En guide i hur du skriver en sammanfattning i ditt CV och ditt personliga brev

sammanfattning cv

Skapa ditt CV på några minuter

Sammanfattningar utgör mycket viktiga delar av din jobbansökan, vilket vi kommer att påvisa i den här artikeln, och de kan inkluderas i såväl det personliga brevet som i flera av CV:ts olika sektioner. Dessa sektioner måste formuleras och fyllas på rätt sätt för att rekryteraren eller den potentiella arbetsgivaren ska imponeras av dig, och detsamma gäller sammanfattningen.

En sammanfattning i ett CV och i ett personligt brev har flera fördelar både i hur rekryteraren uppfattar din ansökan och därmed dig samt i hur din erfarenhet, dina lärdomar och liknande gestaltas. Det kan vara avgörande i om du framstår som kvalificerad och meriterad för jobbet eller inte.

Tack vare de många fördelarna önskar vi i den här artikeln i korthet behandla just sammanfattningar och hur du skriver dem, så att du inte låter fördelarna glida dig ur händerna. Vi kommer bland annat att besvara varför sammanfattningar är användbara, hur du skriver en sammanfattning på bästa sätt och vilka delar du inte får missa i en sammanfattning. Vi kommer dessutom att visa tydliga exempel på hur sammanfattningar kan se ut i olika yrkesbanor.

Table of Contents

Varför sammanfattningar är användbara och efterfrågade

Det blir allt vanligare att inkludera sammanfattningar i jobbansökningar idag, och framför allt i början av CV:t. Det har sannolikt med faktumet att en rekryterare endast ägnar några sekunder på varje ansökan att göra, och att du därför måste ge ett gott första intryck redan från start. Med en tilltalande och kort sammanfattning fångar du rekryterarens uppmärksamhet och beskriver dina mest framstående fördelar direkt.

Du kan därtill inkludera en sammanfattning i ett personligt brev, vilket innefattar andra fördelar. Det är vanligare än du kanske tror, trots att det oftare än inte sker omedvetet, då hela det personliga brevet fungerar som en slags sammanfattning.

I CV:t

Som sagt är det extra fördelaktigt med en sammanfattning redan i början av ditt CV, i den så kallade introduktionen som kommer efter headern med dina kontaktuppgifter. Då underlättar du för rekryteraren genom att visa att du är erfaren, kvalificerad och lämplig redan innan ditt CV har inletts ordentligt.

En sådan initial sammanfattning är extra viktig om du söker ett jobb som verkar ligga utanför dina tidigare yrkesområden, då det visar rekryteraren varför du söker just det jobbet och varför du ändå är en bra kandidat. Sammanfattningen kan därtill svara på andra frågor som rekryteraren kanske vill slippa bära med sig under läsningen av CV:t.

Det går dessutom att göra en sammanfattning i slutet av ditt CV istället, vilket ger andra fördelar. En avslutande sammanfattning kan finnas i sektionen “övrigt” eller “summering” som kommer efter sektionen om färdigheter och kunskaper, och via den kan du på ett tydligt sätt dra ihop säcken efter all information du angett i CV:t.

Sammanfattningen fungerar då som så att den förtydligar för rekryteraren vad erfarenheterna och lärdomarna givit dig samt vilka slutsatser du kan dra av dem. Dessutom besvarar den, precis som en initial sammanfattning, på potentiella frågor som kan ha väckts under läsningens gång. Kanske har du en röd tråd i dina arbetslivserfarenheter som inte vid första anblick är uppenbar, eller också har du inkluderat meriterande kompetenser som inte specifikt efterfrågades i ansökan men som du ändå anser viktiga eller relevanta.

⚠️ Varning: Det är bra att inkludera en sammanfattning av ovanstående anledningar, men du måste därtill komma ihåg att anpassa den efter jobbet du söker. Du behöver inte dra nytta av samtliga fördelar, då det kan göra sammanfattningen alltför rörig eller långdragen. Välj istället att lägga fokuset på de fördelar som du anser viktigast.

I ett personligt brev

Ett personligt brev är i sig en sammanfattning av vem du är, vad du har för fördelar, hur du passar till den roll du sökt, med mera. Men du kan därtill utforma delarna i ett personligt brev likt mindre sammanfattningar. Det är perfekt om du har svårt att formulera ditt personliga brev och vill kunna strukturera upp delarna på ett lämplig vis. Det gör dessutom brevet enklare att följa och orientera sig i, vilket underlättar läsningen för rekryteraren.

Ett annat sätt att använda sammanfattningar i ett personligt brev är genom att inleda eller avsluta det med kortfattade sammanfattningar. Det ger samma fördelar som i CV:t, då det besvarar potentiella frågor i förväg eller efterhand, samt förtydligar hur du och dina erfarenheter och kompetenser är lämpliga för det jobb du söker.

⚠️ Varning: Oftast läser rekryteraren det personliga brevet efter ditt CV, så det är inte nödvändigt att upprepa sådant du skrivit där. Se istället till att sammanfattningarna kompletterar varandra och ger olika information.

Viktiga delar i sammanfattningen

För att förtydliga vilka fördelar det finns med konkreta och noga formulerade sammanfattningar måste vi dessutom nämna vad som ska ingå i dem. De viktigaste delarna i en sammanfattning varierar mellan skilda yrkesbanor och nivåer, vilket vi kommer att visa senare i artikeln, men det finns några gemensamma nämnare som nästan alltid bör inkluderas. Vi behandlar samtliga i följande avsnitt.

Hur många års erfarenhet och kvalifikationer

I ett CV, som ju är en slags sammanställning av tidigare erfarenheter och kvalifikationer, är det självklart att en sammanfattning bör innefatta liknande ämnen. Du kan nämna hur lång tid du har arbetat inom särskilda områden, yrken eller utbildningar, eller hur lång tid du har arbetat med särskilda typer av färdigheter. Du kan därtill ange vilka kvalifikationer du har, och i det ingår allt ifrån licenser och bevis till specialiteter och kompetensområden.

Ett bra exempel på hur du sammanfattar erfarenheter och kvalifikationer kan vara:

KORREKT
Efter fyra år som florist har jag goda färdigheter inom att skapa arrangemang, att ge råd till kunder samt växters egenskaper. Min främsta specialitet ligger i brudbuketter och bröllopsarrangemang.

Du kan därtill presentera dina erfarenheter och kvalifikationer om du har provat på många olika yrken, och det kan se ut som följande exempel:

KORREKT
Sedan åtta år tillbaka har jag arbetat med restaurang-, hotell-, tränings- och lagerjobb i olika omfattningar. De har alla bidragit till mina förmågor inom kundservice, kassavana, varuhantering och liknande.
📌 Tips: Även om du är ny på arbetsmarknaden så kan du sammanfatta dina erfarenheter och kvalifikationer på ett vis som får dig att verka extra kvalificerad. Du kan till exempel nämna att du “under din ungdom” arbetat med samarbete och ledarskap om du deltagit i elevrådet. Eller också kan du exkludera tidsramen helt och hållet och istället rikta fokuset till dina erfarenheter.
⚠️ Varning: Det kan vara bra att berätta om dina personliga och privata erfarenheter i vissa fall, till exempel om du har barn och därför är erfaren inom pedagogiska yrken. Men var försiktig så att fokuset består på ditt professionella jag. Var bara personlig i andra hand.

Prestationer och lärdomar

Något som hänger ihop med aspekterna ovan men som ändå förtjänar ett eget avsnitt är prestationer och lärdomar. I sammanfattningen kan du, efter att du presenterat dina erfarenheter och kvalifikationer, gå in på vad de lärt dig och vad du uppnått. Du kan ange siffror och statistik som visar hur väl du arbetat, eller också kan du vara mindre konkret och nämna vad du tagit med dig i form av kunskaper eller färdigheter.

Några exempel på hur prestationer och lärdomar kan ta form i sammanfattningen kan vara:

 • Jag bidrog till att butiken sålde 19% mer än året innan.
 • Det gav mig särskild kompetens inom budgethantering och ekonomi.
 • Vid sju tillfällen vann jag veckans försäljare då jag sålde mer än någon annan på företaget.
 • Jag drog in fyra nya kunder under tre veckor.
 • Erfarenheterna gjorde mig medveten om mina styrkor, vilka är att jag alltid ser till klientens behov och att jag utsänder förtroende.
 • Min profil gav flest klick under året den fanns tillgänglig.
⚠️ Varning: Undvik att nämna misstag eller misslyckanden, oavsett om de givit dig lärdomar eller inte. Nämn isåfall lärdomen så gott du kan utan sammanhanget.

Ett exempel som inte följer rådet ovan kan se ut som följande:

FELAKTIG
Under min första månad producerade jag helt fel varor, vilket sänkte företagets inkomster med 7%. Men det öppnade mina ögon och gjorde mig mycket noggrannare, vilket jag alltid kommer att ta med mig till framtida jobb.

Bortsett från vad du redan uppnått kan du därtill nämna framtida målsättningar och förhoppningar. Det kan vara allt ifrån att du strävar efter att bli bättre på särskilda delar inom ditt yrkesval till att du vill utvecklas inom ett helt nytt område. Eller också kan det handla om mer specifika mål och arbetsplatser.

📌 Tips: Var så ödmjuk du kan när du skriver om dina mål eller förhoppningar, så att inte rekryteraren kan tolka det som att du är krävande eller arrogant. Din potentiella arbetsgivare vill trots allt anställa någon som är lättsam och som redan är kvalificerad nog, men som vill utvecklas och bli bättre.

Egenskaper att lyfta fram

Till sist bör du även nämna delar av dig själv som kan lämpa sig för tjänsten du söker och som kan vara meriterande enligt rekryteraren. Tänk då gärna på dina personliga egenskaper, där dina styrkor, drivkrafter, kunskaper och färdigheter ingår. De måste vara relaterade till vem du är i en professionell situation, men de behöver inte nödvändigtvis komma från tidigare professionella erfarenheter.

📌 Tips: Det är viktigt att du presenterar dina egenskaper på ett objektivt vis, som om en främling berättar om dig snarare än du själv. På så vis får du beskriva dina främsta fördelar utan att verka skrytig eller arrogant.

Ett exempel på en bra framställning av sådana saker, här för en förskollärare, kan vara:

KORREKT
Jag är lyhörd, tålmodig och fantasirik, och mina främsta drivkrafter är att få se tydliga utvecklingskurvor och tacksamma leenden från såväl barn som föräldrar.

Ett bristfälligt exempel, inom samma yrkeskategori, kan istället vara:

FELAKTIG
Ni kommer inte hitta en perfektare kandidat än jag då jag är fantastiskt påhittig och aldrig tappar tålamodet. Jag älskar därtill att få se tydliga utvecklingskurvor och att få ta emot tacksamma leenden både från barn och föräldrar. Det gör mig ännu bättre.

sammanfattning cv

Hur du skriver en sammanfattning på bästa sätt

Vi har i ovanstående avsnitt gett exempel på både bra och bristande förslag på hur de skilda delarna i sammanfattningen kan ta form. Men vi vill i följande avsnitt lyfta fram beskrivningar av och exempel på fullständiga sammanfattningar som hör hemma på skilda platser i din jobbansökan. Då får du bättre koll på hur de ovanstående delarna samspelar och hur de tar form i sammanhangen.

Vi kommer inte att föra fram särskilda yrkeskategorier eller nivåer ännu, utan det gör vi mer ingående längre fram i artikeln. Där kan du dra konkret inspiration om du söker ett jobb som matchar någon av exemplena.

Introduktionen

Om du skriver en sammanfattning redan i introduktionen bör du vara noggrann med att skriva den som en presentation. Sammanfattningen kan då börja med vad du arbetat med och hur lång tid, om du har särskilda kvalifikationer eller kompetenser, om du uppnått särskilda prestationer eller fått särskilda lärdomar, och till sist dina personliga egenskaper och fördelar.

📌 Tips: En introducerande sammanfattning bör bara vara högst tre-fyra meningar lång men fullspäckad med intressant information. Så uttryck dig så koncist som möjligt så att allt får plats.

Ett exempel på hur en introducerande sammanfattning kan se ut är följande:

KORREKT
Två års arbete och fem års studier inom agronomi, och då främst inom svenskt jordbruk, har givit mig särskilda kompetenser inom individuella forskningsanalyser och samarbete med bonden eller jordbrukaren. Redan under mitt första år hjälpte jag sju bönder med att optimera sina jordbruk och samtliga ökade produktionen med över 10% nästföljande år. Det har givit mig insikten om att mina främsta styrkor ligger i min kommunikationsförmåga, min noggrannhet och min konstanta önskan om att uppnå goda resultat, men jag vill i framtiden utveckla de aspekterna ytterligare med duktiga kollegor och framstående teknologi.
⚠️ Varning: Ett sämre exempel skulle inte ange samma fördelaktiga information, missa viktiga delar, och addera privata och irrelevanta delar som inte är intressanta för rekryteraren. Det skulle också kunna innebära fler meningar och därmed en längre text, eller formuleringar som gör att kandidaten verkar självgod, arrogant, krävande eller osäker.

Avslutningen

Om du istället väljer att skriva en sammanfattning i slutet av ditt CV rekommenderar vi dig att fokusera på att besvara potentiella frågor som uppstått under läsningen av CV:t. Den kan likna en introducerande sammanfattning på flera sätt, men tänk bara på att formulera den som en slags avslutning.

En avslutande sammanfattning kan till exempel se ut som följande:

KORREKT
Mina tretton år som restaurangchef för fyra restauranger har inte bara inneburit yrkesvana och kompetenser inom de vitala delarna av yrket, utan också goda resultat för restaurangerna. Jag har alltid kunnat minska budgeten med åtminstone 5% och samtidigt ökat mängden besökare med minst 17%, och vid varje erfarenhet har resultaten blivit bättre och bättre. En sådan ökning vill jag fortsätta arbeta mot på framtida arbetsplatser med mina ekonomiska, analyserande och i flera fall påhittiga förmågor.
📌 Tips: Följ samma tips som i den introducerande sammanfattningen men lägg mer fokus på att runda av och sammanställa informationen i ditt CV än att förbereda inför informationen. Du kan till exempel nämna antalet arbetsplatser du haft, som kandidaten i exemplet ovan gjorde, och vara mindre specifik med vilka kunskaper och färdigheter du har.

sammanfattning cv

Exempel på sammanfattning för olika yrkesnivåer och yrkesbanor

I avsnitten nedan kommer vi att ge exempel på sammanfattningar inom olika yrkesnivåer och yrkesbanor. Vi har redan gjort det till viss del ovan, men nedan vill vi uttrycka ytterligare sådana med tydligare sammanhang så att det blir tydligare. Det kommer därtill förhoppningsvis inspirera dig till när du ska skriva en sammanfattning på egen hand.

Oerfarna kandidater eller kandidater som vill byta bana

Ett exempel på en introducerande sammanfattning kan vara:

Mina erfarenheter inom pedagogik och service har gjort mig till en god människokännare och lyft min lyhördhet. Den röda tråden ligger främst i hur jag fått utveckla förmågor såsom att väcka förtroende, skapa relationer och vara hjälpsam på, och det har jag uppnått flera gånger om i skilda sammanhang. Det vill jag dock gärna utveckla vidare inom mer vårdgivande yrken där jag kan göra ännu större skillnad och se fler goda resultat.

En avslutande sammanfattning kan vara:

Som nyexaminerad arkitekt har jag haft få tidigare jobb och arbetslivserfarenheter, och istället en lång utbildning med flertalet lärdomar, kunskaper och färdigheter som utgör en god grund. I framtiden vill jag utveckla lärdomarna på ett praktiskt plan tillsammans med kollegor, samarbetspartners och kunder. Därför söker jag jobb på större firmor med mer potential.

Akademiker eller erfarna kandidater

En introducerande sammanfattning kan se ut som följande:

Mina åtta år som redaktör och fyra år som frilansskribent har inneburit hinder och framgångar i mängder, och det har gjort mig till en driven och resultatinriktad person med många mål. De drivkrafterna innebar, på min förra arbetsplats, exempelvis en ökning av räckvidd på 29% och en ökning av försäljning på 13%. Det jag vill ta med mig till framtida arbetsplatser och utveckla vidare är främst mina ledarskapsförmågor, min förmåga att lösa problem och min kreativitet.

En avslutanade sammanfattning kan istället likna:

Jag har studerat och forskat som kulturvetare i närmare tio år, både i teoretiska och praktiska sammanhang och på tre olika lärosäten. Under den perioden har jag samlat ihop en bank av kompetensområden och kvalifikationer som samspelar väl med mina intressen för feminism, didaktik och inte minst estetiska uttryck. I fortsättningen vill jag arbeta praktiskt tillsammans med konstnärer för att öka den kulturella mångfalden i kommunen och därmed bidra till en vackrare värld, både bildligt och bokstavligt talat.

sammanfattning cv

Sammanfattning: Hur du skriver en sammanfattning CV eller personligt brev

📌 Tips:

 • Skriv med en god ton i sammanfattningen, oavsett hur du väljer att anpassa den efter tjänsten du söker. Du bör alltid framstå som positiv, ödmjuk och objektiv.
 • Om du ska skriva specifika sammanfattningar både i ett CV och ett personligt brev är det viktigt att de kompletterar varandra snarare än upprepar samma information.
 • Sök bland CV-mallar, exempel och liknande för att få ytterligare hjälp och stöd. Det är inte meningen att du ska kunna skriva en sammanfattning helt på egen hand utan tidigare erfarenhet.
 • Tänk på att komma ihåg att läsa igenom ditt CV eller ditt personliga brev flera gånger för att inte missa att skriva ner just den informationen som rekryteraren eller din potentiella arbetsgivare kommer att behöva känna till.

⚠️ Varningar:

 • Undvik att uttrycka alltför privata detaljer i sammanfattningarna, trots att det kan vara bra att inkludera intressant fakta om dig som person. Fokuset ska ligga på din karriär, jobbet och ditt professionella jag.
 • Nämn aldrig dina misslyckanden eller negativa upplevelser, då det bara gör att arbetsgivaren eller rekryteraren uppfattar dig som osäker, olämplig eller slarvig. Hen gör rätt i att leta efter en kandidat för tjänsten som gör så lite fel som möjligt, trots allt.
 • Du behöver inte vara specifik eller skriva ner alla delar vi tipsat om ovan. Utan om du till exempel gått en kort utbildning eller spenderat kort tid på arbetsplatser så måste du inte nämna dem specifikt. Du behöver inte heller beskriva särskilda prestationer om du inte uppnått några.

Ytterligare hjälpmedel

Om du vill få mer hjälp i hur du skriver en bra sammanfattning eller ett bra CV i övrigt – sök dig vidare på vår hemsida. Vi erbjuder nämligen artiklar, blogginlägg och guider som du kan läsa. Det finns även engelska videor som kan hjälpa dig att bli en utmärkt CV-skrivare. Dessutom kan du söka bland och ladda ner CV-exempel inom flera yrken, CV-mallar med tilltalande layouter, med mera.

Så för att bli en fena på att skriva CV och ta dig vidare i din karriär – ta vara på våra resurser och hjälpmedel. Se till att använda det stöd som finns och få ditt nästa jobb redan idag. Lycka till!

sammanfattning cv

Liknande artiklar