Bli en skicklig CV-skribent och lär dig lyfta fram dina främsta meriter

Något som en hel del arbetssökande misslyckas med och som därför innebär att de tappar sina chanser att få jobbet de söker är CV:t. Det är nämligen ett dokument som fungerar som en biljett till en arbetsintervju, och som ska imponera på rekryteraren eller den potentiella arbetsgivaren genom att presentera dina meriter.

Genomsnittligt betyg för den här mallen

5.0
Rated 5 out of 5
Från 1 Recensioner

Om CV:t är bristfälligt eller ger mindre intressant information än de övriga sökande kandidaternas så blir det alltså ingen intervju. Det, i sin tur, innebär att du förlorar tjänsten.

Vissa kandidater får jobb via andra medel än CV:t, som exempelvis kontakter, praktikplatser eller liknande, och dessa kan därför vara erfarna utan att vara duktiga på att skriva det viktiga dokumentet. Om det stämmer in på dig, eller om du helt enkelt är ny på arbetsmarknaden, så behöver du sannolikt en guide i hur du blir en skicklig CV-skribent.

I denna artikel kommer vi att erbjuda en sådan guide så att du på ett enkelt vis kan lära dig hur man blir en duktig CV-skribent och på så vis ökar chanserna till nya jobb. Vi kommer bland annat att behandla dessa punkter:

 • Ett konkret exempel på ett bra CV.
 • Hänvisningar till fler exempel och övriga lärorika texter som kan vara till hjälp.
 • Några avsnitt i hur du optimerar utsidan av ditt CV först.
 • Genomgångar i hur varje sektion av CV:t bör formuleras och se ut med exempel, tips och varningar.
 • Svar på vanliga frågor om att skriva det bästa CV:t.

Table of Contents

Ett utmärkt CV-exempel

Otto Pontare
19980905
Lärare i årskurs 4-6
072-6800178
otto.pontare@hotmail.com
Klostergatan 83A
75321, Uppsala
linkedin.com/ottopontare982283

Introduktion
Målmedveten grundskollärare med stort fokus på känslomässig utveckling, personlig kunskap och att ha en rolig vardag. Med fem års arbetslivserfarenhet i ryggen vet jag att mina främsta styrkor är min närvaro, min positiva inställning gentemot eleverna, samt min förmåga att inspirera även de mest skoltrötta eller oengagerade eleverna. Mitt främsta mål är att få arbeta på en skola som värderar personlig utveckling och välmående framför akademiska prestationer, då jag tror att ett sådant arbetssätt gynnar eleverna allra mest.

Arbetslivserfarenheter
Lärare i årskurs 4-6
Bergaskolan Uppsala
2021-pågående

 • Arbetade med en klass från årskurs fyra till slutet av sjätte klass och skapade nära relationer till varje elev samt deras vårdnadshavare.
 • Fick använda mycket digitala moment i undervisningen men lade därtill stort fokus på att implementera naturelement. Jag såg också till att klassen fick en god sammanhållning och att varje elev utvecklades på respektive nödvändiga vis.
 • Fick många lärdomar om att anpassa min undervisning efter situation och elevernas behov och efterfrågningar, och utvecklade dessutom en god vana i Google Classroom och andra digitala plattformar och system.

Praktiserande lärare
Fredrika Bremerskolan Uppsala
2019-2021

 • Fick jobba tillsammans med anställda lärare i tre olika klasser i årskurs 4 och 5 med att hjälpa och assistera elever samt att hålla i enstaka lektioner.
 • Vikarierade ofta och tog då emot många positiva bedömningar och av såväl medarbetare som elever. Det gav mig även möjligheten att planera och genomföra lektioner enligt mitt föredragna arbetssätt.
 • Lärde mig mycket om att arbeta praktiskt som lärare i samband med elevers behov och önskemål, och fick därtill öva på mitt ledarskap och min pedagogik.

Barnskötare
Barnhagens förskola Uppsala
2016-2017

 • Vikarierade på en avdelning på 16 barn tillsammans med en utbildad förskollärare och en annan barnskötare, och skapade nära relationer till både barnen och deras vårdnadshavare.
 • Fick arbeta en hel del utomhus och fick därmed en god förståelse för hur undervisning och lek kan ske i naturmiljöer. Fick dessutom öva mina pedagogiska förmågor och min lyhördhet.
 • Erfarenheten väckte mersmak hos mig och barnens kärlek och utveckling har sedan dess varit en stor drivkraft i mitt arbete. 

Utbildningar

Grundlärarprogrammet
Uppsala universitet
2017-2021

 • Inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6.

Barn- och fritidsprogrammet
Grillska Gymnasiet Uppsala
2014-2017

 • Profil fritid och hälsa.

Kvalifikation och kompetens

Kvalifikationer:

 • Grundlärarlegitimation.
 • Medlem i Lärarnas Riksförbund.
 • Över fem års praktisk erfarenhet.

Yrkeskompetenser:

 • Mycket goda färdigheter i pedagogik och ledarskap.
 • Goda kunskaper i samtliga grundämnen, NO-ämnen och idrott och hälsa.
 • Grundläggande kunskaper i de övriga skolämnena.
 • Vana i Skolplattformen och Google Classroom.
 • Goda färdigheter i alla program i Office 365 och Google Drive.

Övriga kompetenser:

 • Svenska som modersmål.
 • Engelska som modersmål.
 • Goda kunskaper i italienska.
 • Kunnig i HLR och första hjälpen.
 • B-körkort.

Skicklig CV

Läs fler exempel och lärorika texter som ökar din kunskap

Vi förstår CV-exemplet ovan inte riktigt passade dig, då ju varje sökande är unik och vill presentera sina meriter på olika sätt. Lyckligtvis nog finns det dock flera ytterligare CV-exempel att läsa på vår hemsida. Faktum är att det finns CV-exempel för alla möjliga jobb från programmerare och veterinärer till personliga assistenter och sjukgymnaster. Om du vill hitta jobb internationellt kan kan även vårt CV-exempel för tyska, franska och engelska CV:n vara hjälpsamma och relaterade.

Du kan dessutom hitta flera andra lärorika och inspirerande texter på vår hemsida i form av guider, artiklar och blogginlägg. Dessa kan säkerligen vara hjälpsamma då samtliga djupdyker i de olika aspekterna kring att söka jobb eller att skriva en utmärkt ansökan.

Börja med att välja en lämplig utsida till ditt CV

Innan du börjar med att skriva innehållet till ditt egna CV rekommenderar vi dig att först skapa en lämplig utsida. Utsidan påverkar nämligen läsaren av CV:t så pass mycket att den ibland är avgörande i om innehållet över huvud taget blir läst. Faktum är att majoriteten av alla rekryterare bestämmer inom några få sekunder om CV:t är läsvärt eller inte, och då har de troligen bara hunnit överväga utsidan av dokumentet.

CV:ts utsida kallas ofta för layout och kan dessutom påverka innehållet, då den formar texten och strukturen på flera sätt. Layouten innefattar nämligen allt ifrån rubricering, format och typsnitt till färgval, designdetaljer och liknande. Allt som skulle kunna göra dokumentet mer eller mindre läsbart, överskådligt och intresseväckande.

📌 Tips: Optimera gärna layouten genom att välja bland färdiga och professionella CV-mallar som finns på vår hemsida. Dessa garanterar ett lämpligt första intryck och går att specialanpassa för att passa dig och din situation extra väl. De är dessutom helt gratis och kan laddas ner i såväl Word- som PDF-format.

Formalia och struktur

Något du behöver ägna en tanke eller två och förbereda inför skrivarbetet är formalian på ditt CV. Det är nämligen inte fritt fram att skriva innehållet hur som helst, utan det är nödvändigt att följa vissa anvisningar för att få texten att se rätt ut i sammanhanget den ska ingå i. Det är till exempel viktigt att CV:t är mellan en och två A4-sidor samt att typsnittet är klassiskt och i läsbar storlek. Du bör därtill se till att marginalerna är breda och att styckeavståndet är stort, för att texten inte ska se komprimerad ut och bli svårläst.

Även strukturen av innehållet är värd att överväga. Vanligtvis är följande struktur bäst att förhålla sig till då den är logisk, förväntad i sammanhanget och underlättar flödet:

 • Header.
 • Introduktion.
 • Arbetslivserfarenhet.
 • Utbildning.
 • Kvalifikation och kompetens.
 • Eventuell övrig sektion med t. ex. publikationer, utmärkelser eller priser.

Innehållet av varje sektion bör också struktureras, antingen efter relevans eller en omvänd kronologi. Det beror på om du vill premiera en logisk och tidsenlig struktur eller en struktur som lyfter fram dina meriter och får dig att verka extra kvalificerad.

⚠️ Varning: Håll dig till en struktur i samtliga sektioner. Det enda undantaget som är accepterat är att använda en relevant struktur i sektioner utan tidsangivelser om du i de övriga sektionerna använt en omvänt kronologisk struktur.

Språkbruk

Språkbruket är en annan aspekt som kan vara klok att fundera på innan dess att du skriver innehållet till CV:t. Språket ska kunna reflektera hur du är att arbeta med, vad du har för kompetens och inte minst om du kan anpassa språk efter situation. Det är viktigt inom de flesta jobben på marknaden och är därför något som samtliga rekryterare och arbetsgivare söker efter hos kandidater.

Börja gärna med att hålla språket positivt och ödmjukt så att du framstår som en tilltalande medarbetare med en stor förmåga inom kommunikation. Du kan därtill hålla tonen objektiv genom hela texten för att undvika att verka falskt blygsam eller skrytig. Att språket är lättläst, tydligt och kortfattat bidrar också till att du framstår som en god person att ha att göra med i ett professionellt sammanhang.

Det kan även vara klokt att formulera dig på ett formellt och korrekt sätt så att du ger ett professionellt intryck. Undvik att rikta fokuset på alltför privata detaljer eller att inkludera slarvfel i texten, så ska du se att läsaren uppfattar dig som lämplig. Inkludera dessutom gärna ord och begrepp som passar för yrket du söker, för att få läsaren att associera dig med det.

Några ord som oftast passar bra i professionella situationer och rekryteringssammanhang, oavsett yrke eller område, kan vara:

 • Erfarenhet.
 • Utbildning.
 • Kompetens.
 • Utveckling.
 • Mål.
 • Engagemang.
 • Lärdomar.
 • Insikter.
⚠️ Varning: Inkludera gärna din personlighet i texten för att komma att verka unik och minnesvärd snarare än som en kandidat i mängden. Se dock upp för att släppa det professionella fokuset!

Skicklig CV

Inled CV:t rätt

Nu är det dags att skriva själva CV:t, och det gör du bäst i en kronologisk ordning från början till slutet. På så vis undviker du enklast upprepningar och ologiska ordningsföljder.

I samtliga CV:n ska ditt för- och efternamn stå angivna allra först, antingen i en rubrik, sidhuvud eller som den inledande punkten i den inledande sektionen – headern. Din header borde du lägga högst upp i det vänstra hörnet så att den alltid är lättillgänglig för läsaren, då den presenterar en lista på dina främsta och viktigaste person- och kontaktuppgifter. Dessa kan skilja sig åt beroende på vad läsaren efterfrågar, men i de flesta fallen är just följande bra att utgå ifrån:

 • Namn.
 • Födelsedatum eller första delen av personnumret.
 • Yrkesroll eller -titel.
 • Telefonnummer.
 • E-postadress.
 • Postadress.
 • Eventuell länk till professionell hemsida, LinkedIn-profil eller portfolio.
📌 Tips: Vi rekommenderar alltid att du inkluderar ett fotografi av dig själv i headern för att ge läsaren en extra referens till vem du är. Det uppskattas nästan alltid på den svenska marknaden och gör dig mer minnesvärd.
⚠️ Varning: Se efter så att du inte inkluderar punkter eller information i headern som är alltför privat, oseriös, irrelevant eller olämplig i övrigt. Smeknamn, gamla yrkestitlar, en löjlig e-postadress, länkar till dina privata sociala medier eller ett aktuellt jobbnummer är några exempel.

En header som inte följer råden ovan och som alltså kan ses som bristfällig kan likna följande exempel:

FELAKTIG
Frisör
Före detta servitris
Catrina “Catta” Vilhelmsson
19901216-8168
instagram.com/catta.v
tiktok.com/catta.vilhelmsson
catta@saxfantasterna.se
070-8771723

Introduktion

Sektionen som följer härnäst är introduktionen, då den fortsätter presentera dig och dina meriter i en intresseväckande sammanfattning. Förr var det vanligare med att bara ange en professionell sammanfattning, men idag vill rekryterare och arbetsgivare ha mer information än så för att få en bred bild av dig och vad du kan komma med.

Några exempel på vad som kan vara bra att lyfta fram i introduktionen för att hinta om vad som komma skall i CV:t och för att väcka läsarens uppmärksamhet är:

 • Tidigare erfarenheter.
 • Prestationer.
 • Lärdomar.
 • Insikter.
 • Kompetenser.
 • Styrkor.
 • Drivkrafter.
 • Framtidsdrömmar.
 • Mål.
⚠️ Varning: Akta dig för att göra sektionen för utdragen och därmed riskera att förlora läsarens intresse. Tre eller fyra meningar brukar vara lagom.

En introduktion som direkt introducerar kandidaten och som bara anger spännande information kan se ut som denna:

KORREKT
Passionerad bilförsäljare som just bytt bana efter en lång utbildning och tre år som lastbilsförare. Mina främsta drivkrafter är nämligen att få möta kunder, att lyckas hitta ett samband mellan kund och produkt samt att nå riktigt höga försäljningsmål. Jag är redan en fena på de tekniska fordonsdetaljerna och de specifika produkterna i övrigt men vill i framtida tjänster utveckla min kommunikation- och försäljningsförmåga. Att sitta på ett kontor med inspirerande kollegor är också ett måste som jag alltid drömt om.

Skicklig CV

Ange dina arbetslivserfarenheter

När du presenterat dig själv och förhoppningsvis fångat läsarens intresse så är det hög tid att lista sådant som de flesta associerar med CV:t – dina arbetslivserfarenheter. Dessa illustrerar vilka dina viktigaste erfarenheter är och hur kompetent du blivit tack vare dem, och därmed kan sektionen gärna få lite extra utrymme gentemot de övriga sektionerna.

Ange mellan ett par och fem eller sex arbetslivserfarenheter som du anser är relevanta i den specifika ansökningsprocessen, som varit givande för din karriärmässiga utveckling och som är aktuella (under tio år gamla). Samtliga ska sedan presenteras med följande uppgifter:

 • Yrkesroll, titel eller liknande.
 • Företag, arbetsgivare eller arbetsplats samt läge.
 • Tidsperiod i månad och år eller helår.
 • Tre eller fyra korta kommentarer som anger arbetsuppgifter, prestationer, ansvarsområden, insikter och lärdomar.
📌 Tips: Kom ihåg att varje arbetslivserfarenhet räknas och att alla inte behöver vara imponerande anställningar. Inkludera gärna andra erfarenheter såsom extrajobb, praktikplatser, frilansjobb, volontärarbeten eller uppdrag från skolan eller en fritidsaktivitet.

En arbetslivserfarenhet som presenteras på ett felaktigt sätt då den har ett negativt och personligt fokus, har ett bristande språkbruk, missar viktig information och anger ointressanta detaljer kan exempelvis se ut som följande:

FELAKTIG
Vimmerby
8/12 2014- 6/6 2015

 • Tjänsten hade med hygienhantering och stresstålighet att göra, och det var fruktansvärt då jag är en petnoga slarver.
 • Jag fick skapa mitt egna schema eftersom att chefen aldrig var närvarande på företaget.
 • Under perioden lärde jag känna mig själv och mina egenskaper och insåg att jag hellre vill ha uppgifter som har med teori och tänkande att göra.

Skriv om dina utbildningar

Nästa sektion bör lista dina viktigaste utbildningar, och därmed passar det bra att den följer sektionen ovan. Välj ut mellan ett par och maximalt fyra utbildningar som du anser är relaterade till jobbet du söker och som varit givande för dig i din karriär. Se därefter till att alla presenteras med informationen nedan:

 • Utbildning, examen, program eller kurs.
 • Utbildare, skola eller lärosäte samt läge.
 • Tidsperiod i månad och år eller helår.
 • Eventuell koncist kommentar som anger profil, inriktning, specialisering eller dylikt.
⚠️ Varning: För gamla eller uppenbara utbildningar är inte värda att lista, såsom en grundskoleutbildning. Håll hellre sektionen kort och ägna utrymme till annat som läsaren faktiskt vill läsa.

Ett exempel på en utbildning som är helt rätt formulerad kan se ut så här:

KORREKT
Agronomprogrammet
Sveriges Lantbruksuniversitet Uppsala
2011-2016

 • Inriktning landsbygdsutveckling

Runda av med att inkludera dina färdigheter och kunskaper, eller kompetenser

Den sista sektionen i de flesta CV:n är den som behandlar kvalifikationer och kompetenser. Med den rundar du nämligen av all information på ett trevligt sätt med en lista som blir både tydlig och lättläst.

Inled gärna med specifika kvalifikationer såsom medlemskap i yrkesföreningar eller -organisationer, din utbildningsnivå, din erfarenhetsnivå, om du är specialiserad inom ett viss område eller om du har någon licens, legitimation eller liknande. Sådana saker är ofta efterfrågade i en jobbannons.

Efter det kan du fokusera på praktiska kompetenser som är hårda, vilket innebär att de är konkreta kompetenser som är lätta att mäta och som uppstått av erfarenhet snarare än personliga egenskaper. Börja helst med att ange de som är mest relevanta för jobbet du söker som exempelvis dessa:

 • Metoder eller tekniker som används i tjänsten.
 • Särskilda och relevanta kunskapsområden.
 • Tekniska kompetenser i särskilda program, system eller liknande.
 • Förmågor i kommunikation, samarbete, ledarskap eller dylikt.

Därefter kan du addera kompetenser som är mindre yrkesspecifika men som nästan alltid efterfrågas i en rekrytering. Dessa kan inkludera:

 • Innehav av körkort.
 • Språkkunskaper.
 • Fysiska förmågor.
 • Övriga tekniska kunskaper.
📌 Tips: Dela gärna upp sektionen om kompetenser i mindre sektioner eller underrubriker om du kommer att ange mer än åtta punkter. På så vis kommer läsaren kunna lägga fokus på samtliga.
⚠️ Varning: Dina mjuka kompetenser, som snarare är relaterade till dina personliga egenskaper, är fortfarande ytterst relevanta men gör sig dock bättre i en löpande text. Så spara dem till introduktionen eller ditt personliga brev.

Skicklig CV

Sammanfattning: Bli en skicklig CV-skribent

Det som återstår innan du skickar in din ansökan är att korrekturläsa den samt att dubbelkolla så att du övervägt samtliga av tipsen och varningarna vi lyft fram under artikelns gång. På så vis undviker du de vanligaste misstagen och snedstegen, samt ser till att du lyssnat på de främsta råden.

📌 Tips:

 • Ladda gärna ner färdiga mallar för att ge ett gott intryck och säkerställa att din ansökan blir läst.
 • Anpassa formalian, strukturen och språkbruket och uppfattas därmed som extra kompetent, kvalificerad och tilltalande som kandidat.
 • Håll dig kort och optimera varje sektion så att du får utrymme att kunna berätta om alla dina meriterande fördelar.
 • Se till att hålla ett ständigt professionellt fokus för att framstå som lämplig och professionell.

⚠️ Varningar:

 • Stick gärna ut för att ge ett minnesvärt intryck, men glöm inte att hålla dig till de formella reglerna som gäller för en jobbansökan. Du ska trots allt presentera dig som en bra arbetare och inte en excentrisk privatperson.
 • Se upp för att inkludera information eller saker som är irrelevanta, inaktuella, falska, uppenbara, upprepande, oseriösa eller ointressanta av andra anledningar.
 • Gör inte CV:t i fel längd då du ju vill ha utrymme nog att imponera men samtidigt inte ta upp för mycket av läsarens tid eller energi.

Kom ihåg att du kan få ytterligare vägledning och hjälp hos oss

Vi förstår om du önskar få ytterligare hjälp och stöd i ditt CV-skrivande, och kanske då specifikt för ditt yrkesval. I så fall rekommenderar vi dig att undersöka vidare vår hemsida. Där finns nämligen allt vi redan hänvisat till: inspirerande exempel, lärorika texter och gratis mallar. Men du kan dessutom få en hjälpande hand i form av vår CV-byggare som gör uppdraget snabbare, roligare och mycket enklare.

Se till att du tar vara på den hjälp som finns och optimera på så vis din jobbansökan med både CV och personligt brev redan idag, så att nästa jobb du söker blir ditt. Lycka till!

Skicklig CV

Vanliga frågor och svar om att skapa det bästa CV:t

Fråga: Vad skriver man på sitt CV om man vill imponera på sin arbetsgivare?

Svar: Om du verkligen vill imponera på din potentiella arbetsgivare eller rekryterare så bör du anpassa innehållet, och utsidan för den delen, till företaget eller arbetsplatsen i fråga. Du kan exempelvis efterlikna deras design eller språk, eller inkludera saker som de efterfrågar i jobbannonsen.

Fråga: Hur ser ett riktigt bra CV ut?

Svar: Det går inte att säga hur ett CV måste se ut, då det beror på tjänsten, dig som person och inte minst läsaren. En läkares CV ska trots allt inte se ut som en musikers, och en IT-tekniker bör inte efterlikna sitt CV efter en produktchefs. Ta del av våra yrkesspecifika CV-exempel om du vill ha mer specifik vägledning.

Fråga: Hur skriver man ett CV om man inte har jobbat tidigare?

Svar: Om du saknar tidigare erfarenheter kan det verka klurigt att få ihop ett bra CV, men i själva verket behöver det inte alls vara ett problem. Du kan lägga in erfarenheter från skolan eller korttida jobb, hur långt du kommit i din utbildning, dina främsta personliga kompetenser och så vidare, så ska du se att läsaren ser dig som kvalificerad trots att du är ny på arbetsmarknaden.

Liknande artiklar