Skapa ett välskrivet veterinär-CV med särskilda tips och varningar i åtanke

Det flesta har nog någon gång drömt om att bli veterinär och att få ta hand om söta djur hela dagarna. I verkligheten kräver dock yrket en av de längsta utbildningarna i Sverige, höga betyg och en otrolig drivkraft. Men om du lyckas genomgå den belönas du med att drömmen slår in samt att du får en medellön på 43 600 kronor.

Genomsnittligt betyg för den här mallen

5.0
Rated 5 out of 5
Från 1 Recensioner

När utbildningen är slutförd och du känner dig redo för att kastas in i arbetet behöver du dock fortfarande ett så fördelaktigt CV veterinär som möjligt. CV:t utgör din initiala kommunikation med en arbetsgivare och ger dig därmed möjligheten att skapa ett gott första intryck och en större chans att få tjänsten du söker. Det kan verka påfrestande och svårt, men faktum är att det inte alls behöver vara så. I den här artikeln visar vi dig hur lätt det kan vara, då vi behandlar följande punkter:

 • Ett tydligt CV exempel som passar veterinärer.
 • En hänvisning till var du kan hitta fler CV-exempel såväl som fler hjälpmedel.
 • En guide i hur du skapar ett eget CV med tillhörande tips och varningar.
 • Ett avslutande råd om hur du optimerar din ansökan med ett personligt brev.

Table of Contents

CV-exempel för CV veterinär

Salma Ali
19941102-XXXX
Legitimerad veterinär
070-0099091
salma.ali@gmail.com
Hästhovsgatan 3A
79335, Leksand
linkedin.com/salmaali

Introduktion

Legitimerad veterinär med tre års erfarenhet inom smådjursvård och då framför allt enklare smådjurskirurgi. Mina främsta styrkor ligger i min lugna och varsamma jargong samt min förmåga att arbeta i mycket små format. I framtiden vill jag utveckla mina kunskaper inom kirurgi och bli allt mer självgående gällande diagnostisering och bedömning av behandling.

Arbetslivserfarenheter

Smådjursveterinär
Gunillakliniken Leksand
2019-2022

 • Bemötte, undersökte och diagnostiserade smådjur.
 • Deltog i operationer och behandlingar av smådjur.
 • Ansvarade för flera efterundersökningar och kontakter med djurägare.
 • Skapade flera nära kontakter och relationer med såväl djur som djurägare.

APL veterinär
Sveriges Lantbruksuniversitet Uppsala
2017-2019

 • Deltog i och observerade operationer och behandlingar av både smådjur, större djur och vilda djur.
 • Övade mig på att undersöka och diagnostisera olika djur och deras sjukdomar eller skador.
 • Ansvarade över tre olika enklare kirurgiska behandlingar på egen hand.

Utbildningar

Veterinärprogrammet
Sveriges Lantbruksuniversitet Uppsala
2014-2019

 • Individuellt arbete om svårdiagnostiserade sjukdomar hos katter och hundar.

Naturvetenskapsprogrammet
Leksands gymnasium
2010-2013

 • Inriktning naturvetenskap med förberedande kurser inför veterinäryrket.

Kvalifikationer och kompetens

Kvalifikationer:

 • Veterinärlegitimation.
 • Tre års erfarenhet som anställd smådjursveterinär.
 • Dokumenterad erfarenhet inom smådjurskirurgi.

Specialiserad kompetens:

 • Fördjupade kunskaper inom smådjur och då främst katter.
 • Grundläggande kunskaper inom datateknik och utrustning som används inom veterinäryrket. Särskilt bekant med ultraljudsmaskiner.

Övrig kompetens:

 • Talar och skriver flytande svenska och engelska.
 • Talar flytande arabiska.
 • Kan göra mig förstådd på spanska.
 • Tekniska färdigheter gällande datorer och mindre avancerade maskiner.

Körkort:

 • B-körkort.
 • Behörighet att köra traktor.

Fler CV-exempel och liknande resurser

Om du som ska söka lediga jobb som veterinär inte fann CV-exemplet ovan tillräckligt tilltalande, eller om du helt enkelt önskar få ta del av andra CV-exempel som har med vårdyrken att göra, sök dig då vidare på vår hemsida. Där erbjuder vi en mängd olika CV-exempel såväl som artiklar, guider, blogginlägg och till och med engelska videor. Du kan dessutom bläddra bland och ladda ner CV-mallar som underlättar ditt CV-skrivande en hel del.

cv veterinär

Skapa ett imponerande CV med lämpligt utseende

När du ska påbörja ditt eget CV måste du först välja ett lämpligt utseende, eller layout som det också kallas. Det är det initiala steget som dessutom kommer att påverka rekryterarens läsning av ditt CV.

Layout

Det är viktigt för en veterinär att ge ett positivt och förtroendeingivande första intryck. Därför bör du välja en layout som har trygga, lugna och behagliga färger såsom blått, grått och beiget. Layouten bör dessutom vara lättläst och uppenbart strukturerad med ett tydligt typsnitt, få onödiga detaljer i formgivningen samt distinkt uppdelade sektioner med punktlistor.

På vår hemsida kan du söka bland och välja CV-mallar som har lämpliga layouter för de flesta yrken. Där kan du säkerligen hitta en layout som passar veterinäryrket och dina personliga preferenser. Layouten utgör trots allt även en chans för dig att sticka ut och verka minnesvärd, och den kan dessutom forma rekryterarens läsning så att du framstår som mer kvalificerad, noggrann och ordningsam.

⚠️ Varning: Det finns många som väljer att inte alls ha en layout utan snarare skriva ett enkelt Word-dokument eller liknande. Dock avråder vi dig från att göra det misstaget, då ett sådant CV ofta anses ofärdigt, ogenomtänkt eller till och med oseriöst. Sök istället på lämpliga CV-mallar som dessutom underlättar det övriga CV-skrivandet.

Struktur

Nästa del av layouten är hur du väljer att strukturera sektionerna i CV:t såväl som innehållet. Sektionerna bör ha samma ordning som den vi illustrerade i CV-exemplet ovan, och som vi kommer att presentera i följande artikel. Det är den rekryteraren kommer att förvänta sig då den är traditionell och logisk.

När det gäller innehållet i varje sektion rekommenderar vi dig att ty dig till en omvänt kronologisk ordning, med den senaste erfarenheten först och den äldsta sist. Det ger ett ordningsamt intryck som underlättar överskådligheten av CV:t. Om du har haft flera typer av arbeten eller liknande, eller helt enkelt snarare vill prioritera att framstå som extra kvalificerad, kan du även välja att strukturera innehållet i sektionerna efter relevans. Då anger du de mest meriterande och relevanta erfarenheterna först och de mindre relevanta sist. Den strukturen rekommenderar vi dock alltid i sektionen om kvalifikationer och kompetens, då det kan vara svårt att strukturera den enligt tidsperiod som en kronologisk ordning kräver.

📌 Tips: Kom ihåg att alltid vara konsekvent gällande strukturen du väljer. Om du väljer en kronologisk struktur i sektionen om arbetslivserfarenheter får du inte välja en annan i sektionen om utbildningar. Du får heller inte byta struktur halvvägs igenom.
⚠️ Varning: Vissa väljer att strukturera efter tidsspann, med den mest omfattande erfarenheten först och den kortaste eller minsta erfarenheten sist. Den är dock inte alls lika självklar som de andra alternativen, så vi rekommenderar den inte. Välj istället att strukturera efter relevans om du vill framstå som kompetent eller arbetsvillig.

Språkbruk

Det sista du bör fundera på innan, och under tiden, du påbörjar skrivandet av ditt CV är språkbruket. Det är otroligt viktigt för en veterinär då yrkesrollen innefattar såväl möten med oroliga eller sorgsna människor som med förskräckta djur. För att inte tala om den viktiga kommunikationen kollegor emellan. Därför måste du redan i CV:t visa för rekryteraren att du kan anpassa språkbruk efter situation.

Veterinär är ett yrke som kräver hög utbildning och många särskilda begrepp, vilket bör reflekteras i CV:t, men ett CV ska samtidigt vara lättläst och kortfattat. Så du måste alltså hitta en balans mellan det formella och det enkla.

För att verka så tilltalande och samtidigt kvalificerad som möjligt bör du använda ord och formuleringar som är positivt betingade samtidigt som de är branschenliga. Några exempel på sådana ordval kan vara:

 • Hjälpa.
 • Erfarenhet.
 • Lugn.
 • Vård.
 • Lyhörd.
 • Kontakt.
 • Observera.
 • Ansvar.
 • Behandla.
 • Kunskap.
⚠️ Varning: Var alltid noga med att formulera dig på ett så ödmjukt och positivt sätt som möjligt, då ett negativt språkbruk, vare sig det är arrogant eller osäkert, bara kommer att sänka dina chanser. Om du vill framstå som rätt kandidat för den sökta lediga tjänsten måste rekryteraren associera dig med förtroende, respekt och optimism.

cv veterinär

Inled CV:t med en presentation av dig själv

Det du ska börja med att skriva i ditt CV är en presentation av dig själv, precis som i vilket möte som helst. Det är för att rekryteraren ska komma ihåg ditt namn och vem du är, och för att rekryteraren ska ha det med sig under tiden hen läser det resterande CV:t. Men presentationen får inte se ut hur som helst, utan det finns särskilda sektioner för ändamålet.

Header

Sektionen som inleder CV:t är den så kallade headern. Den ska alltid inledas med ditt namn, om namnet inte redan står som en slags rubrik på CV:t. Sedan följer dina kontaktuppgifter och din personliga information som är relevant för rekryteraren. Följande info ska anges:

 • Namn.
 • Personnummer.
 • Eventuell yrkesroll eller titel.
 • Telefonnummer.
 • E-post.
 • Postadress.
 • Eventuell länk till din professionella hemsida (till exempel linkedin eller liknande).
 • Fotografi på dig själv som liknar ett pass- eller ID-fotografi. Du får dock gärna le eller se tilltalande ut.
⚠️ Varning: Vissa arbetsgivare eller företag undanber fotografier, och om så är fallet ska du förstås exkludera fotografiet. Men i övriga fall bör du inkludera fotografiet då andra rekryterare annars kan uppfatta ditt CV som ofärdigt.
📌 Tips: En bra header följer ordningen på informationen ovan utan att missa någon punkt eller addera ytterligare punkter. Den undviker dessutom att ange oseriös eller alltför personliga detaljer såsom de fyra sista siffrorna i personnumret, en oprofessionell e-postadress eller en länk till en oprofessionell hemsida såsom dina sociala medier eller liknande.

Ett bra exempel på en header kan vara:

KORREKT
Petri Mäkinen
19720419-XXXX
Viltpatolog
070-6603211
petrimakinen@gmail.com
Drottninggatan 19C
75221, Uppsala

Introduktion

Den andra sektionen som fungerar som presentation av dig själv är den nästföljande, som kallas introduktion. Det finns många sökande kandidater i Sverige som väljer att framföra en strikt professionell sammanfattning i sektionen, men vi rekommenderar dig att även inkludera ytterligare info. Du kan till exempel nämna dina styrkor, drivkrafter och andra egenskaper som kan vara meriterande inom veterinäryrket. Eller också kan du på ett objektivt sätt berätta om dina lärdomar, erfarenheter och prestationer.

📌 Tips: En bra och välfungerande introduktion beskriver vem du är i ett professionellt sammanhang men ger även utrymme för dina personliga egenskaper och så kallade “mjuka” färdigheter och kunskaper som inte får utrymme i det övriga CV:t. Det blir en möjlighet att visa dina meriterande sidor, och att verka unik, utan att avvika från ditt CV:s strikt formella ton.
⚠️ Varning: Akta dig för att avvika från det positiva och professionella språkbruket genom att ställa krav eller framföra hot. Du bör heller inte bli alltför personlig då fokus ska förbli på din karriär och ditt professionella jag.

Ett exempel på en dålig introduktion som inte följer råden ovan är följande:

FELAKTIG
Jag söker ett jobb som laboratorieveterinär då jag helst vill slippa att komma kontakt med nya människor hela tiden. Jag är introvert och vill helst få arbeta med djur och speciella sjukdomar i fred, i lugn och ro. Jag kan inte heller jobba på röda dagar eller helger, vilket min förra chef tvingade mig till. Men jag är en otroligt observant och duktig veterinär, så om ni väljer bort mig går ni miste om många banbrytande upptäckter.

Arbetslivserfarenheter

Arbetslivserfarenheter är vanligast att presentera näst efter introduktionen, men du kan även välja att presentera dina utbildningar. Om du är nyexaminerad eller av andra anledningar inte har så många arbetslivserfarenheter ännu är det bättre att prioritera din utbildning, men i övriga fall bör du prioritera arbetslivserfarenheterna, då de är mer meriterande. Sektionen behöver bara innehålla ett par till uppåt fem eller sex erfarenheter, och samtliga bör vara relevanta för veterinäryrket. De behöver dock inte vara långtida anställningar eller liknande, utan de kan även vara praktikplatser, volontärarbeten, sommar-, extra- eller helgjobb eller enstaka arbetsuppdrag från fritidsaktiviteter, skolan eller vardagliga situationer.

Till varje arbetslivserfarenhet bör du ange följande info:

 • Huvudsakliga arbetsuppgift eller yrkesroll.
 • Företag, arbetsgivare eller arbetsplats.
 • Tidsperiod.
 • Eventuella kommentarer om prestationer, arbetsuppgifter, ansvarsområden, lärdomar eller insikter.
⚠️ Varning: Presentera aldrig arbetslivserfarenheter som är över tio år gamla, om de inte är särskilt meriterande. Och presentera inte heller erfarenheter som inte är uppenbart relevanta. Om de är tveksamma kan du argumentera för deras relevans i kommentarerna, men de får inte vara alltför långsökta. Det är bättre att hålla sektionen kortfattad, både gällande urvalet av arbetslivserfarenheter och informationen om dem.

Ett bra exempel på en arbetslivserfarenhet för en veterinär, men som är presenterad på fel sätt, kan se ut som följande:

FELAKTIG
Stadsveterinär
12:e mars 2017-19 augusti 2022

 • Under min tid som stadsveterinär fick jag lära mig mycket, och genom de lärdomarna blev jag en bättre veterinär.
 • Jag älskade att jobba med djuren och jag upptäckte flera sjukdomar som mina veterinär-kollegor hade missat.

Utbildningar

Sektionen om utbildningar kan du som sagt presentera innan sektionen om arbetslivserfarenheter om du är ny på veterinär-arbetsmarknaden. Men den bör trots det förbli kortfattad med mellan två och fyra utvalda utbildningar. De bör vara aktuella och relevanta med en tydlig koppling till veterinäryrket. Så du kan gott och väl utelämna din grundskoleutbildning, en irrelevant utbildning inom en fritidsaktivitet och liknande.

Till varje utbildning bör du ange informationen nedan:

 • Utbildning, kurs, examen eller program.
 • Lärosäte, skola eller utbildare.
 • Tidsperiod eller examensår.
 • Eventuell kommentar angående inriktning eller speciella lärdomar eller arbeten.

Kvalifikationer och kompetens

De flesta kandidater som söker jobb som veterinärer avslutar CV:t med en sektion som presenterar deras kvalifikationer och kompetensområden. Den kan även kallas färdigheter och kunskaper, men då veterinärer ofta har höga utbildningar och därmed särskild kompetens och kvalifikationer så rekommenderar vi det förra alternativet. Det ger ett bättre intryck hos rekryteraren som ju vill hitta en kvalificerad kandidat.

I sektionen bör du ange all meriterande information som du inte redan nämnt i CV:t, eller som du vill sammanfatta eller utveckla. Informationen behöver inte komma från arbetslivserfarenheter eller utbildningar, utan den kan likväl komma från fritidsintressen eller vardagen.

Inled gärna med att upprepa vilka kvalifikationer du har. Det kan vara allt ifrån hur många års erfarenhet du har till om du har särskilda licenser eller specialområden. Därefter kan du behandla dina kompetensområden, och de kan vara strikt inom yrkesområden och delvis utanför. Så länge de är relevanta och användbara i det vardagliga yrkeslivet så är de värda att nämna. Språkbruk och körkort är exempel på kompetens som inte direkt har med yrket att göra, men som trots allt kan vara meriterande.

⚠️ Varning: Vissa inkluderar “mjuka” kunskaper och färdigheter i sektionen, som inte alls är lika konkreta eller lätta att mäta som “hårda” sådana. De samspelar mer med egenskaper och hör därför inte hemma i den här sektionen, så därför avråder vi dig från att begå samma misstag.

Några exempel på “mjuka” färdigheter och kunskaper som är meriterande, men som inte bör nämnas i sektionen, är:

 • Observant.
 • Försiktig.
 • Förtroendeingivande.
 • Noggrann.
 • Initiativtagande.
 • Samarbetsvillig.

Övriga sektioner i ett veterinär-CV

Vissa väljer att addera ännu en sektion i sitt veterinär-CV, och den kallas ofta för övrigt. Den kan innehålla allt ifrån utmärkelser och priser till publikationer eller uppsatser. Vi rekommenderar dig dock att undvika en sådan sektion, om du inte har något specifikt och meriterande att fylla den med det vill säga.

📌 Tips: Om du väljer att addera sektionen bör du nämna åtminstone ett par punkter som måste vara uppenbar relevanta. Har du endast en punkt bör du istället spara den till ett personligt brev eller nämna den i sektionen om kvalifikationer och kompetens.

cv veterinär

Optimera din ansökan för ett jobb som veterinär med ytterligare dokument

Till sist, när du färdigställt ditt CV och låtit någon du litar på korrekturläsa det för säkerhets skull, är det dags för att optimera din resterande ansökning. Du behöver nästan alltid bifoga ett personligt brev, men ibland efterfrågar rekryteraren dessutom följande dokument:

 • En referenslista.
 • Ett utdrag ur belastningsregistret.
 • Dina examensbevis eller betyg.
 • Ett personbevis.

Personligt brev

Det viktigaste dokumentet som du skickar in tillsammans med ditt CV, och som nästan alltid krävs i din ansökan, är ett personligt brev. Det är ett utmärkt komplement till CV:t då det ger dig möjligheten att framföra all professionell information om ditt professionella jag som inte nämnts, eller som bara nämnts i korthet, i CV:t. Du får dessutom använda ett ledigare språkbruk som tillåter dig att visa din personlighet i större utsträckning.

I ett personlig brev kan du till exempel inkludera följande punkter:

 • En hälsningsfras som adresserar rekryteraren eller företaget.
 • En kortfattad presentation av dig själv som ger rekryteraren rätt bild av vem du är i ett professionellt sammanhang.
 • Vad som gör dig till en bra kandidat för det jobb du söker. Det kan exempelvis handla om dina drivkrafter, styrkor, fördelaktiga egenskaper, “mjuka” färdigheter och kunskaper samt vad du kan bidra med på en arbetsplats eller i ett arbetslag.
 • Vad du ser fram emot, önskar dig och hoppas på i en framtida arbetsplats eller yrkesroll.
 • En avslutande avskedsfras som uppmanar rekryteraren att kontakta dig.

Lämpliga avskedsfraser kan likna följande exempel:

KORREKT
“Hoppas att jag verkar intressant och att vi får träffas snart.”

“Jag ser fram emot att få höra från er inom kort.”

Sammanfattning: Skriv ett CV för veterinärer

Vi önskar avsluta den här artikeln med att upprepa de tips och varningar vi presenterat. Det är för att du ska påminnas om vad du bör ha i åtanke när du själv skriver ditt CV, och för att du ska kunna söka dig tillbaka till dem i framtiden.

📌 Tips:

 • Var noggrann med att använda de olika sektionerna till deras fulla potential, då det kan vara avgörande i hur rekryteraren uppfattar dig. Du bör trots allt framstå som så kvalificerad och meriterad som möjligt.
 • Kontrollera att ditt språkbruk är positivt och att det samspelar med veterinäryrket. Det gör att rekryteraren associerar dig med jobbet redan innan du fått det.
 • Välj att formge och formulera ditt CV på ett sätt som får dig att verka unik och minnesvärd, utan att avvika från de förväntade aspekterna. Hitta en lagom balans.

⚠️ Varningar:

 • Undvik att bli alltför personlig, då fokuset alltid bör ligga på ditt professionella jag. En veterinär måste kunna vara tilltalande och förtroendeingivande utan att involvera privata aspekter.
 • Akta dig för att glömma sektioner eller information som rekryteraren behöver. Ett sådant misstag gör inte bara att rekryteraren uppfattar dig som slarvig och oseriös, utan även att rekryteraren inte kan tillgodose alla dina fördelar.
 • Presentera aldrig information som är irrelevant, falsk eller inaktuell. Det är bättre att hålla CV:t kortfattat och koncist än att fylla det med onödiga detaljer.

Ta del av fler hjälpmedel

Glöm heller inte att ta en extra titt på våra hjälpsamma resurser på hemsidan, om du önskar få mer hjälp och stöd i ditt CV-skrivande. Sök dig genom våra CV-exempel, artiklar, guider och blogginlägg och ladda ner våra gratis CV-mallar. Sedan ska du se att du kan skapa ett imponerande CV som höjer dina chanser att få jobb. Lycka till!

gör cv för veterinär

CV Veterinär (SE)-Prague.pdf skriv veterinär cv
CV för veterinär CV exempel för veterinär

Liknande artiklar