Hur en brandman ska gå tillväga för att skriva ett utmärkt brandman CV

Du som jobbar som brandman eller vill skaffa ditt första jobb inom yrket behöver skriva ett lyckat CV för att din tilltänkta arbetsgivare faktiskt ska bli intresserad. Det kan vara ganska svårt att skriva ett bra CV, speciellt för en brandman, eftersom att brandmän i vanliga fall har andra typer av kompetenser än vad som krävs vid skrivandet av ett CV.

Genomsnittligt betyg för den här mallen

5.0
Rated 5 out of 5
Från 1 Recensioner

Men med det sagt så är det inte säkert att en brandman är dålig på att skriva CV:n. Att skriva bra CV:n är en färdighet precis som allt annat och det är dessutom en färdighet som alla kan lära sig.

Det är just det som vi vill hjälpa till med i den här guiden. Vi ska försöka visa hur du som brandman kan skriva ett bra CV, men även komma med CV-exempel och tips som du behöver för att lyckas med CV:t. Förhoppningsvis kommer informationen i den här guiden vara vägledande och intressant. Nu kör vi!

Table of Contents

Vad innebär det egentligen att arbeta som brandman?

Om du arbetar som brandman så gör du många fler saker än att bara släcka bränder. Självklart måste du åka ut på utryckningar och släcka bränder som har uppstått, men du behöver också utföra säkerhetskontroller på din utrustning och se till så att allting fungerar. Vid behov kan du även behöva reparera utrustning som inte fungerar. Du kan också ha ett ganska informativ och förebyggande arbete som brandman och du kanske åker ut i skolor och informerar om brandskydd eller liknande.

Det kan även vara så att du åker på utryckningar som inte är kopplade till just bränder. Du kanske måste rycka ut när farliga kemikalier läckt ut i naturen och försöka minska spridningsområdet. Du kanske även måste rycka ut vid en bilolycka t.ex. och rädda folk som klämts i bilar eller liknande.

Brandman CV

Kan det vara farligt att arbeta som brandman?

Det kan vara farligt att jobba som brandman eftersom att brandmän ofta går in i brinnande byggnader för att rädda människor eller jobbar med farliga kemikalier. Det kan därför vara ett farligt yrke att jobba som brandman och det är viktigt att du vet vad du gör.

Finns det något speciellt skydd mot olyckor som en brandman har?

Dock har brandmän dels en utbildning som gör att de kan klara sitt jobb på ett bra sätt och de har dessutom utrustning på sig som är värme- och brandtålig, vilket gör att den håller bättre mot flammor och brand. Det finns alltså ett visst skydd som brandmän har, men olyckan kan fortfarande vara framme så det är viktigt att brandmän är försiktiga och följer de riktlinjer som finns när de befinner sig på jobbet.

Vad för utbildning krävs för att någon ska kunna börja jobba som brandman?

Egentligen så finns det enbart en utbildning som du kan gå för att bli brandman. Den heter “Skydd mot olyckor” och är en tvåårig utbildning som leder till en examen inom säkerhets- och räddningsarbete. Den utges av MSB, vilket är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Det är en statlig myndighet, vilket innebär att det är väldigt reglerat vilka som faktiskt börjar jobba som brandmän.

För att bli antagen så finns det dessutom vissa krav som du måste uppfylla. Först och främst så behöver du en gymnasieexamen där det finns ett antal ämnen som krav. Om du läser en högskoleförberedandes examen så får du allt det inkluderat, men om du läser en yrkesförberedande examen så behöver du läsa till svenska och samhällskunskap också. Saknar du det så finns det dock i vissa fall möjlighet att komma in genom dina reella kompetens. Det innebär att du saknar grundläggande behörighet, men du har läst några grundläggande kurser som det är krav på och du har arbetat under ett visst antal år, vilket gör att du ändå kan bli antagen till utbildningen.

Brandman CV

Förutom det behöver du även göra ett rullbandstest, vilket är ett konditionstest, och ett simkunninghetstest som båda är godkända för att du ska få påbörja utbildningen. Du behöver även ha B-körkort och vara fullt frisk för att få påbörja utbildningen. Om du nu uppfyller alla dessa krav som ställs så är det, trots det, inte säkert att du faktiskt kommer in på utbildningen. Det tillämpas nämligen ett urval som är baserat på betyg, högskoleprov och arbetslivserfarenheter. 50% av de sökande blir antagna på betyget, 30% på HP-resultatet och 20% på både betyg och arbetslivserfarenhet.

Vad är några rimliga punkter som en brandman förslagsvis bör plocka med i sitt CV?

Eftersom det är ett krav för brandmän att ha gått en viss utbildning så är det egentligen inte jättemeriterande för dig att nämna den. Det är för att alla som söker jobbet som brandman kommer att ta med exakt samma utbildning. Istället är det bättre att fokusera på de saker som de flesta andra sökande inte kommer att ha. Det kan vara någon annan typ av utbildning eller kurs eller någon viss typ av arbetslivserfarenhet.

Det hade t.ex. varit väldigt meriterande om du kanske läst en kurs i första hjälpen eller HLR, eller om du tidigare har jobbat som ambulanspersonal. Då visar du att du dels kan rädda liv när du kommer fram till utryckningsplatsen och att du är van vid att hantera den stressen som uppstår vid en utryckning. I ditt CV bör du därför verkligen fokusera på de saker som är meriterande, som man kanske inte tänker på vid första anblick och som gör att du sticker ut om man jämför med alla de andra sökande.

Brandman CV

Vad ska i övrigt finnas med i CV:t? Finns det några delar som det är viktigt att dessa kommer med?

Ja, det finns det faktiskt. Självklart är det ditt CV så du får lägga upp det på ett sätt som du tycker är bra eller smidigt, dock så finns det vissa punkter som du bör ha med i något format och vi kommer att ta upp dem här. Du måste inte ta med dem, men CV:t kommer troligtvis att kännas mycket tommare eller konstigt om det saknar dessa punkter. Vi har benämnt punkterna på det sättet som vi kallar dem. Vill du kalla dessa punkter för något annat kan du ändra rubriken om du vill.

Först bör man ta med en header

Först i CV:t kommer det som vi kallar för header. Det är ingenting som du bör eller behöver namnge, utan det räcker med att du gör en punktlista högt upp i CV:t där du tar med din information. Det är absolut inte mycket information som du behöver ta med i dessa punkter, utan det som du ska och bör nämna är den informationen som arbetsgivaren eller rekryteraren behöver för att rekrytera dig och få reda på snabb fakta om dig.

Det är information som adress, namn, yrkestitel, telefonnummer, konto till LinkedIn och mailadress. Om arbetsgivaren vill att du nämner något mer så är det dock väldigt bra att nämna det extra också. I övrigt räcker det med dessa punkter och listan ska som sagt vara ganska kort och väldigt lätt att överblicka.

⚠️ Varning: Tänk på att du verkligen får med all den här informationen. Det är sammanfattande information som rekryteraren behöver för att anställa dig. Du bör helst inte avvika från informationen i listan, då vi har samlat de nödvändigaste punkterna. Den enda gången du bör avvika från dessa är om rekryteraren frågar efter något specifikt.

Sedan är det också viktigt att en introduktion eller sammanfattning kommer med

Nästa steg är att ta med en introduktion om dig. Vi kallar det för en introduktion men du kan kalla den för vad du vill, kanske professionell sammanfattning eller profil. I den ska du i löpande text skriva om dig. Den sektionen är väldigt speciell eftersom att det är den enda delen i CV:t som faktiskt är i löpande text. Det gör att det är en god idé att faktiskt passa på och tydligt skriva om dig och din erfarenhet.

Introduktionen är till för att arbetsgivaren ska få upp ögonen för dig som anställd och vilja anställa dig. Därför är det väldigt viktigt att du skriver ett intresseväckande CV där du noga beskriver vem du är och vad du kan. Du kan välja lite vad du vill skriva om, men du bör fokusera på dina styrkor. Om du är brandman så kanske du kan beskriva hur du arbetar de minuter efter att du fått ett larm. Hur du snabbt och effektivt tar dig från stationen till olycksplatsen och kan påbörja olika räddningsinsatser. Det är sådana saker som arbetsgivaren är intresserad av eftersom att det ger en tydlig bild över hur du fungerar i sådana situationer.

⚠️ Varning: Undvik dock verkligen att nämna något om dina personliga erfarenheter eller liknande. Det är enbart du i din yrkesroll som är intressant här och arbetsgivaren är inte så intresserad av vad du gör på fritiden, i alla fall inte i ditt CV.

Nästa steg är att skriva om dina arbetslivserfarenheter

Dina arbetslivserfarenheter är alla de tidigare jobb som du har haft och du ska så tydligt som möjligt beskriva vad för typ av jobb som du har jobbat på och vad du har gjort. Om du har väldigt många arbetslivserfarenheter så bör du bara välja ut de mest relevanta erfarenheterna att skriva om. Det räcker med ca fem stycken erfarenheter. Om det är fler än det så riskerar det att bli alltför långt.

Du bör även bara ta med erfarenheter som faktiskt är relevanta. Det är erfarenheter där du antingen jobbar som brandman eller där du har haft liknande uppgifter som du kommer att ha när du jobbar som brandman. Det kan t.ex. vara som ambulanspersonal eller liknande. Sedan bör du i punktform nämna information om just det jobbet. Det är information som yrkestitel, när du jobbade på jobbet, orten du jobbade på och företagets namn. Det är den information om företaget som räcker. Du bör dock skriva lite mer om jobbet. Det är lämpligt att ta med en punktlista där du skriver upp saker som vad för arbetsuppgifter som du hade och vad du har lärt dig av den tiden på jobbet.

Brandman CV

Man bör även nämna något om dina utbildningar

Sedan skriver du på ett liknande sätt om dina utbildningar. Den sektionen ska vara kortare än arbetslivserfarenheterna då det räcker med att du nämner en eller två utbildningar. Eftersom att du troligtvis läst utbildningen som är obligatorisk för brandmän så kan du nämna den. Det räcker med att du nämner den utbildningen, så du behöver alltså inte ta med eventuell gymnasieutbildning. Om du däremot har läst någon annan kurs eller utbildning som är relevanta, t.ex. en första hjälpen-kurs, så bör du dock nämna det eftersom att det är relevant.

Du kan skriva om utbildningen i liknande punkter som du skrev om arbetslivserfarenheterna. Ta med utbildningen namn, tidsperiod, lärosätets namn och ort. Dessa punkter räcker för att få en helhetsbild av din utbildning. Skippa dock att ta med en lista över vad du fick göra, det räcker istället med att ta med om du läst någon speciell kurs som är extra meriterande eller liknande.

📌 Tips: När det kommer till utbildningar så ska du inte nämna flera, utan det räcker att du nämner din senaste utbildning. Det enda undantaget till den regeln är om du har någon annan kurs eller utbildning som är mer än eller lika relevant.

Sedan bör CV:t avslutas med de kompetenser som man besitter

Sedan kommer den sista sektionen i CV:t och det är också en punktlista. Här nämner du dock de kompetenser som du har. Vi rekommenderar att du främst nämner kompetenser som är mätbara, annars så blir det svårt att bevisa din kompetens för arbetsgivaren. Ta med olika kompetenser, men helst kompetenser inom ditt yrke. Du kan även välja att dela upp kompetenserna i flera listor för att göra dem lättare att läsa.

Det här är ett fullgott exempel på hur ett CV för en brandman kan se ut

Isabella Svensson
1996-05-06
Brandman
070-152635
isabella.svensson@exempel.se
Smultonvägen 625
25653, Karlshamn
linkedin.com/isabella.svensson

Introduktion
Jag är en driven och engagerad brandman som har sex års erfarenhet av yrket. Jag drivs att att hjälpa människor och jobbar hårt för att både förebygga och förhindra, men också begränsa skador som kan uppstå efter bränder. Jag har även erfarenhet vid att ge första hjälpen till personer som behöver det och jag har även assisterat vid trafikolyckor och olika miljöolyckor. Jag är riktigt duktig på att snabbt och konkret överblicka läget och sedan lösa situationen.

Arbetslivserfarenheter
Brandman, Karlshamns brandstation
2020-nuvarande

 • Jag arbetade tillsammans med fem andra brandmän och vi ryckte ut vid bränder, trafikolyckor och i vissa fall andra olyckshändelser som miljöolyckor eller liknande.
 • Vi släckte och förebyggde bränder, hjälpte till vid trafikolyckor och sanerade skadliga ämnen, som olja, som läckt ut efter miljöolyckor.
 • Vi underhöll även vår utrustning och reparerade den vid behov.
 • Jag utvecklade mig ännu mer inom mitt yrke som brandman och lärde mig även hur man jobbar med skadliga ämnen och på lättast sätt sanerar t.ex. olja som läckt ut.

Bbrandman, Vimmerbys brandstation
2017-2020

 • Jag arbetade tillsammans med fyra andra brandmän och vi ryckte ut vid bränder och trafikolyckor.
 • Jag jobbade även förebyggande och föreläste mycket runt om i kommunen för ungdomar och andra intresserade.
 • Vi översåg även vår utrustning och reparerade den om det krävdes.
 • Jag lärde mig om hur det är att arbeta som brandman och hur arbetsuppgifterna och en vanlig dag ser ut.

Utbildningar
Utbildning i skydd mot olyckor
2015-2017
Utbildning från MSB

Kompetenser

Yrkeskompetens:

 • Utbildning som brandman.
 • Duktig på att hantera bränder och släckningsarbetet.
 • Duktig på att föreläsa kring bränder och farliga ämnen.
 • God fysisk förmåga.
 • Hanterar stressiga situationer väl.

Övrig kompetens:

 • Talar svenska och engelska.
 • Kan genomföra HLR och första hjälpen.
 • Har B-körkort.

Det är också viktigt att du tar med ett personligt brev då det breddar bilden av dig

När du är klar med CV:t så är det dags för att skriva ett personligt brev. Det är väldigt viktigt att du faktiskt skriver ett personligt brev, då det är ett fantastiskt sätt att beskriva en ännu bättre bild av dig till arbetsgivaren. Hela det personliga brevet ska skrivas i löpande form så här har du chansen att fylla på det du skrev om i introduktionen och verkligen ge en intressant och professionell bild av dig. Du vill genom det personliga brevet ytterligare yrka på att du bör bli anställd hos det företag som du söker jobb hos.

Avslutningsvis: Så här kan man skriva ett riktigt starkt CV för en brandman

Nu har vi anlänt till slutet av guiden och vi hoppas att det var lärorikt och behövligt. Förhoppningsvis kommer du nu att kunna skriva ett riktigt starkt CV som gör att du blir kallad på intervju. Här kommer några tips och varningar som vi hoppas att du tänker på och lycka nu till med att söka jobb och så hoppas vi att du får komma på intervju.

📌 Tips:

 • Se till att du verkligen skriver om alla de delar som vi har nämnt i den hör guiden. Annars så kan det finnas risk för att CV:t verkar sakna något och att det är tomt.
 • Ta med ett personligt brev också då det är en bra chans att ge en bredare bild av dig. Du bör försöka utveckla det personliga brevet så mycket som möjligt så att det ger en rättvis och intressant bild av dig.
 • Ta enbart med relevant information om dig. Du vill inte slösa arbetsgivarens tid och då bör du undvika information som inte är så intressant. Irrelevant information kan t.ex. vara information om vad du gick på för grundskola.

⚠️ Varningar:

 • Tänk på att inte ta med privat eller personlig information. Det är ett CV och ett personligt brev som du skriver och dessa är till för att skaffa ett jobb åt dig. Du bör därför hålla dem väldigt professionella.
 • Tänk också på att inte avvika för mycket från de punkter som vi har nämnt. Vi är experter på CV:n och vet hur man skriver ett bra och välfungerande CV. Om arbetsgivaren efterfrågar något speciellt så bör du dock lyssna på den personen.
 • Se till att inte slösa arbetsgivarens tid. Håll därför CV:t kort och ta bara med den information som är mest relevant.

Fler hjälpmedel och resurser som du kan använda dig av

Den här guiden var inriktad mot personer som jobbar som brandmän och förhoppningsvis kommer det att vara lättare för er att få jobb nu. Men kanske är det så att du som läser det här inte alls jobbar som brandman och vill hitta en guide som passar dig lite bättre. Oroa dig inte då vi har flera olika guider, precis som den här. Kanske jobbar du som sjuksköterska, lärare eller så är du student? Vi har guider för dessa och mycket mer på vår sida. Spana gärna in dem.

Vill du så kan du även kolla på alla andra hjälpmedel som vi erbjuder på vår hemsida. Vi har generella tips och trix också på vår karriärblogg där du kan få tips om generella frågor som rör CV:n. Spana gärna in dem!

Liknande artiklar