Uppdatera ditt CV för att multiplicera dina chanser att få jobbet du söker

Många av oss har ett CV sedan innan, eller har åtminstone provat på att skriva ett CV någon gång tidigare i livet. Men det CV:t kan vara några år gammalt och därför inte vara modernt eller aktuellt, eller också kan det vara anpassat för yrken som du sökte då snarare än yrkena du vill söka nu. Om så är fallet bör du fundera på hur du uppdaterar ditt CV på bästa sätt, så att du försäkrar dig om att ditt CV är väl anpassat och modernt, och därmed ökar dina chanser att få ett nytt jobb.

Skapa ditt CV på några minuter

Det kanske verkar svårt att börja med en sådan uppdatering, men om du läser igenom den här artikeln får du se att det inte alls behöver vara så krångligt ändå. Vi kommer att behandla följande punkter:

 • Vilka fördelar det finns med att uppdatera ett CV.
 • En guide i hur du uppdaterar ditt CV med tydliga exempel.
 • Några kommentarer om hur du uppdaterar ett personligt brev.
 • Svar på vanliga frågor om att uppdatera ett CV.

hur du uppdaterar ditt CV

Table of Contents

Fördelar med att uppdatera ditt CV

Den största fördelen med att uppdatera CV:t är att du ser till att du anpassar innehållet efter det jobb du vill söka nu. Det medför att din rekryterare eller potentiella arbetsgivare uppfattar dig som mer kvalificerad och meriterad, och det multiplicerar dina chanser att få jobbet många gånger om. Det är bland det bästa du kan göra för att försäkra dig om att ditt CV tas på allvar och att det blir noga övervägt.

En andra mycket stor fördel med en sådan uppdatering samspelar med den ovan, och det är att du ser till att ditt CV ser bra och modernt ut. Ditt gamla CV har troligen en traditionell och klassisk layout där du radat upp dina erfarenheter, kompetenser och liknande i ett vanligt Word-dokument. Det kan verka tråkigt och intetsägande, och dessutom vara svårläst. Ett nytt CV bör snarare ha en inspirerande, luftig och snygg layout som presenterar de olika sektionerna och innehållet i block. Det gör läsningen roligare och ökar överskådligheten av CV:t.

📌 Tips: En rejäl uppdatering av ditt CV innebär även att du får mer möjlighet att uttrycka dig och visa på att du inte är en i mängden. Layouten och de nya chanserna att berätta om dig själv erbjuder dig att sticka ut och verka unik, och även språkbruket är friare idag än det var förr. Nu är det okej att använda pronomen och visa att det faktiskt är du som skriver.
⚠️ Varning: Om du är osäker på om ditt CV behöver uppdateras eller om det är bättre att börja om från början och skapa ett nytt CV, så rekommenderar vi dig att skriva ett helt nytt. Du kan fortfarande använda delar av ditt gamla CV.

Hur du uppdaterar ditt CV steg för steg

I följande avsnitt ämnar vi ge en omfattande guide i hur du uppdaterar samtliga delar och sektioner i ditt CV på bästa sätt. Vi kommer att berätta om och exemplifiera hur de kan se ut, vad du kan tänka på samt vilka fallgropar du bör undvika.

Layout och språkbruk

Något som du måste fundera på redan innan du påbörjar skrivprocessen av ditt nya eller uppdaterade CV är layouten och språkbruket. På bara några år har en modern layout blivit populär och föredras av de flesta arbetsgivare och rekryterare. Det är både för dess överskådlighet och lättlästhet, och för dess möjlighet för dig att visa vad du har för preferenser och vad du vill rikta fokuset mot. En modern layout medför nämligen att du kan anpassa vad du vill att rekryteraren läser först och ägna mest tid åt, vare sig det handlar om kompetenser, din introduktion eller dina arbetslivserfarenheter.

📌 Tips: Om du vill välja en lämplig layout som du vet är professionellt skapad och granskad så kan du kolla in våra CV-mallar. För extra hjälp i vilken modern mall du ska välja kan du därtill läsa vår speciella mall-guide.

Språkbruket skiljer sig också en hel del idag från för tio-femton år sedan. Förr var det mycket noggrannare med att använda ett akademiskt, avancerat och formellt språkbruk som inte fick inkludera någon som helst pronomen eller personlighet. Idag premieras dock ett mellanting där du visar vem du är och att det är du som skrivit CV:t, samt ett enklare och lättsammare språkbruk, samtidigt som du förblir korrekt och formell.

⚠️ Varning: Det är viktigt att komma ihåg att ett CV är ett professionellt dokument som ska ge din potentiella arbetsgivare ett gott första intryck, men det behöver inte heller gå så långt att du verkar vara en intetsägande arbetare i mängden.
📌 Tips: När det gäller språkbruket kan du också anpassa det efter yrket du söker. Om du arbetat som förskollärare förut men nu önskar arbeta som analytiker så kommer du att behöva ändra på språkbruket. Du kommer behöva använda ord som är mer avancerade och branschenliga, och lägga fokus mer på dina strukturella och observanta sidor än dina pedagogiska och förtroendeingivande sådana.

Header

När det är dags för dig att se över innehållet i ditt CV är det bäst att börja från början, och början är alltid din header. I den ingår följande punkter, som för övrigt bör presenteras i följande ordning:

 • För- och efternamn.
 • Personnummer eller födelsedatum.
 • Eventuell yrkesroll eller titel.
 • Telefonnummer.
 • E-post.
 • Postadress.
 • Eventuell länk till professionell hemsida, såsom din LinkedIn-profil eller portfolio.
 • Eventuellt fotografi av dig själv, om inte företaget eller rekryteraren specifikt undanber det.

Samtliga punkter måste vara korrekta och aktuella, och det är därtill av största vikt att du anpassar dem så att de inte kopplas till dina före-detta eller nutida arbetsplatser. Ditt telefonnummer och din e-post måste exempelvis vara privata, och din yrkesroll måste ha med yrket du söker att göra. Annars är det bättre att exkludera den punkten helt och hållet.

⚠️ Varning: Att använda privata kontaktuppgifter innebär inte att de kan vara oseriösa eller väcka löje. Det gäller främst din e-post.

En bristande header följer inte råden ovan och kan för en mäklare som tidigare varit säljare därför se ut som följande:

FELAKTIG
19830902-8712
Säljare
Ingela Krisp
010-9812229
ingelakrisp@telia.com
Bovägen 95A
29135, Kristianstad
linkedin.com/ingelakrisp

Ett bättre, mer korrekt och uppdaterat alternativ kan vara:

KORREKT
Ingela Krisp
19830902
Mäklare
072-7897718
ingela.krisp@gmail.com
Undulatgatan 12
29133, Kristianstad
linkedin.com/ingelakrisp

LinkedIn-profil

En del av headern som förtjänar ett eget avsnitt i den här artikeln tack vare sin vikt är länken till den professionella hemsidan, vilket i de flesta fall är en LinkedIn-profil. Den fungerar som ett slags digitalt CV med en rad fördelar som ditt vanliga CV inte har. Det handlar bland annat om kommentarer och betyg från före-detta arbetsgivare eller arbetsplatser, samt om intyg från dem att uppgifterna i ditt CV är korrekta.

Din LinkedIn-profil måste därmed vara uppdaterad så att all info är korrekt, aktuell och sanningsenlig. Dessutom kan du uppdatera din summering eller introduktion så att den samspelar med de yrken du är ute efter, då det ökar chansen att rekryterare hittar din profil och därmed får chansen att överväga att rekrytera just dig.

📌 Tips: I dina inställningar kan du markera att du är öppen för nya arbetslivserfarenheter och möjligheter, vilket ökar dina chanser att rekryteras ytterligare.

Introduktion

Efter din header följer sektionen på tre-fyra meningar som kallas för introduktion, profiltext eller professionell sammanfattning. Vi föredrar introduktion då det inkluderar ytterligare information än endast din professionella bakgrund eller liknande, vilket passar ett modernt CV bättre. I den får du nämligen möjlighet att inkludera punkter såsom:

 • Summering av dina arbetslivserfarenheter och utbildningar.
 • Prestationer.
 • Lärdomar.
 • Styrkor.
 • Drivkrafter.
 • Personliga egenskaper.
 • “Mjuka” kompetenser som samspelar med din personlighet.
 • Förhoppningar och mål inför framtiden.
⚠️ Varning: Din introduktion borde endast lyfta fram sådant som har med yrket du söker att göra. Anpassa den därmed efter vad jobbannonsen efterfrågar eller det du själv anar att yrket kommer att kräva.

En lämplig introduktion för en lärare kan vara:

KORREKT
Efter en lång lärarutbildning och fem år som icke-legitimerad lärare har jag insett att mina främsta drivkrafter ligger i att skapa relationer med elever, att se dem nå sina mål, samt att ständigt få utveckla mina pedagogiska förmågor. Tack vare min observanta och öppna personlighet är jag dessutom duktig på att väcka förtroende och behålla en hel klass uppmärksamhet under en längre period. I framtiden vill jag utmana mig själv med äldre elever som har högre mål.

Arbetslivserfarenheter

En annan sektion som är otroligt viktig att se över och anpassa efter varje jobb du önskar söka är den om arbetslivserfarenheter. I den borde du endast inkludera arbetslivserfarenheter som är under tio år gamla, som är relevanta för jobbet du söker, samt som visar din professionella utveckling.

Sektionen passar bäst i ett modernt sammanhang om du väljer ut några få, kanske fyra eller fem, arbetslivserfarenheter och anger mycket information till varje. Då får du visa dina faktiska förmågor och erfarenheter på ett ingående sätt.

Varje erfarenhet måste inkludera följande:

 • Arbetsroll, titel eller huvudsakliga arbetsuppgift.
 • Arbetsplats, arbetsgivare eller företag och eventuellt läge.
 • Ungefärlig tidsperiod.
 • Kommentarer om arbetsuppgifter, ansvarsområden, prestationer, lärdomar och insikter.
⚠️ Varning: Slösa inte utrymme till exakta datum, avancerade yrkestitlar eller liknande, utan ägna istället utrymme till vad erfarenheten gav dig och hur den hjälpte dig att utvecklas. Det gäller inom alla yrkesbanor och nivåer.

En bra arbetslivserfarenhet för en arkitekt, som följer råden ovan, kan se ut som följande:

KORREKT
Arkitektassistent
Johanssons Arkitekter Ängelholm
2018-2021

 • Hjälpte till med arbetet inom budget och resurshantering.
 • Höll protokoll och deltog i idémöten, kundmöten och platsbesök.
 • Fick ansvara över flera skiss- och gestaltningsarbeten.
 • Utvecklade mina kunskaper inom program som exempelvis Autodesk Revit och Fusion360.

Utbildningar

Sektionen om utbildningar borde likna sektionen om arbetslivserfarenheter på flera sätt, då du måste vara selektiv i vilka utbildningar du inkluderar, hur många du inkluderar, samt att varje utbildning måste innehålla viss information. Den består av följande punkter:

 • Utbildning, kurs, program eller examen.
 • Skola, lärosäte eller utbildare och eventuellt läge.
 • Ungefärlig tidsperiod eller examensår.
 • Eventuell enstaka kommentar om fördjupning, inriktning eller arbete.
⚠️ Varning: Inkludera endast utbildningar som är meriterande för det jobb du vill ha och se till att ingen av dem är alltför gamla. Inkludera inte heller utbildningar som är uppenbara såsom en grundskoleutbildning eller kurser som ingår i en examen.

Som personlig assistent kan det vara bra att inkludera följande utbildning, men exemplet nedan är bristande då det inte följer ovanstående råd. Det missar att inkludera viktig information, det ägnar för mycket utrymme till datum och det är för gammalt:

FELAKTIG
HLR- och första hjälpen-kurs
12/8 2005-17/8 2005

Ett bättre alternativ att presentera utbildningen på, om den varit nyare, hade varit:

KORREKT
HLR- och första hjälpen-kurs
Livrustning Stockholm
2005

 • Avslutad kurs gav certifikat.

Kvalifikationer och kompetenser

En sista sektion som ditt CV borde innehålla och som du måste uppdatera inför att du skickar in din ansökan är den om kvalifikationer och kompetenser, eller färdigheter och kunskaper som den också kan kallas inom yrken som inte kräver lika omfattande eller svåruppnåeliga kompetenser. Den måste också anpassas efter det jobb du önskar söka, då det endast är intressant för rekryteraren att läsa om efterfrågade och relevanta punkter. Dock kan det vara fördelaktigt att nämna oväntade punkter som är unika, så länge de är meriterande.

I den här sektionen måste du även se över de nya förväntningarna på nivån av kompetensen. I modernare CV:n är det nämligen nödvändigt att de “hårda” kompetenserna, som är konkreta och lätta att mäta, får utrymme i sektionen och att de “mjuka” snarare inkluderas i introduktionen eller sparas till det personliga brevet. De “hårda” kompetenserna är dessutom ofta bättre lämpade för specifika yrken, medan “mjuka” sådana kan passa till det mesta.

Några förslag på “mjuka” kompetenser som är meriterande för de flesta yrken men som inte nödvändigtvis borde inkluderas i sektionen kan vara följande:

 • Lösningsorienterad.
 • Nyfiken.
 • Noggrann.
 • Samarbetsvillig.
 • Idérik.
 • Social.

“Hårda” kompetenser som snarare borde inkluderas kan vara:

 • Yrkeskompetenser inom särskilda områden eller inriktningar.
 • Tekniska kunskaper inom vissa program, system eller liknande.
 • Fysiska färdigheter som exempelvis vattenlivräddning, uthållighet och så vidare.
 • Språkkunskaper.
 • Körkort.
📌 Tips: En modern kvalifikationer och kompetenser-sektion gör sig bäst om den innehåller färre punkter men med rätt mängd info till varje. Du kan exempelvis inkludera skalor till varje punkt för att visa vilken nivå din kompetens ligger på.

hur du uppdaterar ditt CV

Uppdatera ett personligt brev

Ditt personliga brev bör fungera som ett komplement till ditt CV, så du måste anpassa det efter informationen du givit i CV:t. Det innebär att du behöver ta bort sådant som du redan har nämnt i ditt CV, så att du inte upprepar dig själv och därmed uppfattas som tjatig. Du borde dessutom lägga stort fokus på arbetsplatsen eller rollen du söker så att rekryteraren eller den potentiella arbetsgivaren ser att du har stora ambitioner hos just dem. Det gör dessutom att du framstår som en särskilt lämplig kandidat.

Förutom uppdateringarna ovan måste du se till att ditt personliga brev är välanpassat ytligt sett. Det borde inte vara mer än en halv A4-sida och språket ska vara personligt och tilltalande men ändå professionellt och korrekt. Du kan även överväga att inkludera följande delar:

 • En hälsningsfras och en presentation av ditt professionella jag.
 • Dina styrkor, drivkrafter, egenskaper och liknande fördelar som samspelar med yrket du söker, för att på så vis visa att du är en bra kandidat.
 • Dina förhoppningar och mål inför framtiden, och hur de korrelerar med jobbet du söker.
 • En avskedsfras som uppmanar till kontakt.
📌 Tips: Välj gärna en layout på ditt personliga brev som matchar CV:t, så att du ger ett enhetligt intryck. Sådana mallar hittar du bland annat på vår hemsida.
⚠️ Varning: Ställ aldrig krav eller liknande, utan håll hela tiden en positiv och objektiv ton. I modernare CV:n kan du uttrycka dig friare och visa mer av din personlighet, men du måste trots det fortsätta framstå som professionell och tilltalande.

Vanliga frågor om att uppdatera sitt CV

Hur ska ett CV se ut 2022?

År 2022 bör du välja en modern och välanpassad layout som förenklar läsningen av ditt CV. Det är också viktigt att du anpassar innehållet i CV:t för att lämpa sig för jobbet du söker samt för den nivå som krävs.

Hur långt tillbaka kan man gå i sitt CV?

Svar: Dina erfarenheter bör helst inte vara äldre än cirka tio år, men du kan göra ett undantag om erfarenheten är särskilt meriterande. I övriga fall är det bättre att sålla bort sådana äldre erfarenheter. Kvalifikationer och kompetenser har dock ingen tidsgräns, så de kan du inkludera så länge de fortfarande är relevanta och aktuella.

hur du uppdaterar ditt CV

Sammanfattning: Uppdatera CV:t och öka dina chanser att få jobb

För att du så enkelt som möjligt ska kunna påminna dig om lärdomarna du fått från denna artikel önskar vi nu få upprepa de viktigaste tipsen och varningarna vi har om att uppdatera ett CV.

📌 Tips:

 • Anpassa alla sektioner och alla informationsmöjligheter så att de lämpar sig för yrket du vill söka.
 • Se till att all info är aktuell, professionell och relevant.
 • Sök efter mallar och layouter som ger ditt CV rätt utseende och ett modernt uttryck.
 • Addera alla dina nya arbetslivserfarenheter samt om du fått en ny kompetens eller gått en ny utbildning, men se samtidigt till att hålla ditt CV kort och koncist.

⚠️ Varningar:

 • Akta dig för att använda kontaktuppgifter som kopplar dig till dina före-detta arbetsplatser, men använd inte heller oseriösa eller alltför privata sådana.
 • Visa gärna din personlighet, men avvik aldrig från ditt professionella jag eller ett formellt och korrekt språkbruk.
 • Följ råden i den här artikeln så gott det går, men var inte rädd för att följa din magkänsla. Råd är inte samma sak som regler.

Få ytterligare stöd och hjälp

Du kan nu, trots den omfattande guiden och de övriga hjälpsamma delarna i den här artikeln, fortfarande behöva hjälp och stöd i hur du uppdaterar CV:t och ditt CV-skrivande i övrigt. Om så är fallet rekommenderar vi dig att klicka dig vidare på vår hemsida. Där erbjuder vi konkreta CV-exempel inom många olika yrken och områden, artiklar, blogginlägg och guider som kan inspirera dig och lära dig knep. Vi erbjuder dessutom CV-mallar som är helt gratis att ladda ner och som finns i både Word- och PDF-format.

Förutom det erbjuder vi dessutom andra hjälpmedel som kan underlätta ditt CV-skrivande och öka dina chanser att få ditt drömjobb. Så ta chansen och skapa ett utmärkt CV redan idag. Lycka till!

Liknande artiklar