En guide och vägledning i att skriva ett personligt brev till dataanalytiker

Många fokuserar på CV:t när de vill skapa en lyckad jobbansökan, och speciellt om de söker praktiska och analytiska yrken som exempelvis dataanalytiker. Det är nämligen dokumentet som tydligt listar alla meriter och prestationer, och som visar rekryteraren eller arbetsgivaren att kandidaten är lämplig för tjänsten.

Genomsnittligt betyg för den här mallen

5.0
Rated 5 out of 5
Från 1 Recensioner

Men det är viktigt att därtill komma ihåg det kompletterande personliga brevet, som i dagens samhälle ses som minst lika viktigt.

Ett personligt brev till dataanalytiker har som funktion att i form av löpande text ge rekryteraren eller arbetsgivaren en klarare bild av vem du är i ditt yrke, vad du har för professionell bakgrund och vad du finner viktigt i en framtida arbetsplats eller roll. Det kan vara avgörande i om du går vidare i rekryteringsprocessen eller inte, då det illustrerar om du i själva verket är kandidaten de letar efter. De flesta som vill söka jobbet har trots allt troligen rätt meriter, men frågan är om de passar in i arbetslaget eller på arbetsplatsen.

I den här artikeln kommer vi att guida dig genom hela processen i att skapa ett lyckat personligt brev. Vi kommer bland annat att behandla dessa punkter:

 • Ett konkret personligt brev-exempel för dataanalytiker.
 • Hänvisningar till fler användbara och lärorika texter.
 • Några ord om hur du skapar en lämplig utsida på brevet för att ge läsaren ett gott första intryck.
 • Omfattande genomgångar i hur du formulerar varje del av brevet med tips, varningar och exempel.
 • Svar på vanliga frågor om att skapa en jobbansökan som dataanalytiker år 2022.

Table of Contents

Exempel på personligt brev för dataanalytiker

Irma Dahl
Data engineer

Hej Hannes Ungberg!

Så fort jag såg er jobbannons på Platsbanken.se förstod jag att vi skulle bli en utmärkt match, då jag har flera års erfarenhet som data engineer och just bestämt mig för att söka mig till ett område som bidrar till samhället på ett mer konkret sätt. Sjukvården är precis ett sådant område, och eftersom att hela min familj arbetar inom fältet har jag god förståelse för vad som krävs och hur det dagliga arbetet går till.

Jag har sedan tonåren arbetat extra med programmering och enklare systemutveckling, och efter en femårig utbildning till data engineer nådde mitt intresse nya nivåer. I mitt praktiska arbete trivdes jag dock inte lika bra då fokus legat på att nå stora vinster rent ekonomiskt, medan mina drivkrafter snarare ligger i att effektivisera och förenkla arbetssättet och systemen för alla inblandade. Jag drivs även av att få samarbeta med engagerade och genuint intresserade kollegor och samarbetspartners.

Sedan jag startade min karriär har jag noterat att mina styrkor framför allt består av min innovativa och nytänkande sida, min förmåga att lösa problem och trångmål, och inte minst att jag är observant och lyhörd gällande vad kunden eller min uppdragsgivare efterfrågar. Jag har därtill dokumenterat goda färdigheter inom statistik och analys, och strävar alltid efter att optimera och utveckla allt som kommer i min väg. Jag anser att utveckling aldrig bör stanna av, utan att en lyckad arbetsplats ständigt arbetar tillsammans för att nå högre höjder och mer fördelaktiga resultat.

Hoppas att ni finner mig och min jobbansökan av intresse och att ni överväger mig för den lediga rollen. Jag väntar ivrigt på svar.

Många hälsningar,
Irma Dahl

Läs fler värdefulla texter för dataanalytiker här

Ett personligt brev är trots allt personligt, så vi förstår om exemplet ovan inte var tillräckligt för att ge dig inspiration och stoff till ditt egna brev. Men oroa dig inte! På vår hemsida erbjuder vi nämligen en mängd ytterligare exempel för både personliga brev som CV:n, och några som kan vara särskilt intressanta att kika på är exempelvis det för dataanalytiker, affärsanalytiker, marknadsföringsansvariga, programmerare eller programvaruutvecklare.

Kolla även gärna in våra övriga texter som kan bidra med både inspiration och lärdomar inför att du ska skapa en jobbansökan. Dessa kommer i form av blogginlägg, guider och artiklar och behandlar olika aspekter av att söka arbete eller att skapa fullständiga ansökningar.

Personligt brev till dataanalytiker

Skapa ett personligt brev som ser bra ut

Det första steget i att skapa det egna personliga brevet är att fokusera på dess utsida. Det är nämligen utsidan som avgör vilket intryck du ger läsaren, hur läsningen flyter på och hur väl du sticker ut ur mängden. Utsidan påverkar dessutom innehållet av brevet, så det är en bra ände att börja i.

Utsidan kallas även för layout, och den inkluderar såväl designen som läsbarheten. Det handlar alltså inte bara om färgval, designelement och spännande detaljer, utan lika mycket om aspekter såsom strukturen, rubrikerna och typsnittet. Som analytiker av data är det extra viktigt att hitta en layout som speglar yrkets innovativa och kreativa sida såväl som dess strukturella, analytiska och logiska sida, så försök därför att arbeta med både avskalade designelement och en tydlig överskådlighet.

⚠️ Varning: Nöj dig aldrig med ett intetsägande Word-dokument, utan se till att layouten väcker intresse och får dig att verka unik. Ett Word-dokument anses ändå i de flesta fall vara ofärdigt eller oseriöst.

Ladda ner en mall för personligt brev för dataanalytiker

Du måste inte kunna skapa en layout på egen hand eller anställa en dyr grafisk designer som hjälp, utan du kan lika gärna vända dig till färdiga mallar för personligt brev för dataanalytiker. På vår hemsida hittar du exempelvis en mängd mallar som är helt gratis, som går att ladda ner i både PDF- och Word-format, och om är professionellt framtagna och granskade.

📌 Tips: Våra mallar är möjliga att anpassa i färg, struktur, design och typsnitt, så du kan göra dem hur personliga du än vill. Det möjliggör även för dig att välja samma mall till ditt personliga brev som ditt CV, vilket är ett utmärkt val då det skapar ett enhetligt och logiskt intryck.

Använd rätt språkbruk

En annan sak som är värd att fundera på innan du skriver innehållet av brevet är vilket språkbruk du ämnar använda. Det räcker nämligen inte att undvika stavfel, talspråk eller liknande slarvfel i språket, utan du kan därtill använda det för att skapa en så bra bild av dig som möjligt. Det är ett viktigt steg i att fånga och hålla kvar läsarens uppmärksamhet.

För det första är det viktigt att språket får dig att framstå som en trevlig och lämplig person för jobbet du vill söka. Här kan du därför fokusera på att uttrycka dig positivt, objektivt och ödmjukt för att undvika att verka skrytig, falskt blygsam eller liknande. Du kan också försöka implementera din personlighet i språket för att på så vis bjuda in läsaren på ett enkelt sätt och för att sticka ut och verka unik.

För det andra behöver du samtidigt uttrycka dig på ett sätt som får dig att framstå som kompetent i din yrkesroll. Håll därför fokuset ständigt på ditt professionella jag snarare än ditt privata jag, även när du implementerar din personlighet eller berättar om något relativt privat. Informationen bör alltid gå att koppla till en professionell sida av dig eller till ditt yrke. Det är också viktigt att du får läsaren att associera dig med yrket genom att använda ord och begrepp som är branschenliga och positivt betingade. För en dataanalytiker kan det exempelvis handla om följande ord:

 • Data.
 • Webb.
 • Statistik.
 • Analys.
 • Teknik.
 • Program.
 • System.
 • Utveckling.
 • Optimering.
 • Struktur.
⚠️ Varning: Ett korrekt och professionellt språkbruk är inte lika med ett avancerat sådant, utan det är snarare viktigt att hålla språket enkelt och koncist. Brevet bör trots allt gå snabbt och lätt att läsa igenom, så att läsaren inte hinner förlora intresse.

Personligt brev till dataanalytiker

Inled ett personligt brev för dataanalytiker med lämpliga sektioner

Det andra steget i att skapa det personliga brevet är att skriva innehållet, och det gör du bäst från början för att undvika upprepningar och för att enklare kunna hålla en röd tråd. Precis som i CV:t bör du i detta fall inleda med ditt namn, och då gärna i form av en rubrik över dokumentet. Alternativt kan du skriva namnet och din yrkesroll eller titel i en slags sidfot högst upp, innan själva brödtexten sätter igång.

Efter du presenterat dig själv på så vis kan du gå vidare till att hälsa läsaren välkommen genom att inkludera en lämplig hälsningsfras. Här är ett enkelt “hej” ofta det bästa alternativet då övriga hälsningsfraser lätt kan verka för intima, oseriösa, abrupta eller löjeväckande. Sådana kan exempelvis vara:

 • Kära (namn),
 • Välkommen (namn),
 • Var hälsad (namn),
 • Hallå där!
 • Hejsan (namn)!
 • Hej på dig!
📌 Tips: Ange även namnet på läsaren, vilket är den ansvariga rekryteraren eller arbetsgivaren, i hälsningsfrasen så att du visar att du är påläst om rollen, att du anpassat brevet, och så att du skapar en god gemenskap mellan er.

Skriv en inledning

Efter du presenterat ditt namn och sysselsättning, och hälsat på läsaren, är det hög tid att skriva själva brödtexten i brevet. Denna bör inledas med en inledning så att du väcker läsarens intresse, hintar om vad som komma skall i det resterande brevet, och svarar på läsarens initiala frågor. Dessa frågor består ofta av följande:

 • På vilket sätt är du rätt för jobbet?
 • Varför vill du ha jobbet?
 • Varför vill du söka en ny tjänst?
 • Vad fick dig att söka dig till just arbetsplatsen eller företaget i fråga?
 • Hur hörde du talas om det lediga tjänsten?
📌 Tips: Det kan vara en god idé att nämna arbetsplatsen, arbetsgivaren eller företaget redan i inledningen för att visa att du anpassat brevet efter jobbet i fråga.
⚠️ Varning: Få med så mycket information du kan i inledningen, men undvik att göra den för lång eller detaljrik. Tre eller fyra meningar brukar vara lagom för att inte tappa läsarens uppmärksamhet.

En inledning som följer råden ovan och som därför är ett utmärkt exempel är följande:

KORREKT
Passionerad dataanalytiker med lång erfarenhet som brinner för att analysera, samla statistik och utifrån det optimera såväl system som arbetsplatser och arbetssätt. Jag har nyligen flyttat till Umeå och vill därför arbeta på ett lokalt företag, och eftersom att ni på VK Media har ett stort demokratiskt fokus passar ni mig och mina intressen utmärkt. Jag ser mig därtill jobba mer kreativt och innovativt i framtiden, så arbetsplatsen skulle vara optimal för att jag ska få arbeta mot att uppnå mina mål.

Personligt brev till dataanalytiker

Fyll brevet med spännande och intresseväckande information

När din inledning är färdig och du givit en bra bild av vad brevet kommer att innehålla är det dags att gå in på detaljer och utveckla det du hintat om. Vi brukar rekommendera ett par till fyra sektioner med tre eller fyra meningar i sig vardera. Varje sektion bör därtill behandla olika aspekter, så att strukturen förblir tydlig och konkret.

I de olika sektionerna kan du bland annat behandla dessa saker:

 • Tidigare erfarenheter från utbildningar eller arbetslivet samt vad de givit dig.
 • Både mjuka och hårda kompetenser eller kunskaper samt när eller hur du fick dem.
 • Styrkor, drivkrafter eller övriga personliga fördelar samt hur du använder dem i ditt yrke.
 • Tankar, åsikter eller värderingar samt hur de samspelar med yrket eller företaget.
 • Personliga erfarenheter som varit givande för din karriär eller ditt professionella jag.
📌 Tips: Om du finner det svårt att veta vad du borde behandla i brevet kan du söka inspiration antingen i jobbannonsen eller på företagets hemsida. Där står det säkerligen vad som efterfrågas och hur de arbetar, och det kan ge dig en indikation på vad du bör fokusera på.
⚠️ Varning: Många arbetsgivare och rekryterare på arbetsmarknaden idag avråder från att gå in på privata detaljer i en jobbansökan då det kan verka olämpligt eller irrelevant, men vi vill påstå motsatsen. Det kan vara både intresseväckande och meriterande att berätta om privata erfarenheter och liknande så länge de går att koppla till ditt yrke eller din karriärmässiga utveckling. Så var inte rädd för att sticka ut och behandla sådant som inte direkt efterfrågas.

Ett jättebra exempel på en sektion som behandlar en privat erfarenhet men på ett professionellt sätt är följande:

KORREKT
Jag har sedan grundskolan haft ett öga för matematik, statistik och att analysera data, antagligen för att mina föräldrar varit ekonomer och revisorer och alltid stöttat den sidan av mig. När jag sedan på högstadiet åkte på matteläger och började delta i tävlingar i matematik växte mitt intresse, så det är inte konstigt att jag idag jobbar med mina matematiska kunskaper. Det intresset kommer säkerligen att stanna hos mig livet ut, då jag ständigt utmanar och matar det med nya erfarenheter och mål.

Avsluta ditt personliga brev och runda av din ansökan

Det personliga brevet avslutas bäst med en avslutande sektion, och denna behöver inte vara lika lång och omfattande som de tidigare sektionerna. Faktum är att det räcker med ett par korta meningar för att runda av och avsluta brevet.

Din avslutning bör tacka läsaren för visad uppmärksamhet och för att de läst din ansökan, illustrera din iver och ditt engagemang för jobbet i fråga, samt inte minst påminna läsaren om att ta kontakt med dig inom en snar framtid. En sådan påminnelse, eller uppmaning, kan exempelvis se ut som följande:

 • Jag väntar med iver på ert samtal.
 • Hoppas att vi hörs inom kort.
 • Jag ser fram emot att få höra från er.
 • Slå gärna en signal när ni nått ett beslut.
⚠️ Varning: Kom ihåg att förbli objektiv och ödmjuk i språkbruket så att du inte börjar ställa krav eller verka bedjande i avslutningen. Det är viktigt att läsaren lämnas med en bra bild av dig, trots allt.

En utmärkt avslutande sektion följer alla råden ovan och kan därför likna följande exempel:

KORREKT
Tack för att ni ägnat mig och min ansökan uppmärksamhet, och för att ni möjligtvis överväger mig i rekryteringen. Jag ser fram emot att få talas vid när ni har ett besked.

Ange en avskedsfras

Brevet är inte färdigt när du avslutat det, utan i själva verket krävs det även en liten avskedsfras följt av din underskrift precis som i liknande brevsammanhang. Avskedsfrasen behöver inte vara något särskilt, utan bör hållas enkel och lämplig precis som hälsningsfrasen. Alternativ som dessa brukar vara de bästa att använda sig av:

 • Med vänliga hälsningar,
 • Hälsningar,
 • Många hälsningar,
 • Vänlig hälsning,
 • Allt gott!
 • Tack igen!

Några avskedsfraser som inte är goda idéer då de kan upplevas som för intima, abrupta, oseriösa, löjeväckande eller till och med arroganta kan vara:

 • Varma hälsningar,
 • Många kramar,
 • Hejdå!
 • Vi hörs!
 • Tjenixen!
 • Ses snart!
⚠️ Varning: Undvik att ange läsarens namn igen i avskedsfrasen då fokuset borde ligga på din underskrift som ju följer frasen. Du har dessutom redan nyttjat de fördelar som kommer av att ange namnet, så det är ingen poäng att göra det igen.

Personligt brev till dataanalytiker

Sammanfattning: En guide och vägledning i att skriva ett personligt brev för dataanalytiker

Nu önskar vi få sammanfatta artikeln genom att upprepa de viktigaste tipsen och varningarna som vi rekommenderar dig att ha i åtanke när du själv skriver det personliga brevet. Det underlättar även om du vill undvika de vanligaste fallgroparna och misstagen.

📌 Tips:

 • Ladda ner en mall som passar en dataanalytiker för att ge ett gott intryck.
 • Anpassa brevets utsida och språkbruk och ge därmed bilden av att du är extra kompetent och kvalificerad, och inte minst tilltalande.
 • Försök att sticka ut och verka unik för att bli minnesvärd och på så vis gå vidare i rekryteringsprocessen.
 • Ta gärna inspiration från företagets hemsida eller jobbannonsen när du skriver så att du verkar särskilt lämplig för det specifika jobbet du söker.

⚠️ Varningar:

 • Håll alltid ett professionellt fokus, men glöm inte att inkludera information som är unik för dig och som behandlar privata aspekter av ditt professionella liv.
 • Exkludera alltid information som är irrelevant, inaktuell, oseriös, falsk, upprepande, uppenbar eller olämplig på övriga sätt.
 • Glöm inte att bjuda in och benämna läsaren och företaget du söker dig till, då brevet i så fall kan anses för generellt.

Sök efter ytterligare hjälp hos oss

Vi hoppas att artikeln ovan var till hjälp och att du fick mer kött på benen gällande att skapa ett personligt brev på egen hand, men vi förstår samtidigt om du önskar få mer stöd än så. I så fall kan du söka dig vidare på vår hemsida där vi erbjuder allt vi redan hänvisat till under artikelns gång och en supersmidig personligt brev- och CV-byggare som gör hela processen enklare, roligare och snabbare.

Ta dig an hjälpen som erbjuds och vässa på så vis dina färdigheter att skapa en komplett jobbansökan redan idag. Lycka till!

Vanliga frågor och svar om att skapa en jobbansökan till lediga tjänster som dataanalytiker 2022

Fråga: Är det lätt att få jobb som dataanalytiker år 2022?

Svar: Just nu råder det balans på arbetsmarknaden för dataanalytiker, vilket innebär att det finns ungefär lika många verksamma arbetare som det finns lediga tjänster. Det innebär att du måste vara extra noga med att skapa en utmärkt ansökan som visar alla dina fördelar.

Fråga: Vilka kompetenser är bra att lyfta fram i en jobbansökan för dataanalytiker?

Svar: En dataanalytiker måste vara duktig på flera olika saker och i de flesta fallen vara en mångsysslare, så det är bra att åtminstone ange dina kompetenser inom analys och statistik, kritiskt tänkande, problemlösning, kodning och programmering, samt kommunikation. Det kan också vara fördelaktigt att ange kompetenser inom maskininlärning, AI, matematik och ekonomi.

Contoh Surat Personil untuk Analis Data

mencari surat pribadi untuk analis data Templat Surat Pribadi untuk Analis Data
Cara mengirimkan surat pribadi kepada analis data download surat pribadi untuk analis data

Liknande artiklar