Få nästa lediga jobb som elektronikingenjör genom att optimera ditt CV

Det finns många fördelar med att arbeta som elektronikingenjör. Du kan arbeta inom flera områden såsom elektronik, kommunikation, rymdteknik, elkraft, försvar, IT och så vidare, och på många olika typer av arbetsplatser inom såväl privat som offentlig sektor. Elektronikingenjörer har en plats på nästan alla företag som utvecklar, använder eller tillverkar elektronik.

Genomsnittligt betyg för den här mallen

5.0
Rated 5 out of 5
Från 1 Recensioner

För att få njuta av de spännande och mångsidiga förmånerna måste du dock först utbilda dig, hitta ett ledigt jobb och skapa ett riktigt bra CV elektronikingenjör. Det hjälper dig visa vad du har för erfarenhet, kompetens och övriga fördelar samt introducera dig till en viktig kontakt – arbetsgivaren.

För att lyckas med CV:t måste du känna till vissa riktlinjer och råd, och de bjuder vi på i den här artikeln. Vi kommer dessutom att behandla följande punkter:

 • Ett bra exempel på CV för elektronikingenjörer.
 • Länkar och hänvisningar till ytterligare CV-exempel och andra lärorika texter.
 • Omfattande guider i hur du skapar varje del av ett CV på ett så bra sätt som möjligt, med tillhörande tips, varningar och exempel.
 • En kort genomgång i hur du kompletterar ditt CV med ett personligt brev.
 • Svar på vanliga frågor om att söka ett elektronikingenjörsjobb.

Table of Contents

CV-exempel elektronikingenjör

Zeinab Haddad
19941007
Elektronikingenjör
072-7735878
zeinab_haddad@gmail.com
Rosenvägen 78
42278, Göteborg
linkedin.com/zeinabhaddad

Introduktion
Efter flera tekniska utbildningar och över sex år som verksam ingenjör i elektronik har jag fått ett brett kunskapsspann och erfarenheter som jag längtar efter att få utveckla vidare i andra områden. Jag har främst arbetat med bil- och industrielektronik och har uppnått mycket goda resultat, men vill få prova på ytterligare branscher. Min största drivkraft är att få bli stolt över en färdig produkt, att samarbeta med inspirerande och spännande människor samt att få klura på och förhoppningsvis lösa svåra problem.

Arbetslivserfarenhet
Elektronikingenjör
Aros Electronics Göteborg
2020-2022

 • Fick arbeta med ett team om fem personer med specialanpassade elektriska drivsystem.
 • Konceptualiserade och designade fram produkter och lösningar i samarbete med kunden och mitt team, och arbetade sedan praktiskt med att framställa, utveckla, testa och eftersöka produkterna.
 • Ansvarade över många projekt inom kraftelektronik och styrning av elektriska motorer. Fick goda resultat och varma omdömen efter samtliga projekt avslutades.
 • Utvecklade mina förmågor inom initiativtagande, projektledning och kundbemötande.

Elektronikingenjör
Volvo Group Göteborg
2017-2020

 • Samarbetade med en grupp om fyra ingenjörer i att konceptualisera, designa och eftersöka olika produkter. Vi arbetade främst med motorer och styrteknik.
 • Ansvarade för att elektriker och andra ingenjörer framställde och underhöll de nya produkterna på rätt sätt.
 • Hade kontakt med en mängd kollegor och medarbetare veckovis för att försäkra att alla projekt gick bra, att vi tänkte i samma banor samt att vi samlade alla idéer och tankar vi kunde för bästa resultat.
 • Arbetade främst med program såsom
 • Lärde mig mycket om projektledning, teknisk utveckling och bilteknik i allmänhet.

APL elektronikingenjör
Syntronic
2016

 • Arbetade på heltid i grupper med andra ingenjörer med att optimera olika delar av industrirobotar och deras system.
 • Deltog i möten av olika slag och fick bidra med idéer och tankar gällande hur robotarna kunde utvecklas, optimeras och underhållas på bästa sätt.
 • Fick många erfarenheter och insikter i hur det är att arbeta som elektronikingenjör, och då främst gällande samarbete, problemlösning, idérikedom och initiativtagande.

Utbildning

Ledarskapsutbildning Ny som chef
Resultatbolaget Stockholm
2020

Elektroingenjörsprogrammet
Högskolan i Gävle
2014-2017

Teknikprogrammet
Kitas Gymnasium Göteborg
2010-2013

 • Inriktning teknik.

Kvalifikationer och kompetens

Kvalifikationer:

 • Sex års erfarenhet som ingenjör i elektroteknik.
 • Högeskoleingenjörsexamen.
 • Fortbildning i ledarskap.

Yrkeskompetens:

 • Avancerade kunskaper inom automation och fordonsindustri.
 • Hanterar både digital- och analogelektronik.
 • Avancerade kommunikations-, samarbets- och ledarskapsförmågor
 • Dokumenterat goda förmågor inom problemlösning, innovation och idérikedom.
 • Goda programmerings- och produktionsförmågor.

Teknisk kompetens:

 • Goda kunskaper i design och schemaritning.
 • God kännedom om CPU.
 • Behärskar programmeringsspråk såsom C, C++ och C#.

Övrig kompetens:

 • Flytande i tal och skrift i både svenska och engelska.
 • Goda kunskaper i tal och skrift i arabiska.
 • B-körkort.
 • Truckkort.

cv elektronikingenjör

Läs fler CV-exempel och lärorika texter hos oss

På vår hemsida hittar du många fler CV-exempel än det ovan, och alla bidrar med såväl lärdomar som inspiration. Det finns bland annat CV-exempel för ingenjörer generellt, för nyexaminerade studenter och för ungdomar som är nya på arbetsmarknaden.

Du kan därtill läsa våra övriga lärorika texter som underlättar ditt CV-skrivande. De är i form av blogginlägg, artiklar och guider.

Börja med utsidan av CV:t

När du samlat den inspiration du behöver för att vilja sätta igång med ditt egna CV-skrivande rekommenderar vi dig att börja i rätt ände – med utsidan. På arbetsmarknaden i Sverige bedöms nämligen ditt CV av rekryterare eller arbetsgivare på några få sekunder, och en stor del av bedömningen avgörs av ditt CVs utsida, eller layout som det också kallas. Det innebär att layouten är otroligt viktig och värd att ägna en både tid och energi på.

Som ingenjör inom elektronik behöver du inte nödvändigtvis välja en layout med uppseendeväckande färger, intressanta designelement eller något sådant. Men det kan vara värt att hitta något som visar att du kan vara kreativ och uppfinningsrik. Layouten bör dessutom spegla din samarbets- och ledarskapsförmåga vilket du lyckas med om du använder ett lättläst typsnitt och en tydlig struktur. En luftig och avskalad design kan också bidra till ett sådant bra resultat.

📌 Tips: Vill du försäkra dig om att din layout blir så bra som möjligt kan du kika hos oss, då vi erbjuder en mängd färdiga CV-mallar. Våra mallar är professionellt framtagna och lämpliga för de flesta yrken, och de går att anpassa så att de passar just dig. De är dessutom helt gratis och går att ladda ner i såväl Word- som PDF-format.
⚠️ Varning: I dagens Sverige är ett enkelt Word-dokument sällan tillräckligt, så ge upp den tanken. En färdig mall gör all skillnad och ökar dina chanser att skapa ett gott intryck många gånger om.

Struktur

En del av layouten som dessutom samspelar med innehållet i CV:t är strukturen. Den övergripliga strukturen på sektionerna avgör du redan när du skapar layouten, och den bör i de flesta fall följa denna modell som är mest logisk och förväntad i ett rekryteringssammanhang:

 • Rubrik med namn och yrkestitel.
 • Header eller kontaktuppgifter.
 • Introduktion.
 • Arbetslivserfarenheter.
 • Utbildningar.
 • Kvalifikationer och kompetenser eller färdigheter och kunskaper.
 • Övriga sektioner.

Strukturen på innehållet i varje sektion hänger snarare samman med innehållet, eller texten, i CV:t. Den avgör hur de olika punkterna eller erfarenheterna presenteras, vilket i sin tur avgör vilket intryck du ger läsaren av CV:t.

En omvänt kronologisk struktur ger ett ordningsamt och lättsamt intryck, och det underlättar överskådligheten av sektionen. Den innebär att du sorterar erfarenheter efter tidsperiod, där den senaste hamnar först och den äldsta sist. En relevant struktur är motsatsen, då den snarare ger ett kvalificerat och imponerande intryck samtidigt som den är klurigare att ta del av. Om du använder den sorterar du erfarenheter och punkter efter relevans, med den mest meriterande först och den minst meriterande men fortfarande relevanta sist.

📌 Tips: En relevant struktur går att använda i samtliga sektioner medan den omvänt kronologiska endast fungerar i sektioner som anger tidsperioder, och du ger bäst intryck om du håller dig till en enstaka struktur. Dock premierar de flesta rekryterare och arbetsgivare den omvänt kronologiska strukturen.

Språkbruk

Språkbruket samspelar också med såväl layouten som innehållet av CV:t då det påverkar intrycket samtidigt som det påverkar textens längd, ton och form. För dig som vill söka ett elektronikingenjörsjobb är språket extra viktigt då du måste visa din kunskap redan i CV:t. Din kommunikativa och initiativtagande förmåga bör framstå så tidigt som möjligt, och det lyckas du med genom att anpassa ditt språk på två olika sätt.

Det första sättet att anpassa ditt språk på är att verka tilltalande som person. Försök att uttrycka dig positivt, objektivt och trevligt. Du kan också bidra till det fördelaktiga intrycket om du använder ett skrivspråk som är korrekt men samtidigt lätt att ta del av. Tänk dig att CV:t borde gå snabbt och enkelt att läsa igenom.

Det andra sättet att anpassa ditt språk på är att verka så kvalificerad och meriterad som möjligt. Det gör du genom att uttrycka dig formellt och professionellt utan att rikta fokuset till ditt privata jag, samt genom att använda ord som är branschenliga och som visar på en bred kunskap. Några exempel på sådana ord kan vara:

 • Elektronik.
 • Teknik.
 • Industri.
 • Innovation.
 • Problemlösning.
 • Projektledning.
 • Samarbete.
 • Koncept.
 • Design.
 • Produktion.
⚠️ Varning: Våga använda en personlig ton för att sticka ut, då du annars kan verka intetsägande, tråkig och lätt glömmas bort.

cv elektronikingenjör

Inled ditt CV elektronikingenjör med dig själv

Nu är det dags att inleda ditt CV med den faktiska texten, och då bör du börja med att presentera dig själv. Många väljer att ange namn och yrkestitel som en rubrik över CV:t, men vissa vill hellre spara informationen till den så kallade headern. Det är den första sektionen som ska placeras högst upp till vänster i CV:t då den bör läsas först.

Headern är en kort lista över dina mest relevanta person- och kontaktuppgifter som läsaren av ditt CV behöver känna till eller ha tillgång till. I de flesta fall i Sverige är följande lista lämplig:

 • För- och efternamn.
 • Personnummer eller födelsedatum.
 • Yrkestitel.
 • Telefonnummer.
 • E-post.
 • Postadress.
 • Eventuell länk till professionell hemsida.
📌 Tips: Hos många arbetsgivare och rekryterare går det hem med ett fotografi av dig själv i headern, då det ger en extra referenspunkt. Se bara till att följa lämpliga riktlinjer!
⚠️ Varning: Ange inte information i headern som inte är relevant. Det kan exempelvis handla om detaljer som är felaktiga, som är alltför privata, som är oseriösa eller som kopplar dig till tidigare arbetsplatser.

Ett bristande exempel på en header som inte följer råden ovan ser ut som följande:

FELAKTIG
071-7435811
berra82@hotmail.com
Bengt “Berra” Ohlsson
19821231-7631
Arvikabo
facebook.com/bengtohlsson
twitter.com/berraohlsson

Introduktion

Nästa sektion ska också presentera dig som person, och därför placeras högt upp i CV:t, och det är introduktionen. Många väljer att kalla sektionen för “Professionell sammanfattning” och endast behandla karriären och yrkesprestationer, men på dagens arbetsmarknad efterfrågas mer info än så. Att använda sektionen till ytterligare info ger även möjligheter att sticka ut och ge ett gott intryck.

Introduktionen är till för att väcka läsarens intresse och ge en kort sammanställning inför vad det resterande CV:t behandlar. Den borde gå snabbt att läsa igenom, så håll dig gärna till tre eller fyra meningar, och ange allt ifrån karriär, utbildning, prestationer och lärdomar till styrkor, drivkrafter, framtidsdrömmar och mål. Få med så mycket du kan på så lite utrymme du kan!

📌 Tips: För att få inspiration till vad du ska skriva i introduktionen kan du ta en titt på vad som efterfrågas i jobbannonsen. Om de söker en optimistisk och genuint intresserad kandidat, och det passar in på dig, kan du ange just det.

En utmärkt introduktion för en ingenjör i elektroteknik kan vara:

KORREKT
För fyra år sedan startade jag min karriär inom elektronikingenjörsyrket och har sedan dess arbetat med en mängd olika produkter och tekniska områden. Just nu arbetar jag på heltid med system inom industri och tillverkning, men i framtiden hoppas jag få arbeta mer med miljöteknik och hållbarhet. Mina främsta styrkor passar en sådan inriktning då jag är innovativ, ser möjligheter i alla problem och har en ypperlig samarbetsförmåga.

Skriv om dina arbetslivserfarenheter

Sektionen på tur är den som många associerar med CV:t och som oftast får mest utrymme, nämligen den om arbetslivserfarenheter. I den kan du ange uppåt fem eller sex erfarenheter som varit givande i din karriär, som har en relevans till jobbet du söker, och som inte är alltför gammal eller inaktuell.

Varje arbetslivserfarenhet bör presenteras med följande info:

 • Arbetsroll eller yrkestitel.
 • Företag, arbetsgivare eller arbetsplats samt läge eller stad.
 • Tidsperiod i år eller månad och år.
 • Korta beskrivningar om dina arbetsuppgifter, ansvarsområden, prestationer, lärdomar och dylikt.
📌 Tips: Ange gärna erfarenheter från en APL eller praktik, volontärarbeten, enstaka uppdrag från skolan eller en fritidsaktivitet, sommar-, helg- eller extrajobb, eller liknande. De är också meriter och kan ge dig en extra fördel i rekryteringsprocessen.
[/su_note]⚠️ Varning: Exkludera erfarenheter som är över tio år, som inte går att relatera till jobbet du söker eller som är olämpliga av andra anledningar. Det är bättre att spara utrymmet till att inkludera information till de faktiskt relevanta erfarenheterna.[/su_note]

En arbetslivserfarenhet som inte passar sig i ett elektronikingenjörs-CV följer inte råden ovan och kan därför likna detta exempel:

FELAKTIG
Capgemini Engineering
14:e Augusti 2004-19:e Maj 2009

 • Jag fick arbeta heltid fem dagar i veckan tillsammans med människor av olika slag.
 • Det som var mest spännande var att få ladda upp batterierna på de nya maskinerna vi byggt.

Utbildningar

Nästa sektion liknar den om arbetslivserfarenheter på flera sätt, och det är den om utbildningar. Du måste nämligen vara lika selektiv gällande de erfarenheter du lyfter då det inte lämpar sig med utbildningar som inte är relevanta för jobbet du söker, som är över tio år gamla eller som är uppenbara och onödiga att inkludera. Dock räcker det att ange ett par eller tre utbildningar i denna sektion.

En annan likhet med sektionen om arbetslivserfarenheter är att du behöver ange följande typ av information till varje utbildning:

 • Examen, utbildning, program eller kurs.
 • Utbildare, lärosäte eller skola.
 • Tidsperiod i år eller månad och år.
 • Eventuell punkt som anger inriktning, fördjupning eller profil.
📌 Tips: Än en gång är det bättre att exkludera de olämpliga erfarenheterna än att inkludera dem för att på så sätt spara utrymme åt övriga informationstillfällen och delar av CV:t. Du kommer säkerligen att ha tillräckligt med meriterande punkter ändå.

Ett riktigt bra exempel på en utbildning för ett elektronikingenjörs-CV kan likna följande:

KORREKT
Elektronikingenjörsprogrammet
Teknikhögskolan Eskilstuna
Augusti 2018-Juni 2020

cv elektronikingenjör

Kvalifikationer och kompetenser

Många avslutar sitt CV med sektionen om kvalifikationer och kompetenser då den rundar av CV:t på ett lämpligt sätt. I den får du nämligen ge ett urval av dina färdigheter och kunskaper som är relevanta för yrket eller som kan vara en merit ändå.

Börja gärna med att ange kvalifikationer, vilka kan vara licenser, legitimationer, medlemskap i yrkesorganisationer, din utbildningsnivå eller hur många års erfarenhet du har. Därefter kan du ange kompetenser som har en tydlig koppling till jobbet du söker och som efterfrågas i jobbannonsen. Det kan exempelvis handla om tekniska kunskaper, särskilda metoder, kommunikationsförmågor, och så vidare. Sedan kan du vända dig till övriga kompetenser inom till exempel fysiska förmågor, språkkunskaper och innehav av körkort.

📌 Tips: Dela upp sektionen i underrubriker eller skilda sektioner om din lista blir för lång. Det underlättar läsningen av den och riktar ett större fokus till varje punkt.
⚠️ Varning: Ange helst bara “hårda” kompetenser i sektionen, som är konkreta och lätta att bevisa, och spara de “mjuka, som snarare har med personliga egenskaper att göra, till ditt personliga brev eller introduktionen.

Några exempel på “mjuka” kompetenser som ger en extra merit men som är bättre att spara till andra sektioner är:

 • Innovativ.
 • Social.
 • Idérik.
 • Optimistisk.
 • Noggrann.
 • Engagerad.

Övriga sektioner

Om du har vunnit priser eller utmärkelser, fått verk publicerade i offentliga forum eller uppnått en annan typ av unik prestation så kan du addera ytterligare sektioner. Dessa kan ge fördelar som ökar dina chanser att få det sökta jobbet och är därför värda att överväga.

📌 Tips: Döp sektionen till vad den innehåller snarare än att kalla den för “övrigt”. Det bidrar till en bättre överskådlighet och tydlighet i CV:t!
⚠️ Varning: Addera endast ytterligare sektioner om du har mer än en punkt att lyfta i varje och om de inte har självklara platser i en annan sektion i CV:t. I så fall är det bättre att exkludera dem.

Komplettera ditt CV med ett personligt brev

När ditt CV är färdigt och du låtit någon du litar på korrekturläsa det är det dags att komplettera det med ett personligt brev som är obligatoriskt hos de flesta svenska rekryterare idag. Det kommer att ge dig en chans att uttrycka dig i löpande text på ett personligare vis, vilket gör att du ger läsaren en bredare bild av vem du är och varför du är en bra kandidat för jobbet.

Du lyckas bäst med ditt personliga brev om du inkluderar följande punkter:

 • En hälsningsfras som bjuder in läsaren.
 • En introduktion som väcker intresse, som berättar om dig som person och som besvarar läsarens initiala frågor.
 • Tre till fyra sektioner som berättar om dina främsta fördelar, varför du kommer att passa på företaget, varför du är en god kandidat samt vad som gör dig unik.
 • En avslutning som uppmanar läsaren att ta kontakt med dig.
⚠️ Varning: Ditt personliga brev må vara personligt, men håll ett professionellt fokus ändå. Det är trots allt ett professionellt dokument.

cv elektronikingenjör

Sammanfattning: Få nästa lediga jobb som elektronikingenjör

Som avslutning vill vi upprepa de viktigaste tipsen och varningarna i listor, så att du enkelt kan friska upp minnet när du än behöver. Det förtydligar dessutom vad du bör ha i åtanke när du skriver ett CV på egen hand.

📌 Tips:

 • Sök på och använd gärna en CV-mall och liknande hjälpmedel som lyfter ditt CV.
 • Anpassa din struktur och ditt språk så att du ger rätt intryck.
 • Optimera ditt CV genom att nyttja samtliga informationstillfällen och sektioner så väl du kan. Det får dig att verka extra kvalificerad och lämplig för rollen.
 • Komplettera ditt CV med ett bra personligt brev, då de jobbar bäst tillsammans.
 • Visa gärna din personlighet och vad som gör dig unik i din jobbansökan, och håll samtidigt ett professionellt fokus.

⚠️ Varning:

 • Inkludera inte info som är irrelevant för det du arbetar med eller som är falsk, inaktuell, ointressant, alltför privat eller dylikt.
 • Håll ditt CV kortfattat och lättläst, och exkludera all onödig utfyllnad.
 • Se till att du jobbar med ditt CV med artikelns råd i åtanke, men använd även ditt sunda förnuft och dina egna preferenser. Du vet bäst vad som bör ingå i ditt CV själv, trots allt.

Få mer hjälp hos oss

Trots artikeln ovan kan du behöva ytterligare hjälp och stöd i ditt CV-skrivande, och då kan du klicka dig vidare till vår hemsida. Där finns lärorika texter och exempel att ta del av, men även verktyg såsom CV-mallar, personligt brev-byggare och CV-byggare som gör arbetet lättare, roligare och snabbare.

Acceptera den hjälp som erbjuds och använd de verktyg som finns tillgängliga, och lyckas med ditt CV så väl du kan redan idag. Lycka till!

cv elektronikingenjör

Vanliga frågor och svar om att söka jobb som elektronikingenjör

Fråga: Hur mycket tjänar elektronikingenjörer?

Svar: Snittlönen för elektronikingenjörer kan vara uppåt 50 600 kronor beroende på huvudsakliga arbetsområde och liknande.

Fråga: Hur blir man elektronikingenjör?

Svar: För att bli ingenjör inom elektronik måste du gå en yrkesutbildning på högskolenivå och hitta nya jobb som passar dig och det du vill göra. Sedan måste du skapa ett utmärkt CV och personligt brev som lyfter fram varför du är rätt kandidat och varför rekryteraren eller arbetsgivaren ska anställa dig.

Liknande artiklar