Få rollen som automationsingenjör genom att optimera din ansökan

En automationsingenjör är inte låst till ett enda jobb utan det är en roll som kan innebära olika saker i olika branscher. Du kan exempelvis arbeta för att optimera ett företags digitala och mekaniska verktyg, men också för industrin rent generellt med robotar och automation.

Genomsnittligt betyg för den här mallen

5.0
Rated 5 out of 5
Från 2 Recensioner

Du kan dessutom få uppdrag inom allt ifrån konceptualisering och utveckling till underhåll och reparation.

Kort sagt är tjänsten som automationsingenjör både rolig och mångsidig, men du som intresserar dig för den måste samla särskilda kompetenser innan du kan söka lediga tjänster. Sedan måste du presentera dem i ett CV för automationsingenjörer så att rekryteraren eller den potentiella arbetsgivaren får rätt bild av din lämplighet.

I den här artikeln kommer vi att leda dig genom hela processen så att du får en inblick i hur ett framgångsrikt CV kan se ut samt hur du kan skapa ett på egen hand. Vi kommer exempelvis att behandla:

 • Ett konkret exempel på ett CV för automationsingenjörer.
 • Länkar till fler exempel och andra värdefulla texter.
 • En guide i hur du optimerar utsidan av CV:t för att väcka läsarens intresse.
 • Genomgångar i hur du skriver varje sektion av ett CV med exempel, tips och varningar.
 • Svar på vanliga frågor om att söka automationsingenjörsjobbet.

Table of Contents

Exempel på CV för automationsingenjör

Jenny Åhlin
2001-10-13
Automationsingenjör
076-9976988
j.ahlin@telia.com
Ängsbergsvägen 22
55320, Jönköping
linkedin.com/jenny.ahlin

Introduktion
Relativt nyutexaminerad automationsingenjör med lång teknisk erfarenhet och stor passion för yrket. Har bland annat blivit publicerad då jag medverkade i tidningen Ny Teknik och har flera yrkesprestationer gällande mina förmågor inom maskinsäkerhet, reparation och innovation. I framtida yrkesroller hoppas jag få utvecklas inom programmering och konstruktion, då det praktiska arbetet passar mig och mina drivkrafter allra bäst.

Arbetslivserfarenhet
Automationsingenjör
Enerco Engineering Stockholm
2022-pågående

 • Var delaktig i ett team som arbetade för att utveckla och ta fram lösningar för svensk industri. Arbetade bland annat med fordons-, läkemedels-, process- och stålindustrin.
 • Ansvarade för hela processer från koncept och konstruktion till programmering och drifttagning.
 • Fick värdefulla praktiska erfarenheter gällande programmering och automation, och lärde mig en mycket om samarbete och kundkontakt.

Maskintekniker
Siemens Jönköping
2019-2020

 • Deltog i arbetet av att se över säkerheten och funktionaliteten hos företagets maskiner och liknande, tillsammans med automationsingenjörer.
 • Testade en robot vid ett tillfälle och identifierade ett allvarligt säkerhetsfel som mina överordnade missat. Det gav mig möjligheten att reparera maskinen samt att få beröm av ledningen i min noggrannhet.
 • Utvecklade en hel del tekniska kompetenser och fick prova på att programmera inom PLC HMI och SCADA.

Praktik tekniker
Siemens Jönköping
2018

 • Fick bidra i ett projekt där mina arbetsuppgifter främst bestod av att kunna assistera och avlasta verksamma maskintekniker som arbetade för att konceptualisera och konstruera nya robotar och maskiner.
 • Samlade på mig kompetenser såsom initiativtagande, problemlösning, effektivisering och inte minst kommunikation.
 • Lärde mig massor av mina kollegor och medarbetare gällande tekniskt arbete, och fick mersmak för framför allt automation och programmering.

Utbildning

Automationsingenjörsprogrammet
Jönköpings universitet
2020-2022

 • Profil robot.

Teknikprogrammet
Brinellgymnasiet Jönköping
2016-2019

 • Inriktning produktionsteknik.

Kompetens

Teknisk-/yrkeskompetens:

 • Framstående kompetenser inom projektledning och samarbete.
 • Dokumenterat goda förmågor inom allt ifrån konceptualisering och konstruktion till programmering, drifttagning och reparation.
 • Mycket goda kunskaper för industriella komponenter som exempelvis givare, motorer, linjärenheter, elsystem och så vidare.
 • Kunnig inom flera PLC-system såsom PLC HMI och SCADA.
 • Grundläggande kunskaper i maskinsäkerhet och riskhantering.

Övrig kompetens:

 • Flytande i svenska och engelska i både tal och skrift.
 • Grundläggande kunskaper i tyska.
 • B-körkort.
 • Kunnig i första hjälpen och hjärt- lungräddning.

CV för Automationsingenjör

Läs fler exempel och lärorika texter på både svenska och engelska

Du behöver inte nöja dig med exemplet ovan om du inte anser det vara tillräckligt inspirerande, utan besök istället vår hemsida. Där erbjuder vi en mängd CV-exempel för flera relevanta yrken såsom industriingenjör, mekanikingenjör, elektronikingenjör, nätverksingenjör, mariningenjör. Du kan därtill kolla in vårt CV-exempel för ingenjörer eller CV:n på engelska.

Om du önskar få ytterligare lärdomar och insikter inför ditt egna CV-skrivande kan du därtill läsa våra lärorika informationstexter i form av blogginlägg, artiklar och guider. De kan vara till stor hjälp.

Skapa en lämplig utsida till ditt CV

Det första du behöver checka av i arbetet av ditt egna CV är dess utsida. Det är nämligen inte texten som avgör det första intrycket du ger läsaren, utan utsidan är ofta många gånger viktigare. CV:ts utsida, eller layout som den kallas, väcker nämligen läsarens intresse och säkerställer att du verkar unik och minnesvärd. Den svarar på frågan om du som söker jobb är värd att ägna energi på, samt om du passar tjänsten i fråga.

Layouten bör anpassas efter ditt yrke och dig som person, så se till att hitta en layout som underlättar läsningen och överskådligheten samtidigt som den är intressant och uppseendeväckande. Raka linjer, markerade rubriker, tydliga punktlistor, lättlästa typsnitt och avskalade färginslag är ypperliga exempel på aspekter du bör hålla utkik efter.

⚠️ Varning: Se upp för att spöka ut layouten alltför mycket då det kan innebära att du uppfattas som rörig eller oseriös i din yrkesroll. Ett intetsägande Word-dokument är dock inte mycket bättre, utan kan istället ge intrycket av att du är obrydd och oengagerad.

CV för Automationsingenjör

Ladda ner en färdig CV-mall

Det bästa alternativet gällande att hitta en lämplig layout till ditt CV är att ladda ner färdiga CV-mallar. De vi erbjuder via vår hemsida är exempelvis professionellt framtagna för att garantera ett professionellt intryck, och de går att skräddarsy för dina specifika önskemål och behov. Du kan förslagsvis ändra färger, typsnitt och struktur.

Våra mallar är dessutom helt gratis, till skillnad från andra alternativ på marknaden, så du behöver aldrig oroa dig för att göra för många utkast. Testa dig fram och ladda sedan ner den färdiga produkten i antingen PDF- eller Word-format.

📌 Tips: Mallarna passar både CV:n och personliga brev, så ladda gärna ner samma mall till båda dokumenten.

Vässa ditt språkbruk i tal och skrift

När man pratar om att lyckas i rekryteringsprocessen hamnar fokus ofta på arbetsintervjun och språket som behövs övas in inför den. Faktum är dock att det är minst lika viktigt med det skriftliga språkbruket i CV:t då det ju är det första rekryteraren eller arbetsgivaren tar del av. Det är ett steg som vissa förbiser men som är avgörande i om ditt CV över huvud taget blir helt genomläst.

För att fånga läsaren och skapa en god gemenskap mellan er är det viktigt att du uttrycker dig positivt, ödmjukt och med en stor dos personlighet. På så vis illustrerar du att du är trevlig att ha att göra med och arbeta tillsammans med i alla möjliga projekt, samtidigt som du tilltalar den person som ska bedöma dig. Försök även att skriva med en objektiv ton och ett kortfattat och enkelt språk så att du vrider upp de ödmjuka och positiva konnotationerna ytterligare.

Läsaren kommer därtill att, via språket, försöka uppfatta om du är lämplig för tjänsten. Då är det betydande att du håller språkbruket formellt och korrekt, utan några som helst misstag eller slarvfel. Du bör därtill alltid ha ett professionell fokus som behandlar dina karriärmässiga fördelar och meriter snarare än dina personliga sådana, då CV:t ju är ytterst professionellt. Detta gäller även om du ibland inkluderar privata detaljer i informationen. Sedan kan det vara en god idé att implementera ord som är branschenliga och som får läsaren att associera dig med det du arbetar med, för att framstå som lite extra kvalificerad. Orden kan för automationsingenjörer exempelvis inkludera:

 • Automation.
 • Maskiner.
 • Teknik.
 • Utveckling.
 • Innovation.
 • Konstruktion.
 • Reparation.
 • Säkerhet.
📌 Tips: Om du vill ses som ännu lämpligare för den specifika tjänsten så kan du använda begrepp eller formuleringar som används i jobbannonsen eller på företagets hemsida eller liknande. Det kan få läsaren att, på ett undermedvetet plan, anse dig särskilt passande som kandidat.

CV för Automationsingenjör

Inled skrivarbetet med praktisk information

Nu känner du dig säkerligen sugen på och redo för att påbörja innehållet till ditt CV, och då rekommenderar vi dig att du börjar från början. På så vis undviker du upprepningar och avvikelser, samtidigt som du underlättar för dig själv att hålla en röd tråd och ett logiskt flöde. Du får därtill en överblick i hur läsaren kommer att ta del av ditt CV, vilket kan vara nog så givande.

I det här fallet är “början” ditt namn precis som i andra första, professionella möten. Det bör du skriva högst upp i dokumentet, antingen som en rubrik, en sidfot eller som den första punkten i den inledande sektionen – headern.

Din header måste alltid placeras först i CV:t då det presenterar dig på ett sakligt och konkret sätt, och ger läsaren den information som kommer att behövas under rekryteringsprocessen. Det handlar främst om dina viktigaste person- och kontaktuppgifter, och här är följande alternativ bäst att utgå ifrån:

 • Namn.
 • Födelsedatum.
 • Yrkesroll eller titel.
 • Telefonnummer.
 • E-post.
 • Postadress.
 • Eventuell länk till professionell hemsida eller LinkedIn-profil.
📌 Tips: De flesta rekryterare och arbetsgivare uppskattar ett fotografi av dig själv i headern då det ger en extra, visuell referens till dig som kandidat. Så inkludera gärna ett sådant!
⚠️ Varning: Se upp för att ange punkter eller information som kopplar dig till en tidigare arbetsplats eller roll, eller som kan anses för privat, inaktuell, irrelevant eller oseriös.

Följande exempel visar hur du inte bör utforma din header, då det inte följer råden ovan:

FELAKTIG
Automationsingenjör
Ex-tekniker
Yngve “Rosen” Rosenquist
rosen@ford.com
facebook.com/yngve.rosenquist
Värmländare
AIK:are
Pappa
19820417-1737

Introduktionen

Nästa sektion, introduktionen, fortsätter att presentera dig som arbetare men på ett aningen mer personligt plan. Den formuleras i löpande text och kompletterar listan i headern på så vis att du kan berätta om dina meriter och fördelar med egna ord. Du kan exempelvis inkludera följande punkter:

 • Tidigare erfarenheter.
 • Prestationer.
 • Lärdomar.
 • Insikter.
 • Kompetenser.
 • Styrkor.
 • Drivkrafter.
 • Övriga fördelar.
 • Framtidsdrömmar.
 • Mål.
📌 Tips: Försök att få med så mycket information som möjligt i introduktionen då det fångar läsarens intresse och förhoppningsvis ger hen mersmak till dig och ditt CV.
⚠️ Varning: Håll språket extra kort och koncist i sektionen i fråga då den inte får bli längre än tre eller fyra meningar. Annars riskerar du att förlora läsarens nyväckta uppmärksamhet.

Ett utmärkt introduktionsexempel som passar perfekt för automationsingenjörer kan vara:

KORREKT
Efter en lång teknisk utbildning och flera fortbildningar inom projektledning är jag en mångsidig automationsingenjör med flera styrkor. Jag har en utvecklad förmåga inom ledarskap, kommunikation och pedagogik och har därtill en lång erfarenhet med att arbeta med tekniska lösningar och innovation. Eftersom jag nyss flyttat till Helsingborg är jag mån om att hitta ett nytt jobb på ett öppensinnat företag där jag kan frodas i min arbetsroll och få samarbeta med inspirerande kollegor.

Skriv om dina arbetslivserfarenheter

Sektionen som följer härnäst borde också placeras högt upp och därtill få mycket utrymme, då de flesta ser den som den viktigaste sektionen. Vi pratar förstås om sektionen med dina arbetslivserfarenheter. Den illustrerar din karriär hittills och de prestationer du uppnått, och ger läsaren en god bild av dina erfarenheter i arbetslivet.

Ange uppåt fem eller sex alternativ på relevanta arbetslivserfarenheter som du tror att läsaren skulle uppfatta som meriterande. De bör inte vara äldre än tio år gamla för att ses som aktuella, och de bör vara tydligt givande för din karriärmässiga utveckling. Varje erfarenhet behöver därtill presenteras med följande information:

 • Yrkesroll, titel eller huvudsakliga arbetsuppgift.
 • Arbetsgivare, arbetsplats eller företag och läge.
 • Tidsperiod i helår eller månad och år.
 • Få och korta kommentarer om dina arbetsuppgifter, ansvarsområden, prestationer, lärdomar och liknande.
⚠️ Varning: Ju fler erfarenheter du inkluderar, desto mindre utrymme lämnas åt att berätta om dem. Så var sparsam i antalet erfarenheter du inkluderar om du vill få ge mycket information om varje!

Automationsingenjörer kan ange flera typer av arbetslivserfarenheter i sina CV:n, och ett exempel är följande som dessutom presenterats på rätt sätt:

KORREKT
PLC-programmerare
AxÖ Consulting Hallsberg
2018-2021

 • Arbetade såväl enskilt som i grupp med att utveckla robot- och automationslösningar för en rad olika kunder inom exempelvis tillverknings-, verkstads-, livsmedels- och fordonsindustrin.
 • Ansvarade för flera stora projekt men utförde främst vardaglig felsökning och kodning. Agerade dessutom konsult och rådgivare titt som tätt.
 • Lärde mig massor om att arbeta praktiskt med robotar och maskiner av olika slag, gällande allt ifrån kodning och konstruktion till underhåll och reparation, och fick därtill erfarenhet inom kundbemötande, samarbete och ledarskap.

Om du är ny på arbetsmarknaden

Vissa, och framför allt nya kandidater, anser sektionen svår att fylla. Det kan vara på grund av att kandidaten har ett lågt antal erfarenheter eller för att hen just bytt bana och därför endast har irrelevanta sådana. Men varken de eller du behöver oroa dig. Faktum är att två eller tre arbetslivserfarenheter räcker gott och väl, samt att erfarenheterna inte behöver vara särskilt prestigefulla. Dessa typer av arbetslivserfarenheter passar lika bra:

 • APL.
 • Praktik.
 • Sommarjobb.
 • Extrajobb.
 • Frilansjobb.
 • Volontärarbeten.
 • Korttidsuppdrag.
 • Uppdrag från skolan eller en fritidsaktivitet.
📌 Tips: Om du vill få erfarenheten att verka extra meriterande kan du vara vag gällande tidsperioden och använda kommentarerna till din fördel. Du kan exempelvis nämna hur mycket du lärde dig eller vilka prestationer du lyckades uppnå.

CV för Automationsingenjör

Komplettera med dina utbildningar

När du angett dina arbetslivserfarenheter är det hög tid att komplettera med dina utbildningar, och den sektionen liknar sektionen ovan på flera sätt. För det första behöver du vara minst lika selektiv i de erfarenheter du inkluderar då samtliga måste vara relevanta, aktuella och givande för jobbet du söker. Här räcker det med mellan två och fyra stycken. För det andra måste varje utbildning presenteras med liknande information, vilket i detta fall inkluderar följande:

 • Utbildning, examen, kurs eller program.
 • Utbildare, skola eller lärosäte och läge.
 • Tidsperiod i helår eller månad och år.
 • Eventuell kortfattad kommentar om profil, inriktning, betyg, specialarbete eller dylikt.
⚠️ Varning: Akta dig för att ange utbildningar som är självklara eller uppenbara, såsom en grundskoleutbildning eller kurser som ingår i ett program. Spara hellre utrymme till annat!

Ett jättebra utbildingsexempel för automationsingenjörer kan likna detta:

KORREKT
Automationingenjörssprogrammet
Teknikhögskolan Göteborg
2015-2017

 • Inriktning robotik.

Avsluta med dina kompetenser

Den sista sektionen listar dina främsta kompetenser som läsaren kommer att vilja känna till. Det handlar oftast om hårda kompetenser som är lätta att bevisa och som har med dina erfarenheter snarare än personliga egenskaper att göra, och som är konkreta och därför går att sammanfatta i ett eller några få ord. De mjuka kompetenserna gör sig bättre i löpande texter såsom introduktionen eller ett personligt brev.

Inled helst sektionen med de kompetenser som läsaren söker efter och som tydligt efterfrågas i jobbannonsen. De är troligen yrkesenliga och har ett stort samband med de uppgifter du arbetar med till vardags. Några exempel kan för automationsingenjörer kan vara:

 • Kunskaper inom kommunikation, samarbete, kundbemötande eller projektledning.
 • Praktiska förmågor i konceptualisering, innovation, konstruktion, programmering, drifttagning, reparation och underhållsarbete.
 • Tekniska kunskaper om industriteknik, robotik och maskiner i övrigt.
 • Färdigheter inom maskinsäkerhet och riskhantering.
 • Vana i relevanta system såsom PLC, HMI och SCADA.

Därefter kan du som söker tjänsten ange övriga kompetenser som du tror kan vara meriterande i sammanhanget, vare sig de hänger samman med yrket i sig eller inte. Det kan förslagsvis handla om:

 • Språkkunskaper.
 • Innehav av körkort.
 • Fysiska förmågor.
 • Övriga tekniska färdigheter.
📌 Tips: Bryt gärna upp sektionen i flera underrubriker eller varsina mindre sektioner om du vill ange över åtta punkter i din lista. På så vis ökar du överskådligheten i CV:t och gör läsningen behagligare.
⚠️ Varning: Ange inte bara punkter som du vet är högt efterfrågade, utan addera också sådana som skulle kunna ses som intressanta. Unika kompetenser kan nämligen vara mer eftertraktat än du tror!

Addera ytterligare sektioner vid behov

I vissa fall kan det dessutom vara aktuellt att addera flera sektioner i slutet av CV:t, om du har specifika meriter som inte platsar i någon annan sektion. Det kan exempelvis vara om du blivit publicerad eller medverkar i ett imponerande medialt sammanhang, eller om du vunnit priser eller utmärkelser.

📌 Tips: Kalla gärna sektionen du adderar för vad den innehåller. Om du blivit publicerad kan den heta “publikationer” och om du vunnit utmärkelser kan den heta “utmärkelser”.
⚠️ Varning: Exkludera sektionen du tänkt addera om den inte innehåller minst ett par punkter eller om punkterna lika gärna kan nämnas i en annan sektion. Det är sällan en god idé att förlänga CV:t utan anledning!

CV för Automationsingenjör

Sammanfattning: Få rollen som automationsingenjör

Slutligen rekommenderar vi dig att låta någon du litar på korrekturläsa ditt CV, och att du kontrollerar att du tänkt på tipsen och varningarna vi angett under artikelns gång. På så vis kontrollerar du att allt ser bra ut och att du fått med samtliga fördelar i CV:t.

📌 Tips:

 • Ladda ner och använd mallar till din ansökan, både gällande CV och personligt brev, för att säkerställa ett gott första intryck.
 • Finslipa ditt språk så att du framstår som extra kvalificerad, kompetent och tilltalande.
 • Anpassa gärna innehållet i CV:t efter vad som efterfrågas i jobbannonsen eller på företagets hemsida, då det kan få dig att verka mer lämplig för rollen.
 • Se till att sticka ut och ge ett minnesvärt intryck då det kan avgöra om du går vidare i rekryteringsprocessen eller inte.

⚠️ Varningar:

 • Var inte rädd för att ange unik information som gör ditt CV spännande, men akta dig för att inkludera sådant som är irrelevant, inaktuellt, falskt, uppenbart, oseriöst eller liknande.
 • Håll dig kort och koncist hela CV:t så att dokumentet inte blir för långt eller utdraget.
 • Var noga med att anpassa CV:t efter ditt yrke och dina kompetenser, men visa därtill din personlighet och dina personliga fördelar för att inte ses som en intetsägande arbetare i mängden.

Få ytterligare hjälp här

Det kan kännas svårt och överväldigande att skapa ett CV trots vägledningen vi erbjöd i artikeln ovan, och därför finns ytterligare resurser och hjälpmedel på vår hemsida. Du kan exempelvis läsa våra spännande texter och exempel, ladda ner våra gratis mallar och inte minst ta hjälp av vår superenkla CV-byggare. Då ska du se att processen känns lättare, snabbare och roligare!

Vässa dina kunskaper och färdigheter så väl du kan och skapa sedan ett utomordentligt CV som garanterar dig framgång på arbetsmarknaden. Lycka till!

CV för Automationsingenjör

Vanliga frågor och svar om att söka automationsingenjörsjobbet

Fråga: Måste man ha en ingenjörsutbildning för att få jobba med automation?

Svar: Nej, det krävs sällan en formell ingenjörsutbildning för att få automationsingenjörsjobbet. Det vanligaste är faktiskt att gå en yrkeshögskoleutbildning på två år samt att samla arbetslivserfarenhet.

Fråga: Vad tjänar automationsingenjörer?

Svar: Snittlönen för automationsingenjörer är för närvarande 40 800 kronor per månad. Den lönen kan du dock påverka en hel del om du samlar erfarenhet och kompetenser, eller om du jobbar hos företag i den privata sektorn, samt om du arbetar i exempelvis en storstad.

Liknande artiklar