Hur du skriver om kompetenser i ditt CV på bästa sätt

Kompetenser, eller färdigheter och kunskaper som det också kan kallas, är en del av CV:t som få ägnar särskilt mycket tid åt.
kompetenser på cv

Skapa ditt CV på några minuter

Det är enkelt att tänka att rekryteraren eller den potentiella arbetsgivaren önskar att fokuset ska ligga på dina tidigare arbetslivserfarenheter och utbildningar, och att resten kommer i andra hand. Att kompetenserna ofta presenteras sist i CV:t driver på den uppfattningen ytterligare.

Faktum är dock att kompetenser spelar en otroligt viktig roll och att kompetenser för CV kan vara avgörande i om du får ett nytt jobb eller inte, och det kommer vi att påvisa i den här artikeln. Vi kommer att ge svar på alla möjliga frågor om varför kompetenserna är viktiga att presentera för rekryteraren, hur och var i CV:t du bäst beskriver dem, vilka som är relevanta och värda att nämna, samt var du kan hitta ytterligare hjälp och stöd till när du skriver om dina viktiga kompetenser.

kompetenser cv

Table of Contents

Vikten av kvalifikationer och kompetenser i ett CV

Det är inte konstigt om du inte anser det helt självklart varför kompetenser hör hemma i ett CV. Flera olika jobb kräver till exempel utbildningar som försäkrar särskilda kunskaper och färdigheter. Tidigare arbetslivserfarenheter kan också vara garantier i att du som kandidat redan har vissa kompetensområden som efterfrågas. Men kompetens-sektionen kan visa ytterligare meriter än så, och därför är den viktig att inkludera.

Varför ska jag skriva om kompetenser i mitt CV?

För det första kan du skriva om dina kompetenser i ditt CV för att visa vilka framstående kunskaper och färdigheter du har som kan vara meriterande för jobbet du söker. För det andra kan du skriva om dem för att få chansen att sticka ut och få en extra fördel gentemot övriga sökande kandidater.

Om du till exempel söker jobb som läkare så kommer varenda person som söker ha genomgått en utbildning och fått mer eller mindre erfarenhet under tiden. Men alla kanske inte behärskar pedagogiska tekniker, har särskilda språkkunskaper, eller kan hantera digitala system. Detsamma gäller övriga yrken, oavsett om de kräver utbildningar och tidigare erfarenheter eller inte. Dina kompetenser kan ge dig fördelar utöver de förväntade meriterna.

⚠️ Varning: Det är bra att lista dina kompetensområden och färdigheter, men se till att du inte överdriver sektionen och fyller den med onödigt eller irrelevant innehåll.

Finns det arbetsgivare som inte vill läsa om kompetenserna?

Vi kan försäkra dig om att majoriteten av alla arbetsgivare och rekryterare önskar få ta del av dina kompetenser. Det är en sektion som alltid ska finnas med på ett sätt eller ett annat, och innehållet är alltid efterfrågat till viss del. Dock finns det arbetsgivare och rekryterare som inte vill att du upprepar en kompetens för CV som du redan nämnt tidigare i CV:t eller som är underförstådd. Om du gått en femårig musikutbildning vet rekryteraren redan att du kan läsa noter och att du spelar instrument, till exempel.

Det kan dessutom vara en bra idé att endast lista viktiga kompetenser så att sektionen inte blir alltför långdragen, samt att endast välja ut punkter som är relevanta för tjänsten du söker. Om du söker ett jobb på ett lager behöver du exempelvis inte nämna att du kan vattenlivräddning.

📌 Tips: Önskar du försäkra dig om att rekryteraren du söker jobb genom är intresserad av att läsa din kompetens-sektion så kan du kontrollera vad som efterfrågas i jobbannonsen. Skriver de att de letar efter någon som är teknisk, som har stark fysik, som är social eller liknande, ange i så fall dina sådana kompetenser i sektionen.
⚠️ Varning: Om du fått uppfattningen om att rekryteraren inte önskar ta del av kompetenserna trots allt så kan du hålla sektionen extra kort. Var också noga med att endast ange intressanta punkter.

kompetenser cv

Hur ska sektionen om kompetenser formuleras?

Det viktigaste du borde ha koll på när du lyfter fram kompetenserna i CV:t är var och hur de ska anges. Det är inte helt lätt att veta hur de ska skrivas för att du ska framstå som så kvalificerad som möjligt, men i följande avsnitt ämnar vi klara upp det en aning med tips, varningar och tydliga exempel.

Var ska kompetenserna stå i CV:t?

Det ska normalt sett förekomma ett antal sektioner i ett CV som de flesta rekryterare och potentiella arbetsgivare förväntar sig, och vanligtvis hamnar kompetens-sektionen sist eller näst sist. Det kan se ut som följande:

 • Header eller kontaktuppgifter.
 • Introduktion, professionell sammanfattning eller profiltext.
 • Arbetslivserfarenheter.
 • Utbildningar.
 • Kvalifikationer, kompetenser, färdigheter och kunskaper, eller mindre sektioner med specifika rubriker.
 • Eventuella övriga sektioner.

Som du ser kan sektionen där du presenterar kompetenserna se ut på olika sätt, och det finns egentligen inget bestämt rätt eller fel. Dock bör den placeras långt ner i CV:t, då de flesta rekryterare föredrar att få läsa en presentation, om arbetslivserfarenheter och om utbildningar i första hand. I samtliga sådana sektioner ges rekryteraren trots allt information om vad du kan och är bra på. Sektionen om dina specifika kompetensområden fungerar likt ett komplement i efterhand.

⚠️ Varning: Rör inte till ordningen ovan, då det är den mest logiska strukturen och dessutom enklast att orientera sig i då den är traditionell och förväntad. Du kan skapa ett unikt uttryck utan att förvirra rekryteraren eller störa hens läsning i processen.

Hur ska jag skriva om mina kompetenser?

Som vi visade i ovanstående avsnitt kan kompetens-sektionen ta form på flera sätt, och de sätten lämpar sig olika väl för olika jobb. Om du önskar få ett jobb som lärare kan du till exempel framställa sektionen som följande, då det kräver särskilda kvalifikationer samt personlig och professionell kompetens:

Kvalifikationer och kompetenser

KORREKT
Kvalifikationer:

 • Lärarlegitimation i engelska och bild för årskurserna 7-9.
 • Tre års erfarenhet på två skolor.

Yrkeskompetens:

 • Känner till och använder metoder såsom Active Learning, Case-metodik, PBL och Studentaktiverande undervisningsmetoder.
 • Är bekant med digitala program som exempelvis SchoolSoft, Google Classroom, IST Lärande, och så vidare.
 • Har goda färdigheter i samtliga MS Office-program.
 • Känner till flera ledarskapsmetoder och tekniker.

Övrig kompetens:

 • Talar och skriver flytande svenska och engelska.
 • Talar flytande arabiska och har goda skrivförmågor.
 • Grundläggande kunskaper i spanska.
 • B-körkort.
Om du vill lyfta fram ett stort antal kompetenser skulle du även kunna dela upp sektionen i flera rubriker, vilket många rekryterare föredrar då det gör CV:t mer förutsägbart och överskådligt. För en energiingenjör kan det till exempel se ut så här:
KORREKT

Certifiering och kvalifikationer

 • Energiexpert.
 • 8 års erfarenhet inom energiteknik.
 • 6 års universitetsutbildning med inriktning energiteknik samt fem fortbildningar.
 • Specialiserad inom vindkraft och solel.

Tekniska kunskaper

 • Behärskar digitala program och system såsom Joomla, WordPress, Drupal, Visual Studio och MS Office.
 • Vana i flera CAD- och 3D-program, varav några är Blender, Autodesk Fusion 360 och TinkerCAD.
 • Djupgående kunskaper inom klimatpåverkan och miljöaspekter.

Språkkunskaper

 • Flytande svenska.
 • Flytande engelska.
 • Goda kunskaper i finska.
 • Grundläggande kunskaper i franska.

Körkort

 • B-körkort.
 • Truckkörkort.
För en nyexaminerad eller relativt oerfaren säljare kan sektionen vara svårare att fylla, och om så är fallet kan du förkorta sektionen och istället ange samtliga punkter i en enda lista. Du kan också inlkudera färdigheter och kunskaper som som inte är lika konkreta som de ovan, utan som snarare har med egenskaper att göra. Det kan se ut som följande exempel:
KORREKT

Färdigheter och kunskaper

 • Känner till flera säljtekniker som exempelvis DABA, KISS, FBF, Trestegs-argumentation, Tvåstegs-tekniken och Om-tekniken.
 • Förtroendeingivande.
 • Optimistisk och ser möjligheter.
 • Driven och målinriktad.
 • Analytisk.
 • Är flytande i svenska.
 • Har goda tal- och skrivkunskaper i engelska.
 • Kan göra mig förstådd på tyska.
📌 Tips: Välj en struktur som lämpar sig bäst för tjänsten du söker och de krav eller önskemål rekryteraren uttryckt. Om särskilda kompetenser inte är nödvändiga borde sektionen vara kort och koncist, men om tjänsten kräver en lång utbildning, omfattande arbetslivserfarenheter och kanske dessutom specialinriktningar eller färdigheter borde sektionen ta betydligt större plats. Om du önskar ange många förmågor eller liknande så bör du också komma ihåg dela upp dem i mindre sektioner eller dela upp sektionen i underrubriker.
⚠️ Varning: Anpassa gärna sektionen eller sektionerna för att passa dig och dina kompetensområden, men följ ändå de förväntade mallarna. Hitta inte på en annan struktur eller liknande som jag ge dig problem.

Är alla kompetenser relevanta för jobbet jag ska söka?

Alla bra kompetenser hör absolut inte hemma i alla CV:n, men det finns ett antal exempel som nästan alltid är relevanta att ange, oavsett vad företaget eller arbetsgivaren erbjuder för typer av tjänster. De är framför allt relaterade till innehav av körkort, språkkunskaper, och övriga sociala kunskaper.

Körkort premieras av majoriteten av alla rekryterare och arbetsgivare, vare sig du ska köra bil på jobbet eller inte. Det anses nämligen öppna potentiella dörrar för uppgifter, möjliggöra för eventuella tjänster, samt underlätta livet i övrigt.

Det är lite mer självklart varför sociala- och språkkunskaper premieras och nästan alltid efterfrågas, då de flesta jobb kräver att du som arbetar ska kunna göra dig förstådd och förstå de andra på arbetsplatsen samt samarbeta med medarbetare. Om du kan fler språk än engelska och svenska hoppas dessutom arbetsgivare ofta att du ska kunna komma till hjälp om en utländsk arbetare, samarbetspartner, kund eller liknande behöver hjälp med att kommunicera.

⚠️ Varning: Om körkort, språkkunskaper och sociala färdigheter inte är direkt relaterade till eller användbara inom yrket du söker borde de ändå nämnas, men inte prioriteras. Det kan vara långt ner på listan eller samlade i en slags “övrigt”-lista.

kompetenser cv

Vad är skillnaden mellan hårda och mjuka kompetenser?

Något som samspelar med avsnittet ovan och som svarar på vilka kompetenser CV som är relevanta att ange och inte, är skillanden mellan hårda och mjuka kompetenser, färdigheter eller kunskaper. Mycket skiljer hårda och mjuka kompetenser åt, men de är samtidigt nära relaterade och svåra att definiera.

En tumregel som de flesta som skriver ett CV bör ha i åtanke är att hårda färdigheter ska prioriteras över mjuka sådana. De hårda är nämligen mer konkreta, lätta att mäta och bevisa, samt meriterande för jobbet du söker. För en veterinär kan sådana till exempel vara:

 • Veterinärlegitimation.
 • Djupa kunskaper och vana inom smådjurskirurgi.
 • Särskilt bekant med ultraljudsmaskiner.

För ett cafébiträde kan hårda färdigheter istället handla om:

 • Beprövad kassavana.
 • Dokumenterat framstående förmåga att brygga olika kaffesorter och varma drycker.
 • Goda förmågor gällande att bära och balansera brickor, porslin, glas och liknande.

De mjuka kompetenserna är mer abstrakta, kommer från egenskaper du har som person, och handlar ofta om kommunikation och attityd. De kan fortfarande vara meriterande och flera rekryterare efterfrågar mjuka färdigheter trots att de är så pass diffusa och svåra att bevisa. Några exempel på mjuka färdigheter som lämpar sig för de flesta yrkesbanor kan vara:

 • Ansvarstagande.
 • Nyfiken.
 • Noggrann.
 • Initiativtagande.
 • Observant.
 • Samarbetsvillig.
 • Lösningsorienterad.
 • Kreativ.
⚠️ Varning: Ange aldrig bara mjuka färdigheter, utan tänk på att en kunskap eller förmåga som är hård ofta premieras. Så försök att åtminstone hitta ett par stycken.
📌 Tips: Om du står inför att sålla igenom kompetenserna och välja ut de som verkar mest relevanta, då är det i så fall viktigt att du prioriterar de hårda. De mjuka kan du fortfarande nämna i andra delar av CV:t eller i ditt personliga brev, där du presenterar dig själv och dina främsta fördelar. Men de hårda borde listas just i kompetens-sektionen.

Hur fyller jag sektionen om kompetenser om jag inte har några?

Om du är osäker på vilka kompetenser du har, eller till och med anser att du inte har några att fylla sektionen med, så finns det ett effektivt sätt att hitta dem på. Du kan följa tre steg som hjälper dig att komma på alla dina kompetenser, och dessa består av:

 • Kompetensinventering: Du utför en kompetensinventering genom att tänka på stunder du anser dig ha gjort bra ifrån dig, och sedan lista vilka färdigheter eller kunskaper du använde då. Det kan ha varit på en arbetsplats eller en utbildning, men också på fritiden. Du kan även fundera över om du önskar att du hade andra kompetenser, och vilka du skulle vilja byta ut. På så sätt identifierar du sådant du redan kan, sådant du skulle vilja kunna, och sådant du inte nödvändigtvis bryr dig om att du kan.
 • Feedback: För att upptäcka fler kompetenser kan du också samla feedback från andra genom att fråga dem vad de anser att du har för kunskaper och färdigheter. Personerna måste därför känna dig relativt väl, och gärna i ett professionellt sammanhang då du ju söker dina professionella kompetenser. Du kan be dem att beskriva dig, berätta om dina främsta styrkor samt ge dig råd om sådant du borde utveckla. Då får du en tydlig bild av kompetenserna ur en utomståendes perspektiv.
 • Sålla: Du kan till sist skriva ner alla dina kompetenser, både meriterande och irrelevanta sådana, och sedan sålla bland dem. Det gör du antingen på egen hand eller tillsammans med någon som känner dig. Skriv ner allt ifrån tidigare erfarenheter, intressen, färdigheter, kunskaper, egenskaper och personlighetsdrag, och undersök sedan om någon av dem kan vara värda att nämna i ett jobbsammanhang och då specifikt för jobbet du söker.
📌 Tips: Kom ihåg att det ofta räcker med några få punkter i din lista över kompetenser, så oroa dig inte om du inte hittar så många. Det är viktigare att de är unika och meriterande än att de är många i antalet.

kompetenser cv

Kompetenser i andra delar av CV:t och i ditt personliga brev

Du måste inte spara alla dina kompetenser till just kompetens-sektionen, utan skriv dem även gärna på ytterligare platser. På så sätt påminner du rekryteraren flera gånger om dina bra egenskaper, meriter och fördelar som företaget eller din framtida arbetsgivare kommer att uppskatta.

En annan fördel med att lista eller nämna efterfrågade kompetenser vid flera tillfällen är att du på så sätt kan dela upp dem på ett fördelaktigt sätt, där allt som är personligt hamnar på en plats och allt som är mer professionellt på en annan. Du framstår då som extra kvalificerad och tilltalande utan att du gör kompetens-sektionen alltför lång eller svårläst.

Kan jag ange kompetenser i min introduktion?

Introduktionen är en utmärkt plats för dig att beskriva dina mjuka färdigheter och personlighetsdrag, då de ju faktiskt utmärker dig som arbetare. Här kan du också ange vad du fått lära dig i tidigare erfarenheter samt vad du har för drivkrafter och styrkor, vilka alla samspelar med dina mjuka färdigheter.

En introduktion som är formell och professionell men som ändå inkluderar samtliga aspekter ovan kan likna följande exempel:

KORREKT
Fem år som flygvärdinna har givit mig en mängd lärdomar och erfarenheter som format mig som person, och de har också givit mig insikten om att jag är en fena på kommunikation och service. Jag är uppmärksam, optimistisk, sympatisk och jag kan alltid lösa konflikter genom lämpliga kompromisser. Min största drivkraft är att få se nöjda passagerare och att känna att jag fått stå till tjänst.

Ett annat exempel som är bra och professionellt men som däremot inte alls tar upp mjuka färdigheter eller kompetenser, utan snarare hårda sådana, är:

FELAKTIG
Flygvärdinna med fem års erfarenhet och en livstids intresse för resor och service. Mina tidigare yrkesroller och arbetslivserfarenheter har varit givande och lärorika och det har gjort mig till en utmärkt kandidat för de flesta flygvärdinne-tjänster. Har utbildning i HLR, första hjälpen och vattenlivräddning.
⚠️ Varning: Överlåt dina hårda färdigheter och kompetenser till kompetens-sektionen snarare än att nämna dem i introduktionen.

Kan mina kompetenser stå i mitt personliga brev?

Ett personligt brev är ännu en perfekt chans för dig att få ange dina främsta kompetenser. Det liknar nämligen introduktionen i CV:t på flera sätt, då du får uttrycka dig aningen ledningar och låta din personlighet lysa igenom. Dock kan du i ditt personliga brev därtill utveckla innehållet snarare än att lista det i korthet, vilket är viktigt om du vill visa företaget eller arbetsgivaren att du är värd att överväga.

📌 Tips: Fokusera på dina mjuka färdigheter och kompetenser i ett personligt brev, då de hårda redan bör stå angivna i CV:t. Uttryck gärna dessutom var du fått din kompetens, hur den är användbar för yrket du sökt, och så vidare.
⚠️ Varning: Se upp så att du inte upprepar dina kompetenser i ditt personliga brev om de redan är använda i CV:t. Det räcker att du nämner dem en gång.

Sammanfattning: Hur du skriver om kompetenser i ditt CV

Som avslutning önskar vi i korthet få sammanfatta de viktigaste punkterna vi tagit upp under artikelns gång, inklusive tipsen och varningarna. På så sätt blir det tydligare gällande vilka råd du bör bära med dig när du själv skriver ett CV med en sektion om kompetenser i framtiden.

För det första är det viktigt att du hittar och identifierar dina kompetenser och bedömer vikten i dem, i relation till det jobb du ämnar söka och vad som efterfrågas av rekryteraren. För det andra måste du presentera och strukturera kompetenserna så att det lämpar sig för antalet kompetenser, mängden mjuka kontra hårda samt ditt yrkesval. Till sist borde du också överväga att sortera ut några av dina mjuka kompetenser till din introduktion och ditt personliga brev, så att kompetens-sektionen mestadels består av dina hårda sådana.

Få ytterligare hjälp och stöd

Om du vill veta mer om vikten i att skriva bra kompetenser på CV så kan du klicka dig vidare på vår hemsida. Där hittar du en mängd verktyg och resurser som hjälper dig och som kan lära dig allt du behöver veta kring CV-skrivande. Så se till att använda den hjälp du behöver, vare sig det handlar om CV-mallar, CV-exempel, videor, artiklar, guider, blogginlägg eller något helt annat, så att du blir en riktigt duktig CV-skribent och landar ditt drömjobb redan idag. Lycka till!

Liknande artiklar