Kom igång med ditt konsult-CV genom att skriva en konsultprofil

Yrkestiteln konsult är svårdefinierad då det är ett samlingsnamn för alla möjliga typer av yrken. Det kan handla om konstnärliga verksamheter, om affärsyrken, om samhälleliga roller och en mängd andra områden.

Genomsnittligt betyg för den här mallen

5.0
Rated 5 out of 5
Från 1 Recensioner

Något som samtliga konsulter har gemensamt är dock att de är experter inom sina specifika branscher eller tjänster samt att de erbjuder hjälp och stöd till medarbetare, företag eller projekt av olika slag.

För att få kalla dig konsult måste du därför ha en spetskunskap och få uppdrag från kunder. Det lyckas du bäst med genom att presentera dina främsta fördelar i ett CV för konsulter, eller en konsultprofil som det snarare kallas. En konsultprofil är lite annorlunda från ett traditionellt och generellt CV, och dessa skillnader kommer vi att behandla i följande artikel. Vi kommer att gå igenom allt du behöver veta för att kunna skapa en egen fördelaktig konsultprofil genom att behandla följande punkter:

 • Ett konsultprofil-exempel.
 • Hänvisningar till ytterligare exempel och lärorika texter.
 • Några ord om vilka konkreta skillnader som finns mellan en konsultprofil och ett generellt CV.
 • Genomgångar i hur du skapar en konsultprofil på egen hand med tillhörande exempel, tips och varningar.
 • Svar på vanliga frågor om att skriva konsultprofiler.

Table of Contents

Exempel på en konsultprofil

Annie Järvheden
19960415
Affärsutvecklingskonsult
073-6634553
anniejarvheden@konsult.se
Malmgatan 4C
70219, Örebro
anniejarvhedenkonsult.se
linkedin.com/annie.jarvheden1

Introduktion
Dokumenterat framgångsrik affärsutvecklingskonsult med erfarenhet inom områden såsom livsmedel, bank, detaljhandel och tech. Har arbetat som anställd och frilans, och i kortsiktiga och långsiktiga uppdrag, men drar mig för närvarande på mer långsiktiga uppdragsgivare då jag uppskattar att ett arbete blir utförligt gjort och ger så fördelaktiga resultat som möjligt. Mina främsta styrkor är min problemlösningsförmåga, min idérikedom och min kommunikativa sida.

Tidigare erfarenheter och uppdrag
Konsult inom affärsutveckling
Frilans för Intersport
2022

 • Mitt senaste uppdrag som konsult, där mina tjänster resulterade i en långsiktig plan för en konstant ökning av kapital och försäljning.
 • Skapade en överblick över företaget, analyserade problemområden och utvecklingsmöjligheter, satte upp strategier för förbättring och såg till sist till att strategierna följdes och gav så fördelaktiga resultat som möjligt.
 • Det första steget av vårt projekt ledde till en omsättningsökning på hela 47%.

Konsult inom affärsutveckling
Frilans genom LinkedIn och webbsida
2020-2022

 • Arbetade med en mängd kunder och uppdragsgivare i såväl kortsiktiga som långsiktiga konsultuppdrag.
 • Hittade och skapade kontakt med kunder som ofta var återkommande och alltid nöjda.
 • Slutförde aldrig ett projekt förrän jag fick se tydliga resultat i form av omsättningsökning, kundnöjdhet eller bättre fungerande strategier och arbetssätt inom företaget.
 • Fick många värdefulla kunskaper inom initiativtagande, marknadsföring, problemlösning, samarbete och effektivisering.

Business Manager
Adecco Malmö
2019-2020

 • Arbetade med ett stort team konsulter inom HR och försäljning.
 • Utförde främst planerings- och försäljningsstrategier för våra kunder, och skapande samt upprätthöll relationer inom och i relation till olika företag.
 • Inledde kontakter och relationer inom företag som jag vet består än idag och som lett till stora framgångar för företagen.
 • Fick många lärdomar inom administrativa uppgifter, planering, strategi och kundbemötande. Lärde mig därtill mycket om försäljning.

Affärskonsult
Adecco distans
2018

 • Arbetade på sidan av studierna som affärskonsult för flera olika företag. Dafgårds, Felix och Knorr är bara några av dem.
 • Deltog i pitch- och utvecklingsmöten med såväl VD:s som marknadsförings-, produktutvecklings- och ekonomiavdelningar.
 • Hjälpte till med att öka omsättningen med minst 12% i alla företag jag konsulterade.
 • Lärde mig en hel del praktiska förmågor inom kommunikation, analys, idéskapande och projektprocess.

Utbildningar

Fortbildning Affärsekonomiska beslut och styrning
Executive Management Institute Stockholm
2018

Kandidatprogram Offentlig förvaltning och ledning
Örebro Universitet
2015-2018

 • Profil Affärsutveckling.

Ekonomiprogrammet
Thorén Business School Örebro
2012-2015

 • Fördjupning Redovisning och finansiering.

Kvalifikationer och kompetenser

Kvalifikationer:

 • Utbildad affärsutvecklare med spetskompetens inom ekonomi och affärsstrategi.
 • Erfarenhet som anställd såväl som frilans.

Yrkeskompetens:

 • Avancerade kunskaper inom affärsanalys, -utveckling och -strategi.
 • Dokumenterat goda färdigheter inom HR och försäljning.
 • Mycket goda färdigheter inom projektledning och kommunikation.
 • Grundläggande juridiska och ekonomiska kunskaper.

Övrig kompetens:

 • God vana i Office 365 och Google Drive.
 • Svenska som modersmål.
 • Flytande i engelska.
 • Avancerade kunskaper i finska.
 • B-körkort.

CV för konsulter

Hitta fler lärorika texter hos oss

Om exemplet ovan inte tilltalade dig eller din situation, eller om du vill ta del av ytterligare sådana av andra anledningar, så kan du klicka dig vidare till vår hemsida. Där kan du läsa CV-exempel inom en mängd yrkesområden och nivåer, som exempelvis för CV:n på engelska, för studenter, för konstnärer och för chefer.

Du kan därtill ta en titt på våra övriga texter som kan vara till stor hjälp. Vi erbjuder artiklar, guider och blogginlägg som alla djupdyker i olika sektioner, aspekter och teman.

Skillnad på konsultprofil och CV för konsulter

Innan vi sätter igång med att guida dig genom processen att göra en egen konsultprofil så vill vi förtydliga skillnaderna mellan en konsultprofil och ett CV. Detta för att du inte ska råka blanda ihop dem och på så vis förvirra läsaren eller för att du ska vara osäker på vilket fokus du måste ha.

Båda alternativen är dokument som visar vem du är, vad du kan göra, vad du har för erfarenhet och varför du är en god kandidat för jobbet eller uppdraget. Den största skillnaden är dock att ett generellt CV bör vara mer övergripande och berätta om dina erfarenheter i helhet, och att en konsultprofil är mer anpassad och begränsad. En sådan fokuserar endast på en del av karriären och kompetenserna, som är nära kopplade till det uppdrag du söker härnäst. Kanske vill du endast ta dig an uppdrag som redovisningskonsult, och då måste du rikta fokuset till just det. Eller också kanske du vill arbeta inom din spetskompetens i geologi, och då är det viktigt att du endast behandlar relevanta delar till sådana arbeten.

📌 Tips: En konsultprofil kan lyfta fram dina fördelar på ett tydligare och mer ingående vis, och därför är den att föredra i ett konsultsammanhang. Spara ditt övergripande CV till när du söker fast anställning!

Skapa ett bra CV eller konsultprofil med utsidan först

Nu när det är dags för dig att göra en egen konsultprofil är det bäst att börja med utsidan först. Utsidan, eller layouten, är nämligen det första din uppdragsgivare, rekryterare eller arbetsgivare kommer att se och det är avgörande i det första intrycket. Utan en bra layout riskerar din konsultprofil att hamna i papperskorgen redan innan det blivit genomläst.

Många konsulter skriver sin profil som en enkel lista i ett Word-dokument, men det är mycket mer fördelaktigt om du hittar en layout som väcker intresse, riktar fokuset åt flera delar av dokumentet och som gör dig minnesvärd. Det kan du lyckas med om du väljer en lagom detaljerad och färglagd design samt om du hittar ett typsnitt och en struktur som underlättar läsningen.

📌 Tips: För att slippa framställa en egen layout och riskera att den inte blir tillräckligt fördelaktig så kan du kolla in våra färdiga mallar. De är alla professionellt framtagna och lämpar sig utmärkt för konsultprofiler. Det bästa är dessutom att de gör arbetet enkelt och snabbt, att de går att anpassa, och att de är helt gratis.

Struktur

När du skapar din layout är det också viktigt att fundera på strukturen du ämnar använda. När det gäller sektionerna och delarna av din profil kan du använda följande struktur som är mest logisk:

 • Header.
 • Introduktion.
 • Arbetslivserfarenheter eller uppdrag.
 • Utbildningar eller träning.
 • Kvalifikationer och kompetenser.
 • Eventuella övriga sektioner.

När det gäller innehållet i varje sektion bör du vända dig till en omvänt kronologisk struktur som gör det tydligt vilken erfarenhet du hade senast och vilken som är äldst. Det underlättar överskådligheten och läsningen av din profil och får dig att framstå som strukturerad och lätt att ha att göra med.

⚠️ Varning: En omvänt kronologisk struktur fungerar bara i sektioner som har angivna tidsperioder, så de övriga sektionerna kan du strukturera efter relevans. Då prioriterar du de mest relevanta punkterna först.

Språkbruk

Efter att du valt layout och struktur måste du även ägna språkbruket lite omtanke. Ditt språkbruk påverkar nämligen läsarens huvudsakliga intryck av dig och formar även textens längd, ton och form. Det kan vara avgörande i om du framstår som en trevlig kollega, som en kompetent arbetare och som en relevant kandidat för tjänsten eller uppdraget.

För att lyckas med att framstå som tilltalande och trevlig bör du använda ett språk som är positivt, ödmjukt, objektivt och lättläst. Försök att framstå som en professionell men samtidigt minnesvärd och attraktiv medarbetare. Att undvika avancerade ord och långdragna meningar visar därtill att du kan anpassa språk efter situation och att du har en kommunikativ och pedagogisk ådra som är viktig i arbetet som konsult.

Du måste dessutom uttrycka dig korrekt, utan slarvfel eller talspråk, och med en formell ton för att verka kvalificerad och kompetent. Använd gärna även branschenliga och positivt betingade ordval som reflekterar yrket, för att få läsaren att associera dig med yrket. De kan exempelvis vara:

 • Strategi.
 • Utveckling.
 • Resultat.
 • Process.
 • Uppdrag.
 • Kompetens.
 • Kommunikation.
 • Hjälp.
⚠️ Varning: Undvik att trycka undan din personlighet alltför mycket, då en viss personlig ton kan göra dig intressant och lättare att minnas.

CV för konsulter

Inled din konsultprofil med att lyfta fram dig själv

När de ovanstående aspekterna är avklarade och du känner dig redo för att sätta igång med din egna profil bör du börja i rätt ände – i början. Precis som i andra första möten så måste du presentera ditt namn och vad du gör i första hand, och sedan gå in på detaljnivå och berätta mer. I konsultprofiler passar sig sådana presentationer i en rubrik och/eller som inledande punkt i headern.

Din header är sektionen som placeras högst upp i profilen och som ska läsas allra först. Det är en lista på dina viktigaste person- och kontaktuppgifter som uppdragsgivaren kommer att behöva ha tillgång till. De kan exempelvis vara:

 • För- och efternamn.
 • Födelsedatum eller första delen av personnumret.
 • Yrkesroll eller titel.
 • Telefonnummer.
 • E-post.
 • Postadress.
 • Eventuell länk till professionell webbsida eller LinkedIn.
📌 Tips: Konsulter får fler uppdrag och jobb om de marknadsför sig på flera sätt än ett, så en länk till en egen webbsida eller en LinkedIn-sida är alltid en bra idé.
⚠️ Varning: Inkludera gärna en bild av dig själv i headern, men välj inte vilket som helst. Följ professionella riktlinjer så att du ger ett bra intryck.

En utmärkt header kan se ut som följande:

KORREKT
Didrik Ceder
1981-06-20
Juridikkonsult
070-8799817
didrik.ceder@gmail.com
Rådjursvägen 87
73141, Köping
linkedin.com/didrik_ceder

Introduktion

En annan del av presentationen men som får en egen sektion efter headern är din introduktion. Många väljer att använda sektionen som en professionell sammanfattning, men eftersom att du ger ett starkare intryck och väcker mer intresse om du anger ytterligare information så rekommenderar vi dig att istället kalla den för introduktion.

I introduktionen kan du ange alla relevanta aspekter som läsaren kan vilja känna till, såsom erfarenheter, prestationer, styrkor, drivkrafter, framtidsdrömmar, mål och liknande. Du borde få med så mycket som möjligt men på ett så litet utrymme som möjligt, då introduktionen ska vara kort och koncist. Tre eller fyra meningar brukar vara lagom för att väcka intresse och berätta om den resterande profilen, men ändå gå snabbt att läsa igenom.

📌 Tips: Försök att svara på frågan om varför du söker jobbet och vad som gör dig till en bra kandidat. Då kommer du säkerligen att visa läsaren att du är värd en chans.

En bristande introduktion följer inte råden ovan då den är för kort, för ointressant och använder ett bristande språkbruk, som följande:

FELAKTIG
Jag har alltid velat jobba som sjuksköterska, men också på eget bevåg, och som bemanningssjuksköterska på konsultbasis får jag både och.

Ange tidigare arbetslivserfarenheter och uppdrag

Sektionen som följer de presenterande avsnitten är den som de flesta anser vara den viktigaste, nämligen den om din arbetslivserfarenhet. I den kan du ange de mest betydande och relevanta erfarenheterna och uppdragen du tagit dig an på senare år och som gett bäst resultat. Du behöver inte ange hela din karriär, som i ett CV, utan välj istället ut några få erfarenheter och djupdyk i varje.

Varje erfarenhet eller uppdrag borde presenteras på ett tydligt sätt med följande information:

 • Yrkesroll, titel eller huvudsakliga arbetsuppgift.
 • Arbetsplats, företag, uppdragsgivare eller arbetsgivare samt läge.
 • Tidsperiod i helår eller månad och år.
 • Kortfattade redogörelser för dina arbetsuppgifter, prestationer, ansvarsområden, metoder, lärdomar och insikter.
⚠️ Varning: Ju fler erfarenheter du anger desto mindre utrymme får du att berätta om varje, så försök att hitta en lagom balans. Din profil får trots allt inte bli alltför lång.
📌 Tips: Du behöver inte ange långa anställningar utan enskilda uppdrag, oavsett hur långa eller omfattande, kan vara minst lika meriterande. Faktum är att många uppdragsgivare föredrar att få läsa om uppdragen i sig än om anställningen i helhet.

En sämre arbetslivserfarenhet som är för gammal, som inte anger all relevant information, som lägger för stort fokus vid tidsperioden och som använder ett bristande språkbruk kan likna följande

FELAKTIG
Konsult
1/2 2005-8/5 2007

 • Jag arbetade med flera företag och uppdragsgivare som förbättrades på flera sätt.
 • Mina metoder gjorde företagen mer framgångsrika.

CV för konsulter

Utbildningar

Vissa väljer att exkludera sektionen om utbildningar i sina konsultprofiler men det är viktigt att komma ihåg att vissa uppdragsgivare värderar formella utbildningar högt. Om du exempelvis arbetar som juridik- eller ekonomikonsult måste du ha en viss typ av kompetens, och den kommer oftast från just utbildningar. Så inkludera dem gärna, om än i korthet.

Varje utbildning borde presenteras med följande information till varje:

 • Utbildning, examen, program eller kurs.
 • Skola, lärosäte eller utbildare samt läge.
 • Tidsperiod i månad och år eller helår.
 • Eventuell kort redogörelse för inriktning, profil eller fördjupning.
📌 Tips: Ange bara tydligt relevanta utbildningar och som inte är över tio år gamla.

En utmärkt utbildning att ange i konsultprofilen, om du arbetar som teknikkonsult, kan likna följande:

KORREKT
Teknikprogrammet
Jämtlands gymnasium Östersund
2016-2020

 • Inriktning Teknikvetenskap.

Kvalifikation och kompetens

Många avslutar sina profiler med sektionen om kvalifikation och kompetens, eller färdigheter och kunskaper. I denna sektion kan du ange väl utvalda kompetenser som har ett nära samband med konsultyrket eller som är meriterande på ytterligare sätt. Det är ett utmärkt tillfälle att visa upp sådant som du inte fått nämna tidigare i profilen.

Börja gärna med dina kvalifikationer, som ofta anses mest meriterande. Det kan handla om din utbildningsnivå, hur många års erfarenhet du har, särskilda spetskompetenser eller specialområden, medlemskap i yrkesorganisationer eller licenser, legitimationer eller diplom.

Efter kvalifikationerna borde du lista dina kompetenser, där de mest relevanta prioriteras högst. Nämn gärna sådana som har en korrelation med yrket och som är tydligt relevanta, och fortsätt sedan med övriga kompetensområden som inte nödvändigtvis har med yrket att göra. Det kan exempelvis handla om tekniska kunskaper, fysiska förmågor, kommunikationsförmågor och språkkunskaper. Vissa uppdragsgivare premierar även körkortsinnehav.

📌 Tips: Om du har många punkter i sektionen gör du rätt i att dela upp den i mindre underrubriker eller enskilda sektioner.
⚠️ Varning: Ange helst inte de “mjuka” kompetenserna, då de har mer med personlighet än faktiska kunskaper att göra. De passar bättre att ange i introduktionen.

“Mjuka” kompetenser som är meriterande för de flesta konsulter men som inte är relevant att ange i sektionen i fråga kan exempelvis vara:

 • Pedagogisk.
 • Social.
 • Hjälpsam.
 • Stresstålig.
 • Observant.
 • Flexibel.

Kom ihåg ytterligare sektioner

Konsultprofilen är oftare än inte färdig vid det här tillfället, men om du anser dig ha ytterligare viktiga meriter att ange så kan du addera flera sektioner. Dessa kan exempelvis innehålla publikationer, medverkanden eller omnämningar i särskilda mediala sammanhang, priser och utmärkelser med mera.

📌 Tips: Ange gärna en ytterligare sektion då det kan få dig att sticka ut och verka extra minnesvärd.
⚠️ Varning: Välj inte att inkludera flera sektioner om du inte har något speciellt att ange i dem, eller om informationen har en uppenbar plats någon annanstans i profilen. I så fall är det bättre att undvika dem och hålla profilen kort.

CV för konsulter

Sammanfattning: Kom igång med ditt konsult-CV

Innan du skriver din egna konsultprofil och låter någon du litar på korrekturläsa den bör du ta en extra titt på de viktigaste tipsen och varningarna vi lyft  fram under artikelns gång. De presenteras i tydliga listor nedan, så att du enkelt ska kunna friska upp minnet när du än behöver.

📌 Tips:

 • Se till att anpassa konsultprofilen så att den passar jobbet eller uppdraget du vill söka.
 • Använd gärna våra nya mallar som garanterar ett gott första intryck och en trevligare läsning.
 • Försök att sticka ut och verka unik samtidigt som du håller ett professionellt fokus.
 • Använd både ett språkbruk och en struktur som ger läsaren en bild av att du är kvalificerad, tilltalande och kompetent.

⚠️ Varningar:

 • Undvik att skriva ner information eller tidigare erfarenheter som är irrelevanta, inaktuella eller olämpliga av liknande anledningar.
 • Visa dina främsta meriter kortfattat, så att du inte orsakar att ditt dokument blir alltför långt eller svårläst.
 • Kom ihåg att råden vi givit i artikeln är råd och inte regler. Om uppdraget kräver något speciellt eller om din magkänsla säger något annat än det vi skrivit – välj då bort råden och välj rätt för dig och din situation.

Få mer hjälp hos oss

Vi hoppas att du fann artikeln ovan till stor hjälp och att du börjar känna dig redo för att göra en egen konsultprofil. Om du fortfarande känner att du vill vässa dina kunskaper och få användbara verktyg till processen kan du dock kolla in vår hemsida. Vi erbjuder nämligen inspirerande och lärorika texter såväl som praktiska verktyg. Vår personligt brev- och CV-byggare och våra färdiga mallar är bara några av dem.

Se till att komma igång med din konsultprofil redan idag och öka dina chanser till nya uppdrag och spännande kunder. Lycka till!

CV för konsulter

Vanliga frågor och svar om att skapa en konsultprofil

Fråga: Finns det en kompetens som alla konsulter måste ha?

Svar: Nej, det finns inget krav på att konsulter måste ha en viss kompetens. Dock är det viktigt att du som jobbar som konsult lyfter fram de kompetenser du har inom ditt område, så att du framstår som kapabel och meriterad. Kommunikativa och tekniska kompetenser brukar också vara bra att ha som konsult.

Fråga: Hur skriver man en säljande konsultprofil?

Svar: För att lyckas så bra som möjligt med din konsultprofil, och på så vis göra den säljande och attraktiv, kan du kolla in artikeln ovan och ta del av våra bästa tips och råd. Du kan även ta en titt på konsultprofil-exempel och dra inspiration från andra konsulter inom ditt yrkesområde.

ladda ner konsultresumé
erfaren konsult CV consultor
skriva konsult CV ingen erfarenhet konsult CV

Liknande artiklar