CV kemist | Skriv ett bra CV och få större chans till jobb som kemist

Idag råder stor efterfrågan på kemister både i Sverige och utomlands, och det finns möjligheter att arbeta inom en rad olika områden. Några exempel på yrkestitlar inom kemistyrket är biokemist, arbetsmiljökemist, livsmedelkemist, utvecklingskemist och applikationskemist.

Genomsnittligt betyg för den här mallen

5.0
Rated 5 out of 5
Från 1 Recensioner

Samtliga alternativ innefattar spännande arbetsdagar med många nya upptäckter och innovationer, samt en snittlön på 43 900 kronor.

För att nå dit behöver du dock först genomgå en minst treårig universitetsutbildning och ett riktigt bra CV kemist. Först då har du en chans mot de andra sökande kandidaterna, som säkerligen också är kvalificerade och tilltalande för en rekryterare.

Det kan verka svårt att få till ett CV som är specialanpassat för ett särskilt yrke, och speciellt om du är ny på arbetsmarknaden och inte har särskilt stor erfarenhet inom yrket ännu. Men oroa dig inte, för det måste inte vara så svårt som det först ser ut. I den här artikeln kommer vi att guida dig genom allt du bör tänka på när du skriver ditt CV. Du kommer att få ta del av ett konkret CV-exempel, hänvisningar till var du kan hitta fler hjälpmedel, en genomgång i hur de olika delarna av ditt CV bör se ut, samt tillhörande tips och varningar. Så om du vill få svar på dina funderingar – läs vidare här.

Table of Contents

Exempel på CV kemist

Collin Henry
20011211-XXXX
076-7659871
collin.j.henry@gmail.com
Ringvägen 26A
22220, Lund
linkedin.com/collinjhenry

Introduktion

Nyexaminerad kemist med ett särskilt intresse för kemisk analys och provtagning. Begränsade erfarenheter inom arbetslivet som vägs upp av en iver att få arbeta och bidra till nya upptäckter. Mina främsta styrkor ligger i min noggrannhet, min precisionsförmåga och mitt osedvanliga tänkande.

Utbildningar

Naturvetenskapligt kandidatprogram – inriktning kemi
Lunds universitet
2019-2022

 • Kurser inom kemisk analys.
 • Självständigt arbete om hur särskilda myndigheter utför kemiska analyser och provtagningar.

Naturvetenskapliga programmet
NTI Naturvetenskapsgymnasiet Lund
2016-2019

 • Inriktning naturvetenskap.
 • Fördjupning biotech.

Arbetslivserfarenhet

APL kemistassitent
Rättsmedicinalverket Lund
2018

 • Närvarade på och observerade möten och resor till särskilda platser.
 • Bidrog i diskussioner och frågestunder med min handledare.
 • Fick värdefulla insikter i hur det är att jobba med kemi och kemiska processer på ett praktiskt plan med faktiska uppdrag och problem.

Kvalifikationer och kompetens

Kvalifikationer:

 • Kandidatexamen inom kemi.
 • Sex års studier i naturvetenskap.
 • Dokumenterat framgångsrikt arbete inom kemiska analyser och provtagning.

Yrkeskompetens:

 • Goda kunskaper i såväl kvalitativa som kvantitativa analyser och syntes.
 • Grundläggande kompetens inom de flesta olika analytiska mätmetoderna.
 • Känner till och behärskar de flesta digitala programmen och systemen som används inom medicinsk kemi.

Övrig kompetens:

 • Framstående vana vid datorer och tekniska verktyg.
 • Talar och skriver flytande svenska och engelska.
 • Goda kunskaper i spanska och mandarin.
 • B-körkort.

Ytterligare CV-exempel och hjälpmedel

Du som läser detta kanske har mer erfarenhet och ytterligare kompetensområden än kandidaten i exemplet ovan, och om så är fallet kanske du önskar få läsa ytterligare CV-exempel. På vår hemsida får du tillgång till artiklar, blogginlägg och guider såväl som CV-exempel inom andra yrkesområden och en rad olika CV-mallar. Så sök dig gärna vidare om du vill få en bättre bild av hur ett bra CV kan se ut, eller om du vill kolla in fler typer av hjälpmedel och på så sätt få svar på potentiella frågor.

CV kemist

Skapa ett attraktivt kemist-CV och öka dina chanser att få lediga jobb

När du ska söka lediga jobb behöver du ett CV som inte bara har ett framstående innehåll utan dessutom en attraktiv layout. Layouten bestämmer hur ditt CV ser ut, och i det ingår allt ifrån uppdelningen av de olika sektionerna till färgval och typsnitt.

Layouten formar rekryterarens eller den potentiella arbetsgivarens läsning av CV:t, då det antingen kan underlätta eller försvåra den. Dessutom kan layouten vara bidragande i hur rekryteraren uppfattar dig, då den kan ge ett gott eller ett mindre gott första intryck. Om layouten är rörig och estetiskt avancerad kan rekryteraren få bilden av att du är svår att ha att göra med, slarvig eller till och med oseriös. Om layouten är alltför enkel och intetsägande kan dock intrycket utebli helt och hållet, och då kan du som konsekvens bli bortglömd.

📌 Tips: Om du vill hitta en layout som är unik men som samtidigt underlättar läsningen och ger ett bra intryck rekommenderar vi dig att kolla in vår hemsida. Sök bland våra professionellt framtagna CV-mallar och välj en som verkar lämplig.

Struktur och språkbruk

En annan aspekt som kan göra ditt CV mer attraktivt för en rekryterare eller potentiell arbetsgivare är dess struktur. Här menar vi inte bara strukturen på sektionerna, vilken bör följa den traditionella ordningen vi illustrerade i CV-exemplet ovan, utan också strukturen på innehållet i varje sektion. Det är viktigt att du delar upp innehållet på ett ordentligt sätt så att ditt CV blir överskådligt och lättläst, men också att det har en logisk struktur.

För en kemist, som gärna ska framstå som ordningsam och konsekvent, är det bäst att använda en omvänt kronologisk struktur. Det innebär att du presenterar den senaste erfarenheten först och den äldsta sist, vare sig det handlar om sektionen om utbildningar eller arbetslivserfarenheter. Du kan även välja andra strukturer, men de kan vara klurigare för rekryteraren att uppfatta och därmed ge ett sämre intryck.

⚠️ Varning: När du valt en struktur är det viktigt att du håller fast vid den både inom och mellan sektionerna. Om du rör till det kommer du säkerligen att verka slarvig och ovarsam, vilket kan eliminera dina chanser att få jobbet du söker.

När vi är inne på hur du bör formulera innehållet önskar vi också påminna om språkbruket. Det är en del av CV-skrivandet som, precis som aspekterna ovan, kan hjälpa eller stjälpa dig när du söker jobb. Om du använder ett korrekt, branschenligt och positivt språkbruk kan du verka extra kvalificerad och tilltalande. Men om du använder ett alltför talspråkligt, personligt eller avancerat språkbruk kan du istället uppfattas som olämplig eller som att du inte kan anpassa ditt språkbruk efter situation.

Nedan listar vi några positivt betingade ord som du bör överväga om du vill att rekryteraren eller din potentiella arbetsgivare ska associera dig med jobbet redan innan du fått det:

 • Noggrann.
 • Analys.
 • Intresse.
 • Upptäcka.
 • Precision.
 • Naturvetenskap.
 • Utbildning.
 • Observant.
 • Mätmetoder.
 • Teknisk.
📌 Tips: En högt utbildad kemist som delvis ska arbeta med att dokumentera arbetsprocesser bör inte råka lämna kvar slarvfel i ett så viktigt dokument som ett CV. Använd därför gärna stavningskontroll-program och en pålitlig närståendes korrekturläsning innan du skickar in din ansökan.

CV kemist

Introducera dig först

När det är dags att påbörja själva skrivarbetet bör du börja med en presentation. Den ska alltid inledas med ditt namn, som i vilken presentation som helst, och sedan följas av dina andra personliga uppgifter och kontaktuppgifter. Namnet kan du antingen presentera likt en slags rubrik över CV:t, eller i en så kallad header.

Header

Din header ska vara överst eller i det övre, högra hörnet av ditt CV. Den bör formuleras i en lista med följande punkter i följande ordning:

 • Namn (om det inte redan presenterats).
 • Personnummer.
 • Eventuell legitimation, yrkesroll eller titel.
 • Telefonnummer.
 • E-post.
 • Postadress.
 • Eventuell länk till professionell hemsida.
 • Fotografi av dig själv i porträtt, utan störande accessoarer, filter eller rekvisita.
⚠️ Varning: En bristfällig header följer inte ordningen, adderar irrelevanta eller personliga punkter, missar någon av punkterna, eller adderar information som undanbedes av rekryterare. Vissa undanber exempelvis fotografiet eller ditt fullständiga namn. Ange inte heller oseriös information eller alltför personliga detaljer såsom de fyra sista siffrorna i personnumret, dina sociala medier eller en oprofessionell e-post.

Ett exempel på en dålig header som inte följer råden ovan kan vara:

FELAKTIG
Biokemist
19970211-2555
Olivia Svärd
coolaolivia@hotmail.com
instagram.com/oliviasvard

En bra header ser snarare ut som följande:

KORREKT
Olivia Svärd
19970211-XXXX
Biokemist
070-3984554
olivia.svard@gmail.com
Fågelvägen 27
22223, Lund
linkedin.com/oliviasvard

Introduktion

Efter headern kan du fortsätta introducera dig själv i form av en introduktion. Många väljer att endast ägna sektionen åt att sammanfatta innehållet i CV:t eller åt att skapa en professionell sammanfattning, men vi rekommenderar dig att använda den till mer än så. I introduktionen får du nämligen möjligheten att uttrycka dig aningen friare än i det resterande CV:t, och du kan dessutom passa på att ange dina fördelaktiga och meriterande egenskaper, styrkor eller drivkrafter.

Din introduktion bör dock fortfarande hålla ett professionellt, positivt och korrekt språkbruk som lämpar sig för ett CV. Dessutom bör du hålla dig kortfattat då sektionen inte får bli längre än tre eller fyra meningar.

📌 Tips: För att inte framstå som skrytig eller arrogant, men inte heller osäker eller falskt blygsam, bör du uttrycka dig på ett objektivt sätt. Låtsas som att en tidning skriver om vem du är i ett professionellt sammanhang, både gällande erfarenheter, prestationer och dina personliga fördelar.

Utbildningar

Sektionen som följer de introducerande sektionerna bör i ett kemist-CV vara den om utbildningar, om du inte är så pass erfaren att sektionen om arbetslivserfarenheter blir mer omfattande och meriterande. I så fall bör istället den prioriteras högre upp.

När du presenterar dina utbildningar räcker det att du väljer ut de två, tre eller fyra mest relevanta alternativen. Om du är utbildad kemist bör du åtminstone ha en relevant gymnasieutbildning eller komvux-utbildning samt en kandidatexamen. Det är tillräckligt, så addera inte ytterligare om de inte är ännu mer meriterande – såsom en masterexamen eller en doktorsutbildning.

📌 Tips: Det är bättre att hålla sektionen kortfattad än att du fyller den med irrelevanta eller självklara utbildningar. Rekryteraren kan nog ana att du gått en grundskoleutbildning, och hen kommer i sammanhanget inte bli imponerad av att du genomgått en femårig dansutbildning.

Till varje utbildning bör du dessutom ange följande information på ett så kortfattat sätt som möjligt:

 • Examen, program, kurs eller utbildning.
 • Lärosäte, skola eller utbildare.
 • Ungefärlig tidsperiod eller examensår.
 • Eventuell kommentar om inriktning, fördjupning, arbete eller lärdom.

Arbetslivserfarenheter

En annan viktig sektion i CV:t är den om arbetslivserfarenheter. Den visar nämligen rekryteraren vad du gjort, provat på, uppnått samt lärt dig. Vissa saker kan du inte lära dig i ett klassrum, så det är viktigt att du kompletterar sektionen om utbildningar med den om arbetslivserfarenheter.

Sektionen måste inte vara jättelång, utan det räcker ofta gott och väl med uppåt fyra eller fem erfarenheter. Om du bara har en enstaka eller ett par stycken fungerar det också, så länge sektionen om utbildningar är meriterande nog. Du kan även verka mer kvalificerad och erfaren om du utvecklar arbetslivserfarenheterna med kommentarer om prestationer, arbetsuppgifter, ansvarsområden, lärdomar och så vidare.

Till varje arbetslivserfarenhet bör du utöver det också alltid ange följande information:

 • Yrkesroll, titel eller huvudsakliga arbetsuppgift.
 • Arbetsplats, arbetsgivare eller företag.
 • Ungefärlig tidsperiod.
 • Eventuella kommentarer.
⚠️ Varning: Presentera aldrig en arbetslivserfarenhet om den är irrelevant för yrket som kemist eller om den är över tio år gammal, så länge den inte är meriterande nog att väga upp för dess inaktualitet.

En bra arbetslivserfarenhet kan exempelvis vara:

KORREKT
Kemisk analytiker
Läkemedelsverket Lund
2018-2022

 • Kontrollerade och testade receptfria och smärtstillande läkemedel.
 • Övervakade och ansvarade över experiment och undersökningar.
 • Dokumenterade och presenterade processerna för större arbetsgrupper. Där återgav jag resultat, svarade jag på frågor och gav lite info om framtida utsikter.
 • Ansvarade för tre anställda som assisterade och deltog i arbetet.
 • Utvecklade mina analytiska förmågor och blev bekant med många nya analytiska verktyg och metoder.

Om du är ny på arbetsmarknaden

Som ny på arbetsmarknaden kan det vara svårt att komma på vilka erfarenheter du skulle kunna visa upp och fylla sektionen med, men om du blickar tillbaka kan du säkerligen hitta några stycken ändå. Det behöver inte bara handla om långa anställningar hos prestigefyllda arbetsgivare, utan det kan likväl handla om följande erfarenheter:

 • Extra-, sommar- eller helgjobb.
 • Praktikplatser eller APL.
 • Volontärarbeten.
 • Korttida eller enstaka arbetsuppdrag från skolan, en fritidsaktivitet eller vardagen.
📌 Tips: Om du vill få erfarenheten du presenterar att verka mer omfattande eller meriterande kan du vara diffus när du anger tidsperioden samt formulera kommentarerna till att förefalla mer relevanta än de i själva verket var. Så länge du inte ljuger eller överdriver sanningen så har du all rätt på din sida. Då har du åtminstone en start i sektionen som du sedan kan bygga vidare på.

Kvalifikationer och kompetens

För de flesta kemister kommer sektionen om kvalifikationer och kompetens avsluta CV:t. Det utgör nämligen ett ypperligt tillfälle att ange all fördelaktig och meriterande info som du inte nämnt tidigare i CV:t eller som du vill summera eller utveckla vidare. Innehållet måste inte heller komma från tidigare arbetslivserfarenheter eller utbildningar, utan de skulle likväl kunna komma från vardagen eller en fritidsaktivitet.

Inled gärna sektionen genom att återge eller sammanställa dina kvalifikationer. Det kan exempelvis vara legitimationer, hur många års erfarenheter du har, samt vilka specialområden du arbetar inom.

Efter det kan du dela upp dina kompetensområden och ange kunskaper och färdigheter som såväl ingår i yrket som står utanför yrket. Så länge de är relevanta och meriterande för din framtida arbetsgivare är de värda att nämna. Det kan handla om allt ifrån tekniska färdigheter och särskilda analysmetoder till språkkunskaper och vilka körkort du innehar.

⚠️ Varning: Många väljer även att inkludera så kallade “mjuka” kunskaper och färdigheter, vilka är diffusa och svåra att mäta eller bevisa. De samspelar lite med personliga egenskaper och hör därför inte hemma bland din övriga kompetens. Spara dem istället till ditt personliga brev.

“Mjuka” färdigheter och kunskaper som är meriterande för en kemist men som du bör exkludera ur sektionen kan exempelvis vara:

 • Analytisk.
 • Observant.
 • Teknisk.
 • Samarbetsvillig.
 • Noggrann.
 • Uppmärksam.

Övriga sektioner i ett kemist-CV

Det finns dessutom kandidater som har ytterligare värdefull information att ange i sitt CV, och de väljer att addera ännu en sektion. Den kan innehålla allt ifrån utmärkelser och priser till publicerade artiklar, uppsatser eller speciella arbeten. De kan dessutom nämna utmärkande prestationer som inte fått utrymme tidigare i CV:t.

⚠️ Varning: Många väljer att använda sektionen till att summera eller sammanfatta innehållet i CV:t, men vi avråder dig prompt att göra detsamma. Ditt CV bör vara kortfattat och överskådligt nog att en sådan summering inte är nödvändig, så en sådan sektion utgör då endast meningslös utfyllnad.
📌 Tips: Om du har minst två punkter att fylla sektionen med, som är meriterande och som inte har en självklar plats i en annan sektion i CV:t, gör du dock rätt i att addera den. Det kan vara avgörande i om du får jobbet du söker eller inte.

CV kemist

Fullända din ansökan med ett personligt brev

När du skrivit klart ditt CV och fått det noga korrekturläst minst en gång är det dags att färdigställa din ansökan med de övriga dokumenten som behövs. Här handlar det främst om ditt personliga brev som fungerar som ett komplement till det formellare CV:t. I det personliga brevet får du nämligen möjlighet att uttrycka dig aningen ledigare med ett språk som tillåter mer av din personlighet att lysa fram.

I ett personligt brev kan du dessutom adressera rekryteraren eller arbetsgivaren direkt och på så sätt visa vilka saker du kan bidra med i det sökta jobbet. Det kan du göra både genom att ange dina styrkor, drivkrafter och fördelaktiga egenskaper, och genom att konkret berätta om tidigare prestationer och framtida förhoppningar. Du kan även, på ett positivt och ödmjukt sätt, uttrycka vilka önskemål du har från en framtida arbetsplats eller yrkesroll samt vad du ser fram emot.

📌 Tips: Ta vara på den närmare kontakt som ett personligt brev medför genom att berätta om saker som inte nämnts i CV:t. Du kan exempelvis utveckla hur du fått meriterande lärdomar från fritidsintressen eller hur du alltid haft en passion för kemiska processer. Det personliga brevet ger dig chansen att sticka ut och verka minnesvärd.
⚠️ Varning: Ställ aldrig några krav eller liknande när du skriver ditt personliga brev, utan visa endast din positiva sida. Om du vill uttrycka önskemål eller förhoppningar så måste du vara beredd på att anstränga dig för att göra det på ett ödmjukt sätt.

Sammanfattning: Hur du skriver ett förstklassigt kemist-CV

Till sist önskar vi nu få repetera de viktigaste punkterna vi tagit upp under artikelns gång, så att du alltid på ett enkelt sätt ska kunna få svar på dina senaste funderingar.

📌 Tips:

 • Se till att du är konsekvent i hur du strukturerar innehållet samt i hur du uttrycker dig. Om du söker ett jobb där struktur och särskilda system spelar stor roll måste det också reflekteras i CV:t.
 • Använd de olika sektionerna till bästa förmåga så att du verkar så kvalificerad som möjligt. Om du presenterar något unikt kan det också vara avgörande i om du går vidare i rekryteringsprocessen eller inte.
 • Acceptera och använd hjälpmedlen som erbjuds, då du med dem enklare får till ett lyckat resultat.

⚠️ Varningar:

 • Ange ingen info som inte är relevant eller intressant för rekryteraren. Det är bättre att hålla CV:t kort och koncist än att du fyller det och på så sätt gör det svårläst och jobbigt att ta sig igenom.
 • Akta dig för att uttrycka dig negativt, inkorrekt eller alltför personligt och att ange information på fel plats. Det kan ge rekryteraren uppfattningen om att du är slarvig eller olämplig för yrket.
 • Nämn inte sådant som är osant eller som är uppenbart.

Mer hjälp och stöd

Det är inte konstigt om du fortfarande känner att du behöver hjälp och stöd i hur du skapar ett fördelaktigt kemist-CV. Men som tur är erbjuder vi lite resurser på vår hemsida som förhoppningsvis ska kunna ge svar på alla dina frågor och funderingar. Genom hjälpen de ger kan du säkerligen bli en fena på att skriva CV:n, och framför allt för yrket som kemist. Så ta en titt redan idag. Lycka till!

kemist cv mall

skriv kemist cv prov CV för kemist
Kemist cv mall CV för kemist

Liknande artiklar