chanser att få ditt drömjobb. Titta på vårt CV-exempel för affärsanalytiker.

 • Bör jag inkludera projekt i ett affärsanalytiker-CV?

Ja, dina projektbeskrivningar bör inkluderas i sektionen för arbetslivserfarenhet i ditt CV. Förklara i punktform på vilka sätt du deltog i projektet och vad du uppnådde. Titta på våra CV-exempel för affärsanalytiker.

 • Vad är rekryterare särskilt uppmärksamma på i ett CV för en affärsanalytiker?

Många rekryterare använder program som scannar ord. Du bör inkludera nyckelord och företagsorienterad terminologi för att fånga rekryterarens uppmärksamhet. Se dock till att inte överanvända denna typ av språk i ditt affärsanalytiker-CV. Se exempel på detta i vårt CV-exempel.

Liknande artiklar