Skriv ett bra CV som produktchef och multiplicera dina chanser att få jobb

Produktchefer är ofta viktiga delar av företag då de utför avgörande marknadsanalyser och undersökningar och sedan sätter upp planer för inköp och försäljning. Utan produktchefen skulle försäljningen inte alls ge samma resultat.

Genomsnittligt betyg för den här mallen

5.0
Rated 5 out of 5
Från 2 Recensioner

Det finns även många fördelar med jobbet, bortsett från uppskattningen, och de består främst av den omväxling och mångsidighet som yrket innefattar, de stora utvecklingsmöjligheterna och den höga snittlönen på 47 500 kronor. Som produktchef kan du dessutom arbeta på de flesta företagen, vare sig de är stora eller små.

För att få ett produktchefsjobb måste du dock skriva ett utmärkt CV för produktchef för att visa upp dina främsta fördelar och meriter. Det anser många vara en svår uppgift, och om du är en av dem så kan du läsa vidare i den här artikeln. Vi kommer nämligen att guida dig genom hela processen att skapa ett eget CV specifikt för produktchefer, och det genom att behandla följande punkter:

 • Ett konkret exempel på CV för en produktchef.
 • Hänvisningar till ytterligare exempel och liknande slags hjälpmedel.
 • Omfattande genomgångar i hur du skapar varje del av ditt CV på bästa sätt, med fakta, exempel, tips och varningar.
 • Svar på vanliga frågor om att arbeta som produktchef.

Table of Contents

CV-exempel för produktchefer

Ines Färingstad
1993-09-30
Produktchef
070-4938244
ines.faringstad@gmail.com
Styrmansgatan 33
41457, Göteborg
linkedin.com/ines.faringstad

Introduktion
Efter en lång akademisk karriär och en relativt omfattande praktisk karriär inom både ekonomi och som produktchef har jag insett att mina främsta styrkor ligger i min kommunikationsförmåga, min konkreta struktur och planering samt min förmåga att motivera människor till att nå goda resultat. I framtiden hoppas jag få arbeta närmare mina drivkrafter, vilka är att få ha kontakt med kunder och att få bidra till att förbättra det praktiska systemet på ett företag.

Arbetslivserfarenheter
Produktchef
Dafgårds Göteborg
2019-2022

 • Arbetade med en grupp produktchefer och i samband med säljavdelningen.
 • Tog emot, förmedlade och behandlade krav och önskemål från kunder och drev projekten för att förbättra situationer av olika slag. Var även ansvarig över att rapportera avvikelser eller problem i tidsplaneringen och andra typer av målsättningar.
 • Bidrog till att kundnöjdheten ökade med 27% under mina år på företaget, och att omsättningen ökade med 35%.
 • Lärde mig en hel del om produkthantering, analys och planering inom livsmedelsbranschen. Fick även värdefulla erfarenheter inom samarbete, kommunikation och administration.

Produktchef
Lendo Stockholm
2018-2019

 • Ansvarade över produkter och produktutveckling tillsammans med ett team på fem kollegor.
 • Arbetade tätt ihop med produktavdelningen och en rad andra avdelningar på företaget för att säkerställa att strategier och utvecklingsprojekt höll rätt standard och takt.
 • Fick träna upp och leda medarbetare samtidigt som jag ansvarade över mina huvudsakliga arbetsuppgifter och projekt, och lyckades nå goda resultat inom samtliga områden.
 • Lärde mig en hel del om ledarskap, om att ansvara över flera områden samtidigt, om produktutveckling och om produktanalys.

Redovisningsekonom
SLU Uppsala
2016-2018

 • Hanterade främst in- och utbetalningar och inköp samt finansiell redovisning och analys.
 • Gav därtill controller- och ekonomistöd till övriga avdelningar och verksamheter vid SLU.
 • Arbetade på egen hand och i samband med andra ekonomer, och fick därmed goda initiativförmågor samtidigt som jag övade mig i mitt samarbete och kommunikationsarbete.

Utbildningar

Produktchefsutbildning
Företagsuniversitetet Stockholm
2019

Kandidatprogram i företagsekonomi
Stockholms Universitet
2013-2016

 • Fördjupning management.

Ekonomiprogrammet
Kungsholmens Västra Gymnasium Stockholm
2009-2012

 • Inriktning ekonomi.

Kvalifikationer och kompetenser

Kvalifikationer:

 • Produktchefsutbildning.
 • Kandidatexamen som ekonom.
 • Sju års erfarenhet i branschen.

Yrkeskompetens:

 • Avancerade kunskaper i produktutveckling, hantering och analys.
 • Dokumenterat utvecklade kunskaper i projektledning, struktur och målsättning.
 • Goda samarbetsförmågor, administrativa förmågor och kommunikationsförmågor.
 • Goda kunskaper i ekonomiska arbetsområden såsom rapportering, redovisning, controlling, omföringar, filinläsningar och stöd/support.

Teknisk kompetens:

 • Avancerade kunskaper i Office 365.
 • Goda kunskaper i Google Drive.
 • Van med Edison Ekonomi Proffs och Fortnox.

Övrig kompetens:

 • Svenska som modersmål.
 • Flytande i engelska.
 • Grundläggande kunskap i franska.
 • B-körkort.

CV för produktchefer

Sök efter fler CV-exempel och liknande texter hos oss

CV-exemplet ovan illustrerar en relativt erfaren kandidat, och om det inte stämmer in på din situation eller om du vill undersöka ytterligare exempel av andra anledningar – sök dig då in på vår hemsida. Vi erbjuder en mängd CV-exempel för olika nivåer och yrken, och några exempel är för studenter, för företagschefer, för marknadschefer och för generella chefer.

Du kan därefter läsa våra andra hjälpsamma och inspirerande texter som djupdyker i olika format, sektioner eller delar av CV:t. De är i form av blogginlägg, guider och artiklar och kan vara till stor användning.

Börja med utsidan av ditt CV för produktchefer

När du tagit inspiration av våra texter och resurser är det dags att påbörja arbetet med ditt egna CV. Här är det viktigt att börja från början, och att du arbetar med det som läsaren av ditt CV kommer att ta del av först – nämligen utsidan. Utsidan, som kallas layouten, utgör den största delen av det första intrycket och påverkar dessutom längden och formen av innehållet i ditt CV.

En lämplig layout för en produktchef ger en strukturell och professionell känsla som samtidigt förmedlar en kommunikativ och anpassningsbar förmåga. Du måste visa att du är en person som har alla fördelar som krävs inom yrket redan i layouten, och det lyckas du bäst med genom att välja en tydlig och rak design och ett lättläst typsnitt. Färger och designdetaljer bör vara minimala och avskalade, och inte ta uppmärksamhet från innehållet av CV:t.

⚠️ Varning: Var inte rädd för sticka ut redan i layouten, då en snygg och minnesvärd layout bara ökar dina chanser att bli ihågkommen i senare skeden av rekryteringsprocessen.
📌 Tips: Det är inte lätt att göra en bra layout på egen hand, och därför bör du kolla in våra färdiga mallar. De är alla professionellt tillverkade och passar de flesta yrken, och kommer därmed säkerligen att ge ett gott intryck. Våra mallar är dessutom helt gratis och lätta att ladda ner och använda.

Struktur

Efter att du valt en lämplig layout borde du fundera på vilken struktur du ämnar använda inom layouten. Dina sektioner måste vara strukturerade på ett logiskt sätt som är lätt att följa, och här rekommenderar vi följande ordning:

 • Header.
 • Introduktion.
 • Arbetslivserfarenheter.
 • Utbildningar.
 • Kvalifikationer och kompetenser.
 • Eventuella övriga sektioner.

Även informationen och innehållet inom varje sektion måste få en lämplig struktur för att ditt CV ska förbli överskådligt och tydligt. Här kan du välja mellan en omvänt kronologisk struktur, som prioriterar den senaste erfarenheten först, eller en relevant struktur, som prioriterar den mest meriterande erfarenheten först. De har olika fördelar och passar olika kandidater, beroende på vad du haft för karriär.

📌 Tips: Använd den omvänt kronologiska strukturen om du haft en rak och tydlig karriär bakom dig, och den relevanta strukturen om din karriär varit spretig eller haft uppehåll. Och håll dig sedan till den struktur du valt så gott det går.

Språkbruk

Det sista du behöver ägna lite omtanke innan du sätter igång med själva skrivarbetet i ditt CV är språkbruket. Det hänger också samman med såväl layouten som innehållet av CV:t och är en otroligt viktig faktor i det intryck du ger läsaren.

Produktchefer måste samarbeta och ha kontakt med både kunder och medarbetare av olika slag, så det är viktigt att du har rätt kommunikationsförmåga. Det borde reflekteras redan i CV:t. Uttryck dig tydligt och koncist utan onödigt avancerade ordval eller långdragna meningar, och se till att använda ett korrekt och felfritt skrivspråk med ett tydligt socialt ansvar. Försök även att verka tilltalande som person genom att formulera dig på ett positivt, ödmjukt och objektivt sätt.

Du kan framstå som extra meriterad och kvalificerad om du därtill använder ord och uttryck som är branschenliga och som får läsaren att associera dig med ditt jobb redan innan du blivit anställd. Några sådana ord kan vara:

 • Ekonomi.
 • Produktutveckling.
 • Projektledning.
 • Kommunikation.
 • Rapport.
 • Analys.
 • Struktur.
 • Strategi.
⚠️ Varning: Kom ihåg att ditt CV är ett professionellt dokument och att du därmed alltid måste undvika att rikta fokuset till ditt privata jag. Men var inte rädd för att använda personliga ord och uttryck som visar din personlighet. En sådan lagom balans innebär att du blir minnesvärd och intressant men samtidigt framstår som lämplig.

CV för produktchefer

Inled CV:t på rätt sätt

Efter att du behandlat aspekterna ovan är nästa steg att skriva innehållet till CV:t. Här bör du börja från början med att presentera ditt namn och eventuellt din yrkestitel. Det kan du göra i en rubrik över CV:t, om layouten tillåter det, eller som en första punkt i headern.

Din header ska alltid placeras först i ditt CV då den ger läsaren en tydlig referens av den du är samtidigt som den anger information som läsaren enkelt ska kunna återkomma till. Den bör nämligen innehålla en kort lista av dina viktigaste kontakt- och personuppgifter som är användbara i ett professionellt sammanhang. De kan exempelvis vara:

 • Namn.
 • Personnummer eller födelsedatum.
 • Yrkesroll eller titel.
 • Telefonnummer.
 • E-post.
 • Postadress.
 • Eventuell länk till professionell hemsida.
📌 Tips: Många arbetsgivare och rekryterare uppskattar därtill om du inkluderar ett fotografi av dig själv i din header. Det ger en värdefull referens som kan göra dig mer minnesvärd.
⚠️ Varning: Ange inte ytterligare information om det inte specifikt efterfrågas, och detsamma gäller om du funderar på att exkludera någon av punkterna. Var också noga med att endast ange aktuell, professionell och seriös information som inte är alltför privat eller som kopplar dig till ett annat jobb.

Ett exempel på en bristande header följer inte råden ovan och kan därför se ut som följande:

FELAKTIG
Har ansvar över marknadsföring, analys av marknad och ekonomi.
Hampus “Hampa” Kronegren
Karlstadsbo
Fågelskådare
hampa.cool@hotmail.com
072-5223455
twitter.com/hampakronegren

Introduktion

En annan sektion som ska placeras högt upp i CV:t då den ger en övergripande presentation av dig är introduktionen. Den blir bäst med så mycket relevant information som möjligt om ditt yrkesliv och om dig som arbetare då det väcker intresse hos läsaren samt ger en kort förhandstitt på vad du kommer att behandla i ditt resterande CV. Du kan exempelvis kort nämna din karriär, din utbildning, dina prestationer, dina styrkor, drivkrafter och personliga fördelar, och dina framtidsdrömmar och mål.

📌 Tips: Ange gärna info i introduktionen som får dig att verka särskilt intressant och som är meriterande. Vissa egenskaper, eller “mjuka” kompetenser, kan exempelvis vara värdefulla att nämna trots att de inte har en självklar del någon annanstans i CV:t.
⚠️ Varning: Eftersom att CV:t i sig inte bör bli längre än en eller två A4-sidor så är det viktigt att introduktionen också är kort och koncist. Tre eller fyra meningar ser oftast bäst ut.

Ett utmärkt exempel på en introduktion för ett produktchefs-CV kan vara:

KORREKT
I mina tidigare anställningar har jag uppnått goda resultat i form av ökad försäljning, bättre produktkvalitet och högre kundnöjdhet. I rollen jag söker nu vill jag dock lägga större fokus på att få till en bättre struktur och samhörighet inom företaget än de utomstående resultaten. Mina främsta drivkrafter är nämligen att få spridda personer att länkas samman i ett fungerande samarbete samt att få se det övergripliga arbetet fungera bättre och smidigare.

CV för produktchefer

Arbetslivserfarenheter

Sektionen som följer de presenterande sektionerna anser många vara den viktigaste sektionen, och den är om arbetslivserfarenheter. I denna sektion kan du ange uppåt fem eller sex arbetslivserfarenheter som skildrar din erfarenhet på ett bra sätt, som är tydligt relevanta för rollen du söker och som är aktuella.

Varje erfarenhet måste därtill presenteras ihop med följande info:

 • Yrkesroll, titel eller huvudsakliga arbetsuppgift.
 • Arbetsplats, arbetsgivare eller företag samt läge eller stad.
 • Tidsperiod i år eller månad och år.
 • Kortfattade kommentarer om dina arbetsuppgifter, ansvarsområden, prestationer, lärdomar och insikter.
📌 Tips: Om du anser det svårt att fylla sektionen räcker det ofta gott och väl med ett par eller tre erfarenheter. De behöver inte heller skildra långa anställningar utan kan lika gärna vara korta säsongsjobb, volontärarbeten, praktikplatser eller enstaka uppdrag från en fritidsaktivitet eller skolan. Så länge de är relevanta och var givande för din karriär så är de värda att nämna.
⚠️ Varning: Ju fler erfarenheter du inkluderar desto mindre utrymme lämnas åt infon till varje erfarenhet, så försök att hitta ett lagom mellanting. Annars riskerar du att göra sektionen alltför långdragen och svårläst.

En arbetslivserfarenhet som inte lämpar sig för ett produktchefs-CV är irrelevant, för gammal, använder ett bristande språkbruk, missar viktig information och lägger för stort privat fokus. Det kan likna följande exempel:

FELAKTIG
Dansinstruktör
Augusti 2003- Juni 2005

 • Ledde sju olika dansgrupper under fyra terminer, och skapade över 50 dansrutiner åt dem.
 • Gillade planeringen i arbetet och att få instruera eleverna, men uppskattade inte jobbet i sig. Det var för krävande kreativt sett och jag var hela tiden tvungen att söka fram nya danser till musik jag inte gillar.

Utbildningar

Nästa sektion, som är den om utbildningar, har många likheter med sektionen om arbetslivserfarenheter. I den måste du nämligen välja ut ett par, tre eller fyra erfarenheter som har en tydlig relevans och koppling till det jobb du söker, och som är under tio år gamla. Varje utbildning måste dessutom presenteras med följande info:

 • Utbildning, examen, program eller kurs.
 • Utbildare, skola eller lärosäte samt läge eller stad.
 • Tidsperiod i år eller månad och år.
 • Eventuell kort kommentar om inriktning, profil eller fördjupning.
⚠️ Varning: Ange inte utbildningar som är uppenbara, såsom en grundskoleutbildning eller en kurs som ingår i ett program. Men var inte rädd för att inkludera kortare utbildningar såsom enstaka kurser, endags-fortbildningar och liknande. De kan vara mycket meriterande!

En riktigt bra utbildning att ange i CV:n för produktchefer kan likna följande exempel:

KORREKT
Kurs “Certifierad produktledare”
Dataföreningen kompetens, distans
2019

Kvalifikationer och kompetenser

De flesta kandidater avslutar sina CV:n med sektionen om kvalifikationer och kompetenser, eller färdigheter och kunskaper som den också kan kallas. I den kan du ange en lista på alla dina kvalifikationer och kompetenser som är meriterande för produktchefsjobbet.

Inled helst sektionen med det mest relevanta, vilket i detta fall är dina kvalifikationer. Nämn hur många års erfarenhet du har, vilken nivå din utbildning ligger på, om du är medlem i en yrkesförening eller liknande, om du har certifikat, licens eller dylikt, eller om du är inriktad i ett specialområde.

Därefter kan du fortsätta med de mest relevanta kompetenserna. De kan för produktchefer exempelvis vara kommunikativa- och samarbetsförmågor, kunskap inom kundkontakt och marknadsföring, kunskaper inom analys och research, och ekonomiska färdigheter. Det kan också handla om tekniska- eller datorkunskaper.

Efter de mer yrkesrelevanta kompetenserna kan du sedan fortsätta med kompetenser som är meriterande men som inte har en nära koppling till yrket. Det kan handla om språkkunskaper, innehav av körkort eller fysiska förmågor.

📌 Tips: Har du fler än åtta till tio punkter i din kompetens-lista så bör du dela upp den i mindre listor. Separera dem bara med underrubriker eller i egna sektioner.
⚠️ Varning: Samtliga exempel ovan är “hårda” kompetenser, vilket innebär att de är konkreta och lätta att testa och bevisa, och de bör prioriteras i sektionen i fråga. “Mjuka” kompetenser har mer med egenskaper att göra och passar därför bättre i introduktionen eller ditt personliga brev.

Några “mjuka” kompetenser som är värda att ange i din jobbansökan men som inte ska få utrymme i sektionen om kvalifikationer och kompetenser kan vara:

 • Analytisk.
 • Ansvarstagande.
 • Samarbetsvillig.
 • Öppen.
 • Social.
 • Lojal.

Övriga sektioner i ett produktchef-CV

Kandidater som har ytterligare meriterande info eller erfarenheter att ange i CV:t kan inkludera ytterligare sektioner. De kan exempelvis innehålla priser och utmärkelser, publikationer, medverkanden i olika mediala sammanhang och så vidare, och det får dig att verka extra unik och minnesvärd.

📌 Tips: Kalla gärna de övriga sektionerna du adderar för vad de innehåller då det ökar överskådligheten i CV:t. En sektion med publikationer bör alltså bara kallas för “Publikationer”.
⚠️ Varning: Ange endast nya, övriga sektioner om du har specifika och relevanta erfarenheter att ange i dem, samt om dessa punkter inte har självklara platser i det övriga CV:t. Annars bör du undvika övriga sektioner då de orsakar CV:t att bli längre och därmed svårare att läsa.

CV för produktchefer

Sammanfattning: Skriv ett bra CV som produktchef

Innan du sätter igång med projektet att skapa ett eget CV rekommenderar vi dig att läsa igenom våra sammanfattande listor. De illustrerar de viktigaste tipsen och varningarna vi lyft fram under artikelns gång som du bör ha i åtanke under skrivprocessen.

📌 Tips:

 • Se till att du arbetar med ditt CV med alla hjälpmedel som finns, så att du försäkrar dig om bästa möjliga resultat. En CV-mall är extra användbar.
 • Använd rätt typ av struktur och språkbruk så att du framstår som tillräckligt lämplig och kommunikativ för jobbet som produktchef.
 • Anpassa innehållet i ditt CV så att läsaren får intrycket av att du är extra meriterad i ditt arbete.
 • Försök gärna att sticka ut och verka unik så att läsaren ser att du är minnesvärd.

⚠️ Varningar:

 • Akta dig för att ange info som är irrelevant, inaktuell, falsk, uppenbar, alltför privat eller olämplig på andra sätt.
 • Försök att hålla dig kort och koncist i CV:t då CV:t måste gå både snabbt och lätt att ta del av.
 • Kontakta inte rekryteraren eller arbetsgivare utan att ha sammanställt ditt CV och tillsammans med någon du litar på korrekturläst det.

Få ytterligare hjälp av oss

Nu önskar vi till sist få erbjuda dig en ytterligare hjälpande hand i processen att skapa ett CV. På vår hemsida erbjuder vi nämligen mer än färdiga CV-mallar, lärorika texter och inspirerande CV-exempel som vi redan nämnt. Du kan därtill hitta personligt brev- och CV-byggare som gör CV-skapandet lättare, roligare och snabbare.

Acceptera den hjälp som finns och påbörja ditt arbete med ditt nya utmärkta CV redan idag. På så vis kommer du att komma framåt i din karriär på nolltid. Lycka till!

CV för produktchefer

Svar på vanliga frågor om att jobba som produktchef

Fråga: Vad gör man som produktchef?

Svar: En produktchef samlar in, analyserar och behandlar data om olika produktmarknader och gör sedan försäljningsstrategier och inköpsplaner efter det. Det innebär att du som produktchef måste vara analytisk, observant, lyhörd, strukturerad, engagerad och öppen för att få ansvar på arbetsmarknaden.

Fråga: Hur blir man produktchef?

Svar: Det finns vägar att gå till att bli välkommen till yrket som produktchef, men det vanligaste är genom en utbildning eller en lång karriär inom handel eller ekonomi. Du kan därtill ha särskilda kontakter som kan hjälpa dig. Det som alla vägar har gemensamt är dock att du behöver ett välskrivet och fördelaktigt CV för att lyckas.

Liknande artiklar