Skriv ett CV mariningenjör och multiplicera dina möjligheter på arbetsmarknaden

Det finns många områden att välja bland inom ingenjörsyrket, och därmed många olika vägar att gå som ingenjör beroende på intresse, möjligheter och övriga aspekter. I Sverige finns det till och med flera olika ingenjörsyrken inom teknik, som exempelvis elektronikingenjör, maskiningenjör, energiingenjör och mariningenjör.

Genomsnittligt betyg för den här mallen

5.0
Rated 5 out of 5
Från 1 Recensioner

I denna artikel kommer vi att fokusera på ingenjörer inom det marina, då det är en mycket specifik och relativ okänd bransch som ofta kräver rejäl vägledning för att komma in i.

Det räcker inte med särskilda kompetenser och utbildningar, utan du måste därtill skriva ett utmärkt CV mariningenjör för att få chans att söka jobbet. Ett sådant kan verka svårt att få till, och därför kommer vi i den här artikeln guida dig genom hela processen genom att behandla dessa punkter:

 • Ett konkret exempel på ett mariningenjörs-CV.
 • Hänvisningar till fler exempel och andra hjälpsamma texter.
 • Vägledning i hur du utformar ditt CV för att ge ett gott första intryck.
 • Omfattande genomgångar i hur varje del av CV:t bör formuleras med tillhörande tips, varningar och exempel.
 • Några ord om hur du fulländar din ansökan med ett personligt brev.
 • Svar på vanliga frågor om att söka jobb som mariningenjör.

Table of Contents

CV-exempel för en mariningenjör

Elsa Vesström
19950329
Mariningenjör
076-1071225
elsa_vesstrom@hotmail.com
Östra köpmansgatan 18
37137, Karlskrona

Introduktion
Mångsidig och engagerad civilingenjör i marin teknik med officersbehörighet. Har som mål att arbeta som utvecklingsingenjör inom marin teknik för att verkligen bidra till den tekniska utvecklingen och som följd ett bättre fungerande samhälle. Mina styrkor är framför allt min problemlösningsförmåga, min fantasi samt min kommunikationsförmåga, och dessa vill jag få utveckla vidare i min framtida karriär.

Arbetslivserfarenhet
Mariningenjör
Marinbasen Karlskrona
Augusti 2020-pågående

 • Utvecklade, arbetade med och underhöll de tekniska system och motorer som användes i olika marina sammanhang, både gällande fartyg och övriga maskiner.
 • Samarbetade med flera ingenjörer och hjälpte övriga medarbetare med alla möjliga uppgifter och jobb som var kopplade till teknik och marin maskineri.
 • Lärde mig mycket om utveckling samt service av teknisk utrustning och maskiner i marina sammanhang, och fick även många nya erfarenheter i att arbeta i militära miljöer.

Officer
Sjöstridsskolan Karlskrona
Juli 2019-augusti 2020

 • Under tiden jag studerade var jag anställd som officer på Sjöstridsskolan där jag arbetade extra med tekniskt underhåll och liknande enklare uppgifter.
 • Jag utvecklade en stor kunskap om Försvarsmakten och den svenska militären, och hur teknisk utrustning kan användas i sådana sammanhang.

Praktiserande ingenjör
Sjöstridsskolan Karlskrona
Periodvis 2013-2014

 • Jag observerade och assisterade flera olika verksamma ingenjörer som under min praktikperiod arbetade med att restaurera och utveckla ett fartyg.
 • Ibland fick jag ansvar över att bedriva underhåll på VHF-radios under uppsikt av en annan ingenjör.
 • Erfarenheten gav mig mycket kunskap om hur en ingenjör arbetar rent praktiskt och väckte en passion i mig som lever kvar än idag.

Utbildning
Särskild officersutbildning
Sjöstridsskolan Karlskrona
Juli 2019-augusti 2020

Civilingenjör i marin teknik, 300 hp
Blekinge Tekniska Högskola Karlskrona
Augusti 2014-juni 2019

Naturvetenskapsprogrammet
Ehrensvärdska gymnasiet Karlskrona
Augusti 2011- juni 2014

Kompetens

Teknisk kompetens:

 • Avancerade färdigheter i service och underhåll av marina maskiner och dylik teknik.
 • Goda förmågor inom utveckling och innovationsteknik gällande marina maskiner och system.
 • God kunskap i radar- och sonarteknologi, undervattensteknik och teknik för våg- och vindkraft.

Övrig yrkeskompetens:

 • Avancerade kunskaper inom oceanografi och marinkonstruktion rent generellt.
 • Mycket god förmåga inom ledarskap och samarbete.
 • God initiativförmåga och problemlösningsförmåga.

Övrig kompetens:

 • Svenska som modersmål.
 • Flytande i engelska.
 • B-körkort.
 • Goda kunskaper i HLR och första hjälpen.

cv mariningenjör

Läs ytterligare CV-exempel och liknande texter

Vi förstår om exemplet ovan inte var som klippt och skuret för dig, och i så fall borde du ta en titt på vår hemsida där vi erbjuder en mängd CV-exempel för liknande branscher och yrken. Du kan förslagsvis läsa vårt exempel för mekaniker, mekanikingenjörer, elektronikingenjörer eller ingenjörer i allmänhet. Du kan också ta inspiration av vårt CV-exempel för nyutexaminerade eller för engelska CV:n.

Sök dig gärna vidare till våra andra texter också, om du vill få mer ingående information och inspiration till varje del av CV-skrivandet eller jobbsökandet i övrigt. Dessa texter kommer i form av artiklar, blogginlägg och guider och kan vara till stor hjälp.

Skapa rätt typ av CV

När du känner dig redo för att börja skriva ditt egna CV behöver du först och främst fundera på vilket första intryck du vill ge läsaren. För att ditt CV ens ska bli upplockat och ägnat uppmärksamhet måste du nämligen lägga lite fokus på att hitta en lämplig utsida som väcker läsarens intresse.

Utsidan av CV:t, som snarare kallas för layouten, har inte bara som funktion att fånga läsarens uppmärksamhet och ge läsaren ett gott intryck utan den ska dessutom reflektera vem du är, vilket jobb du söker och inte minst vad som komma skall i själva innehållet. Som ingenjör är det därför viktigt att visa sin bästa och mest logiska sida redan i layouten, och det gör du bäst genom att hitta en layout med en tydlig överskådlighet och en lättläst framtoning. Det brukar ett konkret typsnitt, markerade rubriker, raka linjer luftiga mellanrum och minimala designdetaljer bidra med.

📌 Tips: Ladda gärna ner våra färdiga mallar för att försäkra dig om att din layout blir så fördelaktig och lämplig som möjligt. Vi erbjuder nämligen en mängd varianter som alla är utmärkta i professionella sammanhang och som du kan specialanpassa för att passa just dig och din situation. De är dessutom helt gratis!

Anpassa både format och struktur

Utsidan av CV:t är inte färdigt trots att du hittat en bra layout, utan det återstår ytterligare några saker innan du kan börja skriva innehållet. Först handlar det om formatet, vilket i detta fall innefattar CV:ts längd och formalia. Försök att hålla CV:t mellan en och två A4-sidor och välj därtill ett lagom stort typsnitt, breda marginaler och stora styckesavstånd.

Sedan handlar det om strukturen av CV:t, och när det gäller sektionerna är det få val som behöver göras. Det finns nämligen bara en enstaka struktur som lämpar sig i logiska CV:n, och den ser ut som följande:

 • Header.
 • Introduktion.
 • Arbetslivserfarenheter.
 • Utbildningar.
 • Kvalifikationer och kompetenser.
 • Eventuella övriga sektioner.

Det är en annan femma gällande innehållet i de olika sektionerna då det finns två alternativ på strukturer att välja på. Antingen strukturerar du efter relevans där den mest meriterande och relevanta erfarenheten eller punkten prioriteras högst, eller efter en omvänd kronologi där den senaste erfarenheten eller punkten prioriteras högst. Den relevanta strukturen passar dig med en relativt spretig och mångsidig bakgrund medan den omvänt kronologiska strukturen passar bättre för dig som har en rak och tydligt målmedveten bakgrund.

⚠️ Varning: Växla inte mellan strukturerna utan förbli konsekvent med den du väljer. Dock kan du behöva göra ett undantag om du valt en omvänt kronologisk struktur då de sektioner som inte har angivna tidsperioder endast går att strukturera efter relevans.

Använd ett lämpligt språkbruk

Det sista du behöver ägna tid åt innan du skriver innehållet till CV:t är vilket språkbruk du ämnar använda. Språket är nämligen alltid viktigt i ett CV, och speciellt för dig som kommer att samarbeta med och hjälpa medarbetare på en daglig basis.

Ibland räcker det att använda ett kort och enkelt språk för att visa att du är pedagogiskt lagt och vill jobba med olika människor i ditt jobb, men oftast finns det därtill en poäng i att ändra tonen i språket. Du kan exempelvis behöva uttrycka dig extra positivt, ödmjukt och objektivt för att ge ett gott intryck.

Sedan är det också viktigt att du framstår som professionell redan i språket, och det gör du genom att använda ett korrekt språk utan slarvfel eller liknande och genom att ha ett ständigt professionellt fokus. Du kan därtill använda ord och begrepp som är branschenliga och som passar just ditt jobb, som exempelvis dessa:

 • Teknik.
 • Energi.
 • Underhåll.
 • Utveckling.
 • Marin.
 • Service.
 • Fartyg.
 • Innovation.
📌 Tips: För att öka dina chanser att få nästa lediga jobb kan du dessutom visa din personlighet i språket, då det gör dig unik och får dig att verka minnesvärd.

cv mariningenjör

Inled CV:t med en presentation

Innehållet av ditt CV bör alltid börja med ditt namn, precis som i andra första möten, antingen i form av en rubrik över CV:t eller som en första punkt i den första sektionen. Därefter kan du presentera dig själv vidare.

Den första sektionen kallas för header och ska alltid placeras högst upp och till vänster i ett CV. I den får du lista dina viktigaste kontakt- och personuppgifter som läsaren kommer att behöva använda eller känna till under rekryteringsprocessen. Dessa skiljer sig ofta åt beroende på företaget och dess system, men i de flesta svenska fall är följande alternativ bra utgångspunkter:

 • För- och efternamn.
 • Födelsedatum.
 • Yrkesroll eller titel.
 • Telefonnummer.
 • E-post.
 • Postadress.
 • Eventuell länk till professionell hemsida eller LinkedIn-profil.
📌 Tips: De flesta arbetsgivare och rekryterare i Sverige uppskattar även ett fotografi av dig i headern då det ger en visuell referenspunkt till vem du är. Det gör dig därtill extra minnesvärd!
⚠️ Varning: Akta dig för att göra det vanliga misstaget i att ange olämplig information i headern, som exempelvis är för personlig, irrelevant, oseriös, inaktuell eller som kopplar dig till din senaste arbetsplats.

En bra header följer råden ovan och kan därför se ut som följande:

KORREKT
Juan Santos
19870211
Ingenjör inom marina motorer och system
074-2263213
juan.santos@gmail.com
Rosgränd 82
41115, Göteborg
linkedin.com/juan_santos2719

Introduktion

Den andra sektionen i CV:t hänger samman med den ovanstående sektionen på så vis att den fortsätter presentera dig och inleda CV:t, och det är introduktionen. Din introduktion bör inkludera all möjlig information om dina tidigare erfarenheter, prestationer och kompetenser, men också dina personliga fördelar, styrkor, drivkrafter, mål och framtidsdrömmar. Ju mer information du ger desto större chans är det att du fångar läsarens intresse och verkar minnesvärd.

📌 Tips: Försök att få med mycket information på kort utrymme, då sektionen endast bör vara tre eller fyra meningar lång.
⚠️ Varning: Nämn gärna personliga detaljer i din introduktion men undvik att rikta fokuset från ditt professionella jag till ditt privata jag. Du måste trots allt komma ihåg att du skriver ett ytterst professionellt dokument!

En bristande introduktion ger exempelvis bara viss information och baseras mycket på kandidatens känslor och andra irrelevanta aspekter, och den kan se ut som följande:

FELAKTIG
Jag är den bästa ingenjören på marknaden år 2022 då jag alltid ger 100% och gör mitt bästa hela tiden. Jag älskar dessutom fartyg och övrig marin teknik, och jag bryr mig knappt om min lön så länge jag får ha det roligt där jag jobbar.

Skriv om arbetslivserfarenheter

Nästa sektion ses ofta som den viktigaste i CV:t då den behandlar din arbetslivserfarenheter, och därför bör den få mest utrymme av alla sektionerna. Du kan inkludera uppåt fem eller sex alternativ på erfarenheter men samtliga måste vara tydligt relevanta för jobbet du söker, vara givande för din karriär och vara under tio år gamla. Annars kan de lätt uppfattas som irrelevanta eller inaktuella.

Varje arbetslivserfarenhet ska därtill presenteras med följande information:

 • Yrkesroll, titel eller huvudsakliga arbetsuppgift.
 • Företag, arbetsgivare eller arbetsplats samt läge eller stad.
 • Tidsperiod i helår eller månad och år.
 • Korta kommentarer som anger dina arbetsuppgifter, ansvarsområden, prestationer, insikter, lärdomar och liknande.
📌 Tips: Om du anser det svårt att identifiera vilka av dina erfarenheter som är relevanta i sammanhanget kan du ta inspiration från vad företaget efterfrågar för erfarenhet eller kompetens i jobbannonsen. Det kan också stå angivet på företagets hemsida vad de jobbar med, om du läser mellan raderna.
⚠️ Varning: Alla dina erfarenheter måste inte nödvändigtvis vara långa anställningar utan du kan och borde därtill fylla ut sektionen med andra slags erfarenheter. Det kan exempelvis handla om volontärarbeten, sommarjobb, extrajobb, enskilda uppdrag, uppdrag från skolan eller en fritidsaktivitet, praktikplatser eller APL. Alla relevanta erfarenheter är trots allt meriter!

En arbetslivserfarenhet som knappast är relevant i ett CV för en ingenjör inom marinteknik och som är bristande på flera sätt kan likna detta exempel:

FELAKTIG
Kallskänka
Göteborg

 • Jag fick en ledig tjänst som kallskänka ombord på en båt i Göteborg år 2015 men slutade ganska snart då jag är teknisk av mig och inte ville jobba med service.

cv mariningenjör

Utbildningar

Sektionen som kommer härnäst, som behandlar dina utbildningar, liknar sektionen ovan på flera sätt, vilket du säkerligen anar. Sektionen om utbildningar ska nämligen vara lika selektiv gällande vilka utbildningar som får inkluderas, då samtliga måste vara relevanta, aktuella och givande för din karriär. De ska dessutom presenteras med liknande information som i detta fall ser ut som följande:

 • Kurs, program, utbildning eller examen samt eventuella högskolepoäng.
 • Skola, lärosäte eller utbildare samt stad eller läge.
 • Tidsperiod i helår eller månad och år.
 • Eventuell kommentar som anger fördjupning, inriktning, arbeten eller betyg.
⚠️ Varning: Ange inte uppenbara eller irrelevanta utbildningar, såsom en grundskoleutbildning, utan nöj dig hellre med att endast ange ett par eller tre utbildningar i sektionen.

En riktigt bra utbildning att ange i ett mariningenjörs-CV kan vara:

KORREKT
Yrkesutbildning Marin serviceingenjör
Uddevalla Vuxenutbildning
2015-2017

Kvalifikationer och kompetenser

De flesta kandidaterna väljer att avsluta sina CV:n med nästkommande sektion, vilken är den om kvalifikationer och kompetenser. Det är en tydlig och rak sektion som listar dina meriterande och fördelaktiga kvalifikationer och kompetenser, eller färdigheter och kunskaper, och det avrundar CV:t på ett fint sätt.

Du får gärna inleda sektionen med kvalifikationer, om du har några. Det kan exempelvis handla om licenser, legitimationer eller liknande, specialiseringar inom vissa yrkesområden, utbildningsnivå, hur många års erfarenhet du har och så vidare. Du kan därtill inkludera medlemskap i särskilda yrkesföreningar eller organisationer och dylikt.

Sedan kan du behandla dina yrkesspecifika och “hårda” kompetenser som är konkreta och lätta att bevisa i ett jobbsammanhang. Dessa kan för en ingenjör inom marin teknik exempelvis bestå av:

 • Specifika tekniska kunskaper.
 • Kunskap inom oceanografi, marinkonstruktion och liknande relevanta områden.
 • Färdigheter inom projektledning, produktutveckling och så vidare.
 • Övriga kommunikationsfärdigheter.

Till sist kan du ange de mindre yrkesspecifika men ändå meriterande kompetenserna såsom:

 • Språkkunskaper.
 • Fysiska färdigheter.
 • Innehav av körkort.
📌 Tips: Om totalantalet av dina kvalifikationer och kompetenser överstiger åtta så bör du dela upp dem i olika separata sektioner eller i underrubriker. “Språkkunskaper” är till exempel en vanlig rubrik.
⚠️ Varning: Vissa inkluderar även “mjuka” kompetenser i sektionen, men det avråder vi ifrån då de gör sig bättre i introduktionen eller i ditt personliga brev då de samspelar med egenskaper snarare än praktiska erfarenheter.

Övriga sektioner

Det finns även vissa kandidater som väljer att inkludera ytterligare sektioner i sina CV:n, och det kan också du göra om du har meriter som inte nämnts tidigare i CV:t. Det kan exempelvis handla om meriter såsom publikationer, deltaganden i mediala sammanhang, utmärkelser eller priser. Allt som inte fått utrymme i andra sektioner, alltså.

📌 Tips: Om du väljer att inkludera en sektion med relevanta publikationer bör du döpa sektionen till just “publikationer”. En sådan tydlighet ökar CV:ts överskådlighet.
⚠️ Varning: Undvik att inkludera ytterligare sektioner om du inte har minst två relevanta meriter att berätta om i den. Meriterna får heller inte ha uppenbara platser i de tidigare sektionerna i CV:t, då de ju hellre i så fall kan inkluderas i dem.

Fullända din ansökan med ett personligt brev

Innan du ska skicka in ditt färdiga och noga genomlästa CV behöver du dessutom komplettera det med ett personligt brev. Ett personlig brev är nämligen oftare än inte ett krav i en ansökan i Sverige, då det kan ge en hel del information om dig och din karriär som inte fått utrymme i CV:t. Du kan i det personliga brevet uttrycka dig mer personligt i en löpande text, och på så vis illustrera att du är rätt person för jobbet du söker.

Ett lyckat personligt brev bör alltid innehålla följande delar, oavsett om det handlar om en mariningenjörsansökan eller inte:

 • En hälsningsfras som nämner den ansvariga rekryterarens namn.
 • En inledande sektion som fångar läsarens intresse och presenterar dig i korthet.
 • Några fler sektioner som går in på dina erfarenheter, kompetenser, egenskaper, styrkor och liknande fördelar, och som tydligt visar att du är en god kandidat för jobbet.
 • En avslutande sektion som tackar läsaren och som uppmanar hen att ta kontakt med dig inom kort.
 • En lämplig avskedsfras följt av din underskrift.
📌 Tips: Använd gärna samma mall till ditt personliga brev som du använde till CV:t, då det förtydligar att dokumenten hänger samman och då det ger ett enhetligt och gott intryck.

cv mariningenjör

Sammanfattning: Skriv ett CV mariningenjör

Något annat du behöver göra innan du skickar in din fullständiga ansökan är att åter igen läsa igenom de viktigaste tipsen och varningarna vi angett under artikelns gång. På så vis kan du både kontrollera att du inte glömmer något eller råkar begå ett av de vanligaste misstagen när du jobbar på ditt egna CV.

📌 Tips:

 • Använd mallar till såväl CV:t som ditt personliga brev för att lyckas med layouten och ge läsaren ett gott intryck.
 • Anpassa format, struktur och språkbruk och framstå därmed som extra tilltalande och kompetent.
 • Visa samtliga av dina meriter och fördelar i CV:t genom att nyttja varje sektion och informationstillfälle till sina fullaste potentialer.
 • Ta gärna inspiration av jobbannonsen eller företagets hemsida om du undrar över vad du bör inkludera i ditt CV.

⚠️ Varningar:

 • Försök gärna att sticka ut och verka unik men kom ihåg att alltid hålla ett professionellt fokus. Din ansökan ska trots allt ingå i ett 100% professionellt sammanhang.
 • Ange aldrig information som är irrelevant, inaktuell, falsk, oseriös, uppenbar, för personlig eller olämplig i övrigt. Ägna hellre det begränsade utrymmet till meriterande information!
 • Få med allt nödvändigt i ditt CV men akta dig för att formulera dig för långdraget. Ett för långt CV blir nämligen svårläst och riskerar att förlora läsarens uppmärksamhet.

Ta mer hjälp av oss

Vi hoppas att artikeln ovan var till hjälp i ditt CV-skrivande, men vi förstår om du behöver mer vägledning än så. Sök dig i så fall vidare på vår hemsida och ta del av alla våra hjälpsamma resurser – från texter och exempel till gratis mallar och vår superenkla CV-byggare. Det kommer säkerligen underlätta arbetet en hel del.

Se till att du optimerar ditt CV och din ansökan i övrigt så att du ökar dina chanser att få ett mariningenjörsjobb redan idag. Lycka till!

cv mariningenjör

Vanliga frågor och svar om att söka jobb som mariningenjör

Fråga: Vad tjänar mariningenjörer i Sverige år 2022?

Svar: Det är svårt att säga exakt vad mariningenjörer tjänar i Sverige år 2022 då det inte finns någon officiell statistik, men däremot är snittlönen för civilingenjörsyrken inom generell maskinteknik 46 200 kronor i månaden.

Fråga: Var kan man söka mariningenjörsjobb?

Svar: I Sverige kan man år 2022 få mariningenjörsjobb på flera företag och arbetsplatser, så länge de hanterar eller använder fartyg eller utvecklar teknik som används i olika marina sammanhang. En vanlig arbetsgivare för yrket är exempelvis Försvarsmakten, men det finns därtill jobb på övriga företag som utvecklar och säljer fartyg.

Exempel på CV för sjöingenjörer

skriva mariningenjör cv mallar för cv för sjöingenjörer
ingen erfarenhet cv för sjöingenjör cv-mall för sjöingenjör för sjöingenjör

Liknande artiklar