CV-exempel för en marknadschef

Marknadschefer är de ledande experterna på att engagera deras målpublik, med verktyg som kreativa kampanjer, search engine optimization (SEO), med mer. Med de rätta kunskaperna, våra CV-exempel för marknadschefer och tipsen som du hittar nedan, är du på god väg att bli en framgångsrik marknadschef.

Genomsnittligt betyg för den här mallen

Som professionell marknadschef kan man med säkerhet utgå ifrån att du är involverad i produktutveckling och distribution, att skapa och implementera marknadsföringsstrategier, skapa säljande texter, upprätthålla kontakter med företagets intressenter, planera event och hantera sociala medier.

Att få produkter att kännas mer tilltalande är din specialitet. Vårt företag specialiserar sig i att få dina styrkor och specialiteter att skina i ditt CV, så att det marknadsför dig på bästa möjliga sätt.

Vår målsättning är att ge dig de bästa råden och CV-exemplena för marknadschefer för att få ditt CV att framstå som direkt, koncist och effektivt.

Table of Contents

Hur skriver man det bästa CV:t för en marknadschef?

Att skriva ett bra CV inriktat mot marknadsföring, är mycket likt faktisk marknadsföring. Se på dig själv som produkten och ditt CV som hur du kommunicerar dina försäljningspunkter till rekryteraren. Du måste presentera dina kunskaper och erfarenheter på ett sätt som tilltalar rekryteraren.

Efterfrågan på tjänster inom marknadsföringsbranschen ökar. Denna utveckling kan främst hänföras till expansionen av den digitala marknadsföringssektorn. Företag behöver nya och insiktsfulla marknadsförare mer än någonsin tidigare.

Jobbmöjligheterna inom marknadsföring kommer att fortsätta att bli allt fler, vilket har både för- och nackdelar för en marknadsförare. Det kommer att innebära fler jobbmöjligheter, men även mer konkurrens. För att med framgång navigera genom en arbetsmarknad som är i ständig förändring, måste du börja med att få ditt marknadschef-CV att se så professionellt ut som möjligt.

Ett utmärkt sätt att få en uppfattning om hur bra din ansökan är, är genom att se hur väl ditt CV-format och din sektion för arbetslivserfarenhet kommunicerar dina mest centrala styrkor som marknadschef. Innan du anger din erfarenhet som marknadsförare, måste du överväga hur du vill inleda din ansökan.

Välj mellan en målsättning och en sammanfattning

Det första steget i att skriva vilket CV som helst, är att bestämma hur det ska inledas. Det finns två alternativ: du kan antingen börja med att ange din huvudsakliga målsättning med att söka ett jobb inom marknadsföring, eller gå direkt över till att sammanfatta din tidigare arbetslivserfarenhet.

Denna del av CV:t ska infogas under ditt namn, ditt telefonnummer och din mailadress. För ett mer detaljerat exempel på ett CV för en marknadschef, klicka här.

Ett målsättningsstycke i ett CV bör vara en eller två meningar långt och redogöra för dina mål. Syftet med målsättningen är att låta arbetsgivaren förstå dina motiv, genom att på ett koncist sätt ange vilken position du söker. Målsättningar brukar även innefatta några ord om dig som person. Ett målsättningsstycke bör se ut ungefär såhär:

“Motiverad och snabblärd person som precis har tagit examen i [___]; är ute efter jobbmöjligheter inom [___]-branchen, som låter mig dra nytta av mina kunskaper i [___].”

Personer som precis har tagit examen från universitetet brukar använda objektiva påståenden för att väcka arbetsgivarens intresse. Denna metod har dock blivit omodern på senare tid och är inte särskilt effektiv för att rikta uppmärksamheten mot din ansökan.

I en sammanfattning, kan du å andra sidan visa din kreativitet, tidigare arbetslivserfarenhet och kunskap inom marknadsföring. En professionell sammanfattning, även känt som en profil, måste presentera dig i bästa möjliga ljus; att använda suggestiva nyckelord för att beskriva dina kvalifikationer för rollen är mycket rekommenderat. Denna del av ditt CV låter dig beskriva varför du förtjänar tjänsten istället för att bara ange din målsättning.

En sammanfattning är din “elevator pitch” till din framtida arbetsgivare, för att låta dem veta att du är den bästa kandidaten för deras företag. Det finns några punkter som du bör ha i åtanke för att skriva en bra sammanfattning:

 • Vad kvalificerar mig för denna tjänst?
 • Hur kan mina erfarenheter, min utbildning och mina kunskaper vara till hjälp i denna roll?
 • Hur använde jag min kunskap och mina förmågor i min förra tjänst?

Att besvara dessa tre frågor i din sammanfattning kommer att få denna del av ditt CV att se mycket professionell ut. Se exempel på professionella sammanfattningar nedan för att bättre förstå hur du skriver ett stark sammanfattning för en marknadschef.

Exempel på sammanfattningar för en marknadschefs CV

Effektiv sammanfattning

“En talangfull marknadschef med fem års erfarenhet av att leda flera content-orienterade grupper. Ökade vinsten hos ett onlineföretag med 64% genom flera content marketing-kampanjer, samtidigt som jag ledde ett team på fem personer. Fick sedan en ledande roll i en B2C-centrerad grupp på tio personer, där jag ökande deras CMS och bidrog till att öka kundengagemanget med 45%, samtidigt som personalomsättningen sänktes från 25% till 0% det året”.

Exemplet ovan visar det “rätta” sättet att skriva en professionell profil för ditt CV. Sammanfattningen rymmer mycket information och visar en kombination av olika styrkor som listas nedan:

 • Genom att redogöra för dina erfarenheter av att jobba inom content marketing, kommer rekryteraren se att du har omfattande erfarenhet av branschen.
 • Sammanfattningen visar att du är en person med god affärskänsla som värnar om att skapa värde för företag. Genom att visa hur du påverkade företagets numeriska och statistiska värden, samt att redogöra för att du deltog i marknadsföringskampanjer, kan arbetsgivaren dra slutsatsen att du har en stark ledarskapsförmåga.
 • Sist men inte minst presenterar sammanfattningen direkt och lättförståelig information som är värdeskapande för dig som aspirerande marknadschef. Den koncisa, informationspackade presentationsstilen visar att du får saker gjorda.
Svag sammanfattning

Att skriva en “dålig” profilsammanfattning innebär i princip att skriva motsatsen till exemplet ovan. Här kan du se en svag och ineffektiv professionell sammanfattning:

“Kunnig och talangfull marknadschef med erfarenhet av att leda grupper inom olika marknadsföringsregioner. Med min mångsidiga erfarenhet söker jag efter ett brett spektrum av friheter för att leda reklamsatsningar och grupper.”

Denna sammanfattning innehåller många fel, så låt oss diskutera nyckelpunkter som vi kan ta med oss:

 • En nackdel är hur lite sammanfattningen egentligen säger om personen. Ord som “marknadsföringsregioner” och “reklamsatsningar och grupper” säger ingenting; de förvirrar bara läsaren. Istället för att ge läsaren värdefull information, väcker vaga ord bara fler frågor om din arbetslivserfarenhet.
 • Avsaknaden av specificeringar i profilen kommer att leda rekryteraren till att misstänka att sammanfattningen har kopierats från någon sorts mall. Om det du skriver inte specifikt beskriver din arbetslivserfarenhet eller dina kunskapsområden, bör du inte inkludera det i din professionella sammanfattning över huvud taget.

Efter att ha ordnat sektionen för din professionella sammanfattning i ditt CV, är det dags att formulera huvuddelen av din ansökan – sektionen för arbetslivserfarenhet.

Hur formulerar man sektionen för arbetslivserfarenhet i ett CV för en marknadschef

Att presentera dina tidigare arbetslivserfarenheter på ett professionellt, lättförståeligt sätt är en bra metod att få arbetsgivarens uppmärksamhet. Detta steg är nödvändigt för alla CV:n och alla karriärer.

När rekryterarna tittar på ditt CV använder de ett system som spårar nyckelord, kallat Applicant Track System, eller ATS. Detta program filtrerar ut ansökningar som inte har tillräckligt många nyckelord i texten.

Arbetsgivare tittar i genomsnitt bara på ditt CV i sex sekunder efter att din ansökan har passerat ATS-scanningen. Det är viktigt att vara medveten om att en sammanfattning måste bestå av information som både är kort och koncis, men även visuellt enkel att läsa. Du har trots allt bara sex sekunder på dig att få rekryterarens uppmärksamhet.

Ett effektivt sätt att formatera ett CV för en marknadschef är att skriva din arbetslivserfarenhet i kronologiskt omvänd ordning.

Detta innebär att du ska redogöra för var du har arbetat och vad din tjänst innebar, från ditt första marknadsföringsrelaterade jobb till ditt senaste. Det är en bra metod för att bli kontaktad av ditt drömjobb.

Att använda ett effektivt format och en CV-mall i din ansökan är ett utmärkt sätt att presentera dina tidigare prestationer och relevant arbetslivserfarenhet.

För fler formatteringsidéer, ett exempel på ett CV för en marknadschef och en anpassad CV-mall som du kan använda i ditt CV, gå till.

CV-exempel för marknadschefer

Låt oss vara ärliga; det spelar ingen roll hur bra och gripande ditt CV:s sammanfattning och sektion för kunskapsområden är, om sektionen för arbetslivserfarenhet inte är tillräckligt bra. Sektionen för arbetslivserfarenhet är den viktigaste, mest grundläggande delen av ditt CV. Detta är var du kommunicerar ditt verkliga värde som marknadschef med läsaren.

Nedan kan du se en effektiv beskrivning av hur du bör presentera din tidigare arbetslivserfarenhet:

This is box title

ERFARENHET

_______________________________________

Chef för produktmarknadsföring

GeoDome Industri

06/2015 – 11/2018

Östermalm, Stockholm

 • Genomdrev en SEO-kampanjstrategi för en grupp på 10 personer, vilket ökade den totala trafiken på webbplatsen med 145 % på 6 månader och förbättrade konverteringsgraden med 55 %.
 • Genomförde initiativ, exempelvis rapporter om marknadsföringsresultat och nya poängsättningsrutiner, samt visade upp en 20-procentig ökning av reklamutförandet för cheferna på mindre än 6 månader.
 • Använde Google Analytics för att samla in och spåra mätvärden för webbplatsen. Utvecklade en ny formelbaserad Excel-fil för att organisera avvisningsfrekvens och genomsnittlig sessionslängd.

Här kan vi se att sökanden är en framgångsrik marknadschef. Punkterna presenterar en stark redogörelse för personens erfarenhet. Vi kan se att sökanden är bra på marknadsföring tack vare värdet som denne skapade i sin tidigare tjänst. Detta förstärks av siffrorna som presenteras i punkterna, tillika prestationer så som att förbättra medvetenheten kring varumärket; sökanden visar sin kompetens genom att beröra nyckelpunkter och beskriva sin arbetslivserfarenhet på ett professionellt sätt.

Ibland kan det kännas skrämmande att beskriva sin arbetslivserfarenhet; vi har alla varit där. Trots det måste du se till att du beskriver din arbetslivserfarenhet på ett fullständigt och lättförståeligt sätt. Försök att hålla allt kortfattat, men behåll de viktiga delarna så att dina erfarenheter inte framstår som vaga. Här följer ett exempel på hur du INTE bör beskriva din tidigare arbetslivserfarenhet:

This is box title

ERFARENHET

_______________________________________

Marknadschef

GeoDome Industri

06/2015 – 11/2018

Östermalm, Stockholm

 • Ledde ett team på flera personer på en sida med ökande trafik.
 • Utvecklade en ny teknik för att introducera nyanställda, vilket resulterade i en ökning av marknadsföringsresultaten.
 • Använde Google Analytics för datainsamling.

Det är mycket lite som händer här; läsaren kommer varken kunna dra några slutsatser eller bli särskilt intresserad av att läsa en så luddig arbetsbeskrivning. Formulera aldrig din arbetsbeskrivning på ett sätt som är så vagt att det är svårt att förstå, och se till att inkludera viktiga siffror.

CV-exempel för en marknadschef

Redogör för dina kunskaper inom marknadsföring

Det är nödvändigt att förstå att du även behöver marknadsföra dig själv när du skriver om dina tidigare arbetslivserfarenheter. Detta kan du göra genom att ange numeriska och statistiska exempel på dina prestationer och förklara hur ditt arbete påverkade din arbetsgivare och dina kollegor. Som en aspirerande marknadschef är det nödvändigt att veta hur du på ett framgångsrikt sätt presenterar och marknadsför ditt tidigare arbete.

Ett bra tips för när du skriver ditt CV, är att inte bara beskriva din arbetsprocess. Förklara på vilka sätt dina tjänster skapade värde och vinst för företaget. Beskriv hur dina tjänster ökade vinsten eller implementerade en logistisk förbättring hos organisationen. Detta kommer att ytterligare belysa dina kunskaper som marknadsförare.

Eftersom marknadsföring är nära relaterat till försäljning, är ett bra exempel att ange det följande:

“Hjälpte klienten … att öka den månatliga nettoförsäljningen från 100 000 kr till 200 000 kr på fem månader.”

Inkludera certifieringar i ditt CV

Ibland efterfrågar arbetsgivare kunskaper som inte helt täcks in av din arbetslivserfarenhet. Ett bra sätt att kringgå dessa typer av krav relativt snabbt, är bli certifierad inom det specifika kompetensområdet.

Här följer topp 5 certifieringar för marknadschefer:

 • Google Analytics
 • Google Ads
 • Facebook Advertising
 • Bing Ads Accredited Professional Certification
 • YouTube Certification

Nyckelpunkter för att skapa ett bra CV för en marknadschef

Sammanfattningsvis är nyckelpunkterna för att skapa ett effektivt CV för en marknadschef följande:

 • Designa ditt CV specifikt för jobbet som du söker.
 • Din professionella sammanfattning bör visa dina styrkor och jobbanpassade kunskaper på ett koncist sätt.
 • Demonstrera värde genom beröra nyckelpunkter och prestationer från din tidigare arbetslivserfarenhet.
 • Redogör för din arbetslivserfarenhet i kronologiskt omvänd ordning.
 • Presentera dina kunskaper och erfarenheter på ett tilltalande och övertygande sätt – marknadsför dig själv.
 • Använd certifieringar för att öka din ansökans effektivitet.

Exempel på sammanfattningar för en marknadschefs CV

Frågor och svar

 • Hur beskriver man marknadsföringserfarenhet i ett CV?

Försök att inkludera viktiga numeriska detaljer och prestationer från dina tidigare jobb. Skapa värde genom att redogöra för hur företaget gynnades av dina marknadsförings- och ledningsinsatser – nämn intressanta projekt som du har varit involverad i. För att förenkla läsningen, bör du presentera erfarenheterna i kronologiskt omvänd ordning och använda vårt exempel-CV för passande formatering.

 • Vad är en genomsnittlig lön för en marknadschef?

Enligt SCB var genomsnittslönen för en marknadschef 68 400 kr år 2020.

 • Vad är en bra målsättning att ha i ett marknadsförings-CV?

En målsättning låter dina arbetsgivare förstå varför du vill göra karriär inom marknadsföring, genom att redogöra för vilken typ av tjänst du söker. Målsättningar brukar även innehålla några ord om dig själv.

 

Liknande artiklar