Skriv om din CV-profil på rätt sätt | En guide med svar på vanliga frågor

En CV-profil, introduktion eller professionell summering som det också kan kallas, inleder ditt CV och är därför en stor bidragande faktor till vilket första intryck du ger rekryteraren eller din potentiella arbetsgivare. Den går att formulera på många olika sätt och kan därför uppfattas som ett svårt moment i CV-skrivandet, men för att underlätta det hela kan du läsa den här artikeln.
cv profil

Skapa ditt CV på några minuter

Vi ämnar nämligen guida dig genom varför, var och hur du bör skriva din CV-profil genom att besvara en mängd olika frågor som hanterar ämnet. Vi kommer därtill lyfta fram konkreta exempel för att ge dig inspiration samt ge tips och varningar som du bör ha i åtanke när du vill skriva CV på egen hand. Så om du funderar över hur du bäst går tillväga när du skapar en CV-profil, läs då vidare.

cv profil

Table of Contents

Varför ska man skriva en personlig profil?

En personlig profil är en jätteviktig del när du ska skriva CV eftersom att den inte bara ger ett första intryck till rekryteraren eller din potentiella arbetsgivare, då den visar vem du är, vad du gjort, dina prestationer och vad som driver dig, utan den styr också hur hen läser ditt CV. Om du till exempel skriver om dina tidigare erfarenheter och prestationer kan kanske rekryteraren fortsätta läsa CV:t med en professionell vördnad, och om du istället skriver om vilka personliga färdigheter och kompetenser du har så kan rekryteraren ha i åtanke att du är en bra person för jobbet.

Förutom att du lägger tonen för hur rekryteraren uppfattar dig med profilen så väcker du samtidigt ett intresse. De flesta rekryterare ägnar nämligen inte mer än några sekunder på att bestämma sig för om ett CV är värt att ägna lite tid på, och de sekunderna läggs oftast på just profilen. Den ger en kort sammanfattning av dig och visar därmed om du är en kandidat att överväga.

📌 Tips: Profilen är uppenbarligen viktig, så se till att du ägnar tid och energi på att få till den. Underskatta inte kraften av ett bra första intryck!

Vad ska man skriva i sin profil CV?

Det viktigaste du kan ta med dig från den här artikeln är vad du borde skriva i din profil samt hur profilen ska se ut, då det är innehållet av profilen som avgör vad den kommer att lämna för avtryck i rekryteraren eller arbetsgivaren. Vi rekommenderar dig att först och främst överväga följande punkter, som nästan alltid är av intresse för en rekryterare:

 • Vad du arbetar som och hur lång erfarenhet du har.
 • Prestationer du uppnått, och då gärna med tillhörande statistik, fakta eller liknande.
 • Om du vunnit priser eller utmärkelser.
 • Dina drivkrafter.
 • Dina främsta styrkor.
 • Färdigheter eller kompetenser som dina erfarenheter givit dig.
 • Lärdomar eller insikter som du bär med dig i din karriär.
 • Kort- och långsiktiga mål och förhoppningar.
 • Andra jobbspecifika punkter som visar att du är lämplig för tjänsten du söker.
📌 Tips: Du behöver inte behandla samtliga punkter, och du behöver inte heller uttrycka dem i ordningen ovan. Dock kan det vara bra att inleda med din professionella bakgrund då det tydligt visar din rekryterare varför du sökt jobbet och att du åtminstone är en behörig kandidat.
⚠️ Varning: Din profil ska inte vara längre än ungefär tre eller fyra meningar, så se till att du får med så mycket information du kan på så kort utrymme som möjligt.

Hur ska tonen vara i en profil?

Förutom innehållet i profilen måste du också anpassa språkbruket och tonen efter den tjänst du söker samt CV:t i övrigt. Det är ett professionellt och formellt dokument som visserligen presenterar dig som person men som också ska ge ett intryck som lämpar sig för ett första möte i ett professionellt sammanhang.

De övriga delarna av ditt CV uttrycks främst som en saklig lista, så där får du inte särskilt mycket utrymme att anpassa ditt språkbruk. När det handlar om profilen får du dock möjlighet att skriva en löpande text med målande beskrivningar, om du så önskar, och vi rekommenderar att du tar tillfället i akt och anammar möjligheten. Visa vem du är, vad som gör dig unik, och våga sticka ut. På så vis fångar du rekryterarens intresse och blir minnesvärd.

Samtidigt som du skildrar din personlighet måste du dock komma ihåg att uttrycka dig korrekt och objektivt. Du ska lyfta fram dina främsta sidor och det kan lätt uppfattas som skrytigt om du inte håller en objektiv ton. Om du går för långt åt andra hållet kan du dessutom uppfattas som falskt blygsam eller till och med osäker. Så försök att förbli så objektiv du kan, utan att lägga värde i de faktum du tar upp.

📌 Tips: För att få till en objektiv ton kan du låtsas som att en främling berättar om dig.
⚠️ Varning: Trots att språkbruket borde vara korrekt och formellt i ett CV så måste du hålla det enkelt. Ett CV ska vara lättläst och kort så det är inte läge att använda avancerade eller akademiska uttryck som inte fyller någon funktion.

Vad är skillnaden mellan en profil, en introduktion och en professionell summering?

Det finns flera olika ord för sektionen om profilen, och samtliga har egna funktioner och fördelar. Skillnaderna ligger främst i innehållet, då sektionen alltid ska vara lika lång och ha samma typ av språkbruk.

En profil och en introduktion är relativt lika då båda kan presentera samtliga punkter vi föreslog ovan, och därmed lägga fokus på såväl arbetslivserfarenhet som personliga fördelar. En profil brukar dock kunna fokusera mer på personliga fördelar än en introduktion. En professionell sammanfattning är lite striktare och lyfter nästan bara fram arbetslivserfarenhet, prestationer och liknande som specifikt samspelar med din tidigare karriär och sådant du gjort och upplevt professionellt.

📌 Tips: En professionell sammanfattning är att föredra i en internationell ansökan då internationella företag gärna ser att du lägger fokus på din professionella karriär snarare än din personlighet. I övriga fall är dock en profil eller introduktion att föredra då det ger arbetsgivaren eller din rekryterare mer information.

Hur kan exempel på olika CV-profiler se ut?

I följande avsnitt ämnar vi ge exempel på hur profiler kan se ut så att du får den inspiration du behöver för att själv kunna skriva en bra profil.

För det första vill vi visa hur en profil för en kandidat som söker jobb som ingenjör kan se ut:

KORREKT
Har över 13 års erfarenhet främst inom hållbar energiteknik, och har gått många fortbildningar. Med mina organisatoriska färdigheter, min problemlösningsförmåga och min idérikedom utgör jag en god ledare med dokumenterade framgångar. I en framtida roll vill jag arbeta i grupper där det finns utrymme för innovation, nya insikter och givande utbyten.

En profil för en kandidat som söker jobb som chaufför kan istället se ut som:

KORREKT
Mina sju års erfarenheter inom transport och gods-transport har gjort mig som förare säker, noggrann och medveten om eco-driving. Tack vare de färdigheterna har jag sänkt mina bränsleutsläpp med 16% och fått mindre slitage på fordonen jag ansvarat över. Sådana resultat driver mig också till att bli ännu noggrannare och förbättra mina färdigheter ytterligare. Nu önskar jag bara få komma närmare människor och göra jobbet mer i städerna.

Hur skriver man en CV-profil utan erfarenhet?

Ett exempel på en profil för en kandidat som är ny på arbetsmarknaden men som skriver en ansökan om att få jobb som bartender kan se ut som följande:

KORREKT
Efter mina gymnasiestudier inom restaurang och livsmedel, samt en bartenderkurs, är jag nu redo för att prova mina kunskaper i praktiken. Min optimism, min goda multitaskingförmåga samt min kreativitet är vad som gör mig till en särskilt bra kandidat. Dessutom hoppas jag på att få utveckla mina färdigheter inom bartending och dryckeskreation i framtida yrkesroller.

Vad ska man undvika i sin profil i CV?

Det finns också många saker du borde undvika när du vill börja CV:t och skriva profilen. I följande vill vi ge exempel som kan vara bra att du kommer ihåg:

 • Skriv inte om sådant som inte är relevant eller som arbetsgivaren inte kommer vilja läsa om.
 • Börja inte med målsättningar eller liknande, utan spara det till slutet.
 • Rikta inte fokuset från ditt professionella jag, även när du skriver en profil eller introduktion.
 • Ställ inga krav eller liknande. Håll alltid en god ton och ansträng dig för att skapa en bra bild av dig själv.
 • Tänk på att använda ett korrekt språkbruk som inte är för avancerat men inte heller talspråkligt eller slarvigt.

cv profil

Ska man alltid inkludera en personlig profil när man ska skriva CV?

Ja, det är alltid relevant att inkludera en profiltext i CV:t vare sig du söker jobb som barnskötare, jordbrukare, affärsutvecklare eller specialistläkare. Rekryterare inleder trots allt nästan alltid sin läsning av din ansökan med CV:t, och därför är det viktigt att hen får en bra bild av vem du är redan från början.

Det spelar ingen roll om du är en framstående VD i ett känt företag eller om du är ny på arbetsmarknaden, utan du måste alltid anta att rekryteraren eller arbetsgivaren inte känner till dig sedan innan och vill få en kort presentation av vem du är. Om inte annat kan det vara fördelaktigt att du får presentera dig själv, och välja ut sådant som du anser viktigt att berätta om.

📌 Tips: Om du är osäker på om du vill inkludera profilen på grund av att du inte vet vad den ska innehålla så kan du dubbelkolla vad jobbannonsen eller företaget du söker jobb hos efterfrågar. Där kommer du säkerligen hitta inspiration.
⚠️ Varning: Du borde nästan aldrig exkludera någon av de klassiska sektionerna i ett CV, då ett CV måste formuleras på ett visst sätt och innehålla en viss information oavsett om du vill avvika från en traditionell mall eller inte. Profilen är en av dem.

Kräver internationella CV:n en personlig profil?

Både svenska, skandinaviska, europeiska och internationella CV:n och resumes bör innehålla en profil, och den bör nästan alltid innefatta samma typ av information och se ut på liknande sett. Det finns relativt stora skillnader mellan ett svenskt och ett amerikanskt CV i andra fall, men just profilen har en beständig roll.

📌 Tips: Det enda du behöver tänka på om du vill skriva ett internationellt CV eller resume gällande profilen är att du borde fokusera mer på dina professionella erfarenheter och prestationer än dina personliga egenskaper, drivkrafter, färdigheter och liknande.

Vart ska den personliga profilen placeras?

Det finns som sagt några sektioner som alltid bör finnas i ett CV och som oftast presenteras i en viss ordning, och bland dessa hamnar profilen näst först. Listan ser ut som följande:

 • Header eller kontaktuppgifter.
 • Personlig profil, introduktion eller professionell sammanfattning.
 • Arbetslivserfarenhet.
 • Utbildning.
 • Kvalifikationer och kompetenser eller färdigheter och kunskaper.

Du kan ändra ordningen i listan och bryta upp sektionerna i mindre sektioner, och vissa CV-mallar med färdiga layouter kan ändra listan på flera sätt ändå, men du bör se till att åtminstone headern och profilen ändå hamnar först. För precis som i andra möten så är det viktigt att CV:t inleds med ditt namn och dina personuppgifter, och att de resterande delarna kommer därefter. Det är den mest logiska strukturen som de flesta rekryterare eller arbetsgivare förväntar sig och vill se.

📌 Tips: För att slippa undra över var profilen ska placeras eller hur ditt CV ska utformas i allmänhet så rekommenderar vi dig att ladda ner en CV-mall. I dem står det tydligt vad du ska fylla varje sektion med samt var de olika sektionerna ska placeras.

Kan man skriva en personlig profil i ett personligt brev?

En personlig profil är ofta väldigt lik ett personligt brev på så vis att de har relativt lika funktioner, så ett personligt brev är i princip en längre profil. De tar båda upp dina tidigare erfarenheter, prestationer, kompetenser, drivkrafter styrkor, fördelaktiga egenskaper och så vidare. En profil ska dock vara kort och som en slags summering av CV:t för att fånga rekryterarens intresse, medan ett personligt brev kan vara längre och lägga mer fokus på att övertyga din rekryterare eller arbetsgivare om att du är en bra kandidat för jobbet.

⚠️ Varning: Akta dig för att upprepa samma saker i ditt personliga brev som du redan har behandlat i profilen. Du kan utveckla och förtydliga saker i ditt personliga brev som du nämnt i korthet i ditt CV, men skriv inte samma saker om och om igen.

cv profil

Sammanfattning: Skriv om din CV-profil på rätt sätt

Nu när artikeln börjar lida mot sitt slut vill vi påminna dig om de viktigaste tipsen och varningarna du bör ta med dig i ditt eget CV-skrivande. Du kan även återkomma till dem när du än behöver i framtiden, för att friska upp minnet och kontrollera att du inte missat något.

📌 Tips:

 • Profilen är en viktig del av ditt CV, så se till att ägna lite extra omtanke på den.
 • Använd en CV-mall om du är osäker på var du ska placera profilen.
 • Anpassa innehållet i profilen, samt dess rubrik, efter jobbet du söker och företaget du söker jobb hos.
 • Tänk på att hålla tonen och språkbruket i profilen lämpligt så att du gör ett bra intryck och ger din rekryterare en passande bild av dig.

⚠️ Varningar:

 • Lyft fram så mycket information du bara kan, men akta dig för att göra profilen längre än tre till fyra meningar. Det är bättre att göra den för kort än för lång.
 • Undvik att lyfta fram innehållet i profilen i en ologisk ordning eller att nämna sådant som är irrelevant för det jobb du söker.
 • Råden i artikeln är bara råd och inte regler, så följ din magkänsla och dina egna åsikter i första hand.

Ta del av fler hjälpmedel såsom CV-exempel, artiklar och CV-mallar

Om du fortfarande anser dig behöva hjälp i hur du skriver en profil eller ditt CV i övrigt så rekommenderar vi dig att klicka dig vidare på vår hemsida. Där finns många artiklar, blogginlägg, guider och inte minst CV-exempel som är till extra stor hjälp. Du kan också använda vår CV-byggare som guidar dig genom hela processen och gör den både snabbare och enklare.

Förutom det kan du även kolla in och ladda ner våra CV-mallar. De är gratis och går att ladda ner i såväl Word- som PDF-format och går också att anpassa så att de passar just dig och dina preferenser. Prova själv om du vill skapa ett utmärkt CV redan idag. Lycka till!

cv profil

Liknande artiklar