Få lediga jobb genom att skriva ett utmärkt CV för laboratorietekniker

En laboratorietekniker, eller laboratorieingenjör som det ibland kan kallas, kan ha varierande arbetsuppgifter beroende på arbetsplats och huvudämne i laboratoriet. Dock har samtliga labbtekniker gemensamt att de bidrar till en konkret utveckling och får möjlighet till ett mångsidigt och spännande jobb.

Genomsnittligt betyg för den här mallen

5.0
Rated 5 out of 5
Från 1 Recensioner

För att få arbeta som labbtekniker måste du genomgå en teknisk utbildning, gärna på högskolenivå, och samla på dig omfattande kompetenser inom det specifika område du vill arbeta inom. Sedan krävs det att du lyckas i rekryteringsprocessen, och det gör du enklast om du skapar en utmärkt ansökan med såväl personligt brev som CV för laboratorietekniker. I den här artikeln kommer vi att guida dig genom hela processen så att du känner dig bekvämare i att skriva ett CV på egen hand senare. Vi kommer bland annat att behandla följande:

 • Ett konkret CV-exempel för en labbtekniker.
 • Hänvisningar till ytterligare exempel och liknande lärorika texter.
 • En guide i hur du skapar ett CV som ger ett bra första intryck.
 • Genomgångar i hur varje del av CV:t bör formuleras med tillhörande exempel, tips och varningar.
 • En kort guide i hur du kompletterar ditt CV med ett personligt brev.
 • Svar på vanliga frågor om att söka jobb labbtekniker.

Table of Contents

Exempel på CV för labbtekniker

Jesper Nolén
1996-10-10
Laboratorietekniker
070-9310994
jesper.nolen@hotmail.com
Undulatvägen 72
16878, Stockholm
linkedin.com/jespernolen

Introduktion
Kemiskt och tekniskt lagd labbtekniker med flera års erfarenhet bakom mig. Under min arbetstid har jag insett att mina främsta styrkor är min initiativförmåga, min idérikedom och mina breda kunskaper inom kemi. Mitt mål är för närvarande att att få bidra i den samhälleliga utvecklingen i att öka kvaliteten på såväl väglag som övrig infrastruktur tillsammans med drivna kollegor.

Arbetslivserfarenhet
2020-2022
Labbtekniker
PEAB Stockholm

 • Arbetade både praktiskt och teoretiskt ute på fältet och i laboratoriet såväl ensam som med medarbetare.
 • Fick utföra undersökningar och analyser av olika väglag och genomföra studier på dess kvalitet och möjlighet.
 • Lärde mig hela tiden nya saker om att hämta prover och information från en praktisk arbetsplats och därefter ta fram studier och resultat av olika slag.

2018-2020
Analytisk kemist
Länsstyrelsen Stockholm

 • Arbetade som livsmedelsinspektör och analytisk kemist för att kontrollera livsmedelsföretag och livsmedelsleveranser in i region Stockholm.
 • Deltog i möten och projekt med kvalitetskontrollanter och representanter för livsmedelsföretag för att på så vis bedriva forskningen framåt.
 • Utvecklade mina analytiska och studietekniska förmågor samt min samarbets- och ledarskapsförmåga.

2017
Praktiserande analytisk kemist
Linköpings kommun

 • Följde med analytiska kemister på kvalitetskoller runt om i Linköping på olika livsmedelsföretag.
 • Fick ta mycket egna initiativ och jobba självständigt under perioden, och fick därmed skapa en stor självständighet.
 • Tog med mig många lärdomar i hur analytiska kemister arbetar rent praktiskt samt hur en kan implementera läran i livsmedelsindustrin.

Utbildning
2015-2018
Högskoleingenjör i kemisk analysteknik
Linköpings universitet

2012-2015
Teknikprogrammet
Bromma gymnasium

 • Inriktning innovativ design.

Kompetens

Yrkeskompetens:

 • Avancerade färdigheter inom analysmetodik och laboratorieteknik.
 • Mycket goda kunskaper inom biokemi, organisk och oorganisk kemi, och allmän kemi.
 • Grundläggande kunskaper i industriell ekologi, industriell ekonomi, programmering och idéutveckling.
 • Goda förmågor inom innovation, initiativtagande, samarbete och ledarskap.

Övrig kompetens:

 • Svenska som modersmål.
 • Flytande i engelska.
 • Goda kunskaper i HLR och första hjälpen.
 • B-körkort.
 • Truckkörkort.

CV för laboratorietekniker

Läs fler CV- och personligt brev-exempel och andra lärorika texter

Det kan finnas flera anledningar till att du anser exemplet ovan otillräckligt eller opassande för just dig och din situation, men det behöver inte innebära problem. I så fall kan du helt enkelt klicka dig vidare på vår hemsida och ta del av våra andra relevanta personligt brev- och CV-exempel. Vi erbjuder exempelvis exempel för forskningsassistenter, kemitekniker, kemister och ingenjörer. Om du just avslutat dina studier kan du även ta hjälp från vårt CV-exempel för nyutexaminerade.

Förutom exempel erbjuder vi därtill andra lärorika texter i form av blogginlägg, guider och artiklar. Samtliga av dessa går in på djupet av olika aspekter och ämnen kring att söka jobb, att skriva en ansökan eller liknande, och kan därför vara mycket behjälpliga.

Påbörja arbetet via utsidan

Ett lyckat och välarbetat CV är så mycket mer än texten och dess innehåll, då ett CV ju ska fungera som ett första intryck, väcka arbetsgivarens eller rekryterarens intresse och inte minst reflektera vem du är. Detta gör du inte i första hand via texten, utan snarare via CV:ts utsida – layouten.

Som labbtekniker är det därmed viktigt att du hittar en layout som är lämplig i det specifika sammanhanget. Det innebär ofta ett lättläst typsnitt och en överskådlig struktur med markerade rubriker. Men det kan därtill innebära designdetaljer som för uppmärksamheten till de olika sektionerna, som illustrerar din professionalism och som symboliserar speciella tankar och känslor. Enstaka färgklickar i blått kan exempelvis få läsaren att associera dig med lugn, logik, pålitlighet och klarhet.

📌 Tips: För att verkligen lyckas med layouten rekommenderar vi dig att välja bland och ladda ner våra färdiga CV-mallar. De är helt gratis och professionellt framtagna, så de garanterar en layout som ger ett lämpligt första intryck.

Format och struktur

När du valt en layout behöver du fortsätta med övriga övergripliga detaljer innan du påbörjar själva skrivarbetet i CV:t. Här bör du först och främst vända dig till formatet, vilket i detta fall innefattar CV:ts längd och formalia. Längden bör vara mellan en och två A4-sidor, och du får gärna använda ett lagom stort typsnitt (storlek 11 eller 12) med breda marginaler och ordentliga styckeavstånd.

Därefter bör du ägna en tanke eller två på strukturen, och då framför allt gällande sektionerna i CV:t. Här finns det egentligen bara en lämplig väg att gå då endast en struktur är logisk, lättläst och förväntad i rekryteringssammanhang. Den strukturen ser ut som följande:

 • Header.
 • Introduktion.
 • Arbetslivserfarenheter.
 • Utbildningar.
 • Kompetenser.
 • Eventuella övriga sektioner.

När det gäller innehållet av varje sektion kan du vara aningen mer flexibel då det finns två alternativ att välja på. Om du haft en relativt spretig och mångsidig karriär bakom dig kan du strukturera efter relevans, med den mest meriterande erfarenheten eller punkten först. Om du däremot haft en rak och tydligt målinriktad karriär kan du med fördel strukturera efter en omvänd kronologi, där den senaste erfarenheten eller punkten prioriteras först. Det beror på vad du själv vill få för fördelar.

⚠️ Varning: Rör inte till strukturerna varken i eller mellan sektionerna, utan håll dig till den du valt. Det enda undantaget är om du valt en omvänt kronologisk struktur och måste använda en relevant struktur i de sektioner som inte har angivna tidsperioder.

Språkbruk

En annan aspekt som är bra att ägna en tanke eller två innan du skriver innehållet till CV:t är vilket språkbruk du ämnar använda. Det utgör nämligen en stor del av intrycket och kan påverka både innehållet och layouten.

Det du behöver fundera på allra först är hur du vill framstå som person. Försök att uttrycka dig positivt och ödmjukt, så att du verkar vara en trevlig medarbetare, och fokusera sedan på att verka pedagogisk och samarbetsvillig. Det gör du om du uttrycker dig objektivt och kortfattat. Ett lättläst språk med god ton kan göra underverk!

Därefter kan du försöka ge intrycket av att du är kvalificerad för rollen och att du är kompetent i ditt arbete. Det gör du bäst om du håller ett professionellt och formellt fokus i texten och om du använder ett helt korrekt språkbruk. Du kan dessutom använda ord och begrepp som är branschenliga och som får läsaren att associera dig med jobbet redan innan du fått det. Sådana ord kan i detta fall exempelvis vara:

 • Laboratorium.
 • Analys.
 • Innovation.
 • Kunskap.
 • Erfarenhet.
 • Forskning.
 • Utveckling.
 • Engagemang.
📌 Tips: Det finns stora fördelar i att därtill inkludera och visa din personlighet i språket då det kan få dig att verka extra intressant och samtidigt göra dig minnesvärd.

CV för laboratorietekniker

Skriv CV:t från början

Nu är det äntligen dags att skriva innehållet till CV:t, och det gör du bäst från början för att undvika upprepningar och för att enklare kunna hålla en röd tråd och ett logiskt flöde. I ett CV är namnet den bästa starten, antingen i en rubrik över CV:t eller allra först i den inledande sektionen.

Headern bör alltid inleda ett CV då den ger läsaren information om vem du är och vad du har för kontaktuppgifter. Det är därtill viktigt för att läsaren senare ska kunna använda uppgifterna i rekryteringsprocessen. En header bör därför placeras högst upp i det vänstra hörnet och tydligt lista dina relevanta person- och kontaktuppgifter. Dessa kan exempelvis bestå av följande:

 • För- och efternamn.
 • Födelsedatum.
 • Yrkesroll eller titel.
 • Telefonnummer.
 • E-post.
 • Adress.
 • Eventuell länk till professionell hemsida eller LinkedIn-profil.
📌 Tips: Inkludera helst ett fotografi av dig själv i headern för att ge läsaren ytterligare en referens till vem du är. Det kan påverka hur minnesvärd du är, dessutom!
⚠️ Varning: Se upp för att ange information som är oseriös, för personlig, inaktuell eller irrelevant på andra sätt. Ett smeknamn, länkar till privata sociala medier, en gammal bostadsadress eller dylikt är sällan goda idéer.

En header som följer inte råden och som därför kan anses bristande kan likna denna:

FELAKTIG
Boris Nyman
facebook.com/boris.nyman
boris_bor_i_ris@live.se
073-6765572
Norrlänning
Pappa
Ogift

Introduktion

Sektionen som följer headern är också presenterande och inledande, nämligen introduktionen. I din introduktion får du uttrycka dig i löpande text och berätta om allt ifrån erfarenheter, prestationer och kompetenser till lärdomar, egenskaper, styrkor, drivkrafter, framtidsdrömmar och mål. Så länge du håller ett professionellt fokus så är det bara fördelaktigt att behandla så mycket information som möjligt.

⚠️ Varning: Gå inte in på detaljer eller dylikt, utan håll dig kort och koncist. Introduktionen bör nämligen inte överskrida tre eller fyra meningar.

En utmärkt introduktion anger yrkestiteln direkt och går sedan in på flera av aspekterna ovan, samtidigt som den håller måttet för längden. Det kan se ut som följande exempel:

KORREKT
Driven labbtekniker inom robotteknik med över tre års erfarenhet i ryggen. Mina främsta drivkrafter är att få bidra till en smidigare industri, att få samarbeta med inspirerande kollegor och samarbetspartners samt att alltid få imponeras av ny teknik och en snabb tillväxt. I ett framtida arbete ser jag fram emot att få bidra till samhället på ett tydligare sätt och samtidigt bedriva en personlig utveckling i form av kommunikation och innovation.

Arbetslivserfarenheter

Nästa sektion handlar om arbetslivserfarenheter, och den ser de allra flesta som den viktigaste sektionen i CV:t. Dina arbetslivserfarenheter visar nämligen vad du klarat av, uppnått och lärt dig, vilket i sin tur visar hur kompetent du är i ditt arbete idag.

Sektionen får ta upp mest utrymme av alla sektioner i CV:t, men du måste trots det vara selektiv i vilka erfarenheter du inkluderar. Välj ut mellan ett par och fem eller sex alternativ som alla varit givande i din karriär, som är relevanta för jobbet du söker och som är under tio år gamla. Varje erfarenhet ska dessutom presenteras med denna information:

 • Tidsperiod i helår eller månad och år.
 • Yrkesroll, titel eller huvudsakliga arbetsuppgift.
 • Arbetsgivare, företag eller arbetsplats och stad eller läge.
 • Kortfattade kommentarer som anger prestationer, arbetsuppgifter, ansvarsområden, lärdomar, insikter och så vidare.
⚠️ Varning: Begränsa dig inte till prestigefyllda anställningar eller dylikt utan inkludera även andra erfarenheter som kan anses meriterande. Praktikplatser, APL, sommarjobb, extrajobb, volontärarbeten, korttidsuppdrag eller uppdrag från skolan eller en fritidsaktivitet är bara några exempel.
📌 Tips: Om du är osäker på vad som är relevant att ange i ditt CV enligt rekryteraren eller arbetsgivaren kan du ta inspiration från jobbannonsen eller företagets hemsida. Det kommer säkerligen ge dig förslag på sådant de efterfrågar och vill ha i en nyanställd.

En arbetslivserfarenhet som inte håller en tillräckligt god kvalitet då den har ett bristande språkbruk, missar viktig information och riktar fokus till fel saker kan likna följande:

FELAKTIG
11/6 Mars-pågående
Mekaniker

 • Jag arbetar hos ett stort företag som jag måste lämna på grund av en flytt, och därför tar jag tag i att skicka ut nya ansökningar.
 • Det jag lärt mig på arbetsplatsen har framför allt varit att praktiskt arbeta med maskiner och motorer, samt att hjälpa ingenjörer i deras analyser och utvecklingsarbeten.

CV för laboratorietekniker

Utbildningar

Sektionen om utbildningar följer härnäst och den har många likheter med sektionen om arbetslivserfarenheter. Du måste nämligen vara lika selektiv i de erfarenheter du väljer att inkludera då samtliga behöver vara tydligt relevanta för jobbet du söker och vara under tio år gamla. Varje utbildning ska därtill presenteras med samma typ av information, vilket i detta fall ser ut som följande:

 • Tidsperiod i helår eller månad och år.
 • Program, utbildning, kurs eller examen.
 • Skola, utbildare eller lärosäte och stad eller läge.
 • Eventuell kort kommentar som anger inriktning, fördjupning, profil, examensarbete eller betyg.
⚠️ Varning: Ödsla inte utrymme på att ange uppenbara eller ointressanta utbildningar som exempelvis en grundskoleutbildning eller en utbildning från en irrelevant fritidsaktivitet. Spara hellre utrymme till annat som faktiskt anses vara meriter!

En utbildning som passar utmärkt för tjänsten i fråga kan exempelvis vara följande:

KORREKT
2019-2022
Biomedicinska analytikerprogrammet
Uppsala universitet Sundsvall

Kompetenser

Den sista sektionen i de allra flesta kandidaters CV:n är den om kompetenser. Det rundar av CV:t på ett lämpligt sätt då den ska innehålla en tydlig lista över dina främsta kompetenser och meriter som läsaren kommer vilja känna till.

Om du har särskilda kvalifikationer i form av legitimationer, licenser eller dylikt kan du inleda sektionen med dem. Där kan du därtill ange din utbildningsnivå, hur många års erfarenhet du har och om du är medlem i någon yrkesorganisation.

Om du går rakt in på kompetenserna bör du börja med de mest yrkesspecifika sådana som i detta fall kan handla om tekniska färdigheter, kunskaper i relevanta ämnesområden, forskningskunskaper, kommunikationsfärdigheter och så vidare. Därefter kan du behandla mindre yrkesspecifika men ändå meriterande kompetenser såsom språkkunskaper, fysiska förmågor, innehav av körkort och dylikt.

📌 Tips: Om du anger fler än åtta punkter i din kompetens-lista bör du dela upp den i separata sektioner eller underrubriker för att förenkla läsningen och behålla läsarens fokus.
⚠️ Varning: Observera att samtliga förslag ovan är “hårda” kompetenser och att “mjuka” kompetenser inte bör få utrymme i sektionen. “Mjuka” kompetenser är nämligen för abstrakta och specifika för dina egenskaper snarare än praktiska erfarenheter, och därför passar de bättre i ditt personliga brev eller i introduktionen.

“Mjuka” kompetenser som är ytterst relevanta för labbtekniker men som inte bör anges i sektionen om kompetenser kan exempelvis vara följande:

 • Analytisk.
 • Observant.
 • Innovativ.
 • Lösningsorienterad.
 • Kreativ.
 • Engagerad.

Fullända ditt CV med ett personligt brev

Om du anser ditt CV färdigt och redo att skickas till rekryteraren eller arbetsgivaren är det hög tid att komplettera det med ett personligt brev. Det personliga brevet anses nämligen otroligt viktigt i ansökningar på dagens arbetsmarknad då det har en betydande funktion i att i form av en löpande text utveckla informationen om din bakgrund, dina nuvarande förmågor och inte minst vad som gör dig till rätt person för det sökta jobbet.

Ett personligt brev behöver inkludera följande delar för att lyckas checka av aspekterna ovan:

 • En hälsningsfras som inkluderar läsarens namn.
 • En inledning som besvarar läsarens initiala frågor om vem du är, varför du söker jobbet, vad du kan bidra med och dylikt.
 • Mellan två och fyra ytterligare sektioner som djupdyker i olika ämnen och som fungerar för att visa läsaren att du är en utmärkt kandidat för tjänsten.
 • En avslutning som uppmanar läsaren att ta kontakt med dig.
 • En avskedsfras följt av ditt namn i form av en underskrift.
⚠️ Varning: Var gärna personlig i det personliga brevet, som namnet indikerar, men akta dig för att rikta fokuset från till professionella jag. Det är fortfarande ett högst professionellt dokument!

CV för laboratorietekniker

Sammanfattning: Få lediga jobb genom att skriva ett utmärkt CV för laboratorietekniker

Till sist önskar vi nu få upprepa de viktigaste tipsen och varningarna vi lyft fram i artikeln så att du enkelt kan kontrollera att du haft alla i åtanke under din egna skrivprocess. Det underlättar dessutom i framtiden om du vill få påminna dig själv om de vanligaste misstagen eller fallgroparna.

📌 Tips:

 • Sök efter och ladda ner en mall till både CV:t och ditt personliga brev så att du ger läsaren ett gott första intryck.
 • Se till att anpassa både struktur och språkbruk, då det kan få dig att verka extra tilltalande och kompetent.
 • Använd alla delar av och informationstillfällen i din jobbansökan för att försäkra dig om att du får med alla dina meriter och fördelar som tjänsten kräver.
 • Ta inspiration från företagets hemsida eller jobbannonsen så att du vet vad du borde fokusera på i dina ansökningstexter.

⚠️ Varningar:

 • Försök att sticka ut och verka unik för att bli minnesvärd, men akta dig för att tappa den formella betoningen som krävs i ett så pass professionellt sammanhang.
 • Gör inte CV:t för långt utan håll det koncist och lättläst för att undvika att slösa läsarens tid eller förlora läsarens uppmärksamhet.
 • Skriv aldrig ner information i din jobbansökan som är irrelevant, inaktuell, uppenbar, oseriös, falsk eller olämplig på övriga plan.
 • Glöm inte att hålla ett professionellt fokus i såväl CV:t som ditt personliga brev, då ett alltför privat fokus kan upplevas som opassande.

Sök efter ytterligare hjälp hos oss

Vi hoppas att artikeln ovan var till hjälp och bidrog med nya insikter, men vi förstår om du behöver ytterligare stöd i processen att skapa en fulländad ansökan. På vår hemsida erbjuder vi därför en mängd olika resurser som kan hjälpa dig på traven – från lärorika texter och inspirerande exempel till gratis mallar och en superenkel CV-byggare.

Vässa dina kunskaper tillsammans med oss och optimera sedan din ansökan så att nästa tjänst du söker blir din. Lycka till!

CV för laboratorietekniker

Vanliga frågor och svar om att söka jobb som labbtekniker

Fråga: Vad tjänar en labbtekniker i Sverige år 2022?

Svar: Det är svårt att svara på vad en labbtekniker tjänar i snittlön år 2022 då arbetet kan ha många olika yrkestitlar och innebära olika arbetsuppgifter, men snitt-intervallen för lönerna ligger på mellan 34 000 kronor och 46 000 kronor i månaden.

Fråga: Vilka företag anställer labbtekniker?

Svar: Det finns otroligt många företag som anställer labbtekniker i Sverige, från privata företag såsom PEAB och Bravura till offentliga myndigheter såsom regioner eller universitet. Alla företag som bedriver forskning i laboratorier och som behöver tekniker för att bedriva arbetet framåt anställer labbtekniker i olika stor utsträckning.

cv-mall för laboratorietekniker för laboratorietekniker

cv för laboratorietekniker med erfarenhet mallar för cv för laboratorietekniker
skriva labbtekniker cv Exempel på CV för laboratorietekniker

Liknande artiklar