Fullända din ansökan med ett personligt brev för översättare

Många drömmer om att få arbeta med översättning och textgranskning i professionella sammanhang, då det innebär en stor kreativ frihet och många utvecklingsmöjligheter, men faktum är att det finns stor brist på lediga jobb på dagens arbetsmarknad.

Genomsnittligt betyg för den här mallen

5.0
Rated 5 out of 5
Från 1 Recensioner

Det innebär att du som ska söka jobben behöver vara extra kvalificerad och duktig på såväl språk som översättning, och dessutom att du behöver skapa en utmärkt jobbansökan som lyfter fram det.

I den här artikeln kommer vi att guida dig genom hela processen i att skapa en del av din ansökan, vilket i detta fall är ett översättare personligt brev. Det förtydligar vad du behöver ha i åtanke medan du skriver och hur du optimerar brevet så att just du blir övervägd som kandidat. Vi kommer bland annat att behandla följande:

 • Ett tydligt exempel som visar ett personligt brev för översättare.
 • Länkar till ytterligare exempel och andra inspirerande texter.
 • Genomgångar i hur du skapar varje del av ditt personliga brev med exempel, tips och varningar.
 • Svar på vanliga frågor om att skriva ett personligt brev för jobb inom översättning.

Table of Contents

Exempel på personligt brev för en översättare

Irina Jakobsson
Översättare

Hej Angela Uggla!

Jag är en erfaren översättare som framför allt arbetat med svenska, ryska, engelska och spanska, men jag har därtill goda kunskaper i ukrainska och finska. Under min karriär har jag främst arbetat som frilansare, men nu söker jag mig till en stabilare och tryggare anställning på ett seriöst företag. Därför hoppas jag extra mycket på just den här tjänsten hos er på Linguacom, då jag är övertygad om att vi möter varandras önskemål.

Mitt språkintresse har alltid varit närvarande i mitt liv då jag har två modersmål – svenska och ryska – och jag har haft mycket lätt för att ta till mig flera språk. Jag är även berest och har spenderat många år ute i världen, vilket gett mig goda kunskaper i framför allt engelska, spanska och ukrainska. Språk är något jag fortsätter älska än idag och som jag ständigt strävar efter att utveckla, och då helst genom att översätta texter av olika slag.

Min familj är spridd över hela världen och jag har stor erfarenhet och förståelse för invandring och utvandring. Det gör mig extra kapabel till att hantera kunder i utsatta situationer som behöver akut hjälp. Det – om något – fick mig att söka just den här tjänsten då jag vet att Linguacom arbetar med viktiga kunder inom landsting, polis, domstolar och liknande.

Något jag gärna berättar vidare om är dessutom min erfarenhet som skribent och författare, då det var en stor del av min utbildning och även min yrkeskarriär. Jag har skrivit både litterära och fackliga texter som publicerats i flera tidningar och tidskrifter, och extrajobbat som copywriter i ett par år. Jag har därtill goda kunskaper i att skriva akademiska texter samt att samarbeta med andra professionella för att få fram bästa möjliga produkt.

Nu vill jag tacka er för visad uppmärksamhet och för att ni läst min ansökan. Jag väntar ivrigt på att få höra från er inom kort.

Med vänliga hälsningar,
Irina Jakobsson

översättare personligt brev

Läs fler exempel och liknande hjälpsamma texter hos oss

Kanske passade exemplet ovan inte din situation riktigt, eller också kanske du önskar få läsa ytterligare exempel av andra anledningar, och i så fall bör du kolla in vår hemsida. Där erbjuder vi nämligen exempel på personliga brev och CV:n som kan ge en hel del inspiration och lärdomar. Du kan exempelvis läsa vårt CV-exempel för översättare eller journalister, eller för nyutexaminerade.

Om du önskar få veta mer om de olika delarna i hur du skapar en jobbansökan kan du därtill läsa våra övriga texter. De är artiklar, blogginlägg och guider och ger alla mycket värdefull information.

Se till att ditt personliga brev ser rätt ut

När du är redo att påbörja det egna personliga brevet bör du börja med utsidan först. Utsidan, eller layouten, påverkar nämligen innehållet i form och struktur och är dessutom det första läsaren ser. Det avgör därmed det första intrycket och spelar stor roll i om brevet över huvud taget blir läst.

Layouten bör vara luftig, avskalad och trevlig att se på för att öka överskådligheten och dess strukturella effekt. Sådant är otroligt viktigt för dig som önskar jobba med översättningar. Dock är det samtidigt lika viktigt att du visar på en kreativitet och att du kan väcka läsarens intresse, och det lyckas du med genom att inkludera någon form av färginslag och intressant design. Ett lättläst och tydligt typsnitt är också något som alltid är värt att prioritera.

📌 Tips: Skapa inte en egen layout utan välj istället bland våra färdiga mallar. De är professionellt skapade och garanterar en lämplig layout, och de är dessutom helt gratis och superenkla att använda.
⚠️ Varning: Välj inte en ny layout åt brevet, utan se till att matcha det till ditt CV så att du ger ett enhetligt intryck.

Format och struktur

En annan del av layouten, som också samspelar med innehållet av brevet, är dess format och struktur. När det gäller formatet är det viktigt att du håller brevet en halv till en hel A4-sida samt att du använder breda marginaler och ett lagom stort typsnitt. Storlek 12 är ofta en bra idé.

Strukturen på brevet är också värt att fundera lite över för att behålla en röd tråd och ett logiskt flyt i texten. Denna struktur är oftast bäst att utgå ifrån:

 • Hälsningsfras.
 • Inledning.
 • Tre eller fyra ytterligare sektioner.
 • Avslutning.
 • Avskedsfras och underskrift.
⚠️ Varning: Avvik inte från strukturen ovan i onödan då det kan röra till den logiska ordningen och förvirra läsaren. De ytterligare sektionerna kan du dock dela upp hur du än önskar.

Språkbruk

Språkbruket är en annan viktig aspekt som samspelar med såväl innehållet som layouten. Alla som arbetar med att översätta texter och översättningar i allmänhet måste ju ha avancerade språkkunskaper på flera plan, och det bör reflekteras redan i din ansökan. Det räcker inte bara att kunna vad orden betyder på språken du utför översättningar i, utan du måste därtill veta hur du anpassar språket efter situationen, hur du förändrar tonläget och så vidare. Det gäller speciellt för olika språk som exempelvis svenska och engelska.

För det första är det viktigt att du uttrycker dig personligt och intressant i brevet, då du ju vill ge ett gott intryck och bli ihågkommen i senare skeden av rekryteringsprocessen. Du bör dessutom försöka framstå som positiv, ödmjuk och objektiv i din text för att undvika att verka negativ, arrogant, skrytig, osäker eller något annat olämpligt. Att hålla din text lättläst och kortfattad, och på så vis göra den lättillgänglig, kan därtill vara bidragande i hur du uppfattas som person.

Sedan måste du anstränga dig för att hålla fokuset på ditt professionella jag snarare än ditt privata jag, och att uttrycka dig formellt. Ditt språkbruk gör sig därtill bäst om det är helt korrekt utan slarvfel, talspråk eller andra misstag. Det är trots allt ett professionellt dokument som ska spegla hur du är som arbetare i professionella situationer.

För att framstå som extra kvalificerad inom översättning kan du dessutom använda branschenliga ord såsom:

 • Översättning.
 • Språk.
 • Erfarenhet.
 • Utbildning.
 • Modersmål.
 • Kompetens.
 • Texter.
 • Skriva.
⚠️ Varning: Ett korrekt språkbruk är inte detsamma som ett avancerat sådant, så akta dig för att avvika från en enkel framtoning.

översättare personligt brev

Inled brevet rätt

Om du checkat av punkterna ovan och känner dig redo för att skriva innehållet till brevet rekommenderar vi dig att börja från början. Det skapar ofta ett bättre flyt i texten och innebär därtill att du undviker att råka upprepa dig eller avvika från ämnet. Det innebär dessutom att du får en större förståelse för hur läsaren kommer att ta del av brevet senare.

Det du skriver först i brevet är en rubrik som innehållet ditt namn och din yrkesroll eller titel. Det visar vem du är och skapar en viktig referenspunkt till läsaren som enkelt bör kunna påminna sig om vem hen läser om.

Därefter kan du hälsa läsaren välkommen med en lämplig hälsningsfras. Ett “hej” är oftast det bästa valet då andra hälsningsfraser lätt kan verka för intima, löjeväckande, oseriösa eller olämpliga. Det är en stor skillnad från det engelska språket, där “dear” och liknande uttryck inte alls anses lika fel.

Hälsningsfraser som är bäst att undvika kan därför exempelvis vara:

 • Kära (namn),
 • Bästa (namn),
 • Var hälsad (namn),
 • Välkommen!
 • Hejsan!
 • Tjena!
📌 Tips: Var noga med att nämna den ansvariga rekryteraren eller arbetsgivaren vid namn i hälsningsfrasen då det skapar en gemenskap mellan er och samtidigt visar att du anpassat brevet efter det nya jobbet i fråga.

Inledning

Nästa del av brevet, inledningen, sätter igång själva brödtexten och har därför som största syfte att fånga läsarens intresse. Här får du din chans att visa läsaren att du är en bra kandidat för jobbet och därtill besvara hens initiala frågor. Dessa består oftast av följande:

 • Vem är du som arbetare?
 • Varför söker du jobbet i fråga?
 • Vad drar dig till den specifika arbetsplatsen?
 • På vilket sätt fick du reda på jobberbjudandet?
⚠️ Varning: Skapa inte en alltför lång inledning då det kan förlora läsarens intresse, utan håll den till tre eller fyra meningar. Du kan gå in på detaljer i senare sektioner.

En utmärkt inledning följer alla råd ovan och kan därför likna följande:

KORREKT
Sedan tre år tillbaka har jag arbetat med översättningar från engelska och franska till mitt modersmål, både gällande fackliga och skönlitterära texter. Mina främsta styrkor är därför min mångsidighet, min förmåga att söka information snabbt samt min önskan om att ständigt få utvecklas. Allt det passar utmärkt för det lediga jobbet på Languagewire, vilket jag fick höra talas om från en vän till mig som just avslutat sitt arbete hos er.

Fyll ditt personliga brev med viktig information

Efter inledningen kan du inkludera uppåt tre eller fyra ytterligare sektioner som var och en bör ta ungefär lika stort utrymme som inledningen. Dessa bör endast behandla ett ämne eller område vardera, och djupdyka i det du nämnde i inledningen eller som du anser att läsaren borde veta. Det kan exempelvis handla om:

 • Tidigare erfarenheter och var de givit dig i din karriär.
 • Kompetenser och hur du fått eller utvecklat dem.
 • Mer om dig som person och hur du passar yrket du valt.
 • Tankar, åsikter eller värderingar samt om de samspelar med det företag eller den arbetsplats du ska söka dig till.
 • Fritidsaktiviteter eller liknande privata erfarenheter som är meriterande för jobbet.
📌 Tips: Om du är osäker på vad du borde behandla i brevet, kolla då in jobbannonsen eller företagets hemsida. Där kan du säkerligen få inspiration till vad de efterfrågar och vad de kommer att bry sig om i rekryteringsprocessen. Men glöm inte att därtill ange sådant som du anser relevant.
⚠️ Varning: Vissa rekryterare menar att alltför privat information inte hör hemma i en jobbansökan, men vi vill påstå motsatsen. Så länge du håller fokuset på ditt professionella jag och drar paralleller till yrket så ser vi bara fördelar med att inkludera privat information.

En utmärkt sektion som behandlar privata detaljer på ett professionellt sätt kan se ut som följande:

KORREKT
Jag har sedan barnsben varit bästa vän med en spanjor och spenderat mycket tid med hennes familj både hemmaplan och utomlands. Det har givit mig ett enormt språkintresse och underlättat språkinlärning för mig, och det var det som först gav mig idén om att arbeta med översättning. Idag lägger jag mycket tid på att skapa skönlitterära översättningar främst från spanska, och det är tack vare henne.

översättare personligt brev

Avsluta brevet med bravur

När du anser brevet relativt färdigt och fullt av meriterande information är det hög tid att runda av det med en avslutning. Det är brevets sista sektion som endast bör innehålla ett par korta meningar, och i den borde du tacka läsaren, uttrycka en iver för att möjligtvis få rollen och uppmana läsaren att ta kontakt med dig. En sådan uppmaning kan exempelvis se ut så här:

 • Hoppas att vi hörs snart.
 • Jag väntar ivrigt på att få höra från er.
 • Med hopp om att få svar inom kort.
 • Tacksam om ni återkommer till mig med svar.
⚠️ Varning: Akta dig för att verka arrogant och ta inte ut några vinster i förskott. En sådan framtoning kan innebära att du blir bortvald och sedd som olämplig för rollen.

En bristande avslutning följer inte råden och kan därför likna denna:

FELAKTIG
Tack för att ni läst min ansökan och jag hoppas att ni ser att jag är en utmärkt kandidat. Vi hörs snart!

Avskedsfras

Det sista som kvarstår i brevet är att lämna läsaren med en avskedsfras och din underskrift, precis som i övriga brevtyper. Avskedsfrasen bör matcha hälsningsfrasen i ton och lämplighet, och det kan exempelvis handla om:

 • Med vänliga hälsningar,
 • Vänlig hälsning,
 • Hälsningar,
 • Tack!

Avskedsfraser som är mindre lämpliga kan vara:

 • Från,
 • Varma hälsningar,
 • Kramar,
 • Hejsvejs!
 • Hejdå!
 • Tjadå!
⚠️ Varning: Nämn inte läsaren vid namn igen i avskedsfrasen, utan låt fokuset förbli på ditt namn i underskriften.

översättare personligt brev

Sammanfattning: Fullända din ansökan med ett personligt brev

Avslutningsvis önskar vi nu få lyfta de viktigaste tipsen och varningarna vi nämnt under artikelns gång, så att de blir enklare för dig att komma ihåg. De tydliga listorna underlättar också om du skulle behöva friska upp minnet i framtiden.

📌 Tips:

 • Använd en mall som matchar CV-mallen för att försäkra dig om att layouten blir fördelaktig.
 • Anpassa ditt språkbruk för att framstå som tilltalande och för att visa dina färdigheter i att skapa översättningar och liknande texter.
 • Se till att du anpassat brevet efter arbetsgivaren eller tjänsten i fråga, då det visar att du är påläst och att du är en lämplig kandidat.
 • Våga sticka ut och verka minnesvärd för att på så vis bli ihågkommen senare i rekryteringsprocessen.

⚠️ Varningar:

 • Ta gärna inspiration från jobbannonsen och företaget, men glöm inte bort att ange sådant som du anser relevant.
 • Håll brevet kort, maximalt en A4-sida, och undvik långdragna och svåra meningar.
 • Ange aldrig sådant som inte är relevant, aktuellt, sant, seriöst, eller som inte har ett professionellt fokus.

Få ytterligare hjälp av oss

Trots artikeln ovan kan du behöva ytterligare hjälp i att fullända din ansökan, och i så fall bör du klicka dig vidare till vår hemsida. Där finns hjälpsamma texter, helt gratis mallar och praktiska verktyg. Bland dem ingår vår textredigerare, vår personliga brev-byggare och vår CV-byggare.

Så acceptera den hjälp som finns och lyckas på så vis med din jobbansökan så väl du kan. Lycka till!

översättare personligt brev

Vanliga frågor och svar om att skapa ett översättare personligt brev

Fråga: Vad tjänar en översättare, och ska jag ge ett löneförslag i det personliga brevet?

Svar: Det är bra att veta vad genomsnittslönen är för det yrke du ska söka dig till då du kan bli tillfrågad att ge ett löneförslag, och för en översättare är det 31 000 kronor, men det är aldrig lämpligt att nämna det redan i din ansökan. Spara det istället till en intervju eller när du blir erbjuden jobbet.

Fråga: Måste man vara auktoriserad i översättning för att få jobb som översättare?

Svar: I de allra flesta fall krävs det att du är auktoriserad översättare för att lyckas få lediga jobb eller seriösa kunder. Det får du genom att klara av prov som Kammarkollegiet sätter upp, och det är en jätteviktig merit att ange i din jobbansökan.

ladda ner översättarens personliga brev

Hur man skickar in ett personligt brev från en översättare sök personligt brev av översättare
mallar för personliga brev för översättare Exempel på personliga brev för översättare