Optimera ditt CV för ekonomichef och få jobbet du söker härnäst

Ekonomichefer har ansvarstagande, viktiga och i många fall krävande roller på olika typer av företag och organisationer. De arbetar bland annat med att hantera den övergripande budgeten, att assistera medarbetare med företagets ekonomi och dylikt.

Genomsnittligt betyg för den här mallen

5.0
Rated 5 out of 5
Från 1 Recensioner

Kort sagt är det ett toppenjobb för dig som vill gå vidare i din ekonomiska karriär och uppnå högre status och nivåer i ditt ledarskap.

Innan du kan söka ett nytt, ledigt jobb som ekonomichef måste du dock samla på dig en hel del erfarenhet och kompetens, och därtill ange dem på ett så fördelaktigt sätt som möjligt i ett CV för ekonomichef. Ett sådant dokument visar nämligen dina meriter och den karriär du haft, samtidigt som det presenterar dig som arbetare och visar på dina övriga fördelar.

Om du är osäker på hur man bäst skriver ett sådant CV kan du behöva en CV-guide för ekonomichefer som vägleder dig. I denna artikel erbjuder vi en sådan och behandlar under tiden följande punkter:

 • Ett konkret CV-exempel för ekonomichefer.
 • Hänvisningar till fler exempel och likvärdiga hjälpsamma texter.
 • En kort guide i hur du hittar en lämplig utsida till ditt CV.
 • Omfattande genomgångar i hur varje sektion av CV:t ska formuleras för att ge bäst resultat, med tydliga exempel.
 • Svar på vanliga frågor om att bli ekonomichef i dagens Sverige.

Table of Contents

CV-exempel för en chef inom ekonomi

Milo Wilk
19930918
Ekonomichef
070-4402074
milo.wilk@gmail.com
Törnrosgatan 89
43237, Varberg
linkedin.com/milo.wilk472918

Introduktion
Erfaren chef inom ekonomi med en bred och omfattande utbildning samt mångfacetterade arbetslivserfarenheter i ryggen. Har en särskild fallenhet för företagsekonomi rent generellt och att leda ekonomiska team, och uppskattar också uppgifter och uppdrag som innefattar problemlösning vilket ofta väcker nya idéer. På senaste tiden har jag skapat ett nytt mål i karriären – vilket innefattar att jag ska ta mer löpande ansvar gällande stora organisationer och på så vis utmana mitt i övrigt lite för rutinmässiga arbetssätt.

Arbetslivserfarenheter
2021-pågående
Ekonomichef
Varbergs kommun

 • Hade en viktig roll som huvudansvarig för ekonomin i Varbergs kommun med ett team av ekonomer, redovisningsassistenter och dylikt.
 • Arbetade dagligen med att assistera och delegera teamet, och att följa upp och ta beslut angående budgeten i kommunen.
 • Samlade en mängd kunskaper kring ledarskap, samarbete, ansvarstagande och inte minst hantering av kommunal ekonomi.

2016-2021
Ekonomiansvarig
Stockholms stadsbibliotek

 • Fick stora ansvar för företagets ekonomi då jag hanterade all bokföring, budgetering och deklarering, samt assisterade medarbetare och chefer med ekonomiska frågor.
 • Arbetade mycket med administrativa uppgifter såväl som ekonomiska sådana, och jag utförde också löpande avstämningar, redovisning och uppföljning i samband med kollegor.
 • Lärde mig mycket om att ta egna initiativ, att redovisa och att optimera företaget gällande ekonomi och budgetering. Utvecklade även mina administrativa och kommunikativa färdigheter.

2015
APL ekonomichef
Södersjukhuset Stockholm

 • Arbetade i nära samband med ekonomichefen och fick delta möten med både kunder och personal.
 • Provade på att sköta övergripande bokföring och budgetering med uppsikt av en ansvarig ekonom.
 • Fick många lärdomar kring hur det praktiska arbetet går till på en ekonomiavdelning och vad ekonomichefer har för dagliga uppgifter.

Utbildningar
2021
Vidareutbildning Certifierad ekonomichef
FAR Stockholm

2013-2016
Kandidatprogram i företagsekonomi
Stockholms universitet

 • Ämnesfördjupning ekonomistyrning.

2009-2012
Ekonomiprogrammet
Påhlmans gymnasium Stockholm

 • Inriktning företagsekonomi.

Kvalifikationer och kompetenser

Kvalifikationer:

 • Certifierad ekonomichef.
 • Utbildning från universitetet och vidareutbildning.
 • Över två års erfarenhet som verksam ekonomichef och sex år som ekonomiansvarig.

Yrkeskompetenser:

 • Avancerade kunskaper i företagsekonomi.
 • Avancerade färdigheter inom budgetering, redovisning, bokföring och uppföljning.
 • Mycket goda kommunikations-, samarbets- och ledarskapsförmågor.
 • Goda administrationsförmågor.
 • Grundläggande tekniska färdigheter.

Övriga kompetenser:

 • Svenska som modersmål.
 • Polska som modersmål.
 • Flytande i engelska.
 • B-körkort.

CV för ekonomichef

Läs fler exempel och dylika hjälpsamma texter här

Din situation är förstås säregen, så vi förstår om CV-exemplet ovan inte var perfekt för just dig, och att du därför önskar få ta del av fler sådana. Då kan du enkelt klicka dig vidare till vår hemsida där vi erbjuder en mängd olika CV-exempel för bland annat revisorer, ekonomiassistenter, bokföringsassistenter och chefer rent generellt. Om du ska söka jobb utanför Sverige kan du även läsa vårt CV-exempel för engelska CV:n.

Det finns därtill dylika lärorika och inspirerande texter på vår hemsida som kan komma till stor användning för dig. De kommer i form av blogginlägg, artiklar och guider och samtliga djupdyker in i de olika aspekterna kring att söka jobb, hitta rätt roll och att skriva en fördelaktig ansökan med såväl CV som ett personligt brev.

Lägg energi på utsidan av CV:t

Du inleder processen av att skapa ett eget CV allra bäst via utsidan, då det avgör läsarens första intryck av dig och dessutom påverkar innehållet på flera sätt. Därför är det ett utmärkt första steg.

Utsidan, eller layouten som den faktiskt kallas, borde för ekonomichefer ha en tydlig balans mellan att verka intresseväckande och att underlätta läsningen. Försök således att hitta ett alternativ som har enstaka spännande designdetaljer som får ditt CV att sticka ut och väcka uppmärksamhet, men som fortfarande drar fokus till innehållet och gör det överskådligt. Ekonomichefer behöver nämligen inte nödvändigtvis visa på en kreativitet eller idérikedom i layouten då jobbet är så pass logiskt och strukturerat, utan det är viktigare att hitta en layout med tydliga punktlistor, markerade rubriker, lättlästa typsnitt, raka linjer och breda marginaler.

⚠️ Varning: Låt aldrig CV:t förbli i ett enkelt Word-dokument, utan ägna utsidan mer omtanke än så. Annars riskerar du att uppfattas som slarvig och oseriös, och olämplig för rollen som ekonomichef.

Ladda ner en färdig CV-mall

Nu kanske du tror att du måste anställa en dyr grafisk formgivare eller försöka dig på att skapa en layout själv, men så är inte fallet. Vi rekommenderar snarare att du använder en av våra färdiga mallar som är helt gratis och superenkla att använda. De är professionellt framtagna och granskade, vilket innebär att de garanterar ett lämpligt första intryck, och du kan dessutom specialanpassa dem i form av färgval, struktur, typsnitt och liknande så att den passar just dig och din situation.

På vår hemsida kan du därtill ladda ner en mallar i både PDF-format och Word-format, beroende på vad rekryteraren efterfrågar. Det innebär att samtliga alternativ kommer att fungera utmärkt oavsett vilken typ av rekrytering som sker.

📌 Tips: Om du är osäker på vilken mall som passar dig bäst kan du ta inspiration från jobbannonsen eller hemsidan till företaget du söker dig till. Där finns det säkerligen typsnitt, strukturer och färger som du kan matcha för att verka extra lämplig för rollen.

Vässa ditt språkbruk

Innan du fortsätter och påbörjar ditt skrivarbete så rekommenderar vi dig att ägna lite omtanke på det språkbruk du ämnar använda. Det är nämligen en aspekt som kommer att påverka rekryterarens uppfattning om dig, så det är viktigt att du uttrycker dig på ett konsekvent och noga övervägt sätt genom hela ditt CV.

Som ekonomichef är det viktigt att du använder ett korrekt och formellt språk som lämpar sig för det professionella dokumentet som ditt CV ju ska vara. Här borde du även använda en objektiv ton, då arbetsgivaren eller rekryteraren inte vill veta av kandidater som är alltför skrytiga eller osäkra. I din objektiva framtoning behöver du därtill hålla ett ständigt professionellt fokus så att du inte glider in på alltför privata eller personliga detaljer som inte är relevanta i sammanhanget.

Sedan är det viktigt att språkbruket är positivt och ödmjukt så att du framstår som så lättsam och trevlig som möjligt. Som ekonomichef kommer du trots allt arbeta med kunder, kollegor och i samband med övriga medarbetare, så det är viktigt att du gör ett intryck av att du är en person som skulle kunna samarbeta och leda på ett lämpligt sätt.

Till sist kan det vara bra att du använder branschenliga ord och begrepp som får rekryteraren att associera dig med rollen redan innan du fått den, då du på så vis kan framstå som extra kvalificerad och kompetent. Några exempel på sådana ord är:

 • Ekonomi.
 • Statistik.
 • Budget.
 • Administration.
 • Utveckling.
 • Ansvar.
 • Kommunikation.
 • Samarbete.
 • Mål.
 • Resultat.
⚠️ Varning: Akta dig för att använda ett alltför avancerat eller långdraget språk, då CV:t bör gå snabbt och lätt att läsa igenom även i rekryteringen av en ekonomichef.

CV för ekonomichef

Påbörja skrivarbetet med ditt namn

När det är dags att du skriver innehållet av CV:t ska du alltid börja med ditt namn, då det ska vara det första arbetsgivaren eller rekryteraren tar del av precis som i andra initiala möten. Du kan antingen skriva det i en rubrik, som en sidfot över CV:t eller som en första punkt i den inledande sektionen, beroende på vilken layout du valt och din personliga preferens.

Den inledande sektionen kallas för header och den listar dina viktigaste person- och kontaktuppgifter som läsaren kommer behöva ha tillgång till under rekryteringsprocessen, och den ska alltid placeras först i CV:t. Uppgifterna som efterfrågas kan skilja sig åt mellan olika företag och arbetsplatser, men för det mesta är följande punkter värda att implementera:

 • Namn.
 • Födelsedatum.
 • Yrkesroll eller titel.
 • Telefonnummer.
 • E-post.
 • Adress.
 • Eventuell länk till LinkedIn-profil eller professionell hemsida.
📌 Tips: De flesta arbetsgivare och rekryterare uppskattar även ett fotografi av dig i headern, så inkludera det om du vill ge dem en extra referens till vem du är. Det kan bidra till att göra dig minnesvärd!
⚠️ Varning: Inkludera inte punkter eller information som är olämplig i sammanhanget, såsom smeknamn, ett fullständigt personnummer, ett jobbnummer, länkar till dina privata sociala medier, eller liknande. Allt som är för oseriöst, personligt, inaktuellt, irrelevant eller som kopplar dig till en tidigare arbetsplats bör undvikas.

En header som inte kan ses som lyckad då den inte följer råden ovan kan se ut som följande:

FELAKTIG
Ekonomichef
Budgetansvarig
Assisterande personalchef
Gift
Göteborgare
19890723-1669
Jesper “Jeppe” Karppinen
instagram.com/jeppekarppinen
jesper@seb.se

Introduktion

Efter headern följer ännu en presenterande sektion, vilken oftast kallas för “introduktion” eller “profil” i modernare sammanhang. Förr valde fler kandidater att endast benämna den som “professionell sammanfattning” och därmed endast lyfta fram en kort beskrivning av den tidigare karriären, men vi rekommenderar dig att inkludera mer information än så. Du kan till exempel ange vad du uppnått för prestationer eller kompetenser, vad du fått för lärdomar och insikter, vad du har för meriterande styrkor, drivkrafter och andra personliga fördelar, samt vilka dina mål och framtidsförhoppningar är. På så vis får du visa en bredare bild av dig själv som yrkesvan person men utan att rikta fokuset från ditt professionella jag.

📌 Tips: Din introduktion ska väcka läsarens intresse så det är viktigt att du anger mycket information, men den bör samtidigt hållas kort. Tre till fyra meningar är lagom för att hålla kvar läsarens uppmärksamhet.

Ett utmärkt exempel på en introduktion för ett ekonomichefs-CV kan vara:

KORREKT
Efter fyra år som verksam ekonomichef och en vidareutbildning har jag insett att min främsta drivkraft ligger i att få följa siffror och statistik i relation till ett framgångsrikt företag. Det passar utmärkt för min analytiska, logiska och strukturerade personlighet, och det får mig att utvecklas som just ekonom. I framtiden vill jag fokusera på att stärka mina kommunikativa- och ledarskapsförmågor då jag gärna vill bli en ännu bättre chef.

Lista dina arbetslivserfarenheter

Nästa sektion anses ofta vara den viktigaste i CV:t och bör därmed få mest plats, och det är den om din arbetslivserfarenhet. Du måste dock fortfarande hålla den koncist för att inte förlora läsarens intresse, så presentera maximalt fem eller sex erfarenheter totalt som är aktuella, relevanta för det jobb du söker och som varit givande i din karriärutveckling. Till varje arbetslivserfarenhet behöver du dessutom ange följande info:

 • Tidsperiod i helår eller månad och år.
 • Huvudsakliga arbetsuppgift, titel eller yrkesroll.
 • Arbetsplats, arbetsgivare eller företag och läge.
 • Få, kortfattade kommentarer i vilka du kan ange arbetsuppgifter, ansvarsområden, prestationer, lärdomar, insikter och dylikt.
📌 Tips: Oftast räcker det att inkludera ett par eller tre erfarenheter, och de behöver inte nödvändigtvis vara långtida anställningar på prestigefyllda företag. Det kan lika gärna handla om sommar- eller extrajobb, volontärarbeten, frilansjobb, APL, praktik eller uppdrag från skolan, en fritidsaktivitet eller vardagen. Använd sedan gärna kommentarerna för att argumentera för erfarenheternas relevans och omfattning!
⚠️ Varning: Inkludera inte arbetslivserfarenheter som är över tio år gamla om de inte är tillräckligt meriterande för att väga upp för sin höga ålder. Det är nämligen oftast bättre att hålla sektionen kort än att fylla den med erfarenheter som inte längre ses som aktuella.

Ett exempel på en arbetslivserfarenhet som kan passa för en ekonomichef men som är bristfälligt formulerad kan likna detta:

FELAKTIG
5/10 2009-31/10 2011
Swedbank Örebro

 • På mitt senaste jobb arbetade jag med bokföring och hantering av fakturor och liknande betalningar.
 • Ibland deltog jag i möten men det tyckte jag mest var tråkigt då kunderna oftast var oförberedda och inte skulle kunna något.
 • Vid ett tillfälle fick jag leda ett projekt med ett par nya kunder, och de verkade vara nöjda med min hjälp.

CV för ekonomichef

Fortsätt med dina utbildningar

Sektionen som följer är den om utbildningar, och den liknar sektionen ovan på flera sätt. För det första måste du följa samma riktlinjer gällande vilken erfarenhet som är värd att presentera och inte, då samtliga behöver vara relevanta, aktuella och givande för din karriär, och för det andra måste du ange liknande info till varje. Den informationen är här närmare bestämt följande:

 • Tidsperiod i helår eller månad och år.
 • Utbildning, kurs, program eller examen.
 • Utbildare, skola, universitet eller lärosäte och läge.
 • Eventuell kort kommentar som anger inriktning, fördjupning eller specialisering.
⚠️ Varning: I sektionen i fråga är det särskilt viktigt att erfarenheterna är tydligt relevanta för jobbet du söker då du inte kan argumentera för deras relevans i kommentarerna. Undvik därmed att ange onödiga utbildningar såsom din grundskoleutbildning, en utbildning från en fritidsaktivitet eller liknande.

Ett exempel på en utbildning som passar perfekt i ett ekonomichefs-CV kan se ut som följande:

KORREKT
2015-2018
Business program (ekonomiprogrammet)
Thorén Business School Uppsala

 • Inriktning redovisning och finansiering.

Komplettera med dina kvalifikationer och kompetenser

Sektionen som säkerligen kommer att avsluta ditt CV är den som ger en sammanfattning på dina kvalifikationer och kompetenser, då den rundar av CV:t på ett bra sätt eftersom den påminner om header som så att den framförs i listform. Den lämnar dessutom läsaren med en tydlig bild av dina främsta meriter.

Du borde alltid inleda sektionen med just kvalifikationerna då de är mest påtagliga och meriterande. Dessa kan exempelvis inkludera hur många års arbetslivserfarenhet du har, vilken nivå av utbildning du har, om du har ett certifikat, en licens eller dylikt, samt om du är medlem i någon viss yrkesorganisation.

Därefter kan du ange alla konkreta och hårda kompetenser som är relevanta för eller meriterande för jobbet du söker. För en ekonomichef borde det framför allt handla om kunskaper inom ekonomi rent generellt, kunskaper om skatt, bokföring, företagsekonomi, budgetering och dylikt, kommunikations- och ledarskapsfärdigheter, tekniska förmågor och så vidare. Det kan också handla om kompetenser som inte har en direkt koppling till yrket men som ändå är meriterande, såsom språkkunskaper, fysiska förmågor eller körkortsinnehav.

📌 Tips: Om du har fler än ungefär åtta punkter i din lista så gör du bäst i att dela upp den i mindre underrubriker eller i separata sektioner. På så vis underlättar du läsningen och gör punkterna tydligare.
⚠️ Varning: Det finns även så kallade mjuka kompetenser som är högst meriterande, men dessa är mer abstrakta och de har snarare med egenskaper än erfarenheter att göra. Dessa borde därför inte ta plats i sektionen i fråga, utan istället sparas till introduktionen eller ditt personliga brev.

Några exempel på mjuka kompetenser som inte ska anges i sektionen men som ändå är efterfrågade av de flesta arbetsgivare och rekryterare för en ekonomichef kan vara:

 • Initiativtagande.
 • Ansvarig.
 • Noggrann.
 • Självständig.
 • Observant.
 • Samarbetsvillig.
 • Strukturerad.
 • Kommunikativ.

Avsluta med potentiella övriga sektioner

Slutligen kan du även addera ytterligare sektioner om du har fler relevanta meriter som inte fått utrymme tidigare i CV:t. Sådana sektioner kan exempelvis behandla priser eller utmärkelser, publikationer, deltaganden i särskilda mediala sammanhang eller något liknande. Allt som kan visa på din kompetens men som inte hör hemma i de övriga sektionerna, alltså.

📌 Tips: Kalla gärna sektionen du adderar för vad den innehåller då det ökar överskådligheten av CV:t och håller det lättläst.
⚠️ Varning: Strunta i att inkludera ytterligare sektioner om de meriter du vill ange redan har uppenbara platser tidigare i CV:t, såsom särskilt intressanta arbetslivserfarenheter eller utbildningar, eller om du endast har en enda merit att ange. I så fall kan du berätta om den i ett personligt brev eller på intervjun istället.

CV för ekonomichef

Sammanfattning: Optimera ditt CV för ekonomichef

Innan vi avslutar artikeln önskar vi få upprepa de viktigaste tipsen och varningarna vi lyft fram i artikeln. På så vis blir det enklare för dig att checka av att du följt råden och att påminna dig själv om de fallgropar du borde undvika, om du mot förmodan skulle råka glömma dem.

📌 Tips:

 • Anpassa ditt CV för att passa jobbet du söker, framför allt i layouten och språkbruket då det får dig att framstå som extra kompetent.
 • Ladda ner och använd en CV-mall så att du försäkrar dig om ett så bra första intryck som möjligt.
 • Använd varje sektion och informationstillfälle till sin fullaste potential då det ger utrymme för alla dina meriter.
 • Våga verka unik och bli på så vis ihågkommen under senare skeden av rekryteringsprocessen. Det kan vara avgörande i om du får jobbet du söker eller inte.

⚠️ Varningar:

 • Inkludera aldrig information som är irrelevant, inaktuell, upprepande, alltför privat, falsk, uppenbar eller olämplig på övriga sätt.
 • Håll CV:t koncist snarare än att fylla det med onödig information, då det bara kommer att störa läsningen.
 • Undvik att rikta fokuset till ditt privata jag heller än ditt professionella jag. En ekonomichef måste nämligen kunna vara professionell i sitt arbete och det ska synas redan i CV:t.

Sök efter ytterligare vägledning hos oss

Det är inte helt enkelt att skriva en optimal ansökan på egen hand, så vi förstår om du fortfarande behöver hjälp trots att du läst artikeln ovan. I så fall kan du söka dig in på vår hemsida och ta del av våra övriga resurser. Vi erbjuder nämligen mer än våra inspirerande CV-exempel, artiklar, guider och blogginlägg. Våra CV-mallar är exempelvis väldigt användbara, för att inte tala om gratis, och de kan göra processen att skapa ett CV både roligare, enklare och snabbare. Vår CV-byggare fungerar också utmärkt för dig som vill få extra stöd.

Ta dig inte an allt på egen hand, utan vässa dina kunskaper tillsammans med oss. Då ska du se att ditt CV lyfter dig över de övriga sökandes och ökar dina chanser att få nästa jobb. Lycka till!

CV för ekonomichef

Svar på vanliga frågor om att bli ekonomichef

Fråga: Vad är snittlönen för en ekonomichef år 2022?

Svar: Ekonomichefer kan få bland de högsta lönerna av alla på Sveriges arbetsmarknad beroende på var de jobbar, vilken erfarenhet de har sedan tidigare och hur stort ansvar de får, men snittlönen ligger på 69 800 kr.

Fråga: Är det lätt att få jobb som ekonomichef?

Svar: Det råder balans på arbetsmarknaden just nu, vilket innebär att det inte ska vara alltför svårt att få lediga jobb då konkurrensen är begränsad. Dock krävs det särskilda utbildningar och kompetenser för att ens vara behörig att söka jobbet, vilket kan vara bra att känna till. En ekonomichef behöver ofta arbeta sig upp till positionen i fråga.

Liknande artiklar