Få lediga jobb genom att skriva ett bra CV för forskningsassistenter

Många älskar den akademiska världen med dess ständiga möjligheter till utveckling, innovation och samhällspåverkan. Om du är en av dem förstår vi att du drömmer om att få arbeta som forskningsassistent under tiden du själv studerar, eller som sysselsättning efter dina studier.

Genomsnittligt betyg för den här mallen

5.0
Rated 5 out of 5
Från 1 Recensioner

Det är en rak väg till att få bidra till akademins och forskningens värld på ett konkret sätt, utan att du själv måste arbeta dig upp till att bli forskare.

För att få forskningsassistentsjobbet måste du dock ha en god kunskap i ämnet du vill arbeta inom och skriva ett fördelaktigt CV för forskningsassistenter som får dig att sticka ut och ge rekryteraren eller arbetsgivaren ett gott första intryck. CV:t har trots allt som syfte att presentera dig som kandidat och på så vis få in dig i rekryteringsprocessen.

I den här artikeln kommer vi att vägleda dig i arbetet att skapa ett sådant lyckat CV genom att behandla följande punkter:

 • Ett tydligt CV-exempel för forskningsassistenter.
 • Hänvisningar och länkar till ytterligare exempel och liknande lärorika resurser.
 • Omfattande genomgångar i hur varje del av ett CV bör se ut och formuleras, med tillhörande tips, varningar och exempel.
 • Några ord om hur du fulländar din ansökan med ett personligt brev.
 • Svar på vanliga frågor om att söka jobb som forskningsassistent.

Table of Contents

CV-exempel för forskningsassistenter

Alexander Svansjö
961008
Forskningsassistent
076-8110208
alexandersvansjo@live.se
Parkvägen 12C
58220, Linköping

Introduktion
Engagerad forskningsassistent med sex års studier och flera assistent- och administrationserfarenheter på arbetsmarknaden bakom sig. Mina främsta styrkor är min förmåga att lösa problem, min samarbetsförmåga och inte minst min organisatoriska ådra. Jag har ett oändligt intresse och passion för datateknik, och då specifikt AI och maskininlärning, och mitt mål är att få bidra till den framtida utvecklingen inom området så mycket som möjligt.

Utbildning
Masterexamen Civilingenjör i datateknik
Linköpings universitet
2017-2022

 • Profil AI och maskininlärning.

Företagsekonomi 1 & 2, 60 hp
Linköpings universitet
2015-2016

Naturvetenskapsprogrammet
Berzeliusskolan Linköping
2012-2015

Arbetslivserfarenhet
Forskningsassistent
Linköpings universitet, institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
2016-2017

 • Hjälpte till på flera olika projekt och forskningsarbeten inom företagsekonomi och ekonomi i allmänhet.
 • Jag samlade information, förde anteckningar, förberedde enklare experiment och deltog i det praktiska forskningsarbetet överlag.
 • Det var givande och roligt att hjälpa till i forskningen och flera av projekten väckte mitt intresse för datateknik och då mer specifikt AI.

Assistent och administratör
Sandbergs redovisning & revision Linköping
2014-2016

 • Assisterade revisorer och ekonomer med praktiskt arbete såsom dokumenthantering, sortering, strukturering och dylikt.
 • Ansvarade för de administrativa uppgifterna som att svara i telefon och på e-post, hälsa på besökare och kunder, boka möten, hantera revisorers och ekonomers scheman och så vidare.
 • Fick en hel del administrativa kunskaper och lärde mig även mycket om att samarbeta med en överordnad och medarbetare samt att identifiera och åtgärda problem vid behov.

Kompetens

Yrkeskompetens:

 • Avancerade administrativa kunskaper.
 • Mycket goda förmågor inom samarbete och initiativtagande.
 • Dokumenterat framstående förmågor inom forskning och vetenskapligt skrivande.
 • Goda kunskaper i MS Office, Google Drive och andra vanliga dataprogram.

Akademisk kompetens:

 • Spetskompetens inom AI och maskininlärning.
 • Goda kunskaper inom företagsekonomi.
 • Grundläggande kunskaper inom datateknik i allmänhet.

Övrig kompetens:

 • Svenska som modersmål.
 • Flytande i engelska.
 • Goda kunskaper i tyska.
 • B-körkort.

CV för forskningsassistenter

Ta del av fler CV-exempel och liknande hos oss

Om exemplet ovan inte passade dig och din situation särskilt väl, eller om du önskar få läsa fler CV-exempel av andra anledningar, så finns det en mängd CV-exempel på vår hemsida. Du kan exempelvis läsa vårt exempel för administratörer, nyutexaminerade eller studenter. Eller också kan du bläddra runt bland de andra alternativen för att få inspiration och några nya lärdomar.

Du kan dessutom ta en titt på våra andra typer av texter som bland annat är i form av blogginlägg, artiklar och guider. De behandlar olika delar av jobbsökningsprocessen eller ansökningsprocessen och kan därmed ge mer ingående slutsatser och insikter.

Skapa ett CV som ser bra ut

Ditt CV bör, precis som andra CV:n, påbörjas via utsidan då utsidan spelar en så pass stor roll i det första intrycket du ger läsaren. Utsidan, eller layouten som den snarare kallas, kan dessutom påverka innehållet av CV:t.

När du väljer ut din CV:s layout är det viktigt att du tänker på hur du vill framstå inför läsaren, vilket potentiellt är den forskare du kommer att arbeta för. Sveriges akademiska värld är ofta relativt öppen för kreativitet och nytänkande idéer, men försök ändå att hålla layouten seriös och formell. Några färgklickar här och där, eller en intressant designdetalj, går bra men undvik att spöka ut CV:t för mycket. Tydliga typsnitt, raka linjer och stora marginaler är ofta goda idéer.

📌 Tips: Använd gärna våra färdiga CV-mallar för att försäkra dig om att layouten blir både intressant och lämplig. Våra mallar är nämligen professionellt framtagna och går att anpassa så att de passar dig och din situation särskilt väl. De är dessutom helt gratis och kan bli nedladdade i såväl PDF- som Word-format.

Format och struktur

Något du därtill måste tänka på innan du skriver CV:t, då det påverkar både innehållet och layouten, är formatet och strukturen. CV:ts format bör nämligen alltid vara mellan en och två A4-sidor, ha ett lagom stort och traditionellt typsnitt, och ha breda och tydliga marginaler.

Strukturen på sektionerna i CV:t bör vara logisk, traditionell och överskådlig. Därför är följande ordning ofta det bästa alternativet:

 • Header.
 • Introduktion.
 • Utbildningar
 • Arbetslivserfarenheter.
 • Kompetenser.
 • Eventuella övriga sektioner.

Strukturen på innehållet i sektionerna är inte alls lika sträng utan där kan du välja mellan ett par alternativ. Antingen strukturerar du efter relevans med den mest meriterande erfarenheten först, eller efter en omvänd kronologi med den senaste erfarenheten först. Den relevanta strukturen passar bäst för dig som provat många riktningar i din karriär och som därför har en spretig bakgrund, medan den omvänt kronologiska strukturen passar bättre för dig som följt en relativt rak väg och som haft ett tydligt mål.

⚠️ Varning: Se upp för att byta struktur mitt i eller mellan sektionerna då det kan få dig att verka rörig eller svår att ha att göra med. Dock måste du använda den relevanta strukturen i de sektioner som inte anger tidsperioder, så där finns ett undantag.

Språkbruk

Även språkbruket är värt att ägna några tankar åt innan du påbörjar skrivprocessen av ditt CV. Språkbruket har nämligen en stor faktor i vilket intryck du ger läsaren och som forskningsassistent är det extra viktigt att du har det i åtanke då du måste kunna samarbeta med såväl medarbetare som forskare, och uttrycka dig på ett lämpligt sätt i vetenskapliga texter.

För det första är det värt att försöka verka tilltalande och samarbetsvillig på så vis att du uttrycker dig positivt, ödmjukt och objektivt. Du kan också använda ett språk som är kort och koncist, och relativt enkelt, så att du håller CV:t lättläst och tydligt.

För det andra behöver du visa dig kompetent och kvalificerad som medhjälpare till en forskare, och det lyckas du bäst med genom att skriva på ett korrekt och formellt sätt, utan talspråk eller slarvfel, samt med ett ständigt professionellt fokus. Det är därtill fördelaktigt att få läsaren att associera dig med jobbet eller den forskning som ska bedrivas redan i CV:t. Det gör du om du använder branschenliga ord och begrepp, som exempelvis ämnesspecifika sådana eller förslagen nedan:

 • Forskning.
 • Forskare.
 • Institution.
 • Universitet.
 • Utveckling.
 • Administrativa uppgifter.
 • Uppdrag.
 • Assistans.
📌 Tips: Visa gärna din personlighet i språket då det kan lämna ett starkare intryck hos läsaren och därmed göra dig mer minnesvärd.

CV för forskningsassistenter

Presentera dig i inledningen

När du väl skriver CV:t är det bäst att börja från början – med ditt namn. Precis som i andra första möten är det nämligen viktigt att du anger ditt namn först och främst och sedan går in på detaljer om vem du är och vad du kan erbjuda i sammanhanget. Namnet kan du antingen skriva i en rubrik över CV:t eller som första punkt i den första sektionen.

Den inledande sektionen bör alltid vara headern då den på ett tydligt sätt visar vem du är och dessutom erbjuder läsaren information som är viktig att ha till hands. Informationen i fråga är dina person- och kontaktuppgifter och de presenteras bäst i en tydlig lista som exempelvis kan se ut som följande:

 • För- och efternamn.
 • Födelsedatum eller första delen av ditt personnummer.
 • Yrkesroll eller titel.
 • Telefonnummer.
 • E-post.
 • Adress.
 • Eventuell länk till professionell hemsida eller LinkedIn-profil.
📌 Tips: Enligt de flesta rekryterare eller arbetsgivare är det dessutom fördelaktigt att inkludera ett fotografi av dig själv i headern då det ger hen en extra referenspunkt till vem du är. Det gör dig mer minnesvärd!
⚠️ Varning: Akta dig för att inkludera aspekter som är för privata, irrelevanta, inaktuella, eller som kopplar dig till en tidigare arbetsplats. Ett smeknamn, de fyra sista siffrorna i personnumret, länkar till dina personliga sociala medier, en gammal adress, ett jobbnummer eller en oseriös e-post är alltså inte bra alternativ.

En header som följer råden ovan och som därför är fördelaktig kan se ut som denna:

KORREKT
Minea Holmström
1991-08-20
Forskningsassistent
073-5664065
minea.holmstrom@gmail.com
Stiftaregränd 61
76141, Norrtälje
linkedin.com/minea_holmstrom72619

Introduktion

Efter headern följer ännu en inledande sektion som presenterar dig, och den kallas för introduktion. För några år sedan var det vanligare att inkludera en professionell sammanfattning, men i Sverige år 2022 är det snarare aktuellt att ange en bredare introduktion som behandlar fler delar än din professionella bakgrund. Du kan exempelvis berätta om:

 • Erfarenheter.
 • Prestationer.
 • Insikter.
 • Lärdomar.
 • Styrkor.
 • Drivkrafter.
 • Fördelaktiga egenskaper.
 • Framtidsdrömmar.
 • Mål.
⚠️ Varning: Försök att få med så många punkter och så mycket info du kan, då det väcker läsarens intresse och får dig att verka mest minnesvärd, men akta dig för att göra sektionen för lång. Det räcker med tre eller fyra meningar.

En bristande introduktion kan se ut som denna:

FELAKTIG
Hej! Jag är en glad kille född i September år 1995 och jag har en lång akademisk karriär bakom mig. Jag blev publicerad i Mars 2022 och har sedan dess försökt hitta en ny passion inom forskning. Därför söker jag jobb som forskningsassistent på universitetet och jag behöver börja senast om en månad.

Utbildningar

I de flesta CV:n följer sektionen om arbetslivserfarenheter, men då forskningsassistentyrket är så pass akademiskt lagt är det snarare relevant att börja med sektionen om utbildningar i detta fall. I den sektionen kan du ange uppåt fyra eller fem utbildningar som är under tio år gamla och som har en tydlig relevans för yrket eller institutionen du vill arbeta för. Utbildningarna behöver därtill presenteras med denna info:

 • Utbildning, examen, program eller kurs (samt eventuellt antal hp).
 • Universitet, högskola, skola eller utbildare samt stad.
 • Tidsperiod i helår eller månader och år.
 • Eventuell kommentar som berättar om inriktning, profil, specialisering eller dylikt.
⚠️ Varning: Ange inte utbildningar som är mycket lägre än dina högsta utbildningar. En grundskoleutbildning är exempelvis aldrig aktuell både på grund av den anledningen och för att den är uppenbar då vi har skolplikt i Sverige.

Ett superbra exempel på en högskoleutbildning för ett forskare-CV kan likna detta:

KORREKT
Masterprogram i litteraturvetenskap
Linnéuniversitetet Växjö
2018-pågående

 • Fördjupning inom chick-lit och feminism.

CV för forskningsassistenter

Arbetslivserfarenheter

Sektionen näst på tur är alltså i detta fall oftast den om arbetslivserfarenheter. I denna kan du ange maximalt fem eller sex erfarenheter och samtliga måste, precis som gällande utbildningarna, vara tydligt relevanta för det jobb du söker och vara under tio år gamla. Varje erfarenhet bör därtill presenteras med denna info:

 • Yrkesroll, titel eller huvudsakliga arbetsuppgift.
 • Arbetsplats, företag eller arbetsgivare samt stad eller läge.
 • Tidsperiod i helår eller månader och år.
 • Korta kommentarer som anger ansvarsområden, arbetsuppgifter, prestationer, insikter, lärdomar med mera.
📌 Tips: Du måste inte bara ange anställningar som forskare eller dylikt, utan du kan lika gärna ange andra slags erfarenheter som kanske i första hand anses för små. Det kan exempelvis handla om extrajobb, sommarjobb, volontärarbeten, praktikplatser, APL eller uppdrag från skolan eller en fritidsaktivitet.

En bristande arbetslivserfarenhet som inte följer råden ovan och som använder ett bristande språkbruk kan se ut som detta exempel:

FELAKTIG
Uppsala universitet
20/8 2007-7/2 2009

 • Jag samlade nyheter och information till forskare på min institution, men jag fick inte göra så mycket intressant arbete som gav mig kunskap.
 • Jag avslutade min tjänst när jag förstod att det fanns andra sätt att bidra till forskningen och till mitt universitet.

Kompetenser

De flesta CV:n avslutas med nästa sektion, vilket är den om kompetenser. Den rundar nämligen av CV:t på ett konkret sätt med en tydlig lista av dina främsta och mest meriterande kompetenser.

Inled gärna sektionen med kvalifikationer, om du har några. Det kan handla om ett medlemskap i en yrkes- eller akademisk organisation, din utbildningsnivå, om du är specialiserad inom något visst ämne, eller om du har någon form av licens eller dylikt. Så länge kvalifikationerna är relevanta så kan de vara meriterande.

Därefter kan du inkludera yrkesspecifika kompetenser, vilket i detta fall exempelvis kan handla om kunskaper inom relevanta akademiska ämnen, administrativa färdigheter, förmågor inom forskning och att samla information, tekniska kunskaper, samarbetsförmågor, problemlösningsförmågor, och så vidare. Och sedan, som slutkläm, kan du inkludera övriga kompetenser som är meriterande men inte nödvändigtvis yrkesspecifika. Här ingår exempelvis språkkunskaper, fysiska förmågor, innehav av körkort och dylikt.

📌 Tips: Dela gärna upp sektionen i underrubriker eller separata sektioner om du har fler än åtta punkter i din lista. Det förenklar läsningen och riktar fokus till alla punkter!
⚠️ Varning: Ägna inte utrymme åt “mjuka” kompetenser i sektionen då de är för abstrakta och inte går att bevisa på samma sätt som alternativen ovan. De “mjuka” kompetenserna kan fortfarande vara meriterande och relevanta, men spara dem gärna till ditt personliga brev eller till introduktionen.

Några “mjuka” kompetenser som är utmärkta att ange i din ansökan men som inte bör få utrymme i sektionen i fråga kan vara:

 • Lösningsorienterad.
 • Nyfiken.
 • Kreativ.
 • Strukturerad.
 • Kommunikativ.
 • Observant.

Fullända din ansökan med ett personligt brev

När ditt CV är färdigt och du låtit någon du litar på korrekturläsa det återstår arbetet med ditt personliga brev. Din ansökan är nämligen inte fulländad förrän du har ett CV såväl som ett personligt brev, då de båda dokumenten kompletterar varandra och ger läsaren en bred bild av vem du är som arbetare. Det personliga brevet visar i form av löpande text vad du har för bakgrund och vad som gör dig till rätt person för jobbet du söker.

För att lyckas med ditt personliga brev kommer du att behöva inkludera dessa delar:

 • En enkel hälsningsfras som anger läsarens namn.
 • En inledande sektion som besvarar läsarens initiala frågor, som väcker hens intresse och som introducerar dig.
 • Några flera sektioner som går in på djupet i olika ämnen och aspekter, och som alla behandlar frågan varför du är personen de letar efter. Du kan exempelvis berätta om dina styrkor, drivkrafter, egenskaper, “mjuka” kompetenser, erfarenheter, prestationer och dylikt.
 • En avslutning som tackar läsaren för visad uppmärksamhet och som uppmanar hen att ta kontakt med dig inom kort.
 • En lämplig avskedsfras följt av din namnteckning.
⚠️ Varning: Akta dig för att rikta fokuset till ditt privata jag snarare än ditt professionella jag. Ordet “personligt” i namnet betyder inte att dokumentet inte ingår ett ytterst professionellt sammanhang, trots allt!

CV för forskningsassistenter

Sammanfattning: Få lediga jobb genom att skriva ett bra CV för forskningsassistenter

Som avslutning önskar vi nu få upprepa de viktigaste tipsen och varningarna som vi angett under artikelns gång så att du så lätt som möjligt ska komma ihåg att ha dem i åtanke. Det underlättar därtill om du önskar få friska upp minnet i framtida situationer.

📌 Tips:

 • Sök efter och ladda ner våra färdiga mallar för att försäkra dig om att du ger ett gott första intryck.
 • Anpassa strukturen och språkbruket så att CV:t framställer dig som en extra tilltalande och kvalificerad kandidat.
 • Använd varje sektion och informationstillfälle så att du får utrymme att berätta om alla dina meriter och fördelar.
 • Försök att sticka ut och verka unik då det får dig att verka minnesvärd och intressant.

⚠️ Varningar:

 • Glöm inte att hålla dig koncist, så att CV:t förblir lättläst och under två A4-sidor.
 • Inkludera aldrig information som är irrelevant, inaktuell, uppenbar, falsk, oseriös, för personlig eller olämplig av andra anledningar.
 • Rikta inte fokuset till ditt privata jag, utan håll ett professionellt fokus också när du behandlar personliga detaljer.

Få ytterligare hjälp

Om artikeln ovan var till hjälp för dig i ditt skrivarbete – sök dig då vidare bland våra ytterligare hjälpande resurser. På vår hemsida erbjuder vi nämligen mer än lärorika texter, inspirerande exempel och gratis mallar, då du dessutom kan använda vår superenkla och smidiga CV-byggare.

Vässa dina CV-skrivarkunskaper med oss och optimera din ansökan redan idag. Lycka till!

CV för forskningsassistenter

Vanliga frågor och svar om att söka jobb som forskningsassistent

Fråga: Hur blir man forskningsassistent?

Svar: Det finns inget rakt svar på hur man blir forskningsassistent, utan det beror helt på vilket akademiskt ämne eller område du engagerar dig inom. Dock är en bra måttstock att ha en relativt avancerad utbildning inom det du vill arbeta inom så att du förstår vad som ska göras, samt att ha erfarenhet inom forskning och liknande arbeten så att du känner till processen. Du behöver även ha relativt goda kommunikativa färdigheter för att lyckas med samarbetet som ofta ingår i jobbet.

Fråga: Vad tjänar en forskningsassistent i lön år 2022?

Svar: Snittlönen för en forskningsassistent är cirka 34 600 kronor i månaden år 2022. Kvinnornas snittlön är dock endast på 33 400 kronor medan männens snittlön ligger på 37 500 kronor.

Exempel på cv:n för forskningsassistenter

skriva forskningsassistenter cv mallar för cv för forskningsassistenter
ingen erfarenhet cv för forskningsassistenter ladda ner cv för forskningsassistenter

Liknande artiklar